Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ)

97 28 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:50

Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ)Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ)Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ)Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Trần Văn Tuấn THỜI HẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Trần Văn Tuấn THỜI HẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hìnhsố : 8380104 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VÕ THỊ KIM OANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Học viên Trần Văn Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THỜI HẠN XÉT XỬ THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1.Những vấn đề chung thời hạn xét xử thẩm 1.2 Quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 thời hạn xét xử thẩm 17 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG THỜI HẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ THẨM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNPHÁP LUẬT VỀ THỜI HẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÍNH SỰ 44 2.1 Thực tiễn áp dụng thời hạn xét xử thẩm vụ án hình thẩm tỉnh Đồng Nai (từ năm 2012 đến năm 2017) .44 2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật thời hạn xét xử thẩm 59 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình HĐXX : Hội đồng xét xử TPCTPT: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa XXST Xét xử thẩm : CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa HTND : Hội thẩm nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 : Thống kê loại thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hình thơng thường 26 Bảng 1.2: Thống kê loại thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hình phức tạp 27 Bảng 1.3: Thống kê loại thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hình tòa án nhận lại sau trả lại cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn Đảng Nhà nước ta xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền nhân dân, dân dân, vấn đề đảm bảo quyền người quyền công dân hoạt động pháp ý quan tâm đặc biệt coi trọng Vì năm qua, gặp nhiều khó khăn nguồn nhân lực, sở vật chất hệ thống Tòa án hồn thành tốt tiêu công tác đề Tuy nhiên, với phát triển xã hội, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật nước ta có xu hướng gia tăng số lượng tính chất Cùng với nỗ lực toàn xã hội, quan tiến hành tố tụng có nhiều cố gắng cơng tác pháp góp phần quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật giữ vững an ninh – trị, trật tự, an tồn xã hội Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác mà việc xây dựng, củng cố kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức Tòa án chưa đáp ứng yêu cầu xét xử tình hình cải cách pháp hội nhập quốc tế Mặc khác, nhiều quy định pháp luật tố tụng hình mang tính chung chung, chưa gắn liền với đời sống thực trạng tội phạm Chính điều làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng xét xử vụ án Đứng trước vấn đề đó, vấn đề cấp bách đặt phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật hình nói riêng cho thống nhất, khả thi áp dụng vào thực tế mà số quy định thời hạn xét xử thẩm tố tụng hình Thời hạn xét xử thẩm có vai trò, ý nghĩa lớn việc tn thủ Hiến pháp cụ thể hóa Bộ luật tố tụng hình thực quyền nghĩa vụ pháp lý Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, khoản Điều 31, khẳng định: “Người bị buộc tội phải Tòa án xét xử kịp thời thời hạn luật định, công bằng, công khai” Theo quy định Hiến pháp hoạt động giai đoạn tố tụng hình phải tuân thủ hướng đến nguyên tắc Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) quy định: “Tình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự”, với cách đạo luật quy định trình tự, thủ tục thực hoạt động tố tụng, BLTTHS phải ấn định loại thời hạn để thực kết thúc hoạt động tố tụng Thời hạn tiêu chí để xác định trách nhiệm chủ thể tố tụng hình sự, qua đó, đảm bảo cho hoạt động giải vụ án tiến hành cách thuận lợi, đảm bảo quyền tự dân chủ cơng dân, qua đó, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm tố tụng hình Thời hạn quy định phải dựa tiêu chí sau: Tiêu chí tính cần thiết, tiêu chí tính phù hợp tiêu chí tính khả thi Quy định thời hạn dựa tiêu chí nêu đảm bảo cho hoạt động tố tụng tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tài sản công sức Nhà nước người tham gia tố tụng khác, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 xác định nhiệm vụ trọng tâm cải cách pháp phải hồn thiện sách pháp luật hình sự, pháp luật dân thủ tục tố tụng pháp, “Sớm hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp phù hợp mục tiêu chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Coi trọng việc hồn thiện sách pháp luật hình thủ tục tố tụng pháp, đề cao hiệu phòng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Thời hạn xét xử thẩm vụ án hình theo luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp thạc sĩ nhằm góp phần làm đa dạng sởluận thực tiễn vấn đề liên quan đến thời hạn xét xử thẩm vụ án hình tỉnh Đồng Nai nói riêng hệ thống pháp lý nước ta nói chung 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Thời hạn xét xử thẩm có vai trò, ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo quyền tự do, dân chủ công dân, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm tố tụng hình Việc nghiên cứu cách đầy đủ, chuyên sâu toàn diện thời hạn xét xử thẩm có ý nghĩa khơng mặt lý luận mà củng cố, phát triển mặt thực tiễn việc thực tố tụng hình Trong thời gian qua, vấn đề thời hạn xét xử thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam số tác giả nghiên cứu cấp độ khác Cơng trình nghiên cứu mang tính chất đại cương như: “Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự” GS TS Võ Khánh Vinh chủ biên (2011), Giáo trình “Luật tố tụng Hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Ngọc Chí Chủ biên (2001) tái có sửa đổi, bổ sung tác giả Hồng Thị Minh Sơn chủ biên năm 2008, Giáo trình “kỹ giải vụ án hình sự” Học viện pháp (2011), Giáo trình “Luật tố tụng hình Việt Nam Học Viện pháp (2011), Giáo trình “Xét xử thẩm tố tụng hình Việt Nam” tác giả Võ Thị Kim Oanh (2011), Giáo trình “Luật tố tụng hình Việt Nam” trường Đại học Luật Hà Nội (2015) Các cơng trình nghiên cứu chuyên sâu gồm có: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách tố tụng hình Việt Nam” tác giả Đức Khiển (1996) cung cấp sởluận đánh giá thực trạng pháp luật tố tụng hình Việt Nam Đề tài nghiên cứu đưa sốluận thực tiễn liên quan đến thời hạn tố tụng hình Các đề tài khoa học như: “Một số vấn đề định tạm giam thời hạn tạm giam trường hợp HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung phiên tòa” tác giả Hồng Đạt Nam (2017), “Những nguyên tắc Tố tụng hình Việt Nam yêu cầu việc sửa đổi tồn diện Bộ luật tố tụng hình sự” tác giả Trần Thế Vượng (1999), “Những nguyên tắc Luật Tố tụng hình Việt Nam” tác giả Hoàng Thị Sơn Bùi Kiên Điện (1999), “Các nguyên tắc tố tụng hình điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền” tác giả Nguyễn Cảnh Hợp (2001) đề cập đến nguyên tắc cần thiết việc xây dựng, triển khai thực tố tụng hình sự, mà việc đảm bảo thời hạn tố tụng hình xem nguyên tắc pháp luật tố tụng hình sự, “Mơ hìnhluận Bộ luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Phạm Hồng Hải (2003) Đề tài luận văn ThạcLuật học “Giai đoạn xét xử thẩm tố tụng hình Việt Nam” tác giả Thị Thủy Tiên (2001) đưa hệ thống sởluận giai đoạn xét xử thẩm tố tụng hình với vấn đề giai đoạn xét xử thẩm suốt trình từ hồ vụ án chuyển giao cho Tòa án, kết thúc án thẩm hình Nghiên cứu đề cập đến quy định thời hạn chuẩn bị xét xử thời hạn tạm giam để chuẩn bị xết xử Luận văn ThạcLuật học “Chuẩn bị xét xử thẩm vụ án hình - Lý luận thực tiễn” tác giả Huỳnh Anh Kiệt nghiên cứu sởluận tồn tại, vướng mắc trong việc thực quy định phát luật tố tụng hình chuẩn bị xét xử thẩm vụ án hình sự, tác giả đưa số nhận định thời hạn chuẩn bị xét xử Luận văn Thạc sĩ “Thời hạn điều tra, truy tố, xét xử thẩm vụ án hình tác giả Nguyễn Bảo An (2012) cung cấp sởluận đánh giá thực trạng triển khai, thực quy định pháp luật thời hạn điều tra, truy tố, xét xử thẩm, thời hạn gia hạn để chuẩn bị xét xử, thời hạn hỗn phiên tòa Đồng thời, tác giả đưa số đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng việc áp dụng thời hạn điều tra, truy tố, xét xử thẩm Đề tài Thạc sĩ “Xét xử thẩm theo luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đăk Lăk)” Nguyễn Sỹ Thành (2015) đưa sởluận thực tiễn thi hành xét xử thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam Đăk Lăk Tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ ... DỤNG THỜI HẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM TẠI TỈNH ĐỒNG NAI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNPHÁP LUẬT VỀ THỜI HẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÍNH SỰ 44 2.1 Thực tiễn áp dụng thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình. .. XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Trần Văn Tuấn THỜI HẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã... pháp luật liên quan đến vấn đề thời hạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam Đồng thời đưa giải pháp nhằm hoàn thiện thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sựnói chung địa bàn tỉnh Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ), Thời hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay