Bài tập chương lăng kính môn vật lý lớp 11

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:27

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP VỀ LĂNG KÍNH MƠN VẬT LỚP 11 A TĨM TẮT THUYẾT I Cấu tạo lăng kính Lăng kính khối chất suốt, đồng chất, giới hạn hai mặt phẳng khơng song song, thường có dạng lăng trụ tam giác Một lăng kính đặc trưng bởi: + Góc chiết quang A; + Chiết suất n II Đường tia sáng qua lăng kính Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng Chùm ánh sáng trắng qua lăng kính bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng khác khác Đó tán sắc ánh sáng -Trong phần xét ánh sáng đơn sắc Đường truyền tia sáng qua lăng kính Gọi n chiết suất tỉ đối lăng kính với mơi trường chứa nó, n  nlangkinh nmoitruong =n1/n2 Chiều lệch tia sáng  n > 1: Lệch đáy lăng kính, trường hợp thường diễn  n < 1: Lệch đỉnh lăng kính, trường hợp gặp Xét trường hợp thường gặp n>1: - Tia sáng ló JR qua lăng kính bị lệch phía đáy lăng kính so với phương tia sáng tới - Vẽ đường tia sáng đơn sắc qua lăng kính: - Khi tia sáng vng góc với mặt lăng kính thẳng - Nếu r2 < igh: tia sáng khúc xạ ngồi, với góc ló i2 ( sin i2  n sin r2 ) - Nếu r2 = igh => i2 = 900: tia ló sát mặt bên thứ lăng kính - Nếu r2 > igh : tia sáng phản xạ toàn phần mặt bên ( Giả sử J có góc i’ góc khúc xạ tính sini’ > => phản xạ toàn phần J) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn III Cơng thức lăng kính: - Cơng thức lăng kính: sini1 = nsinr1; sini2 = nsinr2; Góc chiết quang: A = r1 + r2 Góc lệch: D = i1 + i2 – A - Nếu góc chiết quang A < 100 góc tới nhỏ, ta có: i1 = nr1; i2 = nr2; Góc chiết quang: A = r1 + r2 Góc lệch: D = A(n - 1) A i1 S D I r1 J r2 B IV Góc lệch cực tiểu: Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu đường tia sáng đối xứng qua mặt phân giác góc chiết quang lăng kính Ta có: i = i’ = im(góc tới ứng với độ lệch cực tiểu) r = r’ = A/2 Dm = 2.im – A hay im = (Dm + A)/2 sin(Dm + A)/2 = n.sinA/2 V Điều kiện để có tia ló cạnh bên: - Đối với góc chiết quang A: A ≤ 2.igh - Đối với góc tới i: i  i0 với sini0 = n.sin(A – igh) VI Ứng dụng: Cơng dụng lăng kính Lăng kính có nhiều ứng dụng khoa học kỉ thuật Máy quang phổ Lăng kính phận máy quang phổ Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát thành thành phần đơn sắc, nhờ xác định cấu tạo nguồn sáng Lăng kính phản xạ tồn phần Lăng kính phản xạ tồn phần lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng tam giác vng cân Lăng kính phản xạ toàn phần sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh, …) VII.Chú ý: -n chiết suất tỉ đối lăng kính với mơi trường chứa nó, n  nlangkinh nmoitruong -Do chiết suất chất làm lăng kính khác với ánh sáng khác nên phần xét tia đơn sắc tức có màu xác định -Nếu đề khơng nói lăng kính đặt mơi trường ta hiểu lăng kcó góc lệch cực tiểu (hay tia sáng đối xứng qua mặt phân giác góc A) thì: r = r’ = A/2 i = i’ = (Dm + A)/2 Nếu đo góc lệch cực tiểu Dmin biết A tính đựơc chiết suất chất làm lăng kính Bài 1: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = 1,41  đặt khơng khí Chiếu tia sáng SI tới mặt bên với góc tới i = 450 a) Tính góc lệch tia sáng qua lăng kính b) Nếu ta tăng giảm góc tới 100 góc lệch tăng hay giảm ĐS: a) D = 300, b) D tăng Bài 2: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5 Chiếu tia sáng qua lăng kính để có góc lệch cực tiểu góc chiết quang A Tính góc B lăng kính biết tiết diện thẳng tam giác cân A ĐS: B = 48036’ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài : Cho lăng kính có chiết suất n = góc chiết quang A Tia sáng đơn sắc sau khúc xạ qua lăng kính cho tia ló có góc lệch cực tiểu A Tính góc chiết quang A Nếu nhúng lăng kính vào nước có chiết suất n’ = 4/3 góc tới i phải để có góc lệch cực tiểu ? Tính góc lệch cực tiểu ? ĐS : a.600 b 40,50 Bài 4( ĐHKTQD-2000)Lăng kính thủy tinh chiết suất n= , có góc lệch cực tiểu Dmin nửa góc chiết quang A Tìm góc chiết quang A lăng kính ? Bài 5: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác đều, chiết suất n= n , đặt khơng khí Chiếu tia sáng đơn sắc nằm tiết diện thẳng đến mặt bên lăng kính hướng từ phía đáy lên với góc tới i a)Góc tới i bẳng góc lệch qua lăng kính có giá trị cực tiểu Dmin Tính Dmin? b)Giữ nguyên vị trí tia tới Để tia sáng khơng ló mặt bên thứ phải quay lăng kính quanh cạnh lăng kính theo chiều với góc nhỏ bao nhiêu? ĐS:a.i=450, Dmin=300 b.8,530 Dạng 3: Điều kiện để có tia ló - Áp dụng tính góc giới hạn phản xạ toàn phần mặt bên lăng kính: sin(igh) = n2/n1 với n1 chiết suất lăng kính, n2 chiết suất mơi trường đặt lăng kính - Điều kiện để có tia ló: + Đối với góc chiết quang A: A ≤ 2.igh + Đối với góc tới i: i  i0 với sini0 = n.sin(A – igh) - Chú ý: góc i0 âm, dương - Quy ước: i0 > tia sáng pháp tuyến điểm tới I i0 < tia sáng pháp tuyến điểm tới I Bài 1: Một lăng kính ABC có chiết suất n đặt khơng khí.Tìm điều kiện góc chiết quang A góc tới I để có tia ló? Điều kiện góc chiết quang: Xét lăng kính có chiết suất n1 đặt mơi trường có chiết suất n2; Để có tia ló khỏi mặt bên AC : r '  igh ; sinigh=n2/n1 (1) Mặt khác:Tại mặt bên AB ln có tượng khúc xạ ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang n r  rmax , mà sin rmax   sin igh n1 Suy ra: r  igh (2) Cộng (1) (2) theo vế ta có: A  2igh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Điều kiện góc tới i Từ điều kiện r để có tia ló: r '  igh A  r  igh  r  A  igh s inr  sin( A  igh ) Suy : sin i  sin( A  igh ) n sin i  n sin( A  igh ) i  i0 (sin i  n sin( A  igh )) Bài 2: Một lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = 1,5 Chiếu tia sáng tới mặt lăng kính góc tới i Tính i để tia sáng ló khỏi lăng kính ĐS: -18010’≤ i ≤ 900 Bài 3: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = = 1,41  Chiếu tia sáng SI đến lăng kính I với góc tới i Tính i để: a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu b) Khơng có tia ló ĐS: a) i = 450 b) i ≤ 21028’ Bài 4: Chiếu chùm tia sáng hẹp song song, đơn sắc vào lăng kính có chiết suất n= ánh sáng đơn sắc có góc chiết quang A = 600 Tính góc tới để có góc lệch cực tiểu Tính góc lệch cực tiểu 2.Góc tới phải có giá trị giới hạn để có tia ló ? Bài :Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác ABC, n=1,5 Một tia sáng đơn sắc chiếu đến mặt bên AB tới I với góc tới i1 thay đổi được.Xác định khoảng biến thiên i1 để có tia ló mặt AC (chỉ xét tia tới đến điểm I) ĐS: 280≤ i ≤ 900 LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Chiếu chùm tia sáng đỏ hẹp coi tia sáng vào mặt bên lăng kính có tiết diện thẳng tam giác cân ABC có góc chiết quang A = 80 theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang điểm tới gần A Biết chiết suất lăng kính tia đỏ nd = 1,5 Góc lệch tia ló so với tia tới là: A 20 B 40 C 80 D 120 Câu 2: Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính góc tạo A hai mặt bên lăng kính B tia tới pháp tuyến C tia tới lăng kính tia ló khỏi lăng kính D tia ló pháp tuyến Câu Một lăng kính có góc chiết quang A chiết suất n, đặt nước có chiết suất n’ Chiếu tia sáng tới lăng kính với góc tới nhỏ Tính góc lệch tia sáng qua lăng kính A D = A( n  1) n' B D = A( n  1) n' C D = A( n'  1) n D D = A( n'  1) n Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Lăng kính có góc chiết quang A =600 Khi khơng khí góc lệch cực tiểu 300 Khi chất lỏng suốt chiết suất x góc lệch cực tiểu 40 Cho biết sin 320 = Giá trị x là: A x = B x = C x = D x = 1,5 Câu Lăng kính có góc chiết quang A =600 , chiết suất n = khơng khí Tia sáng tới mặt thứ với góc tới i Có tia ló mặt thứ hai khi: A i  150 B i  150 C i  21, 470 D i  21, 470 Câu Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = không khí Tia sáng tới mặt thứ với góc tới i Khơng có tia ló mặt thứ hai khi: A i  150 B i  150 C i  21, 470 D i  21, 470 Câu Lăng kính có góc chiết quang A chiết suất n = Khi khơng khí góc lệch có giá trị cực tiểu Dmin =A Giá trị A là: A A = 300 B A = 600 C A = 450 D tất sai Câu Lăng kính có góc chiết quang A = 300 , chiết suất n = Tia ló truyền thẳng khơng khí vng góc với mặt thứ hai lăng kính góc tới i có giá trị: A i = 300 B i= 600 C i = 450 D i= 150 Câu Lăng kính có góc chiết quang A =600, chiết suất n = Góc lệch D đạt giá trị cực tiểu góc tới i có giá trị: A i= 300 B i= 600 C i= 450 D i= 900 Câu 10 Chọn câu trả lời A Góc lệch tia sáng đơn sắc qua lăng kính D = i + i’ – A B Khi góc tới i tăng dần góc lệch D giảm dần, qua cực tiểu tăng dần C Khi lăng kính vị trí có góc lệch cực tiểu tia tới tia ló đối xứng với qua mặt phẳng phân giác góc chiết quang A D Tất Câu 11 Chọn câu trả lời sai A Lăng kính mơi trường suốt đồng tính đẳng hướng giới hạn hai mặt phẳng không song song B Tia sáng đơn sắc qua lăng kính ln ln bị lệch phía đáy C Tia sáng khơng đơn sắc qua lăng kính chùm tia ló bị tán sắc D Góc lệch tia đơn sắc qua lăng kính D = i + i' – A Câu 12 Cho chùm tia sáng chiếu vng góc đến mặt AB lăng kính ABC vng góc A góc ABC = 30 , làm thủy tinh chiết suất n=1,3 Tính góc lệch tia ló so với tia tới A 40,50 B 20,20 C 19,50 D 10,5 Câu 13 Sử dụng hình vẽ đường tia sáng qua lăng kính: SI tia tới, JR tia ló, D góc lệch tia tới tia ló, n chiết suất chất làm lăng kính Cơng thức công thức sau sai? Gia sư Tài Năng Việt A sin i1 = sin i2 n B A = r1 + r2 https://giasudaykem.com.vn C D = i1 + i2 – A D A  Dmin A  n sin 2 Câu 14 Sử dụng hình vẽ đường tia sáng qua lăng kính: SI tia tới, JR tia ló, D góc lệch tia tới tia ló, n chiết suất chất làm lăng kính.Cơng thức công thức sau đúng? A sin i1 = nsinr1 B sin i2 =nsinr2 C D = i1 + i2 – A D A, B C Câu 15 Điều sau nói lăng kính đường tia sáng qua lăng kính? A Tiết diện thẳng lăng kính tam giác cân B Lăng kính khối chất suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng hình tam giác C Mọi tia sáng quang lăng kính khúc xạ cho tia ló khỏi lăng kính D A C Câu 16 Điều sau nói lăng kính? A Lăng kính khối chất suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng hình tam giác B Góc chiết quang lăng kính ln nhỏ 900 C Hai mặt bên lăng kính ln đối xứng qua mặt phẳng phân giác góc chiết quang D Tất lăng kính sử dụng hai mặt bên cho ánh sáng truyền qua Câu 17 Lăng kính phản xạ toàn phần khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng A tam giác vng cân B hình vng C tam giác D tam giác Câu 18 Một lăng kính đặt khơng khí, có góc chiết quang A = 300 nhận tia sáng tới vng góc với mặt bên AB tia ló sát mặt bên AC lăng kính Chiết suất n lăng kính A B 0,5 C 1,5 D Câu 19 Chọn câu A Góc lệch tia sáng đơn sắc qua lăng kính D = i + i' – A (trong i = góc tới; i' = góc ló; D = góc lệch tia ló so với tia tới; A = góc chiết quang) B Khi góc tới i tăng dần góc lệch D giảm dần, qua góc lệch cực tiểu tăng dần C Khi lăng kính vị trí có góc lệch cực tiểu tia tới tia ló đối xứng với qua mặt phẳng phân giác góc chiết quang A D Tất Câu 20 Một tia sáng tới gặp mặt bên lăng kính góc tới i1 khúc xạ vào lăng kính ló mặt bên lại Nếu ta tăng góc i1 thì: A Góc lệch D tăng B Góc lệch D khơng đổi C Góc lệch D giảm D Góc lệch D tăng hay giảm Câu 21 Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác đều, ba mặt nhau, chiết suất n = , đặt khơng khí (chiết suất 1) Chiếu tia sáng đơn sắc nằm mặt phẳng tiết diện thẳng, vào mặt bên lăng kính với góc tới i = 600 Góc lệch D tia ló mặt bên A tăng i thay đổi B giảm i tăng C giảm i giảm D không đổi i tăng sin Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 22 Một lăng kính có góc chiết quang 600 Chiếu l tia sáng đơn sắc tới lăng kính cho tia ló có góc lệch cực tiểu 300 Chiết suất thủytinh làm lăng kính ánh sáng đơn sắc A 1,82 B 1,414 C 1,503 D 1,731 Câu 23 Tiết diện thẳng đoạn lăng kính tam giác Một tia sáng đơn sắcchiếu tới mặt bên lăng kính cho tia ló từ mặt bên khác Nếu góc tới góc ló 450 góc lệch A 100 B 200 C 300 D 400 Câu 24 Một lăng kính thủy tinh có chiết suất 1,6 ánh sáng đơn sắc góc chiết quang 450 Góc tới cực tiểu để có tia ló A 15,10 B 5,10 C 10,140 D Khơng thể có tia ló Câu 25 Chiếu tia sáng đến lăng kính thấy tia ló tia sáng đơn sắc Có thể kết luận tia sáng chiếu tới lăng kính ánh sáng: A Chưa đủ để kết luận B Đơn sắc C Tạp sắc D Ánh sáng trắng Câu 26 Lăng kính phản xạ tồn phần khối thuỷ tinh hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng A tam giác B tam giác vuông cân C.tam giác vuông D tam giác cân Câu 27 Chiếu tia sáng vng góc với mặt bên lăng kính thuỷ tinh chiết suất n = 1,5; góc chiết quang A; góc lệch D= 300 Giá trị góc chiết quang A : A 41010’ B 66025’ C 38015’ D 24036’ Câu 28 Chiếu tia sáng thẳng góc với phân giác lăng kính tam giác chiết suất n = Góc lệch D có giá trị : A 300 B 450 C 600 D 33,60 Câu 29 Chiếu tia sáng tới mặt bên lăng kính tam giác vng góc tới 450 Để khơng có tia ló mặt bên chiết suất nhỏ lăng kính : 1 A B C D  2 Câu 30 Chiếu tia sáng từ môi trường chiết suất n1 = vào môi trường chiết suất n2 Phản xạ tồn phần xảy góc tới i lớn 600 Giá trị n2 là: 3 A n2< B n2 D n2>1,5 2 ... nói lăng kính đường tia sáng qua lăng kính? A Tiết diện thẳng lăng kính tam giác cân B Lăng kính khối chất suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng hình tam giác C Mọi tia sáng quang lăng kính. .. khỏi lăng kính D A C Câu 16 Điều sau nói lăng kính? A Lăng kính khối chất suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng hình tam giác B Góc chiết quang lăng kính ln nhỏ 900 C Hai mặt bên lăng kính. .. igh )) Bài 2: Một lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = 1,5 Chiếu tia sáng tới mặt lăng kính góc tới i Tính i để tia sáng ló khỏi lăng kính ĐS: -18010’≤ i ≤ 900 Bài 3: Lăng kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương lăng kính môn vật lý lớp 11 , Bài tập chương lăng kính môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay