Ôn tập môn hóa lớp 8 học kỳ 1 năm 2017 2018

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:57

Trường THCS Tân Bình Lớp Họ tên: GỢI Ý ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: HĨA Giáo viên nhóm hóa I LÝ THUYẾT: Chất:  Chất có khắp nơi, đâu có vật thể có chất  Vật thể vật tồn xung quanh  Chất nguyên liệu cấu tạo nên vật thể  Chất tinh khiết chất không bị lẫn chất khác  Hỗn hợp: từ hai chất trộn lẫn vào Nguyên tử:  Nguyên tử hạt vô nhỏ trung hòa điện  Gồm hạt nhân mang điện tích dương lớp vỏ tạo hay nhiều electron mang điện tích âm Nguyên tố hóa học:  Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử loại có số proton hạt nhân  Số proton số đặc trưng ngun tố hóa học 4.Kí hiệu hóa học(KHHH)  KHHH dùng để biểu diễn ngắn gọn cho nguyên tố hóa học  Mỗi KHHH cho biết : - Tên nguyên tố - Chỉ nguyên tử nguyên tố - NTK Nguyên tử khối:  NTK khối lượng nguyên tử tính đơn vị Cacbon (đvC)  NTK cho biết độ nặng nhẹ khác nguyên tử khác loại Phân tử:  Phân tử hạt đại diện cho chất , gồm số nguyên tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hóa học chất 7.Phân tử khối:  PTK khối lượng phân tử tính đvC, tổng NTK nguyên tử có phân tử  VD: PTK H SO = 1.2 + 32 + 16.4 = 98 đvC Công thức hóa học:  CTHH dùng để biểu diễn chất, gồm KHHH nguyên tố tạo nên chất số ghi chân KHHH  Mỗi CTHH cho biết : - Tên nguyên tố tạo nên chất - Số nguyên tử nguyên tố có phân tử chất - PTK chất Đơn chất, hợp chất: - Đơn chất chất tạo từ nguyên tố hóa học Chia làm loại: Đơn chất kim loại(Cu, Fe, Zn…) đơn chất phi kim(H2,O2,N2, C, S, P,…) - Hợp chất chất tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên Chia làm loại: hợp chất vô hợp chất hữu 10 Hóa trị:  Hóa trị nguyên tố số biểu thị khả liên kết nguyên tử nguyên tố với nguyên tử nguyên tố khác  Được xác định theo hóa trị : - H chọn làm đơn vị , O chọn làm đơn vị 11 Quy tắc hóa trị:  Trong CTHH, tích số hóa trị ngtố tích số hóa trị ngtố  AaxBby a.x = b.y => x/y=b/a 12.Hiện tượng vật lý: Hiện tượng vật lý tượng chất biến đổi mà giữ nguyên chất ban đầu Ví dụ: nước từ trạng thái rắn chuyển sang trạng thái lỏng, muối hòa tan vào nước thu nước muối 13.Hiện tượng hóa học:  Hiện tượng hóa học tượng chất biến đổi có tạo chất khác Ví dụ: Đường cháy thành than nước, than cháy tạo thành khí cacbon đioxit 14.Phản ứng hóa học:  PƯHH trình làm biến đổi từ chất thành chất khác  Trong pưhh có liên kết ngtử thay đổi làm cho phân tử biến thành phân tử khác  Điều kiện để pưhh xảy ra: - Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với - Một số phản ứng cần đun nóng - Một số phản ứng cần chất xúc tác  Dấu hiệu để nhận biết pưhh xảy có chất tạo thành khác với chất ban đầu màu sắc, mùi, vị, trạng thái Ngồi dựa vào dấu hiệu tỏa nhiệt phát sang 15 Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng:  Trong pưhh, tổng khối lượng chất sản phẩm tổng khối lượng chất tham gia phản ứng 16.Phương trình hóa học: - PTHH biểu diễn ngắn gọn cho PƯHH, gồm CTHH chất tham gia sản phẩm với hệ số thích hợp - Ý nghĩa: PTHH cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử chất, cặp chất phản ứng Ví dụ: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2(kẽm tác dụng với axit clo hidric tạo kẽm clorua khí hidro) Tỉ lệ: 1nt : 2pt : 1pt : 1pt 17.Mol:  Mol lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử chất  mol=6.1023 =N, gọi số Avogađro 18 Khối lượng mol: (kí hiệu : M, đơn vị: gam/mol)  Khối lượng mol chất khối lượng tính gam N nguyên tử phân tử chất  Và có trị số NTK PTK chất  VD : NTKNa = 23 đvC -> MNa = 23 g/mol NTKCaO = 56 đvC -> MCaO = 56 g/mol 19.Thể tích mol chất khí:  Thể tích mol thể tích chiếm N phân tử chất  Ở đktc(00C, 1atm), thể tích mol khí 22,4 lít 20 Công thức cần nhớ: 1/ Khối lượng : n( mol )  m M m(g) = n.M M ( g / mol )  m n 2/ Thể tích khí đktc: V(l) = n.22,4 n( mol )  V 22, 3/ Số nguyên tử , số phân tử :(A) A = n 6.1023 4/ Tỉ khối chất khí : dA  B n( mol )  A 6.1023 ( MKK = 29g/mol) MA MB M A  d A M B B II BÀI TẬP : Hãy nêu biết chất sau : a/ Kẽm sunfat ZnSO4 b/ Nhôm hidroxit Al(OH)3 - c/ Kali nitrat KNO3 d/ Banking soda(thuốc muối) NaHCO3 Viết CTHH tính PTK hợp chất sau : a/ Bari clorua, biết ptử gồm 1Ba 2Cl CTHH:…… , PTK:…………………………………………… b/ Bạc nitrat, biết ptử gồm 1Ag, 1N 3O CTHH:…… , PTK:…………………………………………… c/ Kali photphat, biết ptử gồm 3K, 1P 4O CTHH:…… , PTK:…………………………………………… Tìm hóa trị ngun tố hợp chất : a/ Cu hợp chất Cu2O CuO …………………………………… b/ Fe hợp chất FeO Fe2O3 ………………………………… …………………………………… …………………………………… c/ S hợp chất SO2 , SO3 H2S …………………………………… d/ Ba hợp chất BaCO3 …………………………………… …………………………………… …………………………………… e/ Fe hợp chất Fe2(SO4)3 …………………………………… f/ Cr hợp chất CrPO4 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Lập CTHH tính PTK hợp chất tạo : a/ Mg (OH) b/ Cu(II) (CO3) c/ Al (SO4) d/ Na (PO4) - - - c/ Fe(III) O g/ Ca (NO3) e/ Ca O f C(IV) O - - - Các cách viết sau ý ? 2C : ……………………… ……… 3Ca : ……………………… 2N2 : ……………………… ……… 5O2 : ………………………………… 4H : ………………………………… 7Cl : ………………………………… 6 Cho CTHH sau Hãy cho biết CTHH viết đúng, CTHH viết sai, sai em sửa lại cho đúng: Ca2O H2CO3 Mg(OH)3 NaCl2 CaCl3 MgNO3 Cu2OH AgO2 Dùng chữ số KHHH diễn đạt ý sau:  Ba nguyên tử kẽm: …… Hai phân tử nitơ: ……  Bốn nguyên tử natri: …… Hai phân tử nước: ……  Bảy phân tử canxi oxit (1Ca,1O): …… Năm phân tử clo : …… Hai nguyên tử oxi: …… Trong số trình sau, cho tượng hóa học, đâu tượng vật lý Cồn để lọ khơng kín bị bay Lưu huỳnh cháy khơng khí tạo chất khí có mùi hắc gây ho (khí lưu huỳnh đioxit) Dây sắt cắt nhỏ thành đoạn tán thành đinh Vành xe đạp sắt bị phủ lớp gỉ màu nâu đỏ Hòa tan axit axetic vào nước dung dịch axit axetic loãng, dùng giấm ăn Để rượu nhạt lâu ngày khơng khí ,rượu nhạt lên men chuyển thành giấm chua Khi mở nút chai nước giải khát loại có ga thấy bọt sủi lên Điện phân nước tạo thành khí hiđro khí oxi Hòa vơi sống CaO vào nước vơi tơi Ca(OH)2 10 Khi bình minh lên sương tan dần  Hiện tượng hóa học…………………………………………………………  Hiện tượng vật lý: Lập PTHH trường hợp sau : a/ Muối kali clorat KClO3 phân hủy tạo thành muối kali clorua KCl khí oxi PTHH: …………………………………………………………………………… b/ Canxi cacbonat CaCO3 natriclorua NaCl sản phẩm cho natri cacbonat Na2CO3 vào canxi clorua CaCl2 PTHH: ……………………………………………………………………………… c/ Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo thành dung dịch nhơm clorua AlCl3 khí hiđro PTHH: ………………………………………………………………………………… d/ Thu sắt kim loại khí cacbonic CO2 cho khí cacbonoxit CO tác dụng với sắt (III) oxit Fe2O3 PTHH: ………………………………………………………………………………… e/ Bỏ trứng vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt Biết sản phẩm có canxi clorua, khí cacbonic nước PTHH: ………………………………………………………………………………… 10 Lập PTHH sơ đồ phản ứng sau : P + O2 Na + KClO3 Fe > O2 > + > Cl2 P2O5 > 10 Fe2O3 + H2 O + H2 O NH3 H2O > H3PO4 NaOH + H2 > Fe + H2O 11 CH4 + O2 > CO2 + H2O 12 C2H4O2 + O2 13 C2H4O 14 Zn + O2 FeCl3 Al2O3 + H2O > Na2O + + > Fe(OH)3 > Fe2O3 N2 + H2 Na2O KCl Al(OH)3 > P O5 - - > CO2 + H2O + O2 > CO2 + H2 O HCl > ZnCl2 + H2 15 Fe2O3 + HCl > FeCl3 + H2O 16 FeS + HCl > FeCl2 + H2S 17 ZnO + HNO3 18 Al + HCl 19 Mg + > Zn(NO3)2 + H2O > AlCl3 + H2 Fe2(SO4)3 -> MgSO4 + Fe 20 Al2O3 + H2SO4 > Al2(SO4)3 + H2 O 21 Fe2(SO4)3 + NaOH > Fe(OH)3 + Na2SO4 22 Ca3(PO4)2 + H2SO4 > CaSO4 + H3PO4 23 K 24 + H2O > KOH + Na + H2O > NaOH + 25 Al H2 H2 + H2SO4 > Al2(SO4)3 + H2 26 Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 > BaSO4+ Fe(NO3)3 27 Fe3O4 + CO > Fe + CO2 28 Fe2O3 + CO > Fe + CO2 29 NaCl + H2O > NaOH + Cl2 + H2 30 KMnO4 > K2MnO4 + MnO2+ O2 11 Hãy chọn hệ số CTHH thích hợp đặt vào chỗ có dấu “…” phương trình khuyết sau cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử chất phản ứng: …Mg + … 2MgO … + …HCl  FeCl2 + H2 Tỉ lệ: … + …  2CuO Zn + … HCl  ZnCl2 + … CaO + …HNO3 + H2O Fe + … AgNO3  2Ag + …… CaCO3  CaO + … + O2  2MgO … + …AgNO3  Al(NO3)3 + 3Ag 10 4Na + … 11 … + 5O2  2P2O5 12 … 13 … + …  …  2Na2O + 3O2  2Al2O3 Fe3O4 12 Xác định nguyên tố X ? a/ Nguyên tử X nặng gấp lần nguyên tử oxi Vậy X nguyên tố ? H.dẫn: X= O = 16 = 64 đvC  X Cu (đồng) b/ Nguyên tử X nặng gấp lần phân tử nitơ Vậy X nguyên tố ? ……………………………………………………………………………………… c/ Một nguyên tố X có hóa trị III liên kết với nhóm (OH) tạo thành hợp chất có PTK 78 đvC.Cho biết X nguyên tố ? d/ Một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử oxi nặng gấp 51 lần phân tử hiđro Cho biết X nguyên tố nào? ……………………………………………………………………………………… e/ Một hợp chất X gồm nguyên tố M có hóa trị III liên kết với nhóm (OH) Hợp chất nặng phân tử khí hidro 39 lần Tính PTK hợp chất X M nguyên tố nào? ……………………………………………………………………………………… 13 Áp dụng định luật BTKL: Bài :Dùng 2,8 gam cabon oxit(CO) khử hồn tồn lượng oxit sắt thu 5,6 gam sắt 4,4 gam khí Cacbonic a/ Lập phương trình chữ phản ứng b/ Viết biểu thức khối lượng phản ứng c/ Tính khối lượng oxit sắt dùng d/ Biết oxit sắt có phân tử khối nặng phân tử khí oxi 2,25 lần Tìm CTHH oxit sắt Giải: Bài : Canxi cacbonat thành phần đá vơi Khi nung đá vơi tạo thành canxi oxit CaO khí cacbonic CO2 a/ Lập phương trình hố học phản ứng b/ Viết biểu thức khối lượng phản ứng c/ Biết nung 280 kg đá vôi tạo 140 kg CaO 110 kg CO2 Tính tỉ lệ % khối lượng CaO có đá vôi Giải: Bài 3: Cho 15,6 gam Kali phản ứng với khí oxi (đktc), thu 18,8 gam hợp chất Kali oxit K2O a Lập PTHH b Tìm số mol Kali Kali oxit phản ứng c Tính khối lượng khí oxi tham gia thể tích lượng khí oxi đktc Bài 4: Hãy giải thích sao: a/ Khi đun miếng đồng ngồi khơng khí thấy khối lượng tăng lên PƯHH : Cu + O2 > CuO ……………………………………………………………………………………………… b/ Khi đung nóng canxi cacbonat thấy khối lượng giảm PƯHH : CaCO3 > CaO + CO2 ……………………………………………………………………………………………… 14 Tính khối lượng lượng chất sau : a/ 0,5 mol phân tử K2SO4 Tóm tắt: ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… b/ 0,125 mol nguyên tử sắt ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… c/ 13,44 lít CO2 điều kiện tiêu chuẩn ……………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… d/ 13,44 ml SO2 nhiệt độ 00C áp suất 1atm ……………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… e/ 9.1023 phân tử H2 ……………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… 15 Tính thể tích đktc lượng chất sau : a/ 1,15 mol CH4 ………………………………… ………………………………… ………………………………… … …… … …… …………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… b./ 1,25 mol phân tử CO2 ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… c/ 17,6 gam phân tử CO2 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… d/ 0,3.1023 phân tử CO2 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 16 Tính số mol : ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… a/ 16,8 g sắt ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… b/ 19,6 gam H2SO4 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… c/ 4,48lit khí hidro đkc ………………………………… ………………………………… ………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………… d/ 29,6g Mg(NO3)2 ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 17.Tính thành phần % theo khối lượng ngtố hợp chất sau : Cu(OH)2, SO3 , CuSO4, KNO3 *Cu(OH)2 * KNO3 ……………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… *SO3: * CuSO4 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 18 Tính khối lượng : a/ Al có 30,6g Al2O3 b/ Fe có 32g Fe2O3 c/ Cu có 28g CuO ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……… d/ Pb có 0,125 mol PbO e Nếu sử dụng 15 gam KNO3 có gam nguyên tố nito gam nguyên tố kali? ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… 19 Tìm CTHH hợp chất sau : a/ Hợp chất A có khối lượng mol phân tử 160g/mol chứa 70% mFe lại Oxi Tìm CTHH A ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……… b Hợp chất B có tỉ khối khí hidro 42 chứa 28,57%mMg, 14,28%mC lại O Tìm CTHH B ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 20 Hãy cho biết khí O2 nặng hay nhẹ lần so với: a Khí H2 b Khí CO2 c Khơng khí ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….……………………………… …… 21 Bạn An muốn bơm vào bong bóng chất khí để bóng bay lên Theo em bạn An nên bơm vào bong khí khí sau đây: CO2, H2 Giải thích 22 Hợp chất khí A có tác dụng kích thích mau chín Tỉ khối khí A khí oxi 0,875 a Chất khí A nặng hay nhẹ khơng khí lần? Nêu cách thu chất khí A cách đẩy khơng khí b Biết phân tử khí chất A gồm có hai ngun tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử nguyên tố H Xác định CTHH hợp chất A 23 Cho hỗn hợp khí đktc gồm 5,6 lit SO2 gam khí O2 a Tính số mol khí có hỗn hợp b Tính khối lượng hỗn hợp 24 Phân đạm từ chung, dùng để loại phân có chứa nguyên tố nito Đạm nguyên tố quan trọng nguyên tố cấu tạo nên sống Có hai loại phân đạm sau: NH4NO3, (NH2)2CO Em xác định xem loại phân đạm có %m N cao ****Hết**** Chúc em ôn tập tốt! ... nước muối 13 .Hiện tượng hóa học:  Hiện tượng hóa học tượng chất biến đổi có tạo chất khác Ví dụ: Đường cháy thành than nước, than cháy tạo thành khí cacbon đioxit 14 .Phản ứng hóa học:  PƯHH... tạo kẽm clorua khí hidro) Tỉ lệ: 1nt : 2pt : 1pt : 1pt 17 .Mol:  Mol lượng chất có chứa 6 .10 23 nguyên tử hay phân tử chất  mol=6 .10 23 =N, gọi số Avogađro 18 Khối lượng mol: (kí hiệu : M, đơn... Al(NO3)3 + 3Ag 10 4Na + … 11 … + 5O2  2P2O5 12 … 13 … + …  …  2Na2O + 3O2  2Al2O3 Fe3O4 12 Xác định nguyên tố X ? a/ Nguyên tử X nặng gấp lần nguyên tử oxi Vậy X nguyên tố ? H.dẫn: X= O = 16 = 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập môn hóa lớp 8 học kỳ 1 năm 2017 2018 , Ôn tập môn hóa lớp 8 học kỳ 1 năm 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay