Chuyên đề vật lý hay lớp 11

84 14 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:15

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ VẬT11 I TĨNH ĐIỆN A TÓM TẮT THUYẾT Hai loại điện tích + Có hai loại điện tích: điện tích dương (+) điện tích âm (-) + Các điện tích dấu đẩy nhau, trái dấu hút + Đơn vị điện tích culơng (C) Sự nhiễm điện vật + Nhiễm điện cọ xát: hai vật không nhiễm điện cọ xát với làm chúng nhiễm điện trái dấu + Nhiễm điện tiếp xúc: cho kim loại không nhiễm điện chạm vào cầu nhiễm điện kim loại nhiễm điện dấu với điện tích cầu Đưa kim loại xa cầu kim loại nhiễm điện + Nhiễm điện hưởng ứng: đưa kim loại không nhiễm điện đến gần cầu nhiễm điện khơng chạm vào cầu, hai đầu kim loại nhiễm điện Đầu gần cầu nhiễm điện trái dấu với điện tích cầu, đầu xa nhiễm điện dấu với điện tích cầu Đưa kim loại xa cầu kim loại trở trạng thái không nhiễm điện lúc đầu Định luật Culông + Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng yên tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng | q1q2 | Nm F = k ; k = 9.10 ;  số điện môi môi trường; chân không (hay gần C2  r khơng khí)  = + Véc tơ lực tương tác hai điện tích điểm: Có điểm đặt điện tích; Có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích; Có chiều: đẩy dấu, hút trái dấu; 9.10 | q1q2 | Có độ lớn: F =  r + Lực tương tác nhiều điện tích điểm lên điện tích điểm:     F  F1  F2   Fn Thuyết electron + Bình thường tổng đại số tất điện tích nguyên tử khơng, ngun tử trung hồ điện + Nếu ngun tử bớt electron trở thành ion dương; nguyên tử nhận thêm electron trở thành ion âm + Khối lượng electron nhỏ nên độ linh động electron lớn Vì electron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm vật bị nhiễm điện + Vật nhiễm điện âm vật thừa electron; vật nhiễm điện dương vật thiếu electron + Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự Vật cách điện (điện môi) vật chứa điện tích tự Giải thích tượng nhiễm điện: - Do cọ xát hay tiếp xúc mà electron di chuyển từ vật sang vật - Do hưởng ứng mà electron tự di chuyển phía vật (thực chất phân bố lại electron tự vật) làm cho phía dư electron tích điện âm phía ngược lại thiếu electron nên tích điện dương Định luật bảo tồn điện tích + Một hệ lập điện, nghĩa hệ khơng trao đổi điện tích với hệ khác thì, tổng đại số điện tích hệ số + Khi cho hai vật tích điện q1 q2 tiếp xúc với tách chúng điện tích chúng q  q2 q 1/ = q 2/ = Điện trường + Điện trường môi trường vật chất tồn xung quanh điện tích + Tính chất điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đặt Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Điện trường tĩnh điện trường điện tích đứng yên gây + Véc tơ cường độ điện trường gây điện tích điểm: Có điểm đặt điểm ta xét; Có phương trùng với đường thẳng nối điện tích với điểm ta xét; Có chiều: hướng xa điện tích điện tích dương, hướng phía điện tích điện tích âm; 9.10 | q | Có độ lớn: E =  r + Đơn vị cường độ điện trường V/m     + Nguyên chồng chất điện trường: E  E  E   E n   + Lực tác dụng điện trường lên điện tích: F = q E + Đường sức điện đường vẽ điện trường cho hướng tiếp tuyến điểm đường sức trùng với hướng véc tơ cường độ điện trường điểm + Tính chất đường sức: - Tại điểm điện trường ta vẽ đường sức điện mà Các đường sức điện không cắt - Các đường sức điện trường tĩnh đường không khép kín - Nơi cường độ điện trường lớn đường sức điện vẽ mau (dày hơn), nơi cường độ điện trường nhỏ đường sức điện vẽ thưa + Một điện trường mà cường độ điện trường điểm gọi điện trường Điện trường có đường sức điện song song cách Công lực điện – Điện – Hiệu điện + Công lực điện tác dụng lên điện tích khơng phụ thuộc vào dạng đường điện tích mà phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối đường điện trường, người ta nói điện trường tĩnh trường AMN = q.E.MN.cos = qEd + Điện điểm M điện trường đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường phương diện tạo đặt điện tích q Nó xác định thương số công lực điện tác dụng lên q q di chuyển từ M vô cực độ lớn q A VM = M q + Hiệu điện hai điểm M, N điện trường đặc trưng cho khả sinh công điện trường di chuyển điện tích từ M đến N Nó xác định thương số công lực điện tác dụng lên điện tích q di chuyển q từ M đến N độ lớn q A UMN = VM – VN = MN q + Đơn vị hiệu điện vôn (V) U + Hệ thức cường độ điện trường hiệu điện thế: E = d + Chỉ có hiệu điện hai điểm điện trường có giá trị xác định điện điểm điện trường phụ thuộc vào cách chọn mốc điện Tụ điện + Tụ điện hệ hai vật dẫn đặt gần ngăn cách lớp cách điện Mỗi vật dẫn gọi tụ điện + Tụ điện dùng để chứa điện tích + Tụ điện dụng cụ dùng phổ biến mạch điện xoay chiều mạch vơ tuyến Nó có nhiệm vụ tích phóng điện mạch điện + Độ lớn điện tích tụ điện tích điện gọi điện tích tụ điện Q + Điện dung tụ điện C = đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện U định + Đơn vị điện dung fara (F) S + Điện dung tụ điện phẵng C = 9.10 9.4d Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trong S diện tích (phần đối diện); d khoảng cách hai  số điện môi lớp điện môi chiếm đầy hai + Mỗi tụ điện có hiệu điện giới hạn Khi hiệu điện hai tụ vượt hiệu điện giới hạn lớp điện môi hai tụ bị đánh thủng, tụ điện bị hỏng + Ghép tụ điện * Ghép song song: U = U1 = U2 = … = Un; Q = q1 + q2 + … + qn; C = C1 + C2 + … + Cn * Ghép nối tiếp: Q = q1 = q2 = … = qn; U = U1 + U2 + … + Un; 1 1     C C1 C Cn + Năng lượng tụ điện tích điện: W = 1 Q2 QU = = CU2 2 C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B CÁC CÔNG THỨC 9.10 | q1q2 | + Lực tương tác hai điện tích điểm: F =  r + Lực tương tác nhiều điện tích lên điện tích:     F  F  F2   Fn + Cường độ điện trường gây điện tích điểm: E =    9.10 | q |  r  + Nguyên lí chồng chất điện trường: E  E1  E   E n   + Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm: F  q E + Cơng lực điện trường: A = q(VB – VC) = qUBC U + Liên hệ E U điện trường đều: E = ; d  Véc tơ E hướng từ nơi có điện cao sang nơi có điện thấp Q + Điện dung tụ điện C = U S + Điện dung tụ điện phẵng C = 9.10 9.4d + Các tụ điện ghép song song: U = U1 = U2 = … = Un; Q = q1 + q2 + … + qn; C = C1 + C2 + … + Cn; Điện dung tụ ghép song song lớn điện dung tụ thành phần; ghép song song để tăng điện dung tụ + Các tụ điện ghép nối tiếp: Q = q1 = q2 = … = qn; U = U1 + U2 + … + Un; 1 1 ;     C C1 C Cn Điện dung tụ ghép nối tiếp nhỏ điện dung tụ thành phần; ghép nối tiếp để tăng hiệu điện giới hạn tụ 1 Q2 + Năng lượng tụ điện tích điện: W = QU = = CU2 2 C + Định động năng: Wđ = A C BÀI TẬP TỰ LUẬN Hai cầu nhỏ giống kim loại A B đặt không khí, có điện tích q = 3,2.10-7 C q2 = 2,4.10-7 C, cách khoảng 12 cm a) Xác định số electron thừa, thiếu cầu lực tương tác điện chúng b) Cho hai cầu tiếp xúc điện với đặt chỗ cũ Xác định lực tương tác điện hai cầu sau Hai điện tích q1 q2 đặt cách 20 cm khơng khí, chúng đẩy với lực F = 1,8 N Biết q1 + q2 = - 6.10-6 C |q1| > |q2| Xác định loại điện tích q1 q2 Vẽ véc tơ lực tác dụng điện tích lên điện tích Tính q1 q2 Hai điện tích q1 q2 đặt cách 30 cm khơng khí, chúng hút với lực F = 1,2 N Biết q1 + q2 = - 4.10-6 C |q1| < |q2| Xác định loại điện tích q1 q2 Vẽ véc tơ lực tác dụng điện tích lên điện tích Tính q1 q2 Hai điện tích q1 q2 đặt cách 15 cm khơng khí, chúng hút với lực F = N Biết q1 + q2 = 3.10-6 C; |q1| < |q2| Xác định loại điện tích q1 q2 Vẽ véc tơ lực tác dụng điện tích lên điện tích Tính q1 q2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hai điện tích điểm có độ lớn đặt khơng khí cách 12 cm Lực tương tác hai điện tích 10 N Đặt hai điện tích dầu đưa chúng cách cm lực tương tác chúng 10 N Tính độ lớn điện tích số điện môi dầu Cho hai cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện cách 20 cm chúng hút lực 1,2 N Cho chúng tiếp xúc với tách chúng đến khoảng cách cũ chúng đẩy với lực đẩy lực hút Tính điện tích lúc đầu cầu Tại điểm A, B cách 10 cm khơng khí, đặt điện tích q1 = q2 = - 6.10-6 C Xác định lực điện trường hai điện tích tác dụng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt C Biết AC = BC = 15 cm Tại hai điểm A B cách 20 cm khơng khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6C đặt C Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm Có hai điện tích điểm q 4q đặt cách khoảng r Cần đặt điện tích thứ ba Q đâu có dấu để để hệ ba điện tích nằm cân bằng? Xét hai trường hợp: a) Hai điện tích q 4q giữ cố định b) hai điện tích q 4q để tự 10 Hai cầu nhỏ giống kim loại, có khối lượng g, treo vào điểm O hai sợi dây không dãn, dài 10 cm Hai cầu tiếp xúc với Tích điện cho cầu thấy hai cầu đẩy hai dây treo hợp với góc 600 Tính điện tích truyền cho cầu Lấy g = 10 m/s2 11 Hai cầu nhỏ có khối lượng m, điện tích q, treo khơng khí vào điểm O hai sợi dây mãnh (khối lượng không đáng kể) cách điện, không co dãn, chiều dài l Do lực đẩy tĩnh điện chúng cách khoảng r (r đặt hai điểm A B khơng khí cách khoảng AB = 2a Xác định véc tơ cường độ điện trường điểm M nằm đường trung trực đoạn AB cách trung điểm H đoạn AB đoạn x 23 Hai điện tích q1 = - q2 = q > đặt hai điểm A B khơng khí cách khoảng AB = a Xác định véc tơ cường độ điện trường điểm M nằm đường trung trực AB cách trung điểm H đoạn AB khoảng x 24 A, B, C ba điểm tạo thành tam giác vuông A đặt điện 600; BC = 10 cm UBC = 400 trường có E // BA hình vẽ Cho  = V a) Tính UAC, UBA E b) Tính cơng thực để dịch chuyển điện tích q = 10-9 C từ A đến B, từ B đến C từ A đến C 10 c) Đặt thêm C điện tích điểm q = 9.10C Tìm cường độ điện trường tổng hợp A 25 Một prôtôn bay điện trường Lúc prơtơn điểm A vận tốc 2,5.104 m/s Khi bay đến B vận tốc prôtôn không Điện A 500 V Tính điện B Biết prơtơn có khối lượng 1,67.10-27 kg có điện tích 1,6.10-19 C 26 Một electron di chuyển đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo đường sức điện lực điện sinh cơng 9,6.10-18 J a) Tính cơng mà lực điện sinh electron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương chiều nói b) Tính vận tốc electron đến điểm P Biết M, electron khơng có vận tốc ban đầu Khối lượng electron 9,1.10-31 kg 27 Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lững điện trường hai kim loại phẵng Các đường sức điện có phương thẳng đứng chiều hướng từ lên Hiệu điện hai 120 V Khoảng cách hai cm Xác định điện tích hạt bụi Lấy g = 10 m/s2 28 Một tụ điện phẵng khơng khí có điện dung 20 pF Tích điện cho tụ điện đến hiệu điện 250 V a) Tính điện tích lượng điện trường tụ điện b) Sau tháo bỏ nguồn điện tăng khoảng cách hai tụ điện lên gấp đơi Tính hiệu điện hai 29 Cho tụ mắc hình vẽ Trong đó: C1 = C2 = C3 = F; C4 = F; C5 = F; q4 = 12.10-6 C a) Tính điện dung tương đương tụ b) Tính điện tích, hiệu điện tụ hiệu điện hai đầu đoạn mạch 30 Cho tụ mắc hình vẽ Trong C1 = C2 = F; C3 = F; C4 = 6F; C5 = C6 = F U3 = V Tính: a) Điện dung tụ b) Hiệu điện điện tích tụ HƯỚNG DẪN GIẢI 3,2.10 7 a) Số electron thừa cầu A: N1 = = 2.1012 electron 19 1,6.10 2,4.10 7 = 1,5.1012 electron 19 1,6.10 Lực tương tác điện chúng lực hút có độ lớn: |qq | F = 9.109 2 = 48.10-3 N r b) Khi cho hai cầu tiếp xúc với tách ra, điện tích cầu là: q’1 = q’2 = q’ = q1  q2 = - 0,4.10-7 C; lực tương tác điện chúng lực hút có độ lớn: Số electron thiếu cầu B: N2 = Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn | q1' q2' | = 10-3 N r2 Hai điện tích đẩy nên chúng dấu; q1 + q2 < nên chúng điện tích âm Fr |qq | Ta có: F = 9.109 2  |q1q2| = = 8.10-12; q1 q2 dấu nên |q1q2| = q1q2 = 8.10-12 (1) q1 9.10 r + q2 = - 6.10-6 (2) Từ (1) (2) ta thấy q1 q2 nghiệm phương trình: x2 + 6.10-6x + 8.10-12 = q1  2.10 6 C q1  4.10 6 C  x1  2.10 6  Kết   q2  4.10 6 C q2  2.10 6 C  x2  4.10 6 Vì |q1| > |q2|  q1 = - 4.10-6 C; q2 = - 2.10-6 C Hai điện tích hút nên chúng trái dấu; q1 + q2 < |q1| < |q2| nên q1 > 0; q2 < Fr |qq | Ta có: F = 9.109 2  |q1q2| = = 12.10-12; q1 q2 trái dấu nên |q1q2| = - q1q2 = 12.10-12 (1) 9.10 r q1 + q2 = - 4.10-6 (2) Từ (1) (2) ta thấy q1 q2 nghiệm phương trình: x2 + 4.10-6x - 12.10-12 = q1  2.10 6 C q1  6.10 6 C  x1  2.10 6  Kết   q2  6.10 6 C q2  2.10 6 C  x2  6.10 6 Vì |q1| < |q2|  q1 = 2.10-6 C; q2 = - 6.10-6 C Hai điện tích hút nên chúng trái dấu; q1 + q2 > |q1| < |q2| nên q1 < 0; q2 > Véc tơ lực tương tác điện hai điện tích: F’ = 9.109 Fr | q1q2 |  |q q | = = 12.10-12; q1 q2 trái dấu nên |q1q2| = - q1q2 = 12.10-12 (1) 9.10 r2 q1 + q2 = - 4.10-6 (2) Từ (1) (2) ta thấy q1 q2 nghiệm phương trình: x2 + 4.10-6x - 12.10-12 = 6 q1  6.10 6 C  x1  2.10 6 q1  2.10 C  Kết   q2  6.10 6 C q2  2.10 6 C  x2  6.10 6 Vì |q1| < |q2|  q1 = 2.10-6 C; q2 = - 6.10-6 C Ta có: F = 9.109 Khi đặt khơng khí: |q1| = |q2| = Fr = 4.10-12 C 9.10 | q1q2 | = 2,25 Fr Hai cầu hút nên chúng tích điện trái dấu Vì điện tích trái dấu nên: Fr 16 12 16 12 10  q1q2 = 10 (1) |q1q2| = - q1q2 = = 9.10 3 Khi đặt dầu:  = 9.109 Fr 48 12 192  q1  q2  10  q1 + q2 =  = 10 6 (2)   = 9.10   Từ (1) (2) ta thấy q1 q2 nghiệm phương trình: 3x2  192 10-6x - 16.10-12 =  x1  0,96.10 6  x1  0,96.10 6    x2  5,58.10 6  x2  5,58.10 6 Kết quả: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn q1  0,96.10 6 C q1  5,58.10 6 C   q2  5,58.10 6 C q2  0,96.10 6 C q1  5,58.10 6 C q1  0,96.10 6 C   q2  0,96.10 6 C q2  5,58.10 6 C Các điện tích q1 q2 tác dụng lên điện tích q3 |qq | hình vẽ, có độ lớn: F1 = F2 = 9.109 32 = AC Lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q3 là:     lực F1 F2 có phương chiều 72.10-3 N  lớn: F = F1 + F2 ; có phương chiều hình vẽ, có độ F = F1cos + F2 cos = 2F1 cos 2 AC  AH = 2.F1  136.10-3 N AC   Các điện tích q1 q2 tác dụng lên phương chiều hình vẽ, có độ lớn: |qq | F1 = 9.109 32 = 3,75 N; AC |q q | F2 = 9.109 32 = 5,625 N BC điện tích q3 lực F1 F2 có Lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q3 là: F = F1 + F2 ; có phương    chiều hình vẽ, có độ lớn: F = F12  F22  6,76 N a) Trường hợp điện tích q 4q giữ cố định: q 4q dấu nên để cặp lực q 4q tác dụng lên q cặp lực trực đối Q phải nằm đoạn thẳng nối điểm đặt q 4q Gọi x khoảng r | 4qQ | | qQ | cách từ q đến Q ta có: 9.109 = 9.109 x= (r  x) x 2r r Vậy Q phải đặt cách q khoảng cách cách 4q khoảng cách ; với q có độ lớn dấu tùy ý 3 b) Trường hợp điện tích q 4q để tự do: điều kiện khoảng cách câu a cần có thêm điều kiện: cặp lực Q 4q tác dụng lên q phải cặp lực trực đối, đồng thời cặp lực q Q tác dụng lên 4q cặp lực trực đối Để thỏa mãn điều kiện Q phải trái dấu với q và: | q.4 q | 4q | q.Q | 9.109 = 9.109 Q= 2 r r   3 q 10 Khi truyền cho cầu điện tích q tiếp xúc, cầu nhiễm điện tích , chúng đẩy   vị trí cân cầu chịu tác dụng lực: trọng lực P , lực tĩnh điện F sức  căng sợi dây T , đó: q2  F 9.10 r tan = = P mg 4r mg tan  q2 = 9.10   r = 2l tan  r Vì tan  = 2 l Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  16mgl tan ( ) = 4.10-7 C Nên: |q| = 9.10   11 a) Ở vị trí cân cầu chịu tác dụng lực: trọng lực P , lực tĩnh điện F sức căng  sợi dây T , đó: kq 2 F kq tan = = r = (1) P mg mgr2 Mặt khác, r     0, nên F phương chiều với E có độ lớn: F = |q3|E = 0,7 N   13 Các điện tích q1 q2 gây C véc tơ cường độ điện trường E1 E có phương chiều hình vẽ, có độ lớn: |q | E1 = E2 = 9.109 = 375.104 V/m AC Cường độ điện trường tổng hợp C   E1 + E ; có phương chiều hình vẽ; có độ E = E1cos + E2 cos = 2E1 cos AH = 2E1  312,5.104 V/m AC Lực điện trường tổng hợp q1 q3 tác  Vì q3 < 0, nên F phương ngược chiều F = |q3|E = 0,094 N 14 Tam giác ABC vuông C Các điện   cường độ điện trường E1 E có phương |q | E1 = 9.109 = 25.105 V/m; AC | q | E2 = 9.109 2 = 22,5.105 V/m BC  điện tích q1 q2 gây là: E = lớn:   dụng lên q3 là: F = q3 E  với E có độ lớn: tích q1 q2 gây C véc tơ chiều hình vẽ, có độ lớn: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn    Cường độ điện trường tổng hợp C điện tích q1 q2 gây là: E = E1 + E ; có phương chiều hình vẽ; có độ lớn: E= E12  E22  33,6.105 V/m    Lực điện trường tổng hợp q1 q3 tác dụng lên q3 là: F = q3 E Vì q3 < 0, nên F phương  ngược chiều với E có độ lớn: F = |q3|E = 0,17 N 15 Tam giác ABC vng C Các điện tích q1 q2 gây C   véc tơ cường độ điện trường E1 |q | có độ lớn: E1 = 9.109 = AC | q | E2 = 9.109 2 = 600.104 V/m BC E có phương chiều hình vẽ, 255.104 V/m;    Cường độ điện trường tổng hợp C điện tích q1 q2 gây là: E = E1 + E ; có phương chiều hình vẽ; có độ lớn: E12  E22  64.105 V/m E= 16 a) Các điện tích q1 q2 gây C véc tơ cường độ điện trường hình vẽ; có độ lớn: E1 E có phương chiều  E1 = 9.109  |q | | q1 | = 27.105 V/m; E2 = 9.109 2 = 108.105 V/m BC AC    Cường độ điện trường tổng hợp C điện tích q1 q2 gây là: E = E1 + E ; có phương chiều hình vẽ; có độ lớn: E = E2 – E1 = 81.105 V/m   b) Gọi E1' E2' cường độ điện trường q1 q2 gây M cường độ điện trường tổng hợp q1 q2 gây M là:         E = E1' + E2' =  E1' = - E2'  E1' E2' phải phương, ngược chiều độ lớn Để thỏa mãn điều kiện M phải nằm đường thẳng nối A, B; nằm đoạn thẳng AB gần q2 |q | | q2 | Với E’1 = E’2 9.109 = 9.109 AM ( AM  AB ) AM | q1 |  =  AM = 2AB = 30 cm AM  AB | q2 | Vậy M nằm cách A 30 cm cách B 15 cm; ngồi có điểm cách xa điểm đặt điện tích q1 q2 có cường độ điện trường cường độ điện trường điện tích q1 q2 gây xấp xĩ 17 a) Các điện tích q1 q2 gây C véc tơ cường độ  điện trường   E có |q | có độ lớn: E1 = 9.109 = AC |q | E2 = 9.109 2 = 36.105 V/m BC E1 phương chiều hình vẽ; 9.105 V/m;    Cường độ điện trường tổng hợp C điện tích q1 q2 gây là: E = E1 + E ; có phương chiều hình vẽ; có độ lớn: E = E2 + E1 = 45.105 V/m 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Ngắm chừng: điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính (d) để ảnh ảo vị trí định nằm giới hạn nhìn rỏ mắt - Ngắm chừng cực cận: d = dC; d C' = l – OCC - Ngắm chừng cực viễn: d = dV; d V' = l – OCV; mắt bình thường, ngắm chừng cực viễn ngắm chừng vô cực: d = f; d’ = -   tan  + Số bội giác dụng cụ quang: G = =  tan  + Số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực: OCC Đ G = = f f Trên kính lúp người ta thường ghi giá trị G ứng với Đ = 25 cm vành kính; số kèm theo dấu x, ví dụ: 2x; 5x; 10x; … 70 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Kính hiễn vi + Kính hiễn vi dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt để nhìn vật nhỏ gần Kính hiễn vi gồm vật kính thấu kính hội tụ có tiêu ngắn (vài mm) thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng không thay đổi + Sự tạo ảnh kính hiễn vi: vật AB qua vật kính cho ảnh thật A1B1 lớn nhiều so với AB; ảnh trung gian A1B1 qua thị kính cho ảnh ảo A2B2 lớn nhiều so với A1B1 nằm giới hạn nhìn rỏ mắt - Ngắm chừng cực cận: d '2 = l – OCC - Ngắm chừng cực viễn: d '2 = l – OCV - Ngắm chừng vô cực: d2 = f2; d '2 = -   OCC + Số bội giác: G = ; với  = F 1' F2 = O1O2 – f1 – f2: độ dài quang học kính hiễn vi f1 f Kính thiên văn + Kính thiên văn dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt để nhìn vật lớn xa Kính thiên văn gồm vật kính thấu kính hội tụ có tiêu dài (vài dm) thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng thay đổi + Sự tạo ảnh kính thiên văn: vật AB xa cho ảnh thật A1B1 tiêu diện ảnh vật kính; điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính để ảnh trung gian A1B1 qua thị kính cho ảnh ảo A2B2 nằm giới hạn nhìn rỏ mắt - Ngắm chừng cực cận: d '2 = l – OCC - Ngắm chừng cực viễn: d '2 = l – OCV - Ngắm chừng vô cực: d2 = f2; d '2 = - ; O1O2 = f1 + f2 f + Độ bội giác: G = f2 B CÁC CÔNG THỨC sin i n + Định luật khúc xạ: = n21 = hay n1sini = n2sinr sin r n1 n v c + Liên hệ chiết suất vận tốc ánh sáng: n21 = = ; n = v v2 n1 n + Góc giới hạn phản xạ toàn phần: sinigh = ; với n2 < n1 n1 + Thấu kính: A' B ' 1 d' f D= =  ;k= == d d' d f d f AB tan   AB + Số bội giác: G =  ; với tan = OCC  tan  OCC Đ - Kính lúp: G = = f f  OCC - Kính hiễn vi: G = f1 f f - Kính thiên văn: G = f2 C BÀI TẬP TỰ LUẬN Tia sáng từ nước có chiết suất n1 = sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 Tính góc khúc xạ góc lệch D tạo tia khúc xạ tia tới, biết góc tới i = 300 Tia sáng truyền khơng khí tới gặp mặt thống chất lỏng có chiết suất n = Ta hai tia phản xạ khúc xạ vng góc với Tính góc tới 71 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phần cọc nhơ ngồi mặt nước 30 cm, bóng mặt nước dài 40 cm đáy bể nước dài 190 cm Tính chiều sâu lớp nước Một máng nước sâu 30 cm rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng Lúc máng cạn nước bóng râm thành A kéo dài tới chân thành B đối diện Người ta đổ nước vào máng đến độ cao h bóng thành A ngắn bớt cm so với trước Biết chiết suất nước n = Tính h Một người ngồi bờ hồ nhúng chân vào nước suốt Biết chiết suất nước n = a) Khoảng cách thực từ bàn chân người đến mặt nước 36 cm Hỏi mắt người cảm thấy bàn chân cách mặt nước bao nhiêu? b) Người cao 1,68 m, nhìn thấy sỏi đáy hồ dường cách mặt nước 1,5 m Hỏi đứng hồ người có bị ngập đầu khơng? Tính vận tốc ánh sáng thủy tinh Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Tính vận tốc ánh sáng truyền môi trường nước Biết tia sáng truyền từ khơng khí với góc tới i = 600 góc khúc xạ nước r = 400 Lấy vận tốc ánh sáng ngồi khơng khí c = 3.108 m/s Tính góc giới hạn phản xạ tồn phần ánh sáng truyền từ thủy tinh sang không khí, từ nước sang khơng khí từ thủy tinh sang nước Biết chiết suất thủy tinh 1,5; nước Thả mặt nước đĩa nhẹ, chắn sáng, hình tròn Mắt người quan sát đặt mặt nước không thấy vật sáng đáy chậu bán kính đĩa khơng nhỏ 20 cm Tính chiều sâu lớp nước chậu Biết vật tâm đĩa nằm đường thẳng đứng chiết suất nước n = 10 Một thủy tinh mỏng, suốt, chiết suất n1 = 1,5; có tiết diện hình chử nhật ABCD (AB lớn so với AD), mặt đáy AB tiếp xúc với chất lỏng có chiết suất n2 = Chiếu tia sáng SI nằm mặt phẵng ABCD tới mặt AD cho tia tới nằm phía pháp tuyến điểm tới tia khúc xạ thủy tinh gặp đáy AB điểm K Tính giá trị lớn góc tới i để có phản xạ tồn phần K 11 Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 20 cm Qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật cao gấp lần vật Xác định loại thấu kính Tính tiêu cự độ tụ thấu kính Vẽ hình 12 Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 40 cm Qua thấu kính cho ảnh chiều với vật cao nửa vật Xác định loại thấu kính Tính tiêu cự độ tụ thấu kính Vẽ hình 13 Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 30 cm Qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với vật cao nửa vật Xác định loại thấu kính Tính tiêu cự độ tụ thấu kính Vẽ hình 14 Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 10 cm Qua thấu kính cho ảnh chiều với vật cao gấp 2,5 lần vật Xác định loại thấu kính Tính tiêu cự độ tụ thấu kính Vẽ hình 15 Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’ cách vật 60 cm Xác định vị trí vật ảnh 16 Một tia sáng SI qua thấu kính MN bị khúc xạ hình vẽ Hãy cho biết (có giải thích) loại thấu kính gì? Bằng phép vẽ (có giải thích), xác định tiêu điểm thấu kính 17 Cho thấu kính hội tụ O1 có tiêu cự f1 = 40 cm thấu kính phân kì O2 có tiêu cự f2 = -20 cm, đặt đồng trục cách khoảng l Vật sáng AB đặt trước vng góc với trục chính, cách O1 khoảng d1 Qua hệ thấu kính AB cho ảnh A2B2 a) Cho d1 = 60 cm, l = 30 cm Xác định vị trí, tính chất độ phóng đại ảnh A2B2 qua hệ b) Giử nguyên l = 30 cm Xác định vị trí AB để ảnh A2B2 qua hệ ảnh thật Một cọc dài cắm thẳng đứng xuống bể nước chiết suất n = 72 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c) Cho d1 = 60 cm Tìm l để ảnh A2B2 qua hệ ảnh thật lớn vật AB 10 lần 18 Cho thấu kính phân kì L1 có tiêu cự f1 = -18 cm thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự f2 = 24 cm, đặt trục chính, cách khoảng l Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính L1 khoảng d1, qua hệ hai thấu kính cho ảnh sau A’B’ a) Cho d1 = 18 cm Xác định l để ảnh A’B’ ảnh thật b) Tìm l để A’B’ có độ lớn khơng thay đổi cho AB di chuyển dọc theo trục Tính số phóng đại ảnh qua hệ lúc 19 Một người cận thị phải đeo sát mắt thấu kính có độ tụ -2,5 điơp nhìn rỏ vật nằm cách mắt từ 25 cm đến vô cực a) Xác định giới hạn nhìn rỏ mắt khơng đeo kính b) Nếu người đeo sát mắt thấu kính có độ tụ -2 điơp nhìn rỏ vật nằm khoảng trước mắt 20 Một người cận thị lúc già nhìn rỏ vật đặt cách mắt từ 30 cm đến 40 cm Tính độ tụ thấu kính cần đeo sát mắt để: a) Nhìn rỏ vật xa mà điều tiết mắt b) Đọc trang sách đặt gần cách mắt 25 cm 21 Một người mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 20 cm điểm cực viễn vô cực, quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10 điơp Kính đặt cách mắt cm a) Hỏi phải đặt vật khoảng trước kính b) Tính số bội giác ngắm chừng vô cực? 22 Một kính lúp mà vành kính có ghi 5x Một người sử dụng kính lúp để quan sát vật nhỏ, nhìn thấy ảnh vật vật đặt cách kính từ cm đến cm Mắt đặt sát sau kính Xác định khoảng nhìn rỏ người 23 Một kính hiển vi có vật kính có tiêu cự 5,4 mm, thị kính có tiêu cự cm, khoảng cách vật kính thị kính 17 cm Người quan sát có giới hạn nhìn rỏ cách mắt từ 20 cm đến vơ cực đặt mắt sát thị kính để quan sát ảnh vật nhỏ a) Xác định khoảng cách từ vật đến vật kính quan sát trạng thái mắt điều tiết tối đa mắt không điều tiết b) Tính số bội giác ngắm chừng vơ cực 24 Một kính hiễn vi, với vật kính có tiêu cự mm, thị kính có tiêu cự 2,5 cm Hai kính đặt cách 15 cm Người quan sát có giới hạn nhìn rỏ cách mắt từ 20 cm đến 50 cm Xác định vị trí đặt vật trước vật kính để nhìn thấy ảnh vật 25 Vật kính kính thiên văn có tiêu cự 1,2 m, thị kính có tiêu cự cm Người quan sát có điểm cực viễn cách mắt 50 cm, đặt mắt sát thị kính để quan sát Mặt Trăng a) Tính khoảng cách vật kính thị kính quan sát trạng thái khơng điều tiết mắt b) Tính số bội giác kính quan sát 26 Vật kính kính thiên văn có tiêu cự 90 cm, thị kính có tiêu cự 2,5 cm Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 cm, điểm cực viễn vô cực, đặt mắt sát thị kính để quan sát chòm a) Tính khoảng cách vật kính thị kính ngắm chừng cực cận b) Tính khoảng cách vật kính thị kính ngắm chừng vơ cực số bội giác 27 Tiêu cự vật kính thị kính ống dòm quân f1 = 30 cm f2 = cm Một người đặt mắt sát thị kính thấy ảnh rỏ nét vật xa điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính khoảng L1 = 33 cm đến L2 = 34,5 cm Tìm giới hạn nhìn rỏ mắt người HƯỚNG DẪN GIẢI n sin i n2 Ta có:   sinr = sini = sin26,40  r = 26,40; n2 sin r n1 D = i – r = 3,6 sin i   Ta có: = n; i’ + r = i + r =  sinr = sin( - i) = cosi sin r 2 sin i sin i    = = tani = n = tan  i = sin r cos i 3 BI 40  Ta có: tani = = tan530  i = 530; AB 30 sin370 sin i sin i = n  sinr = = 0,6 = sin r n 73 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HD CD  CH  IH IH CD  CH 190  40  IH = = = 200 (cm) 0,75 tan r CI ' CB 40    = tan530 Ta có: tani = AA AC 30 sin i  i = 530; =n sin r sin i  sinr = = 0,6 = sin370 n I'B  r = 370; tani = ; h I ' B  DB I ' B   tanr = h h tan i 16 I'B I'B   =  I’B = 16 (cm); h = = 12 (cm) tan r I ' B  tan i d n1 n a) Ta có:   d’ = d = 27 cm d ' n2 n1 h n n b) Ta có:   h = h’ = m > 1,68 m nên đứng hồ người sẻ bị ngập đầu h' n2 n2 c c Ta có: n =  v = = 1,875.108 m/s v n sin i c sin r c Ta có: v = n = v= = 2,227.108 m/s sin r sin i n n Ta có sinigh = = sin530  igh = 530 n1 R Ta có: Sinigh = =  h = R n  = 17,64 cm 2 n R h n 10 Để có phản xạ tồn phần K sini1  = sin70,50  i1  n1 70,5  r  900 – 70,50 = 19,50  sini  cosr = sin390  i  390 n1 11 Ảnh ngược chiều với vật nên ảnh thật Vật thật cho ảnh thật nên thấu kính hội tụ d' f Ta có: k = = =-4 d f d 4d f= = 16 cm = 0,16 m; D = = 6,25 dp f 12 Ảnh chiều với vật nên ảnh ảo Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật nên thấu kính phân kì d' f cm = 0,4 m; Ta có: k = = =  f = - d = - 40 d f d D = = - 2,5 dp f 13 Ảnh ngược chiều với vật nên ảnh thật Vật thật cho ảnh thật nên thấu kính hội tụ  r = 370; tanr = 74 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d d' 1 f = = f = = 10 cm = 0,1 m; D = = 10 dp d f d f 14 Ảnh chiều với vật nên ảnh vật nên thấu kính hội tụ d' f Ta có: k = = = 2,5 d f d  1,5f = 2,5d  f = 25 cm = 0,25 m; D = = dp f 15 Trường hợp ảnh thật (d’ > 0): d + d’ = 60  d’ = 60 – d 60 1 1 Khi đó: =  =  =  d2 – 60d + 900 = d d ' d 60 d 60   d d f  d = 30 (cm); d’ = 60 – 30 = 30 (cm) Trường hợp ảnh ảo (d’ < 0): |d’| - d = - d’ - d = 60  d’ = - 60 - d 60 1 1 Khi đó: =  =  =  d2 + 60d – 900 = d d ' d  60  d 60 d  d f  d = 12,43 cm d = 72,43 cm (loại để có ảnh ảo d < f)  d’= - 60 - d = - 72,43 cm 16 a) Tia ló lệch xa trục tia tới Vẽ trục phụ song song với tia tới; đường tiêu điểm phụ Fp’; Từ Fp’ hạ đường vuông tiêu điểm ảnh F’; lấy đối xứng với F k=- b) Tia ló lệch gần trục tụ Vẽ trục phụ song song với tia tới; tia Fp’; Từ Fp’ hạ đường vng góc với điểm ảnh F’; lấy đối xứng với F’ F 17 Sơ đồ tạo ảnh: a) Ta có: d1’ = ảo Vật thật cho ảnh ảo lớn nên thấu kính phân kì kéo dài tia ló gặp trục phụ góc với trục chính, gặp trục F’ qua O ta tiêu điểm vật tia tới nên thấu kính hội ló gặp trục phụ tiêu điểm phụ trục chính, gặp trục tiêu qua O ta tiêu điểm vật d1 f1 = 120 cm; d1  f1 180 d2 f2 =cm; d2  f2 180 120 ( ) A2 B2 A1 B1 A2 B  d1'   d 2'  d1' d 2'  k= =   .   = = = 60.(90) AB AB A1 B1  d1   d  d1d Vậy: Ảnh cuối ảnh ảo (d2’ < 0); chiều với vật (k > 0) nhỏ vật (|k| < 1) 40d1 10 d1  1200 d f b) Ta có: d1’ = 1 = ; d2 = l – d1’ = ; d1  f1 d1  40 d1  40 d2 f2 20d1  2400 d2’ = = d2  f2 d1  200 Để ảnh cuối ảnh thật d2’ >  d2 > 200 cm d f c) Ta có: d1’ = 1 = 120 cm; d2 = l – d1’ = l – 120; d1  f1 d2 = O1O2 – d1’ = l – d1’ = - 90 cm; d2’ = 75 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  20(l  120 ) 40 d 'd ' d2 f2 = ;k= = 100  l l  100 d1d d2  f2 Để ảnh cuối ảnh thật d2’ >  120 > l > 100; để ảnh cuối lớn gấp 10 lần vật thi k =  10  l = 96 cm l = 104 cm Kết hợp hai điều kiện ta thấy để ảnh cuối ảnh thật lớn gấp 10 lần vật l = 104 cm ảnh ngược chiều với vật d2’ = 76 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 18 Sơ đồ tạo ảnh: d1 f1 = - cm; d2 = l – d1’ = l + 9; d1  f1 24(l  9) d2 f2 d2’ = = l  15 d2  f2 Để ảnh cuối ảnh thật d2’ >  15 > l > ld  18l  18d1  18d d f b) Ta có: d1’ = 1 = ; d2 = l – d1’ = ; d1  f1 d1  18 d1  18 24(ld1  18l  18d1 ) d2 f2 d2’ = = ; d  f ld1  18l  6d1  432 a) Ta có: d1’ = k= d1' d 2' 432 432 == d1d ld1  18l  6d1  432 d1 (l  6)  18l  432 Để k không phụ thuộc vào d1 l = cm; k = ; ảnh chiều với vật = - 0,4 m = - 40 cm D a) Khi đeo kính đặt vật CCK (điểm cực cận đeo kính), kính cho ảnh ảo CC (điểm cực cận khơng đeo kính) đặt vật CVK (điểm cực viễn đeo kính), kính cho ảnh ảo CV (điểm cực viễn khơng đeo kính) Do đó: dC = OCCK = 25 cm d f  dC ’ = C = - 15,4 cm = - OCC  OCC = 15,4 cm; dC  f dV = OCVK =   dV’ = f = - 40 cm = - OCV  OCV = 40 cm Vậy: giới hạn nhìn rỏ mắt người khơng đeo kính cách mắt từ 15,4 cm đến 40 cm b) Ta có: f1 = = - 0,5 m = - 50 cm; d C' = - OCC = - 15,4 cm D1 19 Ta có: f =  dC1 = d C' f1 = 22,25 cm = OCCK1; d V' = - OCV = - 40 cm ' d C1  f1 dV' f1 = 200 cm dV'  f1 Vậy: đeo kính có độ tụ - điơp người nhìn rỏ vật đặt cách mắt từ 22,25 cm đến 200 cm (đây trường hợp bị cận thị mà đeo kính chưa số) 20 a) Ta có: f = - OCV = - 40 cm = - 0,4 m  D = = - 2,5 dp f b) Ta có: dC1 = OCCK1 = 25 cm; d C' = - OCC = - 30 cm  dV1 = d C1d C' = 150 cm = 1,5 m; D1 = = dp ' d C1  d C1 f1 21 Khi sử dụng dụng cụ quang học, để quan sát ảnh vật phải điều chỉnh cho ảnh cuối ảnh ảo giới hạn nhìn rỏ mắt a) Ta có: f = = 0,1 m = 10 cm; dC’ = l – OCC = - 15 cm D d' f  dC = ' C = cm; dV’ = l – OCV = -   dV = f = 10 cm Vậy phải đặt vật cách kính từ cm đến 10 dC  f cm OCC b) G = = f  f1 = 77 Gia sư Tài Năng Việt 22 Ta có: f = https://giasudaykem.com.vn 25 = cm; dC = cm dC f = - 20 cm = - OCC  OCC = 20 cm; dV = cm dC  f d f  dV’ = V = -  = - OCV  OCV =  dV  f Vậy: khoảng nhìn rỏ người cách mắt từ 20 cm đến vô cực 23 Sơ đồ tạo ảnh:  dC ’ = a) Khi quan sát ảnh trạng thi mắt điều tiết tối đa (ngắm chừng cực cận): d2’ = - OCC = - 20 cm; d2 = d 2' f = 1,82 cm; d 2'  f d1' f1 d1’ = O1O2 – d2 = 15,18 cm; d1 = ' = 0,5599 cm d1  f1 Khi quan sát trạng thái mắt không điều tiết (ngắm chừng cực viễn): d2’ = - OCV = - ; d2 = f2 = cm; d1’ = O1O2 – d2 = 15 cm; d' f d1 = ' 1 = 0,5602 cm Vậy: phải đặt vật cách vật kính khoảng 0,5602 cm  d1  0,5599 cm d1  f1 b) Số bội giác ngắm chừng vô cực:  OCC  = O1O2 – f1 – f2 = 14,46 cm; G = = 268 f1 f 24 Khi ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC = - 20 cm; d' f d2 = ' 2 = 2,22 cm; d1’ = O1O2 – d2 = 12,78 cm; d2  f2 d1' f1 = 0,5204 cm d1'  f1 Khi ngắm chừng cực viễn: d2’ = - OCV = -50; d' f d2 = ' 2 = 2,38 cm; d1’ = O1O2 – d2 = 12,62 cm; d2  f2 d1 = d1' f1 = 0,5206 cm Vậy: phải đặt vật cách vật kính khoảng 0,5206 cm  d1  0,5204 cm d1'  f1 25 a) Khi ngắm chừng cực viễn: d2’ = - OCV = - 50 cm; d' f d2 = ' 2 = 3,7 cm; d1 =   d1’ = f1 = 120 cm; d2  f2 O1O2 = d1’ + d2 = 123,7 cm d' f1 f b) Số bội giác: G = = = 32,4 d d '2  l d2 26 a) Khi ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC = - 20 cm; d' f d2 = ' 2 = 2,2 cm; d1 =   d1’ = f1 = 90 cm; d2  f2 O1O2 = d1’ + d2 = 92,2 cm b) Khi ngắm chừng vô cực: d2’ =   d2 = f2 = 2,5 cm; d1 =   d1’ = f1 = 90 cm; O1O2 = d1’ + d2 = 92,5 cm f Số bội giác đó: G = = 36 f2 d1 = 78 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 27 Vì d1 =   d1’ = f1 = 30 cm Khi ngắm chừng cực cận: d2 = O1O2 – d1 = cm; d2 f2 d2’ = = - 7,5 cm = - OCC  OCC = 7,5 cm d2  f2 Khi ngắm chừng cực viễn: d2 = O1O2 – d1 = 4,5 cm; d2 f2 d2’ = = - 45 cm = - OCC  OCC = 45 cm d2  f2 Vậy: giới hạn nhìn rỏ mắt người cách mắt từ 7,5 cm đến 45 cm D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Theo định luật khúc xạ A tia khúc xạ tia tới nằm mặt phẵng B góc khúc xạ khác C góc tới tăng lần góc khúc xạ tăng nhiêu lần D góc tới ln ln lớn góc khúc xạ Chiếu tia sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n, cho tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Góc tới i trường hợp xác định công thức 1 A sini = n B tani = n C sini = D tani = n n Chọn câu sai A Chiết suất đại lượng đơn vị B Chiết suất tuyệt đối môi trường luôn nhỏ C Chiết suất tuyệt đối chân không D Chiết suất tuyệt đối môi trường không nhỏ 4 Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào nước có chiết suất n = Nếu góc khúc xạ r 300 góc tới i (lấy tròn) A 200 B 360 C 420 D 450 Trong tượng khúc xạ A góc khúc xạ lớn hơn, nhỏ góc tới B góc khúc xạ lớn góc tới C góc khúc xạ khơng thể D góc khúc xạ nhỏ góc tới Tốc độ ánh sáng khơng khí v1, nước v2 Một tia sáng chiếu từ nước ngồi khơng khí với góc tới i, có góc khúc xạ r Kết luận đúng? A v1 > v2; i > r B v1 > v2; i < r C v1 < v2; i > r D v1 < v2; i < r Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 Nếu góc tới i 600 góc khúc xạ r (lấy tròn) A 300 B 350 C 400 D 450 Nếu tăng góc tới lên hai lần góc khúc xạ A tăng hai lần B tăng hai lần C tăng hai lần D chưa đủ điều kiện để kết luận Chiếu ánh sáng từ khơng khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 Nếu góc tới i = 60 góc khúc xạ r A 30 B 40 C 70 D 90 10 Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất nhỏ A khơng thể có tượng phản xạ tồn phần B xảy tượng phản xạ tồn phần C tượng phản xạ toàn phần xảy góc tới lớn D ln ln xảy tượng phản xạ toàn phần 11 Một tia sáng truyền từ mơi trường A vào mơi trường B góc tới 90 góc khúc xạ 80 Tính góc khúc xạ góc tới 600 A 47,250 B 50,390 C 51,330 D 58,670 79 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 12 Một tia sáng truyền từ môi trường A vào mơi trường B góc tới 90 góc khúc xạ 80 Tính vận tốc ánh sáng môi trường A Biết vận tốc ánh sáng môi trường B 2.105 km/s A 2,25.105 km/s B 2,3.105 km/s C 1,8.105 km/s D 2,5.105 km/s 13 Tia sáng truyền khơng khí tới gặp mặt thống chất lỏng, chiết suất n = Hai tia phản xạ khúc xạ vng góc với Góc tới i có giá trị A 600 B 300 C 450 D 500 14 Một người thợ săn cá nhìn cá nước theo phương thẳng đứng Cá cách mặt nước 40 cm, mắt người cách mặt nước 60 cm Chiết suất nước Mắt người nhìn thấy ảnh cá cách mắt khoảng A 95 cm B 85 cm C 80 cm D 90 cm 15 Vật sáng phẵng, nhỏ AB đặt vng góc với trục thấu kính có tiêu cự f = 30 cm Qua thấu kính vật cho ảnh thật có chiều cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật đến thấu kính A 60 cm B 45 cm C 20 cm D 30 cm 16 Vật sáng phẵng, nhỏ AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho ảnh thật cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật đến ảnh A 16 cm B 24 cm C 80 cm D 120 cm 17 Thấu kính hội tụ có tiêu cự f Khoảng cách ngắn vật thật ảnh thật qua thấu kính A 3f B 4f C 5f D 6f 18 Vật sáng AB vng góc với trục thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách 80 cm Tiêu cự thấu kính A 25 cm B 15 cm C 20 cm D.10 cm 19 Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 15 cm Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp hai lần vật Tiêu cự thấu kính A -30 cm B 20 cm C -20 cm D 30 cm 20 Vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm Ảnh vật qua thấu kính có số phóng đại ảnh k = - Khoảng cách từ vật đến thấu kính A 30 cm B 40 cm C 60 cm D 24 cm 21 Vật thật đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính khoảng 2f ảnh A ảnh thật nhỏ vật B ảnh ảo lớn vật C ảnh thật vật D ảnh thật lớn vật 22 Vật AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12 cm, qua thấu kính cho ảnh ảo A1B1, dịch chuyển AB xa thấu kính thêm cm Khi ta thu ảnh thật A2B2 cách A1B1 đoạn 72 cm Vị trí vật AB ban đầu cách thấu kính A cm B 12 cm C cm D 14 cm 23 Một vật sáng AB cách ảnh E khoảng L = 100 cm Đặt thấu kính hội tụ khoảng vật để có ảnh thật lớn gấp lần vật Tiêu cự thấu kính A 20 cm B 21,75 cm C 18,75 cm D 15,75 cm 24 Mắt cận thị khơng điều tiết có tiêu điểm A nằm trước võng mạc B cách mắt nhỏ 20cm C nằm võng mạc D nằm sau võng mạc 25 Mắt người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Muốn nhìn thấy vật vơ cực mà khơng cần điều tiết người phải đeo sát mắt thấu kính có tụ số A -0, 02 dp B dp C -2 dp D 0,02 dp 26 Một người lớn tuổi có điểm cực cận cách mắt 50 cm, người nhìn rỏ vật xa mà khơng điều tiết mắt Nếu mắt người điền tiết tối đa độ tụ mắt tăng thêm A dp B 2,5 dp C dp D dp 27 Khi mắt nhìn rỏ vật đặt điểm cực cận A tiêu cự thuỷ tinh thể lớn B mắt khơng điều tiết vật gần mắt C độ tụ thuỷ tinh thể lớn D khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc nhỏ 80 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 28 Một người cận thị nhìn rỏ vật cách mắt từ 10 cm đến 50 cm Để nhìn vật xa mà mắt khơng phải điều tiết người phải đeo sát mắt kính có độ tụ bao nhiêu; khoảng cách thấy rỏ gần cách mắt khoảng? A -2dp; 12,5cm B 2dp; 12,5cm C -2.5dp; 10cm D 2,5dp; 15cm 29 Một người có mắt có tiêu cự 18 mm không điều tiết Khoảng cách từ quang tâm mắt đến màng lưới 15 mm Tiêu cự kính mà người phải đeo sát mắt để nhìn thấy vật vô cực, không điều tiết A 7,5 cm B -7,5 cm C -9 cm D cm 30 Tìm phát biểu sai Mắt cận thị A Khi không điều tiết, tiêu điểm mắt nằm trước võng mạc B Phải điều tiết tối đa nhìn vật xa C Tiêu cự mắt có giá trị lớn nhỏ mắt bình thường D Độ tụ thủy tinh thể nhỏ nhìn vật cực viễn 31 Một người có điểm cực cận cách mắt 40 cm Để đọc trang sách cách mắt gần 25 cm người phải đeo sát mắt kính có độ tụ A 1,5 dp B -1 dp C 2,5 dp D dp 32 Mắt người có võng mạc cách thuỷ tinh thể cm Tiêu cự tụ số thuỷ tinh thể khi nhìn vật vô cực A mm; 50 dp B mm; 0,5 dp C 20 mm; 50 dp D 20 mm; 0,5 dp 33 Mắt cận thị điều tiết tối đa quan sát vật đặt A Điểm cực cận B vô cực C Điểm mắt 25cm D Điểm cực viễn 34 Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp Mắt người quan sát có khoảng nhìn rỏ ngắn 20 cm Độ bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực A 2,5 B C D 35 Mắt bị tật viễn thị A có tiêu điểm ảnh F’ trước võng mạc B nhìn vật xa phải điều tiết mắt C phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn vật xa, D điểm cực cận gần mắt người bình thường 36 Khi dùng thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật, ta phải đặt vật cách kính khoảng A f B nhỏ f C f 2f D lớn 2f 37 Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 10 cm quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự f = cm trạng thái mắt điều tiết tối đa Vật đặt cách kính kính đặt cách mắt cm? A 4,25 cm B cm C 3,08 cm D 4,05 cm 38 Trong kính thiên văn A vật kính thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B vật kính thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự dài C vật kính thị kính thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự ngắn, thị kính có tiêu cự dài D vật kính thị kính thấu kính hội tụ, vật kính có tiêu cự dài, thị kính có tiêu cự ngắn 39 Với  góc ảnh vật qua dụng cụ quang học, 0 góc vật trực tiếp vật đặt điểm cực cận mắt, độ bội giác quan sát vật qua dụng cụ quang học tan  o  cos  A G = o B G = C G = D G = tan   cos o o 40 Một kính hiễn vi có vật kính với tiêu cự f1 = cm, thị kính với tiêu cự f2 = cm Khoảng cách vật kính thị kính 17 cm Khoảng nhìn rỏ ngắn mắt Đ = 25 cm Độ bội giác kính hiễn vi ngắm chừng vô cực A 60 B 85 C 75 D 80 41 Vật kính thị kính kính hiễn vi có tiêu cự f1 = 0,5 cm f2 = 25 mm, có độ dài quang học 17 cm Người quan sát có khoảng cực cận 20 cm Độ bội giác kính ngắm chừng vô cực A 272 B 2,72 C 0,272 D 27,2 81 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 42 Điều sau sai nói ảnh thật qua dụng cụ quang học? A Ảnh thật ảnh hứng B Ảnh thật nằm giao điểm chùm tia phản xạ tia ló C Ảnh thật ln nằm sau dụng cụ quang học D Ảnh thật quan sát mắt 43 Điều sau sai nói ảnh ảo qua dụng cụ quang học? A Ảnh ảo hứng B Ảnh ảo nằm đường kéo dài chùm tia phản xạ chùm tia ló C Ảnh ảo quan sát mắt D Ảnh ảo quan sát mắt 44 Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2 Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực f f A G = f1 + f2 B G = C G = D G = f1f2 f2 f1 45 Một kính hiển vi gồm vật kính tiêu cự f1 = 0,5 cm, thị kính tiêu cự f2 = cm đặt cách 12,5 cm Khi ngắm chừng vơ cực phải đặt vật cách vật kính khoảng A 4,48 mm B 5,25 mm C 5,21 mm D 6,23 mm 46 Một người mắt khơng có tật dùng kính thiên văn quan sát Mặt trăng trạng thái khơng điều tiết, khoảng cách vật kính thị kính 90 cm, độ bội giác ảnh 17 Tiêu cự vật kính thị kính A 170 cm 10 cm B 10 cm 170 cm C cm 85 cm D 85 cm cm 47 Khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn ngắm chừng vô cực A O1O2 > f1 + f2 B O1O2 < f1 + f2 C O1O2 = f1 + f2 D O1O2 = f1f2 ĐÁP ÁN 1A 2B 3B 4C 5A 6B 7B 8D 9B 10B 11B 12A 13A 14D 15B 16D 17B 18B 19D 20A 21C 22C 23C 24A 25C 26 A 27C 28A 29D 30B 31A 32C 33D 34D 35B 36B 37C 38D 39C 40C 41A 42C 43D 44C 45B 46D 47C 82 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn MỤC LỤC Trang I DAO ĐỘNG CƠ A TÓM TẮT THUYẾT Hai loại điện tích .3 Sự nhiễm điện vật 3 Định luật Culông .3 Thuyết electron .3 Định luật bảo tồn điện tích Điện trường Công lực điện – Điện - Hiệu điện Tụ điện B CÁC CÔNG THỨC .7 C BÀI TẬP TỰ LUẬN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN 11 D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN .23 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 32 II DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI A TĨM TẮT THUYẾT 33 Dòng điện 33 Nguồn điện 33 Điện Công suất điện 34 Định luật Ơm tồn mạch 34 B CÁC CÔNG THỨC .35 C BÀI TẬP TỰ LUẬN 36 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN 40 D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN .48 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 56 III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG A TĨM TẮT THUYẾT 57 Dòng điện kim loại 57 Dòng điện chất điện phân 57 Dòng điện chất khí 58 Dòng điện chất bán dẫn 58 B CÁC CÔNG THỨC .59 C BÀI TẬP TỰ LUẬN 59 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN 63 D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN .68 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 74 IV TỪ TRƯỜNG A TÓM TẮT THUYẾT 75 Từ trường 75 Cảm ứng từ 75 Lực từ 76 B CÁC CÔNG THỨC .77 C BÀI TẬP TỰ LUẬN 77 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN 81 D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN .91 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 96 V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ A TÓM TẮT THUYẾT 97 Từ thông Cảm ứng điện từ 97 Suất điện động cảm ứng 97 Tự cảm 97 B CÁC CÔNG THỨC .98 C BÀI TẬP TỰ LUẬN 98 83 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN 100 D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 103 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 107 VI QUANG HÌNH A TĨM TẮT THUYẾT 108 Khúc xạ ánh sáng 108 Phản xạ toàn phần .108 Lăng kính 109 Thấu kính 109 Mắt 110 Kính lúp 111 Kính hiễn vi 112 Kính thiên văn .112 B CÁC CÔNG THỨC 112 C BÀI TẬP TỰ LUẬN 113 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN 117 D TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 124 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 129 84 ... trường bên tụ điện A q = 5.10 -11 C E = 106 V/m B q = 8.10-9 C E = 2.105 V/m C q = 5.10 -11 C E = 2.105 V/m D q = 8.10 -11 C E = 106 V/m ĐÁP ÁN 1B 2C 3C 4C 5B 6B 7D 8A 9C 10B 11C 12D 13C 14C 15A 16B 17C... lượng tỏa vật dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó: Q = RI2t + Cơng suất tỏa nhiệt P vật dẫn... điểm điện trường phụ thuộc vào cách chọn mốc điện Tụ điện + Tụ điện hệ hai vật dẫn đặt gần ngăn cách lớp cách điện Mỗi vật dẫn gọi tụ điện + Tụ điện dùng để chứa điện tích + Tụ điện dụng cụ dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề vật lý hay lớp 11 , Chuyên đề vật lý hay lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay