Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố đà nẵng tt

27 49 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:22

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ THỊ THUÝ HẰNG HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 9.31.04.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI – 2018 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thu Hương Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Minh Đức Phản biện 2: PGS.TS Lê Minh Nguyệt Phản biện 3: PGS.TS Phan Thị Mai Hương Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, tại: Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi giờ, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xã hội ngày nay, người phải đối diện với nhiều áp lực từ công việc, sống học tập Sự biến đổi kinh tế-xã hội mơi trường tạo nên lo âu lớn cho tồn xã hội, trống rỗng tâm hồn trẻ em, trở thành nơi trú ngụ đơn, thờ ơ, đặc biệt có mặt hành vi tính hành vi có liên quan nhiều đến gia tăng tội phạm trẻ em Hành vi tính nguyên nhân dẫn đến xung đột phần lớn mang tính bạo lực với biểu hiện: gây gổ, hăng, dễ dàng bị kích động, cáu kỉnh, bực bội, cứng đầu, thù địch với người khác Mối quan hệ trẻhành vi tính với gia đình, bạn bè thầy cô giáo luôn căng thẳng mâu thuẫn Điều làm suy yếu sức khỏe trẻ thể chất lẫn tinh thần Ngồi ra, tính trở thành đặc điểm tính cách ổn định, tiêu cực ảnh hưởng đến trình phát triển nhân cách xã hội em giai đoạn tuổi sau Một số nghiên cứu theo chiều dọc khẳng định trẻhành vi tính có nguy lạm dụng chất, điều chỉnh cảm xúc nghèo nàn, thất bại trường học, phạm pháp (Shaw D, Gillion M, Ingoldsby E, Nagin D; 2003) Nếu năm học mẫu giáo trẻ xuất hành vi tính khoảng 50% số trẻ tiếp tục bộc lộ hành vi tuổi thiếu niên, số lượng đáng kể tiếp tục tham gia vào hành vi chống đối xã hội (Campbell, 1995, Campbell, 2000; William Bor cộng sự, 2001) Nghiên cứu hành vi tính trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn nhằm đưa biện pháp can thiệp hiệu vấn đề nghiên cứu chưa mang tính thống Do vậy, việc lựa chọn đề tài “Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn trường công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng” khía cạnh mang lại ý nghĩa thiết thực cho thực tiễn giáo dục, góp phần hạn chế hành vi bạo lực học đường; đồng thời, góp phần xây dựng biện pháp can thiệp sớm trẻ có biểu hành vi tính để giúp trẻ nhận thức thân, quản lý cảm xúc hành vi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sở lý luận rõ thực trạng hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn trường công lập địa bàn Thành phố Đà Nẵng nay; từ đó, đề xuất biện pháp nhằm giảm thiểu hành vi tính cách hiệu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1) Khái qt hố cơng trình nghiên cứu ngồi nước hành vi, hành vi tính phục vụ cho việc xây dựng sở lý luận đề tài luận án 2) Xây dựng sở lý luận hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn, xác định yếu tố ảnh hưởng tới tượng tâm lý 3) Làm rõ thực trạng biểu mức độ hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn trường công lập địa bàn thành phố Đà Nẵng nay; phân tích mức độ tác động yếu tố chủ quan khách quan tới hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn 4) Đề xuất biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm giảm thiểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn cách hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn trường cơng lập địa bàn Thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Hành vi tính (HVHT) vấn đề đa dạng phức tạp, đề tài tập trung nghiên cứu biểu số nhân tố tác động đến hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn (MGL) - Đề tài nghiên cứu biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn thời gian trường - Đề tài nghiên cứu biểu bên hành vi tính thơng qua hình thức hành vi ngôn ngữ hành vi phi ngôn ngữ - Đề tài nghiên cứu khía cạnh tâm lý hành vi tính khơng nghiên cứu khía cạnh sinh lý hành vi này, cụ thể nghiên cứu biểu hành vi tính qua hành vi ngôn ngữ hành vi phi ngôn ngữ - Đề tài đề xuất biện pháp không tổ chức thực nghiệm biện pháp 3.2.2 Phạm vi địa bàn nghiên cứu Đề tài nghiên cứu trường mầm non công lập Thành phố Đà Nẵng, bao gồm Trường Mầm non 20/10 Trường Mẫu giáo Hoà Tiến Hai trường chọn thuộc khu vực đại diện cho đặc trưng điều kiện kinh tế văn hoá- xã hội Thành phố Đà Nẵng Trường Mầm non 20/10 thuộc quận Hải Châu, quận trung tâm có vai trò trung tâm trị - hành – kinh tế văn hố – giáo dục địa bàn trọng điểm an ninh, quốc phòng thành phố Đà Nẵng Trường Mầm non Hoà Tiến thuộc huyện Hoà Vang huyện ngoại thành thành phố Đà Nẵng, người dân chủ yếu sinh sống nghề nông 3.2.3 Phạm vi khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài trẻ mẫu giáo lớn trường công lập, giáo viên đứng lớp cha mẹ trẻ Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu - Nguyên tắc hoạt động - Nguyên tắc định luận vật tượng tâm lý - Nguyên tắc phát triển 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể (được trình bày chương 3) - Phương pháp nghiên cứu văn tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra bảng hỏi - Phương pháp vấn sâu - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình - Phương pháp xử lý số liệu thống kê tốn học Đóng góp khoa học luận án Hành vi tính vấn đề nhiều nhà Tâm lý học, Xã hội học, Công tác xã hội giới quan tâm nghiên cứu Ở nước ta, nay, vấn đề số nhà Tâm lý học, Cơng tác xã hội tìm hiểu Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu tập trung vào hành vi tính học sinh tiểu học, học sinh trung học sở Có đề tài nghiên cứu hành vi tính lứa tuổi mẫu giáo lớn cách có hệ thống Do đó, kết nghiên cứu luận án có ý nghĩa lý luận thực tiễn 5.1 Về lý luận Trên sở phân tích tổng hợp tài liệu, kết nghiên cứu đề tài cho phép hệ thống hóa lý thuyết biểu hành vi tính nói chung biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn nói riêng Luận án xây dựng số vấn đề lý luận hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn, bao gồm cấu trúc tâm lý, đặc điểm, biểu hiện, yếu tố ảnh hưởng đến hành vi Đây vấn đề nghiên cứu nước ta từ góc độ tâm lý học Đề tài xây dựng công cụ nghiên cứu đánh giá mức độ biểu hiện, dạng biểu hành vi tính Điều có ý nghĩa quan trọng cho nghiên cứu chuyên sâu tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu ứng dụng biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn 5.2 Về thực tiễn Tính đến thời điểm tại, cơng trình nghiên cứu hành vi tính Việt Nam, đặc biệt hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Kết đề tài cho phép nhận diện phạm vi, mức độ biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn, dạng biểu thông qua hành vi ngơn ngữ hành vi phi ngơn ngữ Từ đề tài biện pháp can thiệp, phòng ngừa biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn nhằm giúp em kiểm sốt hành vi tính, củng cố hành vi tích cực Kết nghiên cứu luận án cho thấy đa số trẻ biểu hành vi tính lớp Hành vi tính bộc lộ cách trực tiếp thông qua ngôn ngữ cử điệu Có khác biểu hành vi tính bé trai bé gái, trẻ sống ngoại thành trẻ sống nội thành, trẻ trẻ có anh chị em, trẻ có bố mẹ có nghề nghiệp khác Hành vi tính trẻ chịu chi phối nguyên nhân chủ quan (đặc điểm tâm lý trẻ) khách quan (cách đối xử cha mẹ với cái, cách ứng xử cô giáo) Những thực trạng tiền đề quan trọng để đề xuất biện pháp nhằm can thiệp có hiệu hành vi tính, bao gồm biện pháp nâng cao nhận thức cha mẹ, thầy cô trẻ có biểu hành vi tính cách ứng phó phù hợp, xây dựng mơi trường gia đình tích cực, xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh Những kết kết mới, xuất cơng trình nghiên cứu hành vi tính Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non, tài liệu tham khảo cho nhà quản lý trường mầm non cho cha mẹ q trình chăm sóc, giáo dục Kết nghiên cứu luận án bước đầu mở hướng nghiên cứu chuyên sâu chế tâm lý hành vi tính hành vi tính trẻ mẫu giáo Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết nghiên cứu luận án có ý nghĩa lý luận thực tiễn rõ rệt thiết thực 6.1 Về lý luận Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung số vấn đề lý luận hành vi tính, hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn cho phân ngành Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Kết nghiên cứu luận án bước đầu chứng minh cho khả sử dụng bảng quan sát hành vi tính nghiên cứu hành vi trẻ mẫu giáo lớn 6.2 Về thực tiễn Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu giảng dạy cho môn học Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non trường đại học nước ta Kết nghiên cứu luận án bước đầu mở hướng nghiên cứu chuyên sâu chế tâm lý hành vi tính hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án phụ lục, luận án kết cấu thành chương, bao gồm: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Chương 2: Cơ sở lý luận hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Chương 3: Tổ chức phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thực tiễn hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN 1.1 Nghiên cứu lý luận hành vi tính Với tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu hành vi tính có hàng loạt lý thuyết, cơng trình nghiên cứu tâm lý học làm sáng tỏ nội hàm khái niệm, nguồn gốc quy luật hình thành, nguyên nhân tác động biện pháp can thiệp tới hành vi 1.2 Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá hành vi tính Các thang đo, bảng kiểm hành vi trắc nghiệm chẩn đốn hành vi tính đánh giá mức độ, dạng biểu hành vi tính Một số cơng cụ tác giả nước thích nghi, Việt hố kết cho thấy cơng cụ có độ tin cậy, độ hiệu lực cao việc chẩn đoán hành vi tính trẻ 1.3 Nghiên cứu biện pháp giảm thiểu hành vi tính Các biện pháp đề xuất nhằm giúp trẻ nhận thức hậu hành vi tính, kiểm sốt cảm xúc tiêu cực, giúp trẻ có kỹ giải xung đột, hình thành hành vi tích cực Ở Việt Nam, chương trình giáo dục kỹ sống triển khai từ bậc mầm non nhằm giúp trẻ giảm thiểu hành vi tính, biết hợp tác, chia sẻ, giải xung đột với người khác cách thích hợp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI HUNG TÍNH CỦATRẺ MẪU GIÁO LỚN 2.1 Hành vi tính 2.1.1 Các lý thuyết tâm lý học hành vi tính Vấn đề hành vi tính nhiều nhà tâm lý học khái thác tìm hiểu từ lâu: thuyết phân tâm, thuyết hành vi, thuyết động lực, thuyết học tập xã hội… 2.1.2 Khái niệm hành vi tính 2.1.2.1 Khái niệm hành vi Hành vi cách xử người hoàn cảnh cụ thể biểu ngồi lời nói, cử định 2.1.1.2 Khái niệm tính Hung tính số phẩm chất tâm lý người, có mục đích gây tổn thương cho người khác cho thân 2.1.1.3 Khái niệm hành vi tính Hành vi tính cách xử người hoàn cảnh cụ thể, biểu ngồi lời nói, cử nhằm gây tổn thương cho người khác cho thân 2.1.3 Biểu hành vi tính Hành vi tính biểu thông qua ngôn ngữ cử chỉ, điệu cách trực tiếp gián tiếp Cụ thể: - Biểu qua hành vi ngôn ngữ: Chủ thể sử dụng lời lẽ nhằm chê bai, lăng mạ, xúc phạm, miệt thị người khác Ngoài ra, chủ thể to tiếng quát tháo ngược lại làu bàu, cắm cảu, sử dụng từ tục tĩu có lời nói khiêu khích, thách thức, chống đối người xung quanh - Biểu qua hành vi phi ngơn ngữ: chủ thể có hành động sử dụng sức mạnh bắp (các phận thể chân, tay, đầu, ) với hành vi đá, đấm, đánh, cào, cấu, tát, xô đẩy, cắn để gây đau đớn cho người khác cho thân Ngồi ra, cơng cụ chí vũ khí sử dụng để cơng người khác 2.2 Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn 2.2.1 Trẻ mẫu giáo lớn số đặc điểm tâm lý đặc trưng 2.2.1.1 Trẻ mẫu giáo lớn Trẻ mẫu giáo lớn trẻ từ tuổi đến tuổi theo học chương trình mẫu giáo lớn trường mầm non trường mẫu giáo hệ thống giáo dục Việt Nam 2.2.1.2 Một số đặc điểm tâm lý đặc trưng trẻ mẫu giáo lớn - Đặc điểm thể chất; hoạt động; ngơn ngữ; đời sống tình cảm; động hành vi 2.2.2 Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn 2.2.2.1 Khái niệm hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn cách xử trẻ hoàn cảnh cụ thể, biểu lời nói, cử nhằm gây tổn thương cho người khác cho thân 2.2.2.2 Biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn - Biểu thơng qua hành vi ngôn ngữ - Biểu thông qua hành vi phi ngôn ngữ 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn 2.3.1 Nhóm yếu tố chủ quan - Khí chất - Các xúc cảm tiêu cực - Rối loạn quan hệ giao tiếp - Một số nét tính cách: ghen tị,, lòng tự trọng cao 2.3.2 Yếu tố khách quan - Các mối quan hệ xã hội - Trò chơi đồ chơi bạo lực - Phương tiện truyền thơng Bảng 3.2 Các nhóm biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn theo ba Mức biểu HVHT trẻ MGL Mức – Chưa rõ Mức – Khá rõ Mức – Rất rõ thang đo Bảng quan sát Bảng hỏi quan sát dành cho GV viên 16 – 18 điểm 16 điểm 18 – 24 điểm 17 – 20 điểm 24 – 47 điểm 20 – 43 điểm Bảng kiểm hành vi dành cho phụ huynh 10 điểm 11 – 13,5 điểm 13,5 – 21 điểm CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 Mức độ biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn 4.1.1 Kết tổng hợp mức độ biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Bảng 4.1 Mức biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn Mức biểu STT HVHT Kết quan Kết sát giáo viên từ Kết từ phụ huynh Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ lượng lệ lượng lệ lượng lệ (N) % (N) % (N) % Chưa rõ 73 35.2 103 49,8 68 32,9 Khá rõ 90 43,5 68 32,9 87 42 Rất rõ 44 21,3 36 17,4 52 25,1 207 100 207 100 207 100 Tổng Đa số trẻ mẫu giáo lớn quan sát nghiên cứu biểu hành vi tính (78,7%) Kết phù hợp với nhận định giáo viên trẻ lớp mình: “Các bé ngoan, yêu thương nhau, có cháu hay đánh bạn” (Cơ N.T.H.P, Trường Mầm non 20/10), “mặc dù tuổi nghịch ngợm, chủ yếu trêu đùa, chọc ghẹo đánh ít” (Cơ Ơ.T.H.P, Trường Mẫu giáo Hồ Tiến 2) 11 Đáng lưu ý có 44 (21,3%) trẻ khảo sát có biểu hành vi tính rõ Ở nhóm trẻ này, hành vi tính xuất từ lần trở lên ngày nhiều tình khác Biểu thường thấy nhiều trẻ "lớn tiếng với bạnmâu thuẫn, xích mích" (ĐTB = 2,91); trẻ dùng trực tiếp phận thể để gây đau đớn cho người khác (ĐTB = 2,56) "thường xuyên la hét, quát tháo bạn bè lúc chơi đùa (ĐTB = 2,49) Trẻ khó kiểm sốt cảm xúc tức giận; xảy xích mích, xung đột với bạn, trẻ thường lớn tiếng sử dụng vật đồ chơi, ly uống nước, thước… sử dụng phận thể răng, tay, đầu… để gây đau đớn, thương tích cho bạn khác Mặc dù nhóm trẻ thường xuyên có biểu hành vi tính khơng nhiều, trẻ cần đặc biệt ý, hành vi trẻ gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ xung quanh Những nghiên cứu trước rằng, hành vi tính thời thơ ấu nguy dẫn đến hành vi bạo lực sau này, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội trẻ độ tuổi lớn Có gần 1/3 trẻ tuổi tính hăng tuổi 14 (Shaw,Gilliom & Giovanelli, 2000; Richman, Stevenson & Graham, 1982; Bor, Najman, O'Callaghan,Williams & Anstey, 2001), khoảng 50% trẻ mẫu giáo tính tiếp diễn hành vi tuổi thiếu niên số lượng đáng kể trẻ có cách hành vi chống đối xã hội tuổi trưởng thành (Campbell, 1995) Nói cách khác, dự báo quan trọng cho phát triển nhân cách đứa trẻ tương lai Do chúng tơi cho dù trẻ có HVHT mức độ cần quan tâm có biện pháp can thiệp kịp thời Chúng tơi nhận thấy có mối tương quan thuận so sánh kết nghiên cứu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn lớp với biểu HVHT trẻ nhà qua báo cáo phụ huynh dựa kết thu từ Bảng kiểm hành vi DBC-P (r = 0.287, p=0.000), với giáo viên (r = 0,699; p = 0,000) Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn biểu thơng qua hành vi ngôn ngữ hành vi phi ngôn ngữ cách trực tiếp gián tiếp Quan sát hoạt động lớp trẻ cho thấy hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn biểu rõ nét qua hành vi ngôn ngữ (ĐTB = 11.8) Trẻ có xu hướng sử dụng lời nói mang tính xúc phạm, cơng kích ngữ điệu, âm lượng lớn kèm với thái độ hằn học, cử vùng vằng… tức giận, 12 khó chịu, khơng hài lòng… với bạn bè người xung quanh Khi hỏi hình thức gây hấn trẻ, cô giáo mầm non nhận định “ở lớp, dạy cách giải xung đột với bạn khác lời nói lên thưa cơ, nên trẻ đánh bạn”, “Trong lớp tơi, có tức giận với bạn hay la hét, quát to tiếng, có vài trường hợp cá biệt lớp nh bạn, có uýnh đến mức bạn phát khóc, làm phụ huynh lên tận nơi phản ánh” (Cô N.T.T.D, Trường Mầm non 20/10) Một số nghiên cứu trước chứng minh điều Tác giả Đinh Thị Kim Thoa nghiên cứu xung đột tâm lý trẻ mẫu giáo hoạt động vui chơi hình thức xung đột gồm ẩu đả, áp lực tâm lý, lệnh, yêu sách lý lẽ; hình thức “lập luận, lý lẽ” có tỉ lệ phần trăm cao Đa số trẻ biểu xung đột hình thức này, giải xung đột vui chơi phải “trí tuệ” khơng phải “sức lực” [35] Ở độ tuổi mẫu giáo lớn, trẻ kiềm chế cảm xúc mạnh xúc cảm bột phát thân Bên cạnh đó, trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ sinh hoạt ngày Do đó, trẻ biết thông báo cho người khác biết thái độ tức giận điều lời nói, ngữ điệu Việc trẻ bộc lộ hành vi tính thơng qua ngơn ngữ làm giảm tính chất nguy hiểm hành vi đến người xung quanh Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn chủ yếu biểu cách trực tiếp (ĐTB = 12) Trong tình xung đột, đa số trẻ thường có phản ứng trực tiếp với đối tượng gây nên cho trẻ tức giận (cắn, đánh, giật tóc, dùng bút đâm bạn…) Bên cạnh đó, số trẻ chuyển giận vào đồ vật xung quanh bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi… tức giận với bạn lại có hành vi gây tổn thương đến bạn khác Trong nhóm trẻ MGL khảo sát, có đến 89,9% trẻ có bố mẹ bố mẹ người Quảng Nam – Đà Nẵng Các nghiên cứu văn hoá, nhân học nét đặc trưng tính cách người dân nơi Theo tác giả Lê Minh Quốc, giao tiếp với người khác, người Quảng Nam – Đà Nẵng thể thẳng thắn, thẳng vào vấn đề, bộc trực, khơng che đậy, giấu diếm, nghĩ nói nấy, hay lý lẽ, “hay cãi”, “hay nóng nảy quát mắng người bên cạnh xong lại thôi, khơng để đầu” (Lê Minh Quốc, 2012) Có lẽ mà bộc lộ hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn cách trực tiếp thông qua ngôn ngữ rõ nét 13 4.1.1.1 Biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn qua hành vi ngơn ngữ Bảng 4.2 Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn biểu qua ngôn ngữ Hành vi ĐTB ĐLC Hành vi ngôn ngữ trực tiếp 5.24 1.62 Trẻ cãi lại cô giáo không hài lòng 1.34 0.67 Trẻ nói hỗn với bạn bè bực tức 1.36 0.67 Trẻ lớn tiếng với bạnmâu thuẫn, xích mích 1.99 0.92 với bạn Trẻ la hét, quát tháo bạn bè lúc chơi đùa 1.85 0.95 Hành vi ngôn ngữ gián tiếp 6.54 2.41 Khi khơng hài lòng chuyện trẻ làu bàu, cắm 1.57 0.76 cảu Trẻ giận bạn lại nói tục với bạn khác 1.17 0.48 Khi giận bạn bè, trẻ mắng chửi đồ vật xung 1.16 0.46 quanh Trong xích mích, trẻ có lời nói 1.33 0.66 khiêu khích bạn bè xung quanh Kết cho thấy trẻ mẫu giáo lớn thường có biểu hành vi tính “lớn tiếng với bạnmẫu thuẫn”, “la hét, quát tháo bạn bè lúc chơi đùa”, “làu bàu, cắm cảu mình” mức rõ (ĐTB = 1,99; 1,85 1,57 điểm) Quá trình quan sát trẻ lớp, nhận thấy lúc chơi đùa, số trẻ quát tháo bạn khác bị tranh đồ chơi, trêu chọc xô đẩy bị bạn phân cho vai chơi khơng mong muốn Trẻ thường nói to, át giọng bạn, có la hét bạn đến lạc giọng với câu “Ê im nghe, ta uýnh chừ”, “xích đi”, “uýnh cho bể mặt giờ”… kèm với thái độ giận dữ, hậm hực 4.1.1.2 Biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn qua hành vi phi ngôn ngữ Kết bảng 4.3 cho thấy, trẻ MGL có biểu HVHT “Sử dụng phận thể gây đau đớn cho người khác” (ĐTB =1.69), “Trẻ xích mích với bạn lại đánh bạn khác” (ĐTB = 1.37), “Trẻ sử dụng đồ vật để đánh bạn” (ĐTB = 1.29) 14 Bảng 4.3 Hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn biểu qua hành vi phi ngôn ngữ Hành vi ĐTB Hành vi phi ngôn ngữ trực tiếp Trẻ sử dụng vật dụng (đồ chơi, ghế…) để đánh người khác Trẻ sử dụng phận thể (tay, chân, đầu, răng…) gây đau đớn cho người khác (đánh bạn, kéo tóc bạn, cắn bạn…) Khi thấy bạn đánh trẻ thích thú đứng xem xơng vào đánh Trẻ bị kích động bạn giật đồ chơi (vùng vằng, dẫm chân, trợn mắt… với bạn) Hành vi phi ngôn ngữ gián tiếp Trẻ xích mích với bạn lại đánh bạn khác Khi bực tức trẻ thường hậm hực có hành vi mạnh với đồ vật xung quanh (ném đồ chơi, dẫm đạp đồ vật…) Khi giận với trẻ thường đập phá đồ đạc họ Khi giận, trẻhành vi ăn vạ (nằm lăn xuống đất, đấm đánh vào thân…) 4.90 1.29 ĐL C 1,52 0.63 1.69 0.84 1.27 0.55 1.23 0.55 5.47 1.37 1,99 0.66 1.19 0.49 1.13 0.41 1.22 0.58 Hành vi tính biểu rõ “trẻ sử dụng phận thể gây đau đớn cho người khác” Trẻ dùng tay đánh, đấm, cấu, véo, giật tóc, túm áo, cào, xơ đẩy bạn ngã; dùng miệng cắn, phun nước bọt; dùng chân đá, đạp vào người bạn; dùng đầu húc bạn; dùng người huých, đẩy bạn bị ngã… Trẻ “sử dụng vật dụng để công, đánh người khác” Trẻ dùng bút chì đâm bạn, dùng ly uống nước đập vào đầu bạn, dùng đồ chơi đánh ném mạnh vào người bạn, đẩy giường ngủ ghế mạnh làm bạn bị đau Có trẻ dùng đồ chơi đánh cô giáo “bầm tay tuần hết” (cô N.T.H.H, Trường Mầm non 20/10) Hành vi “ăn vạ, nằm lăn xuống đất” xuất lớp Qua q trình quan sát trẻ lớp, chúng tơi thấy hoạt động trẻ xuất HVHT, từ học đến chơi tự do, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời, ăn, trước ngủ, đánh răng… Tuy nhiên, hoạt động có kiểm sốt giáo (hoạt động góc, trước ăn, hoạt 15 động ngồi trời…) giáo khơng để ý HVHT trẻ xuất nhiều (chiếm tỷ lệ 68,3%) Các tình dẫn đến phản ứng tính trẻ đa dạng: trẻ tranh giành với (tranh đồ chơi vai chơi, đồ dùng học tập, tranh vệ sinh trước, tranh ghế, tranh giường trước ngủ, tranh làm để cô giáo khen ngoan…), trẻ bị bạn bè trêu chọc (bị chê trẻ con, bị chê gái, bị chê ị đùn…), trẻ bị bạn làm cho phật ý (bạn xếp gối nhầm, bạn đứng nhầm chỗ mình, bạn giật tóc, bạn lấy ghế, bạn lấy đồ mình…), trẻ muốn gây ý với người khác, trẻ bị cô giáo nhắc nhở, trẻ khơng hài lòng với giáo (cơ xử lý khơng ý trẻ, trẻ cho cô không công bằng…) Thậm chí số trẻ đánh bạn kể khơng có ngun nhân rõ ràng Cách xử lý cô giáo dùng nhiều trẻ có biểu HVHT khun nhủ (47,7%) Cơ giáo thường giảng giải, cho trẻ thấy hậu hành vi khuyên trẻ không nên tái diễn Biện pháp “phạt” áp dụng với trẻ tínhgiáo thường phạt trẻ đứng bên cạnh cơ, vòng tay lại, phạt đứng góc lớp, Nhiều nghiên cứu khẳng định cách cư xử giáo viên, mối quan hệ giáo viên với trẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến biểu HVHT (Crick, 1996; Poraj G, 2005; Kmiecik-Baran K, 2000, Malesińska M cộng sự, 2015) Kết cho thấy, đa số giáo viên khảo sát có cách ứng xử thích hợp, gây ảnh hưởng tích cực đến trẻ; từ giúp trẻ giảm thiểu HVHT 4.1.2 So sánh hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn theo biến số 4.1.2.1 So sánh theo giới tính Tiến hành kiểm định giả thuyết giá trị trung bình theo phép thống kê Independent Sample T-Test, kết nghiên cứu cho thấy có khác biệt biểu hành vi tính trẻ mẫu giáo lớn hai nhóm tổng thể bé trai bé gái Nhìn chung, bé trai có mức độ biểu HVHT cao bé gái (ĐTB = 23.28 so với ĐTB = 21.05, với p = 0.33 ), biểu tính hành vi phi ngơn ngữ rõ nét so với bé gái (ĐTB = 11 so với ĐTB = 9.76, p = 0.000), biểu cách gián tiếp rõ so với bé gái (ĐTB = 10,4 so với ĐTB = 9,87, với mức ý nghĩa p = 0.001) Những khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0.05 Có thể thấy, nhiều nhà nghiên cứu khẳng định khác 16 biệt này: bé trai có xu hướng bạo lực hơn, thường xô đẩy, đánh nhiều bé gái Các bé gái thể tính kín đáo hơn, thường thể cách gián tiếp ngôn ngữ (Maccoby Jacklin, 1974; Ostrov, Jamie, Keating, Caroline, 2004); tính thể chất đặc trưng bé trai, tính cách làm tổn hại mối quan hệ đặc trưng bé gái (Crick cộng sự, 1996; Jansen Pidada, 2002) Về biểu hành vi tính thơng qua ngơn ngữ, xem xét biểu cụ thể trẻ mẫu giáo lớn lớp, chúng tơi thấy: tính, bé trai thường “nói hỗn với bạn bè” nhiều bé gái (ĐTB = 1.47 so với ĐTB = 1.26, với mức ý nghĩa p =0.00); bé trai hướng tức giận đến người xung quanh mức thường xuyên bé gái (ĐTB = 1.21 so với ĐTB = 1.13, với p = 0.03) Về biểu hành vi tính qua hành vi phi ngôn ngữ, khác biệt rõ nét thể hành vi sau: “trẻ sử dụng đồ vật để đánh bạn” (ĐTB = 1.41 so với ĐTB = 1.16, p = 0.000); “khi thấy bạn đánh trẻ thích thú đứng xem xơng vào đánh cùng” (ĐTB = 1.36 so với ĐTB = 1.17, p = 0.000); “trẻ xích mích với bạn lại đánh bạn khác” (ĐTB = 1.44 so với ĐTB = 1.30, p = 0.000); “khi bực tức trẻ thường hậm hực có hành vi mạnh với đồ vật xung quanh” (ĐTB = 1.25 so với ĐTB = 1.13, p = 0.001); “Khi giận với trẻ thường đập phá đồ đạc họ” (ĐTB = 1.16 so với ĐTB = 1.10, p = 0.033); “Khi giận, trẻhành vi ăn vạ” (ĐTB = 1.26 so với ĐTB = 1.18, p = 0.042) Những khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05 Như vậy, thấy bé trai sẵn sàng hành động nhiều hơn, thường hay tò mò, bao đồng chuyện người khác khó kiểm sốt cảm xúc, hành vi Tóm lại, có khác biệt biểu HVHT bé trai bé gái Sự khác biệt thể chủ yếu hình thức biểu hiện, rõ nét hình thức phi ngơn ngữ Trong nghiên cứu mình, Feshbach (1970); Ostrov, Jamie; Keating, Caroline (2004) cho khác biệt quan trọng HVHT bé trai bé gái “sức mạnh” hành vi mà dạng biểu hành vi [65] [90] Sự khác biệt lý giải bé trai bé gái giáo dục theo hình mẫu xã hội khác nhau, kể cách ứng xử có xung đột Bé trai thường hướng tới trở thành người mạnh mẽ, phải chứng tỏ 17 sức mạnh uy quyền (Block, 1983; Crick cộng sự, 1996; Eagley & Steffen, 1986; Maccoby, 1988; Maccoby & Jacklin, 1974) Ngồi ra, khác biệt đặc điểm phát triển tâm lý trẻ trai trẻ gái khác Các bé gái thường trưởng thành sớm hơn, “khơn” bé trai, hành động chín chắn độ tuổi Xét góc độ giới tính, bé trai thường hiếu động, nghịch ngợm, khó kiềm chế xúc cảm, bé gái thường “thuần” hơn, ngoan, dễ kiềm chế xúc cảm 4.1.2.2 So sánh theo khu vực trường Mơi trường sống có ảnh hưởng quan trọng đến hình thành phát triển cá nhân Trong đề tài này, tiến hành so sánh biểu HVHT trẻ sống khu vực ngoại thành nội thành Kết thu sau: Khơng có khác biệt mức độ biểu tính trẻ mẫu giáo lớn sống ngoại thành nội thành (ĐTB = 22.13 so với ĐTB = 22.15; p > 0.05) khơng có khác mặt biểu HVHT phi ngôn ngữ (ĐTB = 10.6 so với ĐTB = 10.1, p > 0.05); biểu HVHT gián tiếp (ĐTB = 10.38 so với ĐTB = 9.86, p > 0.05) Như vậy, thấy dù sống mơi trường trẻ có biểu hành vi tính Kết nghiên cứu cho thấy nhóm trẻ khảo sát, mơi trường sống không ảnh hưởng đến mức độ hành vi tính hình thức biểu hành vi Những khác biệt lý giải là: hành vi ứng xử quan sát thấy trẻ hệ trình học tập xã hội, xã hội hóa gia đình, nhà trường, ngồi cộng đồng, cách có chủ định khơng có chủ định Chúng cho thấy điểm khác biệt văn hóa khu vực nội thành ngoại thành Trong gia đình thành thị, với điều kiện kinh tế giả, phần lớn trẻ trung tâm gia đình, bố mẹ ông bà cưng chiều, thường xuyên đáp ứng nhu cầu Do vậy, nhu cầu đòi hỏi quan tâm người đến thân trẻ lớn, trẻ trở nên khó hợp tác ích kỷ Trẻ đẩy nỗi tức giận, gây hấn, thất vọng bên ngồi, trực tiếp lên đối tượng mà trẻ cho gây khó chịu cách la hét, quát tháo bạn lúc chơi, muốn cô giáo bạn bè chiều theo ý Ngược lại, trẻ sống khu vực ngoại thành lại tập nhiễm hành vi, ứng xử người lớn cách “chuyển di” tức giận, gây hấn, hụt 18 hẫng, thất vọng lên đối tượng “an tồn hơn”, dễ chấp nhận Trẻ nhóm khảo sát sống ngoại thành có biểu “nói tục”, “nói hỗn”, “mắng chửi” rõ nét so với trẻ nội thành Chúng nhận thấy ngôn ngữ trẻ ngoại thành, từ “mi”, “ta”, “thằng”, “con”… tiếng đệm thô tục, không hay xuất nhiều Việc trẻ nói tục, nói hỗn trẻ bắt chước từ người lớn xung quanh Ở ngoại thành, người lớn thường hay sử dụng cách nói dân giã, “ăn cục nói hòn”, trẻ bắt chước điều đưa vào hoạt động giao tiếp Đã có nhiều nghiên cứu trước chứng minh biểu HVHT trẻ em ngoại thành nội thành có khác (Malesińska, Lewko, RoszkoKirpsza, Marcinkiewicz, Olejnik, Maciorkowska, 2015; Timothy L Hope Karen L Bierman, 1998; Gunam D Singh, Gertruida M Steyn, 2013) Theo chúng tơi, có khác biệt HVHT nhóm trẻ MGL vùng sinh sống khác nếp sống, phong cách giao tiếp, phong cách giáo dục cha mẹ vùng nông thôn thành thị không giống 4.1.2.3 So sánh theo mối quan hệ anh chị em gia đình Kết nghiên cứu cho thấy khơng có khác biệt đáng kể nhóm trẻ mẫu giáo lớn nhóm trẻ có anh chị em gia đình mức độ biểu mặt biểu hành vi tính thơng qua hành vi ngơn ngữ hành vi phi ngôn ngữ, hành vi ngôn ngữ trực tiếp hành vi ngôn ngữ gián tiếp, với mức ý nghĩa p>0.05 Tuy nhiên, so sánh số biểu cụ thể hành vi tính kết kiểm định Independent Sample T-test nhóm tổng thể độc lập lại có khác có ý nghĩa thống kê Trẻ – độc tơn - thường “lớn tiếng với bạnmâu thuẫn, xích mích” bộc lộ rõ nét so với trẻ có anh chị em gia đình (ĐTB = 2.0 so với ĐTB = 1.98, p = 0.025); trẻ có anh chị em – chia sẻ/sự buộc phải chia sẻ - thường có hành vi ăn vạ, sử dụng đồ vật để đánh bạn lúc giận nhiều Một số nghiên cứu trẻ gia đình thường khó kết nối với bạn bè tuổi, cách chia sẻ hợp tác với người khác (Kevin Leman, 2001) Trong đó, trẻ sống gia đình có anh chị em thường bị đối xử không công bằng, hay xảy cãi cọ, mâu thuẫn (Jacqueline L Martin, Hildy S Ross, 2005) Đây điểm cần lưu ý để 19 áp dụng biện pháp tâm lý – giáo dục phù hợp nhằm giảm thiểu hành vi tính nhóm trẻ 4.1.2.4 So sánh theo nhóm nghề nghiệp bố mẹ Kiểm định giả thuyết giá trị trung bình phép thống kê One-way ANOVA, chúng tơi tìm thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê hành vi tính trẻ MGL nhóm nghề nghiệp cha, mẹ khác Nhóm trẻ có mẹ làm kinh doanh có mức độ biểu HVHT rõ nét so với nhóm trẻ có mẹ cán công chức (ĐTB = 23.2 so với ĐTB = 21, với p = 0.37) Sự tính bộc lộ qua hành vi ngôn ngữ, hành vi phi ngôn ngữ biểu cách trực tiếp nhóm trẻ có mẹ làm kinh doanh rõ nét Tương tự vậy, nhóm nghề nghiệp người bố, kết kiểm phân tích phương sai One-way ANOVA cho thấy khác có ý nghĩa thống kê mức độ khía cạnh biểu HVHT nhóm trẻ có bố lao động phổ thơng với bố cán cơng chức Trẻ có bố lao động phổ thơng có hành vi tính diễn nhiều (ĐTB = 22.3 so với ĐTB = 21.3, p = 0.39); biểu hành vi tính ngơn ngữ rõ nét (ĐTB = 12.5 so với ĐTB = 11.3, p = 0.41), cách trực tiếp (ĐTB = 13.0 so với ĐTB = 11.3, p = 0.008) so với trẻ có bố cán cơng chức Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố đà nẵng tt, Hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường công lập trên địa bàn thành phố đà nẵng tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay