ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC QT319 TOPICA

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 17:10

Đề cương và đáp án đầy đủ môn hành vi tổ chức QT319 chương trình cử nhân trực tuyến topica, thi được 10 điểm, câu hỏi: A là nhân viên có uy tín và chuyên môn rất giỏi trong nhóm. Vậy A có thể có quyền lực nào đối với các thành viên trong nhóm? Đáp án: D) Quyền lực chuyên gia Hành vi tổ chức A B B B CÁ CÁ CÁC CÁC A nhân viên có uy tín chun mơn giỏi nhóm Vậy A có quyền lực thành viên nhóm? Biện pháp biện pháp khuyến khích sáng tạo cá nhân, mà theo cá nhân khơng thiết phải tn theo trình tự bước quy trình định hợp lý? Biện pháp tạo động lực cho nhân viên thuộc nhóm biện pháp kích thích tinh thần cho người lao động? Biện pháp tạo động lực cho nhân viên thuộc nhóm biện pháp kích thích vật chất cho người lao động? Cá nhân chắn có quyền lực cá nhân có vị trí chức vụ quản lí cao tổ chức? Cá nhân liệt kê đặc điểm chủ yếu phương án giải vấn đề, sau thay đổi đặc điểm phương án theo cách chấp nhận để có phương án dụ minh họa cho việc sử dụng biện pháp để thúc đẩy tính sáng tạo cá nhân Các nhà quản lý cần phải nhận thức điểm mạnh, điểm yếu nhân viên, chấp nhận khác biệt cá nhân đối xử khác người lao động khác cách phản ứng lại với thách thức thách thức đây? Các thách thức sau thách thức thuộc tổ chức hành vi tổ chức ngoại trừ: CÁC Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu trình giao tiếp gồm: CÁC Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu trình giao tiếp gồm: D) Quyền lực chuyên gia B) Tư zíc-zắc D) Chương trình khuyến khích tham gia nhân viên, chương trình tơn vinh nhân viên, quản lý mục tiêu A) Tiền lương, thưởng, chương trình sở hữu cổ phần C) Quyền lực hợp pháp A) Liệt kê thuộc tính B) Sự đa dạng lực lượng lao động D) Sự cạnh tranh môi trường vi mô C) Các yếu tố liên quan đến người gửi nhận thông tin, kênh giao tiếp, bối cảnh giao tiếp C) Các yếu tố liên quan đến người gửi nhận thông tin, kênh giao tiếp, bối cảnh giao tiếp Các yếu tố cấu thành nên thái độ cá nhân bao gồm yếu tố sau, ngoại D) Kinh nghiệm trừ? CÁC Các yếu tố sau ảnh hưởng đến trình giao tiếp, loại trừ: D) Diện mạo người tham gia giao tiếp Các yếu tố thuộc tổ chức sau ảnh hưởng đến việc định cá D) Nhận thức cá nhân CÁC nhân, loại trừ? Các yếu tố thuộc cá nhân sau ảnh hưởng tới việc định cá nhân, CÁC B) Văn hóa quốc gia loại trừ? B) cố gắng mức tối thiểu để hồn thành cơng việc phải làm, để giữ tư cách CÁN Cán lãnh đạo có phong cách quản lý kiểu (1,1) có đặc điểm thành viên tổ chức A) Quan tâm thực đến nhu cầu người nhằm thoả mãn quan hệ, tạo CÁN Cán lãnh đạo có phong cách quản lý kiểu (1,9) có đặc điểm nào? nên bầu khơng khí tâm lý xã hội Dễ chịu tổ chức D) cân đối công việc thoả mãn người lao động nhằm đạt hiệu CÁN Cán lãnh đạo có phong cách quản lý kiểu (5,5) có đặc điểm hoạt động tổ chức CÁN Cán lãnh đạo có phong cách quản lý kiểu (9,9) có đặc điểm C) quan tâm đến công việc lẫn mối quan hệ CÁN Cán quản lý quan tâm tới yếu tố đây? A) Các mục tiêu ngắn hạn hiệu việc đạt mục tiêu CÁC Hành vi tổ chức Cán quản lý yêu cầu lệnh buộc nhân viên phải có ý tưởng hay CÁN cách thức thực cơng việc Trong tình cán quản lý sử C) Chỉ thị, mệnh lệnh dụng phương pháp để kích thích tính sáng tạo nhân viên? CH Chức hành vi tổ chức là: D) Giải thích, dự đốn kiểm sốt hành vi CH Chức quan trọng quản trị hành vi tổ chức là: C) Kiểm sốt Chương trình khuyến khích nhân viên tham gia vào q trình định có CH B) Quản lý có tham gia, tham gia đại diện, vòng chất lượng hình thức sau: CH Chuẩn mực nhóm hiểu là? A) Các tiêu chuẩn hành vi khn khổ nhóm mà thành viên phải tn thủ CĨ Có cách thức giải xung đột sau: B) Hợp tác, cạnh tranh, né tránh, dung nạp, thỏa hiệp CĨ Có thể dễ dàng thay đổi văn hóa tổ chức nào? A) Tổ chức thành lập Cơ chế thể việc cá nhân học hỏi thông qua việc thực thử-sai-sửa A) Định hình CƠ trình học hỏi? Cơ chế thể cá nhân học hỏi thông qua quan sát bắt chước hành vi B) Bắt chước CƠ người khác? David McClelland đưa ba động hay nhu cầu chủ yếu cá nhân A) Nhu cầu thành tích, nhu cầu quyền lực, nhu cầu hòa nhập D nơi làm việc sau: Do công việc nhiều, lãnh đạo công ty yêu cầu nhân viên làm thêm D Nhân viên khơng thích làm thêm phải chấp nhận yêu cầu A) Sự mâu thuẫn thái độ với hành vi lãnh đạo Hiện tượng mô tả cho yếu tố đây? Đ Đặc tính cho thấy mức độ mà cá nhân thân thiện, dễ gần? A) Hướng ngoại Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đặc tính cá nhân cho thấy mức độ mà cá nhân có tin cậy, hợp tác? Đặc tính cá nhân cho thấy mức độ mà cá nhân có trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, định hướng thành tích? Đặc tính cá nhân cho thấy mức độ mà cá nhân ln bình tĩnh, tự tin hay ln lo lắng, hồi hộp? Đặc tính cá nhân cho thấy mức độ mà cá nhân nhạy cảm, sáng tạo, có óc tưởng tượng? Đặc tính thể mức độ mà cá nhân phản ứng theo cách thời điểm khác nhau? Để áp dụng quy trình định hợp lý, cần phải có giả thuyết sau, loại trừ? Để trì văn hóa tổ chức, cần quan tâm đến yếu tố sau đây, loại trừ: Để hoàn thành cơng việc thân phận, Trưởng phòng Hồng Hà cần phải thực việc sau, ngoại trừ? Để nâng cao hiệu định cá nhân, cần phải quan tâm đến yếu tố sau đây, loại trừ? Để quản lý tốt nhân viên có lực tinh thần thái độ làm việc không tốt, cán lãnh đạo cần thực việc sau, loại trừ? B) Hòa đồng D) Chu tồn C) Ổn định tình cảm A) Cởi mở tư A) Tính qn D) Có hạn chế thời gian chi phí C) Logo, cách trang trí nơi làm việc A) Thực tất việc nhân viên nhân viên khơng hồn thành cơng việc họ D) Có tính cách hướng ngoại C) Thường xuyên giao việc không quan trọng đơn giản cho nhân viên Hành vi tổ chức Đ Để tăng tính liên kết nhóm nhà quản lý sử dụng biện pháp sau đây, loại trừ: Để thay đổi văn hóa tổ chức, thay đổi yếu tố sau, loại trừ: Đ Điều kiện sau khơng dẫn tới việc định trực giác? B) Cá nhân không bị sức ép thời gian phải định Đ Để phản ứng lại tình trạng “Khó xử đạo đức gia tăng tổ chức”, nhà quản lý thường thực hành động nào? Đ Đây vai trò cá nhân nhóm? G Giao tiếp cách thức D) Soạn thảo phổ biến quy tắc đạo đức chuẩn mực riêng nội tổ chức để hướng dẫn nhân viên vượt qua tình trạng khó xử D) Tập hợp chuẩn mực hành vi mà người nắm giữ vị trí định nhóm phải tn thủ A) truyền tải thơng điệp từ người gửi sang người nhận cho người nhận hiểu thơng điệp Đ D) Trao phần thưởng cá nhân D) Dây chuyền công nghệ H Hai nhân viên phòng nghiên cứu phát triển, nhân viên phòng kỹ thuật nhân viên phòng marketing tập hợp lại để thực dự án cơng ty lập A) Nhóm nhiệm vụ thành đây? Hành vi tổ chức có vai trò sau đây, ngoại trừ? C) Giúp nhà quản lý đào tạo nhân viên Hành vi tổ chức lĩnh vực nghiên cứu bao trùm tất vấn đề sau ngoại D) Chú trọng nâng cao kỹ chuyên môn kỹ quan hệ người trừ? Hành vi tổ chức nghiên cứu hành vi cấp độ sau đây? D) Cá nhân, nhóm, tổ chức H Hành vi tổ chức tiến hành nghiên cứu hành vi dựa yếu tố đây? C) Nghiên cứu cách có hệ thống H Hành vi tổ chức giúp tạo gắn kết người lao động với tổ chức sở? D) Hiểu biết toàn diện người lao động, tôn trọng khác biệt người lao động tạo lập môi trường làm việc hiệu tổ chức H H H H H H H H H H Hiệu giao tiếp phụ thuộc vào yếu tố người gửi thơng tin người nhận thơng tin? Hình thức giao tiếp ngôn từ gồm: Học hỏi giúp cá nhân nâng cao yếu tố để có ảnh hưởng tích cực đến hành vi họ? Học thuyết công ngụ ý nhân viên hình dung bất cơng, họ có năm khả lựa chọn sau đây? Học thuyết công thừa nhận yếu tố cá nhân quan tâm? Học thuyết lãnh đạo hành vi quan tâm đến yếu tố đây? Học thuyết lãnh đạo theo tình tính đến việc áp dụng phong cách lãnh đạo khác có thay đổi yếu tố sau: Kiến thức hành vi tổ chức hữu ích nhà quản lý tập trung vào: Khi cá nhân định bối cảnh bị ảnh hưởng nhiều phương án KH giải vấn đề q khứ cá nhân bị ảnh hưởng yếu tố định? K A) Sự hiểu biết lẫn A) Giao tiếp qua lời nói qua chữ viết B) Năng lực B) Làm méo mó đầu vào hay đầu thân, thay đổi đầu vào hay đầu thân họ, chọn tiêu chí đối chiếu khác để so sánh, bỏ việc A) Khối lượng phần thưởng tuyệt đối mà họ nhận cho nỗ lực mình, mối quan hệ khối lượng với những người khác nhận B) Hành vi ứng xử lãnh đạo D) Đặc điểm nhiệm vụ, đặc điểm nhân viên mối quan hệ lãnh đạo nhân viên D) Cải thiện suất, chất lượng, giảm vắng mặt nơi làm việc, tăng thỏa mãn công việc người lao động, cải thiện kỹ quan hệ người nhà quản lý B) Tiền lệ tổ chức Hành vi tổ chức Khi nhà quản lý nhận thấy họ cần phải đối xử khác với cá KH nhân khác tổ chức nhằm sử dụng hiệu nguồn nhân lực tổ chức, họ đối mặt với thách thức sau đây: Khi nhân viên coi sếp thần tượng vơ hình chung sếp có KH quyền lực nhân viên mình? Khi cán quản lý cho phép nhân viên lựa chọn thời điểm thích hợp bảo đảm khối lượng thời gian làm việc theo quy định làm việc quan KH họ sử dụng biện pháp để tạo động lực cho người lao động? Khi cán quản lý tạo động lực cho nhân viên cách đặt mục tiêu thực công việc rõ ràng, cung cấp thông tin phản hồi kịp thời đánh giá kết KH thực nhân viên dựa vào mục tiêu, họ sử dụng biện pháp sau đây? Khi cán quản lý tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Tại cá nhân hay KH nhóm cá nhân làm điều đó?" họ thực chức nào? Khi có khác biệt nhận thức, thái độ hành vi cá nhân KH mâu thuẫn đây? Khi giải vấn đề thực tế, cá nhân có xu hướng lựa chọn vấn đề KH dạng “hiện” lý sau đây, loại trừ: Khi giao tiếp với người khác văn hoá, để giảm bớt hiểu lầm, giải thích KH khơng đánh giá sai, cần sử dụng nguyên tắc sau đây, loại trừ: Khi làm việc tổ chức, cá nhân mong muốn đối xử cơng KH Họ có xu hướng so sánh? Khi nhà quản lý nhà máy cố gắng xem công nhân phản ứng với việc đưa thiết bị tự động để thay lao động thủ công KH lúc nhà quản lý thực hành động nhằm tương tác đến.hành vi nhân viên? Khi nhà quản lý đặt câu hỏi “Tơi làm nhân viên nỗ lực KH công việc ” nhà quản lý quan tâm đến thực chức sau đây? Khi nhóm làm việc đặt vào tình trạng phải cạnh tranh với nhóm KH khác, dẫn đến yếu tố đây? A) Sự đa dạng lực lượng lao động B) Quyền lực tham khảo C) Lịch làm việc linh hoạt B) Quản lý dựa mục tiêu B) Giải thích B) Sự mâu thuẫn thái độ hành vi D) Đơn giản hóa q trình định A) Kiên định với ý kiến B) Tỷ suất đóng góp họ với quyền lợi mà họ hưởng với tỷ suất người khác C) Dự đốn A) Kiểm sốt B) Tính liên kết nhóm tăng lên D) Nhu cầu tôn trọng KH Khi nhân viên biểu mong muốn có vị trí quản lý hay hội thăng tiến doanh nghiệp, họ mong muốn thỏa mãn nhu cầu sau đây? Khi nhân viên tổ chức phàn nàn nhiều điều kiện làm việc không bảo KH đảm, tiền lương thấp, hay so bì với đồng nghiệp, biểu cho thấy nhu cầu bậc nhu cầu Maslow chưa thỏa mãn? A) Nhu cầu sinh lý Hành vi tổ chức KH KH KH KH KH KH KH L Khi nhân viên Vân liên tục khơng hồn thành cơng việc cán quản lý trực tiếp giao cho, nhân viên khác có kết thực cơng việc tốt, ngun nhân dẫn đến khơng hồn thành cơng việc nhân viên Vân yếu tố đây? Khi quy mơ nhóm làm việc 15 người, xuất hiện tượng vài thành viên nhóm khơng nỗ lực làm việc lúc họ làm việc độc lập Hiện tượng minh hoạ cho: Khi tính liên ứng hành vi cao, tính riêng biệt hành vi cao tính quán hành vi thấp, nguyên nhân hành vi nguyên nhân bắt nguồn từ yếu tố đây? Khi cương vị trưởng phòng kinh doanh cơng ty, Huy phải mặc đồng phục làm, giao tiếp lịch với đồng nghiệp khách oil Nhưng thành viên đội bóng đá cơng ty, anh tỏ người thân thiện, hoà đồng, sơi nổi, nhiệt tình quan tâm đến đồng đội dụ minh họa cho yếu tố đây? Khi tổ chức tham gia vào xung đột việc giải xung đột định đến sống tổ chức tổ chức có xu hướng sử dụng phong cách sau để giải xung đột: Khả năng, học hỏi, tính cách cá nhân vấn đề mà xem xét cấp độ việc phân tích hành vi tổ chức? Khi nhóm bị áp lực phải cạnh tranh với nhóm khác gắn kết thành viên nhóm mang đặc điểm Lãnh đạo Lý thuyết quy kết đưa để giúp xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi cá nhân nguyên nhân bên hay bên Để xác định rõ nguyên nhân, người ta xem xét yếu tố sau đây? Lý quan trọng việc thành lập nhóm tổ chức để nâng L cao yếu tố tổ chức? Mơ hình số tính cách Myers-Briggs xem xét tất yếu tố sau, loại trừ M yếu tố sau đây? Một nhóm gồm thành viên có tương đồng lớn tính cách, trình độ M chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để giải vấn đề đây? Một nhóm gồm thành viên khác biệt tính cách, trình độ chuyên M môn, kinh nghiệm phù hợp giải vấn đề đây? M Một điểm mạnh định nhóm là: Một trưởng phòng marketing nhân viên phòng lập thành nhóm M đây? Mức độ phong phú thơng tin truyển tải qua q trình giao tiếp cao M sử dụng kênh giao tiếp đây? Nghiên cứu hành vi lãnh đạo trường Đại học Ohio nhấn mạnh việc xác NG định đặc điểm hành vi ứng xử nhà lãnh đạo L A) Do nhân viên Vân khơng nhiệt tình thiếu lực thực cơng việc D) Tính ỷ lại B) Bên ngồi B) Hành vi cá nhân thay đổi tùy theo vai trò họ nhóm C) Cạnh tranh C) Cá nhân B) Tăng lên B) trình gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hay nhóm nhằm đạt mục đích tình định D) Tính riêng biệt, tính quán tính liên ứng C) Hiệu hoạt động D) Thơng minh hay thử thách A) Giải vấn đề đơn giản, cấp bách C) Giải vấn đề phức tạp không cấp bách B) Sự đa dạng quan điểm B) Nhóm huy C) Tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt A) khả tổ chức quan tâm tới nhân viên Hành vi tổ chức D) Nghị lực tham vọng; mong muốn trở thành người lãnh đạo có khả gây Người lãnh đạo khác với người không làm lãnh đạo chỗ họ có đặc ảnh hưởng người khác; trực; tự tin, thơng minh; hiểu biết rộng chuyên điểm sau đây? môn NG Nguyên nhân sau gây xung đột tổ chức? D) Do truyền tải thông tin, khác biệt cá nhân, đặc điểm nhóm NH Nhận định ưu điểm giao tiếp lời nói? B) Có thể lưu lại thơng tin B) Xác định tầm nhìn cho tổ chức, hướng đến mục tiêu dài hạn, trao đổi, giao NH Nhận định yếu tố mà nhà lãnh đạo thường tập trung? tiếp, thúc đẩy, tạo động lực cho người lao động nhằm đạt mục tiêu NG NH Nhận định yếu tố nhấn mạn học thuyết cá tính điển hình? D) Đến đặc điểm cá nhân người có khả lãnh đạo người khơng có khả lãnh đạo khả lãnh đạo bẩm sinh, đào tạo lãnh đạo NH Nhận thức cá nhân bị ảnh hưởng yếu tố đây? B) Kiến thức kinh nghiệm cá nhân, hoàn cảnh đặc điểm đối tượng nhận thức Nhân viên phòng nghiên cứu phát triển không làm muộn thời NH gian làm việc theo quy định công ty 15 phút phải mặc đồng phục nơi làm việc Đây dụ minh họa cho: B) Chuẩn mực nhóm NH Nhóm yếu tố tạo động lực học thuyết hai yếu tố Herzberg đề cập đến? A) Trách nhiệm, tôn vinh, đặc điểm công việc, hội thăng tiến NH Nhóm yếu tố thuộc môi trường học thuyết Herzberg đề cập đến? D) Chính sách thù lao, điều kiện làm việc, giám sát cán quản lý NH Những đặc điểm phong cách lãnh đạo đổi bao gồm? A) Uy tín người lãnh đạo, khả truyền cảm hứng tạo động lực, thúc đẩy trí tuệ, quan tâm nhân viên Những nhu cầu sau không thuộc nhu cầu liệt kê học thuyết thứ bậc nhu cầu Maslow? Những phương pháp sau phương pháp định NH nhóm: NH A) Thành tích C) Bản đồ tư NH Những thái độ có ảnh hưởng đến hành vi cá nhân tổ chức gồm: D) Sự thỏa mãn công việc, cam kết với tổ chức tham gia vào công việc NH Những yếu tố sau ảnh hưởng tới động lực cá nhân? D) Nhu cầu cá nhân, đặc điểm công việc sách thù lao thăng tiến tổ chức Những yếu tố thuộc môi trường ảnh hưởng đến tính cách cá nhân bao gồm yếu tố sau, loại trừ? Những yếu tố thuộc cá nhân sau ảnh hưởng đến tính liên kết NH thành viên nhóm, loại trừ: NH Nhóm nhiệm vụ thường tồn mang đặc điểm đây? Phân loại phong cách lãnh đạo theo xu hướng nghiên cứu Trường Đại học PH Michigan NH Q Q trình hòa nhập vào tổ chức gồm giai đoạn sau: Q Q trình hòa nhập vào tổ chức gồm giai đoạn sau: Quá trình thay đổi tương đối bền vững nhận thức hành vi diễn kết trình trải nghiệm? Q B) Gien di truyền C) Quy mơ nhóm B) Tạm thời B) lấy người làm trọng tâm lấy công việc làm trọng tâm B) Giai đoạn trước gia nhập, giai đoạn đương đầu với thực tế, giai đoạn biến đổi chất nhân viên B) Giai đoạn trước gia nhập, giai đoạn đương đầu với thực tế, giai đoạn biến đổi chất nhân viên D) Học hỏi Hành vi tổ chức Q Quá trình xung đột gồm bước: Q Quan điểm quan hệ tương tác xung đột Quan điểm truyền thống xung đột Q Q Q S S S S Quan điểm mối quan hệ người xung đột cho rằng? Quyền lực So với giao chiều dọc, q trình giao chiều ngang có đặc điểm đây? Sự khác biệt trạng thái trạng thái mong muốn định nghĩa gì? Sự liên kết nhóm tăng cường với điều kiện sau loại trừ? Sự thay đổi môi trường tổ chức tạo thách thức sau nhà quản lý: S Sự phát triển công nghệ thông tin gây ảnh hưởng tới yếu tố nào? T Tất nhận định sau học hỏi đúng, loại trừ? Tất thách thức sau thách thức thuộc phía tổ chức hành vi tổ chức, ngoại trừ yếu tố sau đây? Tính cách cá nhân bị ảnh hưởng yếu tố đây? T T T T T T TH TH TH TH TH TH TR TR A) Xuất nguyên nhân, nhận thức cá nhân hóa, hành vi, kết B) Xung đột động lực tích cực nhóm xung đột cần thiết giúp nhóm hoạt động có hiệu A) Xung đột có hại cần phải tránh khơng để xung đột xảy C) Xung đột trình tự nhiên tất yếu xảy tổ chức nên cần chấp nhận A) khả gây ảnh hưởng tới định cá nhân hay tập thể A) Có thể tạo nên nhiều mâu thuẫn Khó khăn D) Vấn đề A) Khi cá nhân nhóm có nhiều điểm khác biệt D) Nhận biết cản trở cá nhân, tổ chức thay đổi đưa biện pháp khắc phục cản trở thay đổi D) Tăng lượng thông tin mà cán quản lý phải xử lý, tăng tốc độ xử lý thông tin tăng rủi ro định cán quản lý D) Học hỏi yêu cầu phải có kinh nghiệm B) Sự tồn cầu hóa D) Gien di truyền, mơi trường yếu tố thuộc hồn cảnh C) Khả kết hợp ý tưởng theo cách riêng biệt khả tạo Tính sáng tạo cá nhân định thuộc khả đây? kết hợp khác thường ý tưởng Tư nhóm tượng thành viên nhóm coi trọng yếu tố A) Sự đồng thuận thảo luận phương án để giải vấn đề? Tất mô hình sau nghiên cứu tính cách cá nhân, ngoại trừ: D) Mơ hình tâm lý cá nhân Từ nghiên cứu Hawthorne ảnh hưởng chuẩn mực nhóm tới hành vi B) Cá nhân thường đưa ý kiến giống với ý kiến nhiều thành viên khác cá nhân nhóm, rút kết luận sau đây, loại trừ? nhóm Theo Alderfer, cá nhân có nhu cầu sau? B) Nhu cầu tồn tại, nhu cầu giao tiếp nhu cầu phát triển Theo học thuyết hai yếu tố Herzberg, yếu tố sau mang lại A) Đặc điểm công việc thỏa mãn công việc lớn cho cá nhân? Theo Locke, nhân viên có động lực làm việc cao? C) Xác định rõ mục tiêu mục tiêu thử thách đạt D) Được xếp theo thứ bậc, nhu cầu bậc thấp thỏa mãn cá nhân Theo Maslow, nhu cầu cá nhân xếp theo cách đây? có nhu cầu bậc cao D) Họ biết rõ mà cán quản lý cơng ty kỳ vọng thực Theo phương pháp quản lý mục tiêu, người lao động có động lực làm công việc thân, họ chủ động, sáng tạo q trình thực cơng việc vì? việc họ biết rõ mục tiêu phải đạt Theo Victor Vroom, động lực cá nhân phụ thuộc vào mối quan hệ D) Nỗ lực- kết quả, kết quả-phần thưởng tính hấp dẫn phần thưởng sau đây? Trên thực tế, yếu tố sau ảnh hưởng tới việc định cá nhân, loại C) Bằng cấp cá nhân trừ? Trong lý thuyết quy kết, đặc tính đề cập tới việc liệu cá nhân B) Tính riêng biệt hành vi tình khác nhau? Hành vi tổ chức TR Trong tổ chức có hướng giao tiếp sau đây, loại trừ: TR Trong tổ chức, có hình thức giao tiếp sau đây: TR Trong quản trị hành vi tổ chức, thường có xu hướng: Trong số bước mơ hình định hợp lý, bước cần phải TR thực trước? D) Giao tiếp văn C) Giao tiếp ngôn từ phi ngơn từ D) Khái qt hóa hành vi cá nhân B) Lựa chọn tiêu chí định D) Giải thích Trong số chức hành vi tổ chức, chức nàoít quan trọng nhất? TR Trong số vai trò quản lý, vai trò nào.là quan trọng nhất? B) Quan hệ người C) Tính liên ứng TR Trong trường hợp người đối mặt với tình tương tự phản ứng theo cách tương tự, nói hành vi thể đặc tính nào? Trong xu tồn cầu hóa, để làm việc hiệu quả, nhà quản lý cần D) Hiểu văn hóa khác biệt văn hóa, tơn trọng thích nghi với TR yếu tố đây? khác biệt văn hóa cá nhân V Vai trỏ nhà quản lý bao gồm? D) Mối quan hệ người, trao đổi thông tin định D) Xác định ranh giới, lan truyền chủ thể, thúc đẩy phát sinh cam kết nhân V Văn hóa tổ chứcchức sau: viên, làm tăng ổn định tổ chức V Văn hóa tổ chức có nguồn gốc từyếu tố nào? B) Triết lý người sáng lập tổ chức D) Tăng cam kết người lao động tổ chức; Tăng tính qn hành vi V Văn hóa tổ chức có tác dụng: người lao động; Giúp nhà quản lí kiểm sốt hành vi nhân viên TR V Văn hóa tổ chức có tác động tiêu cực sau tới tổ chức, loại trừ: C) Văn hóa cản trở cam kết cá nhân tổ chức V V V Văn hóa tổ chức lan truyền thơng qua Văn hóa tổ chức thể qua nội dung sau ngoại trừ: Văn hóa tổ chức thể qua: Việc áp dụng trả lương thưởng cho nhóm thay cho cá nhân có tác dụng đây? Việc dự đoán hành vi tăng cường biết yếu tố đây? Với người quản lý có chun mơn vững trưởng phòng Hồng Hà, cần kỹ quản lý để thực tốt công việc cương vị trưởng phòng? V V V D) Các câu chuyện tổ chức, nghi thức vật thể hữu hình D) Kỹ làm việc nhân viên tổ chức C) Các vật thể hữu hình, giá trị tuyên bố, giá trị ngầm định D) Tăng tính gắn kết thành viên nhóm B) Nguyên nhân hành vi cá nhân B) Kỹ thúc đẩy động lực cho nhân viên, kỹ giao việc C) Lập kế hoạch công việc, tổ chức phân công nhiệm vụ cho nhân viên, tạo động lực làm việc cho nhân viên, kiểm sốt q trình thực cơng việc nhân viên V Với vai trò làm trưởng phòng, nhiệm vụ Hồng Hà là? V Văn hóa mạnh văn hóa mà có đặc điểm A) Các giá trị chia sẻ đa số thành viên tổ chức X Xung đột có tác động đến hoạt động nhóm tổ chức? C) Tiêu cực tích cực Y Y Y Yếu tố môi trường học thuyết hai yếu tố Herzberg nhằm ngăn ngừa B) Sự không thỏa mãn công việc cá nhân điều đây? Yếu tố hệ thống giá trị, niềm tin chia sẻ thành viên tổ A) Văn hóa tổ chức chức hướng dẫn hành vi người lao động tổ chức? Yếu tố sau Khơng ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức? C) Khả tài tổ chức Hành vi tổ chức Y Y Yếu tố sau không thuộc mơ hình định hợp lý? Yếu tố xảy cá nhân định có xu hướng giữ định cho dù có ảnh hưởng tiêu cực tới tổ chức? C) Xác định tiêu chuẩn định A) Cam kết tăng dần định ... trí nơi làm vi c A) Thực tất vi c nhân vi n nhân vi n khơng hồn thành cơng vi c họ D) Có tính cách hướng ngoại C) Thường xun giao vi c không quan trọng đơn giản cho nhân vi n Hành vi tổ chức Đ... thành vi n nhóm B) Nguyên nhân hành vi cá nhân B) Kỹ thúc đẩy động lực cho nhân vi n, kỹ giao vi c C) Lập kế hoạch công vi c, tổ chức phân công nhiệm vụ cho nhân vi n, tạo động lực làm vi c cho... dẫn đến khơng hồn thành cơng vi c nhân vi n Vân yếu tố đây? Khi quy mơ nhóm làm vi c 15 người, xuất hiện tượng vài thành vi n nhóm khơng nỗ lực làm vi c lúc họ làm vi c độc lập Hiện tượng minh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC QT319 TOPICA, ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC QT319 TOPICA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay