Tài liệu môn lý lớp 6 học kỳ 1

16 19 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tài liệu môn lớp học kỳ Đề Số Câu 1: Nêu số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo bình chia độ là gì? Độ chia nhỏ bình chia độ gì? ( 1,5 điểm) Câu 2: Lực gì? Dụng cụ đo lực gì? Đơn vị đo lực gì?( 1,5 điểm) Câu 3: Nêu 01 ví dụ tác dụng lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ tác dụng lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).( 2điểm) Câu 4: Một xe tải có khối lượng 3,2 có trọng lượng Niutơn.?( điểm) Câu 5: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm3 Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3.( điểm) Câu 6: Có loại máy đơn giản? Máy đơn giản giúp ta điều gì?( điểm) HẾT - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM - Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm có ghi sẵn dung tích 0,5 Câu 1: - Giới hạn đo bình chia độ thể tích lớn ghi bình - Độ chia nhỏ bình chia độ phần thể tích bình hai vạch chia liên tiếp bình Câu 2: 0,5 0.5 0,5 - Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật 0,5 - Đo lực lực kế 0,5 - Đơn vị lực niutơn, kí hiệu N Câu 3: - Dùng tay ép kéo lò xo, tức ta tác dụng lực vào lò xo lò xo bị biến dạng 1 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (hình dạng vật bị thay đổi so với trước bị lực tác dụng) - Khi ta xe đạp, bóp phanh (tác dụng lực cản vào xe đạp) xe đạp chuyển động chậm dần dừng lại Câu 4: 3,2 = 32000N Câu 5: Giải Khối lượng đầm sắt là: m= D V = 7800x0.04 = 312(kg) Trọng lượng đầm sắt là: P= 10m = 10x 312 = 3120 (N) Đáp Số: m= 312 (kg) P = 3120 (N) Câu 6: - Có loại máy đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc - Máy đơn giản giúp ta làm việc dễ dàng ……Hết…… Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Tên chủ đề TN TL TN TN Đo độ dài, thể tích - Nêu số dụng cụ đo độ dài Cấp độ cao Cộng TL TL TN TL - Xác định đơn vị đo độ dài - Nêu đơn vị đo thể tích Số câu hỏi Số điểm 1 3 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 10% 20% Khối lượng, lực - Nhận biết lực đàn hồi lực vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm biến dạng - Xác định khối lượng vật cho biết lượng chất tạo nên vật - Vận dụng cơng thức tính khối lượng riêng trọng lượng riêng để giải số tập đơn giản Số câu hỏi 1 30% 4 Số điểm Máy đơn giản 10% 10% - Nêu máy đơn giản có vật dụng thiết bị thông thường Xác định tác dụng máy đơn giản giảm lực kéo đẩy vật đổi hướng lực Số câu hỏi 20% 4% 3 Số điểm 10% 20% 10 10 30% 50% 20% 100% TS câu hỏi 20% TS điểm x Đề Số I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Viết chữ đứng trước câu trả lời em cho vào giấy kiểm tra Câu 1: (0,5 điểm) Dụng cụ sau dùng để đo độ dài ? Gia sư Tài Năng Việt A Thước https://giasudaykem.com.vn B Lực kế C Cân D Bình chia độ C m3 D m Câu 2: (0,5 điểm) Để đo thể tích vật, người ta dùng đơn vị: A kg B N/m3 Câu 3:(0,5 điểm) Lực lực đàn hồi? A Lực hút nam châm tác dụng lên miếng sắt B Lực đẩy lò xo yên xe đạp C Trọng lượng nặng D Lực kết dính băng keo với mặt phẳng Câu 4: :(0,5 điểm) Một học sinh đá vào bóng Có tượng xảy bóng? A Quả bóng bị biến dạng B Chuyển động bóng bị biến đổi C Khơng có biến đổi xảy D Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động bị biến đổi Câu 5: :(0,5 điểm) Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? A Có thể làm thay đổi phương trọng lực tác dụng lên vật B Có thể làm giảm trọng lượng vật C Có thể kéo vật lên với lực kéo lớn trọng lượng vật D Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ trọng lượng vật Câu 6: :(0,5 điểm) Cầu thang xoắn ứng dụng máy đơn giản nào: A Đòn bẩy B Mặt phẳng nghiêng C Ròng rọc D Mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 7: (2 điểm) Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống a) 1,2m = dm ; b) 1,4m3 = dm3 ; m3 = 20 000cm3 ; m = 80cm ; 400cc = dm3 ; 1,5m = mm; m3 = 700 l 0,5km = dm Câu 8: (1 điểm) Trên vỏ hộp sữa có ghi: “Khối lượng tịch 397g” ; Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g Các số 397g 500g cho ta biết điều gì? Câu 9: (2 điểm) Trong cơng việc sau đây, nên dùng loại máy đơn giản nào: a) Thợ nề kéo sô vữa lên cao để xây nhà b) Đưa lốp xe nặng từ mặt đất lên sàn xe otô c) Nhổ đinh búa tay d) Kéo cờ lên đỉnh trụ cờ Câu 10: (2 điểm) Một tảng đá tích 1,2m3 Cho khối lượng riêng đá 650kg/m3 Tìm khối lượng trọng lượng tảng đá Hết Đáp Án I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu Câu A C B D D B (0,5 điểm) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu hỏi Đáp án a) Câu (2 điểm) 1,2m = 12 dm ; b) Điểm 1,4m3 = 400 dm3 ; 0,02 m3 = 20 000cm3 ; 0,8 m = 80cm ; 400cc = 0,4 dm3 ; 1,5m = 500 mm; 0,7 m3 = 700 l 0,5km = 000 dm Câu Số 397g lượng sữa chứa hộp 0,5 (1 điểm) Số 500g lượng bột giặt có túi 0,5 a) Dùng ròng rọc cố định 0,5 b) Dùng mặt phẳng nghiêng 0,5 c) Dùng đòn bẩy 0,5 d) Dùng ròng rọc cố định 0,5 Tóm tắt: V = 1,2m3 ; D = 650 kg/m3 ; m = ? ; P = ? 0,25 Câu (2 điểm) Bài giải: Câu 10 Khối lượng tảng đá là: m = D.V = 650 1,2 = 180 (kg) 0,75 (2 điểm) Trọng lượng tảng đá là: P = 10m = 10 180 = 31 800 (N) 0,75 Đáp số: 180 kg 31 800 N 0,25 Đề Số A TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Viết chữ A, B, C D đứng trước câu trả lời em cho vào giấy kiểm tra Câu 1: Dụng cụ sau dùng để đo độ dài ? A Thước B Lực kế C Cân D Bình chia độ Câu 2: Để đo thể tích vật, người ta dùng đơn vị: A kg B N/m3 C m3 D m Câu 3: Lực lực đàn hồi? A Lực hút nam châm tác dụng lên miếng sắt B Lực đẩy lò xo yên xe đạp C Trọng lượng nặng D Lực kết dính băng keo với mặt phẳng Câu 4: Một học sinh đá vào bóng Có tượng xảy bóng? A Quả bóng bị biến dạng B Chuyển động bóng bị biến đổi C Khơng có biến đổi xảy D Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động bị biến đổi Câu 5: Để đo chiều dài sách Vật lí 6, nên chọn thước thước sau phù hợp nhất? A Thước 25cm có ĐCNN tới mm C Thước 20cm có ĐCNN tới mm B Thước 15cm có ĐCNN tới mm D Thước 25cm có ĐCNN tới cm Câu 6: Để xác định khối lượng riêng viên sỏi, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu phòng thí nghiệm: Bình: Mình cần cân đủ Lan: Theo mình, cần bình chia độ Chi: Sai bét, phải cần cân bình chia độ xác định A Chỉ có Bình C Chỉ có Chi B Chỉ có Lan D Cả bạn sai Câu 7: Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? A Có thể làm thay đổi phương trọng lực tác dụng lên vật B Có thể làm giảm trọng lượng vật C Có thể kéo vật lên với lực kéo lớn trọng lượng vật D Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ trọng lượng vật Câu 8: Một bạn nam bạn nữ dùng đòn gánh để khiêng xô nước nặng Để bạn nữ khiêng nhẹ nhàng thì: A Bạn nam dịch xa xơ nước B Bạn nữ dịch xa xô nước C Bạn nữ lại gần xô nước D Cả phương án B TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Lực gì? Nêu kết tác dụng lực ? Câu 2: (2 điểm) Một vật có khối lượng 180 kg thể tích 1,2 m3 a) Tính khối lượng riêng vật b) Tính trọng lượng vật Câu 3: (2 điểm) a) Máy đơn giản giúp ích cho người? b) Muốn đưa thùng dầu nặng 120 kg từ đất lên xe ô tô Ta nên sử dụng loại máy đơn giản nào? Đáp Án A TRẮC NGHIỆM (4 điểm) ý 0,5 điểm A C B D A C D B B.TỰ LUẬN ( điểm) Câu Đáp án - Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực (2đ) Điểm - Kết tác dụng lực: + Làm biến đổi chuyển động vật 0,5 + Làm vật biến dạng 0,5 Tóm tắt: m = 180kg ; V = 1,2 m3 D=?; P=? (2đ) Giải: Khối lượng riêng vật là: D= m 180 = 150 (kg/m3)  V 1,2 Trọng lượng vật là: P = 10.m = 10.180 = 1800 (N) a, Máy đơn giản giúp người làm việc dễ dàng nhẹ nhàng b, Dùng mặt phẳng nghiêng Đề Số A TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời Câu 1: Dụng cụ sau dùng để đo độ dài ? A Thước B Lực kế C Cân D Bình chia độ Câu 2: Để đo thể tích vật, người ta dùng đơn vị: A kg B N/m3 C m3 D m Câu 3: Lực lực đàn hồi? A Lực hút nam châm tác dụng lên miếng sắt B Lực đẩy lò xo yên xe đạp C Trọng lượng nặng D Lực kết dính băng keo với mặt phẳng Câu 4: Một học sinh đá vào bóng Có tượng xảy bóng? A Quả bóng bị biến dạng B Chuyển động bóng bị biến đổi C Khơng có biến đổi xảy D Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động bị biến đổi Câu 5: Để đo chiều dài sách Vật lí 6, nên chọn thước thước sau phù hợp nhất? B Thước 25cm có ĐCNN tới mm D Thước 20cm có ĐCNN tới mm B Thước 15cm có ĐCNN tới mm D Thước 25cm có ĐCNN tới cm Câu 6: Để xác định khối lượng riêng viên sỏi, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu phòng thí nghiệm: Bình: Mình cần cân đủ Lan: Theo mình, cần bình chia độ Chi: Sai bét, phải cần cân bình chia độ xác định B Chỉ có Bình C Chỉ có Chi B Chỉ có Lan D Cả bạn sai Câu 7: Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? E Có thể làm thay đổi phương trọng lực tác dụng lên vật F Có thể làm giảm trọng lượng vật G Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ trọng lượng vật H Có thể kéo vật lên với lực kéo lớn trọng lượng vật Câu 8: Một bạn nam bạn nữ dùng đòn gánh để khiêng xô nước nặng Để bạn nữ khiêng nhẹ nhàng thì: E bạn nam dịch xa xô nước F bạn nữ dịch xa xô nước G bạn nữ lại gần xô nước H phương án B TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 7: (2 điểm) Lực gì? Nêu kết tác dụng lực ? Câu 8: (2 điểm) Một vật có khối lượng 180 kg thể tích 1,2 m3 a) Tính khối lượng riêng vật b) Tính trọng lượng vật Câu 9: (2 điểm) a) Kể tên loại máy đơi giản? b) Muốn đưa thùng dầu nặng 120 kg từ đất lên xe ô tô Ta nên sử dụng loại máy đơn giản nào? ………….Hết……… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 19 Câu Đáp án Điểm A C B D A D C B - Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực - Kết tác dụng lực: + Làm biến đổi chuyển động vật 0,5 10 + Làm vật biến dạng 0,5 Tóm tắt: m = 180kg ; V = 1,2 m3 D=?; P=? Giải: 10 Khối lượng riêng vật là: D= m 180 = 150 (kg/m3)  V 1,2 Trọng lượng vật là: P = 10.m = 10.180 = 1800 (N) Đề Số Câu Trong số liệu đây, số liệu khối lượng hàng hố? A Trên nhãn chai nước khống có ghi: 330ml B Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén C số hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99 D Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg Câu Lực lực lực đàn hồi? A Lực mà cần cẩu tác dụng vào thùng hàng để đưa thùng hàng lên cao B Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm C Lực mà nam châm tác dụng lên vật sắt D Lực khung tên làm mũi tên bay vào không trung Câu Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc đây? A Kéo cờ lên đỉnh cột cờ B Đưa thùng hàng lên xe ô tô C Đưa thùng nước từ giếng lên D Đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao theo phương thẳng đứng Câu Khi bóng đập vào tường lực mà tường tác dụng lên bóng A Chỉ làm biến đổi chuyển động bóng B Chỉ làm biến dạng bóng C Chông làm biến dạng không làm biến đổi chuyển động bóng D Vừa làm biến dạng bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động bóng 11 Câu Một nặng có trọng lượng 0,1N Khối lượng nặng A 1000g B.100g C 10g Câu Đơn vị khối lượng riêng A kg/m2 B kg/m C kg/m3 D 1g D kg.m3 B TỰ LUẬN: Viết câu trả lời lời giải cho câu sau Câu Mô tả tượng xảy treo vật vào đầu lò xo gắn cố định vào giá thí nghiệm? Câu Phát biểu viết cơng thức tính khối lượng riêng? nêu rõ hiệu, đơn vị đại lượng có cơng thức Câu Cho bảng khối lượng riêng số chất sau Chất Khối lượng riêng (kg/m3) Chất Nhôm 2700 Thủy ngân Sắt 7800 Nước Chì 11300 Xăng Khối lượng riêng (kg/m3) 13600 1000 700 60dm3? Hãy tính: a Khối lượng trọng lượng khối nhơm tích b Khối lượng 0,5 lít xăng? Câu10 Trong thực tế dùng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? lấy ví dụ minh họa 12 Đáp án Điểm A TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Câu 1: D 0.5 đ Câu 2: D 0.5 đ Câu 3: B 0.5 đ Câu 4: D 0.5 đ Câu 5: C 0.5 đ Câu 6: C 0.5 đ B TỰ LUẬN: (7điểm) Câu Vật treo vào lò xo chịu lực hút Trái Đất theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống nên dịch chuyển phía mặt đất kéo lò xo giãn Lò xo bị biến dạng sinh lực đàn hồi có phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, đặt vào vật kéo vật lên Khi độ lớn lực đàn hồi trọng lượng vật vật khơng thay đổi vận tốc (đứng yên) 13 1.5 đ Câu 0.5 đ - Khối lượng riêng chất đo khối lượng mét khối chất - Cơng thức tính khối lượng riêng: D  m , đó, D khối lượng riêng chất V 1đ cấu tạo nên vật, đơn vị đo kg/m3; m khối lượng vật, đơn vị đo kg; V thể tích vật, đơn vị đo m3 Câu 9:Dựa vào bảng khối lượng riêng ta thấy: khối lượng riêng nhôm D1 = 2700kg/m3 khối lượng riêng xăng D2 = 700kg/m3 0.5 đ a Khối lượng khối nhôm m1 = D1.V1 = 2700.0,06 = 162 kg 0.75 đ Trọng lượng khối nhôm P = 10m1 = 162.10 = 1620 N 0.75 đ b Khối lợng 0,5 lít xăng là: m2 = V2.D2 = 700.0,0005 = 0,35 kg 1đ 0.5đ Câu 10 - Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao hay xuống thấp mặt phẳng nghiêng có tác dụng thay đổi hướng độ lớn lực tác dụng - Nêu ví dụ minh họa tác dụng dụng mặt phẳng nghiêng, chẳng hạn như: Trong thực tế, thùng dầu nặng từ khoảng 100 kg đến 200 kg Với khối lượng vậy, người cơng nhân khơng thể nhấc chúng lên sàn xe ôtô Nhưng sử dụng mặt phẳng nghiêng, người công nhân dễ dàng lăn chúng lên sàn xe 0.5đ Đề Số Câu 1: (2đ) Hai lực cân gì? Cho ví dụ minh họa? Câu 2(đ) Trọng lực gì? Trọng lực có phương chiều nào? Đơn vị trọng lực gì? Câu 3:(2đ) Nêu máy đơn giản có vật dụng thiết bị thông thường? Nêu tác dụng mặt phẳng nghiêng? Câu (3đ) Một khối kim loại tích 0,002m3, có khối lượng 15,6kg a.Tìm trọng lượng khối kim loại? b.Tìm khối lượng riêng kim loại? c.Tìm trọng lượng lượng riêng kim loại? Câu 5: (1đ) Tại lên dốc thoai thoải dễ hơn? TRƯỜNG THCS NHỊ TRƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HK I MÔN NĂM HỌC: 2017-2018 14 Câu Nội dung -Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều - Ví dụ: Quyển sách nằm yên mặt bàn nằm ngang, chịu tác dụng hai lực cân lực hút trái đất tác dụng lên sách có phương thẳng đứng, chiều từ xuống lực đẩy mặt bàn tác dụng lên sách có phương thẳng đứng, chiều từ lên Hai lực có độ lớn - Trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật -Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất -Đơn vị đo lực niutơn, kí hiệu N - Các máy đơn giản thường dùng mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc - Mặt phẳng nghiêng có tác dụng giảm lực kéo đẩy vật đổi hướng lực Mặt phẳng nghiêng so với mặt nằm ngang lực cần thiết để kéo đẩy vật nhỏ a Trọng lượng khối kim loại là: P  10.m  10.15,6  156 N b khối lượng riêng khối kim loại là: D m 15,6  V 0,002 Biểu điểm 1đ 1đ 0,5đ 1đ 0,đ 0,5đ 1,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ D  7800kg / m c trọng lượng riêng khối kim loại là: d  10.D  10.7800 0,5đ d  78000 N / m 0,5đ -Dốc thoai thoải, độ nghiêng giảm, lực cần thiết để lên dốc nhỏ Do lên dốc dễ dàng Đề Số Câu (2.5 điểm) 15 a) Thế GHĐ ĐCNN dụng cụ đo? b) Nêu bước để đo độ dài? Câu (1.5 điểm) Hãy xếp giá trị khối lượng sau theo thứ tự giảm dần: 1150g; 1,7kg; 1580mg; 1,25kg; 1750g; 1900mg Câu (2.5 điểm) a) Kể tên nêu công dụng loại máy đơn giản thường dùng? b) Một vật có khối lượng 600g treo đứng yên vào sợi dây cố định Hỏi vật chịu tác dụng lực nào? Những lực có đặc điểm gì? Câu (3.5 điểm) Một khối sắt tích 50dm3 a) Tính khối lượng khối thép b) Tính trọng lượng riêng khối thép đó? Cho biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 Hết (Giám thị coi kiểm tra khơng giải thích thêm) 16 ... lượng riêng nhôm D1 = 2700kg/m3 khối lượng riêng xăng D2 = 700kg/m3 0.5 đ a Khối lượng khối nhôm m1 = D1.V1 = 2700.0, 06 = 16 2 kg 0.75 đ Trọng lượng khối nhôm P = 10 m1 = 16 2 .10 = 16 2 0 N 0.75 đ b... nhỏ a Trọng lượng khối kim loại là: P  10 .m  10 .15 ,6  1 56 N b khối lượng riêng khối kim loại là: D m 15 ,6  V 0,002 Biểu điểm 1 1 0,5đ 1 0,đ 0,5đ 1, 5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ D  7800kg / m... động vật 0,5 10 + Làm vật biến dạng 0,5 Tóm tắt: m = 18 0kg ; V = 1, 2 m3 D=?; P=? Giải: 10 Khối lượng riêng vật là: D= m 18 0 = 15 0 (kg/m3)  V 1, 2 Trọng lượng vật là: P = 10 .m = 10 .18 0 = 18 00 (N)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn lý lớp 6 học kỳ 1 , Tài liệu môn lý lớp 6 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay