TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH AN CÔNG SUẤT 400M 3 NGÀY ĐÊM.

88 21 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU CƠNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH AN CƠNG SUẤT 400M3/NGÀY ĐÊM Họ tên sinh viên: TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG Ngành : KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa : 2007-2011 Tháng 7/2011 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH AN, CƠNG SUẤT 400M3/NGÀY ĐÊM Tác giả TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kĩ sư ngành kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ LAN THẢO Tháng năm 2011 LỜI CÁM ƠN Trong suốt năm học tập khoảng thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, người thân bạn bè Tôi trân trọng giây phút sống học tập với bạn lớp DH07MT, dạy truyền đạt kiến thức quý báu thầy cô, ln nhận tình thân thương người lớp, khoa mà tìm thấy giảng đường đại học Chính vậy, xin chân thành cám ơn đến tất thầy cô khoa môi trường tài nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Xin đặc biệt cám ơn cô ths.LÊ THỊ LAN THẢO Cám ơn cô dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho tơi q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo tập thể nhân viên công ty phoxanh, khu cơng nghiệp dệt may Bình An nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Chân thành cám ơn tất người thân bên cạnh bạn sinh viên lớp DH07MT ủng hộ, động viên giúp đỡ để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, anh chị em, tất người gia đình ln nguồn động viên, điểm tựa vững chắc, hỗ trợ giúp có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Dù cố gắng khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa q thầy bạn khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn, SVTH: Trương Ngọc Phương Trang i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Cùng với phát triển kinh tế, sở sản xuất, phát triển khu cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng trình phát triển làm đẹp mặt nước nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng Song hành với vấn đề vấn đề giải lượng chất thải đổ hàng ngày từ nhu cầu sinh hoạt hoạt động sản xuất người Nước nhu cầu tất yếu sống Do đó, lượng nước thải lớn Khu cơng nghiệp dệt may Bình An dự án nhà khu công nghiệp xây dựng huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Khu công nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu công nghiệp dệt may Bình An với cơng suất 400m3/ngày.đêm” nhằm đáp ứng nhu cầu Đặc tính nước thải sinh hoạt hàm lượng BOD5, SS cao Hàm lượng BOD5 khoảng 280 – 960mg/L Hàm lượng SS khoảng 202 -1985mg/L (Theo PIPELINE – Summer 2003; Vol.14, No 3) Hàm lượng dầu mỡ khoảng 50 – 150mg/L Để xử lý nước thải loại này, người ta ứng dụng cơng nghệ sinh học Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT sinh hoạt vận hành với hiệu xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định Bộ môi trường với : - Phương án : dòng nước thải đầu vào qua hố thu qua bể yếm khí vào bể điều hòa Sau qua bể ASBC, qua bể lắng sinh học, nước thải khử trùng clo bể khử trùng qua bồn lọc áp lực Nước thải sau xử lý thải rạch Bà Hiệp - Phương án : dòng nước thải đầu vào qua hố thu qua bể trug gian vào bể điều hòa Sau qua bể SBR, qua bể trung gian, qua bồn lọc áp lực qua bể khử trùng Nước thải sau xử lý thải rạch Bà Hiệp Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với lý : - Đảm bảo hiệu xử lý, nước thải sau xử lý đạt QCVN14:2008, Mức A - Tính khả thi cao Trang ii - Vận hành đơn giản - Giá thành xử lý 1m nước 3.400VNĐ, thấp so với phương án là: 4.362VNĐ/m3) Bản vẽ HTXLNT triển khai thành vẽ thi công lắp đặt thiết bị cho toàn hệ thống ứng dụng thi cơng thực tế Để hồn thành tốt vẽ thi cơng, người thiết kế cần phải hiểu rõ ý nghĩa, yêu cầu vẽ thi công nắm sở thiết kế vẽ thi công (các tiêu chuẩn, yêu cầu chủ đầu tư kỹ thuật lắp đặt) Trang iii MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN I TÓM TẮT KHÓA LUẬN II MỤC LỤC IV DANH SÁCH CÁC BẢNG VII DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ VIII CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG LUẬN VĂN 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nội dung 1.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC THẢI 2.1.1 Nguồn gốc đặc tính nước thải sinh hoạt 2.1.1.1 Nguồn gốc nước thải sinh hoạt 2.1.1.2.Đặc tính nước thải sinh hoạt 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH AN 2.2.1 Giới thiệu 2.2.1.1 Vị trí: 2.2.1.2 Tổng diện tích Trang iv 2.2.1.3 Cơ cấu sử dụng đất 2.2.1.4 Cơ sở hạ tầng 2.2.1.5.Chủ đầu tư 2.2.1.6 Ngày thành lập: 2.2.1.7 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Thành phần doanh nghiệp tình hình hoạt động KCN 2.2.3 Hiện trạng môi trường KCN 2.2.3.1 Môi trường nước 2.2.3.2 Mơi trường khơng khí 2.2.3.3 Ô nhiễm chất thải rắn CHƯƠNG MỘT SỐ CƠNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1 RESORT NOVELA 3.2 RESORT ALLEZBOO 10 3.3 RESORT D’AN NAM 13 CHƯƠNG 16 TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 16 4.1 THÔNG SỐ CHUNG 16 4.1.1 Tiêu chuẩn xã thải 16 4.1.2 Thành phần tính chất nước thải 17 4.1.3 Tính toán lưu lượng 17 4.1.4 Mức độ cần thiết xử lí nước thải 17 4.1.5 Một số yêu cầu khác khu công nghiệp 18 4.1.6 Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý 18 4.2 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 19 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 4.3.1 Phương án 24 4.3.2 Phương án 28 4.4 DỰ TOÁN KINH TẾ 30 Trang v 4.4.1.Phương án 30 4.4.2 Phương án 30 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 30 CHƯƠNG 32 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 32 5.1 KẾT LUẬN 32 5.2 KIẾN NGHỊ 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHỤ LỤC 34 Trang vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thành phần nước thải resort novella Bảng 3.2 Thành phần nước thải resort allezboo 11 Bảng 3.3 Thành phần nước thải resort d’an nam 13 Bảng 4.1 Tiêu chuẩn nước thải sau qua hệ thống xử lý ( trích QCVN 14-2008BTNMT) 16 Bảng 4.2.Tính chất nước thải khu cơng nghiệp 17 Bảng 4.3 Hiệu suất xử lý cơng trình đơn vị dây chuyền xử lý phương án 21 Bảng 4.4 Hiệu suất xử lý cơng trình đơn vị dây chuyền xử lý phương án 22 Bảng 4.5 Thông số hố thu 24 Bảng 4.6 Thông số rổ chắn rác 25 Bảng 4.7 Thơng số bể yếm khí 25 Bảng 4.8 Thơng số bể điều hòa 25 Bảng 4.9 Thông số bể ASBC 26 Bảng 4.10 Thông số bể lắng 26 Bảng 4.11 Thông số bể khử trùng 27 Bảng 4.12 Thông số bồn lọc áp lực 27 Bảng 4.13 Thông số bể chứa bùn 27 Bảng 4.14 Thông số bể SBR 28 Bảng 4.15 Thông số bể trung gian 28 Bảng 4.16 Thông số bồn lọc áp lực 28 Bảng 4.17 Thông số bể khử trùng 29 Bảng 4.18 Sự vượt chuẩn chất lượng nước thải xử lý qua hai phương án 30 Trang vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1 Sơ đồ cơng nghệ xừ lí nước thai resort novella Hình 3.2 Sơ đồ cơng nghệ xừ lí nước thai resort allezboo 12 Hình 3.3: sơ đồ cơng nghệ xừ lí nước thai resort d’an nam 14 Hình 4.1 Sơ đồ xử lí phương án 19 Hình 4.1 Sơ đồ xử lí phương án 20 Trang viii Tính lượng Clo: Bảng Liều lượng Clo cho khử trùng Liều lượng mg/L Nước thải Nước thải sinh hoạt lắng sơ ÷10 Nước thải kết tủa hóa chất ÷10 Nước sau xử lý bể lọc sinh học ÷10 Nước sau xử lý bùn hoạt tính 2÷ Nguồn: Sách Xử Lý Nước Thải Đô Thị & Công Nghiệp- Lâm Minh Tiết bảng 10-14 trang 473 Liều lượng Clo khử trùng sau xử lý bùn hoạt tính: C1 = (mg/L) Liều lượng Clo yêu cầu: Nt  (1  0,23C t t ) 3 Trong đó: N0 Nt: Số coliform sau thời gian tiếp xúc t, Nt = 3000 (MPN/100mL) No: Số coliform ban đầu, No = 1,6 x105 (MPN/100mL) Ct: Liều lượng Clo yêu cầu Ct  N  1 3000  [( t )  1]  [( )  1]  0,1mg / l 0,23  t N 0,23  120 1,6  10 Liều lượng Clo cho vào: C = C1 + Ct = + 0,1 = 8,1 (mg/L) = 8,1(g/m3) Lượng Clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải: Ya  a  Q 8,1  50   0,405kg / h 1000 1000 Trong đó: Q : Lưu lượng nước thải vào bể (m3 /h) a: Liều lượng Clo hoạt tính, a = 8,1 (g/m 3) Dung tích hữu ích thùng hòa tan: W a  Qtbngd  100  100 8,1 400  100 100   0,324m 1000 1000  b  p  n 1000 1000  2,5  20  Trong đó: Q tbngd : lưu lượng trung bình ngày đêm b: nồng độ dung dịch Clorua vôi, b = 2,5% p: hàm lượng Clo hoạt tính Clorua vơi, p = 20% n: số lần hòa trộn dung dịch Clorua vơi ngày đêm, n = 2÷6 tùy thuộc vào cơng suất trạm Chọn n = Thể tích tổng cộng thùng hòa tan tính thể tích phần lắng: Wtc = 1,15 x W = 1,15 x 0,324 = 0,373(m3) Dung dịch Clorua vơi hòa tan bơm định lượng đưa tới bể tiếp xúc Lượng CaOCl2 2,5% cần châm vào bể khử trùng = 0,405/0,025 = 16,2(L/h) C.7 Bể chứa bùn Lượng cặn dẫn đến bể chứa bùn từ bể SBR: W = 25,2 m3 /lần xả Thể tích bể chứa bùn 20 ngày: V = W x 2= 25,2 x 2= 50,4 m3 Trong đó: Thời gian lưu bùn: t = ngày Chọn kích thước bể chứa bùn ngày: B x L x H = x 3,8 x 4,5 Cứ ngày lượng bùn bể chứa bùn sẻ xe hút bùn mang đến bãi vệ sinh PHỤ LỤC – DỰ TOÁN KINH TẾ A – DỰ TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN A.1 Chi phí đầu tư Chi phí xây dựng (T1) Bảng Bảng tính tốn chi phí xây dựng Đơn vị tính (triệuVNĐ) Vật liệu Hạng mục cơng trình Số lượng Đơn Đơn Thành vị giá tiền Hố thu BTCT 18 m3 90 Bể điều hòa BTCT 34,7 m3 173,5 Bể yếm khí BTCT 62,52 m3 312,6 Lắng BTCT 23 m3 115 Bể ASBC BTCT 45,2 m3 226 Bể khử trùng BTCT 27,4 m3 137 Móng đặt thiết bị BT đá m3 10 Nhà điều hành Tường gạch 50 m2 150 Tổng cộng T1 1.114 Tổng cộng chi phí xây dựng : 1.114 triệu VNĐ Chi phí máy móc thiết bị cơng trình xây dựng (T2) Bảng Bảng tính tốn chi phí thiết bị Thiết bị Rổ thu rác + giá đỡ Vật liệu Số Đơn vị tính lượng (triệu VND) Đơn Đơn Thành vị giá tiền Inox 22,5 22,5 gang 50 200 Bơm nước thải Hãng SX: TSURUMI,Q=4m3/h,Cộtáp:8m Động cơ: 0,4kw/380V/3phase/50hz Type: 50U2.4 Bơm rút bùn bể lắng : Hãng SX: EBARA, bơm cánh hở trục ngang Q = m3/h Cột áp: 10m gang 20 40 gang 50 100 45 90 Nhựa 50 0,5 25 Thép 30 30 30 60 Độngcơ:1,1kw/380V/3phase/50hz Type: DWO 150 Bơm nước bể khử trùng: Hãng SX: EBARA, bơm cánh hở trục ngang Q=4m3/h,Cộtáp:10m Độngcơ: 1,1kw/380V/3phase/50hz Type: DWO 150 Máy thổi khí bể điều hồ ASBC Hãng SX: TAIKO - Nhật Bản + Q = m3/p + Cột áp: 5m + Động cơ: 5,5kw/380V/3phase/50hz ,Model SSR80A Hệ thống đĩa sục khí Hệ thống kỹ thuật bể ASBC: Vách hướng dòng: thép Hệ thống khung làm giá đỡ Tâckê, bulong… Bơm định lượng hóa chất Thùng đựng hố chất: V = 200Lít Nhựa bộ 10 30 30 Vật liệu lọc 15,1 15,1 Máy khuấy trộn 45 45 12 Vi sinh nuôi cấy 20 20 Điều chỉnh pH tự động 19,5 19,5 40 40 30 30 PVC Máy thổi khí trộn hóa chất Bồn lọc áp lực Thép Tuabin khuấy trôn cánh Thép Hệ thống điện điều khiển: Dây dẫn động lực, tủ điện, hệ thống phao tự động Dây điện Inox Hệ thống đường ống dẫn khí , PVC Hệ thống đường ống dẫn hoá chất PVC 0,4 0,4 Hệ thống đường ống dẫn nước thải, bùn PVC 21,3 21,3 Lan can, cầu thang Inox 20 20 Tổng cộng T2 835 Tổng T2 = 835 triệu VNĐ Chi phí khác (T3) Bảng Chi phí khác Phụ kiện Đơn giá Thành tiền Chi phí lập quản lý dự án 15% (T2) 125,25 Nhân công lắp đặt 10% (T2) 83,5 Tổng cộng T3 Tổng chi phí đầu tư T1 + T2 + T3 = 2.157.750.000 VNĐ A.2 Chi phí vận hành Chi phí cho cơng nhân vận hành 208,75 Bảng 10 Bảng tính tốn chi phí cơng nhân vận hành Biên chế Số Mức lương/tháng Thành tiền người (triệu VNĐ) (triệuVNĐ/ngày) 3,5 0,233 Cơng nhân vận hành Tổng cộng T4 0,233 Chi phí điện tiêu thụ Bảng 11 Bảng tính tốn chi phí điện tiêu thụ Số Thiết bị lượng suất (cái) Bơm nước thải bể Công (kw/h) Thời Điện Đvị tính gian (1000vnđ) hoạt tiêu thụ động(h) (kw/h) đơn giá thành tiền 0,4 24 38,4 1,5 57,6 Bơm rút bùn 1,1 0,4 0,88 1,5 1,32 Bơm bể khử trùng 1,1 24 52,8 1,5 79,2 0,42 24 20,16 1,5 30,24 5,5 24 264 1,5 396 0,03 10 0,6 1,5 0,9 0,042 24 2,016 1,5 3,024 điều hòa, hố thu Máy thổi khí trộn hố chất Máy thổi khí Bóng điện chiếu sáng Bơm định lượng hố chất Tổng cộng T5 Chi phí điện tiêu thụ ngày 568.284 VNĐ 568,284 Chi phí hố chất Bảng 12 Bảng tính tốn chi phí hóa chất STT Tên hóa chất NaOCl Số lượng Đơn giá Thành tiền (kg/ngày) (1000vnđ) (1000vnđ) 72 2,75 198 Tổng cộng T6: 198 Chi phí bảo trì bảo dưỡng: T7 = 0,5% Tổng chi phí đầu tư = 10.788.750 VNĐ/năm = 29.600 VNĐ/ngày Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh =T4 + T5 + T6 + T7 = 1.028.600 VNĐ/ngày Tổng chi phí quản lý vận hành cho tháng: 30.858.000 VNĐ/tháng A.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 2.157.750.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 1%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng phụ lục 13 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T =2.384.313.750/20/12 = 9.934.641 VNĐ/tháng Gía thành cho 1m3 nước thải xử lý Giá 1m3 nước = (T + Tvh) / (Q x 30) = 3.400 VNĐ / m3 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 3.400 VNĐ/m3 Bảng 13 Số tiền chi trả hàng năm cho ngân hàng Thời gian vận hành dự án (năm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiền vay ngân hàng (1.000VNĐ) Trả nợ định kỳ (1.000VNĐ) Tiền trả lãi suất ngân hàng (1.000VNĐ) 107.887.500 2.157.750.000 107.887.500 2.049.862.500 107.887.500 1.941.975.000 107.887.500 1.834.087.500 107.887.500 1.726.200.000 107.887.500 1.618.312.500 107.887.500 1.510.425.000 107.887.500 1.402.537.500 107.887.500 1.294.650.000 1.186.762.500 107.887.500 1.078.875.000 107.887.500 970.987.500 107.887.500 863.100.000 107.887.500 755.212.500 107.887.500 647.325.000 107.887.500 539.437.500 107.887.500 431.550.000 107.887.500 323.662.500 107.887.500 215.775.000 107.887.500 107.887.500 107.887.500 Tổng (1.000 VNĐ) 21.577.500 20.498.625 19.419.750 18.340.875 17.262.000 16.183.125 15.104.250 14.025.375 12.946.500 11.867.625 10.788.750 9.709.875 8.631.000 7.552.125 6.473.250 5.394.375 4.315.500 3.236.625 2.157.750 1.078.875 Trả ngân hàng (1.000VNĐ) 129.465.000 128.386.125 127.307.250 126.228.375 125.149.500 124.070.625 122.991.750 121.912.875 120.834.000 119.755.125 118.676.250 117.597.375 116.518.500 115.439.625 114.360.750 113281875 112.203.000 111.124.125 110.045.250 108.966.375 2.384.313.750 B – DỰ TOÁN KINH TẾ CHO PHƯƠNG ÁN B.1 Chi phí đầu tư Chi phí xây dựng (T1) Bảng 14 Bảng tính tốn chi phí xây dựng Số lượng Hạng mục cơng trình Vật liệu Đơn vị tính (triệuVNĐ) Đơn Đơn Thành vị giá tiền Hố thu BTCT 18 m3 90 Bể điều hòa BTCT 34,7 m3 173,5 Bể trung gian BTCT 92,5 m3 462,2 Bể SBR BTCT 83 m3 415 Bể khử trùng BTCT 31 m3 155 Móng đặt thiết bị BT đá m3 10 Nhà điều hành Tường gạch 50 m2 150 1455,7 Tổng cộng T1 Tổng cộng chi phí xây dựng : 1455,7 triệu VNĐ Chi phí máy móc thiết bị cơng trình xây dựng (T2) Bảng 15 Bảng tính tốn chi phí thiết bị Thiết bị Rổ thu rác + giá đỡ Vật liệu Số Đơn vị tính lượng (triệu VND) Đơn Đơn Thành vị giá tiền Inox 22,5 22,5 gang 50 200 Bơm nước thải Hãng SX: TSURUMI,Q=4m3/h,Cộtáp:8m Độngcơ: 0,4kw/380V/3phase/50hz Type: 50U2.4 Bơm rút bùn SBR Hãng SX: EBARA, bơm cánh hở trục ngang Q = m3/h Cột áp: 10m gang 20 40 gang 50 100 45 90 Nhựa 90 0,5 45 Thép 30 30 30 60 Độngcơ:1,1kw/380V/3phase/50hz Type: DWO 150 Bơm nước bể khử trùng: Hãng SX: EBARA, bơm cánh hở trục ngang Q=4m3/h,Cộtáp:10m Độngcơ: 1,1kw/380V/3phase/50hz Type: DWO 150 Máy thổi khí bể điều hồ SBR Hãng SX: TAIKO - Nhật Bản + Q = m3/p + Cột áp: 5m + Động cơ: 5,5kw/380V/3phase/50hz ,Model SSR80A Hệ thống đĩa sục khí Hệ thống kỹ thuật bể SBR: Vách hướng dòng: thép Hệ thống khung làm giá đỡ Tâckê, bulong… Bơm định lượng hóa chất Thùng đựng hố chất: V = 300 Lít Nhựa 2,5 10 30 30 Vật liệu lọc 15,1 15,1 Máy khuấy trộn 45 45 12 Vi sinh nuôi cấy 20 20 Điều chỉnh pH tự động 19,5 19,5 40 40 30 30 PVC Máy thổi khí trộn hóa chất Bồn lọc áp lực Thép Tuabin khuấy trôn cánh Thép Hệ thống điện điều khiển: Dây dẫn động lực, tủ điện, hệ thống phao tự động Dây điện Hệ thống đường ống dẫn khí Inox , PVC Hệ thống đường ống dẫn hoá chất PVC 0,4 0,4 Hệ thống đường ống dẫn nước thải, bùn PVC 21,3 21,3 Lan can, cầu thang Inox 30 30 Tổng cộng T2 865,8 Tổng T2 = 865,8 triệu VNĐ Chi phí khác (T3) Bảng 16 Chi phí khác Phụ kiện Đơn giá Thành tiền Chi phí lập quản lý dự án 15% (T2) 129,87 Nhân công lắp đặt 10% (T2) 86,58 Tổng cộng T3 Tổng chi phí đầu tư T1 + T2 + T3 = 2.537.950.000 VNĐ 216,45 B.2 Chi phí vận hành Chi phí cho cơng nhân vận hành Bảng 17 Bảng tính tốn chi phí cơng nhân vận hành Biên chế Số Mức lương/tháng Thành tiền người (triệu VNĐ) (triệuVNĐ/ngày) 3,5 0,233 Công nhân vận hành Tổng cộng T4 0,233 Chi phí điện tiêu thụ Bảng 18 Bảng tính tốn chi phí điện tiêu thụ Thiết bị Bơm nước thải bể điều Số Công lượng suất (cái) (kw/h) Thời Điện gian tiêu hoạt thụ động(h) (kw/h) Đvị Tính (1000vnđ) Đơn Thành giá tiền 0,4 24 38,4 1,5 57,6 Bơm rút bùn 1,1 0,4 0,88 1,5 1,32 Bể trung gian 1,5 24 72 1,5 108 Bơm bể khử trùng 1,1 24 52,2 1,5 79,2 0,42 24 20,16 1,5 30,24 Máy thổi khí 7,5 24 360 1,5 540 Bóng điện chiếu sáng 0,03 10 0,6 1,5 0,9 0,042 24 2,016 1,5 3,024 hòa, hố thu Máy thổi khí trộn hố chất Bơm định lượng hố chất Tổng cộng T5 Chi phí điện tiêu thụ ngày là: 820.300 VNĐ 820,3 Chi phí hố chất: ( bảng dự toán, nhà hệ thống vào hoạt động thực tế liều lượng hố chất thay đổi, phải xác định xác thí nghiệm Jatest) Bảng 19 Bảng tính tốn chi phí hóa chất STT Tên hóa chất Số lượng(kg/ngày) NaOCl Đơn giá Thành tiền (1000vnđ) 1000vnđ) 2,75 267,3 97,2 Tổng cộng T6 267,3 Chi phí bảo trì bảo dưỡng T7 = 0,5% Tổng chi phí đầu tư = 12.689.750 VNĐ/năm = 34.767 VNĐ/ngày Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh =T4 + T5 + T6 + T7 = 1.355.367 VNĐ/ngày Tổng chi phí quản lý vận hành cho tháng: 40.661.000 VNĐ B.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 2.537.950.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn1%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng phụ lục 20 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 2.804.434.750/20/12 = 11.685.145 VNĐ/tháng Gía thành cho 1m3 nước thải sau xử lý Giá 1m3 nước = (T + Tvh) / (Q x 30) = 4.3642VNĐ / m Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 4.362 VNĐ/m3 Bảng 20 Tiền chi trả hàng năm cho ngân hàng Thời gian vận hành dự án (năm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trả nợ định kỳ (1.000VNĐ) Tiền trả lãi suất ngân hàng (1.000VNĐ) 2.537.950.000 126.897.500 2.411.052.500 126.897.500 2.284.155.000 126.897.500 2.157.257.500 126.897.500 2.030.360.000 126.897.500 1.903.462.500 126.897.500 1.776.565.000 126.897.500 1.649.667.500 126.897.500 1.522.770.000 126.897.500 1.395.872.500 126.897.500 1.268.975.000 126.897.500 1.142.077.500 126.897.500 1.015.180.000 126.897.500 888.282.500 126.897.500 761.385.000 126.897.500 634.487.500 126.897.500 507.590.000 126.897.500 380.692.500 126.897.500 253.795.000 126.897.500 126.897.500 126.897.500 Tổng (1.000 VNĐ) 25.379.500 24.110.525 22.841.550 21.572.575 20.303.600 19.034.625 17.765.650 16.496.675 15.227.700 13.958.725 12.689.750 11.420.775 10.151.800 8.882.825 7.613.850 6.344.875 5.075.900 3.806.925 2.537.950 1.268.975 Tiền vay ngân hàng (1.000VNĐ) Trả ngân hàng (1.000VNĐ) 152.277.000 151.008.025 149.739.050 148.470.075 147.201.100 145.932.125 144.663.150 143.394.175 142.125.200 140.856.225 139.587.250 138.318.275 137.049.300 135.780.325 134.511.350 133.242.375 131.973.400 130.704.425 129.435450 128.166.475 2.804.434.750 PHỤ LỤC CÁC BẢN VẼ CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH AN CÔNG SUẤT 400M 3 NGÀY ĐÊM. , TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH AN CÔNG SUẤT 400M 3 NGÀY ĐÊM.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay