Đề kiểm tra 1 tiết chương 6 môn vật lý lớp 12

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN VẬT LỚP 12 ĐỀ BÀI Cho : số Plăng h = 6,625.10 Js, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s -34 Giới hạn quang điện Ca; Na; K; Xe ; Cu 0,45μm ; 0,5μm ; 0,55 μm ; 0,66μm; 0,30μm Câu Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A tần số lớn B tốc độ truyền lớn C bước sóng lớn D chu kì lớn Câu Giới hạn quang điện kẽm 0,35 μm Cơng êlectron khỏi kẽm A 56,78.10-20 J B 5,678.10-20 J C 567,8.10-20 J D 56,78.10-19 J Câu Sự phát sáng vật phát quang? A Tia lửa điện B Hồ quang C Bóng đèn ống D Bóng đèn pin Câu Tia laze khơng có đặc điểm đây? A Độ đơn sắc cao B Công suất lớn C Cường độ lớn D Độ định hướng cao Câu Chọn câu trả lời A Quang dẫn tượng dẫn điện chất bán dẫn lúc chiếu sáng B Quang dẫn tượng kim loại phát xạ êlectron lúc chiếu sáng C Quang dẫn tượng điện trở chất giảm nhiều hạ nhiệt độ xuống thấp D Quang dẫn tượng bứt quang êlectron khỏi bề mặt chất bán dẫn Câu Hiện tượng tượng quang điện? A Êlectron bứt khỏi kim loại bị nung nóng B Êlectron bị bật khỏi mặt kim loại bị chiếu sáng C Êlectron bị bật khỏi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D Êlectron bật khỏi kim loại có ion đạp vào Câu Kim loại có giới hạn quang điện o = 0,3m Cơng electron khỏi kim loại A 0,6625.10-19J B 6,625.10-19J C 1,325.10-19J D 13,25.10-19J Câu Chọn câu xét phát quang chất lỏng chất rắn A.Cả trường hợp phát quang huỳnh quang B Cả trường hợp phát quang lân quang C Sự phát quang chất lỏng huỳnh quang, chất rắn lân quang D Sự phát quang chất lỏng lân quang, chất rắn huỳnh quang Câu Xét ngun tử hiđrơ nhận lượng kích thích, êlectron chuyển lên quỹ đạo N, êlectron trở quỹ đạo bên trong, nguyên tử phát tối đa A phôtôn B phôtôn C phôtôn D phôtôn Câu 10 Dụng cụ biến quang thành điện năng? A Pin mặt trời B Pin Vôn-ta C Acquy D Đinamô xe đạp Câu 11 Chọn câu Chùm sáng laze rubi phát có màu A trắng B Xanh C đỏ D Vàng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12 Giới hạn quang điện kim loại đo A Mét B Oát C Jun D Mét giây Câu 13 Chọn câu Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt đồng Hiện tượng quang điện không sảy ánh sáng có bước sóng A 0,1 m B 0,2 m C 0,3 m D 0,4 m Câu 14 Trong trường hợp có quang dẫn - phát quang ? A Ta nhìn thấy màu xanh biển quảng cáo lúc ban ngày B Ta nhìn thấy ánh sáng đèn đường C Ta nhìn thấy ánh sáng màu lục phát từ đầu cọc tiêu đường núi khí có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào D Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ kính đỏ Câu 15 Có đám nguyên tử nguyên tố mà nguyên tử có ba mức lượng EK, EL, EM Chiếu vào đám nguyên tử chùm ánh sáng đơn sắc mà phơtơn chùm có lượng E = EM – EK Sau nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử Ta thu vạch quang phổ? A vạch B Hai vạch C Ba vạch D.Bốn vạch Câu 16 Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng đây? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng lam D Ánh sáng chàm Câu 17 Ánh sáng có bước sóng 0,75 m gây tượng quang điện chất A Canxi B Natri C Kali D Xesi Câu 18 Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích thích B trạng thái kích thích C trạng thái mà electron nguyên tử dừng chuyển động D trạng thái Câu 19 Pin quang điện hoạt động nguyên tắc đây? A.Sự tạo thành hiệu điện điện hoá hai điện cực B.Sự tạo thành hiệu điện giũa hai đầu dây kim loại có nhiệt độ khác C.Sự tạo thành hiệu điện tiếp xúc giỮa hai kim loại D.Hiện tượng quang dẫn xảy bên cạnh lớp tiếp xúc Câu 20 Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze có tính kết hợp cao B Tia laze có tính định hướng cao C Tia laze có độ đơn sắc cao D Tia laze có chất với tia  Câu 21 Điện trở quang điện trở có đặc điểm đây? A Có giá trị lớn B Có giá trị nhỏ C Có giá trị khơng đổi D Có giá trị thay đổi Câu 22 Phát biểu sau khơng đúng? A Giả thuyết sóng ánh sáng khơng giải thích định luật quang điện B Ánh sáng có chất sóng điện từ C Ánh sáng có tính chất hạt, hạt photon D Ánh sáng gây tượng quang điện kim loại Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 23 Sự phát sáng vật (hay vật) tượng quang - phát quang ? A Bóng bút thử điên B Con đom đóm C Màn hình vơ tuyến D Một miếng nhựa phát quang Câu 24 Cơng electron khỏi kim loại A = 6,625.10-19J, Giới hạn quang điện kim loại A 0,300m B 0,295m C 0,375m D 0,250m Câu 25 Pin quang điện hệ thống biến đổi: A Hoá thành điện B Cơ thành hoá C Nhiệt thành điện D Năng lượng phôtôn thành điện ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM ... phát sáng vật (hay vật) tượng quang - phát quang ? A Bóng bút thử điên B Con đom đóm C Màn hình vơ tuyến D Một miếng nhựa phát quang Câu 24 Cơng electron khỏi kim loại A = 6, 625 .10 -19 J, Giới... https://giasudaykem.com.vn Câu 12 Giới hạn quang điện kim loại đo A Mét B Oát C Jun D Mét giây Câu 13 Chọn câu Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt đồng Hiện tượng quang điện không sảy ánh sáng có bước sóng A 0 ,1 m B 0,2... C Ba vạch D.Bốn vạch Câu 16 Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng đây? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng lam D Ánh sáng chàm Câu 17 Ánh sáng có bước sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 6 môn vật lý lớp 12 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 6 môn vật lý lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay