N N Â Â N N G G C C Ấ Ấ P P H H Ệ Ệ T T H H Ố Ố N N G G X X Ử Ử L L Ý Ý N N Ư Ư Ớ Ớ C C T T H H Ả Ả I I N N H H À À M M Á Á Y Y T T H H Ờ Ờ I I T T R R A A N N G G P P H H O O N N G G P P H H Ú Ú – – C C Ô Ô N N G G S S U U

97 21 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP N Â N G C P H TH N G X L Ý N Ư ỚC TH I NH À M Á Y TH ỜI TR A N G PH O N G P H Ú C Ô N G S UẤ T 00 M / NGÀ Y ĐÊ M GVHD : KS Vũ Văn Quang SVTH : Trần Thanh Toàn Lớp : DH07MT MSSV : 07127172 TP.HCM, THÁNG 03 - 2011 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ===oOo=== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: TRẦN THANH TỒN MSSV: 07127172 KHĨA HỌC : 2007-2011 Tên đề tài : NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY THỜI TRANG PHONG PHÚ CƠNG SUẤT 2000M3/NGÀY ĐÊM Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Khảo sát, thu thập số liệu tổng quan tình hình sản xuất vấn đề mơi trường có liên quan đến Cơng ty - Đánh giá trạng công nghệ xử lý hữu - Đề xuất giải pháp công nghệ nâng cấp cải tạo - Tính tốn kinh tế phương án đề xuất - Lựa chọn phương án tối ưu - Vẽ thiết kế phương án lựa chọn Thời gian thực hiện: từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 07 năm 2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn : KS Vũ Văn Quang Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Năm 2011 Tháng Năm 2011 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày Tháng Giáo Viên Hướng Dẫn KS Vũ Văn Quang Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY THỜI TRANG PHONG PHÚ, CÔNG SUẤT 2000 M3/NGÀY Tác giả TRẦN THANH TỒN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn KS Vũ Văn Quang Tháng 07 năm 2011 SVTH: Trần Thanh Toàn Trang i Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, tơi ln nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, người thân bạn bè Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến KS Vũ Văn Quang, cảm ơn thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho suốt trình thực khoa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên- Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích suốt bốn năm học tập trường Xin gửi lời cảm ơn toàn thể người làm việc Nhà máy thời trang Phong phú Cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực tập công ty Thành thật cảm ơn người nhiều Tôi cảm thấy hạnh phúc may mắn học tập, gắn bó, chia sẻ vui buồn với bạn lớp DH07MT suốt quãng đời sinh viên Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn Cuối xin gửi lời biết ơn sâu sắc lòng kính u vơ hạng đến ba mẹ, anh chị em, tất người thân gia đình bên cạnh động viên, an ủi, làm điểm tựa vững đồng hành tôi, giúp vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Dù cố gắng khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy bạn bè khóa luận tốt nghiệp Tơi chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Trần Thanh Toàn SVTH: Trần Thanh Toàn Trang ii Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú TĨM TẮT KHỐ LUẬN Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường Do đó, Sở Tài Ngun Và Mơi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà máy, khu công nghiệp…trong hoạt động sản xuất phát sinh nước thải bắt buộc phải xử lý trước thải mơi trường Theo lẽ đó, Nhà Máy Thời Trang Phong Phú có HTXLNT hoạt động tốt, nhu cầu gia tăng sản phẩm nên nhà máy phải nâng cấp HTXLNT từ 1000 m3/ngày thành 2000 m3/ngày để xử lý tồn nước thải phát sinh đạt QCVN 13:2008/BTNMT cột B Khóa luận tập trung giải vấn đề nhằm nâng cấp HTXLNT Nhà Máy Thời Trang Phong Phú như: tìm hiểu đánh giá trạng HTXLNT nhà máy, đề xuất phương án nâng cấp phù hợp với điều kiện nhà máy, cải tạo số bể cho phù hợp với phương án nâng cấp Kết khảo sát hệ thống tơi nhận thấy sau:  Bể điều hòa đảm bảo thời gian lưu nước, điều hòa lưu lượng nồng độ nước thải cho cơng trình phía sau  Aerotank thời gian lưu nước t = 10 giờ, tải trọng 0,22 kgBOD/m3.ngày < phù hợp TCVN 51 84 Mặt khác, bể Aerotank tuần hoàn bùn lượng oxy cung cấp liên tục Lượng nước phân phối vào bể không đều, tập trung vị trí  Bể keo tụ - tạo bơng có tốc độ khuấy trộn, thời gian lưu nước phù hợp  Bể lắng II lắng hóa lý hoạt động tốt, khơng có bùn mặt bể Từ ưu điểm nêu phân tích, tính tốn đưa phương án nâng cấp hệ thống Sử dụng lại số bể hữu cải tạo số bể cho phù hợp với phương án đề xuất So sánh khía cạnh kinh tế, kỹ thuật lựa chọn án xây dựng HTXLNT với công nghệ xử lý cũ nhưng:  Xây dựng thêm bể lắng cát, bể Aerotank, bể lắng II bể keo tụ tạo để hiệu xử lý nước thải  Cải tạo lại bể Aerotank cũ để hiệu xử lý cao  Đổi bể lắng II cũ thành bể lắng hóa lý, bể lắng hóa lý cũ thành bể nén bùn  Cải tạo bể nén bùn cũ thành bể khử trùng SVTH: Trần Thanh Toàn Trang iii Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT KHOÁ LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH BẢNG vii DANH SÁCH HÌNH viii Chương 1.MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.3 NỘI DUNG KHOÁ LUẬN 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI Chương 2.TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIẶT TẨY 2.1.1 Vài nét lịch sử phát triển công nghệ Wash 2.1.2 Tình hình sử dụng cơng nghệ Wash 2.1.3 Các công nghệ Wash 2.2 TỔNG QUAN NHÀ MÁY THỜI TRANG PHONG PHÚ 2.2.1 Sơ lược Nhà Máy Thời Trang Phong Phú 2.2.2 Quy trình sản xuất 2.3 CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT TẨY VIỆT NAM Chương HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY 10 3.1 QUY TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN HỮU 10 3.2 THÔNG SỐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 12 3.2.1 Các sở thiết kế hệ thống xử lý nước thải 12 3.2.2 Thông số thiết kế bể hữu 13 Chương ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 19 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 19 SVTH: Trần Thanh Toàn Trang iv Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú 4.1.1 Mức độ cần thiết xử lý nước thải, tiêu chuẩn xả thải 19 4.1.2 Khả tận dụng cơng trình hữu 19 4.1.3 Điều kiện tài - quỹ đất 19 4.2 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 20 4.3.THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 22 4.3.1 Phương án 22 4.3.2 Phương án 22 4.4 HIỆU QUẢ XỬ LÝ 23 4.4.1 Phương án 23 4.4.2 Phương án 24 4.5 TÍNH TỐN THIẾT KẾ 25 4.5.1 Phương án 25 4.5.2 Phương án 30 4.6 TÍNH TỐN KINH TẾ 32 4.6.1 Phương án 32 4.6.2 Phương án 33 4.7 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 34 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 5.1 KẾT LUẬN 35 5.2 KIẾN NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 38 SVTH: Trần Thanh Toàn Trang v Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BTCT : Bê tông cốt thép BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DD : Dung dịch F/M : Tỷ số thức ăn/vi sinh vật (Food and microorganism ratio) HC : Hóa chất HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải MLSS : Hỗn hợp chất dễ bay (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Rắn lơ lửng (Suspended Solid) QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSS : Tổng rắn lơ lửng VSV : Vi sinh vật SVTH: Trần Thanh Toàn Trang vi Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Quy mô nhà máy Bảng 3.1: Tính chất nước thải 13 Bảng 3.2: Thông số bể lắng cát 13 Bảng 3.3: Thông số hầm bơm 14 Bảng 3.4: Thơng số bể điều hòa 14 Bảng 3.5: Thơng số bể trung hòa 15 Bảng 3.6: Thơng số bể hiếu khí 15 Bảng 3.7: Thông số bể sinh học 16 Bảng 3.8: Thông số bể keo tụ - tạo 17 Bảng 3.9: Thông số bể lắng hóa lý 17 Bảng 3.10: Thông số bể nén bùn 18 SVTH: Trần Thanh Toàn Trang vii Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Cơng nghệ Garment Hình 2.2: Cơng nghệ Stone Wash Hình 2.3: Công nghệ Jean Wash Hình 2.4: Quy trình sản xuất Hình 3.1: Sơ đồ cơng nghệ HTXLNT Nhà Máy Thời Trang Phong Phú 11 Hình 4.1: Đề xuất phương án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 20 Hình 4.2: Đề xuất phương án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 21 SVTH: Trần Thanh Toàn Trang viii Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú STT Cơng trình Số lượng Đơn vị Đơn giá (triệu VNĐ) Thành tiền (triệu VNĐ) Máy thổi khí bể Aerotank Cái 600 1200 Bơm bùn bể lắng sinh học Cái 30 60 Mô tơ cánh khuấy Cái 30 90 Bơm bùn bể lắng hóa lý Cái 20 40 Bơm bùn bể nén bùn Cái 20 40 10 Bơm định lượng NaOH Cái 15 30 11 Bơm định lượng H2SO4 Cái 15 30 12 Bơm định lượng polymer Cái 15 30 13 Bơm định lượng phèn Cái 15 30 14 Bộ điều khiển pH tự động Cái 30 60 15 Ống trung tâm lắng sinh học, D1600, dày 2mm Cái 10 10 16 Dàn cào bùn Cái 200 200 17 Máng cưa lắng sinh học Cái 8 Tổng a1 2550 b Đĩa phân phối khí STT Cơng trình SVTH: Trần Thanh Tồn Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Đĩa phân phối (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 0,2 24 Đĩa 120 Tổng b1 24 Tổng chi phí B1 B1 = a1 + b1 = 2550 + 24 = 2574 (Triệu VNĐ) 1.2.2 Hệ thống đường ống dẫn nước, khí, bùn, hóa chất STT Phụ kiện Đơn giá Hệ thống đường ống (ống, van, thép, PVC) Thành tiền (triệu VNĐ) 2,5%(A+B1) 92,57 Chi phí lập quản lí dự án 5%(A+B1) 185,14 Chi phí nhân cơng 10%(A+B1) 370,25 Tổng B2 647,96 Tổng chi phí lắp đặt thiết bị - đường ống công nghệ B = B1 + B2 = 2574 + 647,96 = 3221,96 (Triệu VNĐ) Tổng chi phí đầu tư: A + B = 1128,43 + 3221,96 = 4350,39 (Triệu VNĐ) Chi phí quản lý vận hành 2.1 Chi phí hóa chất xử lý STT Hóa chất Thể tích Đơn giá Thành tiền ngày (lít/ngày) (ngàn VNĐ) (triệu VNĐ) NaOH 5,28 0,008 0,043 H2SO4 5,52 0,005 0,028 Polymer 0,08 0,4 Phèn 0,004 0,02 Chlorine 0,003 0,024 Tồng C 2.2 Chi phí điện năng/ngày SVTH: Trần Thanh Toàn 0,515 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú STT Thiết bị Thời Công gian Số suất vận lượng kW/h hành h/ngày Điện tiêu thụ kW Đơn giá VNĐ Thành tiền (triệu VNĐ) Bơm nước thải 4,1 12 196,8 1500 0,295 Bơm bùn lắng sinh học 5,5 12 132 1500 0,198 Bơm bùn lắng hóa lý 1,1 8,8 1500 0,013 Bơm bùn bể nén bùn 0,4 1,6 1500 0,002 Máy thổi khí bể điều hòa 15 12 360 1500 0,54 Máy thổi khí Aerotank 33,7 12 808,8 1500 1,22 Motơ cánh khuấy keo tụ 1,5 24 36 1500 0,054 Motơ cánh khuấy tạo bông1 1,1 24 26,4 1500 0,04 Motơ cánh khuấy tạo bông2 1,1 24 26,4 1500 0,04 10 Bơm hóa chất 0,2 24 24 1500 0,036 11 Thiết bị chiếu sáng 0,03 12 0,72 1500 0,001 12 Thiết bị gạt bùn 1,5 24 108 1500 0,162 Tổng D 2.3 Nhân công vận hành SVTH: Trần Thanh Toàn 2,591 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Đơn vị tính (triệu VNĐ) Biên chế Số người Mức lương Thành tiền Công nhân vận hành 0,1 0,3 Công nhân khí 0,1 0,1 Tổng E 0,4 2.4 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng/năm - F Chi phí bảo trì, bảo dưỡng = 0,5% chi phí đầu tư F 0,5%  4350,39  0,06 (triệu VNĐ/ngày) 365 Tổng chi phí vận hành/ ngày Tvh = C + D + E + F = 0,515 + 2,591 + 0,4 + 0,06 = 3,566 (triệu VNĐ/ngày) 2.5 Khấu hao tài sản lãi suất Thời gian Tiền vay ngân Tiền lãi suất Trả ngân vận hành hàng ngân hàng hàng (năm) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 4350,39 217,52 43,504 261,024 4132,87 217,52 41,329 258,849 3915,35 217,52 39,154 256,674 3697,83 217,52 36,978 254,498 3480,31 217,52 34,803 252,323 3262,79 217,52 32,628 250,148 3045,27 217,52 30,453 247,973 2827,75 217,52 28,278 245,798 SVTH: Trần Thanh Toàn Trả nợ định kỳ (triệu VNĐ) Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Thời gian Tiền vay ngân Tiền lãi suất Trả ngân vận hành hàng ngân hàng hàng (năm) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 2610,23 217,52 26,102 243,622 10 2392,71 217,52 23,927 241,447 11 2175,19 217,52 21,752 239,272 12 1957,67 217,52 19,577 237,097 13 1740,15 217,52 17,402 234,922 14 1522,63 217,52 15,226 232,746 15 1305,11 217,52 13,051 230,571 16 1087,59 217,52 10,876 228,396 17 870,07 217,52 8,701 226,221 18 652,55 217,52 6,526 224,046 19 435,03 217,52 4,35 221,87 20 217,52 217,51 2,175 219,685 Trả nợ định kỳ (triệu VNĐ) Tổng 4807,182 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 4.807,182/(20 x 12) = 20,03 (triệu VNĐ/tháng) = 667.665 VNĐ/ngày Giá thành cho m xử lý: Giá thành m3 nước: Tvh  T 3.566.000  667.665   2.200 VNĐ 2000 2000 B PHƯƠNG ÁN SVTH: Trần Thanh Toàn Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Chi phí đầu tư 1.1 Xây dựng 1.1.1 Hệ thống bể xử lý Thể tích STT Cơng trình vật liệu đặc (m3) Số lượng Bể lắng cát 5,7 Bể Aerotank 73,15 54,73 3,314 Bể lắng sinh học Bể lọc than hoạt tính Đơn giá Vật liệu (triệu VNĐ/m3) Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Composite Thành tiền (triệu VNĐ) 5,00 28,5 5,00 365,75 5,00 273,65 4,00 26,51 Tổng A1 697,41 1.1.2 Khu vận hành, khu hóa chất STT Cơng trình Diện tích Vật liệu (m2) Đơn giá Thành tiền (triệu VNĐ/m2) (triệu VNĐ) Khu vận hành 69 Tường gạch 3,5 241,5 Khu hóa chất 17,25 Tường gạch 3,5 60,375 Tổng A2 1.1.3 Hệ thống chiếu sáng, PCCC SVTH: Trần Thanh Toàn 301,875 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú STT Cơng trình Số lượng Đơn giá Thành tiền (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) Chiếu sáng 10 20 PCCC 10 20 Tổng A3 40 1.1.4 Các cơng trình phụ khác STT Cơng trình Số Đơn Đơn giá Thành tiền lượng vị (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) Thùng 1,0 Tủ 30 30 Thùng chứa xút, axit chlorine Tủ điện Tổng A4 33 Tổng chi phí xây dựng (triệu VNĐ) A = A1 + A2 + A3 + A4 = 697,41 + 301,875 + 40 + 33 = 1072,29(Triệu VNĐ) 1.2 Lắp đặt thiết bị - đường ống công nghệ 1.2.1 Hệ thống máy bơm, máy thổi khí a Bơm nước, bơm bùn, bơm hóa chất STT Cơng trình Số lượng Đơn vị Đơn giá (triệu VNĐ) Thành tiền (triệu VNĐ) Song chắn rác Cái 2 Bơm nước hầm bơm Cái 30 60 Bơm nước bể điều hòa Cái 30 60 Máy thổi khí bể điều hòa Cái 300 600 SVTH: Trần Thanh Toàn Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú STT Cơng trình Số lượng Đơn vị Đơn giá (triệu VNĐ) Thành tiền (triệu VNĐ) Máy thổi khí bể Aerotank Cái 600 1200 Bơm bùn bể lắng sinh học Cái 30 60 Bơm nước thải bể trung gian Cái 60 120 Bơm rửa lọc Cái 15 30 Máy thổi khí dùng cho bể lọc Cái 50 100 10 Bơm bùn bể nén bùn Cái 20 40 11 Bơm định lượng NaOH Cái 15 30 11 Bơm định lượng H2SO4 Cái 15 30 12 Bơm định lượng Chlorine Cái 15 30 13 Bộ điều khiển pH tự động Cái 30 30 14 Ống trung tâm lắng sinh học, D1600, dày 2mm Cái 10 10 15 Dàn cào bùn Cái 200 200 17 Máng cưa lắng sinh học Cái 8 Tổng a1 b Đĩa phân phối khí SVTH: Trần Thanh Tồn 2610 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú STT Cơng trình Số lượng Đơn vị Đơn giá (triệu VNĐ) Thành tiền (triệu VNĐ) 120 Đĩa 0,2 24 Đĩa phân phối Tổng b1 24 Tổng chi phí B1 B1 = a1 + b1 = 2610+ 24 = 2634 (Triệu VNĐ) 1.2.2 Hệ thống đường ống dẫn nước, khí, bùn, hóa chất STT Phụ kiện Đơn giá Hệ thống đường ống (ống, van, thép, PVC) Thành tiền (triệu VNĐ) 2,5%(A+B1) 92,66 Chi phí lập quản lí dự án 5%(A+B1) 185,32 Chi phí nhân cơng 10%(A+B1) 370,63 Tổng B2 648,61 Tổng chi phí lắp đặt thiết bị - đường ống công nghệ B = B1 + B2 = 2634 + 648,61 = 3282,61 (Triệu VNĐ) Tổng chi phí đầu tư: A + B = 1072,29 + 3282,61 = 4354,9 (Triệu VNĐ) Chi phí quản lý vận hành 2.1 Chi phí hóa chất xử lý STT Hóa chất Thể tích Đơn giá Thành tiền ngày (lít/ngày) (ngàn VNĐ) (triệu VNĐ) NaOH 5,28 0,008 0,043 H2SO4 5,52 0,005 0,028 Chlorine 0,003 0,024 Tồng C 2.2 Chi phí điện năng/ngày SVTH: Trần Thanh Toàn 0,044 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú STT Thiết bị Thời Công gian Số suất vận lượng kW/h hành h/ngày Điện tiêu thụ kW Đơn giá VNĐ Thành tiền (triệu VNĐ) Bơm nước thải 4,1 24 196,8 1400 0,28 Bơm bùn lắng sinh học 5,5 12 132 1400 0,19 Bơm nước thải bể trung gian 13,6 8,5 258,4 1400 0,37 Bơm rửa lọc 2,2 4,4 1400 0,006 Bơm bùn bể nén bùn 0,4 2 1,6 1400 0,003 Máy thổi khí bể điều hòa 15 12 360 1400 0,5 Máy thổi khí Aerotank 33,4 12 801,6 1400 1,12 Máy thổi khí dùng cho bể lọc 0,75 1,5 1400 0,002 Bơm hóa chất 0,2 24 14,4 1400 0,02 10 Thiết bị chiếu sáng 0,03 12 0,72 1400 0,001 11 Thiết bị gạt bùn 1,5 24 72 1400 0,2 Tổng D 2.3 Nhân công vận hành SVTH: Trần Thanh Toàn 2,72 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Đơn vị tính (triệu VNĐ) Biên chế Số người Mức lương Thành tiền Công nhân vận hành 0,1 0,3 Công nhân khí 0,1 0,1 Tổng E 0,4 2.4 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng/năm - F Chi phí bảo trì, bảo dưỡng = 0,5% chi phí đầu tư F 0,5%  4354,9  0,06 (triệu VNĐ/ngày) 365 Tổng chi phí vận hành/ ngày Tvh = C + D + E + F = 0,044 + 2,72 + 0,4 + 0,06 = 3,224 (triệu VNĐ/ngày) 2.5 Khấu hao tài sản lãi suất Thời gian Tiền vay ngân Tiền lãi suất Trả ngân vận hành hàng ngân hàng hàng (năm) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 4354,9 217,75 43,549 261,299 4137,15 217,75 41,372 259,122 3919,4 217,75 39,194 256,944 3701,65 217,75 37,017 254,767 3483,9 217,75 34,839 252,589 3266,15 217,75 32,662 250,412 3048,4 217,75 30,484 248,234 2830,65 217,75 28,307 246,057 SVTH: Trần Thanh Toàn Trả nợ định kỳ (triệu VNĐ) Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Thời gian Tiền vay ngân Tiền lãi suất Trả ngân vận hành hàng ngân hàng hàng (năm) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) (triệu VNĐ) 2612,9 217,75 26,129 243,879 10 2395,15 217,75 23,952 241,702 11 2177,4 217,75 21,774 239,524 12 1959,65 217,75 19,597 237,347 13 1741,9 217,75 17,419 235,169 14 1524,15 217,75 15,242 232,992 15 1306,4 217,75 13,064 230,814 16 1088,65 217,75 10,887 228,637 17 870,9 217,75 8,709 226,459 18 653,15 217,75 6,532 224,282 19 435,4 217,75 4,354 222,104 20 217,75 217,65 2,178 219,828 Trả nợ định kỳ (triệu VNĐ) Tổng 4812,161 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 4.812,161/(20 x 12) = 20,06 (triệu VNĐ/tháng) = 668.356 VNĐ/ngày Giá thành cho m xử lý: Giá thành m3 nước: Tvh  T 3.224.000  668.556   2.000 VNĐ 2000 2000 SVTH: Trần Thanh Toàn Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú PHỤ LỤC BẢNG PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI QUA CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ SVTH: Trần Thanh Tồn SỞ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐT: 0650 3897628 FAX: 0650 3824753 Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ - P Phú Lợi –T.X Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương Số: D 186-189 411 Mã mẫu: DV/186-189 Phụ lục TT-TN-QLM/03 Ngày: 5/4/2011 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (Kết có giá trị mẫu thử nghiệm) Trang:1/1 Tên mẫu: NƯỚC THẢI Nơi lấy mẫu: NHÀ MÁY THỜI TRANG PHONG PHÚ Ngày lấy mẫu 28/3/2011 Điều kiện lấy mẫu:/ Ngày nhận mẫu: 28/3/2011 Ngày thử nghiệm: 29/3/2011 Đơn vị gởi mẫu:TRẦN THANH TOÀN Kết quả: Kết Stt Chỉ tiêu/ đơn vị Phương pháp thử/ thiết bị đo QCVN 13:2008/ BTNMT (B) DV/186 DV/187 DV/188 DV/189 APHA-2540(D)-95 329 304 - 401 90 Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) (mg/L) (*) Xác định pH (*) TCVN 6492-99 4,2 - - - 5,5-9 Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mg/L) (*) Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau ngày (BOD5) (mg/L) (*) HACH 8000 98 235 - 224 61 135 TCVN 60011:2008 99 - 91 22 45 HACH 802598 122 - - - 150 Xác định độ màu (Pt_Co) (*) Ghi chú: Q≤50m3/S, Kq = 0,9; 500< F ≤5000 m3/ ngày, Kf = 1,0 (*) công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 DV/186: Đầu vào hệ thống DV/187: Ra lắng cát DV/188: Đầu vào Arotank DV/189: Đầu Arotank PHÓ PHỊNG THỬ NGHIỆM KT.GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGUYỄN QUẾ CHI ThS LÊ THỊ PHÚ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG Phụ lục TT-TN-QLM/03 ĐT: 0650 3897628 FAX: 0650 3824753 Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ - P Phú Lợi –T.X Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương Số: D 190-191 411 Mã mẫu: DV/190-191 Ngày: 5/4/2011 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (Kết có giá trị mẫu thử nghiệm) Trang:1/1 Tên mẫu: NƯỚC THẢI Nơi lấy mẫu: NHÀ MÁY THỜI TRANG PHONG PHÚ Ngày lấy mẫu 28/3/2011 Điều kiện lấy mẫu:/ Ngày nhận mẫu: 28/3/2011 Ngày thử nghiệm: 29/3/2011 Đơn vị gởi mẫu:TRẦN THANH TOÀN Kết quả: Kết Stt Chỉ tiêu/ đơn vị Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) (mg/L) (*) Xác định độ màu (Pt_Co) (*) Ghi chú: QCVN 13:2008/ BTNMT (B) Phương pháp thử/ thiết bị đo DV/190 DV/191 APHA-2540-(D)-95 112 65 90 HACH 8025-98 105 58 150 Q≤50m3/S, Kq = 0,9; 500< F ≤5000 m3/ ngày, Kf = 1,0 (*) công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 DV/190: Ra lắng sinh học DV/191: Ra lắng hóa lý PHĨ PHỊNG THỬ NGHIỆM KT.GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGUYỄN QUẾ CHI ThS LÊ THỊ PHÚ ... Thời Trang Phong Phú – Quận Thủ Đức – TP.HCM Phạm vi  Nước thải sản xuất thu gom khu vực Nhà Máy Thời Trang Phong Phú SVTH: Trần Thanh Toàn Trang Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang... khách hàng SVTH: Trần Thanh Toàn Trang Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú 2.2 TỔNG QUAN NHÀ MÁY THỜI TRANG PHONG PHÚ 2.2.1 Sơ lược Nhà Máy Thời Trang Phong Phú Địa chỉ:... SVTH: Trần Thanh Toàn Trang Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong Phú 1.2 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN  Đề xuất phương án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Thời Trang Phong
- Xem thêm -

Xem thêm: N N Â Â N N G G C C Ấ Ấ P P H H Ệ Ệ T T H H Ố Ố N N G G X X Ử Ử L L Ý Ý N N Ư Ư Ớ Ớ C C T T H H Ả Ả I I N N H H À À M M Á Á Y Y T T H H Ờ Ờ I I T T R R A A N N G G P P H H O O N N G G P P H H Ú Ú – – C C Ô Ô N N G G S S U U, N N Â Â N N G G C C Ấ Ấ P P H H Ệ Ệ T T H H Ố Ố N N G G X X Ử Ử L L Ý Ý N N Ư Ư Ớ Ớ C C T T H H Ả Ả I I N N H H À À M M Á Á Y Y T T H H Ờ Ờ I I T T R R A A N N G G P P H H O O N N G G P P H H Ú Ú – – C C Ô Ô N N G G S S U U

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay