Giáo án giảng dạy môn vật lý lớp 8

87 39 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Chƣơng I: CƠ HỌC Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: vật chuyển động, vật đứng yên  Hiểu: vật mốc, chuyển động học, tình tương đối chuyển động, dạng chuyển động  Vận dụng: nêu dụ chuyển động học đời sống hàng ngày, xác định trạng thái vật vật chọn làm mốc, dạng chuyển động Kỷ : giải thìch tượng Thái độ: tìch cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ:  GV: tranh hính 1.1, 1.2, 1.3 Bảng phụ ghi tập 1.1, 1.2 trang SBT  HS xem trước nhà III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Học sinh Giáo viên Nội dung TG HĐ1: Tổ chức tình học  HS tập: -Giới thiệu chung đọc câu hỏi SGK đầu chương chương học  HS xem hình 1.1 -Đặt v/đ: Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.Như có I-Làm để biết phải M.Trời chuyển động vật chuyển động T.Đất đứng yên không? hay đứng yên? HĐ2: Làm để biết  HS thảo luận nhóm Từng nhóm vật chuyển động hay đứng yên?  Yêu  Vị cầu HS thảo luận câu C1  Để cho biết vật(ô tô, động hay đứng yên người thuyền, đám mây, …)chuyển ta dựa vào vị trì vật trì vật có thay đổi động hay đứng yên so với vật khác không? Thay đổi so với vật nào?  Cho dụ theo câu hỏi C2, C3 giới thiệu vật mốc  Gọi HS trả lời câu C2,C3 Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm biết vật chuyển  C3: vật khơng thay đổi vị trì với vật khác chọn làm mốc thí Vật lí chọn làm mốc  Sự thay đổi vị trì vật theo thời gian so Gia sư Tài Năng Việt 0933050267  Yêu cầu HS cho dụ đứng coi đứng yên  Cho yên https://giasudaykem.com.vn/ dụ đứng yên với vật khác gọi chuyển động học HĐ3:Tìm hiểu tính tương đối II-Tính tƣơng đối của chuyển động đứng yên: chuyển động đứng  Thảo luận nhóm  Cho Hs xem hình 1.2  Khi tàu rời khỏi nhà ga thí hành  Đại diện nhóm trả lời câu: yên:  Một vật chuyển khách chuyển động hay đứng yên  C4 :hành khách chuyển động động vật so với nhà ga, toa tàu? lại đứng yên so  Cho  C5:hành HS điền từ vào phần nhận  C6:(1) vật  (2) xét  Trả khách đứng yên đứng yên  Chuyển lời C4,C5 cho HS rõ vật  Trả lời C7 mốc  Hòan  Gọi HS trả lời C7  Vật chuyển động hay đứng yên động đứng yên có tình tương đối tuỳ thành C8: M.Trời chuyển động lấy mốc Trái đất thuộc vào vật chọn làm mốc  Người phụ thuộc gí?  Khi với vật khác ta chọn bất kí vật để làm mốc khơng nêu vật mốc thí hiểu chọn vật mốc vật gắn với Trái Đất  HS tím hiểu thơng tin dạng chuyển động HĐ4: Giới thiệu số chuyển III-Một số chuyển động động thường gặp: thƣờng gặp:  Cho Hs xem tranh hình 1.3  Thơng  Quỹ đạo chuyển động báo dạng chuyển động  Hoàn thành C9 SGK  Để  Yêu cầu HS hoàn thành C9 cong, chuyển động tròn  HS làm C10,C11  C10:các vật (ô tô, người lái xe, HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn người đứng bên đường, cột điện) -Hs trả lời câu 1.1 (c) , 1.2 (a) dò:  Hướng dẫn Hs trả lời câu C10,  Cho Hs xem bảng phụ câu 1.1,  Vì  C10:Ơ tơ: đứng yên so với người lái xe, chuyển đường cột điện Người lái xe: đứng yên so 1.2 sách tập  Chuyển IV-Vận dụng: động so người đứng bên -Hs trả lời câu hỏi C11 học thường gặp chuyển động thẳng, chuyển động phân biệt chuyển động ta dựa vào đâu? Các dạng chuyển động với ô tơ, chuyển động so động học gí? Vì dụ người đứng bên đường dụ chứng tỏ vật cột điện chuyển động so với vật Người đứng bên đường: đứng yên so với vật khác? đứng yên so với cột điện , Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ chuyển động so ôtô người lái xe *Về nhà: Bài tập 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Cột điện: đứng yên so SBT Xem “có thể em chưa biết” với Chuẩn bị “Vận tốc” đường , chuyển động so người đứng bên ôtô người lái xe C11:có trường hợp sai, dụ vật chuyển động tròn quanh vật mốc IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ VẬN TỐC Bài 2: I-MỤC TIÊU: Kiến thức + Biết: vật chuyển động nhanh, chậm + Hiểu: vận tốc gí? Cơng thức tình vận tốc Đơn vị vận tốc Y nghĩa khái niệm vận tốc + Vận dụng: cơng thức để tình quảng đường, thời gian chuyển động Kỷ năng: tình tốn, áp dụng cơng thức tình Thái độ: tìch cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi bảng 2.1, tập 2.1 SBT Tranh vẽ tốc kế III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Nội dung TG Học sinh Giáo viên HĐ1: Tổ chức tình học HS lên bảng tập, kiểm tra cũ: - Chuyển động học gí? BT 1.3 -Đặt v/đ: làm để biết nhanh chậm chuyển động I-Vận tốc gì?  Quãng HĐ2: Tìm hiểu vận tốc?  Cho HS xem bảng 2.1  Yêu cầu HS thảo luận câu C1,C2,C3  Từ -HS thảo luận nhóm C1,C2,C3 C1,C2 ”quãng đường chạy 1s gọi vận tốc”  Cùng đơn vị thời gian, cho đường giây gọi vận tốc Họ tên hs Xếp Quãng đường hạng chạy 1s  Độ lớn vận tốc cho biết mức độ nhanh hay Ngyễn An 6m Trần Bình 6,32 m Lê Văn Cao 5,45 m Đào Việt Hùng 6,67 m xác định Phạm Việt 5,71 m độ dài quãng đường chậm chuyển động HS so sánh độ dài đoạn đường C1:bạn ìt thời gian chạy nhanh chạy HS đơn vị cho HS rút cơng thức C2: C3:(1) tình vận tốc II-Cơngthức tính vận  Từ  Cho nhanh ;(2) chậm;(3) biết đại lượng quãng đường được;(4) đơn vị thức? thời gian tốc: v= v: vận tốc s t s:quãng đường t: thời gian Tạ Công Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267  -Từ công thức cho biết đơn https://giasudaykem.com.vn/ III-Đơn vị vận tốc: vị vận tốc phụ thuộc vào đơn  Đơn vị nào? vào đơn vị chiều dài biết đơn vị quãng đường  -Cho vị vận tốc phụ thuộc đơn vị thời gian?  -Yêu cầu HS trả lời C4  -Giới thiệu tốc kế hính 2.2 đơn vị thời gian C4:đơn vị vận tốc m/phút, km/h, km/s, cm/s  Đơn vị vận tốc m/s km/h 1km/h = 1000 m/s 3600 *Chú ý:Nút đơn vị đo vận tốc hàng hải 1nút=1,852 km/h=0,514m/s -Độ dài hải 1,852km Hs đọc đề bài, tóm tắt Hs lên bảng tình IV-Vận dụng: C5 HĐ3: Vận dụng, củng cố, dặn C6 Hs trả lời dò: -Hướng dẫn HS vận dụng trả lời C7 C5,C6,C7,C8 C8 -Yêu cầu Hs làm 2.1 SBT -Hs nhắc lại ghi nhớ * Về nhà:bài tập 2.2,2.3,2.4, xem “có thể em chưa biết”, chuẩn bị “Chuyển động đều-chuyển động không đều” C5:a) Mỗi ôtô 36km Mỗi xe đạp 10,8km Mỗi giây tàu hoả 10m b) Vận tốc ôtô: v = 36km/h = 10800m 36000m = 10m/s Vận tốc xe đạp: v = 10,8km/h = = 3m/s 3600s 3600s Vận tốc tàu hoả v=10m/s Ơtơ tàu hoả chuyển động nhanh nhau, xe đạp chuyển động chậm C6 : t =1,5h v= s =81km s 81 54000 = = 54km/h = = 15m/s t 36000 1,5 Chỉ so sánh số đo vận tốc qui cùng loại đơn vị vận tốc v = ?km/h, ? m/s C7: t = 40ph= 40 h= h 60 Quãng đường được:s = v.t =12 = km v = 12km/h s = ? km Tạ Công Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 C8: v = 4km/h t = 30ph = h https://giasudaykem.com.vn/ Khoãng cách từ nhà đến nơi làm việc: s = v.t = = km s = ? km IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU Bài 3: I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: chuyển động vật có vận tốc khác  Hiểu: chuyển động đều, chuyển động không Đặc trưng chuyển động vận tốc thay đổi theo thời gian  Vận dụng: nêu dụ chuyển động khơng thường gặp Tình vận tốc trung bính qng đường Kỷ năng: mơ tả nghiệm dựa vào kiện ghi bảng 3.1 để trả lời câu hỏi Ap dụng công thức tình vận tốc Thái độ: tìch cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ (TN hính 3.1) III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: KIỂM TRA 15’: ĐỀ: 1) 5m/s = ……….km/h 10km/h = ……….m/s 2) Cơng thức tình vận tốc? 3) Một người xe đạp với vận tốc 15km/h thời gian 10 phút Tình qng đường người được? ĐÁP ÁN: = 18km/h (1đ) 10km/h = 2,78m/s (1đ) 1) 5m/s 2) Công thức: v  S t v = 15km/h t =10 ph= h (2đ) S =? S = 2,5 km S = 15 (1đ) (1đ) (1đ) v: vận tốc S: quãng đường (1đ) t: thời gian Hoạt động Giáo viên Học sinh TG Nội dung HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập,: (Cho HS làm kiểm tra 15 phút) - Đặt vấn đề SGKcho HS tím dụ hai loại chuển động Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ - HS tím hiểu thơng tin HĐ2: Tìm hiểu chuyển động - Trả lời câu hỏi I-Chuyển động và chuyển động không đều: chuyển động không đều: -Khi xe máy, xe ôtô chạy -Chuyển động chuyển đường vận tốc có thay đổi -HS quan sát nghiệm động mà vận tốc có độ lớn khơng?- Giới thiệu nghiệm ( đủ dụng cụ thí cho HS khơng thay đổi theo thời gian hình 3.1 hoạt động nhóm) - Chuyển động khơng -Cho HS ghi kết đo - Đo quãng đường mà chuyển động có vận tốc thay lên bảng 3.1 trục bánh xe lăn đổi theo thời gian - Cho HS rút nhận xét khoãng thời gian - Từ nhận xét GV thông báo định nghĩa chuyển động - HS trả lời câu C1,C2 đều, chuyển động không - HS nhận xét câu trả lời - GV nhận xét bạn -Dựa vào kết TN bảng HĐ3: Tìm hiểu vận tốc 3.1 tình vận tốc trung bính II-Vận tốc trung bình trung bình chuyển động quãng đường AB, chuyển động không đều: không - Trong chuyển động khơng BC, CD -Từ kết nghiệm H3.1 trung bính giây, vật cho HS tình quãng đường -Trả lời câu C3: tình vAB, vBC, chuyển động bánh xe giây (AB, vCD mét thí vận tốc trung BC, CD)  nhận xét :bánh xe chuyển bính chuyển động -Hướng dẫn HS tím khái niệm động nhanh lên - Vận tốc trung bính vận tốc trung bính quãng đường chuyển động - Nêu đặc điểm củavận không thường khác tốc trung bính - Vận tốc trung bính -Hướng dẫn HS tím hiểu trả đoạn đường khác trung bính lời câu C3 cộng vận tốc đoạn đường -HS thảo luận nhóm -HS trính bày phần trả lời -HS khác nhận xét - Vận tốc trung bình tính theo cơng thức:vtb = s t đườngđi s: quãng  đườngđó t : thờigian hếtquãng HĐ4: Vận dụng, củng cố: III -Vận dụng: - Hướng dẫn HS trả lời câu C4,  C4 C5, C6, C7 SGK Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật8 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 - GV dánh giá lại https://giasudaykem.com.vn/  C5 - Định nghĩa chuyển động đều,  C6 chuyển động không đều? Công C7 thức tình vận tốc trung bính? *Về nhà:bài tập3.1, 3.2, 3.3, 3.4, xem “có thể em chưa biết”, chuẩn bị “Biểu diễn lực” C5: Vận tốc trung bính đường dốc: s 1= 120m t1=30s s2 = 60m t2 = 24s vtb1=? s 120 vtb1 = = = 4m/s t 30 s = 60 =2,5m/s t 24 s  s 120 60 Vận tốc trung bính đoạn đường: vtb = = =3,3m/s t t 30  24 Vận tốc trung bính đường ngang: vtb2 = vtb2=? vtb =? IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm Vật lí Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: lực làm vật biến dạng, lực làm thay đổi chuyển động  Hiểu: lực đại lượng vectơ, cách biểu diễn lực  Vận dụng: biểu diễn lực, diễn tả yếu tố lực Kỷ năng: vẽ vectơ biểu diễn lực Thái độ: tích cực, tinh thần hợp tác hoạt động nhóm tính cẩn thận II-CHUẨN BỊ: xe con, thép, nam châm, giá đở (H4.1); H4.2 III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Học sinh Giáo viên HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ HS lên bảng chức tình học tập,: 1/Kiểm tra:Thế TG Nội dung - Chuyển động đều, không (5đ) - Công thức (3đ) chuyển động chuyển - 3.1 C (2đ) động không đều? Vận tốc chuyển động không tính nào? BT 3.1 2/Tình huống: Lực - HS suy nghó trả lời câu làm biến đổi chuyển động, hỏi mà vận tốc xác đònh nhanh chậm hướng chuyển động Vậy lực vận tốc có liên quan không? -Ví dụ: Viên bi thả rơi, vận tốc viên bi tăng dần nhờ tác dụng …Muốn biết điều phải xét liên I- Khái niệm lực: quan lực với vận tốc - Lực làm: HĐ2: Tìm hiểu mối quan hệ biến dạng vật, thay lực thay đổi vận - HS cho ví dụ đổi chuyển động tốc: - Hoạt động nhóm thí + Lực làm vật biến nghiệm H4.1, quan sát dạng Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm tượng H4.2, trả lời câu Vật lí 10 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ PHƢƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Bài 25: I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: ba nội dung nguyên lì truyền nhiệt  Hiểu viết phương trính cân nhiệt cho trường hợp hai vật trao đổi nhiệt với  Vận dụng phương trính cân nhiệt giải tập đơn giản nhiệt Kỹ năng: áp dụng cơng thức tình nhiệt lượng vật thu vào tỏa nhiệt lượng Thái độ: tìch cực giải tập, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Các giải phần vận dụng III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Học sinh Giáo viên Nội dung TG HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập,: *KT cũ: Viết cơng thức tình - HS lên bảng trả lời Cơng thức (2đ) nhiệt lượng nêu tên đơn vị -Đơn vị (2đ) đại lượng công thức -Ý nghĩa (3đ) Nhiệt dung riêng nước -24.1-1-A (3đ) 4200J/kg.K có ý nghĩa gí? BT24.1-1 - Đọc phần mở *Tổ chức tính huống:Như SGK - Lắng nghe suy nghĩ - Gọi HS đọc phần mở - Tím hiểu ngun lì truyền nhiệt HĐ2: Ngun lí truyền nhiệt: - Giải phần mở lí truyền nhiệt: - Thơng báo cho HS ngun lí truyền nhiệt - Nhiệt truyền từ vật có - Yêu cầu HS dùng nguyên lí nhiệt độ cao sang vật truyền nhiệt để giải thìch phần đặt có nhiệt độ thấp vấn đề đầu Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm I- Nguyên Vật lí - Sự truyền nhiệt xảy 57 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 - Cho dụ thực tế https://giasudaykem.com.vn/ nhiệt độ hai - Xây dựng phương trính cân HĐ3: Phương trình cân nhiệt theo hướng dẫn GV nhiệt: - Nêu cơng thức tình nhiệt lượng - Thơng báo: nhiệt truyền từ cao vật nóng tỏa vật - Nhiệt lượng vật tỏa nhiệt lượng vật thu vào sang thấp cân Khi cân thí nhiệt lượng II- Phƣơng trình cân vật lạnh thu vào nhiệt lượng - HS đọc đề nhiệt: vật nóng tỏa - Nhiệt độ cầu Qtỏa = Qthu vào - Công thức tình nhiệt lượng vật - Nhiệt lượng truyền từ cầu nóng tỏa ra? sang nước Qtỏa = m.c t - Nhiệtđộcânbằng 25o C Trong đó: t= t1- t2 HĐ4: Ví dụ phương trình cân - Dựa vào bảng nóng chảy t1: nhiệt độ lúc đầu nhiệt: t2: nhiệt độ lúc sau - Nhiệt độ vật cao hơn? số chất Q1 = m1.c1 t1 - Vật truyền nhiệt từ vật sang t1 = t1 – t =100-25=75 vật nào? dụ III-Ví dùng phƣơng trình cân - Nhiệt độ cân bao nhiêu? nhiệt: - Nhiệt dung riêng nhôm Q2 = m2.c2 t2 m1= 0.15kg nước có đâu? t2 = t – t2 c1 = 880J/kg.K - Cơng thức tình nhiệt vật tỏa t2 = 25 –20 = t1 = 100oC t =25oC nhiệt? - Khi vật nóng lên thí phải nhận - HS lên bảng tình c2 = 4200J/kg.K nhiệt lượng Nó tình theo cơng t2 = 20oC thức nào? t =25oC - Khi tiếp xúc thí cầu m2 = ? truyền nhiệt làm cho nước nóng - Làm tập C2,C3 theo nhóm Nhiệt lượng nước thu vào lên cân - Đại diện nhóm trình bày nhiệt lượng cầu - Cả lớp hòan chỉnh giải tỏa ra: - Gọi HS lên bảng tình Q2 = Q1 HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: m2.c2 t2 = m1.c1 t1 - Hướng dẫn HS làm tập C1 , m2.4200.5 C2, C3 = 0.15.880 75 - Yêu cầu HS làm theo nhóm - Gọi đại diện nhóm trính bày Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 58 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 giải https://giasudaykem.com.vn/ m2  - Hoàn chỉnh giải 0.15.880 75 4200.5 m2 = 0.47 kg - Cho HS đọc “Có thể em chưa biết” *Về nhà: làm tập 25.1  25.6, III- Vận dụng: chuẩn bị “ Năng suất tỏa nhiệt C2: nhiên liệu” C2: m1= 0.5kg c1= 380J/kg.K t1= 80oC t2= 20oC -Nhiệt lượng nước nhận nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra: Q= m1.c1.(t1- t2) = 0.5.380.(80-20)= 11400 J -Nước nóng thêm lên: 11400 Q t = = = 5.4oC m2 c2 0.5.4200 m2= 500g = 0.5kg c2 = 4200J/kg.K Q=? t =? C3: m1= 0.5kg c1= 4190J/kg.K t1= 13oC m2= 400g = 0.4kg t2= 100oC -Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q1 m2.c2 t2 = m1.c1 t1 c2 0.4.(100-20) = 0.5.4190.(20-13) 0.5.4190.(20 - 13) => c2 = = 458 J/kg.K 0.4.(100 - 20) Kim loại thép t =20 oC c2 = ? IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 59 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU Bài 26: I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: nhiên liệu,năng suất tỏa nhiệt Công thức Q = m.q  Hiểu:ý nghĩa suất tỏa nhiệt nhiên liệu Nêu tên đơn vị đại lượng công thức  Vận dụng:công thức Q = m.q để giải tập Giải thìch suất tỏa nhiệt số chất Kỹ năng: vận dụng cơng thức để tình Q, m so sánh suất tỏa nhiệt số chất Thái độ: biết sử dụng nhiên liệu cách hợp lì II-CHUẨN BỊ: Bảng 26.1, hính 26.2 III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Học sinh Giáo viên TG Nội dung HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập,: *Kiểm tra cũ: Viết công thức - HS lên bảng trả lời tính Qtỏa (thu)khi tăng (giảm) nhiệt - HS khác theo dõi, nhận xét câu độ trả lời bạn Viết công thức (6đ) PTCB nhiệt (2đ) BT25.1 – A (2đ) Viết phương trính cân nhiệt Bài tập 25.1 *Tổ chức tính huống:Nhiên liệu gí? Tại nói dầu hỏa nhiên liệu tốt than đá, than đá nhiên liệu tốt củi? HĐ2: Tìm hiểu nhiên liệu: I- Nhiên liệu: - Nêu dụ nhiên liệu: đời - Lắng nghe GV nêu dụ - Nhiên liệu vật sống kĩ thuật để có nhiệt lượng nhiên liệu liệu đốt cháy cung người ta phải đốt than, củi, cấp nhiệt lượng than, dầu Than, củi, dầu - HS tím dụ nhiên liệu củi, dầu nhiên liệu - Yêu cầu HS tím dụ nhiên liệu thường gặp Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 60 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 HĐ3: Thông báo suất tỏa nhiệt: https://giasudaykem.com.vn/ - Theo dõi GV giới thiệu - GV thông báo suất tỏa suất tỏa nhiệt nhiệt nhiên liệu:  II- Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu: - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu 1kg củi khô cháy hòan tòan GV  10.106J - HS nêu khái niệm suất  1kg than đá  27.106J  1kg nhên liệu  q  q : suất tỏa nhiệt nhiệt : J/kg 1kg nhiên liệu bị đốt nhiên liệu cháy hòan tòan gọi tỏa nhiệt, ghi vào - Nêu đơn vị suất tỏa - HS đọc suất tỏa nhiệt - Nhiệt lượng tỏa => Vậy suất tỏa nhiệt số chất suất tỏa nhiệt nhiên liệu gí? nhiên liệu - 1kg dầu hỏa bị đốt cháy hòan - Yêu cầu HS dựa vào định nghĩa tòan tỏa nhiệt lượng cho biết đơn vị suất tỏa 44.10 6J nhiệt? - Kì hiệu: q - Đơn vị: J/kg - Năng suất tỏa nhiệt == - Cho HS xem bảng suất tỏa - Ví q dầu hỏa lớn q than đá nhiệt số nhiên liệu - Năng suất tỏa nhiệt dầu hỏa bao nhiêu? Có ý nghĩa gí? - Đối với chất khác thí suất tỏa nhiệt nào? - Gọi HS trả lời câu hỏi đặt đầu - Biết q ta biết chất gí (liên - Xây dựng cơng thức tình nhiệt hệ giải tập) lượng theo hướng dẫn GV HĐ4: Xây dựng cơng thức tính III-Cơng thức tính nhiệt nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt lƣợng nhiên liệu bị cháy tỏa ra: đốt cháy tỏa ra: - Hướng dẫn HS xây dựng công - Công thức Q = m.q thức: Q = m.q - Giải thìch kì hiệu kèm theo - q dầu hỏa 44.10 6J/kg có nghĩa đơn vị là: 1kg dầu hỏa nhiệt lượng bị đốt cháy hòan tòan tỏa m - Trong đó: Q q o Q: nhiệt lượngtỏa 44.10 6J Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm (J) Vật lí 61 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 Vậy 2kg dầu hỏa https://giasudaykem.com.vn/ 44.10 J 3kg dầu hỏa q o m: khối lượng Q m nhiên liệu bị đốt cháy 44.10 hòan tòan (kg) o q : suất tỏa nhiệt J - Tổng qt ta có cơng thức tình - Cá nhân đọc trả lời C1 nhiệt lượng nhiên liệu tỏa - Hoạt động nhóm theo hướng ? - Gọi HS nêu đại lượng công thức kèm theo đơn vị - Cho HS suy cơng thức tình m, q từ Q = m.q HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: -Yêu cầu HS đọc trả lời C1 dẫn GV IV-Vận dụng: a/Tóm tắt:mcủi = 15 kg C1: Dùng bếp than lợi qcủi = 10.10 6J/kg bếp củi ví than có suất tỏa nhiệt lớn củi Q=? C2:a/ -Nhiệt lượng tỏa qdầu = 44.10 J/kg đốt cháy hòan tòan mdầu =? 15kg củi: - Hướng dẫn HS trả lời C2 theo nhóm - Treo bảng phụ ghi câu C2 ( tách Q= b/Tóm tắt: mthan = 15 kg a/ Tình nhiệt lượng tỏa đốt qthan = 27.10 6J/kg nhiệt lượng thí cần đốt cháy m.q =15.10.10 =150.10 J -Khối lượng dầu hỏa đốt thành câu) cháy hòan tòan 15kg củi Để thu nhiên liệu (J/kg) để có nhiệt lượng trên: m daàu Q=? Q q  150.106 = 44.106 3.4 kg hết kg dầu hỏa? qdầu = 44.10 J/kg b/ -Nhiệt lượng tỏa b/ Tình nhiệt lượng tỏa đốt mdầu =? đốt cháy hòan tòan 15kg cháy hòan tòan 15kg than đá Để than đá: thu nhiệt lượng thí cần đốt Q= cháy hết kg dầu hỏa? - Nhóm 1,2 giải câu a, nhóm 3,4 m.q =15.27.10 =405.10 6J -Khối lượng dầu hỏa đốt giải câu b để có nhiệt lượng trên: - Cho HS tím hiểu “Có thể em chưa biết” Q m dầu q * Dặn dò: 9.2 kg 405.106  = 44.106 - Về nhà học - Làm tập 26.1 -> 26.6 SBT Xem 27 Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm Vật lí 62 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỰ BẢO TÒAN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG Bài 27: CƠ VÀ NHIỆT I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: truyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác Sự chuyển hóa dạng lượng  Hiểu bảo tòan lượng tượng nhiệt  Vận dụng: để giải thìch tượng thực tế chuyển hóa lượng Kỹ năng: giải thìch tượng Thái độ: tìch cực giải thìch tượng thực tế, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Các hính vẽ bảng 27.1, 27.2 III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Giáo viên Học sinh TG Nội dung HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình học tập,: Năng suất tỏa nhiệt *Kiểm tra cũ: Năng suất tỏa - HS lên bảng trả lời nhiên liệu (3đ) nhiệt cho biết gí? Cơng thức tình - HS khác nhận xét Cơng thức (4đ) nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt BT 26.1 - C cháy tỏa ra? Bài tập 26.1 *Tổ chức tính huống:Trong nghiệm bảng 27.1,27.2 băng lượng truyền nào? - HS nêu tượng qua hính HĐ2: Tìm hiểu truyền vẽ bảng 27.1 I- Sự truyền năng, năng, nhiệt năng: nhiệt từ vật Tạ Công Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm - Cá nhân hòan thành C1 Vật lí 63 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 - Cho HS xem bảng 27.1, yêu cầu - Lớp thảo luận thống sang vật khác: ( Bảng HS nêu tượng hòan chỉnh - Cơ năng, nhiệt thành câu C1 truyền từ vật sang vật khác 27.1) - Hòn bi truyền - Theo dõi ghi phần trả lời cho miếng gỗ HS lớp thảo luận - Miếng nhôm truyền nhiệt - Nhận xét truyền - HS nêu tượng nhiệt năng? - Cá nhân hòan thành C2 cho cốc nước - Viên đạn truyền - Thảo luận thống nhiệt cho nước HĐ3: Tìm hiểu chuyển hóa - HS phát biểu câu trả lời biển nhiệt năng: - Cho HS xem hính bảng 27.2 II- Sự chuyển hóa - Yêu cầu HS hòan thành C2 dạng năng, - Cho HS thảo luận phần trả lời giửa nhiệt bạn để thống chung năng:(B27.2) - Nhận xét chuyển hóa - Khi lắc chuyển lượng? động từ A->B - Nhận xét truyền chuyển hóa dần thành lượng? động - Lắng nghe, ghi nhận - Khi lắc chuyển - Tím dụ động từ B->C động - Thảo luận dụ chuyển hóa dần thành - Cơ tay chuyển hóa thành nhiệt miếng kim loại HĐ4: Tìm hiểu bảo tòan - Thảo luận trả lời câu C4, Vậy: Cơ năng, nhiệt lượng: truyền từ vật C5, C6 - Thơng báo cho HS bảo tòan sang vật khác, lượng tượng chuyển hóa từ dạng nhiệt sang dạng khác - u vcầu HS tím dụ minh họa - Cả lớp thảo luận dụ vừa III-Định luật bảo tòan tìm lƣợng HĐ5: Vận dụng, củng cố, dặn dò: tƣợng nhiệt: -Tổ chức cho HS thảo luận trả Năng lượng không tự Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm Vật lí 64 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 lời câu C4,C5,C6 https://giasudaykem.com.vn/ sinh không tự - Phát biểu lại định luật bảo tòan đi, truyền từ chuyển hóa lượng? vật sang vật khác, - Học làm tập 27.1 - chuyển hóa từ dạng sang dạng khác >27.7 SBT Đọc “ Có thể em chưa biết” III- Vận dụng: C5: Ví phần chúng chuyển hóa thành nhiệt làm nóng bi, gỗ, máng trượt khơng khì xung quanh C6: Ví phần lắc chuyển hóa thành nhiệt năng, làm nóng lắc khơng khí xung quanh IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 65 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ ĐỘNG CƠ NHIỆT Bài 28: I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết: động nhiệt gí, động nổ bốn kí  Hiểu: cấu tạo, chuyển vận động nổ bốn kí cơng thức tình hiệu suất động nhiệt  Vận dụng: trả lời tập phần vận dụng Kỹ năng: dùng mơ hính hính vẽ nêu cấu tạo động nhiệt Thái độ: tìch cực học tập, hợp tác hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: Hính vẽ loại động nhiệt (28.1,28.2,28.3) Mơ hình tranh vẽ kí hoạt động động nhiệt III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Học sinh Giáo viên Nội dung TG HĐ1: Kiểm tra cũ, tìm hiểu động nhiệt: I- Động nhiệt gì?: *Kiểm tra cũ: Phát biểu định - HS lên bảng trả lời - Động nhiệt động luật bảo tòan chuyển hóa phần lượng? Cho dụ chuyển hóa lượng nhiên lượng? liệu bị đốt cháy *Tím hiểu động nhiệt: chuyển hóa thành - GV định nghĩa động nhiệt, yêu - Tím dụ động nhiệt cầu HS nêu dụ động - Trính bày điểm giống khác nhiệt thường gặp - Bảng tổng hợp động - Ghi tên đ.cơ nhiệt HS kể lên bảng nhiệt: - Xem ảnh * Động đốt ngoài: - Những điểm giống khác -Máy nước đ.cơ này? -Tuabin nước - Cho HS xem H28.1, 28.2, 28.3 * Đ đốt trong: - =>Bảng tổng hợp động -Đ.cơ nổ kí nhiệt - Xem ảnh mơ hính -Đ.cơ diêzen - Nêu dự đốn cấu tạo -Đ.cơ phản lực HĐ2: Tìm hiểu động nổ Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 66 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 kì: https://giasudaykem.com.vn/ II- Động nổ kì: 1/ Cấu tạo: - Treo tranh H.28.4 cho HS xem mơ hính đ.cơ nổ kí - Theo dõi kì - Xilanh - Cho HS nêu cấu tạo chức bên có pittơng chuyển động phận - Pittơng nối với trục - Kì sinh cơng bien tay quay Trên - Kết hợp tranh mơ hính giới trục quay có gắn vơlăng thiệu cho HS kí hoạt động - Hai van (xupap) tự đ.cơ đóng mở pittơng chuyển động - Trong đ.cơ kí thí kí động sinh cơng? - Bugi dùng để đốt cháy - Thảo luận C1 câu trả lời hỗn hợp nhiên liệu xilanh HĐ3: Tìm hiểu hiệu suất động nhiệt: 2/ Chuyển vận: - Làm theo yêu cầu GV - Kí 1: hút nhiên liệu - Tổ chức cho HS thảo luận C1 - Kí 2: nén nhiên liệu - Nhận xét bổ sung hòan chỉnh câu - Kí 3: đốt nhiên liệu trả lời - Kì 4: khí - Trính bày nội dung C2 Viết cơng *Trong kí có kí thức tình hiệu suất yêu cầu HS - Nhóm thảo luận trả lời C3, sinh cơng Các kì khác định nghĩa hiệu suất nêu tên C4, C5 chuyển động nhờ quán đại lượng cơng thức tình vơlăng - Nhận xét - Đọc đề C6 HĐ4: Vận dụng, củng cố, dặn dò: III-Hiệu suất động - Yêu cầu HS thảo luận C3,C4,C5 nhiệt: - Nhận xét hòan thành câu trả lời -Hiệu suất động - Cho HS đọc đề C6->hướng dẫn nhiệt xác định HS cách giải tỉ số phần nhiệt - Gọi HS lên bảng trính bày lượng chuyển hóa thành *Về nhà: Học bài, làm tập công học nhiệt 28.1->28.7 SBT lượng nhiên liệu bị đốt - Làm tập 29 cháy tỏa Đọc”Có thể em chưa biết” H A 100% Q A:công động thực Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm Vật lí 67 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ (J) Q:nhiệt lượng nhiên liệu tỏa (J) H:hiệu suất IV-Vận dụng: C6: A = F.s = 70.106 J Q = m.q = 184.106 J H A 100% Q = 70.106 100% 184.10 = 38% IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 68 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 29: TỔNG KẾT CHƢƠNG II: NHIỆT HỌC I-MỤC TIÊU: Kiến thức:  Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức chương NHIỆT HỌC  Trả lời câu hỏi ôn tập  Làm tập Kỹ làm tập Thái độ tìch cực ôn kiến thức II-CHUẨN BỊ: Vẽ bảng 29.1 Hính 29.1 vẽ to chữ HS chuẩn bị trả lời câu hỏi phần ôn tập vào III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Học sinh Giáo viên HĐ1: Ôn tập:  Tổ A- Ôn tập: chưc cho HS thảo luận  Thảo luận trả lời câu hỏi phần ôn tập  Hướng  Tham gia tranh luận câu trả  Sửa câu ghi vào rút kết luận chình xác cho HĐ2: Vận dụng:  Thực theo yêu cầu hướng 1) dẫn HS tranh luận cần  HS trả lời câu hỏi thiết Có tượng khuếch tán ví nguyên tử, phân tử chuyển cho kết luận rõ ràng để HS động chúng có ghi vào  Nhắc 1.B ; 2B ; 3D ; 4C ; 5C II- Trả lời câu hỏi: câu hỏi phần ôn tập  GV B- Vận dụng: câu trả lời đúng: chưc cho HS thảo luận dẫn GV  Hướng câu trả lời) I-Khoanh tròn chử HS sửa chữa ghi vào  Tổ (HS tự ghi vào dẫn HS tranh luận cần lời thiết  GV Nội dung TG khoảng cách Khi nhiệt HS ý cụm từ : độ giảm thí tượng ”không phải” “không phải”  Gọi HS trả lời câu hỏi  Cho HS khác nhận xét Tạ Công Thành THPTTT Ngô Thời Nhiệm khuếch tán diễn chậm 2) Một vật lúc có nhiệt ví Vật lí 69 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267  GV rút lại câu trả lời https://giasudaykem.com.vn/ phân tử cấu tạo nên vật lúc chuyển động,  Tóm tắt đề bài: Khơng Ví 3) m1= 2kg hính thức truyền nhiệt t1= 200C thực cơng t2= 1000C Nước nóng dần 4) c1 =4200J/kg.K lên có truyền HS thảo luận tập m2= 0.5kg nhiệt từ bếp sang ống  Đại diện nhóm trính bày giải c1 = 880 J/kg.K nước ; nút bật lên  Các nhóm khác nhận xét mdầu =? nhiệt nước q= 44.106J/kg chuyển hóa thành  Cho  Thảo luận nhóm III-Bài tập:  Đại diện nhóm trính bày giải 1) Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nước: Q = Q1 +Q2  Tóm HĐ3: Trò chơi chũ: tắt: = m1.c1 t + m2.c2 t F = 1400N = 2.4200.80 - Giải thìch cách chơi trò chơi s = 100km =10 m chữ bảng kẻ sẳn m = 8kg = 707200 J - Mỗi nhóm chọn câu hỏi từ q = 46.106 đến điền vào ô chữ hàng ngang +0.5.880.80 Theo đề ta có: H =? 30 Qdầu = Q 100 - Mỗi câu điểm, thời gian không phút cho câu => Qdầu = - Đoán ô chữ hàng dọc số điểm tăng gấp đôi (2 điểm), sai loại khỏi chơi - Các nhóm cử đại điện bốc thăm chơi 100 707200 30 Qdầu = 2357 333 J Xếp loại tổ sau câu hỏi - 100 Q= 30 - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi -Lượng dầu cần dùng: m = Qdaàu = q 2,357333.106 = 0.05 kg 44.106 Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 70 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 2) Công mà ôtô thực được: A =F.s =1 400.100 000=140.10 J Nhiệt lượng xăng bị đốt cháy tỏa ra: Q =m.q = 8.46.106= 368.106 J Hiệu suất ôtô: H A 100%= Q 140.106 100%= 38% 368.106 C- TRỊ CHƠI Ơ CHỮ: H D A N N H I N Đ O N N H I E T N A N G N N H I E T N H I E T L U O N G H I E T D U N G R I E N H I E N L I E U T H O C B U C X A N H I E T O E N G IV-RÚT KINH NGHIỆM: Tạ Cơng Thành THPTTT Ngơ Thời Nhiệm Vật lí 71 ... hình 8. 2, 8. 7, 8. 8 - Mỗi nhóm :dụng cụ TN H8.3, 8. 4 (bình trụ có đáy C lỗ A,B bòt màng cao su mõng,bình trụ thuỷ tinh có đóa D tách rời dùng làm đáy) III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Học sinh Giáo. .. cố: xe ,do quán tính -Hai lực cân hai nên thân búp bê lực nào? chuyển động - Khi có lực cân vật trước đứng yên, vật C8: Do quán tính: chuyển động a- nên hành khách nào? đổi hướng -Quán tính phụ... nhómđại diện nhóm trả lời - Cho HS xem H8.7, 8. 8, gọi HS trả lời C8, C9 *Yêu cầu HS nhắc lại phần ghi nhớ *Dặn dò: học bài, đọc “Có thể em chưa biết”, làm tập 8. 1 8. 6 SBT C6: Vì người thợ lặn phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án giảng dạy môn vật lý lớp 8 , Giáo án giảng dạy môn vật lý lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay