ĐỀ THI môn vật lý lớp 7 học kỳ 2 năm 2015 2016

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn Tuyển chọn đề kiểm tra họcmơn Vật lớp hay năm 20152016 Tham khảo Đề kiểm tra họcmơn Vật lớp năm học 20152016 tài liệu tham khảo hay dành cho giáo viên học sinh lớp 7, giúp thầy có thêm tư liệu để đề, em học sinh có tài liệu ơn thi họcmôn vật hiệu Xem thêm: Đề thi mơn Văn lớp học kì có đáp án năm học 20152016 Tân Châu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN: VẬT LỚP (Thời gian làm 45 phút) I Hãy chọn phương án Có thể làm cho thước nhựa nhiễm điện cách đây? A Phơi thước nhựa nắng B Áp sát thước nhựa vào cực pin C Cọ xát thước nhựa mảnh vải khô D Áp thước nhựa vào cực nam châm Vật bị nhiễm điện khơng có khả hút vật đây? A Ống nhôm treo sợi C Ống giấy treo sợi B Vật nhiễm điện trái dấu với D Vật nhiễm điện dấu với Cọ xát hai thước nhựa loại mảnh vải khô Đưa hai thước nhựa lại gần (như hình 1) xảy tượng đây? A Hút B Đẩy C Không hút không đẩy D Lúc đầu chúng hút nhau, sau đẩy Có vật a, b, c d nhiễm điện Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: A Vật b c có điện tích dấu B Vật a c có điện tích dấu C Vật b d có điện tích dấu D Vật a d có điện tích trái dấu Dòng điện gì? A Dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng B Dòng ngun tử dịch chuyển có hướng C Dòng phân tử dịch chuyển có hướng D Dòng điện tích dịch chuyển có hướng Mũi tên sơ đồ mạch điện chiều quy ước dòng điện? (Hình 2) Vật vật cách điện? A Một đoạn dây thép B Một đoạn dây nhôm C Một đoạn dây nhựa D Một đoạn ruột bút chì Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn xung quanh lõi sắt cuộn dây dẫn hút vật đây? A Các vụn giấy B Các vụn sắt C Các vụn đồng D Các vụn nhôm Cho sơ đồ mạch điện hình Chỉ có đèn Đ1, Đ2 sáng trường hợp đây? A Cả công tắc đóng B K1, K2 đóng, K3 mở C K1, K3 đóng, K2 mở D K1 đóng, K2 K3 mở 10 Tác dụng nhiệt dòng điện dụng cụ có lợi? A Máy bơm nước B Nồi cơm điện C Quạt điện D Máy thu hình (Ti vi) 11 Dòng điện có tác dụng phát sáng chạy qua phận hay dụng cụ điện chúng hoạt động bình thường? A Bóng đèn bút thử điện B Quạt điện C Cơng tắc D Cuộn dây dẫn có lõi sắt non 12 Hai bóng đèn sơ đồ mạch điện khơng mắc nối tiếp với nhau? (Hình 4) 13 Vơn kế sơ đồ hình vẽ đo hiệu điện nguồn? 14 Ampe kế có giới hạn đo 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào? A Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A B Dòng điện qua đèn điốt phát quang có cường độ 12mA C Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A D Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A 15 Sơ đồ hình dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn? 16 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp có giá trị đây? A Bằng tổng hiệu điện đèn B Nhỏ tổng hiệu điện đèn C Bằng hiệu điện đèn D Lớn tổng hiệu điện đèn 17 Các bóng đèn điện gia đình mắc song song khơng phải lí đây? A Vì tiết kiệm số đèn cần dùng B Vì bóng đèn có hiệu điện định mức C Vì bật, tắt đèn độc lập với D Vì bóng đèn bị hỏng bóng lại sáng 18 Vôn kế sơ đồ mạch điện có số 0? (Hình 7) 19 Con số 220V ghi bóng đèn có nghĩa đây? A Giữa hai đầu bóng đèn ln có hiệu điện 220V B Đèn sáng hiệu điện hai đầu bóng đèn 220V C Bóng đèn tạo hiệu điện 220V D Để đèn sáng bình thường hiệu điện hai đầu bóng đèn phải 220V 20 Cho nguồn điện 12V hai bóng đèn giống có ghi 6V Để đèn sáng bình thường phải mắc mạch điện nào? A Lần lượt nối hai đầu bóng đèn với hai cực nguồn B Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực nguồn C Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực nguồn D Khơng có cách mắc để hai đèn sáng bình thường II Giải tập sau: 21 Có mạch điện gồm pin, bóng đèn pin, dây nối cơng tắc Đóng cơng tắc, đèn không sáng Nêu số chỗ hở mạch cho biết cách khắc phục 22 Trên bóng đèn có ghi 6V Khi đặt vào hai đầu bóng đèn hiệu điện U1 = 4V dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1, đặt hiệu điện U2 = 5V dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2 a Hãy so sánh I1 I2 Giải thích b Phải đặt hai đầu bóng đèn hiệu điện để đèn sáng bình thường? Vì sao? 23 Hãy nêu tên dụng cụ dùng điện mà em biết phận dẫn điện phận cách điện dụng cụ Xem thêm: Tham khảo đáp án đề thi họclớp mơn Tốn 2016 ... điện có số 0? (Hình 7) 19 Con số 22 0V ghi bóng đèn có nghĩa đây? A Giữa hai đầu bóng đèn ln có hiệu điện 22 0V B Đèn sáng hiệu điện hai đầu bóng đèn 22 0V C Bóng đèn tạo hiệu điện 22 0V D Để đèn sáng... chúng hút nhau, sau đẩy Có vật a, b, c d nhiễm điện Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: A Vật b c có điện tích dấu B Vật a c có điện tích dấu C Vật b d có điện tích dấu D Vật a d có điện tích trái... dùng điện mà em biết phận dẫn điện phận cách điện dụng cụ Xem thêm: Tham khảo đáp án đề thi học kì lớp mơn Tốn 20 16
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI môn vật lý lớp 7 học kỳ 2 năm 2015 2016 , ĐỀ THI môn vật lý lớp 7 học kỳ 2 năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay