Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn lý chọn lọc

55 20 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn MỘT SỐ ĐỀ THI HSG VẬT LÍ ĐỀ 1: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1.( điểm ): Hãy tính thể tích V, khối lượng m, khối lượng riêng D vật rắn biết rằng: thả vào bình đầy nước khối lượng bình tăng thêm m1 = 21,75 gam, thả vào bình đầy dầu khối lượng bình tăng thêm m2 = 51,75 gam (Trong hai trường hợp vật chìm hoàn toàn) Cho biết khối lượng riêng nước D1= 1g/cm3, dầu D2 = 0,9g/cm3 Câu (2 điểm ): Một ống thép dài 25m Khi em học sinh dùng búa gõ vào đầu ống em học sinh khác đặt tai đầu ống nghe thấy hai tiếng gõ: Tiếng cách tiếng 0,055s a, Giải thích gõ tiếng mà lại nghe hai tiếng? b, Tìm vận tốc truyền âm thép, biết vận tốc truyền âm khơng khí 333m/s âm truyền thép nhanh âm truyền khơng khí Câu (3,5 điểm): Cho hai gương phẳng vng góc với nhau, tia sáng chiếu đến gương thứ nhất, phản xạ truyền tới gương thứ hai, phản xạ, a, Vẽ hình minh họa? b, Chứng minh tia phản xạ cuối song song với tia tới ban đầu? c, Cho điểm sáng S đặt trước hai gương Hãy vẽ hình minh họa số ảnh S tạo hai gương? ĐỀ 2: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3điểm) Hãy nói cách xác định khối lượng riêng vật khơng thấm nước, có hình dạng để vật lọt vào bình chia độ.Biết dụng cụ có bình chia độ lực kế Câu 2: (2điểm) Tại mắt ta nhìn thấy bơng hoa màu đỏ Hãy giải thích vật đen nào? Tại mắt ta lại nhìn thấy vật đen? Câu 3: (3 điểm) Cho hai điểm sáng S1 S2 trước gương phẳng hình vẽ a/ Hãy vẽ ảnh S1’ S2’ điểm sáng S1; S2 qua gương phẳng b/ Xác định miền mà ta đặt mắt quan sát 1/ S1’ 2/ S2’ 3/ Cả hai ảnh 4/Không quan sát ảnh Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: (4điểm) Một tia sáng mặt trời nghiêng với mặt đất góc 45 Hỏi phải đặt gương phẳng nghiêng với mặt đất độ để tia sáng phản xạ từ gương hướng thẳng đứng xuống giếng Câu 5: (4điểm) Một em học sinh nhìn thấy tia chớp, sau giây thấy tiếng sấm Hãy tính khoảng cách từ nơi xảy tia chớp đến chỗ em học sinh đứng bao nhiêu? Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s Câu 6: (4điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm có ắc qui 12 vơn, bóng đèn,1 khố K đóng, ampe kế đo cường độ dòng điện mạch vôn kế đo hiệu điện hai cực ắc qui ĐỀ 3: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài (3 điểm): Tia sáng Mặt Trời nghiêng góc  =480 so với phương ngang Cần đặt gương phẳng để đổi phương tia sáng thành phương nằm ngang? Bài (2, điểm): Một cầu nhôm nhẹ nhiễm điện dương treo đầu sợi tơ đặt kim loại song song nhiễm điện trái dấu a Thoạt tiên, cầu nhơm chuyển động phía nào? b Giả sử chạm vào kim loại nhiễm điện, sau chuyển động phía nào? Tại sao? + + + + + + Bài (2,5 điểm): Một nguồn sáng điểm hai gương nhỏ đặt ba đỉnh tam giác Tính góc gợp hai gương để tia sáng từ nguồn sau phản xạ hai gương: a) thẳng đến nguồn b) quay lại nguồn theo đường cũ Bài (2,5 điểm): Có hai bóng đèn Đ1 Đ2; ba công tắc K1, K2, K3; nguồn điện Hãy mắc mạch điện thỏa mãn đủ yêu cầu sau: - Khi muốn đèn Đ1 sáng, bật công tắc K1 - Khi muốn đèn Đ2 sáng, bật công tắc K2 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Khi Muốn đèn Đ1 đèn Đ2 sáng, bật công tắc K3 ĐỀ 4: MƠN VẬT LÍ LỚP (Thời gian làm 90 phút) Câu (3 điểm): Hai gương phẳng (M1) (M2) có mặt phản xạ quay vào hợp với góc  Hai điểm A, B nằm khoảng hai gương Hãy trình bày cách vẽ đường tia sáng từ A đến đến gương (M1) I, phản xạ đến gương (M2) J truyền đến B Xét hai trường hợp: a)  góc nhọn b)  góc tù c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực Câu (2 điểm): Ở vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang phản xạ âm lên vách núi Người ta đo thời gian âm phát âm nhận tiếng vang 1,2 giây a) Tính khoảng cách người quan sát vách núi Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s b) Người ta phân biệt hai âm riêng rẽ khoảng thời gian chúng 1/10 giây Tính khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang Câu (2 điểm): Đưa vật nhiễm điện dương lại gần ống nhôm nhẹ treo đầu sợi tơ, ống nhơm bị hút phía vật nhiễm điện Hiện tượng sảy ta chạm vật nhiễm điện vào ống nhôm? Câu (3 điểm): Một nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, khóa K, động dây nối a) Vẽ sơ đồ mạch điện tất thiết bị nối tiếp với vôn kế đo hiệu điện hai đầu động cơ, am pe kế đo cường độ dòng điện mạch b) Hiệu điện hai đầu động 3V hai đầu đèn 1,5V Xách định hiệu điện nguồn điện Một đèn bị cháy, đèn lại có sáng khơng? Hiệu điện hai đầu đèn, động pin bao nhiêu? Câu 5: ( 5đ ) Hai cầu treo vào hai sợi tơ đưa lại gần ( khơng chạm vào ) thấy chúng hút a) có nhận xét mang điện hai cầu? b) Trong tay em có đũa thuỷ tinh mảnh lụa Bằng cánh xác định cầu có nhiễm điện hay khơng nhiễm điện ? trình bày cách làm em ĐỀ 5: MƠN VẬT LÍ LỚP (Thời gian làm 90 pht) Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Điện nghiệm dụng cụ dùng để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay khơng Một điện nghiệm đơn giản chai thủy tinh, kim loại luồn qua nắp chai, đầu kim loại có treo hai lỏ bạc mỏng (giấy bạc bao thuốc chẳng hạn Với dụng cụ giải thích kiểm tra vật có nhiễm điện hay khơng? Có xác định loại điện tích khơng ta có vật bị nhiễm điện điện nghiệm? Bài 2: Trong phòng thí nghiệm, học sinh lắp sơ đồ mạch điện hình bên P pin, K khóa (cơng tắc), Đ bóng đèn Hãy cho biết chỗ sai K mạch điện Vẽ sơ đồ mạch điện lắp +   + P Đ Bài 3: Cho mạch điện hình vẽ Vẽ lại sơ đồ mạch điện cho biết đèn sáng, đèn không sáng a- Khi K1 K2 mở b- Khi K1 K2 đóng c- Khi K1 mở K2 đóng d- Khi K1 đóng K2 mở +  K1 Đ1 Đ2 Đ3 K2 Bài Cho mạch điện hình vẽ Vẽ lại sơ đồ mạch điện cho biết đèn sáng, đèn không sáng A Khi K1, K2 K3 mở B Khi K1 đóng K2 K3 mở C Khi K2 đóng K1 K3 mở D Khi K3 đóng K1 K2 mở E Khi K1, K2 K3 đóng F Khi K1 K2 đóng K3 mở +  K1 Đ1 Đ2 Đ3 K2 K3 Đ4 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 5: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Khi cơng tắc K mở hiệu điện hai điểm sau khác không: a- Giữa hai điểm A B b- Giữa hai điểm A D c- Giữa hai điểm E C d- Giữa hai điểm D E Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Khi cơng tắc K đóng hiệu điện hai điểm sau khác không: a- Giữa hai điểm B C b- Giữa hai điểm B A c- Giữa hai điểm D E d- Giữa hai điểm D A Bài 36: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ a- Khi K mở, sơ đồ vôn kế không? b- Khi K mở, sơ đồ ampe kế khác không? K A + A  D +  C B E K A + A  D +  C B E K V a) K b) A V A c) A d) K V K V Bài 7: Vôn kế sơ đồ (các hình bên) có số khác không? a) V b) V V c) d) V K K Bài 8: Một học sinh thực hành đo hiệu điện mạch điện hình vẽ (hai bóng đèn Đ giống nhau, đèn Đ1 khác đèn Đ) Do không cẩn thận nên số liệu ghi 0,2V; 0,3V; 0,5V tương ứng vôn kế Theo em thứ tự số vôn kế V1; V2; V sau đúng: a- 0,3V; 0,2V; 0,5V b- 0,2V; 0,3V 0,5V c- 0,3V; 0,5V 0,2V d- 0,2V; 0,5V 0,3V V Đ Đ V1 Đ1 V2 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt Bài 9: Một học sinh thực hành đo hiệu điện mạch điện hình vẽ (hai bóng đèn Đ giống nhau, đèn Đ1 khác đèn Đ) Do không cẩn thận nên số liệu ghi 0,2V; 0,3V; 0,5V tương ứng vôn kế Theo em thứ tự số vôn kế V1; V2; V sau đúng: a- 0,3V; 0,2V; 0,5V b- 0,2V; 0,3V 0,5V c- 0,3V; 0,5V 0,2V d- 0,2V; 0,5V 0,3V Bài 10: Cho dòng điện hiệu điện hai đầu bóng đèn biểu diễn đồ thị hình vẽ bên Căn đồ thị xác định: a- Cường độ dòng điện qua đèn đặt vào hiệu điện 1,5V b- Hiệu điện hai đầu đèn cường độ dòng điện qua đèn 100mA https://giasudaykem.com.vn V Đ Đ V1 Đ1 V2 U (V) 500 I (mA) ĐỀ 5: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Bài Hãy cho biết sơ đồ sau đây, bóng đèn mắc song song a) b) c) d) Bài 2: Một học sinh mắc mạch điện hình vẽ để đo cường độ dòng điện qua đèn a- Hãy vẽ chiều dòng điện qua đèn b- Các ampe kế A1, A2, A3 cho biết điều ? c- Để xác định dòng điện qua bóng đèn D1, Đ2, Đ3 có thiết phải dùng ba ampe kế không ? ý kiến em ? Đ1 Đ2 A2 A1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đ3 A3 Bài Cho mạch điện hình vẽ Biết ampe kế A1 0,1A ampe kế A2 0,2A Thay nguồn điện nguồn điện khác ampe kế A 0,9A Số hai ampe kế A1 A2 bây giừo bao nhiêu? A Đ1 A1 Đ2 A2 Bài 4: Trong tay em có ampe kế: A1 có giới hạn đo 5A, A2 A3 có giới hạn đo 2A, dùng ba ampe kế mắc mạch điện hình bên để đo dòng điện qua đèn Đ 1, Đ2, Đ3 Hỏi phải mắc ampe kế phù hợp? Đ1 Đ2 Đ3 Bài Quan sát mạch điện hình vẽ bên Hãy cho biết: a- Tác dụng khóa K1, K2 hai mạch điện có giống khơng? b- Trong mạch điện bỏ bớt hai khóa mà điều khiển đèn? K1 Đ! Đ2 K2 a) K1 Đ! K2 Đ2 B) Bài 6: Có ba bóng đèn giống hệt mắc vào nguồn điện có hiệu điện định mức đèn hiệu điện nguồn, đèn sáng độ sáng khi: a- Cả hai khóa mở c- Cả hai khóa đóng d- K1 đóng, K2 mở d- K1 mở, K2 đóng K1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt Đ1 Đ2 https://giasudaykem.com.vn Đ3 K2 Bài 7: Có bốn bóng đèn giống hệt mắc vào nguồn điện có hiệu điện hiệu điện định mức đèn a- Độ sáng đèn K1 K2 đóng b- Nếu hai đèn bị hư, đèn lại sao? c- Nếu bị đoản mạch đèn, đèn lại sao? K1 Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 K2 ĐỀ 6: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: Cho hai gương phẳng G1 G2 đặt song song với (như hình vẽ) Vẽ đường tia sáng phát từ S sau hai lần phản xạ gương G1 lần phản xạ gương G2 qua điểm M cho trước G1 S M G2 Câu 2: Một pháo bắn vào xe tăng Pháo thủ nhìn thấy xe tăng tung lên sau 0,6 giây kể tù lúc bắn nghe thấy tiếng nổ sau 2,1 giây kể từ lúc bắn a) Tính khoảng cách từ súng đến xe tăng Biết vận tốc âm khơng khí 330m/s b) Tìm vận tốc viên đạn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 3: Có cầu kích thức tương đối lớn A B nhiễm điện trái dấu A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm Bằng cách làm cho cầu B nhiễm điện dấu với A khơng làm thay đổi điện tích cầu A Câu 4: Một chùm bóng đèn trang trí gồm bóng đèn có ghi số: 1,2V-0,22A mắc nối tiếp a Vẽ sơ đồ mạch điện b Nguồn điện phải có hiệu điện để đèn sáng bình thường? c Khi bóng cháy điều sảy ra? Vì sao? d Một bạn khẳng định sử dụng vơn kế để tìm xem đèn cháy Em nêu cách làm ĐỀ 7: MÔN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (5 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg a) Tính thể tích cát b) Tính trọng lượng đống cát 6m3 Câu 2: (5 điểm) Mét ng-êi cao 1,7m m¾t ng-êi Êy cách đỉnh đầu 10 cm Để ng-ời nhìn thấy toàn ảnh g-ơng phẳng chiều cao tối thiểu g-ơng mét? Mép d-ới g-ơng phải cách mặt đất mét? Cõu 3: ( im) a) Một ng-ời đứng tâm phòng hình tròn Hãy tính bán kính lớn phòng để không nghe tiếng vang b) Làm lại câu a ng-ời đứng mép t-êng Câu ( điểm ) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm cã pin, hai đèn Đ1, Đ2 khãa K với yêu cầu: K mở hai đèn s¸ng, K đóng hai đèn tắt Hãy giải thích cho trường hợp? -HÕt ĐỀ 8: MÔN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Bài 1: (2,0 điểm) Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thiếc chì hợp kim Biết khối lượng riêng thiếc D 1= 7300kg/m3, chì D2 = 11300kg/m3 coi thể tích hợp kim tổng thể tích kim loại thành phần Bài 2: (1,5 điểm) Ở vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang phản xạ âm lên vách núi Người ta đo thời gian âm phát nghe tiếng vang 1,2 giây a) Tính khoảng cách người quan sát vách núi Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Người ta phân biệt hai âm riêng rẽ khoảng thời gian chúng 1/10 giây Tính khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang Bài 3: (2,0 điểm) Một cầu nhôm nhẹ nhiễm điện dương treo đầu sợi đặt kim loại song song nhiễm điện trái dấu (hình 1) a) Thoạt tiên, cầu nhơm chuyển động phía nào? b) Giả sử chạm vào kim loại nhiễm điện, sau chuyển động phía nào? Tại sao? Bài 4: (1,5 điểm) tơ (Hình 1) Cho mạch điện hình 2; Bốn đèn giống hệt nhau, hiệu điện hai đầu nguồn điện U không đổi Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương đương nhận xét độ sáng đèn khi; a) K1 K2 mở b) K1 K2 đóng c) K1 đóng , K2 mở S Bài 5: (3,0 điểm) 360 Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt phẳng nằm ngang, chiếu tới gương phẳng đặt miệng giếng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống đáy giếng (hình 3) Hỏi gương phải đặt nghiêng góc so với phương thẳng đứng xác định góc tới, góc phản xạ tia sáng gương? I P Q R (Hình 3) Hết Chú ý: Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh SBD: ĐỀ 9: MÔN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: Cho hai gương phẳng G1 G2 đặt song song với (như hình vẽ) Vẽ đường tia sáng phát từ S sau hai lần phản xạ gương G1 lần phản xạ gương G2 qua điểm M cho trước G1 S M G2 Câu 2: Một pháo bắn vào xe tăng Pháo thủ nhìn thấy xe tăng tung lên sau 0,6 giây kể tù lúc bắn nghe thấy tiếng nổ sau 2,1 giây kể từ lúc bắn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Thể tích cát V’ = m3 b 0,5® * Tính trọng lượng m3 cát: - Khối lượng cát có 1m3 1500kg - Khối lượng cát có 6m3 6.1500 = 9000kg - Trọng lượng 6m3 cát 9000.10 = 90000N 0,75 ® 0,75 ® 1,00® - Vật thật AB (ng-ời) qua g-ơng phẳng cho ảnh ảo A B đối xứng - Để ng-ời thấy toàn ảnh kích th-ớc nhỏ vị trí đặt g-ơng phải thoã mãn đ-ờng tia sáng nh- hình vẽ AB AB  0,85m  MIK ~ MA’ B’ => IK = 2 MB  0,8m  B’ KH ~  B’ MB => KH = 5® 0,5 ® 0,5 1,5 đ Vậy chiều cao tối thiểu g-ơng 0,85 m G-ơng đặt cách mặt đất tối đa 0,8 m B M 1,5 ® I B' 0,25 ® 0,25 ® K A H A ' - Gäi l khoảng cách từ chỗ đứng đến t-ờng - Thời gian âm từ ng-ời đến t-ờng phản xạ lại 2l t= 340 - Để tiếng vang t < s nghĩa lµ: 15 2l < s  l < 11,3m 340 15 - Vậy bán kính phòng có giá trị lớn 11,3m ng-ời đứng tâm phòng không nghe tiếng vang - Nếu ng-ời đứng mép t-ờng 11,3 m đ-ờng kính phòng Vậy bán kính lớn phòng 5,65m 0,5 đ 5đ 0,5 đ 1,0 ® 1,0 ® 1,0 ® 1,5 ® 5® - Vẽ sơ đồ: K Đ Đ 1® Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Khi khãa K mở dòng điện qua đèn mắc song song nên đèn sáng + Khi úng khúa K hai đèn bị nối tắt nên khơng có dòng điện qua đèn đèn khơng sáng ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 Bài 1(3 đ): ( hình vẽ) Vẽ ảnh S’1; S’2 ( Phương pháp đối xứng) ( đ) Chỉ được: + vùng nhìn thấy S’1 vùng II (Cho 0,5 đ) + Vùng nhìn thấy S’2 vùng I ( cho 0,5 đ) + Vùng nhìn thấy hai ảnh vùng III ( cho 0,5 đ) + Vùng không nhìn thấy ảnh vùng IV ( cho 0,5 đ) Bài 2: ( đ) ( xem hình vẽ) Gọi ảnh A qua gương A1; A2 ( dựng ảnh, cho đ) Theo tính chất trở lại ngược chiều M Của ánh sáng Nếu ánh sáng xuất phát từ A1 A2 tia phản xạ qua A ( 0,5 đ) N Vậy ta có cách dựng: + Dựng ảnh A1; A2 A qua gương +Nối A1 A2 cắt Gương M N ( cho đ) + Các tia sáng qua điểm A, M, N hình vẽ tia sáng cần dựng ( cho 1,5 đ) + Tia sáng theo chiều AMNA ANMA thỏa mãn ( đ) Bài 3(3 đ): Hệ thống ròng rọc thiết kế hình vẽ ( cho 1,5 đ) + Khi trọng lượng P vật nặng tác dụng vào ròng Rọc phía lực chia cho sợi dây Mỗi sợi dây chịu lực P/3 ( đ) Vậy lực kéo vật P/3 ( 0,5 đ) 2® 2® Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4( đ): Gọi vận tốc động tử V1; vận tốc âm V2 Khoảng cách động tử thời điểm động tử phát âm tới Vật cản S1 khoảng cách thời điểm động tử nhận Tín hiệu âm phản xạ S2 Thời gian âm từ động tử tới vật cản t1 = S1 V2 ( 0,5 đ) Thời gian âm phản xạ từ vật cản tới gặp động tử là: t2 = S2 V2 ( 0,5 đ) Thời gian động tử từ phát âm tới nhận tín hiệu S1  S V1 S S S S Ta có t3 = t1 + t2   V2 V1 S V V  340 69     S V2  V1 340  67 t3 = (0,5 đ) (0,5 đ) (1 đ) Bài 5(3 đ): Nhận xét: + Khi hai đèn mắc song song vào nguồn hai đèn sáng (0,5 đ) + Nếu hai đèn mắc nối tiếp vào nguồn hai đèn sáng mức bình thường (0,5 đ) + Vậy phải mắc chuyển mạch cho vị trí hai đèn mắc song song, vị trí hai đèn mắc nối tiếp (0,5 đ) + chuyển mạch thứ hai đảm bảo yêu cầu: vị trí mạch hở, vị trí mạch kín (0,5 đ) + Vậy mạch điện thiết kế hình vẽ sau: Vẽ mạch ( đ) Bài 6(3 đ): ( xem hình vẽ) + vẽ hình: ( đ) + xác định góc quay tia phản xạ góc j: (0,25 đ) + xác định góc AII’ = j (0,25 đ) + Xác định góc AIM = I (0,5 đ) + Xác định góc MII’ = I (0,5 đ) + Kết luận j = 2i (0,5 đ) Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15 Nội dung Câu 3 Điểm - Ta có D1 = 7300kg/m = 7,3g/cm ; D2 = 11300kg/m = 11,3g/cm - Gọi m1 V1 khối lượng thể tích thiếc hợp kim - Gọi m2 V2 khối lượng thể tích chì hợp kim Bài 1: (2,0 điểm) Ta có m = m1 + m2  664 = m1 + m2 m m1 m2 664 m1 m2 V = V + V2       D D1 D2 8,3 7,3 11,3 664 m1 664  m1 Từ (1) ta có m2 = 664- m1 Thay vào (2) ta   8,3 7,3 11,3 0,25 (1) 0,25 (2) 0,5 (3) 0,5 Giải phương trình (3) ta m1 = 438g m2 = 226g 0,5 Vì kể từ lúc phát âm đến nghe tiếng vang âm truyền quãng đường lần khoảng cách nguồn âm vách núi Nên; a) Khoảng cách người quan sát vách núi: Bài (1,5 điểm) S = v b) Khoảng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang: Smin = v Bài (2,0 điểm) t1 = 340 0,6 = 204(m) t2 = 340  17(m) 20 a) Vì vật đặt gần nhau: chúng nhiễm điện loại đẩy chúng nhiễm điện khác loại hút Nên : Thoạt tiên cầu chuyển động phía kim loại mang điện tích âm b) Sau chạm vào kim loại mang điện tích âm nhận thêm electron, có hai trường hợp sảy ra: - Quả cầu nhiễm điện dương bị lệch phía kim loại mang điện tích âm - Quả cầu bị nhiễm điện âm bị hút phía kim loại mang điện tích dương 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a) K1 K2 mở: bỏ hai khoá Bài (1,5 điểm) khỏi mạch điện, ta có sơ đồ 0,25 mạch điện NX: Bốn đèn sáng 0,25 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) K1 K2 đóng: Chập A với C chập B với D, ta có sơ đồ mạch điện 0,25 NX: Bốn đèn sáng đèn Đ2, Đ3, Đ4 sáng c) K1 đóng , K2 mở: Chập A với C 0,25 NX: Hai đèn Đ1 Đ4 sáng 0,25 (Chú ý: vẽ hình ý cho 0,25 điểm, nhận xét ý 0,25 điểm) 0,25 - Vẽ hình - Vẽ hình (0,5 đ) Bài (3 điểm) - Ta thấy; I1 = I2 (Theo định luật phản xạ) Mặt khác; I3 = I5 (cùng phụ với góc tới góc phản xạ) I5 = I4 (đối đỉnh) => I3 = I4 = I5 Và  SIP + I3 + I4 = 900 => I3 = I4 = (900 – 360) : = 270 Ta lại có: I1 + I2 + I3 + I5 = 1800 => I1 = I2 = (1800 - I3) : = 630 Vậy : - Góc hợp mặt gương với phương thẳng đứng 270 - Góc tới góc phản xạ 630 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 Giám khảo ý: - Ngoài đáp án trên, học sinh làm theo cách khác mà chất vật đáp số cho điểm tối đa Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Nếu học sinh làm từ xuống chưa kết đến bước cho điểm đến bước - Nếu học sinh làm sai xuất phát từ quan niệm vật lí sai dù có kết không cho điểm - Nếu học sinh khơng làm câu a mà có kết để làm câu b khơng tính điểm Trong học sinh khơng ghi đơn vị đại lượng cần tìm hai lần ghi sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho toàn - Hết ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 16 Nội dung Câu Điể m a) Trường hợp  góc nhọn: * cách vẽ : - Xác định ảnh A’ A qua gương (M1) - Xác định ảnh B’ B qua gương (M2) - Nối A’ với B’ cắt gương (M1) (M2) I J - Nối A, I, J, B ta đường truyền tia sáng cần tìm 0.5 A'  I  (M1 ) A 0.7 B  α b) Trường hợp  (M ) J  góc tù: B' * cách vẽ : - Xác định ảnh A’ A A  qua gương (M1) (M1 ) - Xác định ảnh B’ B qua  gương (M2) I A' - Nối A’ với B’ cắt gương (M1) (M2) I α J - Nối A, I, J, B ta đường truyền tia sáng cần tìm c) Điều kiện để phép vẽ thực được: B J (M )   B' 1.2 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Từ trường hợp trường hợp hai ta thấy: hai điểm A, B cho trước, phép vẽ thực A’ B’ cắt gương hai điểm I J 0.5 d Khoảng cách d người quan sát vách núi d = 340.0,6 = 204(m) b Khỏng cách tối thiểu người quan sát vách núi để nghe tiếng vang: dmin = 340  17(m) 20 1 Có ba trường hợp: - Ban đầu ống nhôm chưa bị nhiễm điện: Khi vật nhiễm điện dương chạm vào ống nhơm ống nhơm bị nhiễm điện dương tiếp xúc, kết ống nhôm vật bị nhiễm điện nhiễm điện dương, chúng đẩy ống nhôm bị đẩy xa vật nhiễm điện - Ban đầu ống nhôm nhiễm điện âm độ lớn điện tích ống nhơm vật nhiễm điện khác nhau: Khi vật nhiễm điện dượng chạm vào ống nhơm nhiễm điện âm thì ống nhơm vật bị nhiễm điện dấu với nhau, chúng đẩy ống nhôm bị đẩy xa vật nhiễm điện 0.5 - Trường hợp đặc biệt, ban đầu ống nhôm nhiễm điện âm độ lớn điện tích ống nhơm vật nhiễm điện nhau: Sau tiếp xúc, ống nhôm vật bị nhiễm điện trở thành vật trung hòa, chúng khơng tương tác với dây treo ống nhôm không bị lệch 0.5 a Đ1 Đ2 Đ3 M V A K + e Trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện nguồn điện tổng hiệu điện đặt vào thiết bị điện nên ta có: U = 3.1,5 + = 7,5V c Một đèn bị cháy đèn lại khơng sáng mạch hở Hiệu điện đèn động 0, hiệu điện hai đầu nguồn điện 7,5V ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 1: Giải a Cách vẽ A’ - Lấy ảnh A’ qua G1 A I1 G1 - Lấy ảnh B’ qua G2 B - Nối A’B’ cắt G1 I1 Cắt G2 I2 - Nối AI1I2B tia sáng cần vẽ G2 I2 B’ b Vẽ ảnh A’ qua G2 - Vẽ ảnh B’ qua G1 B’ - Nối A’B’ cắt G2 I1 A G1 - Nối A’B’ cắt G1 I2 B - Nối AI1I2B tia sáng cần tìm I2 I1 G2 A’ Câu Bài làm * Cách vẽ - Vẽ ảnh S’ S qua G1 - Vẽ ảnh A’B’ AB qua G2 G1 S’ S - Nối A’S’ cắt G1 I1 cắt G2 I2 A - Nối B’S’ cắt G1 I3, cắt G2 I4 - Nối SI1I2A SI3I4B I3 B I1 giới hạn chùm sáng phát từ S phản xạ qua G1  G2 I2 I4 G2 vừa vặn qua khe AB B’ A’ Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 3: Khoảng cách từ người chiến sĩ đến vách núi s=v.t=340.1/2.3,4=580m Câu 4:A2 :I=I1+I2  I2=I-I1=0,35-0,12=0,23A Câu 5:Vì sau phản xạ gương, tia phản xạ ló ngồi lỗ S trùng với tia chiếu vào Điều cho thấy mặt phản xạ có trùng tia tới tia phản xạ Điều xảy tia KR tới G3 theo hướng vng góc với mặt gương Trên hình vẽ ta nhìn thấy Tại I: I1=I2=A Tại k: K1=K2 mặt khác K1=I1+I2=2A Do KR  BC  Góc K2=B=C=2A Trong tam giác ABC: Góc A+B+C=180độ  A+2A+2A=5A=180 độ  A=180/5=36 độ A  B=C=2A=72 độ S I G1 K G2 B C R G3 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 18 Bài 1(3 đ): ( hình vẽ) Vẽ ảnh S’1; S’2 ( Phương pháp đối xứng) ( đ) Chỉ được: + vùng nhìn thấy S’1 vùng II (Cho 0,5 đ) + Vùng nhìn thấy S’2 vùng I ( cho 0,5 đ) + Vùng nhìn thấy hai ảnh vùng III ( cho 0,5 đ) + Vùng không nhìn thấy ảnh vùng IV ( cho 0,5 đ) Bài 2: ( đ) ( xem hình vẽ) Gọi ảnh A qua gương A1; A2 ( dựng ảnh, cho đ) Theo tính chất trở lại ngược chiều Của ánh sáng Nếu ánh sáng xuất phát từ M N Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A1 A2 tia phản xạ qua A ( 0,5 đ) Vậy ta có cách dựng: + Dựng ảnh A1; A2 A qua gương +Nối A1 A2 cắt Gương M N ( cho đ) + Các tia sáng qua điểm A, M, N hình vẽ tia sáng cần dựng ( cho 1,5 đ) + Tia sáng theo chiều AMNA ANMA thỏa mãn ( đ) Bài 3(3 đ): Hệ thống ròng rọc thiết kế hình vẽ ( cho 1,5 đ) + Khi trọng lượng P vật nặng tác dụng vào ròng Rọc phía lực chia cho sợi dây Mỗi sợi dây chịu lực P/3 ( đ) Vậy lực kéo vật P/3 ( 0,5 đ) Bài 4( đ): Gọi vận tốc động tử V1; vận tốc âm V2 Khoảng cách động tử thời điểm động tử phát âm tới Vật cản S1 khoảng cách thời điểm động tử nhận Tín hiệu âm phản xạ S2 Thời gian âm từ động tử tới vật cản t1 = S1 V2 ( 0,5 đ) Thời gian âm phản xạ từ vật cản tới gặp động tử là: t2 = S2 V2 ( 0,5 đ) Thời gian động tử từ phát âm tới nhận tín hiệu S1  S V1 S S S S Ta có t3 = t1 + t2   V2 V1 S V V  340 69     S V2  V1 340  67 t3 = (0,5 đ) (0,5 đ) (1 đ) Bài 5(3 đ): Nhận xét: + Khi hai đèn mắc song song vào nguồn hai đèn sáng (0,5 đ) + Nếu hai đèn mắc nối tiếp vào nguồn hai đèn sáng mức bình thường (0,5 đ) + Vậy phải mắc chuyển mạch cho vị trí hai đèn mắc song song, vị trí hai đèn mắc nối tiếp (0,5 đ) + chuyển mạch thứ hai đảm bảo yêu cầu: vị trí mạch hở, vị trí mạch kín (0,5 đ) + Vậy mạch điện thiết kế hình vẽ sau: Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Vẽ mạch ( đ) Bài 6(3 đ): ( xem hình vẽ) + vẽ hình: ( đ) + xác định góc quay tia phản xạ góc j: (0,25 đ) + xác định góc AII’ = j (0,25 đ) + Xác định góc AIM = I (0,5 đ) + Xác định góc MII’ = I (0,5 đ) + Kết luận j = 2i (0,5 đ) BÀI Bài (3,0đ) Bài (6,5 đ) ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 19 NỘI DUNG ĐIỂ M a) (1,5đ) Người nghệ sĩ làm để dây đàn căng chùng xuống Khi dây đàn căng, dây đàn dao động nhanh, tần số dao động lớn, âm phát cao Khi dây đàn chùng, dây đàn dao động chậm, tần số dao động nhỏ, âm phát thấp b) (1,5đ) - Cách 1: Mắc đèn song song với mắc vào nguồn điện 6V: U = UĐ1 = UĐ2 = 6V - Cách 2: Mắc đèn nối tiếp với mắc vào nguồn điện 12V U = uĐ1 + UĐ2 = 6+6 = 12V a)(2,5đ) (Cách vẽ cho 1,5đ; vẽ cho 1,0đ) 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 S - Lấy S’ đối xứng với S qua gương - S’ ảnh S qua gương - Vì tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh nên nối S’I, S’K kéo dài lên mặt gương ta tia IR KR’ cần vẽ R M' R' H M K I S' b) (2,0 đ) Chứng minh ISK =  IS' K Suy góc ISK = góc IS' K =900 Vậy S’R  S’R’ c) (2,0đ) 1,0 0,5 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn NỘI DUNG BÀI ĐIỂ M - Dựng tia phản xạ MM’ tia SM qua gương - Tính góc SIM = 600 Xét ISK vng S, SM trung tuyến => SM = 1/2IK = MK => SIM cân M, mà góc SIM = 600=> SIM => góc SMI = 600 => góc KMM’ = 600 suy góc S’MK = 1200 Chỉ góc MKS’ = 300 Xét MKS ' có góc S’MK = 1200, góc MKS’ = 300 Suy góc MS’K = 1800- 1200 - 300 = 300 Bài Có trường hợp xảy ra: Mỗi trường hợp cho 0,5 đ (3,0 đ) + A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm + B nhiễm điện dương, A nhiễm điện âm + A nhiễm điện dương, B không nhiễm điện + B nhiễm điện dương, A không nhiễm điện + A nhiễm điện âm, B không nhiễm điện + B nhiễm điện âm, A không nhiễm điện Bài S = 350m; v1 = 10m/s; v2 = 340m/s (3,5đ) a) 1,5 đ Quãng đường mà âm từ phát đến thu âm phản xạ là: 2.350 = 700m Vậy thời gian mà âm từ phát đến thu âm phản xạ là: 700  2,06(s) 340 b) 2,0 đ Gọi S1 khoảng cách từ vị trí vật gặp âm phản xạ đến tường Thời gian âm từ phát vật thu âm phản xạ là: t1 = S  S1 v2 Thời gian vật mà vật đến gặp âm phản xạ là: t2 = Bài (4,0đ) S  S1 v1 0,5 1,5 1,0 0,5 0,25 0,25 Mà t1 = t2 nên ta có S  S1 S  S1 = v2 v1 0,5 Thay số vào ta có : 350  S1 350  S1 = 340 10 0,5 Tìm S1 = 330 (m) a) (2,0đ) Xét mạch điện gồm (Đ1//Đ2//Đ3)ntĐ4 Số ampe kế A 5A => Cường độ dòng điện mạch I = 5A Ta có I = I123 = I4 = 5(A) Xét mạch gồm Đ1//Đ2//Đ3 Ta có I123 = I1 + I2 + I3 => I3 = I123 - I1 - I2 = – 1,5 – 1,5 = 2(A) b) (2,0đ) Ta có U = U123 + U4 Mà U123 = U1 = U2 = U3 = 4,5 (V) 0,5 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn NỘI DUNG ĐIỂ M Nên U4 = U – U123 = 12 – 4,5 = 7,5 (V) Vậy hiệu điện đầu đèn hiệu điện đầu đèn 4,5 (V); Hiệu điện đầu đèn 7,5 (V) 0,5 BÀI 0,5 Lưu ý: - Lời giải trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hồn chỉnh, luận chặt chẽ cho điểm tối đa - Học sinh trình bày nhiều cách giải khác cho điểm tương ứng ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 Câu Yêu cầu nội dung S1 A Điểm I B M S C J 1đ D S2 S3 S1 (GB1 ) K H 1đ A S M I C (G2 ) D S2 Cách dựng: - TH1: - Dựng ảnh S1 S qua gương AB - Dựng ảnh S2 S1 qua gương CD - Nối S2 với M cắt CD J - Nối S1 với J cắt gương AB I - Nối S với I => SIJM đường truyền tia sáng cần vẽ - TH2: - Dựng ảnh S1 S qua gương AB 0.5đ Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Dựng ảnh S2 S1 qua gương CD - Dựng ảnh S3 S2 qua gương AB - Nối S3 với M cắt gương AB K - Nối K với S2 cắt gương CD J - Nối J với S1 cắt gương AB I - Nối S với I => SIJKM đường truyền tia sáng cần vẽ 0.5đ 2.5đ - + K1 Đ3 Đ2 Đ1 K2 a) Thời gian để màng loa thực dao động là: Ta có f = 1đ 1 => T =   0,0011( s) T f 880 b) Trong thời gian ấy, âm truyền: - Trong khơng khí đoạn: s1 = 0,0011x340 = 0,374 (m) - Trong nước đoạn: s2 = 0,0011 x 1500 = 1,65 (m) Ta có U 12  3 U1 Khi thay nguồn điện khác, ta có: ' U2  => U2’ = 3.U1’ ' U1 (1) Mặt khác bóng đèn mắc nối tiếp, ta có: U1’ + U2’ = 24 (2) Từ (1) (2), ta có: U1’ = 6V U2’ = 18V S M E I G S’ 2, Lấy điểm E tùy ý G , nối SE, EM Ta có SE + EM = ES’+ EM > S’M 0.5đ 0.5đ 0.5đ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 21 1, - Dựng S’ đối xứng S qua G - Nối S’ với M cắt G I - Nối S với I - Dễ ràng chứng minh SI tia tới , IM tia phản xạ 0.5đ 0.5đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  ES’ + EM > S’I + IM  ES’ + EM > SI + IM ( ĐPCM) Câu II : ( đ) S1 G1 K S  I S2 G2 1đ 1, - Dựng S1 đối xứng với S qua G1 - Dựng S2 đối xứng với S1 qua G2 - Nối S2 với S cắt G2 I - Nối I với S1 cắt G1 K - Nối K với S - Vậy đường là: S  K  I  S 2, CM : SK + KI + IS = SS2 Ta có : SK + KI + IS = S1K + KI + SI = S1I + SI S1I + SI = S2I + IS = SS2 ( ĐPCM) Câu III (2 đ) Bỏ qua thời gian ánh sáng từ nơi xảy sét đến nơi người quan sát Ta có quãng đường từ nơi sảy sét đến nơi người quan sát là: S = v.t = 340 = 1700(m) Câu IV: (4 đ) Vì đèn đèn giống nên số V1 V2  Số V2 = 10V Chỉ số V = V1 + V2 = 10V + 10V = 20V Câu V: (4 đ) Vì đèn đèn giống nên cường độ dòng điện qua đèn đèn số A1 chia  IĐ3 = IĐ2 =  2( A) Số Ampe kế A số Ampe kế A1 + cường độ dòng điện qua Đ1  Cường độ dòng điện qua Đ1 A - A1 = - 4= 3(A) Số Ampe kế A2 cường độ qua đèn đèn IA2 = + = 5(A) hết _ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 23 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 24 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 25 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 26 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 2đ 1đ 1đ 2đ 1đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ ... : m  m1  D1V  321 ,75 ( g ) Từ công thức D  điểm m 321 ,75   1, 07( g ) V 300 0,5điểm Câu Một ống thép dài 25m Khi em học sinh dùng búa gõ vào 2,0 điểm đầu ống em học sinh khác đặt tai đầu... ĐỀ 8: MÔN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Bài 1: (2,0 điểm) Một mẩu hợp kim thi c – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thi c chì... làm ĐỀ 7: MƠN VẬT LÍ LỚP ( Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (5 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg a) Tính thể tích cát b) Tính trọng lượng đống cát 6m3 Câu 2: (5 im) Một ng-ời cao 1,7m mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn lý chọn lọc , Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn lý chọn lọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay