NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA CÂY DỪA NƯỚC (Nypa fruticans Wurmb.) TẠI PHÍA BẮC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH 2

116 45 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH YZ DƯƠNG THÀNH VÂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY DỪA NƯỚC (Nypa fruticans Wurmb.) TẠI PHÍA BẮC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH YZ DƯƠNG THÀNH VÂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY DỪA NƯỚC (Nypa fruticans Wurmb.) TẠI PHÍA BẮC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS VIÊN NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Được ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn Ba Má – người sinh thành, dưỡng dục nên người; anh chị thương yêu, động viên, giúp đỡ đường học vấn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Tiến sỹ Viên Ngọc Nam, thầy giáo hướng dẫn trực tiếp cho q trình thực khóa luận này, dành nhiều thời gian q báu tận tình giúp tơi hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn đến tất quý Thầy trường Đại học Nông Lâm TP HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu q trình tơi theo học trường Xin chân thành cảm ơn đến anh: Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trần Văn Quy tất anh chị Ban Quản lý rừng ngập mặn Cần Giờ tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ suốt q trình tơi thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn Vũ Kim Sáng, Phan Thị Mỹ Hạnh giúp đỡ động viên tơi q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2011 Dương Thành Vân ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 Dừa nước (Nypa fruticans Wurmb.) phía Bắc Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh” Thời gian thu thập số liệu từ tháng 03 đến tháng 04 năm 2011 vùng: Vùng dân cư xã Tam Thôn Hiệp, vùng rừng xã Tam Thôn hiệp, xã An Thới Đơng xã Bình Khánh Đề tài thu kết sau: Kết nghiên cứu sinh khối tươi cá thể: Trung bình 6,47 ± 1,13 kg/tàu lá, sóng chiếm tỷ lệ cao 72,03%, chiếm tỷ lệ thấp 27,97% tổng sinh khối tươi cá thể Kết nghiên cứu sinh khối khô cá thể: Trung bình 2,14 ± 0,38 kg/tàu lá, sóng chiếm tỷ lệ cao 58,6%, chiếm tỷ lệ thấp 41,4% sinh khối khô cá thể Khả hấp thụ CO2 cá thể Dừa nước trung bình 3,41 ± 0,61 kg CO2 Khả hấp thụ CO2 phận sóng 2,02 ± 0,37 kg chiếm 59,15%, phận 1,39 ± 0,24 kg chiếm 40,85% khả hấp thụ CO2 cá thể Đối với phần bẹ hấp thụ trung bình 0,57 ± 0,09 kg CO2 Sinh khối khơ trung bình quần thể đạt 84,89 ± 9,42 tấn/ha Tổng sinh khối khô toàn vùng nghiên cứu 362.626,93 Từ kết tính được, hecta hấp thụ 137,02 CO2 Suy lực hấp thụ CO2 lượng giá tiền hecta 685,1 USD tương đương với 14.126.762 đồng Lượng CO2 hấp thụ toàn khu vực nghiên cứu 578.293,98 Suy lực hấp thụ CO2 tiền 2.891.469,9 USD tương đương với 59.622.109.340 đồng iii MỤC LỤC TRANG LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu Dừa nước 2.1.1 Đặc điểm Dừa nước 2.1.1.1 Đặc điểm hình thái 2.1.1.2 Đặc điểm sinh thái 2.1.1.3 Phân bố 2.1.1.4 Công dụng 2.1.1.5 Kỹ thuật nhân giống, gây trồng 2.1.1.6 Khai thác, chế biến bảo quản 2.1.1.7 Giá trị kinh tế, khoa học bảo tồn 2.1.2 Tầm quan trọng công tác gây trồng Dừa nước từ Nam ven biển miền Trung 2.2 Nghiên cứu sinh khối 10 2.2.1 Các phương pháp xác định sinh khối hấp thụ carbon mặt đất 11 iv 2.2.1.1 Phương pháp dựa mật độ sinh khối rừng 11 2.2.1.2 Phương pháp dựa điều tra rừng thông thường 11 2.2.1.3 Phương pháp dựa điều tra thể tích 11 2.2.1.4 Phương pháp dựa nhân tố điều tra lâm phần 12 2.2.1.5 Phương pháp dựa số liệu cá thể 13 2.2.1.6 Phương pháp dựa vật liệu khai thác 13 2.2.1.7 Phương pháp dựa mơ hình sinh trưởng 14 2.2.1.8 Phương pháp dựa công nghệ viễn thám GIS 14 2.2.2 Một số nghiên cứu sinh khối giới 14 2.2.3 Một số nghiên cứu sinh khối Việt Nam 15 2.3 Hấp thụ khí CO2 17 2.3.1 Những vấn đề liên quan đến CO2 18 2.3.1.1 Nghị định thư Kyoto 18 2.3.1.2 Quyết định số 47/2007/QĐ – TTg 19 2.3.2 Nghiên cứu hấp thụ CO2 giới 20 2.3.3 Nghiên cứu hấp thụ CO2 Việt Nam 21 2.3.4 Đánh giá giá trị rừng với hấp thụ CO2 23 2.4 Nhận định 24 Chương 3: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 26 3.1 Nội dung nghiên cứu 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Chuẩn bị 26 3.2.2 Ngoại nghiệp 27 3.2.3 Nội nghiệp 29 3.3 Đặt điểm khu vực nghiên cứu 30 3.3.1 Đặc điểm tự nhiên 30 3.3.1.1 Vị trí địa lý 30 3.3.1.2 Địa hình, địa mạo 31 v 3.3.1.3 Diện tích 32 3.3.1.4 Khí hậu, thủy văn 32 3.3.1.5 Mạng lưới sông rạch 33 3.3.1.6 Hệ thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ 33 3.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.3.2.1 Dân số 34 3.3.2.2 Về kinh tế 34 3.3.2.3 Về xã hội 34 3.3.2.4 Quản lý đô thị 35 3.3.2.5 Tài nguyên môi trường 35 3.3.3 Bảo vệ rừng nguồn lợi thủy sản 35 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu 37 4.2 Sinh khối cá thể 38 4.2.1 Kết cấu sinh khối tươi cá thể 38 4.2.2 Sinh khối tươi bẹ Dừa 40 4.2.3 Tương quan sinh khối tươi với chiều dài (L) 41 4.2.3.1 Tương quan sinh khối tươi sóng với L 41 4.2.3.2 Tương quan sinh khối tươi với L 42 4.2.3.3 Tương quan tổng sinh khối tươi cá thể với L 43 4.2.4 Kết cấu sinh khối khô cá thể 43 4.2.4.1 Tương quan sinh khối khơ sóng với L 47 4.2.4.2 Tương quan sinh khối khô với L 47 4.2.4.3 Tương quan tổng sinh khối khô cá thể với L 48 4.2.5 Tương quan sinh khối khô với sinh khối tươi cá thể 49 4.3 Hấp thụ CO2 cá thể 50 4.3.1 Cấu trúc khả hấp thụ CO2 cá thể 50 4.3.2 Tương quan khả hấp thụ CO2 sóng với L 52 4.3.3 Tương quan khả hấp thụ CO2 với L 53 vi 4.3.4 Tương quan khả hấp thụ CO2 cá thể với L 53 4.4 Khả hấp thụ CO2 bẹ 54 4.4.1 Tương quan sinh khối tươi bẹ với chiều dài bẹ 55 4.4.2 Tương quan sinh khối khô bẹ với chiều dài bẹ 56 4.4.3 Tương quan sinh khối khô với sinh khối tươi bẹ 56 4.4.4 Tương quan khả hấp thụ CO2 bẹ với chiều dài bẹ 57 4.5 Hấp thụ CO2 quần thể 58 4.5.1 Sinh khối khô quần thể 58 4.5.2 Khả hấp thụ CO2 quần thể 59 4.6 Tổng trữ lượng hấp thụ CO2 quần thể 59 4.7 Lượng giá khả hấp thụ CO2 61 4.8 So sánh phương trình sinh khối đề tài với nguồn khác 62 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 vii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT AGB Above Ground Biomass - Sinh khối mặt đất AIMS Viện Khoa học Biển Úc b, bo, b1 Các hệ số CDM Clean Development Mechanism – chế phát triển CN Công nghiệp CO2 Cacbon dioxit CO2e Cacbonic tương đương CO2_be Khả hấp thụ CO2 bẹ CO2_la Khả hấp thụ CO2 CO2_sl Khả hấp thụ CO2 sóng CO2_tong Khả hấp thụ CO2 toàn Ctv Cộng tác viên WD Tỷ trọng gỗ D1.3 Đường kính ngang ngực DNRC Department of Natural Resources and Conservation Bộ Tài nguyên thiên nhiên Bảo tồn E Hệ số chuyển đổi F Trắc nghiệm Fisher GIS Hệ thống thông tin địa lý GPS Hệ thống định vị toàn cầu Hvn Chiều cao vút IPCC Ủy ban Liên Quốc gia biến đổi khí hậu KDTSQ RMN Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn KT-XH Kinh tế - xã hội L Chiều dài Dừa nước N Số lâm phần (mật độ) P Xác suất thống kê viii R2 Hệ số xác định REDD chế Giảm phát thải từ Mất rừng Suy thoái rừng SE Standard Erro – Sai số tiêu chuẩn SK Sinh khối TEV Total Economic Value - Tổng giá trị kinh tế TPO Dữ liệu đầu sản phẩm gỗ UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc UNFCCC Công ước khung Liên Hợp Quốc biến đổi khí hậu USD The United States dollar V Thể tích Wk_CG Sinh khối khơ Cần Giờ Wk_KG Sinh khối khô Kiên Giang Wk_la Sinh khối khô phận Wk_sl Sinh khối khơ phận sóng Wkbe Sinh khối khô bẹ Wkho Sinh khối khô Wt_la Sinh khối tươi phận Wt_sl Sinh khối tươi phận sóng Wt_tong Tổng sinh khối tươi Wtbe Sinh khối tươi bẹ Wtk Tổng sinh khối khô Wtkqt Tổng sinh khối khô quần thể Wtuoi Sinh khối tươi ix Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.91014 0.0503588 -57.788 0.0000 Slope 2.05293 0.0316252 64.9143 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 45.1246 45.1246 4213.86 0.0000 Residual 0.567557 53 0.0107086 Total (Corr.) 45.6922 54 Correlation Coefficient = 0.99377 R-squared = 98.7579 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.7344 percent Standard Error of Est = 0.103482 Mean absolute error = 0.0846869 Durbin-Watson statistic = 0.18396 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.90613 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wt_la and L The equation of the fitted model is Wt_la = exp(-2.91014 + 2.05293*ln(L)) or ln(Wt_la) = -2.91014 + 2.05293*ln(L) Phụ lục 8: Kết phân tích tương quan sinh khối tươi cá thể với chiều dài L Simple Regression - Wt_tong vs L Dependent variable: Wt_tong Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic Intercept -1.47696 0.0475183 -31.082 Slope 1.97509 0.0298413 66.1865 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 41.7679 41.7679 Residual 0.505335 53 0.00953463 Total (Corr.) 42.2732 54 u P-Value 0.0000 0.0000 F-Ratio P-Value 4380.65 0.0000 Correlation Coefficient = 0.994005 R-squared = 98.8046 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.782 percent Standard Error of Est = 0.0976454 Mean absolute error = 0.0781259 Durbin-Watson statistic = 0.174122 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.873805 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wt_tong and L The equation of the fitted model is Wt_tong = exp(-1.47696 + 1.97509*ln(L)) or ln(Wt_tong) = -1.47696 + 1.97509*ln(L) Phụ lục 9: Kết phân tích tương quan sinh khối khơ sóng với L Simple Regression - Wk_sl vs L Dependent variable: Wk_sl Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.21515 0.0510862 -62.9358 0.0000 Slope 2.02806 0.0320723 63.2341 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 43.9857 43.9857 3998.55 0.0000 Residual 0.583022 53 0.0110004 Total (Corr.) 44.5687 54 Correlation Coefficient = 0.993438 R-squared = 98.6919 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.6672 percent Standard Error of Est = 0.104883 Mean absolute error = 0.075387 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wk_sl and L The equation of the fitted model is Wk_sl = exp(-3.21515 + 2.02806*ln(L)) or ln(Wk_sl) = -3.21515 + 2.02806*ln(L) v Phụ lục 10: Kết phân tích tương quan sinh khối khơ với L Simple Regression - Wk_la vs L Dependent variable: Wk_la Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -3.61552 0.0512125 -70.5983 0.0000 Slope 2.05857 0.0321516 64.0272 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 45.3192 45.3192 4099.49 0.0000 Residual 0.585907 53 0.0110549 Total (Corr.) 45.9052 54 Correlation Coefficient = 0.993598 R-squared = 98.7237 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.6996 percent Standard Error of Est = 0.105142 Mean absolute error = 0.08628 Durbin-Watson statistic = 0.207079 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.893817 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wk_la and L The equation of the fitted model is Wk_la = exp(-3.61552 + 2.05857*ln(L)) or ln(Wk_la) = -3.61552 + 2.05857*ln(L) Phụ lục 11: Kết phân tích tương quan sinh khối cá thể với L Simple Regression - Wk_tong vs L Dependent variable: Wk_tong Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic Intercept -2.69305 0.0467469 -57.6091 Slope 2.03555 0.029348 69.3592 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 44.3113 44.3113 w P-Value 0.0000 0.0000 F-Ratio P-Value 4810.69 0.0000 Residual 0.488183 53 0.00921101 Total (Corr.) 44.7995 54 Correlation Coefficient = 0.994537 R-squared = 98.9103 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.8897 percent Standard Error of Est = 0.095974 Mean absolute error = 0.0759988 Durbin-Watson statistic = 0.167858 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.877311 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wk_tong and L The equation of the fitted model is Wk_tong = exp(-2.69305 + 2.03555*ln(L)) or ln(Wk_tong) = -2.69305 + 2.03555*ln(L) Phụ lục 12: Kết phân tích tương quan tổng sinh khối khơ tổng sinh khối tươi cá thể Simple Regression - Wt_kho vs Wt_tuoi Dependent variable: Wt_kho Independent variable: Wt_tuoi Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -1.16768 0.00417121 -279.938 0.0000 Slope 1.0293 0.00234815 438.347 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 44.7872 44.7872 192148.15 0.0000 Residual 0.0123536 53 0.000233087 Total (Corr.) 44.7995 54 Correlation Coefficient = 0.999862 R-squared = 99.9724 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.9719 percent Standard Error of Est = 0.0152672 Mean absolute error = 0.0115671 Durbin-Watson statistic = 0.515569 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.734158 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wt_kho and Wt_tuoi The equation of the fitted model is Wt_kho = exp(-1.16768 + 1.0293*ln(Wt_tuoi)) or x ln(Wt_kho) = -1.16768 + 1.0293*ln(Wt_tuoi) Phụ lục 13: Kết phân tích tương quan CO2 sóng với L Simple Regression - CO2_sl vs L Dependent variable: CO2_sl Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.71424 0.051218 -52.9938 0.0000 Slope 2.01289 0.032155 62.5997 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 43.3303 43.3303 3918.72 0.0000 Residual 0.586034 53 0.0110573 Total (Corr.) 43.9163 54 Correlation Coefficient = 0.993305 R-squared = 98.6656 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.6404 percent Standard Error of Est = 0.105153 Mean absolute error = 0.0764075 Durbin-Watson statistic = 0.214187 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.826819 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between CO2_sl and L The equation of the fitted model is CO2_sl = exp(-2.71424 + 2.01289*ln(L)) or ln(CO2_sl) = -2.71424 + 2.01289*ln(L) Phụ lục 14: Kết phân tích tương quan CO2 với L Simple Regression - CO2_la vs L Dependent variable: CO2_la Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard Parameter Estimate Error Intercept -3.14751 0.0511738 Slope 2.05092 0.0321273 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance T Statistic P-Value -61.5061 0.0000 63.8374 0.0000 y Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 44.9829 44.9829 4075.21 0.0000 Residual 0.585023 53 0.0110382 Total (Corr.) 45.5679 54 Correlation Coefficient = 0.99356 R-squared = 98.7161 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.6919 percent Standard Error of Est = 0.105063 Mean absolute error = 0.0849538 Durbin-Watson statistic = 0.19745 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.899718 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between CO2_la and L The equation of the fitted model is CO2_la = exp(-3.14751 + 2.05092*ln(L)) or ln(CO2_la) = -3.14751 + 2.05092*ln(L) Phụ lục 15: Kết phân tích tương quan CO2 cá thể với L Simple Regression - CO2_tong vs L Dependent variable: CO2_tong Independent variable: L Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -2.21726 0.0472547 -46.9214 0.0000 Slope 2.03007 0.0296668 68.4288 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 44.0727 44.0727 4682.51 0.0000 Residual 0.498847 53 0.00941221 Total (Corr.) 44.5716 54 Correlation Coefficient = 0.994388 R-squared = 98.8808 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 98.8597 percent Standard Error of Est = 0.0970165 Mean absolute error = 0.0773208 Durbin-Watson statistic = 0.168544 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.879263 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between CO2_tong and L The equation of the fitted model is CO2_tong = exp(-2.21726 + 2.03007*ln(L)) z or ln(CO2_tong) = -2.21726 + 2.03007*ln(L) Phụ lục 16: Kết phân tích tương quan sinh khối tươi bẹ với chiều dài bẹ Simple Regression - Wtuoi vs L Dependent variable: Wtuoi Independent variable: L Linear model: Y = a + b*X Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.999851 0.0341915 -29.2427 0.0000 Slope 0.0375967 0.000468035 80.329 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 23.3092 23.3092 6452.74 0.0000 Residual 0.137267 38 0.0036123 Total (Corr.) 23.4465 39 Correlation Coefficient = 0.997068 R-squared = 99.4146 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.3991 percent Standard Error of Est = 0.0601024 Mean absolute error = 0.0445665 Durbin-Watson statistic = 0.636895 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.497763 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between Wtuoi and L The equation of the fitted model is Wtuoi = -0.999851 + 0.0375967*L Phụ lục 17: Kết phân tích tương quan sinh khối khơ bẹ với chiều dài bẹ Simple Regression - Wkho vs L Dependent variable: Wkho Independent variable: L Double square root model: Y = (a + b*sqrt(X))^2 Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.404663 0.0108463 -37.3089 0.0000 Slope 0.118782 0.00129476 91.7403 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 0.866171 0.866171 8416.28 0.0000 Residual 0.00391081 38 0.000102916 aa Total (Corr.) 0.870082 39 Correlation Coefficient = 0.99775 R-squared = 99.5505 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.5387 percent Standard Error of Est = 0.0101448 Mean absolute error = 0.00838712 Durbin-Watson statistic = 1.01581 (P=0.0002) Lag residual autocorrelation = 0.440623 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a double square root model to describe the relationship between Wkho and L The equation of the fitted model is Wkho = (-0.404663 + 0.118782*sqrt(L))^2 Phụ lục 18: Kết phân tích tương quan sinh khối khô với sinh khối tươi bẹ Simple Regression - Wkho vs Wtuoi Dependent variable: Wkho Independent variable: Wtuoi Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -1.52296 0.00217295 -700.875 0.0000 Slope 1.00063 0.00328831 304.299 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 12.33 12.33 92598.15 0.0000 Residual 0.00505994 38 0.000133156 Total (Corr.) 12.3351 39 Correlation Coefficient = 0.999795 R-squared = 99.959 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.9579 percent Standard Error of Est = 0.0115393 Mean absolute error = 0.00876588 Durbin-Watson statistic = 2.13895 (P=0.6081) Lag residual autocorrelation = -0.0983855 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between Wkho and Wtuoi The equation of the fitted model is Wkho = exp(-1.52296 + 1.00063*ln(Wtuoi)) Or: ln(Wkho) = -1.52296 + 1.00063*ln(Wtuoi) bb Phụ lục 19: Kết phân tích tương quan CO2 bẹ với chiều dài bẹ Simple Regression - CO2_be vs L Dependent variable: CO2_be Independent variable: L Linear model: Y = a + b*X Coefficients Least Squares Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -0.346083 0.0116371 -29.7396 0.0000 Slope 0.013065 0.000159296 82.0168 0.0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2.81478 2.81478 6726.76 0.0000 Residual 0.0159009 38 0.000418445 Total (Corr.) 2.83068 39 Correlation Coefficient = 0.997187 R-squared = 99.4383 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99.4235 percent Standard Error of Est = 0.0204559 Mean absolute error = 0.0151179 Durbin-Watson statistic = 0.567637 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.535942 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between CO2_be and L The equation of the fitted model is CO2_be = -0.346083 + 0.013065*L Phụ lục 20: Kết phân tích mối quan hệ khả hấp thụ CO2 tiêu L lá, L bẹ N Multiple Regression - TruluongCO2 Dependent variable: TruluongCO2 Independent variables: L_be L_la N Standard T Parameter Estimate Error Statistic CONSTANT -655.32 111.197 -5.8933 L_be 2.97753 1.3363 2.22819 L_la 76.7042 19.1715 4.00095 N 0.0165587 0.00121899 13.584 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 7618.86 2539.62 cc P-Value 0.0000 0.0333 0.0004 0.0000 F-Ratio P-Value 70.68 0.0000 Residual 1113.91 31 35.9324 Total (Corr.) 8732.76 34 R-squared = 87.2445 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 86.0101 percent Standard Error of Est = 5.99437 Mean absolute error = 4.75835 Durbin-Watson statistic = 2.05724 (P=0.5684) Lag residual autocorrelation = -0.0626418 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the relationship between TruluongCO2 and independent variables The equation of the fitted model is TruluongCO2 = -655.32 + 2.97753*L_be + 76.7042*L_la + 0.0165587*N Phụ lục 21: Kết phân tích cấu trúc tươi cá thể L (m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 5.11 0.26 5.11 #N/A 1.90 3.62 -1.17 -0.04 6.56 1.7 8.26 275.67 54 0.5193 Wt_sl Kg % 4.70 0.7297 0.41 0.00 4.525 0.723 #N/A #N/A 3.01 0.02 9.05 0.00 -0.97 -0.01 0.32 0.42 10.6 0.07 0.6 0.70 11.2 0.76 253.87 39.40 54 54 0.8211 0.0041 Wt_la Kg % 1.77 0.2703 0.15 0.00 1.74 0.27 #N/A 0.25 1.12 0.02 1.26 0.00 -1.22 -0.01 0.17 -0.42 3.9 0.07 0.2 0.24 4.1 0.30 95.38 14.60 54 54 0.3068 0.0041 Wt_tong (kg) 6.47 0.56 6.265 #N/A 4.13 17.05 -1.04 0.27 14.5 0.8 15.3 349.25 54 1.1270 Phụ lục 22: Kết phân tích cấu trúc khơ cá thể L (m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum 5.11 0.26 5.11 #N/A 1.90 3.61 -1.16 -0.04 6.56 1.70 8.26 Wk_sl kg 1.26 0.11 1.21 #N/A 0.84 0.71 -0.92 0.39 2.95 0.15 3.10 dd % 0.59 0.00 0.58 0.60 0.02 0.00 0.23 -0.19 0.08 0.54 0.62 Wk_la kg % 0.88 0.41 0.08 0.00 0.87 0.42 #N/A #N/A 0.56 0.02 0.32 0.00 -1.22 0.23 0.17 0.19 1.95 0.08 0.10 0.38 2.05 0.46 Wtk (kg) 2.14 0.19 2.08 #N/A 1.40 1.96 -1.06 0.30 4.90 0.25 5.15 Sum Count Confidence Level(95.0%) 275.79 54 0.5189 68.00 54 0.2298 31.64 54 0.0050 47.65 54 0.1533 22.36 54 0.0050 115.65 54 0.3826 Phụ lục 23: Kết phân tích cấu trúc CO2 cá thể L (m) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 5.11 0.26 5.11 #N/A 1.90 3.61 -1.16 -0.04 6.56 1.70 8.26 275.79 54 0.52 CO2_sl kg % 2.02 59.15 0.18 0.24 1.96 59.08 #N/A 60.88 1.34 1.77 1.80 3.13 -0.94 0.33 0.38 -0.16 4.70 8.18 0.24 54.58 4.94 62.76 109.13 3193.98 54 54 0.37 0.48 CO2_la kg % 1.39 40.85 0.12 0.24 1.37 40.92 #N/A 39.12 0.88 1.77 0.78 3.13 -1.22 0.33 0.17 0.16 3.07 8.18 0.16 37.24 3.23 45.42 75.03 2206.02 54 54 0.24 0.48 CO2_tong 3.41 0.30 3.33 #N/A 2.22 4.94 -1.07 0.29 7.77 0.40 8.17 184.16 54 0.61 Phụ lục 24: Kết so sánh Wtk_CG Wtk_KG phương pháp so sánh đường thẳng (Comparison of Regression Lines) Comparison of Regression Lines - Nipa.Wktong versus Nipa.L by Maso Dependent variable: Nipa.Wktong Independent variable: Nipa.L Level codes: Maso Number of complete cases: 28 Number of regression lines: Multiple Regression Analysis Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -1.41018 0.153761 -9.17124 0.0000 Nipa.L 0.701158 0.0296467 23.6504 0.0000 Maso=2 0.837834 0.217451 3.85298 0.0008 Nipa.L*Maso=2 -0.414484 0.0419268 -9.88589 0.0000 Coefficients Maso Intercept Slope -1.41018 0.701158 -0.572345 0.286674 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value ee Model 41.5425 13.8475 279.22 0.0000 Residual 1.19024 24 0.0495934 Total (Corr.) 42.7328 27 R-Squared = 97.2147 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 96.8665 percent Standard Error of Est = 0.222696 Mean absolute error = 0.164659 Durbin-Watson statistic = 0.335174 (P=0.0000) Lag residual autocorrelation = 0.714241 Residual Analysis Estimation Validation N 28 MSE 0.0495934 MAE 0.164659 MAPE 36.4236 ME 2.06184E-16 MPE 20.7195 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear regression model to describe the relationship between Nipa.Wktong, Nipa.L and Maso The equation of the fitted model is Nipa.Wktong = -1.41018 + 0.701158*Nipa.L + 0.837834*(Maso=2) 0.414484*Nipa.L*(Maso=2) Where the terms similar to Maso=2 are indicator variables which take the value if true and if false This corresponds to separate lines, one for each value of Maso For example, when Maso=1, the model reduces to Nipa.Wktong = -1.41018 + 0.701158*Nipa.L When Maso=2, the model reduces to Nipa.Wktong = -0.572345 + 0.286674*Nipa.L Because the P-value in the ANOVA table is less than 0.05, there is a statistically significant relationship between the variables at the 95.0% confidence level Further ANOVA for Variables in the Order Fitted Source Sum of Df Mean FP-Value Squares Square Ratio Nipa.L 27.53 27.53 555.11 0.0000 Intercept 9.16573 9.16573 184.82 0.0000 s Slopes 4.8468 4.8468 97.73 0.0000 Model 41.5425 The StatAdvisor This table allows you to test the statistical significance of the terms in the model Because the P-value for the slopes is less than 0.01, there are statistically significant differences among the slopes for the various values of Maso at the 99% confidence level Because the P-value for the intercepts is less than 0.01, there are statistically significant differences among the intercepts for the various values of Maso at the 99% confidence level ff Phụ lục 25: Kết sinh khối khơ dựa vào phương trình Nick Willson STT L (m) 10 11 12 13 14 1,55 2,05 2,50 3,02 3,50 4,05 4,54 5,02 5,55 6,00 6,50 7,00 7,55 8,05 W_kho (kg) CG Nick 0,07 0,17 0,12 0,29 0,18 0,44 0,27 0,64 0,36 0,87 0,48 1,17 0,61 1,47 0,75 1,81 0,91 2,22 1,07 2,60 1,26 3,06 1,46 3,56 1,70 4,15 1,93 4,73 Phụ lục 26: Tọa độ 35 ô tiêu chuẩn OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X 0702818 0703122 0702538 0702116 0702423 0702782 0699036 0698938 0698077 0697499 0698892 0697590 0695576 0694816 0695553 0698890 0701220 0700749 Y 1173810 1174060 1174209 1172270 1172311 1172319 1172697 1173393 1174443 1174897 1173997 1174777 1177525 1178528 1177277 1173885 1171018 1170940 OTC 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 gg X 0700521 0699642 0699028 0699216 0699773 0699954 0698725 0699661 0699897 0699003 0706774 0706834 0706803 0706840 0704448 0704386 0704505 Y 1171332 1171295 1172347 1171832 1171660 1171872 1172240 1171556 1171777 1172436 1169950 1169937 1168645 1168650 1171831 1171899 1171910 (a) (b) Phụ lục 27: (a) Dừa nước mọc rừng, (b) Dừa nước khu dân cư (b) (a) (c) (d) Phụ lục 28: (a) Cân mẫu, (b) Lấy mẫu, (c) Đo chiều dài lá, (d) Đo chiều dài bẹ hh Phụ lục 29: Bản đồ phân bố diện tích Dừa nước huyện Cần Giờ ii ... LÂM TP HỒ CHÍ MINH YZ DƯƠNG THÀNH VÂN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY DỪA NƯỚC (Nypa fruticans Wurmb.) TẠI PHÍA BẮC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH Ngành:... fruticans Wurmb.) phía Bắc Khu Dự trữ sinh rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh 1 .2 Mục tiêu giới hạn đề tài 1 .2. 1 Mục tiêu đề tài - Tính tốn khả hấp thụ CO2 Dừa nước - Lượng giá khả hấp thụ. .. chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 20 11 Dương Thành Vân ii TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 Dừa nước (Nypa fruticans Wurmb.) phía Bắc Khu Dự trữ sinh rừng ngập
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA CÂY DỪA NƯỚC (Nypa fruticans Wurmb.) TẠI PHÍA BẮC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH 2, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO CỦA CÂY DỪA NƯỚC (Nypa fruticans Wurmb.) TẠI PHÍA BẮC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay