SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8

21 26 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ CHU HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN HỌC VẬT Người thực hiện: HÀ THỊ MINH THU Chức vụ: Giáo viên Chuyên môn: Đại học Vật Mơc lơc Nội dung Trang Mơc lơc Danh mơc ch÷ viết tắt Phần I: đặt vấn đề Phần ii: giảI qut vÊn ®Ị sở luận Thực trạng vấn đề Các biện pháp thực để giải vấn đề Hiệu sáng kiến kinh nghiệm PhÇn iii: kÕt luËn, kiÕn nghị Kt lun Kin ngh Tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt TT Chữ viết thường Giáo viên Học sinh Trung học sở Học kì Chữ viết tắt GV HS THCS HK1 1 3 10 14 15 15 15 Sách giáo khoa Sách giáo viờn Sỏch bi SGK SGV SBT Phần I: đặt vÊn ®Ị Trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng mơn Vật nói riêng, việc cải tiến phương pháp dạy học nhân tố quan trọng Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chun mơn, việc phát huy tính tích cực HS ý nghĩa quan trọng Bởi xét cho công việc giáo dục phải tiến hành sở tự nhận thức, tự hành động, việc khơi dậy phát triển ý thức, lực tư duy, bồi dưỡng phương pháp tự học đường phát triển tối ưu giáo dục Cũng học tập mơn khác, học Vật lí lại cần phát triển lực tích cực, lực tư HS để biết mà phải hiểu để giải thích tượng Vật lí áp dụng kiến thức kỹ vào hoạt động sống gia đình cộng đồng Trong khuôn khổ nhà trường phổ thông, tập Vật lí thường vấn đề khơng phức tạp, giải suy luận logic, tính tốn thực nghiệm dựa sở quy tắc Vật lí, phương pháp Vật lí quy định chương trình học Nhưng tập Vật lí lại khâu quan trọng trình dạy học Vật lí Việc giải tập Vật lí giúp củng cố, đào sâu, mở rộng kiến thức giảng, xây dựng củng cố kỹ năng, kỹ xảo vận dụng thuyết vào thực tiễn; biện pháp quý báu để phát triển lực tư HS, tác dụng sâu sắc mặt giáo dục tư tưởng, đạo đức lớn Vì việc giải tập Vật lí mục đích cuối khơng phải tìm đáp số, điều quan trọng cần thiết; mục đích việc giải chỗ người làm tập hiểu sâu sắc khái niệm, định luật Vật lí, vận dụng chúng vào vấn đề thức tế sống, lao động Trong năm vừa qua, với việc thay đổi chương trình SGK phương pháp dạy học tích cực mang lại kết rõ nét mặt Giáo viên phát huy tính tích cực HS, chất lượng giảng dạy nâng cao, HS tiếp cận tiếp cận với kiến thức mới, tiếp cận khoa học kỹ thuật … Đặc biệt học sinh khả tự hình thành kiến thức thơng qua thí nghiệm, thơng qua kênh hình, kênh thơng tin sách giáo khoa … Qua kiến thức Vật em mở rộng, khả vận dụng thực tế em nâng lên Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn định cho học sinh, học sinh khối 6, 7, Nguyên nhân tuần em học tiết vật lý, chương trình ba khối lớp náy khơng tiết tập, nhiều học sinh gặp khó khăn giải tập giáo viên cung cấp tập sách tập Đặc biệt, khó khăn học sinh khối Đây chương trình vật mà em bắt đầy thoát khỏi tập tính để sâu vào tập định lượng Cụ thể chương trình học kỳ I (Chương I: học) Với trên, thời gian hình thành cho em kỹ làm tập không nhiều, khiến cho chất lượng em tương đối thấp Với thực tế trên, thân giáo viên vào nghề năm cảm thấy trăn trở Do tơi cố gắng tìm cách khác để giúp học sinh nâng cao chất lượng, học sinh trung bình yếu Sau thời gian thử nghiệm, tơi rút cho số kinh nghiệm nhỏ, là: “Hướng dẫn học sinh giải tập phần C hc Vt Phần ii: giảI vÊn ®Ị sở luận vấn đề - Xuất phát từ mục tiêu giáo dục đào tạo đất nước Phải đào tạo hệ trẻ thành người lao động làm chủ đất nước, trình độ văn hố bản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Những người trí tuệ lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt Những người phải rèn luyện trình đào toạ tự tạo Để đạt mục tiêu giảng dạy nhà trường phổ thơng điều quan trọng phát triển trí tuệ lực sáng tạo học sinh học tập Hoạt động nhận thức dạy học lấy học sinh làm trung tâm, làm chủ thể việc nhận thức với hướng dẫn giúp đỡ giảng dạy tích cực hiệu giáo viên việc học tập tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh - Xuất phát từ nội dung chất trình dạy học, hoạt động nhận thức ý thức phẩm chất tâm lý, lực người biểu hình thành hoạt động người Việc dạy học làm cho học sinh phát triển khác tuỳ thuộc nội dung phương pháp dạy học Vì việc dạy học khơng quan tâm đến nhiệm vụ làm cho học sinh tiếp thu số kiến thứuc đó, mà phải quan tâm tới nhiệm vụ phát triển trí tuệ học sinh Trong trình làm cho học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng, nhiệm vụ trình dạy học giới hạn tạo thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tính chất tái tạo đơn Mà cần phải cho trình dạy học phát triển học sinh lực áp dụng kiến thức tình Giải tốn khơng phải theo khn mẫu có, thực tốn làm tính chất nghiên cứu thiết kế, vạch angorit hợp mà trước chưa biết để giải toán thuộc loại mới, nắm kỹ năng, kỹ xảo hợp yêu cầu thực tiễn Tức phải phát triển lực sáng tạo HS - Từ thực tế giáo dục Việc phấn đấu cho học sinh tự tìm tòi, tự hiểu biết để phát triển, khai thác, hưởng thụ thành quà lao động chưa tự bỏ cách giáo dục mang tính thực dụng Khơng giáo viên chăm lo cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết để em làm điểm cao mà khơng ý phát huy trí lực học sinh, không quan tâm đến việc rèn luyện trí thơng minh, sáng tạo học sinh Điều nguy hại là, sau học xong tượng vật định luật vật số em lại vận dụng tượng, định luật vào để giải thích số tượng khoa học tự nhiên không ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật Thực trạng vấn đề 2.1 Vấn đề 1: Học sinh không hệ thống kiến thức học, điều đáng đề cập học sinh làm tập, chưa hình thành cho kỹ làm bài, lúng túng sử dụng cơng thức, dù cơng thức quen thuộc Nhắc lại công thức học: Trong trình giải tập, hầu hết học sinh hay quên công thức sau, mà theo gọi cơng thức nhóm I: + Hệ thức liên hệ trọng lượng khối lượng: P = 10.m Trong đó: P: trọng lượng vật, đơn vị Niutơn (N) m: khối lượng, đơn vị kilôgam (kg) + Khối lượng riêng: D = m V Trong đó: D: khối lượng riêng, đơn vị kilôgam mét khối (kg/m3) m: khối lượng, đơn vị kilơgam (kg) V: thể tích vật, đơn vị mét khối (m3) + Trọng lượng riêng: d = P V Trong đó: d: trọng lượng riêng, đơn vị Niutơn mét khối (N/m3) P: trọng lượng vật, đơn vị Niutơn (N) V: thể tích vật, đơn vị mét khối (m3) + Hệ thức liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng: d = 10.D + Thể tích số vật dạng hình học như: Hình trụ, hình hộp, hình cầu … + Diện tích số vật dạng hình học thường gặp như: Hình chữ nhật, hình vng, hình tròn … Các cơng thức học chương trình Vật phần học (mà theo gọi công thức nhóm II), em quên chưa hệ thống chưa linh hoạt vận dụng như: + Vận tốc: v = S t Trong đó: v: vận tốc, đơn vị mét giây (m/s) kilômét (km/h) s: quãng đường, đơn vị mét (m) kilômét (km) t: thời gian, đơn vị giây (s) (h) + Vận tốc trung bình: vtb = s1 + s t1 + t Trong đó: vtb: vận tốc trung bình qu•ng đường gồm nhiều đoạn đường s1, s2: đoạn đường tương ứng t1, t2: thời gian tương ứng để hết đoạn đường + áp suất: p = F S Trong đó: p: áp suất, đơn vị Niutơn mét vuông (N/m2) Paxcan (Pa): 1N/m2 = Pa F: áp lực, đơn vị Niu tơn (N) S: diện tích bị ép, đơn vị mét vng (m2) Lưu ý : Khi vật mặt phẳng nằm ngang độ lớn áp lực vật tác dụng lên mặt bị ép nằm ngang trọng lượng vật : F = P = 10.m + áp suất chất lỏng: p = d.h Trong đó: p: áp suất chất lỏng, đơn vị Niutơn mét vuông (N/m2) Paxcan (Pa): 1N/m2 = Pa d: trọng lượng riêng, đơn vị Niutơn mét khối (N/m3) h: độ sâu điểm cần tính áp suất so với mặt thống chất lỏng, đơn vị mét (m) + Lực đẩy ácsimét: FA = d.V Trong đó: FA: lực đẩy ácsimét, đơn vị Niutơn (N) V: thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ, đơn vị mét khối (m3) + Sự nổi: Khi nhúng vật vào chất lỏng : - Vật chìm xuống khi: FA < P - Vật lên khi: FA >P - Vật lơ lửng lòng chất lỏng khi: FA = P + Cơng thức học: A = F.s Trong đó: A: công lực F, đơn vị Jun (J) F: lực tác dụng lên vật, đơn vị Niutơn (N) S: quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị mét (m) Lưu ý: - Công trọng lực: A = P.h - Công lực kéo vật lên theo phương thẳng đứng: A = Fk.h = P.h + Cơng suất: P = A t Trong đó: P: công suất, đơn vị Oát (W) Jun giây (J/s) A: công thực hiện, đơn vị Jun (J) t: thời gian, đơn vị giây (s) Chính mà cần hệ thống cho học sinh công thức em học hình thức sau: + Ngay từ đầu, chương học giáo viên phải nhắc lại cho học sinh công thức nhóm I Trên sở này, em tiếp thu công thức mới, em liên tưởng với công thức cũ, vận dụng để chứng minh cơng thức + Ngồi ra, giáo viên lập cho học sinh thư mục cơng thức sau để học sinh dễ nhớ, linh hoạt vận dụng Vận tốc: Vận tốc v= s t Vận tốc trung bình: vtb = s1 + s t1 + t Trọng lực: P = 10.m Lực ma sát Lực Lực đẩy Ác si mét: FA = d.V học Áp suất: P = F S Áp suất chất lỏng: p = d.h Áp suất Áp suất khí Cơng học A = F.s P= Cơng suất A t Thể tích vật dạng hình học Cơng thức liên quan Diện tích vật dạng hình học - Cuối cùng, giáo viên cần lưu ý việc biến đổi công thức em Theo kinh nghiệm tơi nhiều học sinh yếu việc biến đổi cơng thức Ví dụ như: v = s t s = v.t v = s t t= v s - Điều hạn chế lớn đến việc định hướng giải tập em Chính vậy, học sinh trung bình yếu, giáo viên cần cách hợp lí nhất, từ hình thành cho em kỹ tập 2.2 Vấn đề 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng công thức để giải tập - GV cần hướng cho học sinh cách xác định đại lượng đề cho, đồng đơn vị, đại lượng cần tìm vướng mắc bước đầu học sinh Đa số học sinh đọc đề quan tâm đến việc tóm tắt đề, bước quan trọng để học sinh định hướng giải, biết phải tìm đại lượng trung gian để đến kết cuối - Giúp học sinh xác định cơng thức cần dùng Cụ thể như, đề yêu cầu học sinh tìm áp suất, tức học sinh phải biết cơng thức F cần dùng P = S , cơng thức dùng cuối giải để đưa kết Bên cạnh dùng cơng thức trung gian để tính F S Vậy học sinh xác định công thức đâu? Học sinh dựa trí nhớ cảu riêng mình, em chư kịp nhớ em dùng bảng hệ thống mà hình thành để vận dụng - Lập sơ đồ theo hình thức quy nạp vấn đề, gợi mở cho học sinh xác định đại lượng liên quan để đến kết quả: Đại lượng cần tìm Kết Bước Đại lượng trung gian Đại lượng trung gian 1’ Đại lượng trung gian Đại lượng trung gian 2’ Bước Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Các biện pháp Bước a, Nắm bắt mục tiêu học (Lượng hoá kiến thức) Mục tiêu: Là để đánh giá chất lượng học sinh hiệu dạy giáo viên Người học sinh phải nắm sau học Mục tiêu cần phải lượng hoá nhóm mục tiệu: - Mục tiêu kiến thức: - Về kỹ khả - Về tình cảm, thái độ b, Tổ chức học sinh học tập chiếm lĩnh tri thức c, Cách giao tập từ dễ đễn khó Nhằm giúp học sinh tiếp thu từ từ dạng tập mới, đặc biệt giúp học sinh yếu nắm bắt kịp kiến thức 3.2 Áp dụng phương pháp vào giải tập a Dạng tập trực tiếp: Là dạng cho đại lượng cụ thể, áp dụng cơng thức tính ngay, khơng cần tìm đại lượng trung gian Bài tốn 1: Một ô tô chuyển động đoạn đường 120 km Hỏi vận tốc xe ô tô? - Với tập đơn giản HS làm dễ dàng vấn đề đặt chỗ: Liệu học sinh nhận biết đại lượng cho cần tìm tập hay khơng? Dùng cơng thức tương ứng để tính tốn? - Vì vậy, GV cần u cầu học sinh tóm tắt đề bài, để học sinh xác định giáo viên định hướng dần hình thành sơ đồ để tìm đáp án Chúng ta làm sau: Câu hỏi gợi mở HS phát Sơ đồ Đề cho biết đại lượng Quãng đường S thời S nào? gian t Đơn vị đại lượng Chư đồng nhất, đổi đơn đồng chưa? Nếu chưa vị từ giây S P= t t phải làm nào? đổi m sang km Muốn tính vận tốc cảu tơ v = s t dùng cơng thức nào? b Dạng tập bước trung gian: Đây dạng tập đòi hỏi học sinh cao hơn, bước bị khuyết mà yêu cầu học sinh phải tìm đến kết cuối Bài toán 2: Một người khối lượng 70 kg đứng sàn nhà Biết diện tích tiếp xúc bàn chân lên sàn 16 cm Tính áp suất người tác dụng lên sàn nhà? - Với tập học sinh cần xác định đại lượng cần tìm áp suất P, đại lượng trung gian áp lực diện tích bị ép Trong đó, áp lực người tác dụng lên sàn nhà độ lớn độ lớn cảu trọng lực áp dụng lên người, diện tích bị ép tổng diện tích hai bàn chân Câu hỏi mở HS Phát Đề cho biết đại lượng nào? Khối lượng m; diện tích tiếp xúc hai bàn chân Đơn vị đại lượng Chưa đồng nhất, đổi đơn vị đồng chưa? Nếu từ cm2 sang m2 chưa phải làm nào? Muốn tính áp suất người tác dụng lên mặt sàn ta phải dùng cơng thức nào? Sơ đồ F = P = 10.m F P= S Muốn tính áp suất Phải biết áp lực F người tác dụng lên mặt diện tích bị ép S sàn ta phải dùng cơng thức nào? F F P= S S S= 2So Diện tích bị ép diện tích Diện tích bị ép tổng nào? diện tích hai bàn chân Áp lực người tác dụng lên mặt sàn trường hợp tính nào? Người đứng mặt phẳng nằm ngang nên áp lực người tác dụng lên mặt sàn độ lớn trọng lượng người: F = P = 10.m Bài toán 3: Một ô tô chuyển động với vận tốc 36 km/h 15 phút với lực kéo động 1000N Tính cơng suất tơ? - Với toán này, học sinh cần xác định đại lượng cần tìm cơng suất ơtơ, đại lượng trung gian công lực động quãng đường Câu hỏi gợi mở HS phát Sơ đồ Đề cho biết đại lượng Vận tốc v; thời gian t; lực kéo F nào? Cơng suất cần tìm đơn vị Đổi km sang m; phút sang giây J/s Vậy cần đổi đơn vị vận tốc thời gian nào? A P= Muốn tính cơng suất phải dùng t t A công thức nào? P= t A = F.s Theo đề Cần tìm cơng cần phải tìm đại lượng lực động thực hai đại lượng trên? Để tìm cơng lực động A = F.s phải dùng cơng thức nào? Đề cho lực động Cần tính quãng cơ, cần tìm đại đường s v= S t S = v.t lượng nào? Để tính qng đường s phải dùng cơng thức nào? v= S t S = v.t Hiệu Sáng kiến kinh nghiệm Từ việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập vật nêu trên, HKI năm học 2011 - 2012 vừa qua, thấy đa số học sinh trung bình yếu vận dụng cách linh hoạt vào việc giải tập, học sinh khả tư tốt hơn, kỹ vận dụng kiến thức vào giải tập tốt hơn, linh hoạt Tuy nhiên điều nhận thấy là: Sau vận dụng kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy trường, phận học sinh chưa kết trung bình, thực em bước tiến so với trước thái độ, tình cảm, long u thích mơn khả dần định hình bước giải tập Vật Cụ thể chất lượng môn vật HKI trường năm học 2011 - 2012 Năm Sĩ Lớp học số 8A 2011 8B 2012 8C Giỏi Khá TB Yếu, Kém 23 SL % 13 SL 11 % SL 47,8 % SL 39,2 23 8,7 34,8 13 56,5 23 8,7 12 52,2 34,8 1 % 4,3 Trên TB SL 23 % 100 23 100 22 95,7 Phần iii: kết luận, kiến nghị Kt lun Dy học nhằm góp phần quan để hình thành nhân cách người lao động mới, sáng tạo, thích nghi với xã hội ngày phát triển Do vậy, phương pháp dạy học môn phải thực chức nhận thức, phát triển giáo dục, tức lựa chọn phương pháp dạy học môn cho học sinh nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức vào thực tiễn Đặc biệt, Vật môn khoa học thực nghiệm đòi hỏi phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh trình lĩnh hội tri thức Chính lựa chọn phương pháp dạy học môn vật lý, người giáo viên cần vào phương pháp đặc thù khoa học lấy hoạt động nhận thức học sinh làm sở xuất phát Kiến nghị Trên số biện pháp nhằm “ Hướng dẫn HS giải tập phần học Vật ” Đó mà tơi tích lũy q trình giảng dạy mơn Vật thời gian qua Qua trình giảng dạy, tìm hiểu trao đổi với đồng nghiệp thông qua tiết dự giờ, tham khảo tài liệu… tơi tích lũy cho số kinh nghiệm tơi áp dụng vào dạy lên lớp trường THCS Chu Hóa Những biện pháp tơi rút từ thực tế, trao đổi với đồng nghiệp, hạn chế Vậy tơi mong đươc tiếp thu ý kiến đống góp Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường hội đồng khoa học Phòng giáo dục đào tạo Việt trì để từ trao đổi, rút kinh nghiệm giúp nâng cao đươc chất lượng môn Hệ thống tập chương trình Vật lớn, thời gian cho tiết tập nên khả tích luỹ kiến thức học sinh khó khăn Nhà trường cấp nên tạo điều kiện thời gian sở vật chất cho giáo viên số để giáo viên học sinh trao đổi, giải tập khó Đề nghị nhà trường Phòng giáo dục lưu lại sáng kiến kinh nghiệm hay thiết thực tính chất khả thi để phổ biển rộng rãi giúp GV điều kiện tham khảo, học tập vận dụng giảng dạy hàng ngày Tôi xin chân thnh cm n! Tài liệu tham khảo V Quang, Sách Giáo khoa Vật 8, NXB Giáo dục, năm 2006 Vũ Quang, Sách Giáo viên Vật 8, NXB Giáo dục, năm 2006 Bùi Gia Thịnh, Sách Bài tập Vật 8, NXB Giáo dục, năm 2006 1 ... Sáng kiến kinh nghiệm Từ việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập vật lý nêu trên, HKI năm học 2011 - 2012 vừa qua, thấy đa số học sinh trung bình – yếu vận dụng cách linh hoạt vào việc giải. .. cao chất lượng, học sinh trung bình yếu Sau thời gian thử nghiệm, tơi rút cho số kinh nghiệm nhỏ, là: Hướng dẫn học sinh giải tập phần C hc Vt lý Phần ii: giảI vÊn ®Ị Cơ sở lý luận vấn đề - Xuất... thù khoa học lấy hoạt động nhận thức học sinh làm sở xuất phát Kiến nghị Trên số biện pháp nhằm “ Hướng dẫn HS giải tập phần Cơ học – Vật lý ” Đó mà tơi tích lũy q trình giảng dạy mơn Vật lý thời
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI bài tập PHẦN CƠ HỌC – VẬT LÝ 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay