Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

102 40 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:12

Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THỦY THỊ NGỌC THẢO QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THỦY THỊ NGỌC THẢO QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Luật Hiến pháp hành Mã số: 838.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện khoa học xã hội quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Học viện Trong trình nghiên cứu, thực luận văn này, tơi nhận quan tâm, hướng dẫn tận tình chu đáo PGS.TS Nguyễn Minh Phương – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS.Nguyễn Minh Phương Cảm ơn Phòng Lao động Thương Binh Xã hội huyện Thăng Bình, Phòng Nơng Nghiệp phát triển nơng thơn huyện Thăng Bình, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thăng Bình, Chi cục thống kê huyện Thăng Bình, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam phòng ban chức Sở tạo điều kiện cung cấp thơng tin, tài liệu, đóng góp ý kiến giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận hướng dẫn, góp ý quý thầy, cô bạn bè để luận văn tơi bổ sung hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật hiến pháp luật hành “Quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” hồn tồn trung thực không trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Thủy Thị Ngọc Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ PHÁP CỦA QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.2 Nội dung sở pháp quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn 22 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 36 2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Thăng Bình tác động đến quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn 36 2.2 Kết quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 41 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025 59 3.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện 59 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện 61 KẾT LUẬN 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đào tạo nghề nói chung đào tạo nghề cho lao động nơng thơn nói riêng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng phát triển người, nguồn nhân lực, chuyển đổi cấu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian nhàn rỗi lao động nông thôn, không giúp người lao động có việc làm ổn định mà góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hướng đến xây dựng xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Đây nhiệm vụ quan trọng xác định Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Quyết định Thủ tướng Chính phủ Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn bước trọng, quan tâm mức đạt nhiều kết quan trọng Lao động đào tạo nghề ngày tăng số lượng lẫn chất lượng Các ngành nghề chọn để đưa nông thôn đào tạo phù hợp với đặc điểm tình hình vùng miền, phát huy hiệu đào tạo giai đoạn xây dựng nơng thơn Nhìn chung, cơng tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn có chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian qua gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế định Sự nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội q trình thị hóa nước ta diễn nhanh, cấu kinh tế có chuyển dịch mạnh mẽ Tuy nhiên, ngày có nhiều hộ nơng nghiệp bị đất sản xuất, phải tìm cách chuyển đổi lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp nên cần hưởng sách ưu đãi đào tạo nghề Bên cạnh đó, chất lượng lao động nơng thơn nước ta q thấp Chất lượng lao động nơng thơn thấp làm cho thu nhập người lao động tăng nhanh; gây chênh lệch khoảng cách giàu nghèo thành thị nông thôn ngày tăng Mặc dù, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách quan trọng nhằm khuyến khích, tạo động lực như: Nghị số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn đến năm 2020" nhìn chung kết đạt chưa tương xứng với tiềm có, chưa đáp ứng yêu cầu đặt chưa gắn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp phải đào tạo lại sử dụng Mặc khác cần khách quan nhìn nhận công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta thời gian qua chưa coi trọng mức Nhiều bộ, ngành, địa phương, cán xã hội nhận thức chưa đầy đủ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, coi đào tạo nghề cứu cánh, có tính thời điểm, vấn đề quan tâm thường xuyên, liên tục có hệ thống Cơng tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn cầm chừng, chưa có vào liệt lãnh đạo cấp, công tác điều tra, khảo sát dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nơng thơn gặp nhiều khó khăn Ngồi ra, nhiều nơng dân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc đào tạo nghề nên không mặn mà với trung tâm dạy nghề Nhiều gia đình tính đến việc cho em theo học nghề khơng đủ tiêu để theo học hệ đào tạo khác Vì vậy, việc đổi phương pháp, cách quản lý, điều hành để khắc phục hạn chế nâng cao hiệu công tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian đến vấn đề quan trọng đòi hỏi vào liệt cấp, ngành hệ thống trị từ trung ương đến địa phương Trong bối cảnh chung đó, năm qua, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hoạch định, xây dựng, triển khai tổ chức thực công tác quản nhà nước đào tạo nghề địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban đạo, phân công nhiệm vụ triển khai thực công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cách hiệu Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề địa bàn huyện Thăng Bình nhiều bất cập người lao động nghề đăng ký học nghề không tập trung thời điểm, chương trình đào tạo nghề chưa phù hợp với nhu cầu người học người sử dụng lao động, doanh nghiệp tự nhận người lao động vào làm để tự đào tạo theo yêu cầu họ … nên việc đào tạo nghề theo sách hỗ trợ Quyết định 1956/QĐ-TTg Nghị 12 Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định 3577 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn cho việc mở lớp để đào tạo nghề; cơng tác tun truyền chủ trương, sách chương trình đào tạo nghề địa phương khơng liên tục thường xun, mang tính bị động Nhận thức số cấp ủy đảng, quyền chưa đầy đủ; cơng tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn hạn chế, phối hợp quan, ban, ngành cơng tác quản nhà nước chồng chéo thiếu tính đồng bộ; quy định, sách có số điểm chưa phù hợp chậm sửa đổi, vi phạm chưa phát kịp thời chưa xử nghiêm minh v.v… Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động địa bàn huyện Thăng Bình thời gian đến Mặt khác, nghiên cứu công tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn để thấy nguyên nhân, mạnh, tiềm khó khăn, thách thức người lao động nơi đây, từ tạo sở khoa học cho việc đề sách, giải pháp giúp công tác quản nhà nước đào tạo nghề ngày đáp ứng nhu cầu tình hình mới… góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày tốt yêu cầu, nhiệm vụ nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện nhà Với ý nghĩa khoa học thực tiễn lí để tơi chọn đề tài “Quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp bậc Cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đào tạo nghề cho lao động nông thôn đề tài thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, quản Trong kể đến: + Tác giả Xuân Minh (2013), Đào tạo nghề phải gắn với thị trường lao động Báo điện tử Văn hiến.vn Bài viết đề cập việc hướng đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, mang tính chất gợi ý, tham khảo, mà chưa đưa giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vấn đề giải việc làm + Tác giả ThS Hoàng Văn Phai, “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta nay: Vấn đề cần quan tâm”, Tạp chí Kinh tế Dự báo số 3/2011 Bài viết phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta Đi sâu làm rõ hạn chế, khuyết điểm, tồn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với thực trạng nước Từ đó, đề xuất giải pháp, phương hướng để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu tình hình + Tác giả Mai (2014), “Dạy nghề cho lao động nơng thơn nặng tính hình thức” Báo điện tử Chinhphu.vn Cơng trình tập trung nghiên cứu vấn đề thiết cần giải lao động nông nghiệp huyện Từ Liêm bối cảnh đất nơng nghiệp bị thu hẹp nhanh chóng để thực thị hố thực trạng việc hỗ trợ Nhà nước để giải việc làm cho người lao động nơng nghiệp địa bàn Từ tác giả đưa số khuyến nghị giải tốt vấn đề giải việc làm cho người lao động nơng nghiệp q trình thị hố huyện Từ Liêm + Tác giả Đặng Xuân Hoan (2015), Phát triển nguôn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa hội nhập quốc tế Báo điện tử tcnn.vn Bài viết nêu thực trạng nguồn nhân lực lao động Việt Nam đưa giải pháp lớn phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015 – 2020 giải pháp tác giả đề cập đến đổi mạnh mẽ quản nhà nước phát triển nhân lực không sâu lao động nông thôn + Tác giả Mạc Văn Tiến (2015), Cơ hội thách thức lao động Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Bài viết đánh giá khái quát thực trạng lao động Việt Nam, hội thách thức lao động Việt Nam tham gia thị trường lao động khu vực tiến trình hội nhập Từ đó, tác giả đưa giải pháp mang tính định hướng để nâng cao chất lượng lao động Việt Nam tiến trình hội nhập + Tác giả Phạm Mạnh Hà (2011), Vai trò Nhà nước giải việc làm cho lao động nông thơn tỉnh Ninh Bình q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Chuyên đề luận án tiến sỹ hạn chế, yếu vấn đề đặt cần giải vấn đề tạo việc làm cho lao động nơng thơn tỉnh Ninh Bình Từ tác giả đề xuất số giải pháp phát huy vai trò quản nhà nước giải việc làm cho lao động ... từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh. .. giá thực trạng quản lý nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất quan điểm, giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đào tạo. .. quản lý nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thời gian qua Trên sở đưa định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đào tạo nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay