NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN (TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG) TRÊN MÔ HÌNH HYBRID KỊ KHÍ USBF

90 27 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN (TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG) TRÊN HÌNH HYBRID KỊ KHÍ USBF Họ tên sinh viên: PHẠM QUỐC SỸ Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN (TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG) TRÊN HÌNH HYBRID KỊ KHÍ USBF Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 Giáo Viên Hướng Dẫn Giáo Viên Hướng Dẫn T.S Nguyễn Thị Thanh Phượng Th.S Phạm Trung Kiên Tháng 07/2011 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Phạm Quốc Sỹ MSSV: 07127133 Lớp: DH07MT Niên khóa: 2007 – 2011 Khoa: Mơi Trường Tài Nguyên Ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Tên đề tài: “Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn (từ mật rỉ đường) hình hybrid kị khí USBF” Nội dung khóa luận: - Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn (từ mật rỉ đường) hình hybrid kị khí USBF thu khả hồi khí sinh học BIOGAS Thời gian địa điểm thực hiện: Từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 Viện Môi Trường Tài Nguyên, Đại học Quốc Gia TP.HCM Giáo viên hướng dẫn: - Giáo viên hướng dẫn 1: T.S Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giáo viên hướng dẫn 2: Th.S Phạm Trung Kiên Nội dung yêu cầu khóa luận tốt nghiệp thơng qua Khoa Bộ Môn Ngày….Tháng….Năm… Ngày….Tháng….Năm… Ban chủ nhiệm khoa Giáo viên hướng dẫn Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN (TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG) TRÊN HÌNH HYBRID KỊ KHÍ USBF Tác giả PHẠM QUỐC SỸ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn GVHD1: T.S NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG GVHD2: Th.S PHẠM TRUNG KIÊN Tháng 07 năm 2011 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang i Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến hai người thầy, cô Nguyễn Thị Thanh Phượng thầy Phạm Trung Kiên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ đóng góp ý kiến quý báu suốt q trình tơi thực khố luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên – Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh ân cần dạy bảo, truyền đạt kiến thức, giải đáp thắc mắc kinh nghiệm sống bốn năm học, giúp có tảng để thực khố luận hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn đến anh chị công tác Viện Môi Trường Tài Nguyên tạo điều kiện, hướng dẫn giúp đỡ cho thực tập tốt nghiệp thực đề tài khố luận Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tập thể lớp DH07MT động viên, ủng hộ suốt trình tơi thực khố luận tốt nghiệp Người thực khoá luận Phạm Quốc Sỹ SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang ii Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Nghiên cứu hiệu xử nước thải cồn (mật rỉ đường) hình hybrid kị khí USBF” thực Viện Mơi Trường Tài Nguyên, Đại học quốc gia TP.HCM, thời gian thực từ 07/2010 đến tháng 04/2011 với mục tiêu bố trí thí nghiệm sau: - Nước thải cồn (từ mật rỉ đường) dạng nước thải ô nhiễm nồng độ hữu cao, COD đậm đặc lên tới 100000 mg/l Tính chất hóa nước thải đặc trưng với màu nâu đen, mùi hôi nồng, pH thấp, nhiệt độ cao, hàm lượng vô hữu cao Khi nước thải thải trực tiếp môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường hủy hoại tất hệ sinh thải xung quanh Tiến hành nghiên cứu xử nước thải rỉ mật hình quy phòng thí nghiệm, từ đưa thông số tối ưu để làm tiền đề phục vụ việc xử nước thải có nồng độ nhiễm hữu cao - Đánh giá khả xử nước thải cồn nói riêng nước thải có nồng độ nhiễm cao nói chung Bên cạnh giảm thiểu ô nhiễm môi trường thu hồi lại nguồn lượng từ khí sinh học q trình xử - hình nghiên cứu hai giai đoạn: Giai đoạn chạy thích nghi (với tải trọng thích nghi 1,5 kgCOD/m 3.ngày) giai đoạn tăng tải trọng (lần lược tải trọng nghiên cứu 3, 5, 8, 10, 12, 15 kgCOD/m3.ngày) khảo sát với nước thải cồn rượu nguyên thủy - Trong q trình chạy hình phân tích tiêu pH, COD, Độ kiềm, VFA, đo khí sinh ra,…để đánh giá khả xử nước thải hình lai hợp kị khí USBF Kết đạt sau: hình hoạt động ổn định sau khoảng tháng thích nghi tải trọng 1,5 kgCOD/m3.ngày, hiệu xử COD đạt 90% Sau tăng tải trọng 3, 5, 8, 10, 12, 15 kgCOD/m3.ngày hiệu xử COD đạt khoảng 50% – 82,1% Lượng khí sinh học sinh tăng dần theo tải trọng từ 7,56 – 36,8 lít khí/ngày, lượng khí SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang iii Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF CH4 chiếm khoảng 60,3% đến 69,5% Tải trọng có hiệu xử tối ưu lượng khí sinh tối ưu 10 kgCOD/m 3.ngày, hiệu xử 82,1% có dấu hiệu sốc tải trải trọng 12, 15 kgCOD/m 3.ngày hình hoạt động ổn định tải trọng cao SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang iv Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VIII DANH MỤC HÌNH VIII DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT XII CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.7 TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN RƯỢU VÀ GIỚI THIỆU CƠNG NGHỆ KỊ KHÍ LAI HỢP USBF 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN RƯỢU VÀ CÁC CƠNG NGHỆ XỬ ĐƯỢC ÁP DỤNG 2.1.1 Giới thiệu quy trình sản xuất cồn rượu 2.1.1.1 Nguyên liệu 2.1.1.2 Quy trình sản xuất 2.1.2 Đặc tính thành phần nước thải sản xuất cồn rượu 2.1.3 Tổng quan công nghệ xử nước thải sản xuất cồn nghiên cứu áp dụng 2.2 TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỊ KHÍ LAI HỢP USBF VÀ CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 12 2.2.1 Khái niệm yếu tố ảnh hưởng đến q trình kị khí 12 2.2.1.1 Khái niệm trình phân hủy kị khí 12 2.2.1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ 14 2.2.1.3 Ảnh hưởng pH 14 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang v Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 2.2.1.5 Ảnh hưởng nguyên tố vi lượng tỷ lệ chất dinh dưỡng 15 2.2.1.6 Ảnh hưởng tải trọng hữu 16 2.2.1.7 Ảnh hưởng chất rắn lơ lửng (SS) 16 2.2.2 Giới thiệu sơ lược hình kị khí lai hợp USBF 16 2.2.3 Cơ sở lựa chọn cơng nghệ sinh học kị khí USBF 17 CHƯƠNG HÌNH THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 ĐỘI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 18 3.1.1 Nước thải sản xuất cồn từ mật rỉ đường 18 3.1.2 Bùn nuôi cấy 18 3.1.3 Vật liệu lọc 18 3.2 TẢ HÌNH THÍ NGHIỆM 20 3.2.1 Cấu tạo hình 20 3.2.2 Nguyên tắc hoạt động 21 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 21 3.3.1 Điều kiện vận hành hình 21 3.3.2 Giai đoạn thích nghi 22 3.3.3 Giai đoạn tăng tải trọng 22 3.4 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM DỰ KIẾN 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 GIAI ĐOẠN THÍCH NGHI – THÍ NGHIỆM TN 33 4.2 GIAI ĐOẠN TĂNG TẢI TRỌNG – THÍ NGHIỆM T 35 4.2.1 Tải trọng kgCOD/m3.ngày 35 4.2.2 Tải trọng kgCOD/m3.ngày 38 4.2.3 Tải trọng kgCOD/m3.ngày 42 4.2.4 Tải trọng 10 kgCOD/m3.ngày 45 4.2.5 Tải trọng 12 kgCOD/m3.ngày 50 4.2.6 Tải trọng 15 kgCOD/m3.ngày 52 4.3 HÀM LƯỢNG KHÍ BIOGAS THU HỒI 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang vi Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 5.1 KẾT LUẬN 57 5.1.1 Đánh giá khả ứng dụng thực tế cơng nghệ sinh học kị khí USBF 57 5.1.2 Các mặt hạn chế 57 5.2 KIẾN NGHỊ 58 PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH 60 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHI TIẾT THEO TỪNG TẢI TRỌNG 62 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang vii Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF Tủ điều khiển tự động Bể chứa nước thải đầu vào Bơm lưu lượng nước thải Đồng hồ đo khí sinh học Hình 10: Mẫu đầu Bơm tuần hoàn lưu lượng SVTH: Phạm Quốc Sỹ Nước thải nguyên thủy Trang 61 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHI TIẾT THEO TỪNG TẢI TRỌNG * Giai đoạn thích nghi Hiệu STT Ngày vào Ngày pH vào pH COD vào COD suất (%) Tải trọng kgCOD/m3.ngày 12/07/10 07/08/10 7.33 7.3 40238 26218 34.84 1.55 13/07/10 08/08/10 7.01 7.05 40389 24620 39.04 1.55 14/07/10 09/08/10 7.21 7.12 41902 21092 49.66 1.61 15/07/10 10/08/10 7.03 7.48 40691 20221 50.31 1.57 16/07/10 11/08/10 6.87 6.91 38947 18034 53.7 1.5 17/07/10 12/08/10 7.1 7.19 41992 21673 48.39 1.62 18/07/10 13/08/10 7.15 7.32 40728 19027 53.28 1.57 19/07/10 14/08/10 7.42 7.58 39661 18262 53.95 1.53 20/07/10 15/08/10 6.83 7.11 40128 17201 57.13 1.54 10 21/07/10 16/08/10 7.11 7.27 36993 18026 51.27 1.42 11 22/07/10 17/08/10 7.01 7.18 42091 17120 59.33 1.62 12 23/07/10 18/08/10 7.03 7.24 40281 15027 62.69 1.55 13 24/07/10 19/08/10 7.18 7.28 40071 13036 67.47 1.54 14 25/07/10 20/08/10 7.02 7.16 39802 13921 65.02 1.53 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang 62 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 15 26/07/10 21/08/10 7.03 7.14 40358 12911 68.01 1.55 16 27/07/10 22/08/10 7.1 7.22 41772 11482 72.51 1.61 17 28/07/10 23/08/10 7.16 7.21 40559 11935 70.57 1.56 18 29/07/10 24/08/10 7.25 7.33 38972 11002 71.77 1.5 19 30/07/10 25/08/10 7.12 7.25 39024 10932 71.99 1.5 20 31/07/10 26/08/10 7.23 7.41 40209 9577 76.18 1.55 21 01/08/10 27/08/10 7.32 7.48 39667 10461 73.63 1.53 22 02/08/10 28/08/10 7.11 7.26 40295 9822 75.62 1.55 23 03/08/10 29/08/10 7.39 7.48 40201 8927 77.79 1.55 24 04/08/10 30/08/10 7.18 7.21 39703 8258 79.2 1.53 25 05/08/10 31/08/10 7.22 7.36 40266 8201 79.63 1.55 26 06/08/10 01/09/10 7.28 7.35 38910 7894 79.71 1.5 27 07/08/10 02/09/10 7.2 7.39 39065 7883 79.82 1.5 28 08/08/10 03/09/10 7.37 7.47 40122 7012 82.52 1.54 29 09/08/10 04/09/10 7.03 7.16 42067 7022 83.31 1.62 30 10/08/10 05/09/10 7.21 7.38 40881 6933 83.04 1.57 31 11/08/10 06/09/10 7.41 7.5 39027 6521 83.29 1.5 32 12/08/10 07/09/10 7.1 7.37 39804 6201 84.42 1.53 33 13/08/10 08/09/10 7.15 7.26 38973 6371 83.65 1.5 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang 63 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 34 14/08/10 09/09/10 7.26 7.34 40263 6210 84.58 1.55 35 15/08/10 10/09/10 7.17 7.29 39045 5620 85.61 1.5 36 16/08/10 11/09/10 7.22 7.48 40229 5601 86.08 1.55 37 17/08/10 12/09/10 7.13 7.27 40362 5791 85.65 1.55 38 18/08/10 13/09/10 7.27 7.39 41992 5601 86.66 1.62 39 19/08/10 14/09/10 6.98 7.15 40272 5591 86.12 1.55 40 20/08/10 15/09/10 7.08 7.35 40028 5510 86.23 1.54 41 21/08/10 16/09/10 6.88 7.31 40921 5306 87.03 1.57 42 22/08/10 17/09/10 7.17 7.28 39941 5323 86.67 1.54 43 23/08/10 18/09/10 7.15 7.32 39082 5366 86.27 1.5 44 24/08/10 19/09/10 6.9 7.21 39712 5402 86.4 1.53 45 25/08/10 20/09/10 6.96 7.3 38092 5287 86.12 1.47 46 26/08/10 21/09/10 7.22 7.38 42081 5134 87.8 1.62 47 27/08/10 22/09/10 7.19 7.4 39942 5071 87.3 1.54 48 28/08/10 23/09/10 7.1 7.48 39021 5012 87.16 1.5 49 29/08/10 24/09/10 7.26 7.52 40991 4903 88.04 1.58 50 30/08/10 25/09/10 6.98 7.31 39022 4906 87.43 1.5 51 31/08/10 26/09/10 7.21 7.54 40031 4879 87.81 1.54 52 01/09/10 27/09/10 7.13 7.28 40933 4839 88.18 1.57 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang 64 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 53 02/09/10 28/09/10 7.18 7.35 39045 4891 87.47 1.5 54 03/09/10 29/09/10 7.24 7.41 40180 4811 88.03 1.55 55 04/09/10 30/09/10 7.15 7.38 39021 4705 87.94 1.5 56 05/09/10 01/10/10 6.97 7.3 40276 4603 88.57 1.55 57 06/09/10 02/10/10 7.13 7.49 39021 4511 88.44 1.5 58 07/09/10 03/10/10 7.26 7.51 40922 4309 89.47 1.57 59 08/09/10 04/10/10 7.31 7.5 39018 4266 89.07 1.5 60 09/09/10 05/10/10 7.23 7.61 40792 4012 90.16 1.57 61 10/09/10 06/10/10 6.8 7.52 40078 3869 90.35 1.54 62 11/09/10 07/10/10 7.19 7.76 39011 3571 90.85 1.5 63 12/09/10 08/10/10 7.12 7.85 38027 3217 91.54 1.46 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang 65 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF * Giai đoạn tăng tải trọng: Theo dõi tải trọng 3kgCOD/m3.ngày theo ngày Ngày vào Ngày 13/09/10 26/09/10 14/09/10 27/09/10 15/09/10 28/09/10 16/09/10 29/09/10 17/09/10 30/09/10 18/09/10 01/10/10 19/09/10 02/10/10 20/09/10 03/10/10 21/09/10 04/10/10 22/09/10 05/10/10 23/09/10 06/10/10 24/09/10 07/10/10 25/09/10 08/10/10 26/09/10 09/10/10 SVTH: Phạm Quốc Sỹ pH vào pH COD vào COD Tải trọng Hiệu suất (kgCOD/m3.ngày) (%) Độ Độ kiềm kiềm vào 496 1056 VFA VFA vào Số liệu trùng với kết giai đoạn thích nghi 7.23 7.33 39045 18371 52.95 54.71 32.67 Trang 66 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 27/09/10 10/10/10 7.21 7.38 40562 17039 3.12 57.99 358 980 55.28 31.18 28/09/10 11/10/10 7.08 7.21 41920 18039 3.22 56.97 477 1135 53.85 31.82 29/09/10 12/10/10 7.33 7.4 38044 13902 2.93 63.46 398 1026 52.57 29.12 30/09/10 13/10/10 7.11 7.38 40677 14005 3.13 65.57 501 1104 51.71 01/10/10 14/10/10 7.19 7.29 39620 13950 3.05 64.79 525 1128 50.33 29.18 02/10/10 15/10/10 7.06 7.31 40126 11998 3.09 70.1 618 1165 51.52 28.11 03/10/10 16/10/10 7.2 7.44 40229 11362 3.09 71.76 590 1079 54.21 30.11 04/10/10 17/10/10 7.31 7.35 39809 9802 3.06 75.38 640 1201 53.6 05/10/10 18/10/10 7.15 7.26 40885 9300 3.15 77.25 710 1249 51.81 28.01 06/10/10 19/10/10 7.26 7.41 39801 8591 3.06 78.42 598 1206 51.12 25.78 07/10/10 20/10/10 7.03 7.24 40672 8092 3.13 80.1 619 1257 49.66 21.8 08/10/10 21/10/10 7.09 7.38 40624 8105 3.12 80.05 708 1307 49.29 17.6 28.8 29.54 Theo dõi tải trọng 3kgCOD/m3.ngày theo chiều cao SVTH: Phạm Quốc Sỹ Van COD (mg/l) HQXL COD (%) VFA (vào) 40624 29.23 21436 47.23316266 27.19 19270 52.56498622 32.42 12221 69.91679795 27.43 Trang 67 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 9578 76.42280425 23.39 (ra) 8105 80.04873966 17.6 COD COD Tải trọng Hiệu suất vào (kgCOD/m3.ngày) (%) Theo dõi tải trọng 5kgCOD/m3.ngày theo ngày Ngày vào Ngày pH vào pH Độ Độ kiềm kiềm vào VFA VFA vào 09/10/10 17/10/10 10/10/10 18/10/10 11/10/10 19/10/10 12/10/10 20/10/10 13/10/10 21/10/10 14/10/10 22/10/10 7.1 7.25 41056 18042 5.13 56.06 577 1207 50.22 37.89 15/10/10 23/10/10 7.07 7.16 42128 16004 5.27 62.01 690 1377 49.51 36.11 16/10/10 24/10/10 7.22 7.31 41059 17046 5.13 58.48 724 1790 50.66 36.09 17/10/10 25/10/10 7.18 7.32 40822 15293 5.1 62.54 673 1665 48.52 36.37 18/10/10 26/10/10 6.97 7.18 40799 14021 5.1 65.63 706 1705 49.21 35.81 19/10/10 27/10/10 7.2 7.3 41027 13559 5.13 66.95 754 1812 49.8 33.91 20/10/10 28/10/10 7.17 7.29 39953 11903 4.99 70.21 650 1768 50.1 33.01 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Số liệu trùng với kết tải trọng 3kgCOD/m3.ngày Trang 68 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 21/10/10 29/10/10 7.06 7.3 40263 10772 5.03 73.25 788 1709 49.68 31.72 22/10/10 30/10/10 7.14 7.28 41667 9901 5.21 76.24 790 1737 49.84 30.09 23/10/10 31/10/10 7.23 7.35 39233 8867 4.9 77.4 757 1815 51.47 28.11 24/10/10 01/11/10 7.29 7.4 40672 8241 5.08 79.74 735 1690 52.08 26.93 25/10/10 02/11/10 7.08 7.21 39817 8023 4.98 79.85 750 1716 48.91 25.01 26/10/10 03/11/10 7.16 7.31 41624 8312 5.2 80.03 725 1809 50.27 22.19 27/10/10 04/11/10 7.21 7.35 39024 8037 4.88 79.4 735 1835 48.76 19.01 28/10/10 05/11/10 7.11 7.38 40772 8235 5.1 79.8 746 1872 51.61 17.07 29/10/10 06/11/10 7.11 7.37 39001 7796 4.88 80.01 762 1875 49.82 16.95 Theo dõi tải trọng 5kgCOD/m3.ngày theo chiều cao SVTH: Phạm Quốc Sỹ Van COD (mg/l) HQXL COD (%) VFA (vào) 39001 29.22 19699 49.49103869 30.03 15891 59.2548909 36.65 11776 69.80590241 33.97 8549 78.08004923 27.49 (ra) 7796 80.01076895 16.95 Trang 69 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF Theo dõi tải trọng 8kgCOD/m3.ngày theo ngày COD COD Tải trọng Hiệu suất Độ kiềm Độ kiềm VFA VFA vào (kgCOD/m3.ngày) (%) vào vào 784 1982 52.12 28.81 57.18 759 1723 53.02 27.02 8.0486 57.92 732 1804 51.99 26.11 14033 7.9788 64.82 755 1902 52.01 25.12 40163 13021 8.0326 67.58 698 1912 53 24.03 7.18 39088 12009 7.8176 69.28 719 2043 54.36 23.16 6.98 7.21 40288 11923 8.0576 70.41 735 2122 55.13 23.29 14/10/10 7.14 7.32 40657 10023 8.1314 75.35 744 2034 51.68 21.09 10/11/10 15/10/10 7.1 7.35 39945 9362 7.989 76.56 739 2205 52.07 22.32 11/11/10 16/10/10 7.27 7.41 40122 8923 8.0244 77.76 744 2109 55.72 22.19 12/11/10 17/10/10 7.1 7.31 41088 8201 8.2176 80.04 782 2117 53.48 20.22 13/11/10 18/10/10 7.17 7.32 40225 8022 8.045 80.06 736 2168 52.19 19.92 14/11/10 19/10/10 7.18 7.41 41934 8198 8.3868 80.45 751 2270 50.23 19.47 Ngày vào Ngày 30/10/10 04/10/10 31/10/10 05/10/10 01/11/10 06/10/10 02/11/10 07/10/10 7.12 7.25 40556 17783 8.1112 56.15 03/11/10 08/10/10 7.06 7.21 39755 17022 7.951 04/11/10 09/10/10 7.18 7.28 40243 16934 05/11/10 10/10/10 7.21 7.37 39894 06/11/10 11/10/10 7.16 7.29 07/11/10 12/10/10 7.02 08/11/10 13/10/10 09/11/10 SVTH: Phạm Quốc Sỹ pH vào pH Số liệu trùng với kết tải trọng 5kgCOD/m 3.ngày Trang 70 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 15/11/10 20/10/10 7.15 7.35 40112 8022 8.0224 80 756 2169 51.08 18.98 16/11/10 21/10/10 7.18 7.39 40082 7802 8.0164 80.53 760 2269 53.82 19.76 Theo dõi tải trọng 8kgCOD/m3.ngày theo chiều cao Van SVTH: Phạm Quốc Sỹ COD (mg/l) HQXL COD (%) VFA (vào) 40082 36.02 22317 44.32164064 33.07 18708 53.32568235 41.15 10326 74.23781248 35.68 8645 78.43171498 26.53 (ra) 7802 80.53490345 19.76 Trang 71 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF Theo dõi tải trọng 10kgCOD/m3.ngày theo ngày COD COD Tải trọng Hiệu suất Độ kiềm Độ kiềm VFA VFA vào (kgCOD/m3.ngày) (%) vào vào 992 2236 54.78 32.9 60.51 1012 2401 55.98 31.02 9.757 64.64 883 2088 54.89 29.17 12045 10.058 70.06 920 2430 52.88 28.11 41774 10885 10.444 73.94 902 2506 51.28 27.66 7.32 40234 10229 10.059 74.58 1092 2822 54.92 26.89 7.25 7.4 40299 9892 10.075 75.45 863 2392 55.02 23.89 29/11/10 7.21 7.35 39982 8902 9.9955 77.73 950 2282 53.82 22.02 26/11/10 30/11/10 7.11 7.28 40887 8803 10.222 78.47 1055 2806 53.91 21.28 27/11/10 01/12/10 7.07 7.39 41821 8532 10.455 79.6 966 2673 55.02 20.11 28/11/10 02/12/10 7.16 7.32 42012 7802 10.503 81.43 852 2781 54.97 19.02 29/11/10 03/12/10 7.02 7.25 41065 7701 10.266 81.25 901 2801 53.07 18.19 30/11/10 04/12/10 7.15 7.33 41994 7723 10.499 81.61 843 2815 55.94 17.88 01/12/10 05/12/10 7.11 7.31 40274 7500 10.069 81.38 907 2897 54.16 17.92 02/12/10 06/12/10 7.18 7.34 39902 7192 9.9755 81.98 894 2783 54.22 15.98 Ngày vào Ngày 17/11/10 21/11/10 18/11/10 22/11/10 7.12 7.28 40229 17228 10.057 57.18 19/11/10 23/11/10 7.01 7.23 41029 16203 10.257 20/11/10 24/11/10 7.18 7.29 39028 13801 21/11/10 25/11/10 7.21 7.36 40230 22/11/10 26/11/10 7.26 7.41 23/11/10 27/11/10 7.17 24/11/10 28/11/10 25/11/10 SVTH: Phạm Quốc Sỹ pH vào pH Số liệu trùng với kết tải trọng 8kgCOD/m3.ngày Trang 72 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 03/12/10 07/12/10 7.12 7.41 40338 7208 10.085 82.13 1129 3081 55.7 15.85 Theo dõi tải trọng 10kgCOD/m3.ngày theo chiều cao Van COD (mg/l) HQXL COD (%) VFA (vào) 40338 34.01 15202 62.3878229 31.58 13286 67.10297982 39.55 8722 78.4272894 34.08 7528 81.35257078 27.94 (ra) 7208 82.13099311 15.85 Theo dõi tải trọng 12kgCOD/m3.ngày theo ngày Ngày vào Ngày pH vào pH COD vào COD Tải trọng (kgCOD/m3.ngày) Hiệu suất (%) Độ kiềm Độ kiềm vào 04/12/10 08/12/10 7.15 7.21 40023 24054 12.0081 39.9 930 1981 05/12/10 09/12/10 7.06 7.18 41882 22309 12.5659 46.73 1088 2033 06/12/10 10/12/10 7.14 7.22 39045 20371 11.7147 47.83 983 2072 07/12/10 11/12/10 7.22 7.3 40264 19882 12.0804 50.62 1032 2293 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang 73 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 08/12/10 12/12/10 7.28 7.33 40226 17823 12.069 55.69 1062 2403 09/12/10 13/12/10 7.17 7.29 39045 15614 11.7147 60.01 975 2730 10/12/10 14/12/10 7.21 7.2 39946 17950 11.985 55.06 992 2702 11/12/10 15/12/10 7.09 7.1 40852 21882 12.2568 46.44 1055 2566 12/12/10 16/12/10 7.29 7.17 41923 24810 12.5782 40.82 982 2609 13/12/10 17/12/10 7.05 6.92 39884 25246 11.9664 36.7 1077 2701 Theo dõi tải trọng 15kgCOD/m3.ngày theo ngày Ngày vào Ngày pH vào pH COD vào COD Tải trọng (kgCOD/m3.ngày) Hiệu suất (%) Độ kiềm Độ kiềm vào 14/12/10 17/12/10 7.22 7.25 41002 24077 15.3796 41.28 992 2018 15/12/10 18/12/10 7.28 7.31 40723 21283 15.2749 47.74 973 2013 16/12/10 19/12/10 7.3 7.38 40623 20367 15.2374 49.86 963 1993 17/12/10 20/12/10 7.12 7.29 39884 18995 14.9602 52.37 1082 2103 18/12/10 21/12/10 7.19 7.15 40721 23773 15.2742 41.62 1152 2116 19/12/10 22/12/10 7.07 7.08 40338 24729 15.1305 38.7 973 2102 20/12/10 23/12/10 7.1 7.19 39804 25661 14.9302 35.53 986 2071 21/12/10 24/12/10 7.24 7.22 38921 27451 14.599 29.47 1042 1896 SVTH: Phạm Quốc Sỹ Trang 74 Nghiên cứu hiệu xử nước thải sản xuất cồn hình hybrid kị khí USBF 22/12/10 25/12/10 SVTH: Phạm Quốc Sỹ 7.25 7.17 40027 28773 15.0139 28.12 1021 1892 Trang 75
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN (TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG) TRÊN MÔ HÌNH HYBRID KỊ KHÍ USBF , NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN (TỪ MẬT RỈ ĐƯỜNG) TRÊN MÔ HÌNH HYBRID KỊ KHÍ USBF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay