BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN

24 50 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:09

BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG BÀI GIẢNG GV: TS Phan Thị Tình MƠN HỌC: PHÁT TRIỂN LUẬN DẠY HỌC MƠN TỐN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Kim (2012), Phát triểnluận dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Bá Kim (2016), Phương pháp dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn văn Cường (2016), luận dạy học đại, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phương pháp vật biện chứng với việc học, dạy nghiên cứu toán (2 tập), NXB Giáo dục, Hà Nội  Phạm Viết Vượng (2005), PPNC KHGD, NXB ĐHSP Hà Nội  Chương Đại cương nghiên cứu khoa học giáo dục toán học NỘI DUNG CHÍNH 01 Một số kiến thức KH NCKH 02 Nghiên cứu Khoa học giáo dục 03 Giới thiệu chuyên ngành Khoa học luận PPDH Tốn 01 Thực lộ trình đổi toàn diện GD, trường SP cần xác định rõ lực đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cần có giáo viên chuẩn bị cho SV lực q trình đào tạo 2.1 KHOA HỌC, NCKH LÀ GÌ 02 NL tổ chức triển khai CT, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, DH tích hợp, vận dụng TH dạy HS vận dụng TH 2.1.1 Khái niệm Khoa học hệ thống tri thức tự nhiên, xã hội tư duy, quy luật phát triển khách quan tự nhiên, xã hội, tư Hệ thống tri thức hình thành lịch sử khơng ngừng phát triển với lịch sử sở thực tiễn xã hội [5, tr 15] 2.2.2 Quá trình phát triển khoa học Thời kì cổ đại Thời kì trung cổ Thời kì phục hưng Thời kì CM KHKT lần thứ Thời kì CM KHKT đại Các tiêu chí nhận biết KH - Có đối tượng nghiên cứu - Có hệ thống lý thuyết (là hệ thống tri thức khoa học bao gồm khái niệm, phạm trù, quy luật, định luật, quy tắc, …) - Có hệ thống phương pháp luận (các quan điểm, cách tiếp cận, đạo việc nghiên cứu, phương pháp nhận thức vấn đề khoa học,…) - Có mục đích ứng dụng 2.2.2 Phân loại khoa học * Cách phân loại Aristốt (384 – 322 TCN – Thời Hy Lạp cổ đại) theo mục đích ứng dụng khoa học, có loại: - Khoa học lý thuyết gồm: siêu hình học, vật lý học, tốn học, … với mục đích tìm hiểu thực - Khoa học sáng tạo gồm tu từ học, thư pháp, biện chứng pháp, … với mục đích sáng tạo tác phẩm - Khoa học thực hành gồm: đạo đức học, kinh tế học, trị học, sử học,… với mục đích hướng dẫn đời sống * Cách phân loại Các Mác (theo lĩnh vực) - Khoa học tự nhiên: Đối tượng dạng vật chất, hình thức vận động dạng vật chất thể giới tự nhiên mối liên hệ quy luật chúng như: học, toán học, sinh vật học, … - Khoa học xã hội hay khoa học người: Đối tượng sinh hoạt người, quan hệ xã hội người quy luật, động lực phát triển xã hội như: sử học,triết học, đạo đức học… * Phân loại theo UNESCO Theo đối tượng nghiên cứu, có nhóm: - Khoa học tự nhiên khoa học xác - Khoa học kỹ thuật - Khoa học sức khoẻ - Khoa học nông nghiệp - Khoa học xã hội nhân văn (Khoa học giáo dục thuộc nhóm khoa học XH) Phân loại theo UNESCO Theo cấu hệ thống tri thức, có nhóm: - Khoa học - Khoa học sở chuyên ngành - Khoa học chuyên ngành (chuyên môn) 2.1.2 Nghiên cứu khoa học a Khái niệm: - NCKH trình tìm tòi, phát thuộc tính chất vật tượng quy luật chúng để sáng tạo giải pháp tác động vào vật tượng nhằm biến đổi trạng thái chúng thành mục đích người [5, tr 21] b Chức NCKH - Mơ tả - Giải thích - Tiên đoán - Sáng tạo c Đặc điểm NCKH - Tính mới; - Tính tin cậy; - Tính thơng tin; - Tính khách quan; - Tính kế thừa; - Tính cá nhân; - Tính rủi ro d Các loại hình NCKH - - - - - Nghiên cứu bản: Khám phá đối tượng mới, tìm tòi thuyết, quy luật làm tảng cho nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng: Tìm quy trình vận dụng kết nghiên cứu vào thực tiễn Nghiên cứu triển khai: Áp dụng thành tựu nghiên cứu ứng dụng vào thực tế đại trà Nghiên cứu thăm dò: Tìm phương hướng cho hoạt động khoa học Nghiên cứu dự báo: Dự báo phương hướng phát triển khả đạt thành tựu tương lai e Phương pháp NCKH  Phương pháp NCKH tổ hợp thao tác, biện pháp thực tiễn thuyết mà nhà khoa học sử dụng để nhận biết, khám phá đối tượng, tạo hệ thống kiến thức đối tượng [5, tr 36] 2.2 Nghiên cứu khoa học giáo dục 2.2.1 Khái niệm: Nghiên cứu KHGD nghiên cứu chất, quy luật giáo dục [5, tr 10] 2.2.2 Các cấp độ nghiên cứu KHGD: - Cấp độ vĩ mô - Cấp độ vi mô 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục PPNC KHGD thuyết phương pháp nghiên cứu tượng giáo dục để tìm quy luật giáo dục từ vận dụng vào giải vấn đề thực tiễn giáo dục PPNCKH thuyết bao gồm phận: - PP luận - PP hệ - PP nghiên cứu 2.2.4 NHỮNG QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC - Quan điểm hệ thống cấu trúc - Quan điểm lịch sử - lôgic - Quan điểm thực tiễn - Quan điểm tích hợp - Quan điểm hoạt động (Phần học viên làm tập nhà để chấm lấy điểm 1) 2.3 CHUYÊN NGÀNH LL VÀ PPDH TOÁN 02 2.3.1 GIỚI Click to THIỆU add Tet VỀ CN Đối tượng nhiệm vụ Những khoa học liên quan Phương pháp nghiên cứu Tính khoa học 2.3.2 HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH Xác định mục tiêu, chuẩn đầu cho mơn học NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (vĩ mơ) Xác định nội dung môn học cho đối tượng PT TƯ DUY NĂNG LỰC LL PPDH Toán PP, KĨ THUẬT DH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Phát triển thành phần lực Rèn luyện phẩm chất, phát triển tư Các PP, kĩ thuật dạy học cụ thể Các yếu tố hỗ trợ trình dạy học Các hình thức, kĩ thuật đánh giá Công cụ đánh giá 24 ... ĐHSP Hà Nội  Chương Đại cương nghiên cứu khoa học giáo dục tốn học NỘI DUNG CHÍNH 01 Một số kiến thức KH NCKH 02 Nghiên cứu Khoa học giáo dục 03 Giới thiệu chun ngành Khoa học Lí luận PPDH Tốn... luật giáo dục [5, tr 10] 2. 2 .2 Các cấp độ nghiên cứu KHGD: - Cấp độ vĩ mô - Cấp độ vi mô 2. 2.3 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục PPNC KHGD lí thuyết phương pháp nghiên cứu tượng giáo dục. .. tiễn lí thuyết mà nhà khoa học sử dụng để nhận biết, khám phá đối tượng, tạo hệ thống kiến thức đối tượng [5, tr 36] 2. 2 Nghiên cứu khoa học giáo dục 2. 2.1 Khái niệm: Nghiên cứu KHGD nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN, BG chương 2 đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học PHÁT TRIỂN lí LUẬN dạy học môn TOÁN, Chương 2 Đại cương về nghiên cứu khoa học giáo dục toán học, Các tiêu chí nhận biết một KH, Phân loại theo UNESCO, d. Các loại hình NCKH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay