SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:47

SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS GIA CẨM – VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chức vụ Chun mơn : Phó Hiệu trưởng : Đại học Toán MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận vấn đề 2 Thực trạng vấn đề 3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân, tổ nhóm chun mơn 3.2 Triển khai thực kế hoạch a Tổ chức học tập nghị Đảng, văn PL giáo dục b Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ c Tổ chức hội giảng, thao giảng d Tổ chức tham quan, giao lưu học hỏi 10 e Công tác nghiên cứu khoa học 10 g Công tác chăm lo đời sống 11 h Công tác kiểm tra đánh giá 12 i Công tác thi đua khen thưởng 13 Hiệu sáng kiến 13 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 14 Kết luận 14 Những ý kiến đề xuất 17 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung bậc THCS nói riêng chất lượng trình độ giáo viên yếu tố định tới chất lượng giáo dục Để tạo người có đủ đức, đủ tài phục vụ đất nước thời kỳ cơng nghiệp hố - đại hố đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo phải thực chuyển đổi mới, đội ngũ giáo viên yếu tố định tới chất lượng hiệu cơng đổi Muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi, khơng giỏi trình độ mà phải giỏi chun mơn, nghiệp vụ; đồng thời giáo viên phải thành viên tích cực tham gia giúp hiệu trưởng điều hành quản lý công tác giáo dục đào tạo nhà trường Từ năm học 2008 - 2009 trở trước, đội ngũ giáo viên trường THCS Gia Cẩm nhiều bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình đổi Đó nhiều giáo viên trình độ nghiệp vụ, lực sư phạm hạn chế, ngại tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, chưa đổi cách soạn bài, ngại thao diễn tay nghề, ngại sử dụng thiết bị dạy học đại, ngại thăm quan để học hỏi trường bạn đặc biệt công tác nghiên cứu khoa học mang tính hình thức, đại khái, qua loa Từ năm học 2009 - 2010, Bộ giáo dục đào tạo cho triển khai chuẩn nghề nghiệp – chuẩn kiến thức, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có tâm có đủ "Tầm" thực tốt yêu cầu đổi Chính vậy, để hoạt động giáo dục nhà trường đạt hiệu đòi hỏi nhà trường phải có đội ngũ giáo viên chuẩn chuẩn, giỏi chun mơn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có cách ứng xử sư phạm linh hoạt, có đáp ứng kịp yêu cầu thời kỳ đổi Trường THCS Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ chúng tơi tiến hành số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi Trong sáng kiến này, xin trình bày "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ" PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ... ứng yêu cầu đổi Trong sáng kiến này, tơi xin trình bày "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ" PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN... phẩm chất đạo đức tốt, có cách ứng xử sư phạm linh hoạt, có đáp ứng kịp yêu cầu thời kỳ đổi Trường THCS Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ tiến hành số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, ... đồng thời giáo viên phải thành viên tích cực tham gia giúp hiệu trưởng điều hành quản lý công tác giáo dục đào tạo nhà trường Từ năm học 2008 - 2009 trở trước, đội ngũ giáo viên trường THCS Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS, SKKN một số KINH NGHIỆM bồi DƯỠNG NHẰM nÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN tRƯỜNG THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay