Đề cương ôn tập chương 2 môn vật lý lớp 6

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:38

Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG MÔN: VẬT LỚP SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Ở đầu cán (chi) dao, liềm gỗ, thường có đai sắt gọi khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao, liềm Tại lắp khâu người thợ rèn phải nung nóng khâu tra vào cán? Trả lời: Phải nung nóng khâu dao, liềm nung nóng, khâu nở dể lắp vào cán, nguội khâu co lại xiết chặt vào cán Hiện tượng sau xảy nung nóng vật rắn? A Khối lượng vật tăng B Khối lượng vật giảm C Khối lượng riêng vật tăng D Khối lượng riêng vật giảm Trả lời: D Khối lượng riêng vật giảm Một lọ thuỷ tinh đậy nút thuỷ tinh Nút bị kẹt Hỏi phải mở nút cách cách sau đây? A Hơ nóng nút B Hơ nóng cổ lọ C Hơ nóng nút cổ lọ D Hơ nóng đáy lọ Trả lời: B Hơ nóng cổ lọ Tại tơn lợp lại có dạng lượn sóng? Trả lời: Để trời nóng tơn dãn nở nhiệt mà bị ngăn cản hơn, nên tránh tượng gây lực lớn, làm rách tơn lợp mái Tại đổ nước nóng vào cốc thuỷ tinh chịu lửa, cốc khơng bị vỡ, đổ nước nóng vào cốc thuỷ tinh thường cốc dễ bị vỡ? Trả lời: Vì thuỷ tinh chịu lửa nở nhiệt thuỷ tinh thường tới lần Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CHẤT LỎNG Hiện tượng sau xảy đun nóng chất lỏng? A Khối lượng chất lỏng tăng B Trọng lượng chất lỏng tăng C Thể tích chất lỏng tăng D Cả khối lượng, trọng lượng thể tích chất lỏng tăng Trả lời: C Thể tích chất lỏng tăng Hiện tượng sau xảy khối lượng riêng chất lỏng đun nóng lượng chất lỏng bình thuỷ tinh? A Khối lượng riêng chất lỏng tăng B Khối lượng riêng chất lỏng giảm C Khối lượng riêng chất lỏng không thay đổi D Khối lượng riêng chất lỏng đầu giảm, sau tăng Trả lời: B Khối lượng riêng chất lỏng giảm An định đổ đầy nước vào chai thuỷ tinh nút chặt lại bỏ vào ngăn làm nước đá tủ lạnh Bình ngăn khơng cho An làm, nguy hiểm Hãy giải thích sao? Trả lời: Vì chai bị vỡ, nước đơng đặc laị thành nước đá, thể tích tăng Tại bình chia độ thường có ghi 200C Trả lời: Vì thể tích bình phụ thuộc vào nhiệt độ Trên bình ghi 200C, có nghĩa giá trị thể tích ghi bình nhiệt độ Khi đổ chất lỏng nhiệt độ khác 200C vào bình giá trị đo khơng hồn tồn xác Tuy nhiên sai số nhỏ, khơng đáng kể với thí nghiệm khơng đòi hỏi độ xác cao Tại đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Trả lời: Vì bị đun nóng, nước ấm nỡ tràn Tại người ta khơng đóng chai nước thật đầy? Trả lời: Để tránh tình trạng nắp bật chất lỏng đựng chai nở nhiệt Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ Trong cách xếp chất nở nhiệt t nhiều tới sau đây, cách xếp đúng? A Rắn, lỏng, khí B Rắn, khí, lỏng C Khí, lỏng, rắn D Khí, rắn, lỏng Trả lời: C Khí, lỏng, rắn Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? (Hãy xem lại trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này.) Trả lời: Ta có cơng thức: d P 10 m m = =10 V V V Khi nhiệt độ tăng khối lượng m khơng đổi thể tích V tăng d giảm Vì trọng lượng riêng khơng khí nóng nhỏ trọng lượng riêng khơng khí lạnh Do khơng khí nóng nhẹ khơng khí lạnh Khi chất khí bình nóng lên đại lượng sau thay đổi? A Khối lượng B Trọng lượng C Khối lượng riêng D Cả khối lượng, trọng lượng khối lượng riêng Trả lời: C Khối lượng riêng Tại bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng lại phồng lên? Trả lời: Khi cho bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, có hai chất (chất khí, chất rắn) bóng bị nóng lên nở Vì chất khí nở nhiệt nhiều chất rắn nên khơng khí bóng bị nóng lên, nở làm cho bóng phồng lên Có người giải thích bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng phòng lên củ, vỏ bóng bàn gặp nóng nỡ phòng lên Hảy nghĩ thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích sai? Trả lời: Chỉ cần dùi lổ nhr bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng Khi nhựa làm bóng vẩn nóng lên bóng khơng phồng lên Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Trong ông thủy tinh nhỏ đặt nằm ngang, đả hàn kín hai đầu hút hết khơng khí, có giọt thủy ngân nằm Nếu đốt nóng đầu ống giọt thủy ngân có dịch chuyển khơng? Tại sao? Trả lời: Nếu đốt nóng đầu ống giọt thủy ngân có dịch chuyển Tuy ống khơng có khơng khí lại có thủy ngân Hơi thủy ngân ơt đầu bị hơ nóng nở đẩy giọt thủy ngân dịch chuyển phía đầu Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT Tại rót nước nóng khỏi phích nước, đậy nút lại nút hay bị bật ra? Làm để tránh tượng này? Trả lời: Khi rót nước nóng có lượng khơng khí ngồi tràn vào phích Nếu đậy nút lượng khí bị nước phích làm cho nóng lên, nở làm bật nút phích Để tránh tượng này, khơng nên đậy nút mà chờ cho lượng khí tràn vào phích nóng lên, nở ngồi phần đóng nút lại Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? Trả lời: Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lớp thuỷ tinh bên tiếp xúc với nước, nóng lên trước dãn nở, lớp thuỷ tinh bên ngồi chưa kịp nóng lên chưa dãn nở Kết lớp thuỷ tinh bên chịu lực tác dụng t cốc bị vỡ Với cốc mỏng, lớp thuỷ tinh bên bên ngồi nóng lên dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ Tại chổ tiếp nối hai đầu ray xe lửa lại có khoảng hở? Trả lời: Người ta đặt khe hở để trời nóng, đường ray nở dài khơng để khe hở , nở nhiệt đường ray bị ngăn cản gây lực lớn làm cong đường ray Ở hai đầu gối đở số cầu thép người ta cấu tạo sau: đầu gối đở đặt cố định đầu gối lên lăn Tại gối đở phải đặt lăn? Trả lời: Một đầu đặt gối lên lăn, tào điều kiện cho cầu dài nóng lên mà khơng bị ngăn cản Đồng thép nở nhiệt hay khác nhau? Trả lời: Đồng thép nở nhiệt khác Đồng nở nhiệt nhiều thép Khi bị hơ nóng, băng kép ln ln cong phía đồng hay thép? Tại sao? Trả lời: Khi bị hơ nóng, băng kép ln ln cong phía đồng Đồng giản nở nhiệt nhiều thép nên đồng dài đồng nằm phía ngồi vòng cung Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Băng kép thẳng, làm cho lạnh có bị cong khơng? Nếu có cong phía thép hay đồng? Tại sao? Trả lời: Nếu làm cho lạnh có bị cong cong phía thép Đồng co lại nhiệt nhiều thép, nên đồng ngắn hơn, thép dài thép nằm phía ngồi vòng cung Nêu cấu tạo, tính chất ứng dụng băng kép? Trả lời: - Cấu tạo: Băng kép cấu tạo hai kim loại có chất khác - Tính chất: Băng kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại - Ứng dụng: Do băng kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại nên người ta ứng dụng tính chất vào việc đóng ngắt tự động mạch điện Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ NHIỆT KẾ NHIỆT GIAI Cấu tạo nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo vậy, có tác dụng gì? Trả lời: Trong ống quản gần bầu nhiệt kế có chỗ thắt Chỗ thắt có tác dụng ngăn khơng cho thuỷ ngân tụt xuống đưa bầu nhiệt kế khỏi thể Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên bầu chứa thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên Tại thuỷ ngân (hoặc rượu) dâng lên ống thuỷ tinh? Trả lời: Do thuỷ ngân nở nhiệt nhiều thuỷ tinh Tại bảng nhiệt độ nhiệt kế y tế lại khơng có nhiệt độ 350C 420C Trả lời: Vì nhiệt độ thể người vào khoảng t 350C đến 420C Hai nhiệt kế có bầu chứa lượng thuỷ ngân nhau, ống thuỷ tinh có tiết diện khác Khi đặt hai nhiệt kế vào nước sôi mực thuỷ ngân hai ống có dâng cao khơng? Tại sao? Trả lời: Khơng Vì thể tích thuỷ ngân hai nhiệt kế tăng lên nhau, nên ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân dâng cao Trong thực tế sử dụng, ta thấy có nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế rượu khơng thấy có nhiệt kế nước vì: A- Nước co dãn nhiệt khơng B- Dùng nước đo nhiệt độ âm C- Trong khoảng nhiệt độ thường đo, rượu thuỷ ngân co dãn đặn D- Cả A, B, C Hãy kể số loại nhiệt kế mà em biết? Những nhiệt kế thường dùng để đo gì? Trả lời: Nhiệt kế y tế-dùng để đo nhiệt độ thể Nhiệt kế rượu-dùng để đo nhiệt độ khí Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ thí nghiệm So sánh đặc điểm nở nhiệt chất rắn lỏng khí? Trả lời:  Giống nhau: Các chất rắn, chất lỏng, chất khí nở nóng lên, co lại lạnh  Khác nhau: Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 - https://giasudaykem.com.vn/ Các chất rắn chất lỏng khác nở nhiệt khác Còn chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan bao nhiêu, nhiệt độ nước sôi bao nhiêu? Trả lời: Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan 320F, nhiệt độ nước sôi 2120F Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ nước đá tan bao nhiêu, nhiệt độ nước sôi bao nhiêu? Trả lời: Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ nước đá tan 00C, nhiệt độ nước sôi 1000C 10 Đổi oC sang oF: a/ 70oC=?oF b/ 85oC=?oF Giải: a/ 70oC = 0oC + 70oC b/ 70oC = 32oF + (70 x 1,80F) 85oC = 0oC + 85oC 85oC = 32oF + (85 x 1,80F) 70oC = 32oF + 1260F 85oC = 32oF + 1530F 70oC = 158oF 85oC = 1850F 11 Đổi oF sang oC: a/ 176oF =?oC b/ 104oF=?oC Giải: a/ 176oF = 32oF + 144oF b/ 176oF = 0oC + (144oF : 1,8) 104oF = 32oF + 72oF 104oF = 0oC + (72oF : 1,8) 176oF = 0oC + 80oC 104oF = 0oC + 40oC 176oF = 80oC 104oF = 40oC 12 Nhiệt kế hoạt động dựa nào? Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Trả lời: Nhiệt kế hoạt động dựa tượng giãn nở nhiệt chất Bài tập tham khảo: Bài 1: Cho bình chia độ, nút bấc, bóng bàn Hãy tìm cách xác định thể tích nút bấc bóng bàn Giải: : Nút bấc mặt nước, dùng kim nhỏ xuyên qua nút bấc ấn nhẹ nút bấc xuống nước Quả bóng bàn mặt nước, trơn trượt lấy kim ấn nút bấc Vì ta tiến hành phương án sau : Lấy dây thép uốn thành ngàm có chân để đẩy bóng xuống nước Đổ nước cho đầy bình chia độ Bỏ bóng bàn mặt nước Dùng miếng bìa cứng phẳng đặt lên bóng bàn ấn xuống cho mặt bìa nằm sát với miệng bình Lấy bìa bóng bàn ra, độ giảm mực nước bình chia độ thể tích bóng bàn Bài 2: Em làm thí nghiệm chứng tỏ mẫu chì bị biến dạng hình dáng thay đổi thể tích khơng thay đổi Dụng cụ: bình chia độ, nước, mẫu chì, búa Giải: Dùng bình chia độ đo thể tích ban đầu mẫu chì Sau dùng búa đập cho mẫu chì biến dạng đo lại thể tích Bài 3: -Để đo khối lượng chất lỏng, người ta dùng cân Rôbécvan tiến hành hai giai đoạn sau : - Đặt cốc lên đĩa A Để cân nằm cân bằng, người ta đặt lên đĩa B cân 50g, 20g, 5g - Đổ chất lỏng vào cốc Để cân lại nằm cân bằng, người ta thay cân 50g 100g, đồng thời thêm cân 10g Tính khối lượng chất lỏng Giải: Khối lượng cốc 75g; khối lượng cốc chất lỏng 135g Vậy khối lượng chất lỏng : 60g Gia sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Bài 4: a- Một vật nhơm hình trụ có chiều cao 10cm bán kính 2cm Tính khối lượng khối trụ Cho biết khối lượng riêng nhơm 2,7 g/cm3 b- Một vật khác tích thế, treo vào lực kế lực kế 19,6 N Vật làm ngun liệu ? Giải: Thể tích khối trụ: V 251,2 cm3 Khối lượng khối trụ nhôm: m b- Khối lượng vật : m’ P/10 Khối lượng riêng vật: D’ DV 678 g 0,678 kg 1,96kg m’/V 7,8 g/cm3 Đó sắt Bài 5: Các lực sau lực đàn hồi ? A-Lực hút Trái Đất lên vật B-Lực hút Mặt Trời lên Trái Đất C-Lực kéo sợi dây treo vật nặng vào D-Lực mà cung tác dụng lên mũi tên Bài 6: Đây xà beng dùng để nhổ đinh Em cho biết điểm tựa nằm đâu ta phải tác dụng lực nào, đâu để nhổ đinh lên ? Giải: Điểm tựa điểm tiếp xúc xà beng với mặt phẳng Để nhổ đinh, ta cần tác dụng lực lên đầu mút cán xà beng Bài 7: Bàn chân tựa vào bàn đạp để đạp xe Điểm tựa nằm đâu ? Giải: Điểm tựa trục quay bàn đạp Bài 8: Một người dùng xe cút kít để chuyên chở vật nặng Em giải thích nguyên tắc hoạt động xe? Giải: Xe cút kít hoạt động dựa nguyên tắc đòn bẩy Điểm tựa điểm tiếp xúc bánh xe mặt đất Tác dụng lực nâng xa điểm tựa nâng vật đẩy xe 10 ... = 32oF + (70 x 1,80F) 85oC = 0oC + 85oC 85oC = 32oF + (85 x 1,80F) 70oC = 32oF + 1 26 0F 85oC = 32oF + 1530F 70oC = 158oF 85oC = 1850F 11 Đổi oF sang oC: a/ 176oF =?oC b/ 104oF=?oC Giải: a/ 176oF... Giải: a/ 176oF = 32oF + 144oF b/ 176oF = 0oC + (144oF : 1,8) 104oF = 32oF + 72oF 104oF = 0oC + (72oF : 1,8) 176oF = 0oC + 80oC 104oF = 0oC + 40oC 176oF = 80oC 104oF = 40oC 12 Nhiệt kế hoạt động... b- Một vật khác tích thế, treo vào lực kế lực kế 19 ,6 N Vật làm nguyên liệu ? Giải: Thể tích khối trụ: V 25 1 ,2 cm3 Khối lượng khối trụ nhôm: m b- Khối lượng vật : m’ P/10 Khối lượng riêng vật:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập chương 2 môn vật lý lớp 6 , Đề cương ôn tập chương 2 môn vật lý lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay