Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LỚP 11 Phần 1: Câu hỏi tập trắc nghiệm(12 điểm) Câu Điều kiện để có dòng điện khơng đổi A phải có điện tích tự B Đặt vào hai đầu vật dẫn điện áp không đổi C hiệu điện phải khác không D hiệu điện phải khác không số Câu Đường sức từ trường có đặc điểm A đường cong nét đứt B đường cong nét liền C đường cong khơng kín vơ hạn hai đầu D đường cong kín vơ hạn hai đầu Câu Một tia sáng đơn sắc không xảy phản xạ tồn phần từ A khơng khí vào nước B nước vào khơng khí C thủy tinh khơng khí D thủy tinh vào nước Câu Một mạch điện kín, nguồn điện gồm 1 ; r1  1 nối tiếp với  ; r2  1 Mạch biến trở R Khi thay đổi giá trị biến trở thấy có hai giá trị R1  10 R2 công suất tỏa nhiệt biến trở Giá trị R2 A 40 B 0,4 C 0,2 D 20 Câu Cho cường độ dòng điện chạy qua hai đoạn mạch A; A Trong khoảng thời gian nhiệt lượng tỏa hai đoạn mạch 200 J; 500 J.Tỉ số điện trở đoạn mạch hai 5 đoạn mạch A B 1,6 C D 0,8 Câu Với ống dây dẫn có dòng điện chạy qua người ta có thể: (I) Tăng chiều dài ống dây (II) Tăng số vòng dây ống dây (III) Tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây Để từ trường lòng ống dây mạnh đồng thời sử dụng A (I);(III) B (I);(II);(III) C (II);(III) D (I);(II) Câu Cho hai điện tích dương q1 khác q2, tổng điện tích chúng 12 nC Đặt hai điện tích hai vị trí có khoảng cách khơng đổi khơng khí Để lực tương tác hai điện tích đạt cực đại cho hai điện tích A đến gần ln lập với bên ngồi đưa vị trí cũ B nối chúng với đất đưa chúng vị trí cũ C cọ xát ln lập với bên ngồi đưa vị trí cũ D tiếp xúc cô lập với bên ngồi đưa vị trí cũ Câu Hạt tải điện silic nguyên chất A lỗ trống electron B ion dương, ion âm electron C electron D ion dương, ion âm Câu Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường n1 sang mơi trường n2 góc tới 450 có góc khúc xạ 300 Để có góc khúc xạ 450 góc tới A 300 B 600 C 00 D 900 Câu 10 Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt từ trường xác định A B C D I  B  B  B  B F F F F I I Câu 11 Trên kính lúp có ghi 5x TiêuI cự kính lúp A 0,2 cm B cm C 0,5 cm D cm Câu 12 Khi hàn điện người thợ hàn phải đeo kính hàn hàn điện ứng dụng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A tia lửa điện, có cường độ điện trường lớn B hồ quang điện, phát tia tử ngoại mạnh C hồ quang điện, hàn cực dương bị lõm(que hàn bị mòn) D tia lửa điện, phát tia sáng chói Câu 13 Từ thơng qua khung dây dẫn kín diện tích S biến thiên theo thời gian đồ thị hình vẽ Độ lớn suất điện động cảm ứng cực đại hai đầu mạch kín S Φ(Wb) A V B V C V D 0,2 V 0,5 Câu 14 Suất điện động cảm ứng mạch kín xác định t(s) 0,4 theo công thức  t  t 0,1 0,3 B ec   C ec  A ec   D ec   t  t Câu 15 Một tụ điện có ghi 12 nF-100V Nối hai tụ với nguồn điện có hiệu điện 80V Điện tích tụ điện ngắt khỏi nguồn để cô lập A 960 C B 0,96C C 1200 C D 1,2C Câu 16 Hè năm 2015 thầy giáo Trần Văn Toan mổ mắt chữa tật cận thị Theo em phương diện quang hình học "mổ mắt" bác sĩ làm cho A bán kính tăng B mặt cầu thể thủy tinh đỡ cong so với trước C bán kính giảm D mặt cầu thể thủy tinh cong so với trước Câu 17 Từ trường xuất A xung quanh dây dẫn dài có dòng điện lòng ống dây dẫn dài có dòng điện B xung quanh dây dẫn dài có dòng điện lòng nam châm hình chữ U C lòng nam châm hình chữ U lòng ống dây dẫn dài có dòng điện D lòng nam châm hình chữ U xung quanh ống dây dẫn dài có dòng điện Câu 18 Một bình điện phân có điện cực trơ đựng dung dịch H2SO4, cường độ dòng điện chạy qua bình 10 A Thể tích khí H2 điện cực điều kiện tiêu chuẩn thời gian 32 pjuts 10 giây A 8,96 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 1,12 lít Câu 19 Trong điện mơi đồng chất, điện tích q gây điện trường đặt O Cho OM vng góc ON, H điểm thuộc đoạn MN OH vuông góc NM Cường độ điện trường M, H 10 V / m; 3.10 3V / m Cường độ điện trường N có độ lớn A 8.10 V / m B 4.10 3V / m C 2.10 3V / m D 10 10 3V / m Câu 20 Hạt mang điện tích q, khối lượng m chuyển động từ trường có vec tơ vận tốc howpf với vec tơ cảm ứng từ góc  Quỹ đạo chuyển động điện tích cung tròn có bán kính nhỏ góc     A rad B rad C rad D rad Câu 21 Cường độ dòng điện chạy ống dây dẫn i  10 cos(100 t ) A , với t thời gian(s) Độ tự cảm ống dây 0,1 H Suất điện động tự cảm thời gian 0,005 s có độ lớn A 0,5 V B 20 V C 200 V D V Câu 22 Lúc bắt đầu bật quạt điện người sử dụng có quan niệm sau: (1) Bật số nhỏ để đỡ tốn điện(đỡ tốn tiền điện) (2) Bật số to để đỡ hại quạt (3) Bật số nhỏ quạt nhanh bị nóng lên (4) Bật số to đỡ tốn điện Những quan niệm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A (3); (4) B (2); (3) C (1); (2) D (1); (3) Câu 23 Cách không làm thay đổi từ thông qua khung dây dẫn S? A Khung dây dẫn quay xung quanh trục mà trục quay song song với đường sức từ B Tăng từ trường B C Ban đầu nam châm đối diện khung dây dẫn S có trục vng góc với mặt phẳng S đưa nam châm xa dần D Khung dây dẫn chuyển động xa dây dẫn thẳng có dòng điện(với trường hợp dây dẫn thẳng nằm mặt phẳng khung dây) Câu 24 Cho câu viết điện trường đường sức điện trường sau: (1) Điện trường tồn xung quanh điện tích (2) Đường sức điện trường đường cong kín (3) Nếu điện tích dương gây điện trường chiều đường sức hướng xa điện tích (4) Đường sức điện trường đường thẳng song song cách Số câu viết là: A B C D Câu 25 Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường n1 sang môi trường n2 thấy tia khúc xạ nằm sát mặt phân n1 cách hai mơi trường góc tới 450 Tỉ số n2 A B C D 0,5 Câu 26 Một lắc lò xo lí tưởng có độ cứng 80 N/m, vật nặng m = 200 g nhiễm điện 4C đặt mặt bàn nằm ngang không ma sát, cách điện Đầu lại lò xo giữ cố định Khi vật m cân O lò xo khơng biến dạng Người ta bật điện trường có đường sức điện trường dọc theo trục lò xo, hướng theo chiều lò xo dãn có cường độ điện trường 105 V/m Công lực điện trường làm m từ O đến vị trí cân A mJ B -5 mJ C mJ D -2 mJ q(mC) Câu 27 Điện tích di chuyển qua dây dẫn có đồ thị hình vẽ 0,03 Cường độ dòng điện chạy dây dẫn  A D 0,5 mA A 0,03 A B 0,03 mA C 0,5 Câu 28 Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết O t(s) 60 vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau SAI? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật B D dấu C Điện tích vật A C dấu D Điện tích vật A D dấu Câu 29 Cặp nhiệt điện A thiết bị để đo trực tiếp nhiệt độ B hệ thống gồm hai dây dẫn kim loại khác nối với hai mối hàn C hệ thống gồm hai dây dẫn kim loại nối với thành mạch kín D thiết bị để đo hiệu điện Câu 30 Khi quan sát vật xa người ta dùng A kính thiên văn B lăng kính C kính lúp D kính hiển vi Phần 2: Bài tập tự luận(8 điểm) Bài 1(2,5 điểm): Cho hai kim loại phẳng đặt song song thẳng đứng, cách 40 cm Bản A tích điện dương, B tích điện âm, hiệu điện hai 200 V Một lắc đơn có chiều 90 cm, nặng 0,5 mg, nhiễm điện q  10 5 C Bỏ qua khối lượng dây treo, lấy g  10m / s a Con lắc cân lệch phía nào? Vì sao? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Khi lắc cân bằng, tính lực căng dây treo? c Con lắc vị trí cân người ta đột ngột đảo hai cực A, B cho Tính vận tốc cực đại mà lắc đạt sau đó? Bài 2(2 điểm): RV Cho mạch điện hình vẽ: vơn kế có điện trở vơ lớn, am pe kế có điện trở vô nhỏ   12V ; r  2 ; R1 đèn có ghi: 3V-3W; R2 biến trở ;r V a Ban đầu R2 có giá trị khác khơng, sau tăng dần số am pe A RA kế thay đổi tăng hay giảm? Vì sao? b Thay vơn kế tụ điện C  4F đặt R2  13 Hỏi đèn sáng X R1 R2 nào? Tính điện tích tụ ấy? Tính hiệu suất nguồn điện? c Thay vôn kế tụ điện C  4F , am pe kế tụ C ' 8F đặt R2  13 Tính điện tích tụ ấy? Bài 3(2 điểm): Cho khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 10cm, BC = 20cm đặt từ trường có đường sức từ nằm mặt phẳng khung dây, B song song với AB ; B = 0,08 T, cường độ dòng điện chạy khung dây dẫn có chiều từ A đến B, đến C, đến D A I = A a Xác định lực từ tác dụng lên canh khung dây? b Nêu trạng thái khung dây chịu tác dụng lực từ? Nêu đặc điểm độ lớn cường độ dòng điện chạy khung dây sau đó? Bài 4(1,5 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, vật sáng đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 40 cm a Phải đặt hứng ảnh sau thấu kính cách thấu kính để thu ảnh rõ nét? b Giữ cho vị trí vật, khơng đổi, thay thấu kính thấu kính hội tụ khác Di chuyển thấu kính dọc theo trục thấy có hai vị trí cho ảnh rõ nét màn, độ lớn ảnh hai vị trí mm mm Xác định độ cao vật? ... bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết O t(s) 60 vật A hút vật B lại đẩy C Vật C hút vật D Khẳng định sau SAI? A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật B D dấu C Điện tích vật. .. hệ thống gồm hai dây dẫn kim loại nối với thành mạch kín D thi t bị để đo hiệu điện Câu 30 Khi quan sát vật xa người ta dùng A kính thi n văn B lăng kính C kính lúp D kính hiển vi Phần 2: Bài... vật A D trái dấu B Điện tích vật B D dấu C Điện tích vật A C dấu D Điện tích vật A D dấu Câu 29 Cặp nhiệt điện A thi t bị để đo trực tiếp nhiệt độ B hệ thống gồm hai dây dẫn kim loại khác nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 , Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay