THIẾT KẾ BÀN TRÒN MÂM XOAY TẠI CÔNG TY ĐỒNG GIA PHÚ BÌNH DƯƠNG

61 29 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐINH HỒI NAM THIẾT KẾ BÀN TRỊN MÂM XOAY TẠI CƠNG TY ĐỒNG GIA PHÚ - BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGHÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐINH HỒI NAM THIẾT KẾ BÀN TRỊN MÂM XOAY TẠI CƠNG TY ĐỒNG GIA PHÚ - BÌNH DƯƠNG Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn : TS PHẠM NGỌC NAM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2011 i CẢM ƠN Sau thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp, xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu nhà trường toàn thể quý Thầy, Cô trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh - Q Thầy, Cơ khoa lâm nghiệp, đặc biệt quý Thầy, Cô môn chế biến lâm sản giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt năm tháng theo học trường - Thầy tiến sĩ Phạm Ngọc Nam – giáo viên hướng dẫn – người giúp đỡ thực đề tài - Lãnh đạo tập thể Anh, Chị em công nhân công ty TNHH Đồng Gia PhúBình Dương tạo điều kiện giúp tơi thực đề tài - Tập thể lớp chế biến lâm sản 33 động viên, giúp đỡ thời gian thực học tập trường Tp.HCM, ngày 21 tháng năm 2011 Sinh viên thực Đinh Hồi Nam ii TĨM TẮT Đề tài “Thiết Kế Bàn Tròn Mâm Xoay cơng ty Đồng Gia PhúBình Dương”, thực cơng ty Đồng Gia Phú có địa tại: 140 ấp Đơng Chiu, xã Tân Đơng Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Thời gian thực từ ngày 21/02/2011 đến 21/6/2011 Kết thực đề tài: Tại tiến hành thiết kế đưa sản phẩm Nhận thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường gia cơng hồn tồn máy móc mà cơng ty sử dụng Sản phẩm thiết kế Bàn Tròn mâm xoay sử dụng nguyên liệu gỗ teak kết hợp với mâm xoay làm kính, với kích thước qua q trình nghiên cứu đưa sản phẩm có đường kính 1,2 mét, chiều cao 0,75 mét Bàn tròn mâm xoay có kết cấu đơn giản, chi tiết, dể gia cơng, tháo lắp nhanh nên thuận lợi cho việc đóng gói vận chuyển Tỷ lệ lợi dụng gỗ 68,84 % Giá thành xuất xưởng 2.589.607 đồng bao gồm giá nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ lợi nhuận công ty mức giá hợp lý iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG………………………………………………………viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty Đồng Gia Phú 2.2 Khái quát chung ngành thiết kế 2.3 Yêu cầu thiết kế Chương 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP 11 3.1 Mục tiêu 11 3.2 Nội dung thiết kế 11 3.3 Phương pháp thiết kế 11 3.3.1 Chọn mơ hình sản phẩm thiết kế 11 iv 3.3.2 Khảo sát số sản phẩm loại 12 3.3.3 Tạo dáng sản phẩm 14 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Khảo sát nguyên liệu 17 4.2 Kiểm tra bền chi tiết 20 4.3 Tính tốn tiêu kỹ thuật 23 4.3.1 Cấp độ xác gia cơng 23 4.3.2 Sai số gia công 23 4.3.3 Dung sai lắp ghép 24 4.3.4 Lượng dư gia công 25 4.4 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 27 4.4.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 27 4.4.2 Yêu cầu lắp ráp 27 4.4.3 Yêucầu trang sức bề mặt 27 4.5 Tính tốn nguyên liệu 28 4.5.1 Thể tích gỗ tiêu hao để sản xuất sản phẩm 28 4.5.2 Tính tốn thể tích gỗ sơ chế 28 4.5.3 Xác định tỷ lệ phế phẩm 29 4.5.4 Hiệu suất pha cắt 29 4.5.5 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm 30 4.5.6 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 30 4.5.7 Các dạng phế liệu phát sinh qúa trình gia cơng 30 4.5.8 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 32 4.6 Thiết kế công nghê 33 v 4.6.1 Biểu đồ gia công lấp ráp sản phẩm 33 4.6.2 Lưu trình cơng nghệ 34 4.7.Tính tốn giá thành sản phẩm 35 4.7.1 Chi phí mua nguyên liệu 35 4.7.2 Phế liệu thu hồi 35 4.7.3 Chi phí mua nguyên vật liệu phụ 35 4.7.4 Các chi phí khác 37 4.7.4.1 Chi phí động lực sản xuất 37 4.7.4.2 Chi phí tiền lương công nhân 37 4.7.4.3 Chi phí khâu hao máy móc 37 4.7.4.4 Chi phí quản lý nhà máy 38 4.7.5 Giá thành toàn sản phẩm 38 4.7.6 Lời nhà máy 38 4.7.7 Giá bán sản phẩm 38 4.7.8 Nhận xét số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 38 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Kiến nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐN : Điện M : Máy NL : Nguyên liệu PL : Phế liệu QL : Quản lý STT : Số thứ tự SCCT : Sơ chế chi tiết SCSP : Sơ chế sản phẩm SCPP : Sơ chế phế phẩm SCTNL : Sơ chế nguyên liệu Sl : Số lượng SP : Sản phẩm TCCT : Tinh chế chi tiết TCSP : Tinh chế sản phẩm TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNL : Tấm nguyên liệu BSKT : Bội số kích thước VLLK : Vật liệu liên kết VLP : Vật liệu phụ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG trang Bảng 2.1: Bảng thống loại máy móc Bảng 3.1: Kích thước chi tiết sản phẩm 15 Bảng 4.1: Bảng sai số gia công 24 Bảng 4.2: Lượng dư gia công 26 Bảng 4.3: Bảng số lượng vật liệu liên kết sản phẩm 33 Bảng 4.4: Bảng số lượng giá vật liệu liên kết sản phẩm 36 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Ghế băng trời TD 02 Hình 2.2: Ghế xếp td 09 Hình 2.3: Ghế xếp không tay td 05 Hình 2.4: Tủ kệ phòng khách SC-1101 Hình 3.1: Sản phẩm khảo sát 12 Hình 3.2: Sản phẩm khảo sát 13 Hình 3.3: Sản phẩm khảo sát 13 Hình 3.4: Mẫu sản phẩm thiết kế “Bàn Tròn mâm xoay”…………………… 16 Hình 4.1: Cây Teak 17 Hình 4.2: Gỗ teak 17 Hình 4.3: Liên kết mộng lược 19 Hình 4.4: Liên kết vis 19 Hình 4.5: Liên kết bulong đai ốc 19 Hình 4.6: Liên kết keo 20 Hình 4.7: Biểu đồ ứng suất kéo 21 Hình 4.8: Biểu đồ ứng suất nén 22 Hình 4.9: Biểu đồ phân bố tỷ lệ phế phẩm 31 Hình 4.10: Hình sơ đồ lắp ráp sản phẩm 34 ix Đai ốc Vis 8x7 300 2.400 M4x25 56 45 2.520 M4x35 88 55 4.840 M4x40 40 60 2.400 Mâm xoay 300x10 150000 150.000 Kính 750x12 m2 400000 225.000 Tổng 397.980 Tổng chi phí mua vật liệu phụ là: GVLP = GVN + GGN + GBN + GK + GBT + GK502 + GVLLK = 259 + 19.459 + 2.355 + 2500 + 200 + 5000 + 397.980 = 427.753 (đồng) 4.7.4 Các chi phí khác 4.7.4.1 Chi phí động lực sản xuất Chi phí đơng lực sản xuất chi phí điện cung cấp cho thiết bị máy móc hoạt động chi phí điện cung cấp cho thắp sáng trình sản xuất tính sau : Chi phí điện năng: GDN = VNL x 500.000 = 0,086343 x 500.000 = 43.171 (đồng) 4.7.4.2 Chi phí tiền lương cơng nhân Chi phí tiền lương cơng nhân tính cách lấy theo định mức giá nguyên liệu sản xuất sản phẩm, hay khốn theo sản phẩm cơng nhật Theo định mức tiền lương công nhân công ty khoảng 15% giá mua nguyên liệu sản xuất sản phẩm GL = 15% x GNL = 15% x 1.467.831= 220.174 (đồng) 4.7.4.3 Chi phí khâu hao máy móc Theo quy định chi phí khấu hao máy móc thiết bị để sản xuất hoàn thành sản phẩm 5% tiền mua nguyên liệu GM = 5% x 1.467.831 = 73.391 (đồng) 37 4.7.4.4 Chi phí quản lý nhà máy Chi phí quản lý nhà máy lấy 10 % tiền mua nguyên liệu để sản xuất sản phẩm QQL= 10% x 1.467.831 = 146.783 ( đồng) 4.7.5 Giá thành toàn sản phẩm GSP = GNL + GVLP + GDN + GL + GM + GQL- GPL = 1.467.831 + 427.753 + 43.171 + 220.174 + 73.391 + + 146.783 – 24.914 = 2.354.189 (đồng) 4.7.6 Lời nhà máy Lời nhà máy tính 10% giá thành toàn sản phẩm: GLNM = 10% x GSP = 10% x 2.354.189 = 235.418 ( đồng) 4.7.7 Giá bán sản phẩm Giá bán sản phẩm công ty giá tòan sản phẩm cộng với lãi xuất nhà máy GB = GLNM + GSP = 2.354.189 + 235.418 = 2.589.607 (đồng) 4.7.8 Nhận xét số biện pháp hạ giá thành sản phẩm - Nhận xét: sản phẩm làm từ gỗ Teak, khơng có chi tiết cong Vì vậy, dễ gia công sản xuất Tuy nhiên, ta cần phải quan tâm đến vấn đề như: nguyên liệu cần đảm bảo chất lượng bề mặt, bảo quản chống sâu nấm mối mọt, sấy gỗ đến độ ẩm yêu cầu 8%-12% - Đề suất số biện pháp: sản phẩm mộc có tính thẩm mỹ cao, chất lượng đảm bảo, khả sử dụng rộng rãi giá thành sản phẩm không nên cao so với thu nhập người sử dụng Khi sản xuất sản phẩm ta cần ý số điểm sau: + Sử dụng nguyên liệu hợp lý, lựa chọn nguyên liệu sản xuất phải phù hợp + Lượng dư gia công phải phù hợp với chiều dày, chiều rộng, chiều dài gỗ + Sử dụng vật liệu phụ hợp lý, khơng q lãng phí 38 + Có thể sử dụng vật liệu phụ tiếc kiệm sản xuất sản phẩm hàng loạt + Đảm bảo tính xác gia cơng chi tiết, lắp ráp chi tiết, phận với Tránh trường hợp sau lắp ráp mối liên kết bị nứt téc, không đủ chặt + Giảm tối đa tỷ lệ phế phẩm chi tiết, loại gỗ Teak tỷ lệ + Cơng suất máy móc thiệt bị cần sử dụng tối đa, tay nghề công nhân tuyển chọn, máy móc có độ xác cao + Sản phẩm sản xuất hàng loạt làm giảm đáng kể giá thành sản phẩm, chi phí cho lần vận chuyển giảm 39 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình khảo sát thiết kế, tính tốn cơng nghệ sản xuất giá thành sản phẩm rút số kết luận sau: Sản phẩm sử dụng nguyên liệu gỗ teak phù hợp với yêu cầu sản phẩm làm đồ mộc cao cấp, nguồn nguyên liệu nhập ổn định cơng ty Sản phẩm đơn giản hình dáng hài hòa màu sắc đẹp tự nhiên phù hợp sử dụng trời lẫn nhà Kết cấu đơn giản, bền đẹp, tháo lắp gia công dễ dàng Quá trình tháo lắp sản phẩm nhanh khơng có khó khăn, khơng cần máy móc thiết bị đại Các phận liên kết với vis, bulong, keo Lựa chọn quy cách, kích thước chi tiết hợp lý vừa đảm bảo độ bền cho sản phẩm vừa tiết kiệm nguyên liệu Độ bền sản phẩm tính tốn phương pháp kiểm tra bền chi tiết chịu lực lớn đạt yêu cầu, chi tiết lại chịu lực tác dụng thấp nên đảm bảo an tồn sử dụng Thể tích ngun liệu sản phẩm 0,086343 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 68,84% giá thành xuất xưởng 2.589.607 đồng 5.2 Kiến nghị Qua q trình thực tập cơng ty chúng tơi có số kiến nghị sau: Hiện cơng ty có nhiều máy móc cũ gia cơng đạt độ xác khơng cao, khơng đảm bảo quy cách, khó khăn lắp ráp Do cần thường xun bảo trì bổ sung, thay máy 40 Các chi tiết phải yêu cầu kỹ thuật đảm bảo độ bền gia công, nên kiểm tra giám sát thông số kỹ thuật q trình gia cơng chi tiết Gỗ nguyên liệu có phần giác lõi màu sắc không cần ý pha màu phun màu kỹ thuật để sản phẩm đạt độ đồng màu sắc Công ty cần xếp lại máy móc xưởng, nên bố trí máy móc khâu khu vực riêng, không nên để xen kẻ gây khó khăn q trình sản xuất vận chuyển 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Đặng Đình Bơi, 2002, Bài giảng máy chế biến Trường Đại học Nơng lâm TP.Hồ Chí Minh Hứa Thị Huần, 2004, Công nghệ bảo quản xử lý gỗ NXB Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Hứa Thị Huần, 2004, Keo dán gỗ Trường đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2008, Bài giảng công nghệ trang sức bề mặt gỗ Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Thanh Hương, 2008, Nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Lộc, 2004, Sử dụng Autocad 2D, 3D Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006, Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 10 Phạm Ngọc Nam - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005, Khoa học gỗ Nhà xuất Nông Nghiệp 11 Trần Ngọc Thiệp – Võ Thành Minh – Đặng Đình Bơi, 1992, Công Nghệ Xẻ Mộc Trường Đại Học Lâm Nghiệp 12 Đỗ Hữu Toàn – Nguyễn Hồng Phong, 2001, Bài giảng sức bền vật liệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp: 13 Nguyễn Thị Trúc Phương, 2009, Thiết kế bàn trang điểm VP-02 công ty cổ phần chế biến gỗ pisico Đồng An Luận văn tốt nghiệp trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 42 14 Mai văn Việt, 2010, Thiết kế bàn trang điểm MV-02 công ty cổ phần xuất nhập Hoàng Sinh Luận văn tốt nghiệp trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 15 Hồng Sang, 2010, Thiết kế tủ rượu SH-X2 cơng ty chế biến gỗ xuất Toàn Thuận Luận văn tốt nghiệp trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Phan Thị Tú Trinh, 2008, Thiết kế bàn ghế đọc sách MT- 08 công ty cổ phần gỗ Minh Dương Luận văn tốt nghiệp trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 43 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Thể tích gỗ tinh chế sản phẩm Kích thước tinh chế stt Tên chi tiết Thể tích tinh chế sl a b c Nan 36 15 96 423 0,02192 Diềm 40 135 609 0,01973 Vai 22 70 644 0,00396 ổ đở dù 15 386 386 0,00223 Bọ gốc 27 70 131 0,00099 chân 60 60 735 0,01058 Tổng 0,05943 Phụ lục 02: Bảng tính thể tích gỗ sơ chế sản phẩm stt Tên chi sl tiết Kích thước sơ chế Thể tích a’ b’ c’ sơ chế Nan 36 18 103 438 0,02923 Diềm 44 143 624 0,02355 Vai 25 76 659 0,00500 ổ đở dù 18 398 401 0,00287 Bọ gốc 30 76 146 0,00133 chân 65 65 750 0,01267 Tổng 0,07467 Phụ lục 03: Bảng tính thể tích gỗ sơ chế có tính % phế phẩm stt Tên chi sl Kích thước sơ chế Vscsp tiết a b c Vscpp Nan 36 18 103 438 0,029234 0,03215 Diềm 44 143 624 0,023557 0,02591 Vai 25 76 659 0,005008 0,00550 ổ đở dù 18 398 401 0,002873 Bọ gốc 30 76 146 0,001332 0,00146 chân 65 65 750 0,012675 0,01394 Tổng 0,0031 0,08214 Phụ lục 04: Hiệu suất pha cắt sản phẩm Kich thước stt Tên chi tiết sl bskt nguyên liệu sl Vsc Vtnl N% Nan 36 1:2:1 18 215 445 18 0,02923 0,03099 94,30 Diềm 1:2:1 44 295 630 0,02355 0,02453 96,02 Vai 1:2:1 25 160 665 0,00500 0,00532 94,14 ổ đở dù 1:1:1 18 405 405 0,00287 0,00295 97,30 Bọ gốc 1:2:2 30 160 300 0,00133 0,00144 92,46 chân 1:2:1 65 135 755 0,01267 0,01325 95,65 0,07467 0,0873 95,13 Tổng Phụ lục 05: Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm stt Tên chi tiết sl Vscpp N% Vnl Nan 36 0,03215 94,30 0,034099 Diềm 0,02591 96,02 0,026985 Vai 0,00550 94,14 0,005852 ổ đở dù 0,0031 97,30 0,003248 Bọ gốc 0,00146 92,46 0,001584 chân 0,01394 95,65 0,014575 0,08214 95,13 0,86343 Tổng Phụ lục 06: Tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu stt Tên chi tiết sl Vtcsp Vnl P% Nan 36 0,021928 0,034099 64 Diềm 0,019732 0,026985 73 Vai 0,003967 0,005852 67 ổ đở dù 0,002235 0,003248 68 Bọ gốc 0,00099 0,001584 62 chân 0,010584 0,014575 72 0,059436 0,086343 67 Tổng Phụ lục 07: Diện tích bề mặt cần chà nhám Kích thước tinh chế stt Tên chi tiết Diện tích bề (mm) sl mặt cần chà a b c nhám (m2) Nan 36 15 96 423 1,74215 Diềm 40 135 609 0,67185 Vai 22 70 644 0,24315 ổ đở dù 15 386 386 0,16057 Bọ gốc 27 70 131 0,05839 chân 60 60 735 0,3672 Tổng 3,24331 Phụ lục 8: biểu đồ gia cơng Bàn tròn mâm xoay s t t Tên chi tiết Nan mặt Diềm Vai Quy cách tinh chế Quy cách phôi 15x96x4 23 18x103x 438 40x135x 609 22x70x6 44 44x143x 624 25x76x6 59 Kích thước nguyên liệu bskt Xẻ theo quy cách phôi 18x215x44 1:2:1 18x209x44 5 44x295x63 1:2:1 44x143x63 0 25x160x66 1:2:1 25x76x665 Cắt sơ chế Bào mặt 18x209x 438 16x209x 438 44x143x 624 Bào mặt 18x10 3x438 41x136x 624 25x76x6 59 Lọng R 550 toupi 16x97x4 38, R576 R540 23x71x6 59 Cắt tinh 41x136x 609 23x71x6 44 Ổ đở dù 15x386x 386 18x398x 401 18x405x40 1:1:1 18x398x40 5 18x398x 401 16x398x 401 16x386x 386 Bọ gốc 27x70x1 31 30x76x1 46 30x160x30 1:2:2 30x76x300 30x76x1 46 27x70x1 46 27x70x1 31 60x60x7 35 65x65x7 50 65x135x75 1:2:1 65x65x755 65x65x7 50 61x61x7 50 R30, R50 61x61x7 35 router R2 ( bo cạnh) 16x97x4 23 Chân Finger Khoan lỗ Răng lươc 40x40 x10 Chà nhám thùng 40x13 5x609 Ø4, Ø8 đồng tâm (10 lỗ) 22x70 x644 Khoan lõ Ø 40 Ø (3 lỗ), Ø 4, Ø đồng tâm (64 lỗ) Trám, trét, làm nguội Ø (2 lỗ) SP 423 40x13 5x609 40x135x 609 x x 15x38 6x386 Ø 10 (6 lỗ) R2 ( bo cạnh) LR 15x96x 15x96 x423 Ø4, Ø8 R2 ( bo đồng cạnh) tâm (12 lỗ) R2 (bo cạnh) Chà nhám cong 60x60 x735 60x60x7 35 ... TẮT Đề tài Thiết Kế Bàn Tròn Mâm Xoay cơng ty Đồng Gia Phú – Bình Dương , thực cơng ty Đồng Gia Phú có địa tại: 140 ấp Đông Chiu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Thời gian thực... QUAN 2.1 Tổng quan công ty Đồng Gia Phú Tên công ty :Công ty TNHH Đồng Gia Phú Địa chỉ: 140 ấp Đông Chiêu, xã Tân Đơng Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Cơng ty TNHH Đồng Gia Phú doanh nghiệp... liệu hợp lý, dễ gia công phù hợp với điều kiện sở sản xuất nhà máy 3.2 Nội dung thiết kế - Tìm hiểu tình hình sản xuất công ty Đồng gia Phú - Thiết kế sản phẩm: Bàn Tròn mâm xoay - Tính tốn giá
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ BÀN TRÒN MÂM XOAY TẠI CÔNG TY ĐỒNG GIA PHÚ BÌNH DƯƠNG , THIẾT KẾ BÀN TRÒN MÂM XOAY TẠI CÔNG TY ĐỒNG GIA PHÚ BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay