Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn lý lớp 11

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU MÔN: VẬT - LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3.0 điểm) - Phát biểu định luật Cu - Lông - Viết biểu thức nêu tên gọi, đơn vị đại lượng Câu (3.0 điểm) - Nêu định nghĩa cơng thức tính cường độ dòng điện - Vận dụng: Một dây dẫn kim loại có electron tự chạy qua tạo thành dòng điện khơng đổi Biết thời gian t = 10 giây có điện lượng q = 9,6C qua Tìm cường độ dòng điện qua dây dẫn Câu (4.0 điểm) Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ: R5 A R1 C R4 R2 D R3 B R1 =  ; R2 =  ; R3 =  ; R4 =  ; R5 (6V-12W); E = 15V; r = 1,2  a) Tìm điện trở tương đương mạch b) Đèn sáng nào? c) Tìm cơng suất nguồn d) Tìm UCD -Hết -Học sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT - LỚP 11 Đáp án chi tiết Điểm - Lực hút hay đẩy hai diện tích điểm đặt chân khơng có 1.0 Câu phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, - Có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch 1.0 với bình phương khoảng cách chúng - FK 0.5 | q1q2 | r - Trong hệ SI K = 9.109 Nm2/C2 Đơn vị điện tích culơng (C) 0.5 - Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu 1.0 dòng điện - Nó xác định thương số điện lượng q dịch chuyển 1.0 qua tiết diện thẳng vật dẫn khoảng thời gian t khoảng thời gian I q t 0.5 - Áp dụng: I  a) Rđ =  q 9,6   0,96 A t 10 0.5 1.0 Iđm = 12A R14 = 12  R23 =  RAB = 4,8  Rtđ = 7,8  b) Ic = A 1.0 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Iđ < Iđm  đèn sáng mờ c) P = 25W 1.0 d) UAB = 8V 1.0 I1 = I4 = 2/3 A I2 = I3 = 1A UCD = - U1 + U2 = 4V ... GD&ĐT TP.HCM ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU NĂM HỌC 2 015 - 2 016 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 11 Đáp án chi tiết Điểm - Lực hút hay đẩy hai diện tích điểm đặt chân khơng có 1. 0 Câu phương trùng... lượng q dịch chuyển 1. 0 qua tiết diện thẳng vật dẫn khoảng thời gian t khoảng thời gian I q t 0.5 - Áp dụng: I  a) Rđ =  q 9,6   0,96 A t 10 0.5 1. 0 Iđm = 12 A R14 = 12  R23 =  RAB =... = 7,8  b) Ic = A 1. 0 Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Iđ < Iđm  đèn sáng mờ c) P = 25W 1. 0 d) UAB = 8V 1. 0 I1 = I4 = 2/3 A I2 = I3 = 1A UCD = - U1 + U2 = 4V
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn lý lớp 11 , Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay