Đề cương ôn tập môn lý lớp 6 học kỳ 2

9 27 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỚP HỌC KỲ A THUYẾT: BÀI 16: RỊNG RỌC Ròng rọc cố định giúp làm đổi hướng lực kéo so với kéo trực tiếp Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật Ứng dụng: dùng để kéo thùng vữa lên cao, kéo nước từ giếng lên, cột cờ,… BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN: Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh Các chất rắn khác nở nhiệt khác (Nhơm nở nhiệt >Đồng nở nhiệt >Sắt) Áp dụng: cho ví dụ nở nhiệt chất rắn Khe hở đầu ray xe lửa Tháp Épphen cao thêm vào mùa hè,… BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG: Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt khác (Rượu nở nhiệt >dầu nở nhiệt >nước) Áp dụng: cho ví dụ nở nhiệt chất lỏng Đun ấm đầy bị tràn nước Khơng đóng chai nước thật đầy,… BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ: Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh Các chất khí khác nở nhiệt giống Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Áp dụng: cho ví dụ nở nhiệt chất khí: Nhúng bóng bàn bị bẹp vào nước nóng phồng lên Bánh xe bơm căng để trời bị nổ Chú ý: - Các chất nóng lên nở nghĩa thể tích (V) chúng tăng lên ,khối lượng(m), trọng lượng (P) chúng khơng đổi khối lượng riêng(D),trọng lượng riêng(d) giảm - Khi lạnh ngược lại - Riêng chất khí đựng bình kín dù làm lạnh hay nóng V,m, d, D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn chúng không thay đổi BÀI MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT: Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản gây lực lớn VD: Khinh khí cầu, nhiệt kế, rơle nhiệt bàn ủi, để khe hở đường ray xe lửa để không gây hư hỏng đường ray… Băng kép bị đốt nóng hay làm lạnh cong lại Khi bị đốt nóng: Băng kép cong phía kim loại giãn nở nhiệt Khi bị làm lạnh: Băng kép cong phía kim loại giãn nở nhiệt nhiều + Cấu tạo băng kép: Hai kim loại có chất khác tán chặt (gắn chặt chốt) với tạo thành băng kép Người ta ứng dụng tính chất băng kép vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện Áp dụng: ví dụ loại băng kép ứng dụng đời sống khoa học kĩ thuật Băng kép có bàn điện - - BÀI NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI: Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa dãn nở nhiệt chất Có nhiều loại nhiệt kế khác như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế… + Nhiệt kế y tế: Thường dùng để đo nhiệt độ thể người + Nhiệt kế thuỷ ngân: Thường dùng để đo nhiệt độ thí nghiệm + Nhiệt kế rượu: Thường dùng để đo nhiệt độ khí (thời tiết) Trong nhiệt giai Xenxiút: Nhiệt độ nước đá tan 0oC Nhiệt độ nước sôi 100oC Trong nhiệt giai Farenhai: Nhiệt độ nước đá tan 32oF Nhiệt độ nước sôi 212oF Trong nhiệt giai Kenvin: Nhiệt độ nước đá tan 273K Nhiệt độ nước sôi 373K BÀI SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC: – Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy – Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc Đặc điểm: - Phần lớn chất nóng chảy hay đơng đặc nhiệt độ định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Trong thời gian nóng chảy hay đơng đặc nhiệt độ vật không thay đổi Ứng dụng: Đúc đồng, luyện gang thép… BÀI SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ:  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay  Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ Đặc điểm: - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng - Ở nhiệt độ bình thường có tượng bay chất lỏng B BÀI TẬP: Cho biết q trình đúc tượng đồng có q trình chuyển thể đồng ?( nêu rõ trình chuyển thể) Có hỗn hợp vàng, đồng, bạc Em nêu phương án để tách riêng kim loại Cho biết: nhiệt độ nóng chảy vàng, kẽm bạc là: 10640C; 2320C; 9600C Hãy tìm ví dụ tượng bay hơi, ngưng tụ, nóng chảy, đơng đặc Để thu họach muối cho nước biển chảy vào ruộng muối ( nước nước biển bay hơi, muối đọng lại) cần thời tiết nào?Tại sao? Tại người ta dùng nhiệt độ nước đá tan làm mốc đo nhiệt độ? Tại nước hàn đới ( nước gần nam cực, bắc cực ) người ta thường dùng nhiệt kế rượu mà không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ khí quyển? Dựa vào dường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất chưa xác định tên để trả lời câu hỏi sau đây: a) Chất nóng chảy nhiệt độ nào? b) Thời gian nóng chảy kéo dài phút? c) Xác định tên chất Cho biết: nhiệt độ nóng chảy số chất: băng phiến, nước, thủy ngân là: 800C; 00C; -390C d) Trước nóng chảy, chất tồn thể nào? ĐÁP ÁN Sự nóng chảy: đồng rắn chuyển dần sang lỏng lò nung Sự đơng đặc: đồng lỏng nguội dần khuôn đúc, chuyển sang thể rắn ( tượng đồng) Đun nóng liên tục hỗn hợp, đến 2320C, kẽm nóng chảy, thu kẽm nguyên chất (thể lỏng) Tiếp tục đun đến 9600C, bạc nóng chảy, thu bạc nguyên chất( thể lỏng) Sau thu kẽm bạc khối kim loại sót lại vàng, khơng cần đun đến 10640C để lấy vàng lỏng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ví dụ tượng nóng chảy : que kem tan, cục nước đá để trời nắng, đốt nóng nến,… Ví dụ tượng đông đặc: đặt lon nước vào ngăn đá tủ lạnh, nước đóng thành băng,… Ví dụ tượng bay hơi: phơi quần áo, nước mưa đường biến Mặt trời xuất hiện,… Ví dụ tượng ngưng tụ: tạo thành mây, sương mù,… Để thu họach muối cho nước biển chảy vào ruộng muối ( nước nước biển bay hơi, muối đọng lại) cần thời tiết đầy nắng gió Vì tốc độ bay chất lỏng ngồi phụ thuộc diện tích mặt thống phụ thuộc nhiệt độ gió Người ta dùng nhiệt độ nước đá tan làm mốc đo nhiệt độ nhiệt độ xác định khơng đổi q trình nước đá tan Ở nước hàn đới ( nước gần nam cực, bắc cực ) người ta thường dùng nhiệt kế rượu mà không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ khí vì: nhiệt độ đơng đặc rượu -1170C nhiệt độ đông đặc thủy ngân -390C, nhiệt độ khí xuống -390C thủy ngân bị đơng đặc khơng thể đo tiếp nhiệt độ; nhiệt kế rượu bình thường đo tiếp nhiệt độ khí a) Chất nóng chảy 00C b) Thời gian nóng chảy kéo dài phút c) Xác định tên chất này: nước đá d) Trước nóng chảy, chất tồn thể rắn B/ CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG 1) Một lọ thuỷ tinh đậy nút thuỷ tinh, nút bị kẹt Hỏi phải mở nút cách nung nóng phần lọ thuỷ tình 2) Tại đun nước ta không nên đổ nước thật đầy? 3) Tai ta khơng đóng chai nước thật đầy? 4) Tại bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên? 5) Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? 6) Trong việc đúc tượng đồng, có trình chuyển thể đồng? 7) Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? 8) Hai nhiệt kế thuỷ ngân có bầu chứa lượng thuỷ ngân nhau, ống thuỷ tinh có tiết diện khác nhau, đặt hai nhiệt kệ vào nước sơi mực thuỷ ngân ống có dâng lên cao hay không? Tại sao? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 9) Tại người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ khơng khí? 10) Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh 11) Tại nối ray đường ray người ta lại để khoảng hở nhỏ ray? 12) Một cầu nhôm, bị kẹt vòng sắt để tách cầu khỏi vòng học sinh đem hơ nóng cầu vòng Hỏi tách cầu hay không? Tại sao? 13) Nguời ta thường thả đèn trời dịp lễ hội khung nhẹ hình trụ bọc vải giấy, phía duới treo đèn (hoặc vật tẩm dầu dễ cháy) (xem hình bên) Tại đèn (hoặc vật tẩm dầu) đốt lên đèn trời bay lên cao? 14) Tại trồng chuối hay trồng mía người ta thường chặt bớt 15) Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm 16) Tại rượu (cồn) đựng chai không đậy nút cạn dần, đậy nút khơng cạn 17) Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ sau thời gian, mặt gương lại sáng trở lại 18) Tại máy sấy tóc lại làm cho tóc mau khơ? C/ MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Hãy đổi giá trị sau từ 0C sang 0F 200C, 250C, 300C, 370C, 420C, 500C, 600C; 00C; -50C; -250C Bài 2: Hãy xếp giá trị nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần 100C; 600F; 370C; 50C; 200F; 800F Bài 3: Hãy đổi giá trị sau từ 0F sang 0C 250F, 800F, 1370F, 00F, -50F; -250F Bài 4: Nguời ta đo thể tích mơt khối lượng khí nhiệt độ khác thu kết sau: Nhiệt độ 20 50 80 100 ( C) Thể tích (lít) 2,00 2,14 2,36 2,60 2,72 Hãy vẽ đường biểu diễn phụ thuộc thể tích vào nhiệt độ nhận xét hình dạng đường - Trục nằm ngang trục nhiệt độ: 1cm (1 ô li vở) biểu diễn 100C - Trục thẳng đứng trục thể tích: 1cm (1 li vở) biểu diễn 0,2 lít Bài 5: Ta có bảng theo dõi nhiệt độ sau: Thời gian 10 12 16 (giờ) Nhiệt độ (0C) 250 270 290 310 300 a) Nhiệt độ thấp (theo bảng) lúc giờ? Nhiệt độ cao lúc b) Từ bảng vẽ đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ với trục: trục thẳng 18 290 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn đứng nhiệt độ, trục nằm ngang thời gian Bài 6: Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào cốc thuỷ tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau Thời gian (phút) 10 12 14 16 18 20 Nhiệt độ ( C) -6 -3 -1 0 14 18 20 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b) Có tượng xảy nước đá từ phút thứ đến phút thứ 10? Bài 7: Hãy quan sát nhiệt kế sau cho biết GHĐ ĐCNN nhiệt kế Bài 8: Cho bảng số liệu sau thay đổi nhiệt độ của băng phiến bị đun nóng sau để nguội Thời 10 12 13 16 18 20 22 gian (phút) Nhiệt 50 65 75 80 80 90 85 80 80 75 70 60 độ (0C) a) Hãy vẽ đường biểu thay đổi nhiệt độ băng phiến? b) Băng phiến nóng chảy độ? c) Từ phút thứ băng phiến nóng chảy? d) Thời gian nóng chảy phút? e) Sự đông đặc bắt đầu phút thứ mấy? nhiệt độ bao nhiêu? f) Thời gian đông đặc kéo dài phút? g) Hãy khoảng thời gian nhiệt độ băng phiến tăng, khoảng thời gian nhiệt độ băng phiến giảm BÀI TẬP ƠN TẬP HỌC KÌ II A Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời cho câu sau: 1.Máy đơn giản có tác dụng làm đổi hướng lực tác dụng là: A ròng rọc cố định B đòn bẩy C mặt phẳng nghiêng D ròng rọc động Khi làm lạnh vật rắn thì: A.thể tích khối lượng vật tăng B thể tích khối lượng riêng vật giảm C thể tích tăng khối lượng khơng đổi D khối lượng riêng vật tăng Khi đun nóng lượng chất lỏng : A khối lượng chất lỏng tăng B khối lượng riêng chất lỏng giảm C khối lượng trọng lượng điều tăng D trọng lượng chất lỏng tăng Khi làm lạnh lượng chất lỏng thì: A khối lượng chất lỏng tăng B thể tích chất lỏng tăng C khối lượng chất lỏng khơng thay đổi, thể tích giảm D khối lượng chất khơng thay đổi, thể tích tăng 5.Khi làm nóng lượng chất khí thì: A khối lượng riêng chất khí khơng đổi C khối lượng riêng chất khí giảm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng D khối lượng riêng chất khí tăng 6.Trong câu sau, câu phát biểu sai là: A chất lỏng nở nóng lên co lại lạnh B chất lỏng khác nở nhiệt khác C làm nóng lượng chất lỏng, khối lượng khối chất lỏng không thay đổi D chất khí khác nở nhiệt khác 7.Trong cách xếp chất nở nhiệt từ tới nhiều, cách xếp là: A rắn, lỏng, khí B rắn, khí, lỏng C khí, lỏng, rắn D khí, rắn, lỏng 8.Nhiệt kế dầu dụng cụ chế tạo dựa nguyên tắc : A nở nhiệt chất rắn C nở nhiệt chất khí B nở nhiệt chất lỏng D nở nhiệt chất 9.khi lợp nhà tôn, người ta đóng đinh đầu đầu để tự để : A tiết kiệm đinh B tôn không bị thủng nhiều lỗ C tiết kiệm thời gian đóng D tơn dễ dàng co dãn nhiệt 10.Khi mở lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta : A hơ nóng nút B hơ nóng cổ lọ C hơ nóng nút cổ lọ D hơ nóng đáy lọ 11 Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng phồng lên vì: A vỏ bóng bàn nóng lên nở B vỏ bóng bàn bị nóng mềm bóng phồng lên C khơng khí bóng bàn nóng lên nở D nước tràn qua khe hở vào bóng bàn 12.Chỗ tiếp nối ray đường sắt lại có khe hở vì: A khơng thể hàn ray lại C nhiệt độ tăng ray dài B để lắp ray dễ dàng D.chiều dài ray không đủ 13 Nhiệt kế đo nhiệt độ nước sôi là: A nhiệt kế dầu C nhiệt kế thủy ngân B nhiệt kế rượu D.nhiệt kế dầu công nghệ pha màu 14 Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế y tế : A.100o C B 42o C C 37o C D 20o C 15 Các nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn q nóng vì: A.răng dễ bị sâu B.răng dễ bị nứt C dễ vỡ D dễ rụng 16 Trong nhiệt kế dây, Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ thể người là: A nhiệt kế thủy ngân C nhiệt kế rượu B nhiệt kế dầu D nhiệt kế y tế 17.Khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu tra vì: A chu vi khâu lớn chu vi cán dao C khâu co dãn nhiệt B chu vi khâu nhỏ chu vi cán dao D lí khác 18.Chất lỏng khơng dùng để chế tạo nhiệt kế là: A thủy ngân B rượu pha màu đỏ C nước pha màu đỏ D dầu công nghệ pha màu đỏ 19.Khi đưa nhiệt độ đồng từ 30oC xuống 5oC, đồng sẽ: A co lại B nở C giảm khối lượng D tăng thể tích 20 Cho nhiệt kế hình Giới hạn đo nhiệt kế là: A 500C B 1200C C từ -200C đến 500C D từ 00C đến 1200C B Câu hỏi điền khuyết Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Có cầu khơng thả lọt vòng kim loại, muốn cầu thả lọt vòng kim loại ta phải …………… vòng kim loại để ………, ta phải …………… cầu để ………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Khi nung nóng ………… cầu tăng lên, ngược lại ………… ………… ………… c Chất rắn ……… nóng lên, co lại ……… d Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày, ………… tăng lên đột ngột làm thủy tinh ……… đột ngột không đồng đều, kết ly thủy tinh bị nứt e Các chất rắn khác ……………… khác Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Khi đun nước ta không nên đổ đầy ấm đun ………… tăng lên làm cho nước ấm ……… nước bị …… b Người ta khơng đóng chai nước thật đầy vận chuyển lưu trữ nhiệt độ ………… làm cho nước nở ra, đong đầy nước khơng chỗ để ……… , kết làm chai ……… c Chất lỏng nở ………… co lại ………… d Các chất lỏng ………… ……………… khác Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Chất khí ……… nóng lên, ……… lạnh b Các chất khí …………… nở nhiệt …………… c Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ………… nở nhiệt nhiều nhất, ………… nở nhiệt d Khối lượng riêng khơng khí khí ……………… nhiệt độ tăng thể tích khơng khí ……… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Sự co dãn nhiệt bị …………… gây ……………… Vì mà chỗ tiếp nối đầu ray phải để ………………, đầu cầu thép phải đặt ………………… b Băng kép gồm …………… có chất …………… tán chặt vào với Khi bị nung nóng hay làm lạnh kim loại khác ………………… khác nên băng kép bị ………Do người ta ứng dụng tính chất vào việc ………………………………… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Để đo nhiệt độ người ta dùng ……………Các chất lỏng thường dùng để chế tạo dụng cụ ……… ……………… Nhiệt kế họat động dựa tượng ………………………… chất b Trong nhiệt giai Celcius, nhiệt độ nước đá tan ………, nước sôi ……… Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ nước đá tan ………, nước sôi …… c Ngoài nhiệt giai Celcius Fahrenheit người ta dùng nhiệt giai ……… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Sự chuyển từ ………… sang ………… gọi nóng chảy Sự chuyển từ ………… sang thể ………… gọi đông đặc b Phần lớn chất nóng chảy …………… nhiệt độ …………… Nhiệt độ gọi …………………… Nhiệt độ ……………… chất khác …………… c Trong nóng chảy nhiệt độ chất ………………… ta tiếp tục ……………… Tương tự, đông đặc ………… chất ………………… ta tiếp tục …………………… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Sự chuyển từ thể ……… sang thể ……… gọi bay Sự bay xảy ……………… chất lỏng b ………… bay chất lỏng phụ thuộc vào …………, …… …………………………… chất lỏng c Sự chuyển từ thể ……… sang thể ……… gọi ngưng tụ Đây trình ngược trình …………… Sự ngưng tụ xảy ……………… nhiệt độ …………… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Mỗi chất lỏng sơi ……………………… Nhiệt độ gọi ……………… b Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ chất lỏng ……………………… c Sự sơi q trình chuyển ……, q trình chuyển từ …………… sang ………… d Sự sôi ………… diễn ……………… chất lỏng lẫn ……………… chất lỏng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn e Nước sôi nhiệt độ ……… Nhiệt độ gọi ……………… nước Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ ………………… f Ở nhiệt độ cao nhiệt độ sôi chất tồn thể ………; nhiệt độ thấp nhiệt độ sơi, cao nhiệt độ nóng chảy chất tồn thể …… thể ……… C TỰ LUẬN: Câu 1.Dùng ròng rọc động có tác dụng gì? Câu Dùng ròng rọc động để kéo vật có khối lượng 50 kg lên cao phải kéo lực F có cường độ NuiTơn? Câu Kể tên loại nhiệt kế mà em học? Cho biết tác dụng loại nhiệt kế đó? Câu Tại đun nước ta không nên đổ nước đầy aám? Câu Sau bảng theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất đun nóng liên tục Thời gian ( phút ) 10 12 14 16 Nhiệt độ ( oC ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b Có tượng xảy từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn thể nào? c Chất lỏng có tên gọi ? Câu 6: a Thế bay hơi? b Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? c Nêu ví dụ minh hoạ tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 7:a Thế nóng chảy? b Nêu đặc điểm nhiệt độ q trình nóng chảy chất rắn? Câu : Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm? Câu Cho bảng số liệu sau: Thời gian(phút) Nhiệt độ(0C) -6 -4 -3 -2 0 Vẽ đường biểu diễn phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian Câu 10 Khi đun nóng liên tục nhiệt độ cục nước đá đựng cốc thay đổi theo thời gian sau: Thời gian (phút) 10 12 14 16 18 Nhiệt độ(0C) 0 20 40 60 80 100 100 100 Hãy vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian ... SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Hãy đổi giá trị sau từ 0C sang 0F 20 0C, 25 0C, 300C, 370C, 420 C, 500C, 60 0C; 00C; -50C; -25 0C Bài 2: Hãy xếp giá trị nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần 100C; 60 0F; 370C;... khối lượng khí nhiệt độ khác thu kết sau: Nhiệt độ 20 50 80 100 ( C) Thể tích (lít) 2, 00 2, 14 2, 36 2 ,60 2, 72 Hãy vẽ đường biểu diễn phụ thuộc thể tích vào nhiệt độ nhận xét hình dạng đường -... đổi nhiệt độ của băng phiến bị đun nóng sau để nguội Thời 10 12 13 16 18 20 22 gian (phút) Nhiệt 50 65 75 80 80 90 85 80 80 75 70 60 độ (0C) a) Hãy vẽ đường biểu thay đổi nhiệt độ băng phiến?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn lý lớp 6 học kỳ 2 , Đề cương ôn tập môn lý lớp 6 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay