SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6

45 34 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:42

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6 Phòng giáo dục - đào tạo việt trì TRờng trung häc c¬ së gia cÈm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP Người thực hiện: Tạ Thị Nguyệt Chức vụ: Giáo viên Chuyên môn: Tiếng Anh MỤC LỤC Mục lục i Danh mục chữ viết tắt: ii Đặt vấn đề Giải vấn đề 2.1 Cơ sở l luận vấn đề 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.4 Hiệu SKKN 33 Kết luận 36 Tài liệu tham khảo 38 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt THCS SKKN P.P.P Nội dung chữ viết tắt Trung học sở Sáng kiến kinh nghiệm Presentation Practice performance 1: ĐẶT VẤN : Ngày Tiếng Anh khẳng định vai trò tầm quan trọng trờng học , việc nâng cao chất lợng dạy học vấn đề quan trọng hàng đầu Chơng trình thay sách đợc áp dụng hàng loạt vấn đề phơng pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh Câu hỏi đặt : Làm để học sinh lĩnh hội đợc toàn kién thức sủ dụng cách thành thạo ? Chúng ta biết học Tiếng Anh đơn học ngôn ngữ Muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ ngời học phải rèn luyện bốn kỹ : Nghe, - Nói , -Đọc, -Viết Trong ,kỹ đọc giữ vai trò định xem ngêi häc cã hiĨu néi dung cđa bµi hay không Ngay từ năm lớp học sinh đợc làm quen với học ngắn dễ hiểu Khi chơng trình đợc nâng cao kỹ đọc đợc yêu cầu khắt khe Nếu giáo viên phơng pháp giảng dạy tốt ,sẽ không truyền đạt hết nội dung dạy đọc chơng trình lớp 8,9 thờng đài nhiều từ , nên khó cho học sinh học giáo viên chuẩn bị trớc dạy Cần phối hợp sử dụng thờng xuyên hình thức tập nói theo cặp ( pairs) theo nhóm ( groups) để em có nhiều hội sử dụng tiếng Anh lớp Qua em cảm thấy tự tin mạnh dạn giao tiếp trớc cho học sinh làm tập giáo viên nên gợi ý hay cung cấp ngữ liệu cho học sinh làm việc theo cặp nhóm Ngữ cảnh cần đợc giới thiệu rõ ràng, sử dụng thêm giáo cụ trực quan để gợi ý hay tạo tình Có thể mở rộng tình huống, khai thác tình có liên quan đến hoàn cảnh địa phơng , khuyến khích liên hệ đến tình hình cụ thể chÝnh cc sèng thËt cđa c¸c em Ngoại ngữ có đặc điểm chung giống môn văn hóa khác có mục đích góp phần hình thành phẩm chất đạo đức người cho học sinh, góp phần nâng cao trình độ văn hóa chung cho học sinh Qua việc học ngoại ngữ giúp học sinh nâng cao mở rộng tầm hiểu biết qua tiếp xúc, tìm hiểu chọn lọc tri thức văn hóa khoa học đại riêng dân tộc có thứ tiếng mà khoa học phát triển toàn giới Ngoài học ngoại ngữ ln ln có tác dụng phát triển hồn thiện tư người học, học ngoại ngữ học ngơn ngữ nói chung gắn bó mật thiết hữu với tư logic tư hình ảnh học sinh phát triển hoàn thiện thêm bước thông qua việc thu thêm số khái niệm tiếng nước ngồi, học thêm cách trình bày, diễn đạt lập luận chứng minh Thông qua việc tiếp xúc làm quen với văn tiếng nước Năng lực tư nâng lên cách nhanh chóng trình độ giao tiếp ngoại ngữ đạt tới mức tiếng mẹ đẻ Ngoài mục đích trên, ngoại ngữ trang bị cho học sinh cơng cụ giao tiếp Chính cơng cụ giao tiếp cầu nối hành trang cần thiết tiếp cận với khoa học cách nhanh Trong trình giảng dạy học sinh lớp tơi tự nhận thấy q trình học ngoại ngữ, khả tư logic tư hình ảnh hồn thiện qua cơng việc học, thực hành kỹ giao tiếp (kỹ nói) Trong trình độ giao tiếp nhà trường phổ thơng kỹ nghe nói -đọc - viết hạn chế, đặc biệt kỹ nói kỹ nghe Ví dụ: Khi tơi u cầu học sinh viết hàng ngày em thường làm miêu tả cảnh vật xung quanh nhà em viết tốt Nhưng yêu cầu chuyển sang thực hành nói em nói kém, nói ngập ngừng không trôi chảy, không tự tin Tức gặp phải tình giao tiếp cụ thể khơng nói khả phản ứng chậm dù câu đơn giản mà em học Nghe băng vậy, cho em nghe đoạn băng ngắn nói bạn thường ngày trả lời câu hỏi bạn em lúng túng Mặt khác số học sinh chưa nắm hệ thống kiến thức logic từ sang khác Ngồi số học sinh chưa có ý thc hc Với lí trên, giáo viên dạy tiếng Anh THCS trăn trở băn khoăn làm giúp em tiếp cận đợc Tiếng Anh cách dễ dàng thông qua kỹ : Nghe - Nói - Đọc - Viết Song có kỹ gây cho em gặp khó khăn kỹ nói Có nhiều em áp dụng ngữ pháp vào tập tốt , song khả nói kém, ấp úng không rõ lời Vậy giáo viên phải làm để giúp em vợt qua khó khăn này? Để tiếng Anh tiếng Anh giao tiếp , để giao tiếp với bạn bè nớc , tự tin mạnh dạn h¬n Từ tơi tiến hành q trình viết sáng kiến kinh nghiệm đối tượng học sinh lớp trường Quá trình nghiên cứu đối tượng thực lớp trực tiếp giảng dạy với giúp đỡ tổ, nhóm chun mơn trường THCS Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ Với sáng kiến đòi hỏi sau: - Bài giảng phải có tính thuyết phục, thực tế rõ rệt, ngôn ngữ sinh động - Giáo viên đưa nhiều tình cụ thể khác nên học sinh có hội rèn luyện nhiều, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh - Sử dụng hiệu thiết bị dạy học (băng đài, tranh ảnh, đồ dùng trực quan, bảng điện tử thông minh ) kỹ thuật dạy học linh hoạt giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa, nội dung mục đích giao tiếp tình giao tiếp cụ thể từ giúp em thực hành dễ dàng hơn, đúng, xác, giao tiếp cách trơi chảy, diễn đạt ý kiến cách đơn giản - Học sinh phải biết áp dụng kiến thức học vào tình giao tiếp cụ thể trường xã hội GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề: Hơn hết giới ngày tồn phát triển muôn vàn mối quan hệ chẳng chéo nước khác tất lĩnh vực trị quân sự, ngoại giao, kinh tế khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, thông tin, bưu điện, du lịch Trong bối cảnh lịch sử đó, hiểu biết tiếng trở thành điều kiện thiếu để phát triển mặt hoạt động đáng kể nước Do việc dạy học ngoại ngữ nói chung việc đưa tiếng nước ngồi vào chương trình giáo dục phổ thơng bắt buộc từ cấp hai yêu cầu bách, điều chứng tỏ ngành giáo dục phổ thông nước nhận thấy vị trí vai trò quan trọng môn ngoại ngữ nghiệp giáo dục hệ trẻ Trên giới cho ngoại ngữ đặc biệt Tiếng Anh với tiếng mẹ đẻ Tốn hợp thành ba mơn trụ cột chương trình giáo dục phổ thơng, ba mơn học có chức nhiệm vụ trang bị cho học sinh sở khoa học, chi thức cần thiết đối tượng nhận thức giới khách quan thuộc lĩnh vực chuyên ngành ấy, mà mơn học phương tiện, công cụ quan trọng giúp cho học sinh sâu hơn, nắm tri thức sở chuyên ngành khác, qua Tiếng Anh ngơn ngữ chung giới Từ giúp cho việc phát triển lực trí tuệ học sinh thuận lợi Đặc biệt môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) giúp người học nâng cao mở rộng tầm hiểu biết qua việc tiếp xúc, tìm hiểu chọn lọc tri thức văn hóa đại giới Tóm lại việc học ngoại ngữ nói chung, cụ thể Tiếng Anh ngày trở nên quan trọng sống lao động học tập Tiếng Anh sử dụng rộng rãi nhiều nước giới Vậy nên việc giảng dạy Tiếng Anh trường THCS vấn đề xúc Để tháo gỡ khó khăn biết từ năm học 2002 – 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo đưa vào triển khai dạy đại trà sách giáo khoa Tiếng anh cho tất trường nước Đó gần “cách mạng” giảng dạy mơn ngoại ngữ nói chung Tiếng Anh nói riêng Sách giáo khoa Tiếng anh có nhiều điểm Mới việc biên soạn chương trình, điểm đặc biệt nội dung chủ điểm sách trọng khai thác chủ đề, tình nội dung giao tiếp liên quan đến môi trường sống học sinh Việt Nam Ngồi sách đề cập đến nội dung văn hóa xã hội nước khu vực nước nói Tiếng Anh tồn giới Chương trình đặc biệt trọng phối hợp nội dung giáo dục, nâng cao ý thức xã hội, vấn đề xã hội cộng đồng đáng quan tâm như: Ý thức bảo vệ môi trường, vấn đề dân số, tiết kiệm, vệ sinh học đường, luật giao thơng, với quan điểm biên soạn chương trình nên Tiếng anh có nhiều điểm với người dạy người học Mới với học sinh mục tiêu cần đạt, nội dung phương pháp học tập cách tiếp cận, với người dạy cách định hướng mục tiêu hoạt động dạy học lớp, nội dung cần dạy, cách khai thác tiến hành học, phương pháp kiểm tra đánh giá vai trò người thầy lớp Điểm có tầm quan trọng chủ đạo việc chuyển hướng mục tiêu cần dạy học Chúng ta thấy cấu trúc học khơng có mục dạy ngữ pháp riêng biệt mà chúng phối hợp với hoạt động nghe – nói – đọc – viết ngữ cảnh hội thoại hay khóa, sau chốt lại cuối Như mục tiêu việc dạy học chuyển điểm nhấn từ chỗ trọng vào việc nắm vững quy tắc, cấu trúc ngữ pháp học thuộc nhiều từ sang việc phát triển kỹ sử dụng ngữ liệu vào mục đích giao tiếp cụ thể Do cơng việc người giáo viên giúp học sinh phát triển kỹ sử dụng tiếng thông qua kiến thức ngơn ngữ bài, từ áp dụng vào tình giao tiếp cụ thể sống 2.2 Thực trạng vấn đề: * Về học sinh: Học sinh trường đặc biệt học sinh lớp mà trực tiếp giảng dạy em có trình độ nhận thức khác nhau: Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu Trong học sinh có tình độ nhận thức Giỏi Khá chiếm 30% lại Trung bình yếu Các em thường gặp khó khăn thực hành nói + Lo lắng thực hành nói, em phải đối mặt với cô giáo bạn khác lớp, em thường lo lắng việc cố gắng nói điều Tiếng Anh lớp, lo mắc lỗi Do em thiếu tự tin nói Tiếng Anh q trình học tập giao tiếp + Khơng có để nói khơng biết nói gì? Nói nào? Tơi thường nghe thấy học sinh, chí học sinh khơng biết diễn đạt ý kiến quan điểm cho người khác biết Đó khó em băn khoăn trăn trở tôi, giáo viên dạy Tiếng anh trực tiếp giảng dạy + Thơng thường lớp học có từ 30 đến 40 học sinh với thời gian 45 phút tiết học khơng đủ để học luyện nói với tất học sinh mà chủ yếu 10 Crosses S1: What's the time ? 7.00 11.00 11.30 S2: It's [ six ten] 3.15 4.20 3.30 Thñ thuËt 7: Songs Häc sinh rèn luyện nói qua hát Giáo viên su tầm hát phù hợp với lứa tuổi nội dung em học Thủ thuật 8: Interview - Giáo viên đa chủ điểm sau học - Học sinh luyện tập theo cặp hỏi trả lời Example: - Sau học sinh häc xong Unit 1: Greetings - Häc sinh cã thể luyện tập theo cặp để trả lời th©n S1: What's your name ? S2: My name's Nam S1: How old are you? S2: I'm twelve Bước : Chuẩn bị thiết bị dạy học 31 *Phương tiện trực quan : Trong giảng dạy nói chung cơng việc dạy học nói riêng sử dụng thiết bị dạy học đóng vai trò hỗ trợ tích cực Đặc biệt giáo dục trực quan sử dụng hoạt động trình dạy học từ khâu giới thiệu ngữ liệu đến câu thực hành, làm đa dạng phong phú thêm nhiều thủ thuật hoạt động dạy học khác giáo dục trực quan sử dụng vào dạy học giới thiệu từ mới, chủ đề, tình việc áp dụng dạy tất kỹ nghe – nói – đọc – viết Trong việc dạy kỹ đọc, dùng tranh ảnh để giới thiệu khóa chủ điểm nội dung tình củng cố khóa (dựa vào tranh để nói lại bài) Ví dụ: Ở Unit C1 Sau học sinh học xong phần nghe đọc trả lời câu hỏi, giáo viên đưa tranh lên bảng nói nội dung yêu cầu học sinh nhìn tranh nói lại - Dùng trực quan việc dạy nghe dùng để giới thiệu chủ đề, tình huống, nội dung trước nghe, ngồi dùng tranh tập nghe hiểu (như chọn Ví dụ : Ở Unit (A5) Phần yêu cầu nhớ lại cảnh vật gần nơi viết mơ tả lại cảnh vật nơi vào - Trước học phần giáo viên yêu cầu học sinh « brain storming » giáo viên chia số tranh gợi ý để học sinh nói dùng cấu trúc 32 « Is there, are there…) sau học sinh miêu tả cảnh vật nơi vào - Ngồi giáo viên đưa tranh ảnh gây tình huống, gợi ý chủ đề hoạt động thảo luận để học sinh làm luận nói viết Ví dụ : Ở Unit – 41 Sau học xong cách nói hoạt động thông thường ngày Giáo viên đưa số tranh tự nói hoạt động thường ngày bạn khác yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm nói viết vào Ví dụ : Ở Unit what…? Muốn đưa hình ảnh thật sống để gây ấn tượng cho học sinh nhớ lâu, giáo viên phải chuẩn bị chụp số ảnh để đưa vào qt hình, có phần “Listening” giáo viên cần đưa âm vào để ép tiếng Người giáo viên cần điều khiển chương trình dạy mà chuẩn bị Vậy để có học thành công học sinh rèn bốn kỹ nghe – nói – đọc – viết tất cần có chuẩn bị chu đáo giáo viên học sinh, giáo viên Vậy để có thực hành nói Tiếng anh tốt cần có chuẩn bị chu đáo giáo viên học sinh, giáo viên cần sử dụng đồ dùng dạy tranh ảnh, đồ vật thật, nét vẽ khắc họa, đèn chiếu, bảng điện tử thông minh, băng đài cách linh hoạt Mục đích đồ dùng dạy học giúp em nhớ lâu Ngoài đồ dùng dạy học sử dụng phương tiện gợi ý, giúp học sinh sử dụng lại từ, mẫu câu học thích hợp với tình giáo tiếp cụ thể, tương tự Bước 4: Nghiên cứu môi trường dạy học: 33 * Gây tập trung ý học sinh: Đặc điểm thực hành nói lớp ồn ào, sơi nổi, chí số học sinh tranh thủ trật lứa tuổi lớp hiếu động, sôi sau học em lĩnh hội gì, hay biết thực hành máy mà khơng biết vận dụng vào tình giao tiếp cụ thể, tức không nắm bắt sâu kiến thức Để có thực hành nói tốt giáo viên cần bao quát, ý đến tất đối tượng học sinh, giáo viên không cần xung quanh lớp để điều khiển học sinh, không nên đến tận nơi để nghe học sinh phát biểu Giáo viên cần đứng bục giảng yêu cầu học sinh phải nói to, rõ đủ cho lớp nghe thấy, buộc học sinh khác phải tập trung ý xem bạn nói nào? Cho nhận xét rút kinh nghiệm cho thân * Gây hứng thú học học sinh: Nếu thực hành nói trọng rèn luyện thơi học sinh dần nhàm chán, khơng hứng thú Để tạo khơng khí học tập thoải mái giáo viên lồng ghép truyền đạt cho em số kiến thức đất nước học Việt Nam, nước khu vực, nước Anh nước nói Tiếng anh giới Các em thấy giống khác văn hóa nước, hẳn em thấy bổ ích lý thú u thích mơn học hơn, để thay đổi khơng khí học tập, giáo viên lồng ghép trò chơi, hát phục vụ cho việc học tốt Tiếng anh * Khen – chê lúc: Biết khen – chê lúc dẫn đến thành công học sinh làm tốt, giáo viên nên khuyến khích động viên khen thưởng kịp thời nhiều hình thức cho điểm tốt, cho lời khen Ngược lại học sinh làm chưa 34 giáo viên tránh chê cười sửa lỗi học sinh nói dễ làm em bình tĩnh, hứng thú lần sau ngại nói Tiếng anh Bước 5: Vận dụng thủ thuật dạy học thiết bị dạy học vào tiết dạy cụ thể: • Vận dụng vào tiết dạy cụ thể: Unit 4: Big or small? Lesson 4: Getting ready for school (C1-2 -3 ) I Objectives: After the lesson students will be able to talk about their habitual actions in the morning and practice vocabulary of routines - Lecical items: vocabulary of routines involed in the lesson - New structure: What you every morning? I get up What does Ba every morning? Ba gets up Teaching aids needed: pictures of routines, tape recorder, tape, magic lentern, sliles, head projectort II Procedure: 1.Class attendance: 6B 2.Checking old lesson: students ask and answer about your school/ class…… - Where is your school? Is your school big? How many floors… ? 35 - Which grade/ class are you in…? New lesson: Unit 4: Lesson Getting ready for school A: Warm up: Questions and Answers ( T give some pictures) Who is this? How old is he? Which grade is he in…? Students talks about action in the picture ( in Vietnamese) B.Presentation: Pre teach: a New words: (to) get dressed , (to) go, (to ) school, (to) wash (my) face, to have breakfast b.Checking: Matching get up get dressed brush my teeth wash my face have breakfast 36 go to school 37 Text ( P.P.P ) A Presentation: - Ss listen to the tape twice - Ss repeat the tape - Ss read the text in turn Model: What you every morning ? I get up Have breakfast B Practice: (C2) a/ Word Cue Drill: Pair work Exaple exchange S1 : What you every morning ? S2 : I get up S2 : What you every morning S1: etc b/ Pictrure drill: Ss play the role of Ba looking at the pictrures and say Everymorning Ba gets up… C performance: What you everymorning? Group work (Ss talk about their routines in the morning with the teacher’s help) Consolidation: Chain Game 38 S1: I get up S2: I get up and I brush my teeth S3: I get up, I brush my teeth and I get dressed S4: etc… Homework: Exercise + ( Part C- work book) - Write about your routines and your friend’s routines everymoring Bước 6: Bài học rút kết luận: * Giáo viên: - Để thực thành công dạy giáo viên phải nắm bắt đối tượng giảng dạy - Giáo viên phải định lượng kiến thức thiết bị dạy học bổ trợ khuôn khổ thời gian cho phép - Giáo viên phải có tâm huyết với cơng việc làm, vận dụng sáng tạo phương pháp giảng dạy * Học sinh: - Học sinh phải có ý thức học tập - Thực đầy đủ yêu cầu giáo viên học - Mạnh dạn trình học ngoại ngữ 2.4 Hiệu SKKN 39 -Sau mét thời gian băn khoăn trăn trở với phơng pháp ®· chän , liƯu häc sinh cã hiĨu bµi tèt không Bằng việc kiểm tra đánh giá chất lợng học sinh thu đợc kết khả quan nhiều so với chất lợng trớc áp dụng phơng pháp Sau chất lợng khảo sát kết trờng THCS Gia Cm Năm hc 2009 - 2010 Tôi lấy thí điểm hai lớp đối chứng so sánh kết qủa Qua quỏ trình dạy Tiếng anh lớp 6B, 6D áp dụng thủ thuật đạt kết định Học sinh khơng lo lắng, rụt rè nói Tiếng anh Tơi ln khuyến khích học sinh thực hành nói điều quan trọng biết nhận lỗi sửa lỗi Kể học sinh xóa bỏ tự ti học Các em biết sử dụng Tiếng anh vào tình giao tiếp cụ thể trường ngồi xã hội với phạm vi kiến thức lĩnh hội lớp, qua kiểm tra nói tơi thu kết sau: Dạy theo phương pháp truyền thống khơng sử dụng thủ thuật dạy nói: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu 6B 33 = 18% 10 = 30% 12 = 37% = 15% 6D 36 = 22% 11 = 31% 13 = 37% = 10% Áp dụng đổi phương pháp dạy, sử dụng thủ thuật dạy nói: Lớp Sĩ số Giỏi Khá 40 Trung bình Yếu 6B 33 10 = 30,3% 15 = 45,4% = 24,3% 6D 36 13 = 36,1% 15 = 41,7% = 22,2% Có thể thấy việc áp dụng phơng pháp dạy kỹ núi nh áp dụng vào thực tế giảng dạy kết qủa đạt cao nhiều so với lúc cha caỉ tiến phơng pháp dạy dều thúc đẩy không ngừng phấn đấu để đạt đợc kết cao với việc áp dụng phơng pháp vào tiết dạy cụ thể Tôi góp phần nhỏ bé vào thành tích chung nhà trờng đa tiêu phấn đấu nhà trờng cao nh đại hội công nhân viên chức đầu năm đề Tôi cố gắng trì phơng pháp nêu không ngừng học hỏi , trao đổi với đồng nghiệp để đa dạy hiệu lên cao Phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi thực thụ sỏng kin ny cố gắng khai thác tìm hiểu phơng pháp dạy kỹ núi trờng THCS từ sâu vào phân tích nguyên nhân,yếu tố ảnh hởng đến phơng pháp dạy đọc từ tìm biện pháp cụ thể để từ đa phơng pháp cụ thể với đối tợng học sinh 41 KT LUN Trên số thủ thuật rèn kỹ nói cho học sinh lớp mà qua q trình giảng dạy sáng kiến đúc rút Qua thực tế thấy để nâng cao hiệu suất dạy lớp ngời giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến phơng pháp dạy học "theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo lực tự học học sinh" Để có phơng pháp dạy học phù hợp , khâu chuẩn bị quan trọng, việc chuẩn bị câu hỏi, hoạt động nhằm thu hút, lôi học sinh vào c hoạt động luyện tập, phải kích thích đợc tính chủ động sáng tạo lực tự học học sinh Chính thân cần cố gắng nhiều: Tự học, tự bồi dỡng, học hỏi bạn bè đồng nghiệp phải tìm tòi phơng pháp dạy học cho phù hợp với đơn vị kiến thức, Làm nh đáp ứng đợc mục tiêu giáo dục Với điều kiện thời gian khả năgn có hạn thân đa phơng pháp làm mình, nhiều hạn chế mong đợc ngời nhận xét góp ý kiến để thân tìm đợc cho phơng pháp dạy học phù hợp mang lại hiệu cao cho việc dạy học *ý kiến đề xuất: Mặc dù trờng trung học sở đợc trang bị dạy học nh băng đài, đèn chiếu, khuyến khích sử dụng giáo án điện tử nhng thiếu phơng tiện dạy học trực quan nh đồ 42 vật, tranh ảnh ,do giáo viên tự tạo nên không đợc đẹp hấp dẫn cho Những đồ dïng Êy kh«ng cã sù thèng nhÊt vỊ kÝch cì phần lớn giáo viên phải thuê vẽ nhờ vẽ Nên phòng Giáo dục - Đào tạo sở giáo dục đào tạo quan tâm đến việc cung cấp cho trờng tranh, ảnh đẹp, khoa học chất lợng cho học cụ thể Để góp phần tạo không khí học sinh động, lôi học sinh, kích thích nhiều học sinh tham gia vào hoạt động học tập để giảng có hiệu Phòng giáo dục trì buổi sinh hoạt liên trờng để giáo viên học hỏi kinh nghiệm đồng chí giáo viên nhãm Việt Trì, ngày tháng năm 2012 NGƯỜI VIẾT Tạ Thị Nguyệt DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp - Sách tập - Sách giáo viên - Một số vấn đề đổi phương pháp giảng dạy - Tạp chí giới ta - Tech English – A training course for teachers - Phương pháp đại dạy học ngoại ngữ - nhà xuất Quốc gia Hà Nội - Bồi dưỡng phương pháp dạy Tiếng Anh – nhà xuất Giáo dục 44 45 ... khăn thực hành nói + Lo lắng thực hành nói, em phải đối mặt với cô giáo bạn khác lớp, em thường lo lắng việc cố gắng nói điều Tiếng Anh lớp, lo mắc lỗi Do em thiếu tự tin nói Tiếng Anh trình học... triển khai dạy đại trà sách giáo khoa Tiếng anh cho tất trường nước Đó gần “cách mạng” giảng dạy môn ngoại ngữ nói chung Tiếng Anh nói riêng Sách giáo khoa Tiếng anh có nhiều điểm Mới việc biên soạn... trên, giáo viên dạy tiếng Anh THCS trăn trở băn khoăn làm giúp em tiếp cận đợc Tiếng Anh cách dễ dàng thông qua kỹ : Nghe - Nãi - §äc - ViÕt Song cã kỹ gây cho em gặp khó khăn kỹ nói Có nhiều em
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM rèn kỹ năng nói tiếng anh lớp 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay