BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành

35 19 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG BÀI GIẢNG GV: TS Phan Thị Tình MƠN HỌC: PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN DẠY HỌC MƠN TỐN TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Bá Kim (2012), Phát triển lý luận dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Bá Kim (2016), Phương pháp dạy học mơn Tốn (tập 1) NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn văn Cường (2016), Lí luận dạy học đại, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội  Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Phương pháp vật biện chứng với việc học, dạy nghiên cứu toán (2 tập), NXB Giáo dục, Hà Nội  Phạm Viết Vượng (2005), PPNC KHGD, NXB ĐHSP Hà Nội  Chương Lập đề cương trình bày kết nghiên cứu khoa học chuyên ngành 3.3.1 Chọn đề tài nghiên cứu Yêu cầu đề tài Phạm vi đề tài MQH bề rộng bề sâu Tính chất đề tài- chọn tên ĐT Yếu tố lịch sử với việc chọn đề tài QH người NC với việc chọn ĐT Các lựa chọn đề tài Yêu cầu đề tài : SỰ ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI XUẤT PHÁT TỪ MÂU THUẪN (Trong nội KH hay thực tiễn DH Toán) GỢI RA CHỨA ĐỰNG HỨA HẸN VIỆC NHIỀU Trường MN CÂU HỎI, Trẻ MG 3-4T TÌM THẤY CÁI MỚI mơi trường BĂN KHOĂN,gặp khó khăn xã hội mà trẻ MẮC bắt đầu CÓ TÍNH QUY THẮC tiếp xúc sống LUẬT CẦN GIẢI ĐÁP trải nghiệm trường MN Phạm vi tài: - Phạm vi địa bàn nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu (thường rõ ĐC) Mối quan hệ bề rộng chiều sâu: - Thu hẹp NC để sâu tránh xa tổng thể rời mục tiêu NC xét - Yêu cầu đảm bảo mối quan hệ NC đề tài (đi vào chi tiết lưu ý chi tiết để phục vụ tổng thể) - MQH bề rộng – chiều sâu xét phương diện phân chia nhiệm vụ NC tập thể (Xem VD tr 23) Đặt tên cho ĐT: -Đảm bảo rõ ràng, xác, khơng thừa, khơng thiếu từ, mang nghĩa, tránh gây hiểu lầm - Khơng chọn cụm từ có độ bất định cao thông tin; - Hạn chế dùng từ mục đích đưa vào tên ĐT (VD: Nhận thức tính tích cực học tập mơn Tốn học sinh trường THPT A, tỉnh Phú Thọ) Xác định tính chất ĐT: ĐT mang nhiều tính chất 10 Điểm phân biệt GTKH với dự đốn thơng thường: GTKH khơng trái với lí thuyết xác nhận;  GTKH phải dựa khoa học (có thể suy diễn, quy nạp)  Dự đoán GTKH dựa số ban đầu, chưa đủ đảm bảo đắn dự báo  VD (nếu …thì…) Quan điểm tâm lí tập TH phổ thơng, q trình giải tập, việc làm sáng tỏ cấu trúc hoạt động kĩ tư trình giải tập cho phép hình thành sở lí luận để xây dựng phương pháp dạy học có hiệu dạy giải tập toán cho học sinh dạy học tốn q trình giải tập mà tập toán xem phương tiện quan trọng để đạt mục đích việc dạy tốn cho HS phổ thơng 3.2.6 Phương pháp nghiên cứu - - Xác định định hướng nghiên cứu để lựa chọn PPNC phù hợp; Viết PPNC sử dụng nghiên cứu ĐT (không viết tên PPNC, cần phân tích rõ việc sử dụng chúng ĐT) 3.2.7 Tình hình nghiên cứu thân dự kiến kế hoạch  Trình bày dàn ý cơng trìnhTrình bày dự kiến kế hoạch nghiên cứu 01 3.3 THỰC HIỆN VIỆC NGHIÊN CỨU 02 3.3.1 Cơ sở phương pháp luận CSPPL khoa học LL PPDH Bộ mơn Tốn phép biện chứng vật: + Xem xét trình, tượng GD mối QH nhiều mặt, tác động qua lại; +Xem xét trình, tượng GD vận động phát triển (lượng- chất); + Phát mâu thuẫn nội tại, đấu tranh mặt đối lập, tìm động lực phát triển; + Thừa nhận thực tiễn nguồn gốc nhận thức, tiêu chuẩn chân lí 3.3.2 Các bước nghiên cứu Bước  Bước  Bước  Bước  1: 2: 3: 4: Câu hỏi Giả định Xác minh Quyết định 3.3.3 NHỮNG PPNC CỤ THỂ - Nghiên cứu lý luận - Điều tra, khảo sát - Tổng kết kinh nghiệm - Thực nghiệm giáo dục 3.3.4 Lựa chọn PPNC thích hợp 3.3.5 Vận dụng phối hợp PPNC (xem tài liệu Tr48 – 49) 3.4 VIẾT CƠNG TRÌNH NC 30 3.4.1 3.4.1 Sự Sự PT PT dàn dàn ýý thành thành cơng cơng trình trình Dàn ý định hướng xuất phát Dàn ý phát triển phần Dàn ý hồn thành cơng trình Bản thảo tồn văn Văn cơng trình 3.4.2 Nội dung cơng trình 01 Lập luận XĐ đề tài- MĐ , nhiệm vụ, đối tượng NC 02 Giới thiệu PP nghiên cứu, xử lí tài liệu 03 Trình bày kết nghiên cứu 3.5 ĐÁNH SỐ ĐỀ MỤC–TRÍCH DẪN TÀI LIỆU (học viên tự nghiên cứu) 33 Tên DT Thiết kế sử dụng toán mở dạy học chủ đề “PP tọa độ mặt phẳng” nhằm phát triển khả sáng tạo cho học sinh THPT  Vận dụng PPDH phát giải vấn đề vào chủ đề: “PPTĐ không gian” cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông  Rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT qua hệ thống tập hình học khơng gian lớp 11  3.6 VẤN ĐỀ THU THẬP, XỬ LÍ SỐ LIỆU THỐNG KÊ (học viên tự nghiên cứu) 35 ... NXB ĐHSP Hà Nội  Chương Lập đề cương trình bày kết nghiên cứu khoa học chuyên ngành 3. 3.1 Chọn đề tài nghiên cứu Yêu cầu đề tài Phạm vi đề tài MQH bề rộng bề sâu Tính chất đề tài- chọn tên ĐT... Tình hình nghiên cứu thân dự kiến kế hoạch  Trình bày dàn ý cơng trình  Trình bày dự kiến kế hoạch nghiên cứu 01 3. 3 THỰC HIỆN VIỆC NGHIÊN CỨU 02 3. 3.1 Cơ sở phương pháp luận CSPPL khoa học LL... MN 16 3. 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Xác định xác ĐT có đối tượng nghiên cứu yếu tố q trình dạy học (nội dung, PPDH, hoạt động ngoại khóa TH, kiểm tra đánh giá,…) 3. 2 .3 Mục đích nghiên cứu Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành, BG chương 3 lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành, Chương 3 Lập đề cương và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành, Xem tài liệu trang 27, Điểm phân biệt GTKH với dự đoán thông thường:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay