TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SINH KẾ CỘNG ðỒNG ðỊA PHƯƠNG TỪ HOẠT ðỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CỒN THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

80 20 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SINH KẾ CỘNG ðỒNG ðỊA PHƯƠNG TỪ HOẠT ðỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CỒN THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG Họ tên sinh viên: PHẠM CÔNG DANH Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 07/2011 TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SINH KẾ CỘNG ðỒNG ðỊA PHƯƠNG TỪ HOẠT ðỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CỒN THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG Tác giả PHẠM CƠNG DANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ QUỐC TUẤN Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc ñến cha mẹ tơi, cha mẹ người có cơng sinh thành, dưỡng dục tơi ngày tơi bước vào giảng ñường ñại học Cũng người ñã chu cấp tài động viên tinh thần suốt bốn năm học đại học xa nhà tơi Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, nhiệt tình giảng dạy truyền thụ kiến thức cho tơi suốt thời gian học tập Trường ðại học Nông Lâm Tp HCM ðặc biệt cảm ơn Giảng viên, Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn ñã bảo, hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn chị Quyên – Phó chủ tịch UBND Xã Thới Sơn, anh Tuấn – Trưởng ban huy quân Xã Thới Sơn, số anh chị khác công tác Xã Thới Sơn giúp đỡ tơi từ nơi ăn chốn ở, liên hệ cơng tác đến cung cấp tài liệu cần thiết; đồng thời cảm ơn đến Phòng Nghiệp vụ du lịch thuộc Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Tiền Giang nhiệt tình hỗ trợ mặt thông tin, tài liệu giúp thực tốt đề tài nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn ñến bạn bè thân hữu chia sẻ thơng tin, đóng góp ý kiến động viên tinh thần suốt q trình thực đề tài tơi ðặc biệt cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Phước, Võ Thanh Tùng lớp DH07DL, bạn Lưu Thị Bích Ngân lớp DH07MT hỗ trợ q trình khảo sát thực địa, thu thập thơng tin cho đề tài Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn người dân thân thiện, nồng hậu Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang có chia sẻ thơng tin, đóng góp ý kiến q báu, góp phần vào thành cơng đề tài nghiên cứu ii TĨM TẮT ðề tài nghiên cứu “Tìm hiểu thực trạng sinh kế cộng ñồng ñịa phương từ hoạt ñộng du lịch sinh thái Cồn Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang” ñược tiến hành từ tháng 12 năm 2010 ñến tháng 06 năm 2011 Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực ñịa ñiều tra bảng câu hỏi, ñề tài ñã thu ñược kết sau: - Sơ lược lịch sử hình thành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Khảo sát khái qt hóa thực trạng sinh kế cộng đồng địa phương từ hoạt ñộng du lịch sinh thái có cồn Thới Sơn - Chỉ tồn tại, hạn chế tiềm DLST cù lao Thới Sơn, từ đề xuất giải pháp phát triển DLST ñịa phương giai ñoạn iii Mục lục Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh mục hình ảnh viii Danh mục bảng biểu ix Chương MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giả thuyết nghiên cứu 1.5 Giới hạn ñề tài 1.6 ðóng góp ñề tài 1.7 Ý nghĩa thực tiễn ñề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử nghiên cứu 2.1.1 Các nghiên cứu DLST 2.1.2 Các nghiên cứu sinh kế cộng ñồng 2.2 Những khái niệm liên quan 2.2.1 Khái niệm sinh kế tài sản cho sinh kế 2.2.2 Cộng ñồng 2.2.3 Du lịch sinh thái 11 2.3 Tổng quan cồn Thới Sơn 14 iv 2.3.1 Ý nghĩa tên gọi 14 2.3.2 Lịch sử hình thành 14 2.3.3 Tình hình phát triển kinh tế 16 2.3.4 Tình hình xã hội 17 2.3.5 Hoạt ñộng du lịch sinh thái cồn Thới Sơn 20 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Phương pháp tiếp cận 28 3.2 Phương pháp thu thập thông tin 28 3.3 ðặc ñiểm mẫu 29 3.4 Phương pháp xử lý thông tin 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Hiện trạng sinh kế cộng ñồng từ hoạt ñộng du lịch 31 4.1.1 Ảnh hưởng du lịch ñến cộng ñồng ñịa phương 31 4.1.2 Các nhóm sinh kế 33 4.1.3 Mức ñộ sẵn sàng tham gia vào hoạt ñộng du lịch người dân 37 4.1.4 Mong muốn phát triển du lịch sinh thái tương lai 38 4.2 Khách du lịch ñến Thới Sơn 39 4.3 Tiềm phát triển du lịch sinh thái cồn Thới Sơn 42 4.3.1 Thuận lợi vị trí địa lý hạ tầng giao thông 42 4.3.2 Hệ sinh thái nông nghiệp miệt vườn ñặc thù 42 4.3.3 Mức ñộ sẵn sàng tham gia người dân 43 4.3.4 Các dự án phát triển du lịch có 43 4.3.5 Sức chứa du lịch 43 4.4 Các giải pháp phát triển du lịch sinh thái cho cồn Thới Sơn 43 4.4.1 Mục tiêu 43 4.4.2 Phân tích SWOT cho cồn Thới Sơn 44 4.4.3 Các giải pháp phát triển du lịch sinh thái cho cồn Thới Sơn 48 4.4.4 Các nhóm giải pháp chiến lược 51 v Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC vi Danh sách chữ viết tắt - ILO : International Labour Organization (Tổ chức lao ñộng quốc tế) - UBND: Ủy Ban Nhân Dân - VH – TT DL: Văn hóa – Thể thao Du lịch - DLST: Du lịch sinh thái - IEA: International Ecotourism Association (Hiệp hội du lịch sinh thái quốc tế) - VQG: Vườn Quốc Gia - THCS: Trung học sở - THPT: Trung học phổ thông - VSMT: Vệ sinh mơi trường - SWOT: Strengths (điểm mạnh); Weaknesses (ñiểm yếu); Opportunities (cơ hội); Threats (thách thức) - KDL: Khu du lịch - DL: Du lịch vii Danh mục hình ảnh Hình 2.1: Bản đồ vệ tinh xã Thới Sơn Hình 2.2: Một phần quy hoạch phát triển du lịch cù lao Thới Sơn Hình 2.3: Khu du lịch Thới Sơn I Hình 2.4: Nhà hàng Thới Sơn Hình 2.5: Rác thải bờ kênh Hình 4.1: Chèo đò chở khách tham quan Hình 4.2: Bày bán hàng lưu niệm Hình 4.3: Du khách thưởng thức trái Hình 4.4: Biểu diễn đờn ca tài tử Hình 4.5: Sản xuất kẹo dừa Hình 4.6: Sản xuất kẹo dừa Hình 4.7: Du khách thưởng thức trà mật ong Hình 4.8: Tát mương bắt cá Hình 4.9: Nướng cá sau bắt Hình 4.10: Du khách đến Thới Sơn theo đường Hình 4.11: Vườn ăn trái Hình 4.12: Một đoạn kênh bị thu hẹp Hình 4.13: Một tuyến tham quan Hình 4.14: Một bến đò chèo Hình 4.15: Một số công ty du lịch bến tàu du lịch Lạc Hồng viii Danh mục bảng biểu - Bảng 2.1: Các ngành kinh tế xã Thới Sơn - Bảng 2.2: Trình độ học vấn người dân xã Thới Sơn - Bảng 4.1: Tóm tắt phân tích SWOT cho du lịch Thới Sơn - Bảng 4.2: Tóm tắt giải pháp phát triển DLST cho cồn Thới Sơn Biểu đồ 2.1: Biểu đồ phát triển nơng nghiệp – Thương mại dịch vụ xã Thới Sơn Biểu ñồ 2.2: Biểu ñồ phát triển ngân sách – Cơ sở hạ tầng xã Thới Sơn Biểu ñồ 2.3: Tỉ lệ người ñộ tuổi lao ñộng xã Thới Sơn Biểu đồ 2.4: Thu nhập bình qn đầu người xã Thới Sơn Biều ñồ 2.5: Khách du lịch ñến Tiền Giang qua năm Biểu ñồ 2.6: Khách du lịch ñến Thới Sơn qua năm Biểu ñồ 4.1: Ảnh hưởng hoạt ñộng du lịch ñến ñời sống cộng ñồng ñịa phương Biểu ñồ 4.2: Những mặt bị ảnh hưởng hoạt ñộng du lịch Biểu ñồ 4.3: Loại hình sản phẩm/dịch vụ du lịch người dân cung cấp Biểu ñồ 4.4: Tỉ lệ tham gia vào hoạt ñộng DLST người dân ấp Thới Hòa Thới Bình Biểu đồ 4.5: Tỉ lệ tham gia vào hoạt ñộng DLST người dân ấp Thới Thạnh Thới Thuận Biểu ñồ 4.6: Tỉ lệ người dân muốn tham gia/tiếp tục tham gia cung cấp sản phẩm/dịch vụ du lịch Biểu ñồ 4.7: Tỉ lệ người dân mong muốn tiếp tục phát triển du lịch Biểu ñồ 4.8: Tỉ lệ người dân sẵn sàng chia sẻ lợi ích phát triển du lịch chung Biểu ñồ 4.9: Số lần du khách ñến với Cồn Thới Sơn Biểu ñồ 4.10: Thời gian lưu lại (dự kiến) Cồn Thới Sơn du khách Biểu ñồ 4.11: Cảm nhận chung du khách chuyến tham quan Cồn Thới Sơn Biểu ñồ 4.12: Hiểu biết du khách phát triển bền vững Biểu ñồ 4.13: Tỉ lệ du khách sẵn sàng giới thiệu KDL Thới Sơn cho bạn bè, người thân Biểu ñồ 4.14: Tỉ lệ du khách ủng hộ việc phát triển du lịch sinh thái ñịa phương ix Lập ñơn vị quản lý chuyên trách, “ñường dây nóng” để giải thỏa đáng kịp thời tranh chấp, tệ nạn du lịch phát sinh Khẩn trương ñẩy nhanh tiến ñộ dự án thuộc “Quy hoạch phát triển DLST cù lao Thới Sơn” ñã ñược UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Kiểm sốt chặt chẽ q trình thị hóa chuyển ñổi cấu ngành nghề ñịa bàn xã Thới Sơn nhằm hạn chế tới mức thấp tác ñộng tiêu cực ñối với ñặc trưng sinh thái vốn có 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ngô An, 2009 Tài liệu môn học “Du lịch sinh thái” Trường ðại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ) Trần Quốc Chính, 2009 Tìm hiểu sinh kế yếu tố ảnh hưởng ñến sinh kế người dân khu vực ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh ðồng Nai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp, ðại học Nông Lâm thành phố HCM, Việt Nam ðinh Quang Diệp, 2009 ðánh giá khả thu hút du lịch sinh thái khu bảo tồn lâm nghiệp tỉnh phía nam ðề tài cấp Bộ, ðại học Nơng Lâm thành phố HCM, Việt Nam Vũ Cao ðàm, 2007 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang, 2000 Phát triển cộng ñồng – Lý thuyết vận dụng Nxb Văn hóa thơng tin Nguyễn Thị Huyền, 2010 Ảnh hưởng hoạt động du lịch đến mơi trường số ñiểm du lịch tỉnh Tiền Giang ñề xuất giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Luận văn tốt nghiệp kỹ sư môi trường, ðại học Nông Lâm thành phố HCM, Việt Nam Phạm Trung Lương cộng sự, 2002 Du lịch sinh thái – Những vấn ñề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam Nxb Giáo dục Nguyễn Hữu Nhân, 2004 Phát triển cộng ñồng Nxb ðại học Quốc Gia Hà Nội UBND xã Thới Sơn, 2010 Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 Xã Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam 10 Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch Tiền Giang Báo cáo tổng kết hoạt ñộng năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011 ngành du lịch Tiền Giang Tiền Giang, Việt Nam Tiếng Anh 11 Keith W Sproule Community-Based Ecotourism Development: Identifying Partners in the Process Wildlife Preservation Trust International, Inc., 3400 Girard Avenue, Philadelphia, USA 57 12 Mohammad Shamsuddoha, University of Chittagong and Tasnuba, University of Science and Technology Chittagong, 2008 Change of Livelihood Due to Establishment of Sitakunda Eco Park 13 XU Fei-xiong and LIU Juan, 2006 On the advantages and approaches of the exploitation of artificial ecotourism scenic spots College of Tourism, Hunan Normal University, Changsha, China Tài liệu mạng 14 Nguyễn Phúc Nghiệp, 2007 Tản mạn vài ghi chép cù lao Thới Sơn.Tiền Giang, Việt Nam (Truy cập ngày 12 tháng năm 2011) 15 Minh Trí, 2007 Xứ Cồn Thới Sơn – hội mới, vận hội Tiền Giang, Việt Nam < http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=3&id=3849&idcha=998> (Truy cập ngày 12 tháng năm 2011) 16 Alexandru Nedelea, 2009 Ecotourism in Sustainability of a Developing Country University Suceava (Truy cập ngày tháng năm 2011) 17 Don Fuller, 2009 Ecotourism and Indigenous Micro-Enterprise Formation in Northern Australia Opportunities and Constraints < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1508247##> (Truy cập ngày tháng năm 2011) 18 Glenn Lavereck, 2009 Building Community Capacity for Locally Managed Ecotourism in Northern Thailand University of Auckland < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1365669##> (Truy cập ngày tháng năm 2011) 19 (Truy cập ngày tháng năm 2011) 58 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát cộng ñồng ñịa phương Nhận xét ảnh hưởng hoạt ñộng du lịch sinh thái Theo ơng/bà, hoạt động du lịch có ảnh hưởng ñến ñời sống cộng ñồng ñịa phương hay khơng? a Có b Khơng Nếu có, mặt bị ảnh hưởng hoạt ñộng du lịch? Tích cực Tiêu cực a Kinh tế địa phương   b An ninh trật tự   c Văn hóa   d An sinh xã hội   Những lợi ích cụ thể từ du lịch ñịa phương ñối với ông/bà? a Nâng cao thu nhập b Giải công việc lúc nông nhàn c Giao lưu văn hóa với du khách thập phương d Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… Ơng/bà chưa hài lòng điểm du lịch ñịa phương nay? a Vấn ñề mơi trường xuống cấp b Sự phiền tối từ du khách c Chỉ phận nhỏ cộng ñồng ñược hưởng lợi d Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… Cách khắc phục vấn ñề (câu 4) theo ý kiến riêng ơng/bà? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Sinh kế từ hoạt động du lịch Ơng/bà có tham gia cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho du lịch ñịa phương hay khơng? a ðã tham gia từ bỏ khơng đủ khả phục vụ b ðã tham gia từ bỏ khơng đảm bảo đời sống c ðang tham gia d Mong muốn tham gia khơng có cơng việc ổn định e Mong muốn tham gia ñể nâng cao thu thập Nếu trả lời (c) tiếp tục câu 7,8,9,10 Loại sản phẩm/dịch vụ ơng/bà cung cấp? a Vận chuyển hành khách b Cung cấp sản phẩm nông nghiệp c Nhân viên phục vụ d Hướng dẫn viên du lịch ñịa phương e Ý kiến khác…………………………………………………………………………………… Hình thức tham gia phục vụ du lịch ơng/bà? a Chính quy, phục vụ trực tiếp b Chính quy, phục vụ gián tiếp c Tự phát, phục vụ trực tiếp d Tự phát, phục vụ gián tiếp (Chính quy : hợp đồng với công ty du lịch) Thời gian tham gia ơng/bà? a Tồn thời gian b Bán thời gian 10 Vai trò việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ ơng/bà? a Là nguồn sinh kế b Thu nhập thêm Mức ñộ sẵn sàng tham gia vào hoạt động du lịch 11 Ơng/bà có muốn tham gia/tiếp tục tham gia cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho du lịch địa phương khơng? a Có b Khơng 12 Nếu có, loại sản phẩm dịch vụ ơng/bà muốn cung cấp? a Vận chuyển hành khách b Cung cấp sản phẩm nông nghiệp c Nhân viên phục vụ d Hướng dẫn viên du lịch ñịa phương e Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 13 Thế mạnh ông/bà cung cấp sản phẩm/dịch vụ (câu 12) gì? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 14 Tư liệu sản xuất ơng/bà là? a Phương tiện vận chuyển b Vườn ăn trái c Cơ sở sản xuất d Khơng có e Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 15 Tỉ lệ thu nhập từ du lịch so với hoạt động kinh tế khác ơng/bà là? a Khơng đáng kể b Dưới 20% c Từ 20 – 50% d Trên 50% e Gần 100% Mong muốn phát triển du lịch tương lai 16 Ơng/bà có mong muốn tăng tỉ trọng đóng góp du lịch địa phương tương lai hay khơng? a Có b Khơng 17 Theo ơng/bà, đóng vai trò quan trọng việc phát triển du lịch ñịa phương tương lai? a Chính quyền địa phương b Các cơng ty du lịch c Cộng ñồng ñịa phương d Tất thành phần e Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 18 Ông/bà hiểu phát triển bền vững? a Phát triển nhanh, thời gian ngắn b Phát triển mạnh, mang lại nguồn thu lớn c Phát triển lâu dài, ổn ñịnh qua nhiều hệ d Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 19 Theo ơng/bà, việc cấp bách cần làm để phát triển du lịch ñịa phương lâu dài là? a Xây dựng thêm sở vật chất hạ tầng b ðảm bảo vệ sinh môi trường c Tạo thêm nhiều hội việc làm ổn ñịnh cho người dân d Phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn e Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 20 Nếu phải chia sẻ phần lợi ích cho người khác ñịa phương ñể phát triển du lịch ñịa phương cách ổn định, lâu dài ơng/bà có sẵn sàng hay khơng? a Có b Khơng Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát khách du lịch I Thơng tin người vấn Họ tên: _ Giới tính: _ ðịa chỉ: ðộ tuổi ông/bà? a Dưới 18 b Từ 18 – 30 c Từ 30 – 60 d Từ 60 trở lên Nghề nghiệp ông/bà? a Học sinh, sinh viên b Nhân viên văn phòng c Thương gia d Cơng nhân e Nơng dân f Khác (ghi rõ)……………………………………………………………………………………… Ơng/bà biết đến Khu du lịch Cồn Thới Sơn thơng qua? a Báo chí, truyền hình b Internet c Cơng ty du lịch d Giới thiệu bạn bè, người thân e Khác (ghi rõ)……………………………………………………………………………………… Ơng/bà du lịch theo hình thức? a Mua tour công ty du lịch b ði tự túc Ơng/bà đến Cồn Thới Sơn lần? a Lần ñầu tiên b Lần thứ hai c Hơn hai lần Thành viên nhóm ơng/bà gồm có? a Một b Hai người c Từ ba ñến 10 người d Trên 10 người Mục ñích chuyến đến Cồn Thới Sơn ơng/bà? a Khơng có mục đích rõ ràng b Giải trí đơn c Khám phá vẻ đẹp sơng nước, miệt vườn d Khác (ghi rõ)……………………………………………………………………………………… Thời gian lưu lại (dự kiến) Cồn Thới Sơn ông/bà là? a Nửa ngày b Một ngày c Hai ngày trở lên II Thông tin khảo sát Nhận xét cảm quan Cồn Thới Sơn Cảm nhận chung ơng/bà chuyến là? a Tuyệt vời d Chưa hài lòng b Khá tốt e Khá tệ c Tạm ổn 10 Cảm nhận ông/bà cảnh quan Khu du lịch? a Tuyệt vời c Bình thường b Khá đẹp d Khơng có đặc sắc 11 Cảm nhận ông/bà sở vật chất, hạ tầng Khu du lịch? a Rất tốt c Có thể chấp nhận ñược b Khá tốt d Chưa tốt 12 Cảm nhận ông/bà chất lượng sản phẩm/dịch vụ Khu du lịch? a Rất tốt c Tạm ổn b Khá tốt d Chưa tốt 13 Cảm nhận ông/bà giá sản phẩm/dịch vụ Khu du lịch? a Rẻ c Có thể chấp nhận ñược b Bình thường d ðắt ñỏ 14 Cảm nhận ông/bà chất lượng môi trường Khu du lịch? a Rất tốt c Tạm ổn b Khá tốt d Chưa tốt 15 Cảm nhận ông/bà thái ñộ phục vụ nhân viên Khu du lịch? c Bình thường a Rất tốt b Khá tốt d Chưa tốt 16 Cảm nhận ơng/bà mức độ an tồn du khách Khu du lịch? a Rất an tồn c Bình thường b Khá tốt d Còn nhiều bất cập 17 Cảm nhận ơng/bà tính thân thiện cộng đồng địa phương Khu du lịch? a Rất thân thiện c Bình thường b Thân thiện d Khơng thân thiện Mong muốn cải thiện 18 Ơng bà hài lòng ñiểm Khu du lịch? a Vệ sinh mơi trường b Thái độ phục vụ nhân viên c Cảnh quan tự nhiên d Chất lượng sản phẩm/dịch vụ e Giá sản phẩm/dịch vụ f Khác (ghi rõ)………………………………………………………………………………… 19 Hướng giải vấn ñề (câu 18) theo ý kiến riêng ông/bà? Kiến thức du lịch sinh thái 20 Theo ông/bà, hoạt ñộng du lịch có ảnh hưởng ñến ñời sống cộng đồng địa phương hay khơng? a Có (ảnh hưởng tích cực) c Có (vừa tích cực vừa tiêu cực) b Có (ảnh hưởng tiêu cực) d Khơng 21 Theo ơng/bà, đóng vai trò quan trọng việc phát triển du lịch ñịa phương tương lai? a Chính quyền địa phương b Các cơng ty du lịch c Cộng ñồng ñịa phương d Tất thành phần e Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 22 Ông/bà hiểu phát triển bền vững? a Phát triển nhanh, thời gian ngắn b Phát triển mạnh, mang lại nguồn thu lớn c Phát triển lâu dài, ổn ñịnh qua nhiều hệ d Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… 23 Theo ơng/bà, việc quan trọng cần làm để phát triển du lịch ñịa phương lâu dài là? a Xây dựng thêm sở vật chất hạ tầng b ðảm bảo vệ sinh môi trường c Tạo thêm nhiều hội việc làm ổn ñịnh cho người dân d Phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn e Ý kiến khác……………………………………………………………………………………… Ý kiến đóng góp 24 Ơng/bà có dự định quay lại Cồn Thới Sơn tương lai hay khơng? a Có b Khơng 25 Ơng/bà có sẵn lòng giới thiệu KDL Cồn Thới Sơn cho người thân, bạn bè hay khơng? a Có b Khơng 26 Ơng/bà có ủng hộ việc phát triển du lịch sinh thái ñịa phương tương lai hay khơng? a Có b Khơng 27 Theo ơng/bà, cần phải làm để du lịch địa phương phát triển thu hút ñược nhiều khách du lịch tương lai? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Phụ lục 3: Ảnh hưởng DLST ñến cộng ñồng ñịa phương STT Câu hỏi Theo ông/bà, hoạt động du lịch có ảnh hưởng đến ñời sống cộng ñồng ñịa phương hay không? a Có b Khơng Nếu có, mặt bị ảnh hưởng hoạt ñộng du lịch? a Kinh tế ñịa phương b An ninh trật tự c Văn hóa d An sinh xã hội e Ý kiến khác Những lợi ích cụ thể từ du lịch địa phương ông/bà? a Nâng cao thu nhập b Giải cơng việc lúc nơng nhàn c Giao lưu văn hóa với du khách thập phương d Ý kiến khác Ông/bà chưa hài lòng điểm du lịch địa phương nay? a Vấn đề mơi trường xuống cấp b Sự phiền toái từ du khách c Chỉ phận nhỏ cộng ñồng ñược hưởng lợi d Ý kiến khác Số người Phần trăm trả lời (%) 71 91 48 0 29 62 0 37 35 31 45 11 40 19 24 52 67 Số người Phần trăm trả lời (%) 40 51 22 28 Phụ lục 4: Sinh kế từ hoạt ñộng du lịch STT Câu hỏi Ơng/bà có tham gia cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho du lịch ñịa phương hay khơng? a ðã tham gia từ bỏ khơng đủ khả phục vụ b ðã tham gia từ bỏ khơng đảm bảo đời sống c ðang tham gia (trả lời tiếp câu sau) d Mong muốn tham gia khơng có cơng việc ổn ñịnh e Mong muốn tham gia ñể nâng cao thu thập f Chưa tham gia không mong muốn tham gia Loại sản phẩm/dịch vụ ơng/bà cung cấp? a Vận chuyển hành khách b Cung cấp sản phẩm nông nghiệp c Nhân viên phục vụ d Hướng dẫn viên du lịch ñịa phương e Ý kiến khác Hình thức tham gia phục vụ du lịch ơng/bà? a Chính quy, phục vụ trực tiếp b Chính quy, phục vụ gián tiếp c Tự phát, phục vụ trực tiếp d Tự phát, phục vụ gián tiếp (chính quy: có hợp đồng với công ty du lịch) Thời gian tham gia ông/bà? a Tồn thời gian b Bán thời gian Vai trò việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ ông/bà? a Là nguồn sinh kế b Thu nhập thêm 18 10 0 12 45 25 0 30 21 15 53 38 27 13 68 32 25 15 63 37 Phụ lục 5: Mức ñộ sẵn sàng tham gia vào hoạt ñộng du lịch người dân STT Câu hỏi Ơng/bà có muốn tham gia/tiếp tục tham gia cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho du lịch địa phương khơng? a Có b Khơng Nếu có, loại sản phẩm dịch vụ ơng/bà muốn cung cấp? a Vận chuyển hành khách b Cung cấp sản phẩm nông nghiệp c Nhân viên phục vụ d Hướng dẫn viên du lịch ñịa phương e Ý kiến khác Tư liệu sản xuất ơng/bà là? a Phương tiện vận chuyển b Vườn ăn trái c Cơ sở sản xuất d Khơng có e Ý kiến khác Số người Phần trăm trả lời (%) 64 14 82 18 19 26 29 25 33 37 13 27 17 16 17 35 22 20 Phụ lục 6: Mong muốn phát triển du lịch tương lai người dân Thới Sơn STT Câu hỏi Ông/bà có mong muốn tăng tỉ trọng đóng góp du lịch địa phương tương lai hay khơng? a Có b Khơng Theo ơng/bà, đóng vai trò quan trọng việc phát triển du lịch ñịa phương tương lai? a Chính quyền địa phương b Các cơng ty du lịch c Cộng ñồng ñịa phương d Tất thành phần e Ý kiến khác Ông/bà hiểu phát triển bền vững? a Phát triển nhanh, thời gian ngắn b Phát triển mạnh, mang lại nguồn thu lớn c Phát triển lâu dài, ổn ñịnh qua nhiều hệ d Ý kiến khác Theo ơng/bà, việc cấp bách cần làm để phát triển du lịch ñịa phương lâu dài là? a Xây dựng thêm sở vật chất hạ tầng b ðảm bảo vệ sinh môi trường c Tạo thêm nhiều hội việc làm ổn ñịnh cho người dân d Phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn e Ý kiến khác Nếu phải chia sẻ phần lợi ích cho người khác ñịa phương ñể phát triển du lịch địa phương cách ổn định, lâu dài ơng/bà có sẵn sàng hay khơng? c Có d Khơng Số người Phần trăm trả lời (%) 75 96 13 23 18 16 17 30 10 23 20 68 87 16 21 21 27 29 10 37 64 14 82 18 Phụ lục 7: Thơng tin du khách đến Cồn Thới Sơn STT Câu hỏi ðộ tuổi ông/bà? a Dưới 18 b Từ 18 – 30 c Từ 30 – 60 d Từ 60 trở lên Nghề nghiệp ông/bà? a Học sinh, sinh viên b Nhân viên văn phòng c Thương gia d Công nhân e Nông dân f Khác Ơng/bà biết đến Khu du lịch Cồn Thới Sơn thơng qua? a Báo chí, truyền hình b Internet c Công ty du lịch d Giới thiệu bạn bè, người thân e Khác Ơng/bà du lịch theo hình thức? a Mua tour công ty du lịch b ði tự túc Ơng/bà đến Cồn Thới Sơn lần? a Lần ñầu tiên b Lần thứ hai c Hơn hai lần Thành viên nhóm ơng/bà gồm có? a Một b Hai người c Từ ba ñến 10 người d Trên 10 người Mục ñích chuyến đến Cồn Thới Sơn ơng/bà? a Khơng có mục đích rõ ràng b Giải trí đơn c Khám phá vẻ đẹp sơng nước, miệt vườn d Khác Thời gian lưu lại (dự kiến) Cồn Thới Sơn ông/bà là? a Nửa ngày b Một ngày c Hai ngày trở lên Số người Phần trăm trả lời (%) 30 15 17 55 28 31 10 57 18 11 24 21 44 40 13 41 13 76 24 42 6 78 11 11 0 19 35 0 35 65 19 30 35 55 23 29 42 54 Phụ lục 8: Nhận xét cảm quan du khách cồn Thới Sơn STT Câu hỏi Cảm nhận chung ơng/bà chuyến là? a Tuyệt vời b Khá tốt c Tạm ổn d Chưa hài lòng e Khá tệ Cảm nhận ơng/bà cảnh quan Khu du lịch? a Tuyệt vời b Khá đẹp c Bình thường d Khơng có đặc sắc Cảm nhận ông/bà sở vật chất, hạ tầng Khu du lịch? a Rất tốt b Khá tốt c Có thể chấp nhận d Chưa tốt Cảm nhận ông/bà chất lượng sản phẩm/dịch vụ Khu du lịch? a Rất tốt b Khá tốt c Tạm ổn d Chưa tốt Cảm nhận ông/bà giá sản phẩm/dịch vụ Khu du lịch? a Rẻ b Bình thường c Có thể chấp nhận d ðắt đỏ Cảm nhận ông/bà chất lượng môi trường Khu du lịch? a Rất tốt b Khá tốt c Tạm ổn d Chưa tốt Cảm nhận ông/bà thái ñộ phục vụ nhân viên Khu du lịch? a Rất tốt b Khá tốt c Bình thường d Chưa tốt Cảm nhận ơng/bà mức độ an tồn du khách Khu du lịch? a Rất an toàn 10 Số người Phần trăm trả lời (%) 11 28 20 52 17 7 37 13 68 17 27 17 50 32 29 16 54 30 10 32 11 19 59 20 25 13 17 46 24 13 16 25 11 30 46 20 17 b Khá tốt c Bình thường d Còn nhiều bất cập Cảm nhận ơng/bà tính thân thiện cộng ñồng ñịa phương Khu du lịch? a Rất thân thiện b Thân thiện c Bình thường d Khơng thân thiện 20 21 37 39 15 28 10 28 52 18 Số người Phần trăm trả lời (%) 28 20 52 37 11 29 11 20 54 51 94 11 20 15 13 14 14 26 26 Phụ lục 9: Kiến thức DLST du khách ñến Thới Sơn TT Câu hỏi Theo ơng/bà, hoạt động du lịch có ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng địa phương hay khơng? a Có (ảnh hưởng tích cực) b Có (ảnh hưởng tiêu cực) c Có (vừa tích cực vừa tiêu cực) d Khơng Theo ơng/bà, đóng vai trò quan trọng việc phát triển du lịch ñịa phương tương lai? a Chính quyền ñịa phương b Các cơng ty du lịch c Cộng đồng địa phương d Tất thành phần e Ý kiến khác Ông/bà hiểu phát triển bền vững? a Phát triển nhanh, thời gian ngắn b Phát triển mạnh, mang lại nguồn thu lớn c Phát triển lâu dài, ổn ñịnh qua nhiều hệ d Ý kiến khác Theo ông/bà, việc quan trọng cần làm ñể phát triển du lịch ñịa phương lâu dài là? a Xây dựng thêm sở vật chất hạ tầng b ðảm bảo vệ sinh môi trường c Tạo thêm nhiều hội việc làm ổn ñịnh cho người dân d Phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn e Ý kiến khác 11 Phụ lục 10: Sự ủng hộ du khách ñối với du lịch Thới Sơn STT Câu hỏi Ông/bà có dự định quay lại Cồn Thới Sơn tương lai hay khơng? a Có b Khơng Ơng/bà có sẵn lòng giới thiệu KDL Cồn Thới Sơn cho người thân, bạn bè hay khơng? a Có b Khơng Ông/bà có ủng hộ việc phát triển du lịch sinh thái địa phương tương lai hay khơng? a Có b Khơng 12 Số người Phần trăm trả lời (%) 45 83 17 46 85 15 53 98 ... ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh mục hình ảnh viii Danh mục bảng biểu ix Chương MỞ ðẦU ... HOẠT ðỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CỒN THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG Tác giả PHẠM CƠNG DANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn:... 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC vi Danh sách chữ viết tắt - ILO : International Labour Organization (Tổ chức lao ñộng quốc tế) - UBND:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SINH KẾ CỘNG ðỒNG ðỊA PHƯƠNG TỪ HOẠT ðỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CỒN THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG , TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SINH KẾ CỘNG ðỒNG ðỊA PHƯƠNG TỪ HOẠT ðỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI CỒN THỚI SƠN, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay