Ôn thi đại học môn hóa tuyển tập câu hỏi hóa vô cơ hay

31 25 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:34

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Tuyển Tập câu hỏi hóa học hay Câu 1: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y chứa 90,4 gam muối 33 sunfat trung hòa 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 H2 Biết tỉ khối Z so với H2 Tính khối lượng chất hỗn hợp X? (Trích đề thi tuyển HSG – bảng B tỉnh Quảng Ninh năm học 2015 – 2016)  Hướng dẫn giải 33   gam  H2 O  0,5 mol 0,725   0,125   0,5  Áp dụng bảo tồn ngun tố H, ta có: NH 4   0,05 mol 0,05  0,05  BTNT N BTNT O   Fe(NO3 )2   ZnO  0,5  0,075   0,05 mol  0,075 mol  Áp dụng BTKL, ta có: m H2O  30  0,725  98  90,  0,175  Mg   a mol  3  Al  b mol  Fe2  / Fe3 / (Fe2   Fe3 )  dd Y   Mg  a mol Al  b mol  Zn  0,05 mol 0,725 mol H2SO4  SO2   0,725 mol 30 gam  + H2 O   ZnO  0,05 mol  0,5 mol  NH 4  0,05 mol Fe(NO3 )2  0,075 mol 90,4 gam N  0,05 mol Z H  0,125 Áp dụng bảo toàn mol electron  ne nhËn  0,05  10  0,125   0,05   1,15 mol Với “format” đề tác giả tới người giải “bắt buộc” vào hóa thân thành “thầy bói” để đốn xem ý tác giả muốn dung dịch Y Fe2+; Fe3+ hay ion Thật vấn đề nhiều tranh luận việc sinh H2 áp đặt theo dãy điện hóa dung dịch khơng thể tồn Fe3+ Theo quan điểm cá nhân việc áp đặt thứ tự phản ứng theo dãy điện hóa phổ thơng vấn đề chưa hợp lý sau: + Thứ 1: việc áp đặt hỗn hợp chất gồm kim loại, oxit kim loại, muối kim loại phản ứng tuân theo thứ tự định dường “khơng ổn” thân hóa học khơng chế phản ứng hóa học hữu nên việc hỗn hợp chất tham gia phản ứng hỗn loạn (ví dụ thử hỏi hỗn hợp Na, Ba cho vào H2O thứ tự phản ứng làm sao???) + Thứ 2: dãy điện hóa chương trình phổ thơng hành xếp dựa vào điện cực chuẩn E o (phụ thuộc vào nồng độ, bạn học chuyên biết phương trình Nersnt), nói vui kiểu làm phải thực nhiệt độ phòng máy lạnh 250C chuẩn Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + Thứ 3: đề thi Bộ xuất trường hợp H2 dung dịch chứa Fe2+, Fe3+ đề thi Cao đẳng đề minh họa 2015 Chính cá nhân nghĩ đề thi CHÍNH THỨC BỘ “quang minh đại” đường đường giải trường hợp tổng quát mò này! Còn này, phải đoán ý tác giả vậy! Với thơng thường học sinh tiếp cận với việc giả sử chứa Fe2+, Fe3+ xuất trường hợp giải nghiệm, nghiệm âm không đủ kiện để giải từ dẫn đến kết tốn + Trường hợp dung dịch Y chứa Fe2+ (yêu tiên trường hợp trước với đề thi thử nhiều tác giả thích máy móc hóa Lý thuyết vấn đề)  a  0,35 mol 24a  27b  0,05  81  0,075  180  30 gam   Khi  BT§T dd Y  2a  3b  0,05   0,05  0,075   0,725  mol b  0,15 mol    BTE n Kiểm tra lại với  e cho  2a  3b   0,35   0,15  1,15 mol = n e nhËn (Nghiệm thỏa!) Câu 2: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa 10,08 lít (đktc) khí Z gồm khí, khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ 23 khối Z so với He Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau 18 đây? A 15 B 20 C 25 D 30 (Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 – Bộ GD&ĐT)  Hướng dẫn giải n Z  0, 45 mol NO 0,05 mol khí hóa nâu không khí lµ NO   Z gồm  Ta có:  46 MZ  H  0, mol   NO  0,05 mol Z H  0, mol 460,45  2,3 gam Fe3O K   3,1 mol KHSO  3,1 mol   3 66,2 gam Fe(NO3 )2   Al Al   dd Y Fe?  SO2   3,1 mol  NH   + H 2O 466,6 gam 66,2  3,1  136  466,6  2,3 Khi áp dụng định luật bảo tồn khối lượng, ta có: H2 O   1,05 mol 18 3,1  0,   1,05  Áp dụng bảo toàn nguyên tố H  NH 4   0,05 mol 0,05  0,05 Áp dụng bảo toàn nguyên tố N  Fe(NO3 )2   0,05 mol Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Áp dụng bảo toàn nguyên tố O  4n Fe3O4  6n Fe(NO3 )2  n NO  n H2O  Fe3 O4  0,2 mol (O/ SO24 triệt tiêu 60,05 0,05 1,05 nhau) Khi theo khối lượng X, ta có: m Al  66,2  0,2  232  0,05  180  10,8 gam Fe3O4 Fe(NO3 )2 10,8 gÇn nhÊt  100  16,31%   15% 66,2 Comment: Ở câu Bộ “rất khéo” không hỏi anh Fe tránh đụng đến vấn đề “nhạy cảm phần gây tranh cãi” việc sinh H2 dung dịch khơng chứa Fe3+ Tuy nhiên ta mổ xẻ dd Y K   3,1 mol SO24  3,1 mol  NH 4  0,05 mol gồm Al3  0, mol  2 3 Fe , Fe  %m Al  Giả sử dung dịch chứa Fe2+ Fe3+ BTNT Fe n    n Fe3  n Fe X  0,65 mol Fe2   0,1 mol  Fe2     3 BT §T Fe  0,55 mol   2n Fe2   3n Fe3  1,85 mol Đây ví dụ muốn minh họa cho bạn thấy trường hợp khí H2 dung dịch chứa Fe3+ từ đề thi Bộ Giáo dục Đào Tạo dạng kim loại, muối, oxit kim loại phản ứng môi trường H+, NO3 Dĩ nhiên viết nhấn mạnh xét quan điểm cá nhân kiến thức hạn chế Để kiểm chứng điều lẽ cần làm thí nghiệm thực nghiệm, nhiên với điều kiện học tập mức độ phổ thông nước ta khó cho giáo viên học sinh kiểm chứng Thơi học sinh, với đại đa số đơng học sinh “HỌC ĐỂ THI” gặp câu hỏi kiểu đơi “thực dụng” lại hay (tìm cách giải đáp số tốn thay “lăn tăn” hay áp đặt ràng buộc lý thuyết Dãy điện hóa vào, làm vấn đề trở nên mn trùng khó khăn) Câu 3: Cho lượng dư Mg vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 1M NaNO3 0,4M Sau kết thúc phản ứng thu Mg dư, dung dịch Y chứa m gam muối thấy bay 2,24 lít khí NO (đkc) Giá trị m là: A 61,32 B 71,28 C 64,84 Hướng dẫn giải Mg 2    Na   H 2SO 0,5 mol  NH Mg      2  NaNO3 0, mol SO  NO   x 0, y 0,5 z NO 0,1mol [ ,]   2x  y  z  0,8 [e] 2x  8y  0,1.3   H 2O D 65,52 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ [N]   y  z  0,1  x  0,39    y  0, 06  m  65,52 gam z  0, 04  Câu 4: Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 H2SO4, đun nhẹ, điều kiện thích hợp, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch A chứa m gam muối, 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí khơng màu, khí hóa nâu ngồi khơng khí lại 0,44 gam chất rắn khơng tan Biết tỉ khối B H2 11,5 Giá trị m là: A 27,96 B 29,72 C 31,08 D 36,04 Hướng dẫn giải Mg 2 0,19   K  NH 4 KNO3  0,19 mol Mg      2 H 2SO SO  NO 0, 06 mol  H 0, 02 mol  H 2O [e]  Số mol NH 4 = 0,02 (mol) BTNT Nito   Số mol KNO3 = 0,08 (mol) [K]  Số mol K+ = 0,08 (mol) [ ,]   Số mol SO24 = 0,24 (mol) => m = 31,08 g Câu 22: Hòa tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al Al2O3 (trong oxi chiếm 25,446% khối lượng) vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 1,736 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 N2O, tỉ khối Z so với H2 15,29 Cho dung dịch NaOH tới dư vào Y đun nóng, khơng khí Số mol HNO3 phản ứng với X là: A 0,75 B 1,392 C 1,215 Hướng dẫn giải:  Fe3 x   2 Cu y Fe x  Al3 z  H O Cu y   HNO3       NO3 Al z  O 0, 285   N 0, 065    N O 0, 0125 [e]  3x  2y  3z  0, 285.2  0,065.10  0,0125.8  1,32 D 1,475 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ [ , ]   n NO  3x  2y  3z  1,32 [N]  n HNO3  1,32  0,0775.2  1, 475 (mol) Câu 23: Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa muối trung hòa khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỉ khối Z so với He a Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 6,5 B C 7,5 D Hướng dẫn giải:  Mg 2 a      Na 1, 64  215, 08g  NH  b   x Mg 2   HNO 0,12   SO 1, 64 30, 24 g MgCO3 y      NaHSO 1, 64   N 2O Mg(NO ) z   n O  0,54  N2  CO   H  H 2O [  , ]    2a  b  1, 64 a  0,8    24a  18b  215, 08  1, 64.23  1, 64.96  b  0, 04  x  y  z  0,8  x  0, 68   Ta có: 3y  6z  0,54   y  0, 06 24x  84y  148z  30, 24 z  0, 06    N 2O 0, 06 N  =>  CO 0, 06 H [N]    n N2  [ e]   n H2  0, 06.2  0,12  0, 04  0, 06.2  0, 04 (mol) 0, 68.2  0, 04.8  0, 06.8  0, 04.10  0, 08 (mol) Vậy a = 6,83 Câu 24: Cho 23,34 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 Al(NO3)3 (trong oxi chiếm 34,961% khối lượng) vào dung dịch chứa 1,58 mol NaHSO4 0,04 mol NaNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa 0,18 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O; N2 H2 Để tác dụng tối đa chất tan dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 2,04 mol NaOH Phần trăm khối lượng N2 hỗn hợp khí Z gần giá trị Gia Sư Tài Năng Việt A 21 https://giasudaykem.com.vn/ B 22 C 11 D 12 Hướng dẫn giải: x Al  23,34g Al2 O3 y Al(NO ) z 3   NaHSO 1,58    NaNO3 0, 04 n O  0,51  Al3 a     NH b    NaOH 2,04   Na 1, 62   SO 24 1,58     H O   N 2O c  0,18 mol  N  d  H   e [  , ]   3a  b  1,58.2  1, 62  a  0,5    4a  b  2, 04 b  0, 04   x  y  z  0,5 x  0,36   Ta có: 3y  9z  0,51   y  0, 05 27x  102y  213z  23,34 z  0, 04   c  d  e  0,18  c  0, 04    0,36.3  0, 04.8  8c  10d  2e   d  0, 02 e  0,12 [N]    2c  2d  0, 04.3  0, 04  0, 04   [e] Vậy %N2 = 21,875% Câu 25: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối Z so với H2 Phần trăm số mol Mg hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 25 B 15 C 40 Hướng dẫn giải:  Mg 2   3  Al   2 Mg x 96,55g  Zn  H 2O Al y  0,55 Fe 2   38,55g   H 2SO    NH  0, 05 0,725   ZnO   Fe(NO3 ) 2 SO    NO 0,1   H 0, 075 38,55  0,725.98  96,55  0,075.2  0,1.30 [m]    n H2O   0,55(mol) 18 D 30 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0, 725.2  0, 075.2  0,55.2  0, 05(mol) 0, 05  0,1 [N]    n Fe(NO3 )2   0, 075(mol) [O]    n ZnO  0,55  0,1  0,075.6  0, 2(mol) [H]    n NH  Ta có: [e]  2x  3y  0, 05.8  0,1.3  0, 075.2   x  0,    24x  27y  38,55  0, 2.81  0, 075.180   y  0,15 =>%Mg = 32% Câu 26: Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, FeCl2 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,408 mol HCl thu dung dịch Y 1,6128 lít khí NO (đktc) Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y đến thấy phản ứng xảy hồn tồn lượng AgNO3 phản ứng 99,96 gam, sau phản ứng thu 82,248 gam kết tủa; 0,448 lít khí NO2 (đktc) dung dịch Z chứa m gam muối Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 44 B 41 C 43 D 42 Hướng dẫn giải:   2  Mg  Al3    Fe 2 , Fe3 Mg   Al AgNNO3     Y  NH  99,96g 17, 76   HCl     0,408 FeCl2  H Fe(NO3 )  Cl    H O    NO 0, 072   Mg 2   3  Al  Fe3  Z    NH 4      NO3    H 2O  AgCl 82, 248g    Ag NO 0, 02 4H   NO3  3e   NO  2H 2O 0, 288  0, 072 0,144 2H   NO3  1e   NO2  H 2O 0, 04  0, 02  0, 02 10H   NO3  8e   NH 4  3H 2O 0, 08  0, 024 [m]   17,76  0, 408.36,5  99,96  0,072.30  0,02.46  82, 248  0,188.18  mZ => mZ = 43,9 (gam) Câu 27: Hòa tan 10,92 gam hỗn hợp X chứa Al, Al2O3 Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 0,09 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa chất tan khối lượng 127,88 gam 0,08 mol hỗn hợp khí Z gồm khí khơng màu, khơng hóa nâu ngồi khơng khí Tỉ Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ khối Z so với He Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Phần trăm khối lượng khí khối lượng phân tử lớn hỗn hợp Z là? A 41,25% B 68,75% C 55,00% D 82,50% Hướng dẫn giải: Al  10,92g Al2 O3 Al(NO ) 3   Al3 0,3      Na x 127,88g  NH  y      z  NaHSO x H     SO 24 x   HNO3 0, 09  H  0, 08 mol  N a   N O b   M  20   H 2O  x      0,3.27  23x  18y  z  96x  127,88   y  0, 04     y  z  0,1 z  0, 06  BTDT   x  y  z  0,3.3  2.x BTKL  10,92  1.120  0,09.63  127,88  0,08.20  18.n H2O BTNT H  n H2  => nH2O = 0,395 mol 0, 09   0, 04.4  0, 06  0,395.2  0, 04 (mol) a  b  0, 04 a  0, 015     28a  44b  0, 04.2  20.0, 08 b  0, 025 => %N2O = 68,75% Câu 28: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) H2SO4, thu dung dịch Y chứa 62,605 gam muối trung hòa (khơng ion Fe3+) 19 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong 0,02 mol H2) Tỉ khối Z so với O2 Thêm dung 17 dịch NaOH 1M vào Y đến thu lượng kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865 ml Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đủ với BaCl2 hỗn hợp T Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào T thu 256,04 gam kết tủa Giá trị m A 34,6 B 32,8 C 27,2 D 28,4 Hướng dẫn giải: Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/  Na   2 Mg Fe 2   2 62,605 g    Cu Mg   NH  Fe  NaNO3 0, 045(mol)   X     SO 4 H 2SO FeCO3  Cu(NO3 ) H O â ê Mg(OH) ê ê Fe(OH)  NaOH 0,865(mol)  ªª ª Cu(OH)  ª ê êôdd : Na 2SO 0, 455(mol) â ª AgCl 0,91 ª    256, 04 g ª Ag ª ª BaSO 0, 455 «ª (1) BaCl2 (2) AgNO3 NxOy  CO H 0, 02 (mol)  n Ag  256, 04  0,91.143,5  0, 455.233  0,18(mol)  n Fe2  n Ag  0,18 108  Na  0, 045  2 Mg x Fe 2 0,18 [ , ] 2x  2y  z  0,505  x  0,    62,605 g 2 Ta có: 24x  64y  18z  7,81   Cu y   y  0, 04 58x  98y  31, 72  0,18.90  NH  z z  0, 025     SO 0, 455  H O [H]   n H2O  0, 455.2  0, 025.4  0, 02.2  0,385(mol) [m]   mX  0, 045.85  0, 455.98  62, 605  0,17 608  0,385.18 => mX = 27,2 gam 17 Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 18,025 gam hỗn hợp bột rắn gồm Fe2O3, Fe(NO3)2, Zn 480 ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng thu dung dịch X chứa 30,585 gam chất tan 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm (N2O, NO, H2) tỉ khối với He 6,8 Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thấy thu 0,112 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử ) 72,66 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 hỗn hợp ban đầu A 29,96% Hướng dẫn giải: B 39,89% C 17,75% D 62,32% (Đề thi thử THPT Quốc Giá lần – BOOKGOL 2016) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ H  0,05 mol  N O  NO  1,36 gam  Zn 2  2 NO = 0,005 mol  Zn = x mol 3 Fe , Fe   HCl = 0,48 mol AgNO3 AgCl = 0,48 mol Fe O3 = y mol    dd X Cl  0, 48 mol      Fe(NO ) = z mol  Ag = 0,035 mol H   0, 02 mol  18,025 mol 72,66 gam  NH   30,585 gam H2O Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: H2 O  18,025  0, 48  36,5  1,36  30,585  0,2 mol 18 AgNO3 Do dung dịch X   sinh khí NO  X H+ dư Do 4H   NO3  3e  NO  2H2 O mol : 0,005  H+ X = 0,005  = 0,02 mol 72,66  0, 48  143,5  0,035 mol 108 Áp dụng bảo toàn mol electron, ta có: Fe2  0,035  0,005   0,05 mol Áp dụng bảo toàn nguyên tố O  n N O = (3y + 6z – 0,2) mol  H2 = 0,05 – (3y + 6z – 0,2) = 0,25 – 3y Mặt khác, ta có: Ag   NO – 6z Áp dụng bảo toàn nguyên tố H  NH4+ = 0, 48  0,02  0,2    0,2  3y  6z   6y  12 z  0, 44 mol Theo giả thuyết, khối lượng chất tan X bảo tồn điện tích dung dịch X, ta có:  65 x  160 y  180 z  18, 025  x  0,145 mol  y  12 z  0, 44   18  0, 48.35,5  30,585   y  0, 02 mol 65 x  56.(2 y  z)  0, 02.1     z  0, 03 mol y  12 z  0, 44   0, 48 2 x  0, 05.2  (2 y  z  0, 05).3  0, 02  0,03  180  %m Fe(NO3 )2   100  29,96% 18,025 [Hay] Câu 30: Cho m gam hỗn hợp H gồm FexOy, Fe, Cu tác dụng hết với 200 gam dung dịch chứa HCl 32,85% HNO3 9,45%, sau phản ứng thu 5,824 lít khí NO (đktc) sản phẩm khử dung dịch X chứa (m + 60,24) gam chất tan Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thấy thoát Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/  3x  2y  0, 41   BT e   3x  2y  z  0,15.3  m oxit  3, 68(gam)   z  0, 04  77,505g  143,5.(3x  2y  2z  2t)  108z  77,505  t  0, 01 BTDT   3x  2y  3z  2t  0,55 Câu : Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 Cu bình kín, thu chất rắn Y khối lượng (m – 7,36) gam Cho toàn chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), đến phản ứng xảy hồn tồn, thu 0,672 lít SO2 (đktc) sản phẩm khử Giá trị m là: A 19,52 gam B 20,16 gam C 22,08 gam D 25,28 gam (Đề thi thử ĐH lần – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2013 – 2014) ● Cách : Chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc giải phóng SO2, chứng tỏ Y Cu Vậy chất phản ứng : Cu(NO3)2 bị nhiệt phân tạo NO2 O2; O2 sinh oxi hóa phần Cu, tạo CuO; phần Cu lại phản ứng với H2SO4 đặc, giải phóng SO2 Suy khối lượng chất rắn giảm khối lượng NO2 Sơ đồ phản ứng : NO2  Cu  Cu(NO3 )2 to CuO H2SO4   CuSO4  SO2   Cu Trong phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2, theo giả thiết bảo toàn electron, ta :  7,36 n NO  0,16  0,16 n NO2   46   n 4nO  n NO  0,16  O2  0,04 2  Theo bảo toàn nguyên tố N bảo tồn electron cho tồn q trình phản ứng, ta : 2nCu(NO )  n NO  0,16 nCu(NO3 )2  0,08; nCu  0,11 2     m  m 2 nCu  nO  nSO Cu(NO3 )2  m Cu  22,08 gam 2   0,11.64 0,04 0,03  ?  0,08.188  ● Cách : Chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc giải phóng SO2, chứng tỏ Y Cu Sơ đồ phản ứng : 4 N O2   Cu  2 5 Cu(N O )  to 6 2 4 CuO H2 S O4  CuSO4  S O2   Cu Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 5 6 Căn vào tồn q trình phản ứng, ta thấy : Chất khử Cu; chất oxi hóa N S , sản phẩm khử tương 4 4 ứng N O2 vaø S O2 Khối lượng chất rắn giảm khối lượng NO2 Theo bảo tồn ngun tố N bảo tồn electron cho tồn q trình phản ứng, ta :  7,36 n  0,08; nCu  0,11 2nCu(NO3 )2  n NO2  46  0,16  Cu(NO3 )2    m  m 2 n  n Cu(NO3 )2  m Cu  22,08 gam NO2  n SO2  Cu  0,11.64  ? 0,08.188  0,16 0,03 Câu : Cho 0,5 mol Mg 0,2 mol Mg(NO3)2 vào bình kín khơng oxi nung nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp chất rắn X Hỗn hợp chất rắn X tác dụng với nhiều 500 ml dung dịch Fe(NO3)3 nồng độ aM Giá trị a A 0,667 B 0,4 C D 1,2 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Quảng Bình, năm học 2013 – 2014) Sơ đồ phản ứng : 4 N O2  Mg  5 Mg(N O )  to  2 3 MgO Fe(NO3 )3 Mg(NO3 )2 2    MgO   2 Mg  Fe(NO3 )2 Xét toàn trình phản ứng, ta thấy: 5 3 Chất khử Mg; chất oxi hóa N Fe Theo bảo toàn nguyên tố N bảo toàn electron, ta : n NO  2n Mg(NO )  2.0,2  0,4 n Fe(NO3 )3 max  0,6    2 n Mg  n NO  n Fe(NO ) max 0,6 3  1,2M  [Fe(NO3 )3 ]  0,5  0,4 ?  0,5 PS : Lượng Fe(NO3)3 dùng nhiều Fe3+ bị khử thành Fe2+ Câu : Hòa tan hết m gam hỗn hợp Fe, Mg vào 100 ml dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch X Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư KNO3, thu dung dịch Y 168 ml khí NO (đktc) Nhỏ dung dịch HNO3 loãng, dư vào dung dịch Y thấy thêm 56 ml khí NO (đktc) Cũng lượng dung dịch X trên, cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu 5,6 gam kết tủa Biết NO sản phẩm khử N+5 Giá trị m A 3,52 B 2,96 C 2,42 D 2,88 (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định, năm học 2013 – 2014) Sơ đồ phản ứng : Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ NO Fe2 , Mg2  Fe H2SO4     (1) 2   Mg SO4 , H  KNO3 NO (2) dd X (4) NaOH Mg(OH)2    Fe(OH)2  Fe2 , Fe3    2 2  Mg , SO4      K , NO3  HNO3 (3) Fe3 , Mg2     2  H , SO       K , NO3  Bản chất phản ứng (2), (3) Fe2+ bị oxi hóa hoàn toàn NO3 / H , tạo 0,01 mol NO Bản chất phản ứng (4) phản ứng trao đổi, kết tủa thu Fe(OH)2 Mg(OH)2 Theo bảo toàn electron, giả thiết bảo toàn nguyên tố Fe, Mg, ta : n 2  3n NO  Fe 0,01 x  0,03  x   m  0,03.56  0,05.24  2,88 gam  90 n Fe(OH)2  58n Mg(OH)2  5,6 y  0,05 m Fe m Mg  x y  Câu : Dẫn luồng nước qua than nóng đỏ thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2, tỉ khối X so với H2 7,8 Tồn V lít hợp khí X khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3 nung nóng thu rắn Y kim loại Ngâm toàn Y vào dung dịch HCl dư thấy 4,48 lít H2 bay (ở đktc) Giá trị V A 13,44 lít B 10,08 lít C 8,96 lít D 11,20 lít (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định, năm học 2011 – 2012) Theo bảo toàn nguyên tố Fe, bảo toàn electron bảo tồn khối lượng, ta : 2n Fe O  n Fe  n H  0,2 n Fe O  0,1    m(CuO, Fe O )  m Fe O   24  0,1.160 3  0,1 nCuO  nCuO  80  80  Theo giả thiết, theo bảo toàn electron phản ứng C với H2O phản ứng CO, H2 với CuO, Fe2O3, ta :  28nCO  44nCO  2n H 2   7,8.2  15,6  n  n  n  CO CO2 H2 nCO  0,1    nCO  0,1  n(CO, CO , H )  11,2 lít 2nCO  4nCO2  2n H2 2   n  0,3 2nCO  2n H2  nCuO  n Fe2O3  H2  0,1 0,1  Câu : Cho a gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4, Cu vào dung dịch HCl dư thấy mol axit phản ứng lại 0,256a gam chất rắn khơng tan Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp X H2 dư, thu 42 gam chất rắn Tính % khối lượng Cu hỗn hợp X? Gia Sư Tài Năng Việt A 25,6% https://giasudaykem.com.vn/ B 50% C 44,8% D 32% (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Chu Văn An – Hà Nội, năm 2014) Theo giả thiết, suy : Khử X H2 dư, thu 42 gam Fe Cu Áp dụng bảo tồn điện tích phản ứng bảo tồn khối lượng, ta : 2n 2  n   n 2  0,5 H   O  O m Cu dö  0,256a  12,8   m X  m(Cu, Fe)  m 2 a  m (Cu, Fe)  m 2  50  O O   m (Fe2O3 , Fe3O4 , Cu) pö  37,2 0,5.16 42 42  a  Trong phản ứng 37,2 gam Fe2O3, Fe3O4, Cu với HCl, chất khử Cu, chất oxi hóa oxit sắt Áp dụng bảo toàn electron, bảo toàn điện tích dung dịch muối sau phản ứng, ta : n Fe O  n Fe O  n Cu  z x  y  z  x  0,05 y  x   2 n 2  n 2  n    6x  4y  2z   y  0,1 Fe Cu Cl  232x  160y  64z  37,2 z  0,15 z  3x  2y   232 n  160 n Fe O  64 n Cu  37,2 Fe3O4  z x y  12,8  0,15.64 Vậy %m Cu/ X  100%  44,8% 50 Câu : Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân, thu dung dịch X 6,72 lít khí (đktc) anot Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3 Giá trị m A 25,6 B 23,5 C 51,1 D 50,4 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013) Thứ tự khử catot : Cu2+ > H2O; Thứ tự oxi hóa anot: Cl  > H2O Dung dịch X sau phản ứng điện phân hòa tan Al2O3, chứng tỏ X chứa axit (H+) bazơ ( OH ) Nếu dung dịch X chứa OH khí sinh anot Cl2 (0,3 mol) Trong dung dịch X chứa ion âm SO42 OH ion dương Na+ Vậy ion Cl  NaCl thay ion SO42 OH Áp dụng bảo tồn điện tích dung dịch sau điện phân phản ứng Al2O3 với OH , ta có: n   2n 2  n   nCl  0,6 SO4 Cl  OH n n  0,4  n 2  0,1 0,3 SO4   OH  CuSO4      n  0,1 n  n  n  0,4 Al2O3  OH  SO 2 n NaCl  nCl  0,6 [Al(OH)4 ]    0,2  Suy m  m CuSO  m NaCl  51,1 gam 0,1.160 0,6.58,5 Nếu dung dịch sau điện phân chứa H+ khí sinh Cl2 O2 Theo giả thiết áp dụng bảo tồn điện tích ta có: n   3n 3  3.2n Al O  1,2 Al  H  nO  0,3  nCl  (loaïi)  2 n  2n  2.2nO   H O H2O  Câu : Hoà tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu2S FeS2 dung dịch chứa a mol HNO3 thu 31,36 lít khí NO2 (ở đktc sản phẩm khử N+5) dung dịch Y Biết Y phản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng khí NO Tính a ? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ A 1,8 mol B 1,44 mol C 1,92 mol D 1,42 mol (Đề thi thử Đại học lần – THPT Đoan Hùng – Phú Thọ, năm học 2013 – 2014) Theo giả thiết áp dụng bảo toàn electron cho phản ứng X với HNO3, ta có: 160nCu S  120n FeS  12,8 nCu S  0,02   2   10nCu S  15n FeS  n NO  1,4 n FeS  0,08  2 2   Dung dịch Y gồm Fe3+, Cu2+, SO42 , NO3 , H+ Khi cho Cu (tối đa) vào Y, Cu bị oxi hóa (H+, NO3 ) Fe3+ Vậy chất toán là: Hỗn hợp Cu2S, FeS2 Cu tác dụng với dung dịch HNO3, giải phóng hỗn hợp khí NO, NO2 tạo dung dịch muối (Z) Dung dịch Z ion Fe2+, Cu2+, SO42 , ion lại H+ NO3 Vì 2n Cu2  2n Fe2  2n SO42 nên ion lại dung dịch Z ion âm để cân điện tích, ion NO3 Áp dụng bảo toàn electron bảo toàn điện tích dung dịch Z, ta : 10 nCu S  14 n FeS  n Cu  n NO  3n NO 2  n NO  0,02 0,07 ? 0,02 0,08 1,4    2 n n   0,02  n  n  n  Cu2 Fe2  SO42  NO3  NO3  0,11 0,08 0,18 ?  Áp dụng bảo tồn ngun tố N, ta có: n HNO  n NO  n NO  n 1,4 0,02 NO3  1,44 mol 0,02 Câu : Cho m gam Fe vào lít dung dịch X gồm H2SO4 0,1M, Cu(NO3)2 0,1M, Fe(NO3)3 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m khối lượng chất rắn khan thu cạn dung dịch Y là: A 25,8 78,5 B 25,8 55,7 C 20 78,5 D 20 55,7 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Cẩm Khê – Phú Thọ, năm học 2013 – 2014) Trong phản ứng Fe với dung dịch X, chất khử Fe, chất oxi hóa NO3 / H , Fe3+ Cu2+ Sau phản ứng thu hỗn hợp kim loại, chứng tỏ Fe dư nên muối tạo thành dung dịch Fe2+ Áp dụng bảo toàn electron phản ứng Fe với dung dịch X, bảo tồn điện tích dung dịch Y bảo toàn nguyên tố Fe, N, ta : 2 n Fe  n Fe3  n Cu2  3n NO  x y 2x  3y  0,3 x  0,225 0,1 0,1     2x  y  0,5 y  0,05 2 n Fe2  n SO42  n NO3  x  0,1 0,1 0,5 y Theo bảo tồn khối lượng, ta : m muối  m Fe2  m SO 2  m NO   55,7 gam 0,325.56 0,1.96 0,45.62 m hoãn hợp kim loại  m  0,225.56  0,1.64  0,69m  m  20 gam m Fe dö m Cu Câu : Hòa tan hồn tồn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 400 ml dung dịch HNO3 3M (dư), đun nóng, thu dung dịch Y V lít khí NO (là sản phẩm khử nhất) Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y, thu 21,4 gam kết tủa dung dịch Z Giá trị V : A 3,36 B 5,04 C 5,6 D 4,48 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ (Đề thi thử Đại học lần – Trường THPT Lê Hồng Phong – Nam Định, năm học 2011 – 2012) Theo giả thiết, ta : n NO3  n HNO  0,4.3  1,2 mol; n n Fe(OH)  Na  n NaOH  0,35.2  0,7 mol; 21,4  0,2 mol 107 Dung dịch Z chứa Na , NO3 Fe3 Quy đổi hỗn hợp X thành Fe O Theo bảo toàn khối lượng, bảo tồn electron, bảo tồn điện tích cho dung dịch Z bảo tồn ngun tố N, Fe, ta : 56 n Fe  16 n O  19,2 x  0,3   56x  16y  19,2  x y   y  0,15 3n Fe  nO  3n NO  3x  2y  3z    z  0,2  x 3x  z  1,1  y z   V  4,48 lít  NO  n   3n 3  n  Na Fe NO3  x  0,2  0,7 1,2 z Câu : Hòa tan hết 31,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ, thu V lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 9,6 gam Cu Giá trị V là: A 8,21 lít B 6,72 lít C 3,36 lít D 3,73 lít (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Huế, năm học 2013 – 2014) Sơ đồ phản ứng : NO Fe Fe   FeO    quy đổ i O Fe O  HNO3 Fe3 Fe2 , Cu2 Cu      NO3 NO3 Xét tồn q trình phản ứng, ta thấy: Chất khử Fe, Cu; chất oxi hóa O N 5 HNO3 Theo bảo toàn electron, bảo tồn điện tích dung dịch sau phản ứng giả thiết, ta : 2 n Fe  nCu  n O  3n NO x  0,5    2x  2y  3z   0,3 x 0,15 y z   y  0,2 2 n 2  n 2  n   2x  z  1,3  z  0,3 Cu NO3  Fe 56x  16y  31,2  x 0,15   V 1,6 z  6,72 lít  NO (đktc)  56 n  16 n  31,2 Fe O   x y Câu : Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 0,1 mol KNO3 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí khơng màu, khí hóa nâu khơng khí Tỉ khối Y so với H2 12,2 Giá trị m A 61,375 B 64,05 C 57,975 D 49,775 (Đề thi thử Đại học lần – Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2013 – 2014) Theo giả thiết, suy Y NO (khí khơng màu hóa nâu khơng khí) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Mặt khác, MY  12,2.2  24,4  khí lại Y H2 Vì H2 sinh nên NO3 khơng dung dịch X Theo giả thiết, bảo toàn nguyên tố N, bảo toàn electron, ta : n   n   n NO  0,05 NO3 bñ  NH4 0,1 n NO  n H  0,125  n  0,1    NO  0,15    30n NO  2n H  24,4.0,125 n H2  0,025 2 n Zn  n H  8n   3n NO  NH  ? 0,1 0,025  0,05  n Zn  0,375 Theo bảo tồn điện tích dung dịch X bảo tồn khối lượng, ta : n   n 2  n   n   n  0,95 Zn Na K NH 4  Cl 0,375 0,1 0,05  0,05  m muoái  65n Zn2  23n Na  39 nK   18n NH   35,5n Cl  64,05 gam  0,375 0,1 0,05 0,95  0,05 Hoặc tính khối lượng muối sau : m muoái  136 n ZnCl  58,5n NaCl  74,5nKCl  53,5n NH 0,375 0,05 0,1 4Cl  64,05 gam 0,05 Đây dạng tập phản ứng tạo muối amoni Các em học sinh cần ý đề thi Đại học năm 2015 câu tương tự dựa ý tưởng Câu : Hòa tan hồn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO3, thu 0,45 mol khí NO2 (sản phẩm khử N+5) dung dịch X Nhỏ tiếp dung dịch H2SO4 vừa đủ vào dung dịch X thu thêm 0,05 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch Y cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 32,50 gam B 40,00 gam C 29,64 gam D 45,60 gam (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định, năm học 2012 – 2013) Theo bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố N tồn q trình phản ứng; bảo tồn điện tích bảo toàn khối lượng dung dịch X, ta : 3n Fe  n NO  3n NO   n Fe  0,2; n NO  / Y  0,4 0,05 0,45  ?   n  n  n  3n  2n n   NO  / Y  Fe3 NO NO3 / X SO42  NO3 / Y   n   nelectron trao đổi  n NO m muoái  m 3  m   m 2 Fe NO3 / Y SO4   NO3 / X n 2  0,1  SO4  m muối  45,6 gam  Câu : Oxi hóa m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe (có tỉ lệ số mol tương ứng : 2) 3,92 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O2 Cl2, thu hỗn hợp rắn Z gồm oxit kim loại muối clorua Để hòa tan hồn tồn lượng hỗn hợp Z cần 150 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch T, thêm tiếp dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch T thu 82,55 gam kết tủa Giá trị m A 12,16 gam B 7,6 gam C 15,2 gam D 18,24 gam (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định, năm học 2012 – 2013) Sơ đồ phản ứng : Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Cl2  Cu  CuO, CuCl2  HCl FeCl2 , FeCl3  AgNO3 dö Ag   to               O2  Fe  AgCl   FeCl3 , Fex Oy  CuCl2  hỗn hợp X hỗn hợp Y hỗn hợp Z dung dòch T Áp dụng bảo tồn điện tích phản ứng Z với dung dịch HCl, bảo toàn nguyên tố O giả thiết, ta : n   2n 2  4n O  O  H nO  0,075   0,3 n  n nCl2  0,1 Cl2  0,175  O2 Xét tồn q trình phản ứng, ta thấy : Chất khử Cu, Fe; chất oxi hóa O2, Cl2, Ag+ Áp dụng bảo toàn electron cho toàn q trình phản ứng, bảo tồn ngun tố Cl giả thiết, ta : 2 nCu  3n Fe  nO  nCl  n  2 Ag  3x 2x 0,075 0,1  y  0,1; x  0,05 y    m n AgCl  nCl  nCl2  0,5 (Cu, Fe)  m Cu  m Fe  15,2 gam   3.0,05.64 2.0,05.56 0,1 0,3   108n  143,5n AgCl  82,55  Ag  0,5 y  Câu : Cho m gam hỗn hợp X gồm Na K (tỉ lệ mol : 1) vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 0,5M H2SO4 1M sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với 1,5 lít dung dịch HCl 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 23,4 gam kết tủa Giá trị nhỏ m A 130,2 gam B 27,9 gam C 105,4 gam D 74,4 gam (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định, năm học 2011 – 2012) Sơ đồ phản ứng : K  , Na , [Al(OH) ]  K  H2 SO4  HCl     Al(OH)3       (1)    (2) 2  Al (SO ) Na      3 SO4 , OH 0,3 mol hoãn hợp X dung dòch Y 3   Al , K , Na    2  SO4 , Cl  dung dòch Z Khối lượng Na, K dùng giá trị nhỏ xảy tượng hòa tan phần kết tủa phản ứng (2) Theo bảo toàn nguyên tố Al, gốc SO42 bảo tồn điện tích dung dich Z, ta có: n 3  n 3  n Al(OH)  0,2 x  1,7 Al bñ  Al / Z  n  m  SO 2  n H2SO4  3n Al2 (SO4 )3  1,25  m K  m Na  105,4 gam   1,7.39 1,7.23  3n 3  n   n   n   n 2 Al / Z K Na Cl SO  x x 1,5  0,2 1,25 Câu : Hòa tan hồn tồn m gam sắt vào dung dịch HNO3, thu 0,45 mol khí NO2 dung dịch X (sản phẩm khử N+5) Nhỏ tiếp dung dịch H2SO4 vừa đủ vào dung dịch X, thu thêm 0,05 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch Y cạn Y thu khối lượng muối khan A 40,00 gam B 32,50 gam C 29,64 gam D 45,60 gam (Đề thi thử Đại học lần – THPT Cẩm Khê – Phú Thọ, năm học 2013 – 2014) Theo giả thiết : Khi cho H2SO4 vào X thấy giải phóng khí NO, chứng tỏ X ion Fe2 Dung dịch X ion Fe3 không Sơ đồ phản ứng : Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ NO2 HNO3 Fe NO (1) Fe2 , Fe3   NO3 H SO (2) Fe3  2  SO4 , NO3  n   H 4 n  0,2   H   n 2  0,1 mol Ở (2), ta có:  n NO3 SO4  2nSO 2  n H  0,2  n  n  0,05  NO  NO  Áp dụng bảo toàn electron cho tồn q trình phản ứng, ta : 3n Fe  nNO  3nNO  nFe  0,2 mol  n ? 0,45 0,05 Fe3  0,2 mol Áp dụng bảo tồn điện tích cho dung dịch Y, ta : 3n 3  n 2  n  SO4 NO3  Fe n  0,4  0,2  NO3 0,1 ?    m muoái  56 n Fe3  96 nSO 2  62 n NO  m muoái  45,6 gam   0,2  0,1 ? Câu : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 Fe3O4 100 gam dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 khối lượng 31,35 gam dung dịch chứa 30,15 gam hỗn hợp muối Giá trị a A 46,24 B 43,115 C 57,33 D 63 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2013 – 2014) : Từ giả thiết, suy :  15,344  0,685  n NO  n NO2  n NO  0,01 22,4   30n  46n n NO2  0,675  NO NO2  31,35  Theo bảo toàn electron, bảo toàn điện tích dung dịch sau phản ứng giả thiết, ta : 15n FeS  n Fe O  3n NO  n NO  0,705  0,01 x 0,675 15x  y  0,705 y   3n  x  9y  z   Fe3  n SO 2  n NO  552x  504y  62z  30,15    x 3y 2x z m  m 3  m 2  m   30,15  muoái Fe SO4 NO3  56(x  3y) 96.2x 62z  Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ n  n   n(NO, NO )  0,91 mol NO3 x  0,045  HNO3   0,685 0,225  y  0,03   z  0,225  0,91.63  57,33%  C%HNO3  100  Câu : Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước, thu dung dịch X Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, hết 100 ml bắt đầu xuất kết tủa; hết 300 ml 700 ml thu a gam kết tủa Giá trị a m A 23,4 35,9 B 15,6 27,7 C 23,4 56,3 D 15,6 55,4 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Chu Văn An – Hà Nội, năm học 2013 – 2014) Theo giả thiết : Cho từ từ 0,1 mol HCl vào dung dịch X bắt đầu xuất kết tủa, chứng tỏ X 0,1 mol OH , ion lại Na+, [Al(OH) ]  Theo giả thiết : Cho từ từ 0,3 mol HCl vào X (TN1) cho 0,7 mol HCl vào X (TN2), thu lượng kết tủa Ở TN1, 0,1 mol H+ để trung hòa OH , 0,2 mol H+ phản ứng với [Al(OH) ] tạo 0,2 mol Al(OH)3 Suy hai thí nghiệm nAl(OH)  0,2 mol  15,6 gam , TN1 chưa tượng hòa tan kết tủa, TN2 tượng hòa tan kết tủa Sơ đồ phản ứng : Al2 O3  H O Na , OH         Na2 O  [Al(OH)4 ]  HCl 0,3 mol HCl 0,7 mol Na , Cl    Al(OH)3    [Al(OH)4 ]  0,2 mol Na , Cl    3   Al(OH)3  Al   0,2 mol Áp dụng bảo tồn điện tích cho dung dịch sau phản ứng TN1, TN2, ta có: n   n n   n  [Al(OH)4 ]  Cl  Na n Na O  Na  0,2 0,3  x x  0,4  2 y    n Al(OH)  n 3 y  0,1  n   3n 3  n  Al Al Cl  0,15  Na n Al2O3   y 0,7  x  m(Na 2O, Al2O3 )  27,7 gam Câu : Cho 12 gam hỗn hợp Fe Cu vào cốc chứa 200 ml dung dịch HNO3 2M, thu chất khí (sản phẩm khử nhất) khơng màu, hóa nâu khơng khí kim loại dư Sau cho thêm dung dịch H2SO4 2M, thấy chất khí tiếp tục ra, để hoà tan hết kim loại cần 33,33 ml Khối lượng kim loại Fe hỗn hợp A 8,4 gam B 5,6 gam C 2,8 gam D 1,4 gam (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, năm 2011) Sơ đồ phản ứng : Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ NO Fe    Cu  HNO3 NO (1) Fe2 , Cu2     NO3 , Cu   H SO (2) coác Fe2 , Cu2    2  NO3 , SO  Thứ tự tính khử : Cu  Fe2 Suy : Ở phản ứng (2) để hòa tan hết kim loại Cu phản ứng, Fe2+ chưa tham gia phản ứng Theo giả thiết, bảo toàn electron cho toàn q trình phản ứng, bảo tồn điện tích dung dịch sau phản ứng bảo toàn nguyên tố N, ta : 56 n Fe  64 nCu  12 x  0,1  56x  64y  12  x y   y  0,1 2 n Fe  nCu  3n NO  2x  2y  3z   z  0,133  x 2x  2y  z  0,53332  y z   m  5,6 gam  Fe 2 n   n   n   n  Cu NO3 SO4  Fe y  x 0,06666 0,4 z Câu : Cho dung dịch X chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Na+, d mol HCO3 , e mol Cl  thể dùng Ca(OH)2 để làm hồn tồn tính cứng X trường hợp : A d  2(a + b) B 2a + 2b +c = d +e C d  a + b D a = d (Đề thi thử Đại học – THPT chuyên Chu Văn An – Hà Nội, năm học 2012 – 2013) Câu : Dung dịch X gồm NaOH xM Ba(OH)2 yM Dung dịch Y gồm NaOH yM Ba(OH)2 xM Hấp thụ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X, thu 7,88 gam kết tủa Hấp thụ 3,136 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Y, thu 13,79 gam kết tủa Giá trị thích hợp x y : A 0,35 0,20 B 0,50 0,25 C 0,40 0,25 D 0,40 0,30 (Đề thi thử Đại học – THPT chuyên Chu Văn An – Hà Nội, năm học 2012 – 2013) Để làm hồn tồn tính cứng nước Ca2+, Mg2+ phải chuyển hết vào kết tủa Dung dịch thu ion, Na , Cl thêm ion HCO3 dư Theo bảo tồn điện tích X dung dịch sau phản ứng, ta : 2 n   n   n   n   n Mg Na Cl HCO3  Ca c  2a  2b  c  d a c e  b d    hay d  2(a  b) n   n  Cl  Na e  c Câu : Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH y mol K2CO3, thu 200 ml dung dịch X Lấy 100 ml dung dịch X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu 2,688 lít khí (đktc) Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 39,4 gam kết tủa Giá trị x A 0,06 B 0,15 C 0,2 D 0,1 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Lê Quy Đôn – Quảng Trị, năm học 2013 – 2014) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Theo bảo tồn ngun tố C, cơng thức nCO  n H n CO32 bảo toàn điện tích dung dịch X, ta :  39,4.2  0,4  nCO2  nK2CO3  n BaCO3  197  nK CO  0,2 ?  0,2  nCO  nK CO  n  n 2  n 2  0,06  2 HCO3 / X CO3 / X  CO3 / X  0,2 ? n  0,34   HCO3 / X nCO 2 / X  n H  nCO2  0,06  0,15.2 0,12.2  n K / X x  0,4  2n CO32 / X 0,06 n HCO3 / X  x  0,06 0,34 Câu : Cho 4,55 gam bột Zn vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 H2SO4, đun nhẹ, điều kiện thích hợp, đến phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch A chứa m gam muối; 0,448 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí khơng màu, khí hóa nâu ngồi khơng khí lại 1,3 gam chất rắn khơng tan Biết tỉ khối B H2 Giá trị m A 9,95325 B 10,23875 C 9,61625 D 9,24255 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Lê Quy Đôn – Quảng Trị, năm học 2013 – 2014) Theo giả thiết, ta : n NO  n H  0,02  NO (M  30) MB  16   n NO  0,01 30n  2n  B goà m     không màu hóa nâu  NO H2  16 n H2  0,01 B chứa NO H (M  2)  n  n  H2  NO Vì H2 giải phóng nên dung dịch sau phản ứng khơng ion NO3 Giả sử dung dịch sau phản ứng chứa ion NH  Theo bảo toàn electron, bảo toàn điện tích dung dịch sau phản ứng, bảo tồn ngun tố N bảo tồn điện tích NaNO3, ta : 2 n Zn pư  3n NO  n H  8n NH 4  0,01 0,01  0,05 ?  2 n Zn2  n NH   n Na  nSO 2 4  ?  0,05 ? ? n  Na  n NO3  n NO  n NH4  ? 0,01 ? ?  n   0,00625; n Na  0,01625; n SO 2  0,06125  NH4   m muoái  65n Zn2   23 n Na  18n NH   96 n SO   9,61625  4 0,05  0,01625 0,00625 0,06125 Câu : Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 CuO (tỉ lệ mol tương ứng 3:2) lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu dung dịch Y Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ điện không đổi 5A, đến khối lượng dung dịch giảm 11,18 gam dừng điện phân thu dung dịch Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M H2SO4 loãng Giá trị V A 240 ml B 80 ml C 160 ml D 400 ml (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm 2015) Câu : Điện phân dung dịch chứa m gam muối AgNO3 với cường độ dòng điện I (ampe), sau thời gian t (giây) AgNO3 điện phân hết, ngắt dòng điện, sau phản ứng xẩy hồn tồn ta thu 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO2 O2, dung dịch Y kim loại Ag Giá trị lớn m là: A 34,0 B 68,0 C 42,5 D 51,0 (Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình 2015) Câu : Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây thu 2,24 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tơng thể tích khí thu điện cực 4,76 lít (đktc) Biết hiệu suất q trình điện phân đạt 100% khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị a A 0,20 B 0,15 C 0,25 D 0,30 (Đề thi thử THPT Quốc Gia – SGD & Đào Tạo TP Hồ Chí Minh, năm 2015) Câu : Cho 14,625 gam NaCl vào 300ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp tới dung dịch giảm 26,875 gam ngừng điện phân Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO (Sản phẩm khử nhất) 0,6m gam hỗn hợp kim loại Giá trị gần với m : A 11 B 12 C 14 D 13 Câu : Tiến hành điện phân V lít dung dịch chứa Cu(NO3)2 1M NaCl 0,5M điện cực trơ tới khối lượng dung dịch giảm m gam dừng điện phân Cho 9,5 gam Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 5,7 gam hỗn hợp rắn không tan Giá trị m gần với : A 12 B 15 C 17 D 14 Câu : Điện phân 2000 ml ( điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch gồm CuSO4 0,01 mol NaCl đến điện cực thoát 448ml khí (đktc) ngừng điện phân Giả sử nước bay khơng đáng kể q trình điện phân Giá trị pH dung dịch sau điện phân là: A 1,4 B 1,7 C 1,2 D 2,0 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2015) Câu : Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3 0,15 mol HCl với cường độ dòng điện khơng đổi 1,92A sau thời gian t dung dịch thu sau điện phân khối lượng (m – 5,156)gam Biết trình điện phân nước bay không đáng kể Giá trị t là: A 2,5 B 2,0 C 3,0 D 1,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2015) Câu : Điện phân 400ml dung dịch X gồm NaCl 0,2M Cu(NO3)2 0,4M với cường độ dòng điện 2,573 A thời gian t thu dung dịch Y Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch Y để phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,68 gam chất rắn khan Biết NO sản phẩm khử Giá trị t gần với : A B 2,5 C D 1,5 Câu : Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3 0,15 mol HCl với cường độ dòng điện khơng đổi 1,92A sau thời gian t dung dịch thu sau điện phân khối lượng (m-5,156)gam Biết trình điện phân nước bay không đáng kể Giá trị t là: A 2,5 B 2,0 C 3,0 D 1,5 Câu : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe 1,6 gam Cu 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M HCl 0,4M, thu khí NO (khí nhất) dung dịch X Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn, NO sản phẩm N+5 phản ứng Giá trị m là: A 30,05 B 34,10 C 28,70 D 5,4 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu : Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO Mg Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 6,72 lít hỗn hợp khí N2O NO (đktc) tỷ khối so với hidro 15,933 dung dịch Y cạn dung dịch Y thu 129,4 gam muối khan Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 15,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Z cạn dung dịch Z thu 104 gam muối khan Giá trị m : A 27,2 B 28,8 C 26,16 D 22,86 Câu : Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu chất rắn X 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 O2 X tan hồn tồn dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 H2, tỉ khối Z so với H2 11,4 Giá trị m gần A 82 B 74 C 72 D 80 Câu : Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M NaHSO4 1,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn B khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m là: A 15,92 B 13,44 C 17,04 D 23,52 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Hà Giang, năm 2015) Câu : Cho 3,9 gam hỗn hợp Al, Mg tỷ lệ mol : tan hết dung dịch chứa KNO3 HCl Sau phản ứng thu dung dịch A chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO H2 Khí B tỷ khối so với H2 Giá trị m gần giá trị nhất? A 24 B 26 C 28 D 30 Câu : Nung nóng hỗn hợp gồm 31,6 gam KMnO4 24,5 gam KClO3 thời gian thu 46,5 gam hỗn hợp rắn Y gồm chất Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, đun nóng thu khí clo Hấp thụ khí sinh vào 300ml dung dịch NaOH 5M đung nóng thu dug dịch Z cạn Z m(gam) chất rắn khan Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 79,8 g B 91,8 g C 66,5 g D 86,5 g (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Lê Khiết, năm 2015) Câu : Cho 13,36 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu V1 lít SO2 dung dịch Y Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa T, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu 15,2 gam rắn Q Nếu cho lượng X vào 400 ml dung dịch P chứa HNO3, H2SO4 thấy V2 lít khí NO sản phẩm khử ra, 0,64 gam kim loại chưa tan hết Các phản ứng xảy hồn tồn, khí đo đktc Giá trị V1, V2 A 2,576 0,896 B 2,576 0,224 C 2,576 0,672 D 2,912 0,224 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Lê Khiết, năm 2015) Câu 12: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe3O4 vào 300ml dung dịch HNO3 2M thu dung dịch Y 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O NO tỷ khối so với hidro 16,75 Trung hòa Y cần dùng 40ml NaOH 1M thu dung dịch A, cạn A thu m gam muối khan Biết phản ứng xảy hồn tồn cạn muối không bị nhiệt phân Giá trị m là: A 42,26 B 19,76 C 28,46 D 72,45 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Quốc Học Huế, năm 2015) Câu : Cho khí CO qua m gam hỗn hợp X gồm oxit sắt nung nóng FeO, Fe2O3 Fe3O4 sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn Y hỗn hợp khí Z Khi cho tồn khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu gam kết tủa Mặt khác, hòa tan hồn tồn hỗn hợp chất rắn Y dung dịch H2SO4 đặc nóng lấy dư, thu dung dịch chứa 18 gam muối sản phẩm khí SO2 1,008 lít (đktc) Giá trị m là: A 5,80 B 14,32 C 6,48 D 7,12 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Quốc Học Huế, năm 2015) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu : Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 H2SO4 Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A 6,72 lit hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO H2 tỉ lệ mol : gam chất rắn không tan Biết dung dịch A không chứa muối amoni cạn dung dịch A thu khối lượng muối khan A 126,0 gam B 75,0 gam C 120,4 gam D 70,4 gam Câu : Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg Al vào dung dịch NaNO3 1,08 mol HCl (đun nóng) Sau kết thức phản ứng thu dung dịch Y chứa muối 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O H2 Tỷ khối Z so với He Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí tới khối lượng khơng đổi thu 9,6 gam rắn Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X : A 31,95% B 19,97% C 23,96% D 27,96% Câu : Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y lại 2,4 gam kim loại cạn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 151,5 B 137,1 C 97,5 D 108,9 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Bạc Liêu, năm 2015) Câu 29: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,04 mol Fe3O4 thời gian, thu hỗn hợp rắn X gồm Al , Fe , FeO , Fe3O4 , Al2O3 Hòa tan hồn tồn X dung dịch HCl dư thu 0,15 mol khí H2 m gam muối Giá trị m A 41,97 B 32,46 C 32,79 D 31,97 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Hà Giang, năm 2015) Câu : Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al m gam hai oxit sắt khí trơ, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 8,58 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat 3,472 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử H2SO4) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 6,80 gam B 8,04 gam C 6,96 gam D 7,28 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chuyên Lê Quý Đôn, năm 2015) ... với điều kiện học tập mức độ phổ thơng nước ta khó cho giáo viên học sinh kiểm chứng Thơi học sinh, với đại đa số đơng học sinh “HỌC ĐỂ THI gặp câu hỏi kiểu đơi “thực dụng” lại hay (tìm cách... 61,375 B 64,05 C 57,975 D 49,775 (Đề thi thử Đại học lần – Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2013 – 2014) Theo giả thi t, suy Y có NO (khí khơng màu hóa nâu khơng khí) Gia Sư Tài Năng... NH 0,375 0,05 0,1 4Cl  64,05 gam 0,05 Đây dạng tập phản ứng tạo muối amoni Các em học sinh cần ý đề thi Đại học năm 2015 câu tương tự dựa ý tưởng Câu : Hòa tan hồn tồn m gam Fe vào dung dịch HNO3,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học môn hóa tuyển tập câu hỏi hóa vô cơ hay , Ôn thi đại học môn hóa tuyển tập câu hỏi hóa vô cơ hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay