Tài liệu môn hóa lớp 12 công thức tính nhanh số đồng phân

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:57

https://giasudaykem.com.vn Gía sư Tài Năng Việt CƠNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN 1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O: Công thức: Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn hóa lớp 12 công thức tính nhanh số đồng phân , Tài liệu môn hóa lớp 12 công thức tính nhanh số đồng phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay