Tài liệu môn sinh lớp 9 bài tập menđen và di truyền học

4 17 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài tập: Menđen di truyền học Chương 1: Các thí nghiệm Menden A Tóm tắt lý thuyết: Menđen di truyền học Một số thuật ngữ: + Tính trạng đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí thể Ví dụ: đậu có tính trạng: thân cao, lục, hạt vàng, chịu hạn tốt + Cặp tính trạng tương phản hai trạng thái biểu trái ngược loại tính trạng Ví dụ: hạt trơn hạt nhăn, thân cao thân thấp + Nhân tố di truyền quy định tính trạng sinh vật Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa màu sắc hạt đậu + Giống (hay dòng) chủng giống có đặc tính di truyền đồng nhất, hệ sau giống hệ trước Trên thực tế, nói giống chủng nói tới chủng một vài tính trạng nghiên cứu Một số kí hiệu: + P (parentes): cặp bố mẹ xuất phát + Phép lai kí hiệu dấu X + G (gamete): giao tử Quy ước giao tử đực (hoặc thể đực), giao tử (hay thể cái) + F (filia): hệ Quy ước F1 hệ thứ nhất, cặp P; F2 hệ thứ hai sinh từ F1 tự thụ phấn giao phấn F1 Biến dị di truyền hai tượng song song, gắn liền với trình sinh sản Những kiến thức sờ cùa Di truyền học để cập tới sở vật chất, chế tính quy luật cùa tượng di truvền biển dị Tuy hình thành từ đầu ki XX phát triển mạnh chục năm gần đây, Di truyền học trở thành ngành mũi nhọn Sinh học đại Di truyền học trở thành sờ lí thuyết Khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao Y học, đặc biệt có tầm quan trọng Cơng nghệ sinh học đại Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Grêgo Menđen (1822 – 1884) người vận dụng phương pháp khoa học vào việc nghiên cứu di truyền Phương pháp độc đáo Menđen gọi phương pháp phân tích hệ lai có nội đung là: – Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trang chủng tương phản theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu bố mẹ – Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu Từ rút quy luật di truyền tính trạng Menđen thí nghiệm nhiều loại đối tượng cơng phu hồn chỉnh đậu Hà Lan (có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt), ơng trồng khoảng 37000 cây, tiến hành lai cặp tính trạng thuộc 22 giống đậu năm liền, phân tích vạn lai khoảng 300000 hạt Từ đó, rút quy luật di truyền (năm 1865), đặt móng cho Di truyền học B Hướng dẫn giải tập SGK Sinh Học lớp 9: Menđen di truyền học Bài 1: (SGK Sinh 9-Menđen di truyền học) Trình bày đối tượng, nội dung ý nghĩa thực tiễn Di truyên học? Đáp án hướng dẫn giải 1: - Đối tượng di truyền học nghiên cứu sở vật chất, chế, tính quy luật tượng Di truyền Biến dị - Nội dung: + Các quy luật định luật di truyền: quy luật phân li, định luật phân li độc lập, di truyền liên kết, hoán vị gen…v…v + Quy luật loại biến dị (đột biến NST, đột biến gen…) nguyên nhân gây đột biến (tác nhân hóa học, vật lí… v…v) + Cơ sở vật chất chế tượng di truyền – Ý nghĩa thực tiễn: đóng vai trò quan trọng cho Khoa học chọn giống, Y học đặc biệt công nghệ sinh học đại (ví dụ: ngày ta tạo giống đậu có hàm lượng vitamin A cao chống bệnh khơ mắt, giống lúa cho suất cao đặc Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn biệt ta biết tỉ lệ khuyết tật thai nhi khả đứa trẻ tương lai) Bài 2: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học) Nội dung phương pháp phân tích hệ lai menden gồm điểm nào? Đáp án hướng dẫn giải 2: - Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phản - Theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ - Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu - Rút quy luật di truyền tính trạng Bài 3: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học) Hãy lấy ví dụ tính trạng người để minh hoạ cho khái niệm cặp tính trạng tương phản? Đáp án hướng dẫn giải 3: Mắt đen – mắt xanh Tóc thẳng – tóc quăn Mũi cao – mũi tẹt Trán dô – trán thấp…… Bài 4: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học ) Tại Menden lại chọn cặp tính trạng tương phản thực phép lai? Đáp án hướng dẫn giải 4: Để dễ dàng theo dõi biểu tính trạng đời (vì tính trạng tương phản phân biệt rõ ràng, khó nhầm lẫn) Bài 5: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học) Đánh dấu x vào đầu câu trả lời nhất: Đối tượng di truyền học gì? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Bản chất quy luật tượng Di truyền – Biến dị b) Cây đậu Hà lan có hoa lưỡng tính c) Tất động thực vật vi sinh vật d) Cả a b Phương pháp nghiên cứu độc đáo Menden gì? a) Phương pháp phân tích hệ lai b) Dùng tốn thống kê để phân tích số liệy thu c) Thí nghiệm nhiều lần đậu Hà Lan d) Cả a b Đáp án hướng dẫn giải 5: – a) Bản chất quy luật tượng Di truyền – Biến dị – a) Phương pháp phân tích hệ lai ... hạt Từ đó, rút quy luật di truyền (năm 1865), đặt móng cho Di truyền học B Hướng dẫn giải tập SGK Sinh Học lớp 9: Menđen di truyền học Bài 1: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học) Trình bày đối tượng,... lẫn) Bài 5: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học) Đánh dấu x vào đầu câu trả lời nhất: Đối tượng di truyền học gì? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Bản chất quy luật tượng Di truyền. .. phản - Theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ - Dùng tốn thống kê phân tích số liệu thu - Rút quy luật di truyền tính trạng Bài 3: (SGK Sinh 9- Menđen di truyền học) Hãy lấy ví
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn sinh lớp 9 bài tập menđen và di truyền học , Tài liệu môn sinh lớp 9 bài tập menđen và di truyền học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay