Đề cương ôn thi môn vật lý lớp 9 học kỳ 2

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:39

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ HKII 2016-2017 A/ thuyết: 1/ Thế tƣợng cảm ứng điện từ? Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng - Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ - Điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên 2/ Dòng điện xoay chiều gì? Cách tạo dòng điện xoay chiều ? Dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín đổi chiều ? - Dòng điện luân phiên đổi chiều theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều - Khi cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín hay cho cuộn dây dẫn kín quay quanh trục thẳng đứng từ trường nam châm cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều -Dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín đổi chiều số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây tăng mà chuyển qua giảm ngược lại giảm mà chuyển sang tăng 3/ Kể tên phận máy phát điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều đƣợc tạo phận nào? - Máy phát điện xoay chiều có phận nam châm cuộn dây Một phận đó, đứng yên gọi stato, phận lại quay gọi rôto ( kĩ thuật để làm quay rôto ta dùng động nổ, tuabin nước, cánh quạt gió …… ) - Khi cuộn dây quay từ trường nam châm Lúc này, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên cuộn dây xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều Dòng điện tạo cuộn dây máy phát điện 4/ Các tác dụng dòng điện xoay chiều Cho ví dụ - Dòng điện xoay chiều có tác dụng: tác dụng nhiệt (bàn ủi hoạt động), tác dụng quang (bóng đèn bút thử điện sáng), tác dụng từ (nam châm điện hút đinh sắt),… - Lực từ đổi chiều dòng điện đổi chiều - Dùng ampe kế vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC ( hay  )để đo giá trị hiệu dụng cường độ hiệu điện xoay chiều Khi mắc vào mạch điện xoay chiều không cần phân biệt chốt chúng 5/ Tại có hao phí điện đƣờng dây tải điện? Cơng suất hao phí đƣợc tính nhƣ nào? a Khi truyền tải điện xa đường dây dẫn có phần điện hao phí tượng toả nhiệt đường dây b, Công suất hao phí toả nhiệt đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây Công suất nhà máy : P = U.I => I = P (1) U Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Công thức tính cơng suất hao phí: Php = R I2 ( ) Từ (1) (2), ta có : Php = RP U2 6/ Có cách làm giảm cơng suất hao phí đƣờng dây tải điện? Nêu cách tốt để làm giảm hao phí điện toả nhiệt đƣờng dây tải điện? Giải thích Có cách để làm giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện: + Thay đổi điện trở dây dẫn cách thay đổi tiết diện dây dẫn ( gây tốn ) + Thay đổi hiệu điện thế, dùng máy biến để tăng hiệu điện ( Cách tốt ) Vì cơng suất hao phí toả nhiệt đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện đặt vào đầu đường dây Nên ta dùng cách tăng hiệu điện đặt vào đường dây Như vậy, ta tiết kiệm chi phí so với cách thay đổi điện trở dây dẫn Cơng thức tính cơng suất hao phí: Php = phương lần ) RP ( tăng, giảm HĐT lần CSHP tăng, giảm bình U2 7/ Cấu tạo máy biến Máy biến có tác dụng gì?Nguyên tắc hoạt động? Máy biến hoạt động dựa tƣợng vật gì? a/ Cấu tạo : Máy biến gồm: + cuộn dây có số vòng khác đặt cách điện với + lõi sắt ( hay thép ) có pha silic dùng chung cho cuộn dây b/ Máy biến có tác dụng làm biến đổi hiệu điện c/ Nguyên tắc hoạt động : Đặt hiệu điện xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiệu điện xoay chiều d/ Máy biến hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ U1 n1  U2 n n: số vòng dây U : hiệu điện n1 > n => U1 > U : máy hạ n1 < n => U1 < U : máy tăng -Dòng điện vào cuộn sơ cấp ( n1 , U1 ) -Dòng điện cuộn thứ cấp ( n2 , U2 ) -Máy biến dùng cho dòng điện xoay chiều 8/ Nêu tƣợng khúc xạ ánh sáng? Khi tia sáng truyền từ khơng khí sang nƣớc từ mơi trƣờng nƣớc truyền sang khơng khí góc khúc xạ nhƣ so với góc tới? a/ Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai môi trường, gọi tượng khúc xạ ánh sáng b/ Khi tia sáng truyền từ mơi trường khơng khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ góc tới c/ Khi tia sáng truyền từ mơi trường nước sang khơng khí, góc khúc xạ lớn góc tới * vài khái niệm : Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + I điểm tới, SI tia tơi + IK tia khúc xạ + Đường NN’ vng góc với mặt phân cách pháp tuyến điểm tới + SIN góc tới, kí hiệu i + KIN ' góc khúc xạ, kí hiệu r + Mặt phẳng chứa tia tới SI pháp tuyến NN’ mặt phẳng tới + PQ : mặt phân cách mơi trường 9/ Quan hệ góc tới góc khúc xạ : a/ Khi tia sáng truyền từ không khí sang mơi trường suốt rắn, lỏng khác góc khúc xạ nhỏ góc tới b/ Khi góc tới tăng ( giảm ) góc khúc xạ tăng ( giảm ) c/ Khi góc tới 00 góc khúc xạ 00 tia sáng không bị gẫy khúc truyền qua hai môi trường 10/ Đặc điểm nhận biết thấu kính hội tụ thấu kính phân kì a/ Đặc điểm hình dạng ( cách ): + Rìa thấu kính mỏng phần  Thấu kính hội tụ + Rìa thấu kính dày phần  Thấu kính phân kì b/ Đặc điểm đường truyền tia sáng ( cách ): Chiếu chùm tia sáng song song tới thầu kính + Tia ló hội tụ điểm  Thấu kính hội tụ + Tia ló phân kì  Thấu kính phân kì 11/ Thấu kính hội tụ a/ Đặc điểm - Có phần rìa mỏng phần - Một chùm tia tới song song với trục thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tiêu điểm thấu kính b/ tia sáng đặc biệt cần nhớ thấu kính hội tụ : - Tia tới qua quang tâm cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới - Tia tới song song với trục cho tia ló qua tiêu điểm - Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló song song với trục   F' O F  F' O F F' O F Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ c/Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ - Vật đặt khoảng tiêu cự cho : ảnh thật, ngược chiều với vật ( d > f ) - Vật đặt khoảng tiêu cự cho : ảnh ảo, chiều với vật, lớn vật ( d < f ) - Khi vật xa thấu kính cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính khoảng tiêu cự  Để dựng ảnh S' điểm sáng S, ta vẽ số tia đặc biệt (ở trên) xuất phát từ điểm S, giao điểm hai tia ló (hay đường kéo dài) ảnh S'  Để dựng ảnh A'B' AB qua thấu kính ( AB vng góc với trục chính, A nằm trục chính) ta dựng ảnh B' B hạ vng góc xuống trục 12/ Thấu kính phân kì a/ Đặc điểm: - Thấu kính phân kì có phần rìa dày phần - Chùm tia tới song song với trục cho chùm tia ló phân kì b/ tia sáng đặc biệt cần nhớ - Tia tới song song với trục cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm - Tia tới qua quang tâm tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương tia tới c/ Ảnh vật tạo thấu kính phân kì - Vật đặt vị trí trước thấu kính phân kì cho : ảnh ảo, chiều, nhỏ vật nằm khoảng tiêu cự - Khi vật đặt xa thấu kính, ảnh ảo vật có vị trí cách thấu kính khoảng tiêu cự  Cách vẽ ảnh qua thấu kính tương tự cách vẽ ảnh cách vẽ ảnh qua thấu kính hội tụ 13/ So sánh ảnh ảo thấu kính hội tụ thấu kính phân kì a/ Thấu kính hội tụ: + Vật đặt ngồi khoảng tiêu cự  ảnh thật, ngược chiều với vật + Vật đặt khoảng tiêu cự  ảnh ảo, lớn vật chiều với vật b/ Thấu kính phân kì: + Ở vị trí trước thấu kính  cho ảnh ảo, chiều, nhỏ vật ln nằm khoảng tiêu cự 14/ Trình bày cấu tạo máy ảnh dùng phim? Nêu đặc điểm ảnh phim? a Cấu tạo: Máy ảnh có phận vật kính (là thấu kính hội tụ), buồng tối chỗ đặt hứng ảnh ( chỗ đặt phim ) b Đặc điểm ảnh: ảnh phim máy ảnh ảnh thật, nhỏ vật ngược chiều với vật 15/Trình bày cấu tạo mắt? Nêu tƣơng tự cấu tạo mắt máy ảnh? Sự điều tiết mắt ? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a/ Cấu tạo: mắt gồm hai phận thể thuỷ tinh màng lưới (võng mạc) b/ Sự tƣơng tự cấu tạo mắt máy ảnh: Thể thuỷ tinh đóng vai trò vật kính máy ảnh, màng lưới đóng vai trò phận hứng ảnh (phim) buồng tối c/ Trong trình điều tiết thể thủy tinh bị co giãn, phồng lên dẹt xuống ảnh màng lưới rõ nét gọi điều tiết mắt d/ Điểm xa mắt mà ta nhìn rõ khơng điều tiết gọi điểm cực viễn (C v), điểm gần mắt mà ta nhìn rõ gọi điểm cực cận (Cc) e/ Khi nhìn vật xa, thể thủy tinh dẹt xuống ( tiêu cực tăng ) ; Khi nhìn vật gần thể thủy tinh phồng lên ( tiêu cự giảm ) , ( tiêu cự thay đổi ) f/ Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi khoảng cực viễn ; Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi khoảng cực cận ; Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn gọi giới hạn nhìn rõ mắt 16/ Nêu biểu mắt cận, mắt lão Cách khắc phục a/ Mắt cận: + Mắt cận nhìn rõ vật gần, khơng nhìn rõ vật xa Khi không điều tiết tiêu điểm thể thủy tinh nằm trước võng mạc + Mắt cận có điểm Cc Cv gẩn mắt bình thường + Cách khắc phục: đeo kính cận thích hợp thấu kính phân kì có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn ( Cv ) mắt Mục đích đeo kính nhìn rõ vật xa + Mắt nhìn thấy vật ngồi điểm Cv đeo kính cận b/ Mắt lão: + Là mắt người già, nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Khi không điều tiết tiêu điểm thể thủy tinh nằm sau võng mạc + Cách khắc phục: đeo kính lão thấu kính hội tụ Mục đích mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật gần + Mắt nhìn thấy vật nằm khoảng cực cận đeo kính lão 17/ Kính lúp gì? Nêu cách quan sát ảnh vật qua kính lúp Tại ngƣời ta khơng dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự f=25cm để làm kính lúp.Số bội giác kính lúp cho biết gì?Cho biết hệ thức G f kính lúp? a/ Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ b/ Để quan sát ảnh vật qua kính lúp, cần đặt vật khoảng tiêu cự ảnh ảo, chiều lớn vật c/ Người ta không dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự 25cm để làm thấu kính vì: Mỗi kính lúp có số bội giác, số bội giác lớn thấy ảnh lớn Mà số bội giác tiêu cự f có hệ thức: G=25/f Do đó, sử dụng TKHT có f=25cm G (số bội giác) là1 => ảnh vật lớn vật d/ Số bội giác kính lúp cho biết, ảnh mà mắt thu dùng kính lớn gấp lần so với ảnh mà mắt thu quan sát trực tiếp vật mà khơng dùng kính f/ Số bội giác nhỏ kính lúp : G = 1,5X ( tiêu cự dài kính : f =16,67 cm ) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Dùng kính lúp có số bội giác lớn để quan sát ta thấy ảnh ảo vật lớn Kính lúp có số bội giác G từ 1,5X đến 40X e/ Hệ thức G f : G 25 f ... c/Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ - Vật đặt ngồi khoảng tiêu cự cho : ảnh thật, ngược chiều với vật ( d > f ) - Vật đặt khoảng tiêu cự cho : ảnh ảo, chiều với vật, lớn vật ( d < f ) - Khi vật xa... phương tia tới c/ Ảnh vật tạo thấu kính phân kì - Vật đặt vị trí trước thấu kính phân kì cho : ảnh ảo, chiều, nhỏ vật nằm khoảng tiêu cự - Khi vật đặt xa thấu kính, ảnh ảo vật có vị trí cách thấu... thấu kính phân kì a/ Thấu kính hội tụ: + Vật đặt ngồi khoảng tiêu cự  ảnh thật, ngược chiều với vật + Vật đặt khoảng tiêu cự  ảnh ảo, lớn vật chiều với vật b/ Thấu kính phân kì: + Ở vị trí trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi môn vật lý lớp 9 học kỳ 2 , Đề cương ôn thi môn vật lý lớp 9 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay