“Thiết kế Hệ thống Xử lý nước thải Công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên công suất 300m 3 ngày.đêm”

109 61 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP “Thiết kế Hệ thống Xử lý nước thải Công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên công suất 300m3/ngày.đêm” GVHD : KS VŨ VĂN QUANG Họ tên : Phạm Thị Hạnh Lớp : DH07MT Ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MSSV : 07127040 TP.HCM, tháng năm 2011 i Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN ************** CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ===oOo=== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: PHẠM THỊ HẠNH MSSV: 07127040 KHÓA HỌC : 2007-2011 Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN PHÚ YÊN, CÔNG SUẤT 300 M3/ NGÀY ĐÊM Nội dung khóa luận tốt nghiệp: - Khảo sát, thu thập số liệu tổng quan về tình hình sản xuấ t và các vấn đề môi trường có liên quan đến Công ty - Đề xuất phương án cơng nghệ - Tính tốn, thiết kế các phương án đã đề x́t - Tính tốn kinh tế các phương án đã đề xuất - Lựa chọn công nghệ xử lý - Vẽ thiết kế phương án đã lựa chọn Thời gian thực hiện: từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 07 năm 2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn : KS Vũ Văn Quang Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2011 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày Tháng Năm 2011 Giáo Viên Hướng Dẫn KS Vũ Văn Quang i THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN PHÚ YÊN CÔNG SUẤT 300M3/NGÀYĐÊM ĐẠT QCVN11:2008, LOẠI B Tác giả PHẠM THỊ HẠNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn KS.VŨ VĂN QUANG 07/2011 i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Chế biến thủy sản ngành cơng nghiệp phát triển mạnh nước ta Nó đáp ứng nhu cầu nước xuất Trong kim ngạch xuất tăng cao vấn đề ô nhiễm môi trường ngành gây lại mối lo ngại lớn xã hội sản xuất tăng lượng nước thải lớn Hiện số nhà máy thủy sản tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên đầu tư xây hệ thống xử lý nước thải Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên với công suất 300 m3/ngđ” nhằm đáp ứng cho nhu cầu Tính chất nước thải cơng ty dựa vào kết phân tích mẫu lấy trực tiếp từ nhà máy nhiều lần Trong khóa luận dựa vào tính chất nước thải, điều kiện cho phép mặt nhà máy tham khảo công nghệ xử lý số nhà máy khác Từ đề xuất phương án xử lý nước thải cho công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên: - Phương án 1: Nước thải thu gom từ hệ thống thoát nước hầm tiếp nhận song chắn rác đặt trước hầm tiếp nhận Sau qua bể điều hòa để trung hòa nước thải Tiếp qua bể lắng Sau qua bể UASB, Aerotank để xử lý sinh học qua lắng II Tiếp theo, nước thải khử trùng Clo bể khử trùng Sau nước thải dẫn qua hệ thống XLNT khu công nghiệp - Phương án 2: Tương tự phương án 1, sử dụng bể sinh học mẻ (SBR) để xử lý thay cho aerotank lắng II Qua tính tốn, phân tích lựa chọn phương án với lý sau: - Chi phí đầu tư ban đầu - Diện tích - Vận hành dễ dàng - Giá thành xử lý 1m3 nước thải thấp ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập thực khóa luân tốt nghiệp em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tận tình thầy cô, người thân, bạn bè em học hỏi nhiều kiến thức kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau Đầu tiên, xin chân thành cám ơn đến tất thầy cô khoa Công Nghệ Môi Trường trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn thầy Vũ Văn Quang tận tình bảo, hướng dẫn truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực tập tốt nghiệp Cuối cùng, xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, anh trai, tất người gia đình ln nguồn động viên, điểm tựa vững chắc, hỗ trợ giúp có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Dù cố gắng khơng thể tránh sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn bè Một lần xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2011 SVTH: Phạm Thị Hạnh iii MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH HÌNH vii DANH SÁCH BẢNG viii Chương I MỞ ĐẦU I.1.Đặt vấn đề: I.2 Mục tiêu khóa luận: I.3 Nội dung khóa luận: I.4 Phương pháp thực hiện: I.5.Đối tượng phạm vi đề tài: Chương II TỔNG QUAN II.1.Tổng quan ngành thủy sản: II.1.1.Giới thiệu chung ngành thủy sản: II.1.2 Đặc tính nước thải ngành thủy sản: II.1.3 Tổng quan phương pháp xử lý nước thải thủy sản: II.2 Tổng quan công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên: II.2.1 Giới thiệu công ty: II.2.2.Qui trình cơng nghệ sản xuất II.2.3 Lưu lượng, thành phần tính chất nước thải: 13 iv Chương III 16 CÁC GIẢI PHÁP 16 III.1.Hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần Hùng Vương Châu Âu: 16 III.2 Hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty Bá Hải, Phú Yên: 18 III.3 Hệ thống xử lý nước thải thủy sản cơng ty Vĩnh Tồn: 19 Chương IV 21 TÍNH TỐN THIẾT KẾ 21 IV.1 Cơ sở lựa chọn: 21 IV.2.Đề xuất phương án 21 IV.2.1.Phương án 1: 21 IV.1.1.1.Sơ đồ: 21 IV.2.2.Phương án 2: 26 IV.2.2.1.Sơ đồ: 26 IV.3.Tính toán, thiết kế: 29 IV.3.1 Tính tốn lưu lượng nước thải: 29 IV.3.2 Tính tốn cơng trình đơn vị phương án 1: 29 IV.3.3.Tính tốn cơng trình đơn vị phương án 2: 33 IV.4 Dự toán kinh tế: 34 IV.4.1.Dự toán kinh tế phương án 1: 34 IV.4.2 Dự toán kinh tế phương án 2: 36 IV.5 Lựa chọn phương án: 37 Chương V 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 V.1/Kết luận: 39 V.2/Kiến nghị: 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 42 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh học (Biological Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) SS : Chất rắn lơ lửng (Suspend Solid) UASB : Bể xử lý yếm khí có lớp cặn lơ lửng (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) QCVN : Quy chuẩn Việt Nam F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) SBR : Sequencing Batch Reactor – Aeroten hoạt động gián đoạn theo mẻ HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải PA : phương án NL :nguyên liệu vi DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Biểu đồ xuất thủy sản tháng đầu năm 2010 Hình 2.2: Cơ cấu xuất hàng thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2010 Hình 2.3: Sơ đồ qui trình sản xuất mặt hàng đơng lạnh Hình 2.4: Sơ đồ qui trình sản xuất mặt hàng đóng hộp 11 Hình 3.1 :Dây chuyền xử lý nước thải công ty cổ phần Hùng Vương Châu Âu .15 Hình 3.2: Dây chuyền xử lý nước thải công ty Bá Hải, Phú Yên 17 Hình 3.3: Dây chuyền xử lý nước thải cơng ty Vĩnh Tồn 18 Hình 4.1: Sơ đồ công nghệ xử lý theo phương án 20 Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ xử lý theo phương án 23 vii DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1: Các thông số ô nhiễm nước thải thủy sản………… .7 Bảng2.2: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 10 Bảng 2.3 Thông số nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên 14 Bảng 3.1: Thông số nước thải công ty cổ phần Hùng Vương Châu Âu 16 Bảng 3.2: Thông số nước thải công ty Bá Hải , Phú Yên .18 Bảng 3.3:Thông số nước thải công ty Vĩnh Toàn 19 Bảng 4.1:Dự tính hiệu suất xử lý cơng trình phương án 23 Bảng 4.2:Dự tính hiệu suất xử lý cơng trình phương án .26 Bảng 4.3 Thông số thiết kế hố thu 28 Bảng 4.4 Thông số thiết kế song chắn rác .29 Bảng 4.5 Thơng số thiết kế bể điều hòa 29 Bảng 4.6 Thông số thiết kế bể lắng I .30 Bảng 4.7 Thông số thiết kế bể UASB 30 Bảng 4.8 Thông số thiết kế bể aerotank .31 Bảng 4.9 Thông số thiết kế bể lắng II 31 Bảng 4.10 Thông số thiết kế bể khử trùng 32 Bảng 4.11 Thơng số kích thước sân phơi bùn 32 Bảng 4.12 Thông số thiết kế bể SBR 32 Bảng 4.13 Thông số thiết kế bể khử trùng 33 Bảng 4.11 Thơng số kích thước sân phơi bùn 33 Bảng 4.12 Chi phí đầu tư phương án .34 Bảng 4.13 Chi phí quản lí vận hành phương án 34 Bảng 4.14 Chi phí đầu tư phương án .35 Bảng 4.13 Chi phí quản lí vận hành phương án 35 viii Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Chọn vận tốc dòng chảy bể khử trùng v = 2,5m/phút Thiết diện ngang bể: Giả sử chiều sâu hữu ích bể 0,9m Diện tích mặt thoáng bể là: Để tăng khả xáo trộn nước với clo chọn xây dựng bể làm ngăn theo hình Ziczac, kích thước ngăn: L x B = 3,5 x Chọn chiều cao bảo vệ 0,3m.vậy chiều cao bể là: H xd = 0,9 + 0,3 = 1,2m Lượng clo tiêu thụ ngày: Trong đó: Q = Lưu lượng thiết kế, Q = 10m3/ngày.đêm a = Liều lượng hoạt tính lấy theo điều 6.20.3 – TCXD-51-84 +Nước thải sau xử lý học: a = 10g/m3 +Nước thải sau xử lý sinh học hoàn toàn: a = 3g/m3 +Nước thải sau xử lý sinh học khơng hồn tồn: a = 5g/m3 Nồng độ dung dịch NaOCl = 10 % Lượng NaOCl 10% cần châm vào bể khử trùng = 0,9/0,1=9 L/ngày=0,375 L/giờ Thời gian lưu nước thùng chứa 10ngày Thể tích cần thiết thùng chứa: 10x =90 L Chọn thùng đựng 100L SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_42 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Chọn bơm châm NaOCl(1 chạy,1dự phòng) với đặc tính bơm định lượng ,Q= 0,007L/phút,áp lực 1,5bar Hóa chất chứa bồn chứa khuấy trộn hệ thống máy khuấy P.1.2.4.Sân phơi bùn: Lượng cặn tươi từ bể lắng I :W L =0,68 m3/ngày Lượng cặn tích lũy qua ngày bể UASB W U = 0,24m3/ngày Lượng cặn từ bể SBR:W SBR = 4m3/ngày Lượng cặn tổng cộng dẫn đến sân phơi bùn bao gồm cặn từ bể lắng I, bể UASB,bể SBR: W tc = W L + W U +W SBR = 0,68 + 0,24+4 =4,92 m3 Sân phơi bùn chia thành ơ, kích thước phụ thuộc vào cách bố trí đường xe vận chuyển bùn khỏi sân phơi độ xa xúc bùn từ ô phơi lên xe Số ô làm việc đồng thời phụ thuộc vào lưu lượng bùn xả hàng ngày, độ dày bùn cần làm khô, thời gian chu kỳ phơi Đáy thành ô phơi bùn làm bê tông cốt thép đảm bảo cách ly hồn tồn dung dịch bùn với mơi trường đất xung quanh  Thể tích bùn sinh ngày V = 4,92 m3  Độ ẩm đầu vào bùn 97%, độ ẩm sau làm khô 25%  Khối lượng riêng bùn ướt 1200 kg/m3, khối lượng riêng bùn khô 1600kg/m3 Chọn thời gian phơi bùn tuần, tức 21 ngày  Giả sử chiều cao bùn 25% 8cm sau21 ngày m2 sân phơi lượng cặn là: G = V × ρk × Ps V: thể tích phần sân có diện tích 1m2 V = × 0.08 = 0.08(m3) ρ k : khối lượng riêng bùn khô SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_43 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên ρ k = 1600kg/m3 P s : độ ẩm bùn sau phơi P s = 0.25  G = 0.08 × 1600 × 0.25 = 32kg/21ngày Lượng cặn đưa đến sân là: Q = 59 (kg/ngày)  Lượng bùn cần phơi 21 ngày: 59 x 21 = 1239 kg  Diện tích sân phơi: Sân phơi bùn chia làm ô,mỗi ô có dạng hình chữ nhật với chiều dài L =5 m  Vậy chiều rộng đơn nguyên là:  Kích thước xây dựng đơn nguyên sân phơi bùn là: S = L×B = 5×3,9= 19,5 (m2)  Chiều cao thành sân phơi: H = h + h + h + h = 0,25 + 0,3 + 0,25 + 0,4 = 1,2(m) Trong đó: h - Chiều cao lớp sỏi = 25 cm h - Chiều cao lớp cát = 30 cm h - Chiều cao dung dịch bùn h - Chiều cao bảo vệ = 40 cm SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_44 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Chọn ống PVC có d=60 (mm) đục lỗ 10 (mm) để thu nước bùn sau phơi Đáy sân phơi có độ dốc 5% hướng thu nước Nước thu từ sân phơi bùn tuần hoàn lại hầm tiếp nhận SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_45 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên PHỤ LỤC 2:DỰ TOÁN KINH TẾ P2.1.DỰ TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN P2.1.1.Chi phí đầu tư bản:  Chí phí xây dựng Hạng mục cơng trình Vật liệu Đơn vị tính (VNĐ) Thề tích BT đặc Đơn vị Đơn giá Thành tiền Hầm tiếp nhận BTCT 14 m3 5.000.000 70.000.000 Bể điều hòa BTCT 112 m3 5.000.000 560.000.000 Bể lắng I BTCT 45 m3 5.000.000 225.000.000 Bể UASB BTCT 104 m3 5.000.000 520.000.000 Bể Aerotank BTCT 84 m3 5.000.000 420.000.000 Bể lắng BTCT 62 m3 5.000.000 310.000.000 Bể khử trùng BTCT 8,4 m3 5.000.000 42.000.000 Sân phơi bùn BTCT 14,4 m3 5.000.000 72.000.000 Nhà điều hành Gạch 30 m3 1.500.000 45.000.000 Tổng cộng 2.264.000.000 Tổng cộng T = 2.264.000.000VNĐ  Chi phí máy móc thiết bị Tên thiết bị Đơn vị tính ( VNĐ) Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền HẦM BƠM Bơm nước thải 100WQ60-9-3, Cái 13.500.000 27.000.000 Cái 11.000.000 22.000.000 tsurumi BỂ ĐIỀU HOÀ Bơm nước thải 65WQ15-10, tsurumi SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_46 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Diffuser D270 20 Cái 100.000 2.000.000 Máy thổi khí RSR-50K,Tsurumi Bộ 570.000 570.000 7,2 m 200.000 1.440.000 7.500.000 15.000.000 Máng thu nước Bộ 2.000.000 2.000.000 Hệ thống thu khí mêtan Bộ 5.000.000 5.000.000 Bơm bùn 50U2.4,tsurumi 7.500.000 15.000.000 Máy thổi khí RSR-80K,tsurumi Cái 35.000.000 70.000.000 Diffuser D270 20 Cái 160.000 3.200.000 Bộ 570.000 570.000 12,8 m 200.000 2.560.000 Bơm bùn 50U2.4,tsurumi 7.500.000 15.000.000 Bơm bùn tuần 8.500.000 17.000.000 Bồn pha NaOCl 100 L 300.000 Bơm định lượng 5.000.000 10.000.000 Motor khuấy hóa chất 1.500.000 Bộ 30.000.000 60.000.000 BỂ LẮNG Ống lắng trung tâm, inox 550, dày 2mm Máng cưa, inox, dày 2mm Bơm bùn 50U2.4,Tsurumi BỂ UASB BỂ AEROTANK BỂ LẮNG Ống lắng trung tâm Máng cưa, inox, dày 2mm hoàn80U2.75,tsurumi BỂ KHỬ TRÙNG 300.000 1.500.000 THIẾT BỊ PHỤ TRỢ Hệ thống đường ống cho công SVTH:Phạm Thị Hạnh 20.000.000 20.000.000 Trang PL_47 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên trình, ống PVC Cầu thang sàn công tác, thép Bộ 11.000.000 11.000.000 Bộ 10.000.000 10.000.000 phủ epoxy chống gỉ Hệ thống van khoá TỔNG CỘNG 311.140.000 Tổng cộng T = 311.140.000VNĐ  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp STT Phụ kiện Đơn giá Thành tiền VNĐ Hệ thống dây điện 2,5% (T + T ) 64.378.500 Tủ điện điều khiển tự động 2,5% (T + T ) 64.378.500 Chi phí lập quản lý dự án 5% (T + T ) 128.757.000 Chi phí nhân công 10% (T + T ) 257.514.000 515.028.000 Tổng cộng T = 512.618.500VNĐ Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T + T + T = 2.264.000.000+ 311.140.000+ 515.028.000= 3.090.168.000VNĐ P2.1.3 Chi phí vận hành:  Chi phí hóa chất STT Tên hóa chất Số lượng/ngày NaOCl (L/ngày) Đơn giá Thành tiền VNĐ VNĐ 12.000 Tổng cộng 108.000 108.000 Tổng cộng T =108.000VNĐ/ngày =3.240.000VNĐ/tháng  Chi phí điện SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_48 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Công STT Tên thiết bị suất kW/h Số lượng Thời gian hoạt động Điện tiêu (h) thụ Đơn Thành tiền giá VNĐ 148,8 1.000 VNĐ Máy thổi khí 3,7 24 Máy thổi khí 5,5 24 180 1.000 180.000 Bơm bùn 0,4 0,8 0,36 1.000 360 Bơm bùn tuần hoàn 0,75 24 9,6 1.000 9600 Bơm nước 1,1 24 15 1.000 15.000 Bóng điện chiếu sáng 0,03 10 0,6 1.000 600 Tổng cộng 148.800 354.060 Tổng cộng T = 354.060VNĐ/ngày = 10.621.800VNĐ/tháng  Chi phí nhân công vận hành Số người Biên chế Mức lượng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Công nhân vận hành 2.000.000 2.000.000 Kĩ sư môi trường 3.500.000 3.500.000 Tổng cộng T = 5.500.000 VNĐ/tháng = 183.000VNĐ/ngày  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm: Thay nhớt Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T = 0,5% x 3.090.168.000 = 15.450.840VNĐ/năm = 1.287.570/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh =T + T + T + T = 3.240.000+ 10.621.800 + 5.500.000 +1.287.570 = 20.649.3 70VNĐ/tháng P2.1.3.Khấu hao tài sản lãi suất: SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_49 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Số tiền vay ngân hàng ban đầu 3.090.168.000VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 12%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Số tiền chi trả hàng năm cho ngân hàng Thời gian Tiền vay Trả nợ Tiền trả lãi suất Trả ngân hàng vận hành ngân hàng định kỳ ngân hàng (VNĐ) dự án (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) 3090168000 154508400 463525200 618033600 2935659600 154508400 440348940 594857340 2781151200 154508400 417172680 571681080 2626642800 154508400 393996420 548504820 2472134400 154508400 370820160 525328560 2317626000 154508400 347643900 502152300 2163117600 154508400 324467640 478976040 2008609200 154508400 301291380 455799780 1854100800 154508400 278115120 432623520 10 1699592400 154508400 254938860 409447260 11 1545084000 154508400 231762600 386271000 12 1390575600 154508400 208586340 363094740 13 1236067200 154508400 185410080 339918480 14 1081558800 154508400 162233820 316742220 15 927050400 154508400 139057560 293565960 16 772542000 154508400 115881300 270389700 17 618033600 154508400 92705040 247213440 18 463525200 154508400 69528780 224037180 19 309016800 154508400 46352520 200860920 (năm) SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_50 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên 20 154508400 154508400 23176260 177684660 tổng cộng 7957182600 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 7.957.182.600/20/12 =33.154.928 VNĐ/tháng P2.1.4.Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý: Vậy giá thành 1m3 nước xử lý P2.2.DỰ TOÁN CHO PHƯƠNG ÁN P2.2.1 Chi phí đầu tư bản:  Chí phí xây dựng Hạng mục cơng trình Vật liệu Đơn vị tính (VNĐ) Thề tích BT đặc Đơn vị Đơn giá Thành tiền Hầm tiếp nhận BTCT 14 m3 5.000.000 70.000.000 Bể điều hòa BTCT 112 m3 5.000.000 560.000.000 Bể lắng I BTCT 45 m3 5.000.000 225.000.000 Bể UASB BTCT 104 m3 5.000.000 520.000.000 Bể SBR BTCT 228 m3 5.000.000 1.200.000.000 Bể khử trùng BTCT 25 m3 5.000.000 125.000.000 Sân phơi bùn BTCT 46 m3 5.000.000 230.000.000 Nhà điều hành Gạch 30 m3 1.500.000 45.000.000 Tổng cộng 2.795.000.000 Tổng cộng T =2.795.000.000 VNĐ  Chi phí máy móc thiết bị SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_51 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Tên thiết bị Đơn vị tính ( VNĐ) Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền HẦM BƠM Bơm nước thải 100WQ60-9-3, Cái 13.500.000 27.000.000 Cái 11.000.000 22.000.000 Diffuser D270 20 Cái 100.000 2.000.000 Máy thổi khí RSR-50K,Tsurumi 30.000.000 60.000.000 Bộ 570.000 570.000 7,2 m 200.000 1.440.000 7.500.000 15.000.000 Máng thu nước Bộ 2.000.000 2.000.000 Hệ thống thu khí mêtan Bộ 5.000.000 5.000.000 Bơm bùn 50U2.4,tsurumi 7.500.000 15.000.000 tsurumi BỂ ĐIỀU HOÀ Bơm nước thải 65WQ15-10, tsurumi BỂ LẮNG Ống lắng trung tâm, inox 550, dày 2mm Máng cưa, inox, dày 2mm Bơm bùn 50U2.4,Tsurumi BỂ UASB BỂ SBR Bơm bùn50U2.4,tsurumi Bộ 7.500.000 15.000.000 Máy thổi khí RSR-80K,tsurumi Cái 35.000.000 70.000.000 Diffuser D270 36 Cái 160.000 5.700.000 Bồn pha NaOCl 100 L 300.000 300.000 Bơm định lượng 5.000.000 10.000.000 Motor khuấy hóa chất 1.500.000 1.500.000 BỂ KHỬ TRÙNG SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_52 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên THIẾT BỊ PHỤ TRỢ Hệ thống đường ống cho công Bộ 20.000.000 20.000.000 Bộ 11.000.000 11.000.000 Bộ 10.000.000 10.000.000 trình, ống PVC Cầu thang, sàn cơng tác, thép phủ epoxy chống gỉ Hệ thống van khoá TỔNG CỘNG 291.400.000 Tổng cộng T = 291.400.000VNĐ  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp STT Phụ kiện Đơn giá Thành tiền VNĐ Hệ thống dây điện 2,5% (T + T ) 75.210.000 Tủ điện điều khiển tự động 2,5% (T + T ) 75.210.000 Chi phí lập quản lý dự án 5% (T + T ) 152.420.000 Chi phí nhân cơng 10% (T + T ) 304.040.000 603.380.000 Tổng cộng T = 603.680.000VNĐ Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T + T + T = 2.795.000.000+ 291.400.000+ 603.380.000= 3.549.188.000VNĐ P2.2.2.Chi phí quản lý vận hành :  Chi phí hóa chất: STT Tên hóa chất SVTH:Phạm Thị Hạnh Số lượng/ngày Đơn giá VNĐ Thành tiền Trang PL_53 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên VNĐ NaOCl (L/ngày) 12.000 108.000 Tổng cộng 108.000 Tổng cộng T =108000VNĐ/ngày =3.240.000VNĐ/tháng  Chi phí điện Công STT Tên thiết bị suất kW/h Số lượng Thời gian hoạt động (h) Điện tiêu thụ Đơn Thành giá tiền VNĐ VNĐ Máy thổi khí 3,7 24 148,8 1.000 148.800 Máy thổi khí 5,5 24 180 1.000 180.000 Bơm bùn 0,4 0,8 0,36 1.000 360 Bơm nước 1,1 24 15 1.000 15.000 Bóngđiện chiếu sáng 0,03 10 0,6 1.000 600 Tổng cộng 343.260 Tổng cộng T = 343.260VNĐ/ngày = 10.297.800VNĐ/tháng  Chi phí nhân cơng vận hành Số người Biên chế Mức lượng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Công nhân vận hành 2.000.000 2.000.000 Kĩ sư môi trường 3.500.000 3.500.000 Tổng cộng T = 5.500.000 VNĐ/tháng = 183.000VNĐ/ngày  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm: Thay nhớt Bôi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T = 0,5% 3.549.188.000= 16.745.000VNĐ/năm = 1.378 828VNĐ/tháng SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_54 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên Vậy tổng chi phí vận hành: T vh =T + T + T + T = 3.240.000+ 10.297.800+ 5.500.000 +1.378 828 = 20.416.628VNĐ/tháng P2.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất: Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 3.549.188.000VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 12%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng : Số tiền chi trả hàng năm cho ngân hàng Thời gian Tiền vay Trả nợ Tiền trả lãi Trả ngân hàng vận hành ngân hàng định kỳ suất ngân (VNĐ) dự án (VNĐ) (VNĐ) hàng (VNĐ) 3549188000 177459400 532378200 709837600 3371728600 177459400 505759290 683218690 3194269200 177459400 479140380 656599780 3016809800 177459400 452521470 629980870 2839350400 177459400 425902560 603361960 2661891000 177459400 399283650 576743050 2484431600 177459400 372664740 550124140 2306972200 177459400 346045830 523505230 2129512800 177459400 319426920 496886320 10 1952053400 177459400 292808010 470267410 11 1774594000 177459400 266189100 443648500 12 1597134600 177459400 239570190 417029590 13 1419675200 177459400 212951280 390410680 14 1242215800 177459400 186332370 363791770 15 1064756400 177459400 159713460 337172860 (năm) SVTH:Phạm Thị Hạnh Trang PL_55 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên 16 887297000 177459400 133094550 310553950 17 709837600 177459400 106475640 283935040 18 532378200 177459400 79856730 257316130 19 354918800 177459400 53237820 230697220 20 177459400 177459400 26618910 204078310 tổng cộng 9139159100 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T= 9.139.159.100/20/12 =38.079.662 VNĐ/tháng P2.2.4.Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý: Vậy giá thành 1m3 nước xử lý SVTH:Phạm Thị Hạnh VNĐ Trang PL_56 ... .26 Bảng 4.3 Thông số thi t kế hố thu 28 Bảng 4.4 Thông số thi t kế song chắn rác .29 Bảng 4.5 Thơng số thi t kế bể điều hòa 29 Bảng 4.6 Thông số thi t kế bể lắng I ... .30 Bảng 4.7 Thông số thi t kế bể UASB 30 Bảng 4.8 Thông số thi t kế bể aerotank .31 Bảng 4.9 Thông số thi t kế bể lắng II 31 Bảng 4.10 Thông số thi t kế bể khử trùng... luận:  Tổng quan công ty  Đề xuất phương án thi t kế cho cơng ty  Tính tốn thơng số thi t kế  Tính tốn kinh tế  Lựa chọn phương án thi t kế  Hoàn thi n vẽ công nghệ I.4 Phương pháp thực hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: “Thiết kế Hệ thống Xử lý nước thải Công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên công suất 300m 3 ngày.đêm”, “Thiết kế Hệ thống Xử lý nước thải Công ty TNHH MTV thủy sản Phú Yên công suất 300m 3 ngày.đêm”, Mặt hàng đóng hộp (đóng lon):, Các thông số ô nhiễm, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải đã xử lý, Tính toán lưu lượng nước thải, KRdR = Hệ số phân hủy nội bào, chọn KRdR = 0.05 ngàyP-1P;, VR*R = hRhiR x B x L = 4,7m x 2,4m x 7,1m = 79mP3P

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay