Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập chuyên đề quang hợp

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:48

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ SINH LÝ THỰC VẬT Câu a Nước vận chuyển nào? Nguyên nhân giúp nước vận chuyển ngược chiều trọng lực lên cao hàng chục mét? b Tại nói trao đổi nước muối khoáng xanh liên hệ mật thiết với nhau? Câu 2.a Ánh sáng tán khác ánh sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại ánh sáng nói thích hợp với nhóm thực vật nào? Tại sao? b Hơ hấp sáng có ảnh hưởng xảy bào quan lá? c Những có màu đỏ có quang hợp khơng ? sao? Câu 3.a Tại đất chua nghèo dinh dưỡng? b Vì đất kiềm khó sử dụng chất khống? c Tại tượng ứ giọt xảy thân thảo bụi thấp? c Tại sống vùng nước ngọt, đem trồng vùng đất có nồng độ muối cao khả sinh trưởng? Câu 4.a Vì nói quang hợp trình định suất trồng? b Có người nói: chu trình Crep ngừng hoạt động bị ngộ độc NH3 Điều hay sai? Giải thích Câu Để chứng minh cần thiết CO2 quang hợp, người ta tiến hành thí nghiệm sau: - Giữ trồng chậu chỗ tối ngày - Tiếp theo lồng vào bình tam giác A chứa nước đáy đậy kín, tiếp lồng tương tự vào bình tam giác B chứa dung dịch KOH đậy kín - Sau để ngồi sáng 5h - Cuối tiến hành thử tinh bột hai (bằng thuốc thử iot) Hãy cho biết: - Vì phải để tối trước hai ngày? Trang - - Gia sư Tài Năng Việt - https://giasudaykem.com.vn Kết thử tinh bột cuối thí nghiệm cho kết nư nào? Giải thích - Nhận xét vai trò khí CO2 quang hợp Câu a Khi nói đến áp suất rễ, có nói đến tượng ứ giọt: - Hiện tượng ứ giọt gì? - Hiện tượng xảy đâu? - Ở nhóm xảy tượng này? Vì sao? b Tại trời nắng to ta không nên tưới nước cho cây? Câu 7: Sự chuyển hóa lượng thực vật số giai đoạn biểu diễn sau: EATP  EHCHC - EATP a Viết phương trình phản ứng cho giai đoạn b Giai đoạn diễn từ đường khác nhau? Cho biết điều kiện dẫn đến đường Câu 8: a Nhà sinh lí thực vật người Nga Macximop cho rằng: “Thoát nước tai họa tất yếu cây” Em giải thích sao? Câu a RQ ý nghĩa nó? Xác định RQ glucozo, glixerin (C3H8O3) Câu 10 a Năng suất sinh học gì? Năng suất kinh tế gì? b Sự tích lũy cacbon hướng dương (g/m2/ngày) sau: rễ:0.2; lá: 0.3; thân: 0.6; hoa:8.8 Hãy tính suất sinh học suất kinh tế hướng dương? c nêu biện pháp tăng suất trồng thông qua điều tiết quang hợp Câu 10 a Trình bày thí nghiệm chứng minh: nước, Ca2+ thành phần tế bào thực vật b Trình bày thí nghiệm chứng minh quang hợp thải oxi Câu 11 a Nêu vai trò nước sinh trưởng phát triển xanh b Cây hút nước từ mơi trường ngồi thé nào, quan nào? c Khi trồng cảnh chậu nên chọn đất, xới xáo tưới nước bón phân nào? Câu 12 a Tại người ta xem nốt sần rễ họ đậu nhà máy phân đạm nhỏ bé Khi trồng họ đậu có cần bón phân đạm khơng? Giải thích Trang - - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b tế bào lơng hút hút nước theo chế thẩm thấu? Câu 13 a Vì phải bón CO2 cho nhà lưới phủ nilon sau mặt trời mọc trước mặt trời lặn? b hóa tổng hợp? nêu vai trò vi khuẩn hóa tổng hợp Theo em vị trí vi khuẩn hóa tổng hợp chuỗi thức ăn đoạn nào: đầu, hay cuối c Hơ hấp tế bào gì? Hơ hấp tế bào chia làm giai đoạn chính? Giai đoạn tạo nhiều ATP Câu 14 a.Điểm khác đường cố định CO2 thực vật C3, C4 CAM b phản ứng mở quang chủ động? phản ứng đóng thủy chủ động? giải thích c Trình bày thí nghiệm chứng minh quang hợp thải O2 thu CO2 Câu 15 Nước vận chuyển thê nào? Nguyên nhân giúp nước vận chuyển ngược chiều trọng lực lên cao hàng trăm met? b Tại nói trao đổi nước muối khống có liên quan mật thiết với liên quan mật thiết với q trình hơ hấp rễ cây? c Trong điều kiện mơi trường khơ nóng, thực vật thích nghi việc trao đổi nước quang hợp? Câu 16 a diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? b pha sáng pha tối quang hợp có mối liên hệ với nào? Vẽ sơ đồ thể mối liên hệ c Hoạt động quang hợp xanh vi khuẩn có khác nhau? Câu 17 a Vì đất trồng lâu năm thường bị chua nghèo dinh dưỡng? b Vì chịu mặn sống loại đất mặn mà lồi khác khơng sống c chứng hút vận chuyển nước chủ động rễ Câu 18 a Phân biệt đặc điểm hai đường vận chuyển nước thân Hai đường nước qua b nêu vai trò nito xanh c nêu nguồn cung cấp nito cho thực vật Trang - - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d Dấu hiệu thiếu nito thực vật? đường đồng hóa nito thực vật Ý nghĩa hình thành amit Câu 19 a Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh trình sinh lí thể thích nghi chúng môi trường sống Câu 20 a Sự khác hơ hấp hiếu khí q trình lên men thực vật b Tại biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm rau nhằm mục đích làm giảm tối thiếu cường độ hơ hấp Có nên giảm cường độ hơ hấp đến khơng? Vì sao? c ion muối khống xâm nhập vào rễ theo cách chủ động thụ động Hãy phân biệt hai cách hấp thụ Câu 21.a quang hơ hấp có ảnh hưởng xảy bào quan lá? b Tại nói q trình chung quang hợp phản ứng oxi hóa khử? Câu 22 xác định sai giải thích câu sau đây: a độ ẩm khơng khí cao nước mạnh b Trong mơ thực vật, cần phải có trình khử nitrat c Các loại đất chua thường giàu chất dinh dưỡng Câu 23 Khi thực thí nghiệm nhằm chứng minh xanh thải CO2 q trình hơ hấp điều cần thiết bắt buộc phải: a sử dụng có nhiều b Làm thí nghiệm buồng tối c Nhấn chìm nước d Sử dụng Chon giải thích câu trả lờ Thử đề xuất cách thực thí nghiệm giải thích Câu 24 Năng lượng chứa chất hữu chuyển thành lượng chứa ATP nhờ trình nào? Hãy trình bày chế trình này? Trang - - ... trao đổi nước quang hợp? Câu 16 a diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? b pha sáng pha tối quang hợp có mối liên hệ với nào? Vẽ sơ đồ thể mối liên hệ c Hoạt động quang hợp xanh vi khuẩn... minh: nước, Ca2+ thành phần tế bào thực vật b Trình bày thí nghiệm chứng minh quang hợp thải oxi Câu 11 a Nêu vai trò nước sinh trưởng phát triển xanh b Cây hút nước từ mơi trường ngồi thé nào, quan... sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d Dấu hiệu thiếu nito thực vật? đường đồng hóa nito thực vật Ý nghĩa hình thành amit Câu 19 a Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh q trình sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập chuyên đề quang hợp , Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập chuyên đề quang hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay