ĐỀ THI môn vật lý lớp 6 học kỳ 1 năm 2015 2016

3 43 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20152016 MÔN Vật LỚP Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Thời gian 10 phút Chọn phương án câu sau đây: Câu 1: Trên hộp mứt Tết có ghi 450g Số chỉ: a Sức nặng hộp mứt c Khối lượng mứt chứa hộp b Thể tích hộp mứt d Sức nặng khối lượng hộp mứt Câu 2: Dụng cụ đo độ dài là: a Ca đong có ghi sẵn dung tích b Bình chia độ c Thước cuộn d Lực kế Câu 3: Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 45 cm3 nước để đo thể tích đá Khi thả đá vào bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 92cm3 Thể tích đá a 27cm3 b 47cm3 c 92cm3 Câu 4: Dụng cụ không đo thể tích chất lỏng là: a Ca đong có ghi sẵn dung tích c Xi lanh có ghi sẵn dung tích b Bình chia độ d Bình tràn d 187cm3 Gia Sư Tài Năng Việt giasudaykem.com.vn Câu 5: Khi vợt đập vào bóng lực mà vật tác dụng lên bóng gây kết gì? a Chỉ làm biến đổi chuyển động bóng b Chỉ làm biến dạng bóng d Làm biến đổi chuyển động làm biến dạng bóng c Khơng gây tượng Câu 6: Đơn vị trọng lượng riêng gì? d N/m2 a N/m b N c kg/m II Tự luận (7,0 điểm) Thời gian 35 phút Câu 1: (1,0 điểm) Thế hai lực cân bằng? Câu 2: (2,0 điểm) Treo vật cố định lò xo hình vẽ a.Vật chịu tác dụng lực nào? b.Tại vật đứng yên? Câu 3: (4,0 điểm) Một cầu có khối lượng 4,5kg; thể tích 2dm3 Hãy tính: a Trọng lượng cầu? b Khối lượng riêng chất làm cầu? c Hãy cho biết cầu làm chất gì? d Nếu cầu khác làm chất tích 6dm3 trọng lượng bao nhiêu? Cho bảng khối lượng riêng số chất sau: Chất Nhơm Sắt Chì Khối lượng riêng (kg/m3) 2700 7800 11300 Chất Thủy ngân Nước Xăng _ Hết _ Khối lượng riêng (kg/m3) 13600 1000 700 ... luận (7,0 điểm) Thời gian 35 phút Câu 1: (1, 0 điểm) Thế hai lực cân bằng? Câu 2: (2,0 điểm) Treo vật cố định lò xo hình vẽ a .Vật chịu tác dụng lực nào? b.Tại vật đứng yên? Câu 3: (4,0 điểm) Một... tích 6dm3 trọng lượng bao nhiêu? Cho bảng khối lượng riêng số chất sau: Chất Nhơm Sắt Chì Khối lượng riêng (kg/m3) 2700 7800 11 300 Chất Thủy ngân Nước Xăng _ Hết _ Khối lượng riêng (kg/m3) 1 360 0... vào bóng lực mà vật tác dụng lên bóng gây kết gì? a Chỉ làm biến đổi chuyển động bóng b Chỉ làm biến dạng bóng d Làm biến đổi chuyển động làm biến dạng bóng c Khơng gây tượng Câu 6: Đơn vị trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI môn vật lý lớp 6 học kỳ 1 năm 2015 2016 , ĐỀ THI môn vật lý lớp 6 học kỳ 1 năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay