“THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP CÔNG SUẤT GIAI ĐOẠN I: 4000M 3 NGÀY”

139 26 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP CÔNG SUẤT GIAI ĐOẠN I: 4000M3/NGÀY” Họ tên sinh viên: PHẠM TẤN HƯƠNG Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 TP.HCM, Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP CÔNG SUẤT GIAI ĐOẠN I: 4000M3/NGÀY” Tác giả PHẠM TẤN HƯƠNG Khóa luận trình bày để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GVHD: ThS PHẠM TRUNG KIÊN TP.HCM, Tháng 7/2011 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG  VÀ TÀI NGUYÊN  PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ TÊN SV: PHẠM TẤN HƯƠNG MSSV: 07127059 NIÊN KHÓA: 2007 – 2011 Tên đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP CÔNG SUẤT GIAI ĐOẠN I: 4000M3/NGÀY ĐÊM ” Nội dung thực hiện:  Tìm hiểu tính chất nước thải KCN có ngành nghề sản xuất tương tự  Đề xuất phương án công nghệ xử nước thải KCN Cái Mép  Tính tốn thiết kế dự tốn kinh tế cho phương án  Hồn thiện vẽ thiết kế Thời gian thực hiện: Từ 01/03/2011 đến 11/07/2011 Họ tên GVHD: ThS PHẠM TRUNG KIÊN Nội dung yêu cầu thực thông qua Giảng viên hướng dẫn Tp HCM, ngày … tháng … năm 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN PHẠM TẤN HƯƠNG SVTH:Phạm Tấn Hương GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS PHẠM TRUNG KIÊN Trang i Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày LỜI CẢM ƠN ! Sau bốn năm học tập rèn luyện khoa Môi Trường Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, em trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quý báu làm hành trang bước vào sống tương lai Đặc biệt làm luận văn tốt nghiệp tạo hội cho em tiếp xúc thực tế gần áp dụng kiến thức vào làm Nó điểm khởi đầu cho hành trình gian nan phía trước Nhưng em tin dạy dỗ người thầy tận tình nhất, mái trường thân u ! Để hồn thành khóa luận em xin chân cảm ơn đến tồn thầy Khoa Môi Trường Tài Nguyên, người tận tình bảo khơng quản thời gian Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu săc đến thầy Phạm Trung Kiên, người truyền đạt kinh nghiệm thực tế, động lực để em phấn đấu tương lai Cảm ơn anh chị kỹ sư trạm xử nước Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệt tình đón nhận bảo kinh nghiệm thực tế đáng quý, hết tình cảm nồng nhiệt người dành cho em không quản đường xa Cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè ln điểm tựa vững chắc, nguồn an ủi động viên gặp khó khăn Sau lời cảm ơn đến tồn thành viên DH07MT, nói gia đình thứ hai tơi rời xa q học Cảm ơn bạn nhiều, chúc người có hành trang vững bước vào tương lai thành công mong đợi Nhớ DH07MT !!! TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2011 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang ii Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày TÓM TẮT KHÓA LUẬN Sự đầu tư rầm rộ vào cơng nghiệp thúc đẩy hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam Các KCN nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, công nghiệp, tăng khả thu hút vốn đầu tư ngồi nước vào phát triển cơng nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động Tuy nhiên bên cạnh chuyển biến tích cực kinh tế tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái khu công nghiệp gây Trong phải kể đến loại ô nhiễm: nước thải, khí thải, chất rắn Thực tế cho thấy, khơng khu cơng nghiệp, khu chế xuất chưa quan tâm đến môi trường Hiện tại, KCN Mép chưa xây dựng hệ thống xử nước thải tập trung Vì vậy, để phát triển công nghiệp đôi với bảo vệ môi trường việc đầu tư xây dựng nhà máy xử nước thải tập trung yêu cầu cần thiết Khóa luận tốt nghiệp đề phương án: Phương án 1: Nước thải Chắn rác tinh Bể SBR Bể lắng cát Bể điều hòa Mương khử trùng Phương án 2: Nước thải Chắn rác tinh Bể Aeroten giá thể Bể lắng cát Bể điều hòa Song chắn rác thô Bể keo tụ, tạo Hầm bơm Bể lắng hóa Nguồn tiếp nhận Song chắn rác thơ Bể keo tụ, tạo Bể lắng sinh học Hầm bơm Bể lắng hóa Mương khử trùng Nguồn tiếp nhận Qua tính tốn, so sánh lựa chọn phương án khả thi giá thành xử rẻ (4350VNĐ/m so với 4422VNĐ/m3) SVTH:Phạm Tấn Hương Trang iii Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH HÌNH vii DANH SÁCH BẢNG vii CHƯƠNG I 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤT THIẾT KHĨA LUẬN 1.3 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.4 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.6 ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆPKHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHU CƠNG NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC 2.2 TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2010 2.2.1 Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2.2.2 Về thu hút đầu tư 2.2.3 Về kết kinh doanh 2.3 TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP 2.3.1 Vị trí địa 2.3.2 Điều kiện tự nhiên 2.3.2.1 Nhiệt độ 2.3.2.2 Số nắng 2.3.2.3 Lượng mưa 2.3.2.4 Độ ẩm 2.3.2.5 Gió 2.3.2.6 Lượng nước bốc 2.3 Mục đích ngành thu hút đầu tư 2.3.4 Hạ tầng kỹ thuật 10 2.3.4.1 Hệ thống cấp nước 10 2.3.4.2 Hệ thống thoát nước 10 2.3.4.3 Hệ thống cấp điện 10 2.3.4.4 Hệ thống gia thông 11 2.3.4.5 Hệ thống thông tin liên lạc 11 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang iv Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 12 3.1 ĐẶC TRƯNG NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 12 3.2 CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ KHU CƠNG NGHIỆP 12 3.2.1 Khu cơng nghiệp Đơng Xun 12 3.2.2 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A 15 3.2.3 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 17 CHƯƠNG IV: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ CHO TRẠM XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP 19 4.1 TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI KCN CÁI MÉP 19 4.1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải 19 4.1.1.1 Nước thải sinh hoạt 19 4.1.1.2 Nước thải sản xuất 19 4.1.1.3 Nước mưa chảy tràn 19 4.1.2 Thành phần nước thải 19 4.2 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ 20 4.2.1 Tiêu chuẩn xử 20 4.2.2 Nguồn tiếp nhận 20 4.2.3 Yêu cầu riêng khu công nghiệp 20 4.3 CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ 20 4.3.1 Phương án 20 4.3.2 Phương án 25 4.3.3 Hiệu suất xử phương án 27 4.4 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LY 27 4.4.1 Phương án 27 4.4.1.1 Bể lắng cát 27 4.4.1.2 Song chắn rác 27 4.4.1.3 Hầm bơm 27 4.4.1.4 Chắn rác tinh 28 4.4.1.5 Bể điều hóa 28 4.4.1.6 Bể trộn 29 4.4.1.7 Bể phản ứng 29 4.4.1.8 Bể lắng hóa 30 4.4.1.9 Bể SBR 30 4.4.1.10 Mương khử trùng 31 4.4.1.11 Bể nén bùn 32 4.4.2 Phương án 32 4.4.2.1 Bể Aeroten giá thể 32 4.4.2.2 Bể lắng sinh học 33 4.4.2.3 Bể nén bùn 34 4.4.2.4 Mương khử trùng 34 4.5.TÍNH TỐN KINH TẾ 35 4.5.1 Dự toán chi phí phương án 35 4.5.1.1 Chi phí đầu tư 35 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang v Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Cơng suất 4000m3 /ngày 4.5.1.2 Chi phí vận hành 35 4.5.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 35 4.5.1.4 Giá thành 1m3 nước thải xử 36 4.5.2 Dự tốn chi phí phương án 36 4.5.2.1 Chi phí đầu tư 36 4.5.2.2 Chi phí vận hành 36 4.5.2.3 Khấu hao tài sản 37 4.5.2.4 Giá thành 1m3 nước thải xử 37 4.6 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TỐI ƯU 37 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 KẾT LUẬN 39 5.2 KIẾN NGHỊ 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang vi Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày DANH SÁCH HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ cơng nghệ HTXLNT KCN Đơng Xun 14 Hình 3.2 Sơ đồ cơng nghệ HTXLNT KCN Mỹ Xuân A .16 Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ HTXLNT KCN Mỹ Xuân A2 .18 Hình 4.1 Phương án 20 Hình 4.2 Phương án 25 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang vii Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Danh mục dự án đầu tư vào KCN .9 Bảng 3.1 Tính chất nước thải đầu vào 12 Bảng 3.2 Tính chất nước thải đầu vào 15 Bảng 3.3 Tính chất nước thải đầu vào 17 Bảng 4.1 Tính chất nước thải số KCN .19 Bảng 4.2 Tính chất nước thải đầu vào KCN Cái Mép 20 Bảng 4.3 So sánh hai pương án 37 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang viii Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày 10 Bơm bùn cạn 1.1 12 52.8 1000 52.8 Bể SBR 11 Máy thổi khí 117.8 3534 1000 3534 12 Bơm sục khí 7.5 10 450 1000 450 2.22 1000 2.22 kết hợp khuấy trộn chìm Mương khử trùng 13 Bơm NaOCl 0.37 Bể nén bùn 14 Bơm bùn 1.1 8.8 1000 8.8 15 Máy ép bùn 0.17 1.36 1000 1.36 Tổng cộng T5 5316.52 Chi phí nhân cơng vận hành: Biên chế Số lượng Đơn giá Thành tiền (Triệu VNĐ/tháng) (Tiệu NĐ/ tháng) Nhân viên vận hành Tổng cộng T6 30 30 Chi phí bảo dưỡng hàng năm( T7):  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ Chi phí bảo dưỡng = 0.5% tổng chi phí đầu tư = 0.5*18450 Triệu VNĐ = 92.25 Triệu VNĐ/năm Tổng chi phí vận hành bảo dưỡng: Tvh = T4 +T5+T6+T7 = 299Triệu VNĐ/tháng SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 115 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày E.3 Khấu hao tài sản: Tổng số tiền vay ban đầu: 18.450.000.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn thỏa thuận với ngân hàng 20%/năm, niên hạn vay 20 năm Số tiền chi trả ngân hàng theo năm tính theo bảng sau: Trả nợ định Tiền trả lãi Tổng trả nợ hàng kỳ ngân hàng (Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) 18450 922,5 3690 4612,5 17527,5 922,5 3505,5 4428 16605 922,5 3321 4243,5 15682,5 922,5 3136,5 4059 14760 922,5 2952 3874,5 13837,5 922,5 2767,5 3690 12915 922,5 2583 3505,5 11992,5 922,5 2398,5 3321 11070 922,5 2214 3136,5 10 10147,5 922,5 2029,5 2952 11 9225 922,5 1845 2767,5 12 8302,5 922,5 1660,5 2583 13 7380 922,5 1476 2398,5 14 6457,5 922,5 1291,5 2214 15 5535 922,5 1107 2029,5 16 4612,5 922,5 922,5 1845 17 3690 922,5 738 1660,5 18 2767,5 922,5 553,5 1476 19 1845 922,5 369 1291,5 20 922,5 922,5 184,5 1107 Thời gian vận Tiền vay ngân hành (năm) Tổng SVTH:Phạm Tấn Hương 57195 Trang 116 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày Số tiền trả ngân hàng theo hàng tháng: T 57195000000  238312500VNĐ 20 * 12 Giá thành chi phí xử cho 1m3 nước thải: G T  Tvh 238312500  299000000   4477VNĐ Q * 30 4000 * 30 Vậy giá thành xử 1m3 nước thải là: 4477 VNĐ F DỰ TỐN CHO PHƯƠNG ÁN F.1 Chi phí đầu tư bản: Chi phí xây dựng STT Cơng trình Vật Thể Đơn Đơn giá Thành liệu tích vị (Triệu tiền VNĐ/m3) (Triệu VNĐ) 01 Bể lắng cát + Song BTCT 19 m3 95 chắn rác thô 02 Hầm bơm BTCT 49 m3 245 03 Bể điều hòa BTCT 200 m3 1000 04 Bể trộn BTCT m3 30 05 Bể phản ứng BTCT 33 m3 165 775 06 Bể lắng hóa BTCT 155 m 07 Bể Aeroten giá thể BTCT 480 m3 2400 07 Bể lắng sinh học BTCT 220 m3 1100 08 Mương khử trùng BTCT 75 m3 375 09 Bể nén bùn BTCT 35 m3 175 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 117 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày 10 Sân phơi cát Gạch 11 Nhà điều hành Gạch 65 m3 5 3.5 228 Tổng cộng T1 6600 Chi phí thiết bị: STT Tên thiết bị Vật liệu Sơ Đơn vị Đơn vị tính (Triệu VNĐ) lượng Đơn giá Thành tiền Bể lắng cát + Song chắn rác thô + Hầm bơm 01 Bơm cát chìm 20 20 5 150 450 40 40 KTZ 31.5 hãng Tsurumi Thông số: H 14m Q = 0.67m3/ phút N = 1.5kW U = 400V 02 Song chắn rác 03 Bơm Inox chìm TOS150B411 hãng Tsurumi Thơng số: N =11kW H = 20m Q =1.8m3/min D ống: 150mm Chắn rác tinh 04 Model 300S Inox - hãng ShinMaywa, Thép SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 118 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày thông số: Q=170m3/h Kích thước mặt lưới: L*B = 1300mm * 2280mm Kích thước khe:d = 1mm Bể điều hòa 05 Bơm cạn 3S80- 150 300 150 300 113 0.3 34 160/15R hãng Ebara Thông số: N=15kW H = 20.1m Q=180m3/h 06 Máy thổi khí RSS 125A hãng Hey-Wel Mechanical Co.,LTD, Thông số: N = 24.2kW H = 7m Q=13.6m3/min V=1560 r/min 07 Đĩa sục khí xốp Ecoflex-316 hãng Pro- SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 119 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày Equipment.Inc, D=320 mm Qkk=3-6m3/h 08 Cầu thang thép Bộ 30 30 Bộ 20 20 Bộ 5 Bộ 30 120 Bộ 30 60 chống gỉ Bể trộn 09 Moto khuấy RMS 90L hãng Att Electric and Machinery Pte., LTD Thông số: N=2.2kW V=2840 r/min U=380 V I=4.9 A 10 Cánh khuấy 11 Bơm hóa chất Inox trung hòa Model 003 SERIES 100 hãng Pulsafeeder Thông số: Q = 0.47 l/h H = 7bar N = 12.5W 12 Bơm phèn nhôm Model DC2A Series OMNI SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 120 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày hãng Pulsafeeder Thông số: Q = 22 l/h H = 10.3 bar N = 370W Trọng lượng: 5.8 kg 13 Bồn 500 L Composit 14 Bồn 1000L Composit 2 15 Thanh đỡ moto Thép mạ Bộ 2 kẽm Bể phản ứng 16 Moto khuấy RMS Bộ 15 30 Bộ 30 60 56-2 hãng Att Electric and Machinery Pte., LTD Thông số: N = 0.12kW V = 2710 r/min U = 380 V I = 0.47ª 17 Bơm polymer Model 024 SERIES 100 hãng Pulsafeeder Thông số: Q = 3.7 l/h SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 121 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày H = bar N = 12.5W Trọng lượng: 3.63 kg 18 Bồn 500 L Composit 1 19 Thanh đỡ moto Thép mạ Bộ kẽm Bể lắng hóa 20 21 Thanh đỡ ống Thép mạ trung tâm kẽm Cầu thang thép Bộ 2 Bộ 30 30 Bộ 10 20 20.8*2 m 0.2 8.5 20 80 200 800 chống gỉ 22 23 24 Ống trung tâm: D Thép mạ = 1.1m, dày 5mm kẽm Máng cưa, Thép mạ dày 2mm kẽm Bơm bùn cạn DWO 150M hãng Ebara Thông số: N = 1.1kW Q = 100 l/min H = 9.5m U = 200V Bể ASBC 25 Máy thổi khí RSS-200 hãng Hey-Wel Mechanical SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 122 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày Co., LTD Thông số: H = 7m N = 77kW V = 320 vòng/phút Q = 49.5m3/phút m3 26 Giá thể dính bám 27 Đĩa sục khí xốp Ecoflex- 288 0.5 144 952 0.3 190.4 Bộ 30 60 20 40 316 hãng ProEquipment.Inc, D=320 mm Qkk=3-6m3/h 28 Cầu thang thép chống gỉ Bể lắng sinh học 29 Moto quay gạt bùn RMS 90L hãng Att Electric and Machinery Pte., LTD Thông số: N=2.2kW V=2840 r/min U=380 V 30 Thanh gạt bùn 31 Bơm bùn dư tuần hoàn 20 80 bùn: DWO 400 hãng Ebara, thông số: Công suất động cơ: 3kW Lưu lượng: 57m3/h SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 123 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày Cột áp: H = 9.8m 32 Cầu thang thép chống gỉ 33 ống lắng trung tâm, D = Bộ 30 60 Inox 15 15 Thép mạ Bộ 25 50 1 20 20 Bộ 2 Inox Bộ 10 10 Thép mạ 10 m 0.2 3.5 2.2m, độ dày 3mm 34 Thanh đỡ ống trung tâm kẽm Mương khử trùng 35 Chọn bơm Model 200/260SERIES 200 hãng Pulsafeeder Thông số: Q=9.4 l/h H 8.5bar N= 37.5W Trọng lượng: 7.7kg 36 Bồn 500L Composit Bể nén bùn 37 Bơm bùn DWM 150M hãng Ebara, thông số: N = 1.1kW Q = 6m3/h H = 9.8m 38 Thanh đỡ ống trung tâm Thép mạ kẽm 39 Ống trung tâm: D = 0.25m, dày 5mm 40 Máng cưa, dày 2mm SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 124 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày kẽm 41 Cầu thang Thép mạ 2 700 700 kẽm 42 Máy ép bùn Tổng chi phí T2 4000 Tổng T1 + T2 = 6600 + 4000 = 10600 Triệu VNĐ Chi phí phụ kiện: STT Phụ kiện 01 Số Đơn lượng vị Hệ thống đường Đơn giá Thành tiền (Triệu VNĐ) Bộ 2.5%(T1+T2) 265 ống 02 Hệ thống điện Bộ 2.5%(T1+T2) 265 03 Chi phí lập dự án Lần 2.5%(T1+T2) 265 04 Thiết kế Lần 2.5%(T1+T2) 265 05 Nhân công Người 4%(T1+T2) 424 06 Đường nội M3 4000 4000 07 Tủ điện Bộ 500 1000 08 Hệ thống PCCC 10 Cột 10 100 09 Hệ thống đèn điện 10 15 150 10 Vận chuyển 10 Lần 20 200 11 Hồn cơng Lần 50 50 12 Nghiệm thu Lần 50 100 Tổng cộng T3 7084 Tổng đầu tư ban đầu: Ttđtbđ = T1 + T2 + T3 = 17684 triệu VNĐ F.2 Chi phí quản vận hành: Chi phí hóa chất: (xem phương án 1) T4 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 125 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày Chi phí điện năng: STT Tên thiết bị Công suất Số Thời Điện Đơn Thành lượng gian giá (NghìnVNĐ hoạt tiêu (VNĐ /ngày) động thụ /kWh) (kW) (h) Bể lắng cát+Hầm bơm 01 Bơm nước 11 264 1000 264 0.5 0.75 1000 0.75 chìm 02 Bơm cát 1.5 Bể điều hòa 03 Bơm nước 15 12 360 1000 360 12 580.8 1000 580.8 cạn 04 Máy thổi 24.2 khí Bể trộn 05 Bơm phèn 0.37 12 8.88 1000 8.88 nhôm 06 Moto khuấy 2.2 24 52.8 1000 52.8 07 Bơm hóa 12 0.6 1000 0.6 0.0125 chất trung hòa Bể phản ứng 08 Moto khuấy 0.12 24 5.76 1000 5.76 09 Bơm 12 0.3 1000 0.3 SVTH:Phạm Tấn Hương 0.0125 Trang 126 tiền Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Cơng suất 4000m3 /ngày polymer Bể lắng hóa 10 Bơm bùn 1.1 12 52.8 1000 52.8 3696 1000 4070.4 cạn Bể ASBC 11 Máy thổi 84.8 12 khí Bể lắng sinh học 12 Moto quay 2.2 24 105.6 1000 105.6 12 144 1000 144 2.22 1000 2.22 gạt bùn 13 Bơm bùn dư tuần hoàn bùn Mương khử trùng 14 Bơm 0.37 NaOCl Bể nén bùn 15 Bơm bùn 1.1 8.8 1000 8.8 16 Máy ép bùn 0.34 1.36 1000 2.72 Tổng cộng T5 5660 Chi phí nhân cơng vận hành:(Xem phương án 1): T6 Chi phí bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo dưỡng = 0.5% tổng chi phí đầu tư = 0.5*17684 Triệu VNĐ = 88.42Triệu VNĐ/năm Tổng chi phí vận hành bảo dưỡng: SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 127 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày Tvh = T4 + T5 + T6 + T7 =309 Triệu VNĐ/tháng F.3 Khấu hao tài sản: Tổng số tiền vay ban đầu: 17.684.000.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn thỏa thuận với ngân hàng 20%/năm, niên hạn vay 20 năm Số tiền chi trả ngân hàng theo năm tính theo bảng sau: Thời gian vận Tiền hành (năm) vay Trả ngân hàng định kỳ nợ Tiền trả lãi ngân Tổng trả nợ hàng (Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) 17684 884,2 3536,8 4421 16800 884,2 3360 4244,2 15916 884,2 3183,1 4067,3 15031 884,2 3006,3 3890,5 14147 884,2 2829,4 3713,6 13263 884,2 2652,6 3536,8 12379 884,2 2475,8 3360 11495 884,2 2298,9 3183,1 10610 884,2 2122,1 3006,3 10 9726,2 884,2 1945,2 2829,4 11 8842 884,2 1768,4 2652,6 12 7957,8 884,2 1591,6 2475,8 13 7073,6 884,2 1414,7 2298,9 14 6189,4 884,2 1237,9 2122,1 15 5305,2 884,2 1061 1945,2 16 4421 884,2 884,2 1768,4 17 3536,8 884,2 707,36 1591,6 18 2652,6 884,2 530,52 1414,7 19 1768,4 884,2 353,68 1237,9 SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 128 Thiết kế HTXLNT KCN Cái Mép-Công suất 4000m3 /ngày 20 884,2 884,2 176,84 Tổng 1061 54900 Số tiền trả ngân hàng theo hàng tháng: T 54900000000  228750000VNĐ 20 * 12 Giá thành chi phí xử cho 1m3 nước thải: G T  Tvh 228750000  309000000   4481VNĐ Q * 30 4000 * 30 Vậy giá thành xử 1m3 nước thải là: 4481VNĐ SVTH:Phạm Tấn Hương Trang 129
- Xem thêm -

Xem thêm: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP CÔNG SUẤT GIAI ĐOẠN I: 4000M 3 NGÀY” , “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP CÔNG SUẤT GIAI ĐOẠN I: 4000M 3 NGÀY”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay