Gia sư dạy kèm lớp 6, đề thi học kỳ 2 lý 6 có đáp án

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:08

Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com ĐỀ THI HỌC KỲ ĐÁP ÁN I/ phần trắc nghiệm (5 điểm) A Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời cãu sau: Câu 1: Khi nung nóng vật rắn đại lượng thay đổi đại lượng sau đãy? A Khối lượng vật ; B Trọng lượng vật C Thể tích vật ; D Khối lượng Trọng lượng vật Câu 2: Trong cách xếp chất nở nhiệt từ đến nhiều sau đây, cách đúng? A Rắn – Lỏng - Khí ; B Rắn - Khí – Lỏng C Khí – Lỏng – Rắn ; D Lỏng- Rắn - Khí Câu 3: 300C tương ứng với: A.300F ; B 600F ; C 800F ; D 860F Câu 4: Hiện tượng sau liên quan đến bay hơi? A Đốt đèn dầu ; B Phơi quần áo ướt ngồi nắng C Nấu chín thức ăn ; D Đốt nến Câu 5: Nước cốc bay nhanh khi: A Nước cốc ; B Nước cốc nóng nhiều C Nước cốc nóng ; D Nước cốc lạnh Câu 6: Trong đặc điểm bay sau đây, đặc điểm sôi: A Chỉ Xảy mặt thống chất lỏng B Chỉ xảy lòng chất lỏng C Xảy lòng mặt thoáng chất lỏng D Xảy nhiệt độ Câu 7: Trong đặc điểm bay sau đây,đặc điểm sôi: A Xảy nhiệt độ B Chỉ xảy mặt thoáng chất lỏng C Chỉ xảy lỏng chất lỏng D Chỉ xảy nhiệt độ xác định chất lỏng Câu 8: Trong đặc điểm sau đây,đặc điểm bay : A Xảy nhiêt độ chất lỏng B Xảy mặt thoáng chất lỏng C Khơng nhìn thấy D Xảy nhiệt độ xác định chất lỏng B Ghép cụm từ cho cột bên trái với cột bên phải để câu vào ô bên cạnh: Cãu 9: Vật cần đo nhiệt độ Loại nhiệt kế 1 Bàn nóng A Nhiệt kế y tế 2 Hơi nước sôi B Nhiệt kế kim loại 3 Nhiệt độ phòng học C Nhiệt kế thủy ngân 4 thể người D Nhiệt kế rượu II/ phần tự luận (5 điểm) Trả lời câu hỏi làm tập sau đây: Bài 1: Tại bảng chia độ nhiệt kế y tế lại khơng nhiệt độ 340C 420C ? Nguyễn Văn Thành Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Bài 2: Khi nung nóng chất người ta ghi bảng theo dõi nhiệt độ theo thời gian sau: Thời gian (phút) 10 15 20 25 30 35 40 Nhiệt độ ( C ) -20 0 20 40 60 80 100 100 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b) Chất làm thí nghiệm Chất gì? Vì sao? c) Từ phút thứ đến phút thứ chất thể ? Từ phút thứ 15 đến phút thứ 30 chất thể ? HƯỚNG DẪN CHẤM : Đề : Đáp án A Phương án trả lời cho câu từ 1-8: (Mỗi câu trả lời đượcc ghi 0,5 điểm) Câu Đáp án C A D B C C C C B Chọn cụm từ thích hợp cần điền vào chỗ trống: (mỗi cụm từ ghi 0,25 điểm) Câu 9: bay Câu 10: nóng chảy Câu 11: nhiệt độ .diện tích PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 điểm) Bài 1: Vì nhiệt độ thể người bình thường vào khoảng từ 350C đến 420C (1,0đ) Bài 2: a)- Vẽ mặt phẳng tọa độ (0,5đ) Chọn điểm tương ứng (0,5đ) Vẽ đường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ 10 (0,5đ) Vẽ đường biểu diễn từ phút thứ 10 đến phút thứ 40 (0,5đ) b)- Chất làm thí nghiệm nước (0,5đ) 0 -Vì nước nóng chảy C sôi 100 C (0,5đ) c)- Từ phút thứ đến phút thứ chất thể rắn (0,5đ) - Từ phút thứ 15 đến phút thứ 30 chất thể Lỏng (0,5đ) Đề : Đáp án A Phương án trả lời cho câu từ 1-8: (Mỗi câu trả lời đượcc ghi 0,5 điểm) Câu Đáp án C A D B C B Ghép cụm từ: (mỗi ý ghép ghi 0,25 điểm) Câu 9: Câu Đáp án B C D C D D A Nguyễn Văn Thành Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 điểm) Bài 1: Vì nhiệt độ thể người bình thường vào khoảng từ 350C đến 420C (1,0đ) Bài 2: a)- Vẽ mặt phẳng tọa độ (0,5đ) Chọn điểm tương ứng (0,5đ) Vẽ đường biểu diễn từ phút thứ đến phút thứ 10 (0,5đ) Vẽ đường biểu diễn từ phút thứ 10 đến phút thứ 40 (0,5đ) b)- Chất làm thí nghiệm nước (0,5đ) 0 -Vì nước nóng chảy C sôi 100 C (0,5đ) c)- Từ phút thứ đến phút thứ chất thể rắn (0,5đ) - Từ phút thứ 15 đến phút thứ 30 chất thể Lỏng (0,5đ) Nguyễn Văn Thành .. .Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Bài 2: Khi nung nóng chất người ta ghi bảng theo dõi nhiệt độ theo thời gian sau: Thời gian (phút) 10 15 20 25 30 35 40 Nhiệt độ ( C ) -20 0 20 ... thể Lỏng (0,5đ) Đề : Đáp án A Phương án trả lời cho câu từ 1-8: (Mỗi câu trả lời đượcc ghi 0,5 điểm) Câu Đáp án C A D B C B Ghép cụm từ: (mỗi ý ghép ghi 0 ,25 điểm) Câu 9: Câu Đáp án B C D C D D... CHẤM : Đề : Đáp án A Phương án trả lời cho câu từ 1-8: (Mỗi câu trả lời đượcc ghi 0,5 điểm) Câu Đáp án C A D B C C C C B Chọn cụm từ thích hợp cần điền vào chỗ trống: (mỗi cụm từ ghi 0 ,25 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia sư dạy kèm lớp 6, đề thi học kỳ 2 lý 6 có đáp án , Gia sư dạy kèm lớp 6, đề thi học kỳ 2 lý 6 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay