TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QT314 QUẢN TRỊ KINH DOANH TOPICA

15 200 11
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:23

Đây là đề cương và đáp án môn kế toán quẳn trị QT 314 ngành quản trị kinh doanh chương trình đạo tạo cử nhân trực tuyến TOPICA. Đây là đề cương đầy đủ thi được 10 điểm đảm bảo các bạn có thể dùng làm bài tập về nhà 1 và bài tập về nhà 2 10 điểm, tổng kết 10 điểm. Kế toán quản trị B Báo cáo kế toán quản trị lập thời điểm: B Báo cáo kế tốn quản trị thể thơng tin tài chính: B Biến động chi phí chênh lệch chi phí thực tế chi phí định mức, mức biến động lớn 0, thể hiện: B Biến động chi phí sản xuất chung cố định phân tích thành: B B C Biến động doanh thu doanh nghiệp xác định bằng: Biến động giá lao động thường phát sinh nguyên nhân: Có phương pháp phân tích lợi nhuận mục tiêu: Cơ sở để định giá bán sản phẩm thông thường nhà quản trị doanh nghiệp thường chọn là: Cơ sở để doanh nghiệp định giá sản phẩm là: C C C D) Khi nhà quản trị có nhu cầu D) Từng sản phẩm, phận, đơn vị theo cấu tổ chức quản lý Kết hợp linh hoạt phạm vi toàn doanh nghiệp sản phẩm, phận, đơn vị theo cấu tổ chức quản lý A) Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không hiệu so với định mức đề C) Biến động dự toán sản xuất chung cố định biến động hiệu suất sản xuất chung cố định B) Doanh thu thực tế - doanh thu định mức A) Việc bố trí lao động không hợp lý C) A) Giá thành sản xuất D) Tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Có tình hình nhân cơng trực tiếp tháng năm 200X công ty A sau: Chi phí nhân cơng trực tiếp thực tế 20.000.000 đồng Biến động đơn giá lao động 2.000.000 đồng – thuận lợi Biến động suất lao động (3.000.000 đồng) – bất lợi Giờ công lao động trực tiếp tháng 2.000 Vậy đơn giá lao động định mức công ty A bao nhiêu? A) 11.000 đồng Các bước sau liên quan tới trình định ngắn hạn: I Xác định vấn đề, II Thu thập liệu; III Xác định phương án xảy ra; IV Lựa chọn tiêu chuẩn; CÁC C) I, IV, III, V, II V Xây dựng mơ hình định Trình tự sau trình định? CÁC Các định mức xây dựng để: B) Phản ánh mức độ thực tế đạt mức độ lý tưởng CÁC Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp D) Chính sách thuế nhà nước nhu cầu thị trường Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ D) Chính sách thuế nhà nước nhu cầu thị trường doanh nghiệp Các sản phẩm phải xếp thứ tự theo lãi biến phí/đơn vị nguồn lực hạn chế CÁC A) Không đủ để thỏa mãn nhu cầu lực sản xuất: Các nhóm nhân tố khơng ảnh hưởng đến việc xác định giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch CÁC A) Chính sách văn hóa, xã hội vụ doanh nghiệp CÁC CÁC Các khoản chi phí thích hợp định bán nửa thành phẩm hoàn thành hay chế biến thêm bao gồm: D) Giá thị trường nửa thành phẩm thời điểm định bán Giá thị trường thành phẩm sau chế biến thêm trừ khoản chi phí chênh lệch chế biến thêm CĂN Căn vào mục đích để có loại dự tốn khác nhau, có loại dự tốn: CH B) D) Tổng số thay đổi tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động phạm vi hoạt động; Mức phí đơn vị số phạm vi hoạt động; Mức phí khơng doanh nghiệp ngừng hoạt động Chi phí biến đổi giải thích chi phí có: Kế tốn quản trị CH Chi phí biến đổi gồm: CH Chi phí biến đổi chi phí: D) Chi phí biến đổi tuyến tính; Chi phí biến đổi cấp bậc; Chi phí biến đổi dạng cong CH CH A) Thay đổi tổng số theo thay đổi mức độ hoạt động tổ chức D) Tổng số không thay đổi theo thay đổi mức hoạt động phạm vi Chi phí cố định giải thích chi phí có: định; Mức phí đơn vị biến động tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động phạm vi hoạt động; Tổng số khác không doanh nghiệp ngừng hoạt động Chi phí hội việc sản xuất phụ tùng điều kiện doanh nghiệp khơng D) Lợi ích bị phương án sử dụng tốt đơn vị lực sản xuất dành lực sản xuất nhàn rỗi là: cho loại phụ tùng Chi phí hội: C) Là chi phí thích hợp định Chi phí phí tổn gắn liền với: D) Mục đích kinh doanh, đầu tư tài sản, chi khen thưởng, phúc lợi D) Thể báo cáo kết kinh doanh tùy thuộc vào quan hệ mức sản xuất Chi phí sản phẩm giải thích chi phí: với mức tiêu thụ Chi phí sản suất doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghiệp gồm A) khoản mục khoản mục ? Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động xây lắp gồm khoản B) khoản mục mục ? Chi phí thích hợp là: A) Các khoản chi phí tương lai mà có khác phương án Chi phí thời kỳ giải thích chi phí: D) Tạo phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kỳ CH Chi phí trực tiếp có đặc điểm sau đây: D) Liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí; Được tập hợp riêng theo đối tượng chịu chi phí;Phương pháp phân bổ làm sai lệch chi phí giá thành CH Chọn phương án việc phân tích ước lượng chi phí: B) Nhà quản lý sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác để phân tích dự báo chi phí CH Cho biết thơng tin KHƠNG phải thơng tin kế tốn quản trị: B) Nhấn mạnh tới báo cáo tài cho người sử dụng bên ngồi doanh nghiệp CH Chi phí gián tiếp có đặc điểm sau đây: D) Liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí; tập hợp chung phân bổ cho đối tượng chịu chi phí; Phương pháp phân bổ làm sai lệch chi phí giá thành sản phẩm CH CH CH CH CH CH CH CH CƠ CƠ CƠ Chi phí hội việc sản xuất phụ tùng điều kiện doanh nghiệp khơng có phương án khác để sử dụng lực sản xuất là: Công ty A nghiên cứu việc loại bỏ sản phẩm T1 Sản phẩm có lãi biến phí 5.000$ Nếu bỏ sản phẩm T1 cơng ty giảm 3.000$ định phí Vậy định có ảnh hưởng đến lợi nhuận chung công ty? Công ty A nhận đơn đặt hàng sản xuất 10.000 sản phẩm Z Khoản doanh thu, chi phí khơng thích hợp cho định là: Cơng ty A nghiên cứu việc loại bỏ sản phẩm T1 Sản phẩm có lãi biến phí 5.000$ Nếu loại bỏ sản phẩm T1 số thiết bị sản xuất dùng để sản xuất sản phẩm T7 việc làm tăng lãi biến phí thêm 2.500$ Định phí chung khơng h sản phẩm theo quy trình sản xuất áp dụng để tính giá thành sản phẩm: Hệ thống kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng để tính giá thành sản phẩm có đặc điểm nội dung sau: A) Phạm vi, giới hạn tập hợp chi phí Đ Đ Đ G G H H H B) Tốc độ tăng lợi nhuận/ tốc độ tăng doanh thu B) Doanh thu chi phí B) Tốc độ tăng lợi nhuận/ tốc độ tăng doanh thu D) Nhu cầu khách hàng, Chi phí sản xuất, bán hàng, Đối thủ cạnh tranh B) Đại lượng, kết hoàn thành định cần tính giá thành A) Dự tốn bán hàng, dự tốn mua hàng, dự tốn chi phí, dự tốn dòng tiền C) Thường tái lập lại nhiều lần sản xuất A) Xác định trước người mua K Kế toán quản trị áp dụng tổ chức đây: D) Các doanh nghiệp ; Các quan quản lý chức năng; Các tổ chức nhân đạo, hội nghề nghiệp K Kế tốn quản trị cung cấp thơng tin chủ yếu cho nhà quản trị thực chức năng: D) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, định K Kế toán quản trị thiết kế thơng tin hình thức: K Kế tốn quản trị xây dựng chuẩn hóa: K Kế toán quản trị phận kế toán: K Kế tốn quản trị kế tốn tài khác phạm vi sau đây: K Kết cấu chi phí mối quan hệ: D) Quan hệ so sánh thực tế với định hướng hoạt động, chi phí lợi ích hoạt động Phương trình kinh tế, tài chính, đồ thị dự báo Cấu trúc theo mơ hình quản lý, kiểm sốt D) Theo nhu cầu quản lý kiểm soát nội D) Có thể độc lập liên kết với kế tốn tài tùy thuộc vào nhà quản trị doanh nghiệp D) Đối tượng cung cấp thông tin; Đặc điểm thông tin phạm vi, kỳ báo cáo thơng tin; Tính pháp lý C) Về tỷ trọng chi phí cố định chi phí biến đổi doanh nghiệp Kế toán quản trị K Kế toán quản trị kế tốn tài giống ở: K Kỳ tính giá thành khoảng thời gian: K Kế toán quản trị kế tốn tài giống ở: K Kỳ tính giá thành khoảng thời gian: KH Khi có giới hạn số nguồn lực công ty, nhà quản trị cần: KH Khi công ty có yếu tố giới hạn, cơng ty nên sản xuất tiêu thụ sản phẩm với: KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH L L L L L L D) Cùng chia sẻ thông tin đầu vào chứng từ kế toán; Phản ánh quan hệ kinh tế tài hoạt động doanh nghiệp; Phản ánh quan hệ vật chất trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp D) Cần thiết để tập hợp, tổng hợp tính giá thành D) Cùng chia sẻ thông tin đầu vào chứng từ kế toán; Phản ánh quan hệ kinh tế tài hoạt động doanh nghiệp; Phản ánh quan hệ vật chất trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp D) Cần thiết để tập hợp, tổng hợp tính giá thành A) Tập trung vào sản phẩm mà bù đắp khoản định phí gián tiếp mối quan hệ với nhân tố giới hạn D) Lãi biến phí đơn vị cao nhân tố giới hạn Khi nhà quản trị chọn phương án thay phương án khác, lợi ích từ phương A) Chi phí hội án lựa chọn gọi là: Khi mức độ hoạt động tăng lên giảm xuống chi phí cố định sẽ: B) Khơng thay đổi Khi phân tích chi phí kinh doanh KHƠNG sử dụng phương pháp: A) Phương pháp chọn mẫu Khi xác định đơn giá NVL tiêu dùng cho sản xuất loại sản phẩm, để dự tính đơn D) Giá cước phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển; Nguồn cung cấp nguyên, vật liệu giá mua thực tế chi phí mua số vật liệu xuất dùng, kế toán thường việc nghiên cứu giá thị trường vào: Khi xác định số lượng nguyên vật liệu tiêu hao định mức cho đơn vị sản D) Loại sản phẩm, khả thay nguyên vật liệu, trình độ sử dụng NVL công phẩm phải vào: nhân hay máy móc thiết bị, số NVL hao hụt định mức Khi xây dựng định mức biến phí sản xuất kinh doanh thường dựa vào: B) Định mức lượng định mức giá biến phí Khi xây dựng dự toán sản xuất kinh doanh thường dựa sở: D) Định mức thực tế Khoản chi phí sau chi phí thích hợp định ngắn hạn tương C) Chi phí hội lai? Khoản chi phí sau khơng thích hợp định nhận hay khơng C) Chi phí thuê nhà xưởng để sản xuất đơn đặt hàng đơn đặt hàng đặc biệt? Khoản sau thích hợp cho q trình định mua ngồi hay tự sản xuất? C) Khoản thu nhập có lý dây chuyền sản xuất Khi xem xét định đóng cửa phận, khoản chi phí khơng thể tránh D) Khoản chi phí chìm là: Lãi biến phí là: A) Khoản chênh lệch giá bán chi phí biến đổi Liên quan đến chi phí thích hợp, chi phí khấu hao thường phân loại như: D) Chi phí chìm Liên quan đến phương án định mua tự sản xuất, chi phí cố C) Chi phí cố định thích hợp chúng có khác biệt phương án định thích hợp? D) Liệu nhà cung cấp có cung cấp đầy đủ số lượng đáp ứng nhu cầu tương lai Liên quan đến phương án định mua tự sản xuất, nhân tố sau doanh nghiệp hay khơng? Sản phẩm mua ngồi có đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng? cần xem xét? Nhà cung cấp có tin cậy khơng? Lựa chọn đáp án nhất: A) Việc lập dự tốn cần có phối hợp phận doanh nghiệp C) Mức lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến đạt kỳ kế toán mức lợi Lợi nhuận mục tiêu là: nhuận mong muốn doanh nghiệp 10 Kế toán quản trị M M M M M M D) Biến động có giá trị lớn số tuyệt đối số tương đối, biến động lặp lặp lại liên tục có xu hướng tăng dần theo thời gian Một biến động cần kiểm soát khi: Một doanh nghiệp có tổng chi phí cố định 340.000 , lợi nhuận mục tiêu hàng năm 120.000, khối lượng sản xuất năm 850 sản phẩm, chi phí biến đổi cho cho ĐVSP 500 Xác định tỷ lệ cộng thêm theo tổng chi phí biến đổi doanh nghiệp (ĐVT: 1000 đ) Một nhà quản lý sản xuất cho ông ta tăng lợi ích từ việc tăng công suất làm việc máy Trong trường hợp này, chi phí việc đầu tư mua máy ban đầu là: Một doanh nghiệp sản xuất máy bơm, có tổng chi phí cho sản phẩm 950, lợi nhuận mục tiêu hàng năm 120.000, khối lượng sản xuất năm 820 sản phẩm Xác định tỷ lệ cộng thêm theo tổng chi phí doanh nghiệp (ĐVT: 1000 đ) Một sinh viên tốt nghiệp có lựa chọn mua ô tô với giá 20.000$, đầu tư tiền với khoản lãi 12% năm Nếu người sinh viên mua tơ khoản chi phí hội định là: Mức lợi nhuận mục tiêu cơng ty Hồn Kim đề năm 2010 220.000 (nđ) Tổng chi phí cố định 50.000 tỷ suất lãi biến phí 45% Xác định doanh thu để cơng ty đạt lợi nhuận mục tiêu đề ra? M Mục đích dự tốn là: M Mức giá sàn doanh nghiệp thường sử dụng là: Năng lực sản xuất doanh nghiệp đánh giá dồi dào, hiệu suất đầu tư cố định cao, cho phép doanh nghiệp khai thác cơng suất mức hòa vốn khả đem lại lợi nhuận cao cơng suất hòa vốn (h%): Nếu vào chức hoạt động, chi phí doanh nghiệp lĩnh vực sau có yếu tố: N N C) 108.2% C) Chi phí chìm D) 15,4% B) 9.600$ D) 600.000 (nghìn đồng) D) Cung cấp thơng tin tồn kế hoạch kinh doanh cách có hệ thống đảm bảo thực mục tiêu đề ra, đánh giá hiệu quản lý thúc đẩy hiệu cơng việc, dự báo khó khăn tiềm ẩn A) Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm B) (h%) < 100% D) Ngành công nghiệp, Ngành xây lắp, Ngành nông nghiệp N N D) Bù đắp khoản chi phí biến đổi, chi phí chênh lệch tiến hành thực đơn Nếu doanh nghiệp sử dụng hết công suất cho phép, giá tối thiểu đơn đặt hàng cần đặt hàng, cộng với khoản lãi biến phí sản phẩm thông thường mà phải: không sản xuất phải sản xuất đơn đặt hàng đặc biệt Nội dung báo cáo kế toán quản trị do: C) Nhà quản trị doanh nghiệp quy định D) Xác định nội dung kinh tế cấu trúc giá thành; Chọn đối tượng kế tốn chi phí, đối Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành bao gồm: tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành; Phân loại tập hợp chi phí; Tổng hợp chi phi tính giá thành Nội dung kế toán doanh nghiệp bao gồm: B) Kế toán quản trị, kế tốn tài Nội dung sau miêu tả tốt khoản chi phí thích hợp: B) Chi phí tương lai có khác phương án N Nội dung báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành cung cấp thơng tin: A) Dòng luân chuyển sản phẩm sản xuất Nghiệp vụ phát sinh chi phí doanh nghiệp: B) Hao hụt mức giảm giá vật tư, tài sản sử dụng N N N NG 11 Kế toán quản trị NH NH NH NH NH NH NH NH Nhà máy X dùng hệ thống chi phí định mức, tồn kho ngun vật liệu trực chi phí định mức Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho sản phẩm sau: Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị A) 33.600.000 đồng, biến động thuận lợi 1.900.000.000 đồng Tổng tiền lương nhân công trực tiếp tháng 1.310.400.000 đồng Trong tháng 5, nhà máy làm 22.000 sản phẩm, dùng hết 216.000 kg nguyên liệu trực tiếp 56.000 công lao động trực tiếp Biến động đơn giá lao động trực tiếp tháng là: Nhà máy X dùng hệ thống chi phí định mức, tồn kho nguyên vật liệu trực chi phí định mức Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho sản phẩm sau: Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị D) 86.400.000 đồng, biến động bất lợi 1.900.000.000 đồng Tổng tiền lương nhân công trực tiếp tháng 1.310.400.000 đồng Trong tháng 5, nhà máy làm 22.000 sản phẩm, dùng hết 216.000 kg nguyên liệu trực tiếp 56.000 công lao động trực tiếp Biến động giá nguyên vật liệu trực tiếp tháng là: Nhà máy X dùng hệ thống chi phí định mức, tồn kho nguyên vật liệu trực chi phí định mức Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho sản phẩm sau: Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị C) 24.000.000 đồng, biến động bất lợi 1.900.000.000 đồng Tổng tiền lương nhân công trực tiếp tháng 1.310.400.000 đồng Trong tháng 5, nhà máy làm 22.000 sản phẩm, dùng hết 216.000 kg nguyên liệu trực tiếp 56.000 công lao động trực tiếp Biến động suất lao động trực tiếp tháng là: Nhà máy X dùng hệ thống chi phí định mức, tồn kho ngun vật liệu trực chi phí định mức Nhà máy xây dựng định mức chi phí cho sản phẩm sau: Trong tháng 5, nhà máy mua 250.000 kg nguyên liệu trực tiếp với tổng giá trị D) 28.800.000 đồng, biến động thuận lợi 1.900.000.000 đồng Tổng tiền lương nhân công trực tiếp tháng 1.310.400.000 đồng Trong tháng 5, nhà máy làm 22.000 sản phẩm, dùng hết 216.000 kg nguyên liệu trực tiếp 56.000 công lao động trực tiếp Biến động lượng nguyên vật liệu trực tiếp tháng là: Nhà quản trị cần xem xét nhân tố định lượng định tính định C) Chi phí bảo dưỡng máy vi tính Tất nhân tố sau nhân tố định tính ngoại trừ: A) Các khoản chi phí biến đổi khơng thích hợp phương án lựa chọn có mức Nhận định sau định lựa chọn phương án? sản lượng Nhận định sau xem xét định chấp nhận đơn đặt hàng đặc B) Công ty nên xem xét tới lực dư thừa công ty biệt (giá< giá bán thông thường): Nhận định sau KHÔNG ý nghĩa hệ thống dự toán sản xuất kinh C) Là sở để cổ đông xem xét đưa định đầu tư doanh 12 Kế toán quản trị NH D) Chất lượng sản phẩm nhà cung cấp bên ngồi, liệu nhà cung cấp bên ngồi có cung cấp đủ số lượng cần dùng doanh nghiệp, liệu nhà cung cấp bên ngồi có cung cấp sản phẩm thời hạn D) Ảnh hưởng tới khách hàng thông thường, công suất hoạt động công ty giá đơn đặt hàng Nhân tố sau nhân tố định tính cần phải cân nhắc định phương án mua hay tự sản xuất? NH Nhân tố sau nên xem xét định chấp nhận đơn hàng đặc biệt? Nhân viên kế tốn giải thích với giám đốc biến động giá nguyên vật liệu, giá nhân D) Bộ phận cung ứng vật tư, cung ứng lao động cung ứng dịch vụ cơng, giá chi phí biến đổi sản xuất khuyến cáo trách nhiệm của: Nhân viên kế tốn quản trị giải thích với giám đốc biến động bất lợi chi phí sản B) Sự gia tăng chi phí thực tế so với chi phí dự tốn điều chỉnh theo mức độ hoạt động xuất do: thực tế Nhân viên kế toán quản trị giải thích với giám đốc biến động sản lượng sản xuất B) Bộ phận sản xuất khuyến cáo trách nhiệm của: Nhân viên kế toán quản trị giải thích với giám đốc giá thành sản xuất sản phẩm có A) Là thước đo hiệu sản xuất ý nghĩa sau: Nhân viên kế tốn quản trị giải thích với giám đốc thông tin giá thành đơn vị sản A) Thông tin quản trị không công khai rộng rãi phẩm, kết cấu giá thành sản phẩm là: Nhược điểm phương pháp lập dự toán từ lên là: C) Mất nhiều thời gian NH Nhược điểm phương pháp lập dự tốn từ xuống là: D) Khơng xác, khơng khuyến khích tinh thần làm việc cấp dưới, khơng đầy đủ NH Nhân viên kế tốn quản trị đề xuất với giám đốc rằng, để kiểm soát chi phí biến đổi, nhà quản trị cần phải: D) Kiểm sốt tính hữu ích hoạt động phát sinh chi phí; Xây dựng hồn thiện định mức chi phí phạm vi; Kiểm sốt chọn lựa thích hợp mức độ hoạt động Những chi phí sau tính vào giá thành: Nhân viên kế tốn quản trị giải thích với giám đốc giá thành sản phẩm có ý nghĩa sau: A) Chi phí sản xuất theo cơng suất trung bình NH Nhân viên kế tốn quản trị đề xuất với giám đốc rằng, để kiểm sốt chi phí biến đổi, nhà quản trị cần phải: D) Kiểm soát tính hữu ích hoạt động phát sinh chi phí; Xây dựng hồn thiện định mức chi phí phạm vi; Kiểm sốt chọn lựa thích hợp mức độ hoạt động NH Nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá bán điện thương phẩm Việt Nam D) Quy định giá bán điện Chính phủ NH Nhân tố sau khơng cho nhân tố định tính? PH Phương pháp phân tích ước lượng chi phí gồm phương nào: NH NH NH NH NH NH NH NH PH Q Q Q T A) Là thước đo hiệu sản xuất C) Chi phí vận chuyển D) Phương pháp phân loại tài khoản, phương pháp phân tích đồ thị phân tán, Phương pháp cực đại cực tiểu phương pháp bình phương nhỏ Phương pháp thống kinh nghiệm thường áp dụng doanh nghiệp có quy C) Ổn định trình sản xuất: Quá trình lập dự tốn gồm có khâu: D) B) Nhu cầu thơng tin quản trị Thu thập, phân tích, định tính, định lượng Báo cáo Quy trình xử lý thơng tin kế tốn quản trị theo trình tự sau: tiêu quản trị Quyết định giá nhà quản trị doanh nghiệp tác động đến: D) Doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, sản lượng sản xuất tiêu thụ Tất nhân tố sau cần xem xét trình định, ngoại trừ: D) Chi phí chìm 13 Kế tốn quản trị TH TH Tại công ty sản xuất giầy An phú có định mức sản xuất chung cố định để sản xuất đôi giầy sau: Định mức lượng (Số máy cho phép để sản xuất giầy): 1,5 Định mức giá (Đơn giá sản xuất chung cố định ước tính/1 máy): 60.000đồng/giờ Xác định định mức sản xuất chung cố định: Theo mối quan hệ chi phí với kỳ tính kết kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: Theo phương pháp tập hợp chi phí cho đối tượng chịu chi phí, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: Thời gian hòa vốn xác định bằng: Theo mơ hình ứng xử chi phí, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế bao gồm: TH Thông tin kế toán quản trị: T TH TH TH TH TH TH TH TH TR TR TR TR Thông tin sau liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm công ty Northen sau: Giả sử ngừng sản xuất sản phẩm C lực dư thừa dành cho sản xuất sản phẩm A Sản lượng sản phẩm A tăng 350 sản phẩm năm, giá sản phẩm A giảm 6,5$ Các yếu tố khác khơng đổi, lợi nhuận hàng năm sẽ: Thông tin sau liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm công ty Northen sau: Giả sử ngừng sản xuất sản phẩm C lực dư thừa dành cho sản xuất sản phẩm A Sản lượng sản phẩm A tăng 500 sản phẩm năm, giá sản phẩm A giảm 7$ Các yếu tố khác khơng đổi, lợi nhuận hàng năm sẽ: Theo mơ hình ứng xử chi phí, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế bao gồm: B) 90.000 đồng D) Chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ B) Chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp A) Sản lượng hòa vốn sản lượng bình qn kỳ kế tốn B) Chi phí biến đổi, chi phí cố định, chi phí hỗn hợp D) Không cần thiết tuân thủ qui định luật kinh tế, luật kế toán chuẩn mực kế tốn B) Giảm 185$ C) Tăng 560$ B) Chi phí biến đổi, chi phí cố định, chi phí hỗn hợp Thông tin sau liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm công ty Northen sau: A) Giảm 400$ Nếu tăng sản lượng sản xuất sản phẩm B lên 700 sản phẩm năm, giá bán sản phẩm B giảm 8$ Các yếu tố khác không thay đổi, lợi nhuận hàng năm sẽ: Thông tin sau liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm công ty Northern sau: D) Tăng 100$ Giả sử tạm ngừng sản xuất sản phẩm C, yếu tố khác không đổi, lợi nhuận hàng năm sẽ: Thông tin sau liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm công ty Northen sau: A) Tăng 175$ Giả sử giá bán sản phẩm C tăng 7$ với sản lượng giảm 150 sản phẩm Các yếu tố khác không đổi, lợi nhuận hàng năm sẽ: B) Phân tích biến động chi phí sản xuất chung cố định hồn tồn khác với phân tích Trong nhận định sau, chọn nhận định nhất: chi phí biến đổi Trong nhận định sau, nhận định nhất: A) Định mức lý tưởng áp dụng khơng có tính thực tiễn Trong nhận định sau, nhận định nhất: B) Định mức thực tế định mức chặt thực Trong trình định liên quan đến việc đóng cửa hay giữ lại phận C) Chi phí cố định gián tiếp cơng ty, khoản chi phí sau khơng thích hợp? 14 Kế tốn quản trị TR TR TR TR D) Biến phí định phí nên tách riêng phân tích, định phí khoản chi phí thích hợp, cơng ty phải xem xét nguồn lực sẵn có Trong trình định ngắn hạn: Trong định chấp nhận hay không đơn hàng đặc biệt (giá bán < giá thông thường), công ty chấp nhận giá lớn hơn: Trong định tự sản xuất mua ngồi phụ tùng Cơng ty nên chấp nhận lời đề nghị mua giá mua nhỏ hơn: Trong kế tốn quản trị thơng tin kế tốn doanh thu, chi phí lợi nhuận sử dụng để định giá sản phẩm thông tin: A) Chi phí tăng thêm để sản xuất sản phẩm B) Biến phí sản xuất biến đổi chi phí sản xuất tránh D) Đã xảy ra, hoàn thành liên quan đến tương lai B) Ứng dụng mối quan hệ chi phí, khối lượng lợi nhuận vào việc định kinh doanh tương lai doanh nghiệp phải đương đầu với ràng buộc thị trường D) Mọi cấp doanh nghiệp tham gia vào trình xây dựng dự tốn, xác, đáng tin cậy A) Nhanh chóng D) Định giá sản phẩm nhằm có lợi nhuận A) Chỉ khoản chi phí biến đổi D) Đáp ứng yêu cầu bán ra; Phục vụ khách hàng cách kịp thời; Nâng cao uy tín doanh nghiệp Ư Ứng dụng mối quan hệ CVP việc định là: Ư Ưu điểm phương pháp lập dự toán từ lên là: Ư V V Ưu điểm phương pháp lập dự toán từ xuống là: Về mặt dài hạn, doanh nghiệp cần phải: Về mặt ngắn hạn, giá bán tối thiểu giá bù đắp: V Việc dự tốn xác hợp lý thành phẩm tồn kho cuối kỳ sở quan trọng để: V Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nhà quản trị doanh nghiệp thường thực sách: C) Áp dụng gía bán mềm dẻo theo sản lượng tiêu thụ Y Ý nghĩa hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh: D) Cung cấp cho nhà quản trị thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá tình hình thực tiêu dự kiến, để khai thác khả tiềm tàng nguồn lực tài 15 ...trị phận kế toán: K Kế toán quản trị kế tốn tài khác phạm vi sau đây: K Kết cấu chi phí mối quan hệ: D) Quan hệ so sánh thực tế với định hướng hoạt động, chi phí lợi ích hoạt động Phương trình kinh ...L L L L D) Cùng chia sẻ thông tin đầu vào chứng từ kế toán; Phản ánh quan hệ kinh tế tài hoạt động doanh nghiệp; Phản ánh quan hệ vật chất trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp D) Cần thiết để tập ...giá thành D) Cùng chia sẻ thông tin đầu vào chứng từ kế tốn; Phản ánh quan hệ kinh tế tài hoạt động doanh nghiệp; Phản ánh quan hệ vật chất trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp D) Cần thiết để tập
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QT314 QUẢN TRỊ KINH DOANH TOPICA, TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QT314 QUẢN TRỊ KINH DOANH TOPICA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay