Tài liệu ôn thi học kì 2 môn vật lý lớp 7

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:40

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ I – ý thuyết Có thể làm vật nhiễm điện cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Có loại điện tích? Các điện tích tương tác với nào? Nguyên tử có cấu tạo nào? Khi vật nhiễm điện âm? vật nhiễm điện dương? Dòng điện gì? Dòng điện kim loại gì? Đèn, quạt điện có dòng điện? Kể tên vài nguồn điện thường gặp? Nguồn điện có đặc điểm gì? Tác dụng nguồn điện? Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Kể tên chất dẫn điện, chất cách điện thường gặp? Các phận mạch điện biểu diễn gì? Sơ đồ mạch điện dùng để làm gì? Nêu quy ước v chi u dòng điện? So sánh chi u dòng điện chi u chuyển động có hướng electron tự dây dẫn kim loại? Tác dụng nhiệt dòng điện thể nào? Nêu tác dụng nhiệt dòng điện bàn là? dây tóc bóng đèn ? dây chì cầu chì ? 10 Tác dụng phát sáng dòng điện thể rõ thiết bị nào? Dòng điện qua bóng bút thử điện làm phận phát sáng? Mắc đèn LED đèn sáng? 11 Tác dụng từ dòng điện thể nào? Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có dòng điện qua gọi gì? Có tính chất nào? 12 Tác dụng hóa học dòng điện qua dung dịch muối đồng? Để mạ k n cho vỏ đèn pin ta phải làm nào? 13 Tác dụng sinh dòng điện thể nào? Làm để tránh tác hại tác dụng sinh dòng điện? Tác dụng sinh dòng điện có ích khơng? 14 Cường độ dòng điện cho ta biết v dòng điện? Nêu ký hiệu, đơn vị cường độ dòng điện? 15 Đo cường độ dòng điện dụng cụ gì? Nhận diện dụng cụ cách nào? Cách xác định giới hạn đo ? độ chia nhỏ nhất? Cách mắc dụng cụ để đo cường độ dòng điện? 16 Hiệu điện cho ta biết v nguồn điện? Số vơn ghi nguồn điện hiệu điện ? Nêu ký hiệu, đơn vị hiệu điện ? 17 Đo hiệu điện dụng cụ gì? Nhận diện dụng cụ cách nào? Cách xác định giới hạn đo ? độ chia nhỏ nhất? Cách mắc dụng cụ để đo hiệu điện nguồn điện? 18 Hiệu điện hai đầu dụng cụ điện có liên quan đến cường độ dòng điện qua dụng cụ đó? Số vôn ghi dụng cụ dùng điện hiệu điện ? Đo hiệu điện hai đầu dụng cụ dùng điện mắc ? 19 Đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm v cường độ dòng điện? v hiệu điện ? 20 Đoạn mạch mắc song song có đặc điểm v cường độ dòng điện? v hiệu điện ? 21 Dòng điện qua thể người dây dẫn điện chạm vào vị trí thể ? Dòng điện qua khu vực thể nguy hiểm ? Độ lớn cường độ dòng điện làm tim ngừng đập, tử vong ? gây tổn thương tim ? 22 Đoản mạch ? Dụng cụ dùng điện bị đoản mạch ? Dây dẫn bị đoản mạch ? Cầu có tác dụng bị đoản mạch ? 23 Nêu quy tắc sử dụng điện để bảo đảm an toàn ? II – ài tập Giải thích tượng, ứng dụng: a Vào ngày trời khô chải đầu lược nhựa, nhi u sợi tóc bị lược nhựa hút? b Thổi nhẹ mặt bàn bụi bay mà cánh quạt quay gió qua mạnh lại có bụi bám vào? c Ngày trời hanh khô dùng khăn khô lau gương, kính bụi sợi bơng bám vào? Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ d Trong phân xưởng dệt, người ta thường treo kim loại nhiễm điện cao? Dùng mảnh vải khô để cọ xát ống gỗ, ống thép, ống giấy, ống nhựa Ống mang điện tích ? Đưa đầu thước nhựa dẹt lại gần cầu nhựa xốp nhẹ treo vào sợi mảnh cầu nhựa xốp bị đẩy xa Có thê nói v hai vật ? Thanh nhựa, thủy tinh đ u cấu tạo ngun tử, có điện tích dương, điện tích âm Tại trước cọ xát chúng khơng hút vụn giấy nhỏ ? Sau cọ xát nhựa sẫm vào mảnh len nhựa nhiễm điện âm chúng hút Giải thích tượng ? Trong hình sau mũi tên cho tác dụng vật mang điện tích Hãy ghi dấu điện tích chưa biết vật thư hai ! Hải đưa lược nhựa lại gần mảnh nilon mỏng thấy lược nhựa hút mảnh nilon Hải cho lược nhựa mảnh nilon bị nhiễm điện khác loại Nhưng Sơn lại cho cần hai vật nhiễm điện chúng hút Ai ? Ai sai ? Kiểm tra ? Có ba vật A, , C nhiễm điện cọ xát A hút ; đẩy C; C mang điện tích âm Vậy A mang điện tích ? Chỉ vật dẫn điện, vật cách điện vật sau đây: gỗ khơ; ruột bút chì; dây nhựa; thủy tinh; đoạn dây thép; đoạn dây nhôm; mảnh sứ; dây cao su; cành tươi; nước bẩn; khơng khí ẩm; giấy ẩm; 10 Gắn cầu kim loại A, lên giá nhựa đặt cách qng ngắn khơng khí Dưới cầu có treo cặp nhơm mỏng, nhẹ, sát a Khi làm cầu A nhiễm điện nhơm treo bên xòe Vì ? b Đặt nhựa nối cầu khơng có u xảy Vì ? c Đặt kim loại nối cầu nhơm cầu A khép bớt lại, nhơm cầu xòe tí Vì ? 11 Quan sát gầm xe ô tô chở xăng ta thấy có dây xích sắt Một đầu dây xích nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu thả kéo lê mặt đường Hãy cho biết dây xích sử dụng để làm ? Tại ? 12 Khi gần có mưa dơng có gió mạnh thổi đám mây bay vần vũ Sau đó, đám mây có tượng chớp, sấm Giải thích tượng ? 13 Trong cụng cụ dùng điện: quạt điện, nồi cơm điện, máy thu hình, bàn là, máy thu thanh, ấm điện, máy bơm nước, bóng đèn, hoạt động tác dụng nhiệt có ích dụng cụ ? khơng có ích dụng cụ ? 14 Người ta sử dụng ấm điện để đun nước Hãy cho biết: a Khi ấm nước nhiệt độ cao ấm bào nhiêu? b Nếu vơ ý để qn, nước ấm cạn hết có cố xảy ? Vì ? 15 Dòng điện có tác dụng phát sáng chay qua phận ? Ruột ấm điện; Công tắc điện; Đèn LED; Dây dẫn điện; Quạt điện; Đèn báo ti vi; óng neon; Loa phóng thanh; ơm nước; út thử điện; 16 ộ phận cần cẩu điện nam châm điện Hãy nêu cách hoạt động cần cẩu điện dùng để bốc kiện hàng sắt ? 17 Có dụng cụ sau: nguồn điện 3V; cuộn dây dẫn ; khóa điện ; kim la bàn Hãy nêu cách làm thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 18 Nối hai thỏi than A nhúng dung dịch sun phát đồng ( CuSO4) hình vẽ: a Có dòng điện chạy mạch khơng ? b Hỏi có tượng xẩy ? c Nếu biết sau thời gian đồng bám vào cực A hỏi cực cực dương nguồn ? A Nguồn 19 Hãy kẻ đoạn thẳng nối điểm cột bên trái với điểm cột bên phải khung cho phù hợp nội dung Tác dụng sinh Tác dụng nhiệt Tác dụng hóa học Tác dụng phát sáng Tác dụng từ * * * * * óng đèn bút thử điện sáng Mạ điện Chuông điện kêu Dây tóc bóng đèn nóng sáng Cơ co giật * * * * * 20 Đổi đơn vị cho giá trị sau : a 0,35A = ……… mA ; b 425mA = … …… A ; c 1,5V = ……… mV ; d 6kV = ……… … V 21 Cho hình vẽ hình 3: a Đây mặt số dụng cụ đo ? Vì em biết ? b Hãy cho biết GHĐ ĐCNN dụng cụ đo ? Vì ? c Ghi giá trị đo dụng cụ đo ứng với vị trí kim thị hình ? 22 Chọn Am pe kế có GHĐ phù hợp với dòng điện cần đo tương ứng trường hợp a b c d Dòng điện qua mạch có cường độ 0,35A Dòng qua chng điện có cường độ 90mA Dòng qua đèn chiếu có cường độ 1,2A Dòng qua đèn nháy có cường độ 52mA Am pe kế có giới hạn đo 100mA Am pe kế có giới hạn đo 50mA Am pe kế có giới hạn đo 2,5A Am pe kế có giới hạn đo 1A 23 Nối điểm cột bên trái với điểm cột bên phải khung biết vôn kế lựa chọn phù hợp đo hiệu điện giưa hai cực nguồn điện tương ứng Pin tròn 1,5V Pin vng 4,5V Acquy 12V Pin mặt trời 400mV * * * * * * * * Vôn kế có GHĐ 0,5V Vơn kế có GHĐ 20V Vơn kế có GHĐ 3V Vơn kế có GHĐ 10V 24 Vẽ sơ đồ mạch điện đèn pin gồm pin, khóa K, bóng đèn, vỏ đèn đèn sáng 25 Cho mạch điện gồm: nguồn điện pin nối tiếp; khố K đóng; đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp a Vẽ sơ đồ mạch điện ? Vẽ chi u dòng điện ? b Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 I1 = 1.5A Hỏi cường độ dòng điện I2 qua đèn Đ2 c Cho hiệu điện hai đầu đèn Đ2 U2= 1V, hiệu điện toàn mạch Utm=3V Hỏi hiệu điện hai đầu đèn Đ1 ? d Nếu tháo rời hai đèn đèn lại có sáng khơng ? Tại ? Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 26 Mạch điện gồm nguồn điện 2pin, dây nối, hai bóng đèn Đ1, Đ2 giống mắc song song, cơng tắc dùng để đóng cắt cho mạch ampe kế đo cường độ dòng điện mạch a Vẽ sơ đồ mạch điện b Nếu tháo bớt bóng đèn bóng đèn lại có sáng khơng ? Tại ? c Đóng cơng tắc, ampe kế I = 0,5 A dòng điện qua đèn I1= 0,24A Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn ? d Dùng vơn kế đo hiệu điện hai đầu đèn Đ1 V Khi dùng vôn kế đo hiệu điện hai đầu đèn Đ2 giá trị ? 27 Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ (hình 4) a iết hiệu điện U12 = 2,4V; U23 = 2,5V Hãy tính U13 b iết hiệu điện U13 = 11,2V; U12 = 5,8V Hãy tính U23 Đ1 Đ2 c iết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23,2V Hãy tính U12 d Vẽ ampe kế mắc vào để đo cường độ dòng điện qua Đ2 Hình e Vẽ vôn kế mắc vào để đo hiệu điện hai đầu Đ1 28 Cho mạch điện hình vẽ: a Để đo cường dòng điện toàn mạch (gồm Đ1 nối tiếp Đ2 )mắc ampe kế hay sai ? b Tháo ampe kế, vôn kế 6V Hiệu điện nguồn U = 9V hiệu điện hai đầu đèn Đ1 ? + K Đ1 A 29 Cho mạch điện hình vẽ Hãy cho biết: a Đèn Đ1 A1 mắc với ? b Các bóng đèn mắc với ? c Nếu số A1 = 2A, A2 = 3A số ampekế A ? d iết hiệu điện hai đầu Đ1 3V Hỏi hiệu điện hai đầu Đ2 ? 30 Hãy so sánh số hai vôn kế mạch điện bên iết bóng đèn giống 31 Cho mạch điện hình vẽ Các đèn khi: a K2 mở, K1 K3 đóng b K2 ,K3 đóng, K1 mở c K2 đóng, K1, K3 mở K1 Đ1 K2 Đ2 Nguồn - K3 Đ2 V ... (hình 4) a iết hiệu điện U 12 = 2, 4V; U23 = 2, 5V Hãy tính U13 b iết hiệu điện U13 = 11,2V; U 12 = 5,8V Hãy tính U23 Đ1 2 c iết hiệu điện U23 = 11,5V; U13 = 23 ,2V Hãy tính U 12 d Vẽ ampe kế mắc vào... so sánh số hai vôn kế mạch điện bên iết bóng đèn giống 31 Cho mạch điện hình vẽ Các đèn khi: a K2 mở, K1 K3 đóng b K2 ,K3 đóng, K1 mở c K2 đóng, K1, K3 mở K1 Đ1 K2 2 Nguồn - K3 2 V ... đèn đèn lại có sáng khơng ? Tại ? Gia sư Tài Năng Việt 093305 026 7 https://giasudaykem.com.vn/ 26 Mạch điện gồm nguồn điện 2pin, dây nối, hai bóng đèn Đ1, 2 giống mắc song song, cơng tắc dùng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi học kì 2 môn vật lý lớp 7 , Tài liệu ôn thi học kì 2 môn vật lý lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay