Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về các nguyên tố hóa học và nước

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TỰ LUẬN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC NƯỚC Câu Kể tên nguyên tố hoá học cấu tạo nên thể vỏ Trái đất mà em biết? Trong ngun tố đó, ngun tố đóng vai trò cấu tạo nên thể sống? Vì sao? Câu Cacbon có vai trò với vật chất hữu cơ? Tại sao? Câu Dựa vào tỉ lệ nguyên tố thể, người ta chia nguyên tố thành loại? Vai trò nguyên tố thể sống? Câu Mô tả cấu trúc đặc tính hóa lí nước? Câu Giải thích tính phân cực mối liên kết phân tử nước? Từ giải thích tượng sau: + Tại nhện nước lại đứng chạy mặt nước? + Tại nước vận chuyển từ rễ lên thân đến ngồi được? Câu Hậu xảy đưa tế bào sống vào ngăn đá lạnh? Câu Vai trò nước tế bào? Hướng dẫn trả lời Câu – Thế giới sống không sống cấu tạo từ nguyên tố hóa học Trong giới sống, nguyên tố cấu tạo nên thể sống gồm: C, H, O, N, Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg… Trong nguyên tố C, H, O, N đóng vai trò chính, chúng chiếm khoảng 96 % khối lượng thể sống Vì chúng tham gia cấu tạo nên đại phân tử hữu prôtêin, cacbohidrat, lipit, axit nuclêic chất hố học cấu tạo nên tế bào – Các nguyên tố khác chiếm tỉ lệ nhỏ khơng có nghĩa chúng khơng có vai trò quan trọng sống Câu Cacbon nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng việc tạo nên đa dạng đại phân tử hữu Vì ngun tử cacbon có cấu hình điện tử vòng với điện tử, nguyên tử cacbon lúc tạo nên liên kết cộng hóa trị với nguyên tử cacbon với nguyên tử nguyên tố khác tạo nên số lượng lớn phân tử hữu khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Tùy theo tỉ lệ nguyên tố có thể sống mà nhà khoa học chia nguyên tố thành hai loại: nguyên tố đa lượng nguyên tố vi lượng Câu Phân tử nước cấu tạo từ nguyên tử ôxi kết hợp với ngun tử hiđrơ liên kết cộng hóa trị Do đôi êlectron mối liên kết bị kéo lệch phía ơxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu làm cho phân tử nước có tính phân cực Hai đầu mang điện trái dấu hai phân tử nước khác hút hút phân tử phần phân tử khác có tích điện trái dấu Chính nhờ đặc tính mà nước có vai trò đặc biệt giới sống Câu – Phân tử nước cấu tạo từ nguyên tử ôxi kết hợp với nguyên tử hiđrô liên kết cộng hóa trị Do đơi êlectron mối liên kết bị kéo lệch phía ơxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu làm cho phân tử nước có tính phân cực – Các phân tử nước liên kết với tạo nên sức căng bề mặt Khi nhện nước đứng mặt nước, chân chúng tạo thành chỗ trũng, sức căng mặt nước giữ cho chúng lên Nước tìm cách thu hẹp nhỏ bề mặt tiếp xúc với khơng khí Điều có nghĩa hoạt động giống bạt lò xo, trũng xuống hỗ trợ cân nặng sinh vật Sức căng mặt nước giữ cho nhện nước lên mà giúp chúng đứng chạy mặt nướcNước vận chuyển từ rễ lên thân đến ngồi qua lỗ khí tạo thành cột nước liên tục mạch gỗ nhờ có liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ Câu Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá, nước nguyên sinh chất tế bào đông thành đá, khoảng cách phân tử xa khơng thực q trình trao đổi chất, thể tích tế bào tăng lên làm cho cấu trúc tế bào bị phá vỡ tế bào bị chết Câu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn – Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu chất nguyên sinh Nước dung môi phổ biến nhất, môi trường khuếch tán môi trường cho phản ứng sinh hoá xảy – Nước nguyên liệu cho phản ứng sinh hố tế bào Do có khả dẫn nhiệt, toả nhiệt bốc cao nên nước đóng vai trò quan trọng q trình trao đổi nhiệt, đảm bảo cân ổn định nhiệt độ tế bào nói riêng thể nói chung Nước liên kết có tác dụng bảo vệ cấu trúc tế bào ...Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Tùy theo tỉ lệ nguyên tố có thể sống mà nhà khoa học chia nguyên tố thành hai loại: nguyên tố đa lượng nguyên tố vi lượng Câu Phân tử nước cấu... sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn – Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu chất nguyên sinh Nước dung môi phổ biến nhất, môi trường khuếch tán môi trường cho phản ứng sinh hố xảy – Nước nguyên. .. liên tục mạch gỗ nhờ có liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ Câu Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá, nước nguyên sinh chất tế bào đông thành đá, khoảng cách phân tử xa khơng thực q trình trao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về các nguyên tố hóa học và nước , Tài liệu môn sinh lớp 11 bài tập về các nguyên tố hóa học và nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay