Tài liệu ôn thi môn lý lớp 11 học kỳ 2

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:40

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Tài Liệu Ôn Thi Môn Lớp 11 Học Kỳ I THUYẾT Câu 1: Nêu định nghĩa động lượng, viết biểu thức, nêu đơn vị động lượng Câu 2: Phát biểu định nghĩa công trường hợp tổng quất đơn vị công Câu 3: Phát biểu định nghĩa công suất Viết biểu thức đơn vị công suất Câu 4: a Viết hệ thức nêu kết luận mối liên hệ thể tích nhiệt độ tuyệt đối trình đẳng áp? b Vẽ đường đẳng áp hệ tọa độ P,V Câu 5: Viết công thức phương trình trạng thái khí tưởng Từ phương trình suy phương trình cho đẳng q trình? Câu 6: Phát biểu viết biểu thức nguyên I nhiệt động lực học Phát biểu nguyên II nhiệt động lực học ( trình bày hai cách) ? Câu 7: Thế chất rắn kết tinh, chất rắn vơ định hình? Nêu đặc điểm chất rắn kết tinh chất rắn vơ định hình? Câu 8: Phát biểu viết cơng thức v độ nở dài vật rắn Câu 9: Phát biểu viết biểu thức tính lực căng b mặt chất lỏng? Định nghĩa tượng mao dẫn? Câu 10: Thế nóng chảy, đơng đặc, hóa ngưng tự? B MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 1: Một ngựa dùng lực 1000 N để kéo xe chuyển động đ u với vận tốc 36 km/h Biết dây kéo nghiêng góc 450 so với phương ngang Tính cơng công suất ngựa phút Bài 2: Một người kéo thùng nước chuyển động thẳng đ u từ giếng sâu m lên 20 giây, khối lượng thùng 15 kg Lấy g = 10 m/s2 Tính cơng cơng suất người kéo thùng nước Bài 3: Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 6m/s Lấy g = 10m/s2 a Tìm độ cao cực đại vật b Ở độ cao động năng? Bài 4: Ở nhiệt độ 100C áp suất lượng khí bar Áp suất lượng khí 40 0C thể tích khí khơng đổi bao nhiêu? Bài 5: Ở nhiệt độ 1270C thể tích lượng khí 12 lít Khi áp suất khí khơng đổi nhiệt độ 2730C thể tích lượng khí Bài 6: Trong xilanh động đốt có 2,5dm3 hỗn hợp khí áp suất 1at nhiệt độ 570C Pittông nén xuống cho thể tích hỗn hợp khí 0,25dm3 áp suất tăng lên tới 18atm Tính nhiệt độ hỗn hợp khí sau nén ? Bài 7: Khí nén đẳng nhiệt từ 8l đến l Áp suất khí tăng lên thêm 0,75at Tính áp suất ban đầu Bài 8: Một lượng khí áp suất 3.105 N/m2 tích l Sau đun nóng đẳng áp khí nở tích 10 l Tính độ biến thiên nội khí Biết đun nóng khí nhận nhiệt lượng 1000J Bài 9: Người ta truy n cho khí xilanh nằm ngang nhiệt lượng 30J Khí nở đẩy pittơng đoạn 50cm Biết lực mà khí tác dụng lên pittông 20N Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a Tính độ lớn cơng b Tính độ biến thiên nội khí Bài 10: Một thước thép hình trụ đồng chất nhiệt độ 200C có độ dài 1000 mm Khi nhiệt độ tăng đến 400C, độ nở dài thước thép bao nhiêu? Biết hệ số nở dài thép 11 10−6 K−1 Bài 11: Một nhôm dài 20 m nhiệt độ 300C Tính chi u dài nhơm nhiệt độ toàn tăng đến nhiệt độ 1500C Biết hệ số nở dài nhôm 24.10−6 K−1 Bài 12: Mỗi ray đường sắt nhiệt độ 200C có độ dài 12m Nếu hai đầu ray đặt cách 5,5mm, ray chịu nhiệt độ lớn để chúng không bị uốn cong tác dụng nở nhiệt? Biết hệ số nở dài ray 12.10−6 K−1 Bài 13: Một vật rắn đồng chất có kích thước 4m  3m  2m nhiệt độ 200C Tính độ biến thiên thể tích vật rắn nhiệt độ tăng lên 500C Biết hệ số nở dài vật   2.105 K 1 ? Bài 14: Một vật rắn đồng chất tích 10m3 nhiệt độ 100C, tính thể tích nhiệt độ tăng lên đến 1000C Biết hệ số nở khối vật   25.106 K 1 Bài 15: Một cọng rơm dài 6cm mặt nước Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống bên mặt nước cọng rơm giả sử nước xà phòng bên mà thơi Biết sức căng mặt ngồi xà phòng 40.10-3N/m, nước 72,8.103 N/m Tính lực tác dụng vào cọng rơm Bài 16: Một ống nhỏ giọt mà đầu mút có đường kính 0,38nn nhỏ giọt chất lỏng với độ xác đến 0,01g Tính hệ số căng mặt chất lỏng Lấy g = 9,8m/s2 Bài 17: Một vòng xuyến có đường kính ngồi 44mm đường kính 40mm Trọng lượng vành xuyến 45mN Lực dùng để bứt vành xuyến khỏi dung dịch glixerin 200C 64,3mN Tính hệ số căng mặt ngồi dung dịch glixerin ? ... dài thép 11 10−6 K−1 Bài 11: Một nhơm dài 20 m nhiệt độ 300C Tính chi u dài nhơm nhiệt độ tồn tăng đến nhiệt độ 1500C Biết hệ số nở dài nhôm 24 .10−6 K−1 Bài 12: Mỗi ray đường sắt nhiệt độ 20 0C có... tác dụng lên pittơng 20 N Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a Tính độ lớn cơng b Tính độ biến thi n nội khí Bài 10: Một thước thép hình trụ đồng chất nhiệt độ 20 0C có độ dài 1000... 12 lít Khi áp suất khí khơng đổi nhiệt độ 27 30C thể tích lượng khí Bài 6: Trong xilanh động đốt có 2, 5dm3 hỗn hợp khí áp suất 1at nhiệt độ 570C Pittơng nén xuống cho thể tích hỗn hợp khí 0 ,25 dm3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi môn lý lớp 11 học kỳ 2 , Tài liệu ôn thi môn lý lớp 11 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay