Đề cương ôn tập học kì 2 môn vật lý lớp 11

9 25 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC MƠN VẬT LỚP 11 Chương IV TỪ TRƯỜNG Nêu từ trường tồn đâu có tính chất Nêu đặc điểm đường sức từ nam châm thẳng, nam châm chữ U Vẽ đường sức từ biểu diễn nêu đặc điểm đường sức từ dòng điện thẳng dài, ống dây có dòng điện chạy qua từ trường đều.Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện: điểm đặt, phương, chiều, cơng thức tính độ lớn Phát biểu định nghĩa nêu phương, chiều cảm ứng từ điểm từ trường Nêu đơn vị đo cảm ứng từ Viết cơng thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường Viết cơng thức tính cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài vô hạn Xác định độ lớn, phương, chiều vectơ cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài Viết cơng thức tính cảm ứng từ điểm lòng ống dây có dòng điện chạy qua Xác định độ lớn, phương, chiều vectơ cảm ứng từ điểm lòng ống dây có dòng điện chạy qua Nêu lực Lo-ren-xơ viết cơng thức tính lực Xác định cường độ, phương, chiều lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích q chuyển động với vận tốc mặt phẳng vng góc với đường sức từ trường đều.Xác định vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt từ trường đều.Các đặc điểm lực Lorenxơ Chương V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Viết cơng thức tính từ thơng qua diện tích nêu đơn vị đo từ thông Nêu cách làm biến đổi từ thông Mô tả thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ Làm thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ Xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ Nêu dòng điện Fu-cơ Phát biểu định luật Fa-ra-đây cảm ứng điện từ Tính suất điện động cảm ứng trường hợp từ thông qua mạch biến đổi theo thời gian toán Nêu độ tự cảm đơn vị đo độ tự cảm Nêu tượng tự cảm Tính suất điện động tự cảm ống dây dòng điện chạy qua có cường độ biến đổi theo thời gian Nêu từ trường lòng ống dây có dòng điện chạy qua từ trường mang lượng Chương VI KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng viết hệ thức định luật Vận dụng hệ thức định luật khúc xạ ánh sáng Nêu chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối Nêu tính chất thuận nghịch truyền ánh sáng thể tính chất định luật khúc xạ ánh sáng Mô tả tượng phản xạ toàn phần nêu điều kiện xảy tượng Vận dụng cơng thức tính góc giới hạn phản xạ tồn phần tốn Mơ tả truyền ánh sáng cáp quang nêu ví dụ ứng dụng cáp quang Chương VII MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG 10 Nêu tính chất lăng kính làm lệch tia sáng truyền qua 11 Nêu tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu diện, tiêu cự thấu kính Phát biểu định nghĩa độ tụ thấu kính nêu đơn vị đo độ tụ Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nêu số phóng đại ảnh tạo thấu kính Vận dụng cơng thức thấu kính để giải tập đơn giản Vẽ tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân hệ hai thấu kính đồng trục Dựng ảnh vật thật tạo thấu kính 12 Nêu điều tiết mắt nhìn vật điểm cực cận điểm cực viễn Nêu góc trơng suất phân li Trình bày đặc điểm mắt cận, mắt viễn, mắt lão mặt quang học nêu tác dụng kính cần đeo để khắc phục tật Nêu lưu ảnh màng lưới nêu ví dụ thực tế ứng dụng tượng 13 Nêu nguyên tắc cấu tạo cơng dụng kính lúp Trình bày số bội giác ảnh tạo kính lúp Vẽ ảnh vật thật tạo kính lúp giải thích tác dụng tăng góc trơng ảnh kính 14 Nêu nguyên tắc cấu tạo cơng dụng kính hiển vi Trình bày số bội giác ảnh tạo kính hiển vi Vẽ ảnh vật thật tạo kính hiển vi giải thích tác dụng tăng góc trơng ảnh kính 15 Nêu ngun tắc cấu tạo cơng dụng kính thiên văn Trình bày số bội giác ảnh tạo kính thiên văn Vẽ ảnh vật thật tạo kính thiên văn giải thích tác dụng tăng góc trơng ảnh kính II CÂU HỎI ƠN TẬP TỪ TRƯỜNG Phát biểu sau không đúng? Người ta nhận từ trường tồn xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì: A có lực tác dụng lên dòng điện khác đặt song song cạnh B có lực tác dụng lên kim nam châm đặt song song cạnh C có lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động dọc theo D có lực tác dụng lên hạt mang điện đứng n đặt bên cạnh Tính chất từ trường là: A gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt B gây lực hấp dẫn lên vật đặt C gây lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D gây biến đổi tính chất điện môi trường xung quanh Từ phổ là: A hình ảnh đường mạt sắt cho ta hình ảnh đường sức từ từ trường B hình ảnh tương tác hai nam châm với C hình ảnh tương tác dòng điện nam châm D hình ảnh tương tác hai dòng điện chạy hai dây dẫn thẳng song song Phát biểu sau không đúng? A Qua điểm từ trường ta vẽ đường sức từ B Đường sức từ nam châm thẳng tạo xung quanh đường thẳng C Đường sức mau nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ D Các đường sức từ đường cong kín Phát biểu sau không đúng? Từ trường từ trường có A đường sức song song cách B cảm ứng từ nơi C lực từ tác dụng lên dòng điện D đặc điểm bao gồm phương án A B Phát biểu sau khơng đúng? A Tương tác hai dòng điện tương tác từ B Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt gây tác dụng từ C Xung quanh điện tích đứng yên tồn điện trường từ trường Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Đi qua điểm từ trường có đường sức từ Phát biểu sau đúng? A Các đường mạt sắt từ phổ đường sức từ B Các đường sức từ từ trường đường cong cách C Các đường sức từ đường cong kín D Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn từ trường quỹ đạo chuyển động hạt đường sức từ Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên C điện tích đứng yên D nam châm chuyển động Vật liệu sau dùng làm nam châm? A Sắt hợp chất sắt; B Niken hợp chất niken; C Cô ban hợp chất cô ban; D Nhôm hợp chất nhôm 10 Nhận định sau không nam châm? A Mọi nam châm nằm cân trục trùng theo phương bắc nam; B Các cực tên nam châm đẩy nhau; C Mọi nam châm hút sắt; D Mọi nam châm có hai cực 11 Cho hai dây dây dẫn đặt gần song song với Khi có hai dòng điện chiều chạy qua dây dẫn: A hút D đẩy C không tương tác D dao động 12 Lực sau lực từ? A Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng; B Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm trạng thái tự làm định hướng theo phương bắc nam; C Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn nhơm mang dòng điện; D Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên 13 Từ trường dạng vật chất tồn không gian A tác dụng lực hút lên vật B tác dụng lực điện lên điện tích C tác dụng lực từ lên nam châm dòng điện D tác dụng lực đẩy lên vật đặt 14 Các đường sức từ đường cong vẽ khơng gian có từ trường cho A pháp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm B tiếp tuyến điểm trùng với hướng từ trường điểm C pháp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi D tiếp tuyến điểm tạo với hướng từ trường góc khơng đổi 15 Đặc điểm sau đường sức từ biểu diễn từ trường sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài? A Các đường sức đường tròn; B Mặt phẳng chứa đường sức vng góc với dây dẫn; C Chiều đường sức xác định quy tắc bàn tay trái; D Chiều đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện 16 Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Qua điểm không gian vẽ đường sức; B Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu; C Chiều đường sức chiều từ trường; D Các đường sức từ trường cắt 17 Một kim nam châm trạng thái tự do, không đặt gần nam châm dòng điện Nó có thề nằm cân theo phương Kim nam châm nắm A địa cực từ B xích đạo C chí tuyến bắc D chí tuyến nam Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 18 Nhận xét sau không từ trường Trái Đất? A Từ trường Trái Đất làm trục nam châm thử trạng thái tự định vị theo phương Bắc Nam B Cực từ Trái Đất trùng với địa cực Trái Đất C Bắc cực từ gần địa cực Nam D Nam cực từ gần địa cực Bắc PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÒNG ĐIỆN Phát biểu sau đúng? Một dòng điện đặt từ trường vng góc với đường sức từ, chiều lực từ tác dụng vào dòng điện khơng thay đổi A đổi chiều dòng điện ngược lại B đổi chiều cảm ứng từ ngược lại C đồng thời đổi chiều dòng điện đổi chiều cảm ứng từ D quay dòng điện góc 900 xung quanh đường sức từ Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt từ trường có đường sức từ thẳng đứng từ xuống hình vẽ Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều A thẳng đứng hướng từ xuống B thẳng đứng hướng từ lên C nằm ngang hướng từ trái sang phải D nằm ngang hướng từ phải sang trái Chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường xác định quy tắc: A vặn đinh ốc B vặn đinh ốc C bàn tay trái D bàn tay phải Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với đường cảm ứng từ C Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng chứa dòng điện đường cảm ứng từ D Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với đường cảm ứng từ Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều đường cảm ứng từ C Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều tăng cường độ dòng điện D Lực từ tác dụng lên dòng điện khơng đổi chiều đồng thời đổi chiều dòng điện đường cảm ứng từ Từ trường từ trường mà đường sức từ đường A thẳng B song song C thẳng song song D thẳng song song cách Nhận xét sau không cảm ứng từ? A Đặc trưng cho từ trường phương diện tác dụng lực từ; B Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện; C Trùng với hướng từ trường; D Có đơn vị Tesla Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào A độ lớn cảm ứng từ B cường độ dòng điện chạy dây dẫn C chiêu dài dây dẫn mang dòng điện C điện trở dây dẫn Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện khơng có đặc điểm sau đây? A Vng góc với dây dẫn mang dòng điện; B Vng góc với véc tơ cảm ứng từ; C Vng góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ dòng điện; D Song song với đường sức từ Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 10 Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm từ trường có chiều từ lên lực từ có chiều A từ trái sang phải B từ xuống C từ D từ vào 11 Một dây dẫn mang dòng điện bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ ngồi Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ xuống cảm ứng từ có chiều A từ phải sang trái B từ phải sang trái C từ xuống D từ lên 12 Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng lần độ lớn cảm ứng từ vị trí đặt đoạn dây A không đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 13 Khi độ lớn cảm ứng từ cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng lần độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm lần 14 Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T Nó chịu lực từ tác dụng A 18N B 1,8 N C 1800 N D N 15 Đặt đoạn dây dẫn thẳng dài 120cm song song với từ trường có độ lớn cảm ứng từ 0,8T Dòng điện dây dẫn 20 A lực từ có độ lớn A 19,2 N B 1920 N C 1,92 N D N 16 Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10A, dặt từ trường 0,1T chịu lực 0,5N Góc lệch cảm ứng từ chiều dòng điện dây dẫn A 0,50 B 300 C 450 D 600 17 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 2A đặt từ trường chịu lực điện 8N Nếu dòng điện qua dây dẫn 0,5 A chịu lực từ có độ lớn A 0,5 N B N C N D 32 N 18 Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5A chịu lực từ 5N Sau cường độ dòng điện thay đổi lực từ tác dụng lên đoạn dây 20N Cường độ dòng điện A tăng thêm 4,5 A B tăng thêm A C giảm bớt 4,5 A D giảm bớt A CẢM ỨNG TỪ TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN Phát biểu sau không đúng? A Cảm ứng từ đại lượng đặc trưng cho từ trường mặt tác dụng lực F B Độ lớn cảm ứng từ xác định theo công thức B  phụ thuộc vào cường độ dòng điện I I l sin  chiều dài đoạn dây dẫn đặt từ trường F C Độ lớn cảm ứng từ xác định theo công thức B  khơng phụ thuộc vào cường độ dòng I l sin  điện I chiều đài đoạn dây dẫn đặt từ trường D Cảm ứng từ đại lượng vectơ Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện đoạn dây B Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với chiều dài đoạn dây C Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với góc hợp đoạn dây đường sức từ D Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phát biểu đúng? Cho đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều dòng điện ngược chiều với chiều đường sức từ A Lực từ không tăng cường độ dòng điện B Lực từ tăng tăng cường độ dòng điện C Lực từ giảm tăng cường độ dòng điện D Lực từ đổi chiều ta đổi chiều dòng điện 4.Một đoạn dây dẫn dài (cm) đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75(A) Lực từ tác dụng lên đoạn dây 3.10-2 (N) Cảm ứng từ từ trường có độ lớn là: A 0,4 (T) B 0,8 (T) C 1,0 (T) D 1,2 (T) Phát biểu sau không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt từ trường A lực từ tác dụng lên phần đoạn dây B lực từ tác dụng vào trung điểm đoạn dây C lực từ tác dụng lên đoạn dây khơng song song với đường sức từ D lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt trung điểm đoạn dây Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài (cm) có dòng điện I=5(A) đặt từ trường có cảm ứng từ B=0,5(T) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N) Góc  hợp dây MN đường cảm ứng từ là: A 0,50 B 300 C 600 D 900 Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt vùng khơng gian có từ trường hình vẽ Lực từ tác dụng lên dây có A phương ngang hướng sang trái I B phương ngang hướng sang phải C phương thẳng đứng hướng lên B D phương thẳng đứng hướng xuống Phát biểu Đúng? A Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường thẳng song song với dòng điện B Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường tròn C Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường thẳng song song cách D Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn Hai điểm M N gần dòng điện thẳng dài Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện Độ lớn cảm ứng từ M N BM BN 1 BM  BN BM  BN A BM = 2BN B BM = 4BN C D 10 Dòng điện I = 1(A) chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là: A 2.10-8(T) B 4.10-6(T) C 2.10-6(T) D 4.10-7(T) 11 Tại tâm dòng điện tròn cường độ (A) cảm ứng từ đo 31,4.10-6(T) Đường kính dòng điện là: A 10 (cm) B 20 (cm) C 22 (cm) D 26 (cm) 12 Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua Hai điểm M N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với qua dây Kết luận sau không đúng? A Vectơ cảm ứng từ M N B M N nằm đường sức từ C Cảm ứng từ M N có chiều ngược D Cảm ứng từ M N có độ lớn Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 13 Một dòng điện có cường độ I = (A) chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T) Điểm M cách dây khoảng A 25 (cm) B 10 (cm) C (cm) D 2,5 (cm) 14 Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ điểm M cách dòng điện (cm) có độ lớn là: A 8.10-5 (T) B 25,12.10-5 (T) C 4.10-6 (T) D 12,56.10-6 (T) 15 Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng, dài Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ dòng điện gây có độ lớn 2.10-5 (T) Cường độ dòng điện chạy dây là: A 10 (A) B 20 (A) C 30 (A) D 50 (A) 16 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 (cm) khơng khí, cường độ dòng điện chạy dây I1 = (A), cường độ dòng điện chạy dây I2 Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện, ngồi khoảng dòng điện cách dòng I2 (cm) Để cảm ứng từ M khơng dòng điện I2 có A cường độ I2 = (A) chiều với I1 B cường độ I2 = (A) ngược chiều với I1 C cường độ I2 = (A) chiều với I1 D cường độ I2 = (A) ngược chiều với I1 17 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 (cm) khơng khí, dòng điện chạy dây I1 =5(A), dòng điện chạy dây I2 = (A) ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 5,0.10-6 (T) B 7,5.10-6 (T) C 5,0.10-7 (T) D 7,5.10-7 (T) 18 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 (cm) khơng khí, dòng điện chạy dây I1 =5(A), dòng điện chạy dây I2 = (A) ngược chiều với I1 Điểm M nằm mặt phẳng dòng điện ngồi khoảng hai dòng điện cách dòng điện I1 (cm) Cảm ứng từ M có độ lớn là: A 1,0.10-5 (T) B 1,1.10-5 (T) C 1,2.10-5 (T) D 1,3.10-5 (T) 19 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách cách 40 (cm) Trong hai dây có hai dòng điện cường độ I1 = I2 = 100 (A), chiều chạy qua Cảm ứng từ hệ hai dòng điện gây điểm M nằm mặt phẳng hai dây, cách dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là: A (T) B 2.10-4 (T) C 24.10-5 (T) D 13,3.10-5 (T) 20 Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua vòng dây (A) Cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T) Số vòng dây ống dây là: A 250 B 320 C 418 D 497 21 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây có dài l = 40 (cm) Số vòng dây mét chiều dài ống dây là: A 936 B 1125 C 1250 D 1379 22 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây dài l = 40 (cm) Cho dòng điện chạy qua ống dây cảm ứng từ bên ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 (T) Hiệu điện hai đầu ống dây là: A 6,3 (V) B 4,4 (V) C 2,8 (V) D 1,1 (V) 23 Một dây dẫn dài căng thẳng, dây uốn thành vòng tròn bán kính R = (cm), chỗ chéo dây dẫn cách điện Dòng điện chạy dây có cường độ (A) Cảm ứng từ tâm vòng tròn dòng điện gây có độ lớn là: A 7,3.10-5 (T) B 6,6.10-5 (T) C 5,5.10-5 (T) D 4,5.10-5 (T) 24 Hai dòng điện có cường độ I1 = (A) I2 = (A) chạy hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 10 (cm) chân không I1 ngược chiều I2 Cảm ứng từ hệ hai dòng điện gây điểm M cách I1 (cm) cách I2 (cm) có độ lớn là: A 2,0.10-5 (T) B 2,2.10-5 (T) C 3,0.10-5 (T) D 3,6.10-5 (T) 25 Hai dây dẫn thẳng dài song song cách 10 (cm) khơng khí, dòng điện chạy hai dây có cường độ (A) ngược chiều Cảm ứng từ điểm M cách hai dòng điện khoảng 10 (cm) có độ lớn là: A 1.10-5 (T) B 2.10-5 (T) C 10-5 (T) D 10-5 (T) 26 Nhận định sau không cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài? Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A phụ thuộc chất dây dẫn; B phụ thuộc môi trường xung quanh; C phụ thuộc hình dạng dây dẫn; D phụ thuộc độ lớn dòng điện 27 Cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài khơng có đặc điểm sau đây? A vng góc với dây dẫn; B tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện; C tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm xét đến dây dẫn; D tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn 28 Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện Khi điểm ta xét gần dây lần cường độ dòng điện tăng lần độ lớn cảm ứng từ A tăng lần B không đổi C tăng lần D giảm lần 29 Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện khơng phụ thuộc A bán kính dây B bán kính vòng dây C cường độ dòng điện chạy dây C mơi trường xung quanh 30 Nếu cường độ dòng điện dây tròn tăng lần đường kính dây tăng lần cảm ứng từ tâm vòng dây A khơng đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần 31 Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc A chiều dài ống dây B số vòng dây ống C đường kính ống D số vòng dây mét chiều dài ống 32 Khi cường độ dòng điện giảm lần đường kính ống dây tăng lần số vòng dây chiều dài ống khơng đổi cảm ứng từ sinh dòng điện ống dây A giảm lần B tăng lần C không đổi D tăng lần 33 Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách a, mang hai dòng điện độ lớn I chiều cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây cách hai dây có giá trị A B 10-7I/a C 10-7I/4a D 10-7I/ 2a 34 Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cánh a, mang hai dòng điện độ lớn I ngược chiều cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây cách hai dây có giá trị A B 2.10-7.I/a C 4.10-7I/a D 8.10-7I/ a 35 Một dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài vơ hạn có độ lớn 10 A đặt chân khơng sinh từ trường có độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây dẫn 50 cm A 4.10-6 T B 2.10-7/5 T C 5.10-7 T D 3.10-7 T 36 Một điểm cách dây dẫn dài vơ hạn mang dòng điện 20 cm có độ lớn cảm ứng từ 1,2 μT Một điểm cách dây dẫn 60 cm có độ lớn cảm ứng từ A 0,4 μT B 0,2 μT C 3,6 μT D 4,8 μT 37 Tại điểm cách dây dẫn thẳng dài vơ hạn mang dòng điện A có cảm ứng từ 0,4 μT Nếu cường độ dòng điện dây dẫn tăng thêm 10 A cảm ứng từ điểm có giá trị A 0,8 μT B 1,2 μT D 0,2 μT D 1,6 μT 38 Một dòng điện chạy dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 10 A cảm ứng từ tâm vòng dây A 0,2π mT B 0,02π mT C 20π μT D 0,2 mT 39 Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4π μT Nếu dòng điện qua giảm A so với ban đầu cảm ứng từ tâm vòng dây A 0,3π μT B 0,5π μT C 0,2π μT D 0,6π μT 40 Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang dòng điện A Độ lớn cảm ứng từ lòng ống A π mT B π mT C mT D mT 41 Một ống dây có dòng điện 10 A chạy qua cảm ứng từ lòng ống 0,2 T Nếu dòng điện ống 20 A độ lớn cảm ứng từ lòng ống A 0,4 T B 0,8 T C 1,2 T D 0,1 T 42 Một ống dây có dòng điện A chạy qua độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,04 T Để độ lớn cảm ứng từ lòng ống tăng thêm 0,06 T dòng điện ống phải A 10 A B A C A D 0,06 A 43 Một ống dây loại dây tiết diện có bán kính 0,5 mm cho vòng sát Số vòng dây mét chiều dài ống Trang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 1000 B 2000 C 5000 D chưa đủ kiện để xác định 44 Một ống dây loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm cho vòng sát Khi có dòng điện 20 A chạy qua độ lớn cảm ứng từ lòng ống dây A mT B mT C π mT D π mT 45 Hai ống dây dài có số vòng dây, đường kính ống gấp đơi đường kính ống hai Khi ống dây có dòng điện 10 A độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,2 T Nếu dòng điện ống hai A độ lớn cảm ứng từ lòng ống hai A 0,1 T B 0,2 T C 0,05 T D 0,4 T Trang ... giá trị A 0,8 μT B 1 ,2 μT D 0 ,2 μT D 1,6 μT 38 Một dòng điện chạy dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 10 A cảm ứng từ tâm vòng dây A 0 ,2 mT B 0, 02 mT C 20 π μT D 0 ,2 mT 39 Một dây dẫn... khoảng A 25 (cm) B 10 (cm) C (cm) D 2, 5 (cm) 14 Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ điểm M cách dòng điện (cm) có độ lớn là: A 8.10-5 (T) B 25 , 12. 10-5 (T) C 4.10-6 (T) D 12, 56.10-6... A 25 0 B 320 C 418 D 497 21 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên mỏng Dùng sợi dây để quấn ống dây có dài l = 40 (cm) Số vòng dây mét chiều dài ống dây là: A 936 B 1 125
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn vật lý lớp 11 , Đề cương ôn tập học kì 2 môn vật lý lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay