Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn lý lớp 11

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỞ GD & ĐT TPHCM KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2014-2015 MƠN: Vật – Khối 11 (chương trình bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 01 trang ĐỀ Câu 1: điểm Thế tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có tượng phản xạ tồn phần Áp dụng: Chiếu tia sáng từ môi trường suốt có chiết suất n = ngồi khơng khí với góc tới i = 600 Hãy cho biết lúc có tia khúc xạ khơng? Vì sao? Câu 2: 2,5điểm Cho dây dẫn thẳng dài vô hạn chạy chiều, đặt vng góc với mặt phẳng hình vẽ điểm A B cách 5cm chân khơng Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 10A I2 = 20A 1.Xác định cảm ứng từ tổng hợp I1 I2 gây C cách A 10cm, cách B 5cm Tại C đặt dòng điện thẳng dài I3 = 10A ngược chiều I1 Tính độ lớn lực tổng hợp dòng điện I1 I2 tác dụng lên 2m chiều dài dây I3 I1 I2 A B Câu 3: điểm Một ống dây hình trụ có chiều dài l = 50cm, tiết diện S = 10cm2 gồm 1000 vòng dây Biết lõi ống dây khơng khí Xác định độ tự cảm ống dây Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng từ đến 5A thời gian 0,01s Xác định độ lớn suất điện động tự cảm ống dây Câu 4: 3,5 điểm Vật sáng AB 2cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 40cm, cách thấu kính khoảng 50cm 1.Xác định vị trí, tính chất độ lớn ảnh A’B’ AB qua thấu kính Vẽ hình Để thấu kính cố định, phải tịnh tiến AB dọc theo trục để ảnh A’B’ AB qua thấu kính ảnh thật, nhỏ AB cách AB khoảng 250cm HẾT - Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỞ GD & ĐT TPHCM Đáp án Nêu tượng phản xạ toàn phần gì.( 0,5 đ) Nêu điều kiện xảy tượng phản xạ toàn phần (0,5đ) Áp dụng: Câu HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: Vật – Khối 11 (chương trình bản) Ý 2,0đ n Tính sinigh = =  igh  450 (0,5đ) n1 Kết luận: i = 600 > igh = 450 → khơng có tia khúc xạ xảy tượng phản xạ toàn phần ( 0,5đ) a) (1,5đ)   Tính vẽ hình B1 , B2 (1đ)  B1 có: + Đđ: C + Phương:  AC, I1 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải + Độ lớn: B1  2.10  B2 có: + Đđ: C Điểm 2,5đ 10 I1 -5  2.10 T  2.10 0,1 AC + Phương:  BC,I2 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải + Độ lớn: B1  2.10  I2 20 -5  2.10  8.10 T BC 0,05 Tính vẽ hình BC (0,5đ)   + ĐĐ: C, phương, chiều: phương chiều với B1 , B2 , độ lớn: BC = B1 + B2 = 10-4 T b) (1,0đ) F3 = BC.I3.l sin900 = 10-4.10.2.1= 2.10-3N ( Ct: 0,25đ, số: 0,25đ, kết quả: 0,5đ) a) (1,0đ) L = 4 10 7. 2,0đ N S (0,25đ) l Thế số (0,25đ), kết L =  104 H b) (1,0đ) | etC | L (5  0) i = 0,4  (V)  8 10 0,01 t Công thức (0,25đ), số (0,25đ), đáp án (0,5đ) 1 1 d f 50.40 (1,0đ)    d'   200cm f d d' d  f 50  40 1 d f    d' (0,25đ ), số (0,25đ) , đáp án: 0,5đ f d d' d f d' 200 k=    4  ảnh thật, ngược chiều vật (0,5đ) d 50 2,0đ Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Tính k = -4 (0,25đ), kết luận tính chất ảnh (0,25đ) Vẽ hình (0,5đ) Suy hệ pt: d+d’ = 250cm d d ' d  d'  d nghiệm pt bậc 2: (0,5đ) d  Ld  Lf  Giải : d = 200cm  d ' 50cm ( nhận) (0,5đ) d = 50cm = d  d ' 200cm (loại)  dịch chuyển vật xa thấu kính đoạn: 150cm (0,5đ) f= 1,5đ ... hình B1 , B2 (1đ)  B1 có: + Đđ: C + Phương:  AC, I1 + Chiều: theo qui tắc nắm tay phải + Độ lớn: B1  2. 10  B2 có: + Đđ: C Điểm 2, 5đ 10 I1 -5  2. 10 T  2. 10 0,1 AC + Phương:  BC,I2 + Chiều:... 2. 10  I2 20 -5  2. 10  8.10 T BC 0,05 Tính vẽ hình BC (0,5đ)   + ĐĐ: C, phương, chiều: phương chiều với B1 , B2 , độ lớn: BC = B1 + B2 = 10-4 T b) (1,0đ) F3 = BC.I3.l sin900 = 10-4.10 .2. 1=... b) (1,0đ) F3 = BC.I3.l sin900 = 10-4.10 .2. 1= 2. 10-3N ( Ct: 0 ,25 đ, số: 0 ,25 đ, kết quả: 0,5đ) a) (1,0đ) L = 4 10 7. 2, 0đ N S (0 ,25 đ) l Thế số (0 ,25 đ), kết L =  104 H b) (1,0đ) | etC | L (5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn lý lớp 11 , Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay