Bộ đề thi HKII lý 6, gia sư dạy kèm lớp 6

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com BỘ ĐỀ THI HK2 MÔN VẬT A THUYẾT: BÀI 16: RỊNG RỌC Ròng rọc cố định giúp làm đổi hướng lực kéo so với kéo trực tiếp Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật Ứng dụng: dùng để kéo thùng vữa lên cao, kéo nước từ giếng lên, cột cờ,… BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN: Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh Các chất rắn khác nở nhiệt khác (Nhơm nở nhiệt >Đồng nở nhiệt >Sắt) Áp dụng: cho ví dụ nở nhiệt chất rắn Khe hở đầu ray xe lửa Tháp Épphen cao thêm vào mùa hè,… BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG: Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt khác (Rượu nở nhiệt >dầu nở nhiệt >nước) Áp dụng: cho ví dụ nở nhiệt chất lỏng Đun ấm đầy bị tràn nước Khơng đóng chai nước thật đầy,… BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ: Chất khí nở nóng lên, co lại lạnh Các chất khí khác nở nhiệt giống Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn Áp dụng: cho ví dụ nở nhiệt chất khí: Nhúng bóng bàn bị bẹp vào nước nóng phồng lên Bánh xe bơm căng để trời bị nổ Chú ý: - Các chất nóng lên nở nghĩa thể tích (V) chúng tăng lên ,khối lượng(m), trọng lượng (P) chúng khơng đổi khối lượng riêng(D),trọng lượng riêng(d) giảm - Khi lạnh ngược lại - Riêng chất khí đựng bình kín dù làm lạnh hay nóng V,m, d, D chúng không thay đổi BÀI MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT: Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản gây lực lớn VD: Khinh khí cầu, nhiệt kế, rơle nhiệt bàn ủi, để khe hở đường ray xe lửa để không gây hư hỏng đường ray… Băng kép bị đốt nóng hay làm lạnh cong lại Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Khi bị đốt nóng: Băng kép cong phía kim loại giãn nở nhiệt Khi bị làm lạnh: Băng kép cong phía kim loại giãn nở nhiệt nhiều + Cấu tạo băng kép: Hai kim loại có chất khác tán chặt (gắn chặt chốt) với tạo thành băng kép Người ta ứng dụng tính chất băng kép vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện Áp dụng: ví dụ loại băng kép ứng dụng đời sống khoa học kĩ thuật Băng kép có bàn điện - - BÀI NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI: Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa dãn nở nhiệt chất Có nhiều loại nhiệt kế khác như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế… + Nhiệt kế y tế: Thường dùng để đo nhiệt độ thể người + Nhiệt kế thuỷ ngân: Thường dùng để đo nhiệt độ thí nghiệm + Nhiệt kế rượu: Thường dùng để đo nhiệt độ khí (thời tiết) Trong nhiệt giai Xenxiút: Nhiệt độ nước đá tan 0oC Nhiệt độ nước sôi 100oC Trong nhiệt giai Farenhai: Nhiệt độ nước đá tan 32oF Nhiệt độ nước sôi 212oF Trong nhiệt giai Kenvin: Nhiệt độ nước đá tan 273K Nhiệt độ nước sôi 373K BÀI SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC: – Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy – Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc Đặc điểm: - Phần lớn chất nóng chảy hay đơng đặc nhiệt độ định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong thời gian nóng chảy hay đơng đặc nhiệt độ vật không thay đổi Ứng dụng: Đúc đồng, luyện gang thép… BÀI SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ:  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay  Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ Đặc điểm: - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng - Ở nhiệt độ bình thường có tượng bay chất lỏng B BÀI TẬP: Cho biết trình đúc tượng đồng có q trình chuyển thể đồng ?( nêu rõ q trình chuyển thể) Có hỗn hợp vàng, đồng, bạc Em nêu phương án để tách riêng kim loại Cho biết: nhiệt độ nóng chảy vàng, kẽm bạc là: 10640C; 2320C; 9600C Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Hãy tìm ví dụ tượng bay hơi, ngưng tụ, nóng chảy, đơng đặc Để thu họach muối cho nước biển chảy vào ruộng muối ( nước nước biển bay hơi, muối đọng lại) cần thời tiết nào?Tại sao? Tại người ta dùng nhiệt độ nước đá tan làm mốc đo nhiệt độ? Tại nước hàn đới ( nước gần nam cực, bắc cực ) người ta thường dùng nhiệt kế rượu mà không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ khí quyển? Dựa vào dường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất chưa xác định tên để trả lời câu hỏi sau đây: a) Chất nóng chảy nhiệt độ nào? b) Thời gian nóng chảy kéo dài phút? c) Xác định tên chất Cho biết: nhiệt độ nóng chảy số chất: băng phiến, nước, thủy ngân là: 800C; 00C; -390C d) Trước nóng chảy, chất tồn thể nào? ĐÁP ÁN Sự nóng chảy: đồng rắn chuyển dần sang lỏng lò nung Sự đông đặc: đồng lỏng nguội dần khuôn đúc, chuyển sang thể rắn ( tượng đồng) Đun nóng liên tục hỗn hợp, đến 2320C, kẽm nóng chảy, thu kẽm nguyên chất (thể lỏng) Tiếp tục đun đến 9600C, bạc nóng chảy, thu bạc nguyên chất( thể lỏng) Sau thu kẽm bạc khối kim loại sót lại vàng, khơng cần đun đến 10640C để lấy vàng lỏng Ví dụ tượng nóng chảy : que kem tan, cục nước đá để ngồi trời nắng, đốt nóng nến,… Ví dụ tượng đơng đặc: đặt lon nước vào ngăn đá tủ lạnh, nước đóng thành băng,… Ví dụ tượng bay hơi: phơi quần áo, nước mưa đường biến Mặt trời xuất hiện,… Ví dụ tượng ngưng tụ: tạo thành mây, sương mù,… Để thu họach muối cho nước biển chảy vào ruộng muối ( nước nước biển bay hơi, muối đọng lại) cần thời tiết đầy nắng gió Vì tốc độ bay chất lỏng ngồi phụ thuộc diện tích mặt thống phụ thuộc nhiệt độ gió Người ta dùng nhiệt độ nước đá tan làm mốc đo nhiệt độ nhiệt độ xác định khơng đổi trình nước đá tan Ở nước hàn đới ( nước gần nam cực, bắc cực ) người ta thường dùng nhiệt kế rượu mà không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ khí vì: nhiệt độ đơng đặc rượu -1170C nhiệt độ đông đặc thủy ngân -390C, nhiệt độ khí xuống -390C thủy ngân bị đông đặc đo tiếp nhiệt độ; nhiệt kế rượu bình thường đo tiếp nhiệt độ khí a) Chất nóng chảy 00C Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com b) Thời gian nóng chảy kéo dài phút c) Xác định tên chất này: nước đá d) Trước nóng chảy, chất tồn thể rắn B/ CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG 1) Một lọ thuỷ tinh đậy nút thuỷ tinh, nút bị kẹt Hỏi phải mở nút cách nung nóng phần lọ thuỷ tình 2) Tại đun nước ta không nên đổ nước thật đầy? 3) Tai ta khơng đóng chai nước thật đầy? 4) Tại bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng lại phồng lên? 5) Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? 6) Trong việc đúc tượng đồng, có q trình chuyển thể đồng? 7) Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? 8) Hai nhiệt kế thuỷ ngân có bầu chứa lượng thuỷ ngân nhau, ống thuỷ tinh có tiết diện khác nhau, đặt hai nhiệt kệ vào nước sôi mực thuỷ ngân ống có dâng lên cao hay không? Tại sao? 9) Tại người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ khơng khí? 10) Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh 11) Tại nối ray đường ray người ta lại để khoảng hở nhỏ ray? 12) Một cầu nhơm, bị kẹt vòng sắt để tách cầu khỏi vòng học sinh đem hơ nóng cầu vòng Hỏi tách cầu hay không? Tại sao? 13) Nguời ta thường thả đèn trời dịp lễ hội khung nhẹ hình trụ bọc vải giấy, phía duới treo đèn (hoặc vật tẩm dầu dễ cháy) (xem hình bên) Tại đèn (hoặc vật tẩm dầu) đốt lên đèn trời bay lên cao? 14) Tại trồng chuối hay trồng mía người ta thường chặt bớt 15) Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm 16) Tại rượu (cồn) đựng chai khơng đậy nút cạn dần, đậy nút khơng cạn 17) Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ sau thời gian, mặt gương lại sáng trở lại 18) Tại máy sấy tóc lại làm cho tóc mau khơ? C/ MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Hãy đổi giá trị sau từ 0C sang 0F 200C, 250C, 300C, 370C, 420C, 500C, 600C; 00C; -50C; -250C Bài 2: Hãy xếp giá trị nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần 100C; 600F; 370C; 50C; 200F; 800F Bài 3: Hãy đổi giá trị sau từ 0F sang 0C 250F, 800F, 1370F, 00F, -50F; -250F Bài 4: Nguời ta đo thể tích mơt khối lượng khí nhiệt độ khác thu kết sau: Nhiệt độ (0C) 20 50 80 100 Thể tích (lít) 2,00 2,14 2,36 2,60 2,72 Hãy vẽ đường biểu diễn phụ thuộc thể tích vào nhiệt độ nhận xét hình dạng đường Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com - Trục nằm ngang trục nhiệt độ: 1cm (1 ô li vở) biểu diễn 100C - Trục thẳng đứng trục thể tích: 1cm (1 li vở) biểu diễn 0,2 lít Bài 5: Ta có bảng theo dõi nhiệt độ sau: Thời gian (giờ) 10 12 16 Nhiệt độ ( C) 250 270 290 310 300 a) Nhiệt độ thấp (theo bảng) lúc giờ? Nhiệt độ cao lúc b) Từ bảng vẽ đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ với trục: trục thẳng đứng nhiệt độ, trục nằm ngang thời gian Bài 6: Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào cốc thuỷ tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau Thời gian (phút) 10 12 14 16 18 20 Nhiệt độ ( C) -6 -3 -1 0 14 18 20 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b) Có tượng xảy nước đá từ phút thứ đến phút thứ 10? Bài 7: Hãy quan sát nhiệt kế sau cho biết GHĐ ĐCNN nhiệt kế Bài 8: Cho bảng số liệu sau thay đổi nhiệt độ của băng phiến bị đun nóng sau để nguội Thời 10 12 13 16 18 20 22 gian (phút) Nhiệt 50 65 75 80 80 90 85 80 80 75 70 60 độ (0C) a) Hãy vẽ đường biểu thay đổi nhiệt độ băng phiến? b) Băng phiến nóng chảy độ? c) Từ phút thứ băng phiến nóng chảy? d) Thời gian nóng chảy phút? e) Sự đơng đặc bắt đầu phút thứ mấy? nhiệt độ bao nhiêu? f) Thời gian đông đặc kéo dài phút? g) Hãy khoảng thời gian nhiệt độ băng phiến tăng, khoảng thời gian nhiệt độ băng phiến giảm BÀI TẬP ƠN TẬP HỌC KÌ II A Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời cho câu sau: 1.Máy đơn giản có tác dụng làm đổi hướng lực tác dụng là: A ròng rọc cố định B đòn bẩy C mặt phẳng nghiêng D ròng rọc động Khi làm lạnh vật rắn thì: A.thể tích khối lượng vật tăng B thể tích khối lượng riêng vật giảm C thể tích tăng khối lượng không đổi D khối lượng riêng vật tăng Khi đun nóng lượng chất lỏng : A khối lượng chất lỏng tăng B khối lượng riêng chất lỏng giảm C khối lượng trọng lượng điều tăng D trọng lượng chất lỏng tăng Khi làm lạnh lượng chất lỏng thì: A khối lượng chất lỏng tăng B thể tích chất lỏng tăng C khối lượng chất lỏng khơng thay đổi, thể tích giảm D khối lượng chất khơng thay đổi, thể tích tăng 5.Khi làm nóng lượng chất khí thì: A khối lượng riêng chất khí khơng đổi C khối lượng riêng chất khí giảm B khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng D khối lượng riêng chất khí tăng 18 290 Gia Tài Năng Việt a b c d e a https://giasudaykem.com 6.Trong câu sau, câu phát biểu sai là: A chất lỏng nở nóng lên co lại lạnh B chất lỏng khác nở nhiệt khác C làm nóng lượng chất lỏng, khối lượng khối chất lỏng khơng thay đổi D chất khí khác nở nhiệt khác 7.Trong cách xếp chất nở nhiệt từ tới nhiều, cách xếp là: A rắn, lỏng, khí B rắn, khí, lỏng C khí, lỏng, rắn D khí, rắn, lỏng 8.Nhiệt kế dầu dụng cụ chế tạo dựa nguyên tắc : A nở nhiệt chất rắn C nở nhiệt chất khí B nở nhiệt chất lỏng D nở nhiệt chất 9.khi lợp nhà tơn, người ta đóng đinh đầu đầu để tự để : A tiết kiệm đinh B tôn không bị thủng nhiều lỗ C tiết kiệm thời gian đóng D tơn dễ dàng co dãn nhiệt 10.Khi mở lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta : A hơ nóng nút B hơ nóng cổ lọ C hơ nóng nút cổ lọ D hơ nóng đáy lọ 11 Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng phồng lên vì: A vỏ bóng bàn nóng lên nở B vỏ bóng bàn bị nóng mềm bóng phồng lên C khơng khí bóng bàn nóng lên nở D nước tràn qua khe hở vào bóng bàn 12.Chỗ tiếp nối ray đường sắt lại có khe hở vì: A khơng thể hàn ray lại C nhiệt độ tăng ray dài B để lắp ray dễ dàng D.chiều dài ray không đủ 13 Nhiệt kế đo nhiệt độ nước sôi là: A nhiệt kế dầu C nhiệt kế thủy ngân B nhiệt kế rượu D.nhiệt kế dầu công nghệ pha màu 14 Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế y tế : A.100o C B 42o C C 37o C D 20o C 15 Các nha sĩ khun khơng nên ăn thức ăn q nóng vì: A.răng dễ bị sâu B.răng dễ bị nứt C dễ vỡ D dễ rụng 16 Trong nhiệt kế dây, Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ thể người là: A nhiệt kế thủy ngân C nhiệt kế rượu B nhiệt kế dầu D nhiệt kế y tế 17.Khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu tra vì: A chu vi khâu lớn chu vi cán dao C khâu co dãn nhiệt B chu vi khâu nhỏ chu vi cán dao D lí khác 18.Chất lỏng khơng dùng để chế tạo nhiệt kế là: A thủy ngân B rượu pha màu đỏ C nước pha màu đỏ D dầu công nghệ pha màu đỏ 19.Khi đưa nhiệt độ đồng từ 30oC xuống 5oC, đồng sẽ: A co lại B nở C giảm khối lượng D tăng thể tích 20 Cho nhiệt kế hình Giới hạn đo nhiệt kế là: A 500C B 1200C C từ -200C đến 500C D từ 00C đến 1200C B Câu hỏi điền khuyết Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Có cầu khơng thả lọt vòng kim loại, muốn cầu thả lọt vòng kim loại ta phải …………… vòng kim loại để ………, ta phải …………… cầu để ………… Khi nung nóng ………… cầu tăng lên, ngược lại ………… ………… ………… Chất rắn ……… nóng lên, co lại ……… Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày, ………… tăng lên đột ngột làm thủy tinh ……… đột ngột không đồng đều, kết ly thủy tinh bị nứt Các chất rắn khác ……………… khác Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi đun nước ta không nên đổ đầy ấm đun ………… tăng lên làm cho nước ấm ……… nước bị …… Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com b Người ta khơng đóng chai nước thật đầy vận chuyển lưu trữ nhiệt độ ………… làm cho nước nở ra, đong đầy nước khơng chỗ để ……… , kết làm chai ……… c Chất lỏng nở ………… co lại ………… d Các chất lỏng ………… ……………… khác Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Chất khí ……… nóng lên, ……… lạnh b Các chất khí …………… nở nhiệt …………… c Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ………… nở nhiệt nhiều nhất, ………… nở nhiệt d Khối lượng riêng khơng khí khí ……………… nhiệt độ tăng thể tích khơng khí ……… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Sự co dãn nhiệt bị …………… gây ……………… Vì mà chỗ tiếp nối đầu ray phải để ………………, đầu cầu thép phải đặt ………………… b Băng kép gồm …………… có chất …………… tán chặt vào với Khi bị nung nóng hay làm lạnh kim loại khác ………………… khác nên băng kép bị ………Do người ta ứng dụng tính chất vào việc ………………………………… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Để đo nhiệt độ người ta dùng ……………Các chất lỏng thường dùng để chế tạo dụng cụ ……… ……………… Nhiệt kế họat động dựa tượng ………………………… chất b Trong nhiệt giai Celcius, nhiệt độ nước đá tan ………, nước sôi ……… Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ nước đá tan ………, nước sôi …… c Ngoài nhiệt giai Celcius Fahrenheit người ta dùng nhiệt giai ……… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Sự chuyển từ ………… sang ………… gọi nóng chảy Sự chuyển từ ………… sang thể ………… gọi đông đặc b Phần lớn chất nóng chảy …………… nhiệt độ …………… Nhiệt độ gọi …………………… Nhiệt độ ……………… chất khác …………… c Trong nóng chảy nhiệt độ chất ………………… ta tiếp tục ……………… Tương tự, đông đặc ………… chất ………………… ta tiếp tục …………………… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Sự chuyển từ thể ……… sang thể ……… gọi bay Sự bay xảy ……………… chất lỏng b ………… bay chất lỏng phụ thuộc vào …………, …… …………………………… chất lỏng c Sự chuyển từ thể ……… sang thể ……… gọi ngưng tụ Đây trình ngược trình …………… Sự ngưng tụ xảy ……………… nhiệt độ …………… Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: a Mỗi chất lỏng sơi ……………………… Nhiệt độ gọi ……………… b Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ chất lỏng ……………………… c Sự sơi q trình chuyển ……, q trình chuyển từ …………… sang ………… d Sự sôi ………… diễn ……………… chất lỏng lẫn ……………… chất lỏng e Nước sôi nhiệt độ ……… Nhiệt độ gọi ……………… nước Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ ………………… f Ở nhiệt độ cao nhiệt độ sôi chất tồn thể ………; nhiệt độ thấp nhiệt độ sôi, cao nhiệt độ nóng chảy chất tồn thể …… thể ……… C TỰ LUẬN: Câu 1.Dùng ròng rọc động có tác dụng gì? Câu Dùng ròng rọc động để kéo vật có khối lượng 50 kg lên cao phải kéo lực F có cường độ NuiTơn? Câu Kể tên loại nhiệt kế mà em học? Cho biết tác dụng loại nhiệt kế đó? Câu Tại đun nước ta không nên đổ nước đầy ấm? Câu Sau bảng theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất đun nóng liên tục Thời gian ( phút ) 10 12 14 16 Nhiệt độ ( oC ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b Có tượng xảy từ phút 12 đến phút 16 ? Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com chất tồn thể nào? c Chất lỏng có tên gọi ? Câu 6: a Thế bay hơi? b Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? c Nêu ví dụ minh hoạ tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 7:a Thế nóng chảy? b Nêu đặc điểm nhiệt độ q trình nóng chảy chất rắn? Câu : Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm? Câu Cho bảng số liệu sau: Thời gian(phút) Nhiệt độ(0C) -6 -4 -3 -2 0 Vẽ đường biểu diễn phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian Câu 10 Khi đun nóng liên tục nhiệt độ cục nước đá đựng cốc thay đổi theo thời gian sau: Thời gian (phút) 10 12 14 16 18 Nhiệt độ(0C) 0 20 40 60 80 100 100 100 Hãy vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II I.Trắc nghiệm.(3đ) Câu 1.(1,5đ) Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: A.Chất rắn nở nhiệt …………… chất lỏng.Chất lỏng nở nhiệt ………… chất……… B.Nhiệt độ 0oC nhiệt giai ……………….tương ứng với nhiệt độ ……….trong nhiệt giai Farenhai C.Băng phiến nóng chảy ở…… Nhiệt độ gọi là……… Câu 2(1.5đ) Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A Khối lượng chất lỏng tăng B Khối lượng chất lỏng giảm B Khối lượng riêng chất lỏng tăng D Khối lượng riêng chất lỏng giảm II.Tự luận.( 7đ) Câu (2đ).Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? Câu 4.(2đ)Tại rót nước nóng khỏi phích nước đậy nút lại nút bị bật ra? Làm để tránh tượng Câu 5.(3đ)Cho bảng theo dõi nóng chảy băng phiến Thời gian đun ( phút) Nhiệt độ (oC) 72 80 80 84 Hãy vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian Băng phiến.Mô tả tượng khoảng thời gian ĐÁP ÁN MÔN VẬT Học kì II Năm học 2010-2011 I.Trắc nghiệm (3đ) Câu 1.(1,5đ) A.Ít hơn; nhiều hơn; rắn (hoặc hơn, khí) B.Xenxiút; 320F C.80oC; nhiệt độ nóng chảy Câu 2.(1,5đ) D Khối lượng riêng chất lỏng giảm II.Tự luận.(7đ) Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu 3.(2đ) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố Nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống chất lỏng Câu 4.(2đ).Khi rót nước nóng khỏi phích ,có lượng khơng khí ngồi tràn vào phích.Nếu đậy nút lượng khơng khí bị nước phích làm cho nóng lên ,nở làm bật nút phích Để tránh tượng ,không nên đậy nút lại mà chờ cho lượng khơng khí tràn vào phích nóng lên ,nở ngồi phần đóng nút lại Câu 5.(3đ) Vẽ đường biểu diễn Nhiệt độ (0C) Từ đến phút : Băng phiến rắn nóng lên Từ đến phút: Băng phiến rắn nóng lên Từ đến phút : Băng phiến rắn nóng chảy Từ đến phút : Băng phiến nóng lên 84 80 76 72 TG(phút) Đề I Câu : (1,5đ) a) So sánh nở nhiệt chất rắn, chất lỏng chất khí ? b)Khi đo nhiệt độ thể ta dùng loại nhiệt kế nào? Câu : (1,5đ) Hãy nêu tác dụng đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng? Nêu ví dụ ứng dụng mặt phẳng nghiêng? Câu : (1,5đ) Trong việc làm bấc tượng đồng có q trình chuyển thể ? Câu : (3,5đ) a) Giải thích tạo thành giọt nước đọng vào ban đêm ? b) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? c) Tại trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt ? Câu : (2,0đ) Nêu đặc điểm sôi ? Đề II: Câu : (1,5đ) Hãy kể tên loại ròng rọc nêu ứng dụng mổi loại? Câu 2(1,5đ) a) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần nở nhiệt chất: chất rắn, chất lỏng chất khí ? b) Nhiệt kế y tế dùng để làm ? Câu : (1,5đ)Trong việc đúc mâm nhơm có trình chuyển thể ? Câu : (1,5đ) Nêu đặc điểm sôi ? Câu : (3,5đ) a) Giải thích ta chọn nước đá tan để lam mốc đo nhiệt độ? b) Tại trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt ? c) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? C Đáp án biểu điểm: ĐềI Câu 1: a) Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (1điểm) b) Để đo nhiệt độ thể người dùng Nhiệt kế y tế (0,5điểm) Câu 2: Dùng đòn bẩy ta thay đổi lực theo ý muốn (0,5điểm) Dùng mặt phẳng nghiêng cho ta lợi lực (0,5điểm) Ví dụ nâng vật nặng lên sàn xe ta phải tạo mặt phẳng nghiêng (0,5điểm) Câu 3: Trong việc đúc đồng có q trình chuyển thể sau: - Q trình nóng chảy lò đun (0,75 điểm) - Q trình đơng đặc khn đúc (0,75 điểm) Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu 4: a) Ban đêm nhiệt độ thấp, nước khơng khí ngưng tụ thành giọt nước đọng (1,25 điểm) b) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng (1,25 điểm) c) Khi trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt để giảm thoát nước bề mặt (1điểm) Câu 5: Đặc điểm sôi : - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định gọi nhiệt độ sôi (1,0điểm) - Trong suốt trình sơi nhiệt độ chất lỏng khơng thay đổi (1,0 điểm ĐềII Câu 1: Có loại ròng rọc (0,5điểm) Ròng rọc cố dịnh nhằm thay đổi dược hướng lực (0,5điểm) Ròng rọc cố động nhằm thay đổi dược độ lớn lực (0,5điểm) Câu 2: a) Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (1điểm) b) Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể người (0,5điểm) Câu 3: Trong việc đúc nhơm có q trình chuyển thể sau: - Q trình nóng chảy lò đun (0,75 điểm) - Q trình đơng đặc khuôn đúc (0,75 điểm) Câu 3: Đặc điểm sôi : - Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định gọi nhiệt độ sôi (1,0điểm) - Trong suốt q trình sơi nhiệt độ chất lỏng không thay đổi (1,0 điểm Câu 4: a) Ban đêm nhiệt độ thấp, nước khơng khí ngưng tụ thành giọt nước đọng (1,25 điểm) b) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng (1,25 điểm) c) Khi trồng chuối, trồng mía người ta phải phạt bớt để giảm thoát nước bề mặt Trường THCS Lê Q Đơn Phòng GD Huyện Vĩnh Cửu ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ VẬT NĂM HỌC: 2006-2007 Đề: I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: 1.Các câu sau, câu không a.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng lực b.Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi độ lớn lực c Ròng rọc động có tác dụng làm đổi độ lớn lực d Ròng rọc động có tác dụng làm đổi hướng lực 2.Hiện tượng sau xảy nung nóng lượng chất lỏng a.Thể tích chất lỏng tăng c.Trọng lượng chất lỏng tăng b Thể tích chất lỏng giảm d.Khối lượng chất lỏng tăng 3.Mỗi độ …………bằng độ nhiệt giai Xenxiut a nhiệt giai Farenhai c nhiệt giai Kenvin b nhiệt kế thủy ngân d nhiệt kế rượu 4.Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau, cách xếp đúng: a Khí ơxi, sắt, rượu b Rượu, khí ơxi, sắt c Khí ơxi, rượu, sắt d Rượu, sắt, khí ơxi B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com 1.Nhiệt kế y tế dùng để đo…………Nhiệt kế rượu dùng để đo………… 2.Khi nhiệt độ tăng thể tích vật……,còn khối lượng riêng vật ……… C.Câu ghép đơi 1.Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng A.tự động đóng ngắt mạch điện 2.Băng kép dùng để B.là thang nhiệt độ 3.Nhiệt giai C.đo nhiệt độ 4.Nhiệt kế dùng để D.thì phồng lên D.Trong câu sau câu đúng, câu sai Băng kép bị đốt nóng hay làm lạnh cong lại Đ S 2.Chất rắn nóng lên hay lạnh co lại Đ S Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên Đ S II.Tự luận: 1.Hãy tính xem 500C 0F ? 2.Hai nhiệt kế có bầu chứa lượng thuỷ ngân nhau, ống thủy tinh nhiệt kế có tiết diện lớn ống thuỷ tinh nhiệt kế Khi đặt nhiệt kế vào nước sơi mực thuỷ ngân hai ống có dâng cao khơng? Tại sao? 3.Một bình cầu cổ dài đựng nước, úp miệng xuống chậu hình vẽ Nếu nhiệt độ thay đổi, mực nước bình thay đổi theo nhiệt độ ? ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ VẬT 6.( 2006-2007) I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án đúng: (1 điểm) b a 3.c 4.c B.Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) nhiệt độ thể, nhiệt độ khí tăng, giảm C.Câu ghép đôi: (1 điểm) 1-D 2-A 3-B 4-C D.Trong câu sau câu đúng, câu sai: (1 điểm) 1- Đ 2- S 3-Đ 4-Đ II.Tự luận: 500C = 00C + 500C = 320F + 50*1.80F = 1220F (2 điểm) Khơng Vì thể tích thủy ngân hai nhiệt kế tăng lên nhau, nên ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân dâng cao (2 điểm) *Nhiệt độ tăng: khơng khí bình nở ra, đẩy mực nước xuống *Nhiệt độ giảm: khơng khí bình co lại, mực nước dâng lên bình (2 điểm) ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT NĂM HỌC: 2006-2007 I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Để nâng vật nặng có khối lượng 30kg, ta nên dùng hệ thống ròng rọc để lực kéo Fkéo< 300N: a b c d 2.Hiện tượng sau xảy hơ nóng khơng khí đựng bình kín: a.Thể tích khơng khí tăng b.Khối lượng riêng khơng khí tăng c.Khối lượng riêng khơng khí giảm d.Cả tượng không xảy 3.Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau, cách xếp đúng: a Khí ôxi, sắt, rượu b Rượu, khí ơxi, sắt c Khí ơxi, rượu, sắt d Rượu, sắt, khí ơxi B Chọn từ thích hợp điền vào trống: 1.Chất rắn co dãn nhiệt bị ngăn cản có thể……………… ……… 2.Khi nhiệt độ tăng thì……….của vật tăng,còn khối lượng vật khơng đổi 3.Mỗi chất nóng chảy …………… nhiệt độ C C âu ghép đôi: Sự bay a Là chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Sự nóng chảy b Là chuyển từ thể lỏng sang thể Sự đông đặc c Là chuyển từ thể lỏng sang thể rắn D Chọn câu đúng, sai: OoC ứng với 32K 273oF Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên Tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống chất lỏng II Tự luận Hãy tính xem: 40oC = ? oF Những ngày trời nóng gắt, để xe đạp nắng, xe hay bị xẹp lốp, chí nổ lốp, em giải thích sao? Sau bảng theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất đun nóng liên tục Thời gian ( phút ) 10 12 14 16 o Nhiệt độ ( C ) 20 30 40 50 60 70 80 80 80 a Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b Có tượng xảy từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn thể nào? c Chất lỏng có tên gọi ? ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ VẬT 6.( 2006-2007) I Trắc nghiệm ( đ ) Gia Tài Năng Việt A 1.b 2.d B Thể tích Đơng đặc Gây lực lớn C 1+b 2+a D 1-S 2- Đ https://giasudaykem.com 3.c 3+c 3- Đ II ( đ ) 40oC = OoC + 40oC = 32oF + 40x1,8oF = 32 oF + 72 oF = 104 oF 2.( đ ) Khi để xe đạp ngồi nắng, khơng khí ruột xe nở ra, chui qua miếng vá ngoà làm xe bị xẹp lốp Nếu nhiệt độ q cao, khơng khí ruột xe nở mức cho phép vỡ ruột xe lốp xe PHÒNG GD&ĐT NINH GIANG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học 2012 - 2013 MƠN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất rắn? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Tại cỏc tm tụn lp mỏi nh không làm phẳng mà lại làm dạng l-ợn sóng? Cõu 3: (2 im) S bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu : (3,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn a Chất rắn nóng chảy nhiệt độ nào? b Chất rắn chất gì? c Để đưa chất rắn từ 550C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e Sự đông đặc phút thứ mấy? g Thời gian đông đặc kéo dài phút? h Nhiệt độ đông đặc chất bao nhiêu? Nhiệt độ (0C) 85 80 Hết 55 10 12 14 22 Câu 1: (1,5 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khi nung nóng viên bi sắt khối lượng riêng tăng hay giảm? Vì sao? Câu 3: (2 điểm) Thời gian (phút) 26 Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu 4: (1,5 điểm) Sự nóng chảy gì? Trong việc đúc tượng đồng có q trình chuyển thể đồng? Câu : (2,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất a Chất nóng chảy nhiệt độ nào? b Chất chất gì? c Để đưa chất từ -60C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d Sự nóng chảy phút thứ mấy? e Thời gian nóng chảy chất kéo dài phút? Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) -6 14 Hết Câu 1: (1,5 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (3 điểm) a Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? b Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ gì? Dụng cụ hoạt động dựa ngun tắc nào? Câu 3: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất khí? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Tại rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 650C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? g Từ phút thứ đến phút thứ chất rắn tồn thể nào? Nhiệt độ (0C) 84 80 Thời gian (phút) 12 65 Hết Câu 1: (2 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Dùng hệ thống ròng rọc để đưa vật nặng có trọng lượng P = 1000N lên cao lực kéo F phải có cường độ bao nhiêu? F Câu 2: (3 điểm) a Nêu nở nhiệt chất rắn? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Làm để bóng bàn bị bẹp (khơng bị thủng) phồng trở lại giải thích sao? Câu 3: (2 điểm) a Sự ngưng tụ gì? b Đo nhiệt độ người ta dùng dụng cụ gì? Dụng cụ hoạt động dựa ngun tắc nào? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước đá đun nóng a Nước thể khoảng từ phút thứ đến phút thứ 2? Nhiệt độ (0C) b Nhiệt độ nước bắt đầu nóng chảy? 100 P Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com c Thời gian nóng chảy nước bao nhiêu? d Nước thể khoảng thời gian từ phút thứ đến phút thứ 6? e Đến phút thứ nước sơi? g Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ nước nào? Hết - Câu 1: (1,5 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Nêu tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khi làm lạnh viên bi sắt khối lượng riêng tăng hay giảm? Vì sao? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu : (1 điểm) Sự đơng đặc gì? Trong thời gian đơng đặc nhiệt độ đông đặc nào? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? f) Từ phút thứ đến phút thứ chất rắn tồn thể nào? Nhiệt độ (0C) 84 80 Hết Thời gian (phút) 65 12 Câu 1: (2 điểm) Kể tên loại máy đơn giản mà em biết? Tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (1,5 điểm) Nêu nở nhiệt chất khí? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? Câu 3: (2,5 điểm) a Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? b Sự nóng chảy gì? Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ nóng chảy nào? Câu : (2 điểm) Khối lượng riêng rượu 00C 800kg/m3 Tính khối lượng riêng rượu 500C, biết nhiệt độ tăng thêm 10C thể tích rượu tăng thêm thể tích 00C 1000 Câu : (2 điểm) Bảng kết theo dõi thay đổi nhiệt độ thể Thép q trình đun nóng Thời gian Nhiệt độ 00C Thể rắn hay lỏng 1100 rắn 1150 rắn 1200 rắn 1250 rắn 1300 rắn lỏng 10 1300 rắn lỏng 12 1300 rắn lỏng 14 1300 rắn lỏng a Tới nhiệt độ thép bắt đầu nóng chảy? b Để đưa thép từ nhiệt độ 11000C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? c Thời gian nóng chảy thép phút? 16 1325 lỏng 18 1350 lỏng Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com d Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? Hết - Câu 1: (2 điểm) F Dùng hệ thống máy đơn giản hình vẽ a Trong hệ thống sử dụng loại máy đơn giản nào? b Để kéo vật có khối lượng 100kg cần lực kéo nhỏ Niu tơn? Câu 2: (2,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khinh khí cầu bay lên cao nhờ đốt lửa Hãy giải thích sao? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu : (3,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước đun nóng a Nước thể khoảng từ phút thứ đến phút thứ 2? b Tới nhiệt độ nước bắt đầu nóng chảy? c Thời gian nóng chảy nước phút? d Nước thể khoảng thời gian từ phút thứ đến phút thứ 6? e Nước sôi nhiệt độ nào? g Đến phút thứ nước sơi? h Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ nước nào? Nhiệt độ (0C) 100 Hết Thời gian (phút) -20 14 22 Câu 1: (2 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Dùng hệ thống ròng rọc để đưa vật nặng có trọng lượng P = 1000N lên cao lực kéo F phải có cường độ bao nhiêu? F P Câu 2: (3 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Tại tôn lợp mái nhà không làm phẳng mà lại làm dạng lượn sóng? Câu 3: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn a Chất rắn nóng chảy nhiệt độ nào? b Chất rắn chất gì? c Để đưa chất rắn từ 550C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian? d Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e Sự đông đặc phút thứ mấy? g Thời gian đông đặc kéo dài phút? Nhiệt độ (0C) 85 80 55 Hết Câu 1: (2 điểm) Dùng hệ thống máy đơn giản hình vẽ 10 12 14 22 Thời gian (phút) 26 F Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com a Trong hệ thống sử dụng loại máy đơn giản nào? b Để kéo vật có khối lượng 100kg cần lực kéo nhỏ Niu tơn? Câu 2: (3 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Khi làm lạnh viên bi nhơm khối lượng riêng tăng hay giảm? Vì sao? Câu 3: (2 điểm) a Sự ngưng tụ gì? b Hiện tượng mưa đá tự nhiên có chuyển thể nào? Câu : (3 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? Nhiệt độ (0C) 84 80 Hết - 65 Thời gian (phút) 12 Câu 1: (2 điểm) Cho hệ thống ròng rọc hình vẽ a Hãy ròng rọc động, ròng rọc cố định? b Nêu tác dụng ròng rọc cố định ròng rọc động? Câu 2: (2 điểm) Sự bay gì? Sự bay phụ thuộc vào yếu tố gì? Câu 3: (3,5 điểm) a Nêu nở nhiệt chất lỏng? So sánh nở nhiệt chất rắn, lỏng, khí? b Giải thích đun nóng lượng chất lỏng chứa bình thuỷ tinh lúc đầu mực chất lỏng hạ thấp xuống thời gian sau mực chất lỏng lại dâng lên? Câu : (2,5 điểm) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn a) Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b) Chất rắn chất gì? c) Để đưa chất rắn từ nhiệt độ - 60C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? d) Thời gian nóng chảy chất rắn phút? e) Sự nóng chảy bắt đầu vào phút thứ kết thúc phút thứ mấy? Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) Hết -6 14 ÔN THI HỌC KÌ VẬT LỚP Câu 1: Chọn phát biểu sai A Khi nước sơi, bọt khí lên nhiều B Khi nước sôi, mặt nước xáo động mạnh C Nước sôi nhiệt độ lên đến 100oC D Khi nước sơi có nhiều nước bay lên Câu 2: Chọn câu trả lời Có thể đun sôi nước nhiệt độ nhỏ 100oC không? A Câu (1) (2) B Khơng, nước sơi 100oC C Được, đun nước núi thấp (2) Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com D Được, đun nước núi cao (1) Câu 3: Chọn câu phát biểu sai A Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay vào bọt khí vừa bay mặt thống B Sự sơi trường hợp đặc biệt bay C Trong suốt thời gian sơi, thể tích nước khơng thay đổi D Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ nước không thay đổi Câu 4: Có hai cốc thủy tinh chứa lượng rượu nước Hỏi đun lửa đèn cồn, cốc sơi mau hơn? Giải thích sao? A Cốc đựng nước sơi trước nhiệt độ sơi nước lớn nhiệt độ sôi rượu B Cốc đựng rượu sơi sau nhiệt độ sơi nước lớn nhiệt độ sôi rượu C Cốc đựng rượu sơi trước nhiệt độ sơi rượu thấp nhiệt độ sôi nước D Hai cốc sơi lúc rượu nước chất lỏng Câu 5: Đặc điểm sau sôi? A Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió mặt thống chất lỏng B Ngược lại với q trình đơng đặc C Xảy lòng mặt thống chất lỏng D Xảy nhiệt độ Câu 6: Đun ba chất lỏng: Rượu, nước, thủy ngân đến nhiệt độ 120oC, chất lỏng sôi? A Rượu thủy ngân B Nước rượu C Nước, rượu thủy ngân D Nước thủy ngân Câu 7: Đun nước núi cao, nhận xét sau đúng? A Nước sôi nhiệt độ < 100oC B Nước không sôi C Nước sôi nhiệt độ > 100oC D Nước sôi nhiệt độ 100oC Đúng Điểm: 1/1.00 Câu 8: Khi đun nước nhà, tượng cho ta biết nước sôi? A Mặt nước xáo động mạnh B Cả ba tượng C Có khói bốc lên vòi ấm D Nghe thấy tiếng nước reo Câu 9: Để đo nhiệt độ nước sơi, người ta dùng nhiệt kế rượu khơng? Giải thích sao? A Khơng, rượu có nhiệt độ sơi nhỏ nhiệt độ sơi nước B Được, nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ C Được, rượu có nhiệt độ sơi lớn nhiệt độ sơi nước D Khơng, rượu có nhiệt độ sơi lớn nhiệt độ sôi nước Đúng Điểm: 1/1.00 Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Áp suất mặt thống chất lỏng nhiệt độ sôi chất lỏng Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com A Càng lớn, cao B Càng tăng, giảm C Càng lớn, thấp D Càng giảm, tăng Câu 11: Giữa hai ray lại có khe hở nhỏ Vì người ta phải làm khe hở này? Chọn phương án phương án sau" A Vì người ta chế tạo ray dài B Vì đường sắt đẹp C Vì trời nóng, nhiệt độ tăng, ray có chỗ để nở D Vì tiện cho việc lắp ráp vận chuyển Câu 12: Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm q trình bay hơi? A Có thể nhìn thấy mắt thường B Xảy bề mặt chất lỏng C Là trình ngược lại với trình ngưng tụ D Xảy nhiệt độ đạt đến giá trị xác định Câu 13: Đồ thị hình bên biểu thị điều gì? A Sự đơng đặc rượu B Sự nóng chảy đông đặc rượu C Sự sôi nguội dần rượu D Sự sôi rượu Câu 14: Cho nước vào lon bia Đốt nóng vỏ lon bia đèn cồn lượng nước lon bia sơi Dùng nút cao su đậy kín nắp lon, sau dùng nước lạnh dội vào lon Hiện tượng xẽ xảy ra? A Nút cao su bị bật B Lon bia phồng lên C Lon bia giữ nguyên hình dạng ban đầu D Lon bia bị mọp lại Câu 15: Chọn câu trả lời Tại người ta không sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ nước sôi? A Các phương án đưa sai B Vì giới hạn đo khơng phù hợp C Vì giai chia nhỏ khơng thích hợp D Hình dáng nhiệt kế khơng thích hợp Câu 16: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho ý nghĩa vật lí: Thể tích vật rắn giảm bị A nóng lên B lạnh Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com C tăng D giảm Câu 17: Để ý thấy đường ống dẫn hơi, có đoạn bị uốn cong Giải thích sao? A Chỉ để tránh dãn nở làm thay đổi hình dạng ống B Chỉ để làm giảm tộc độ lưu thơng C Vì tất phương án đưa D Chỉ để lọc bớt khí bẩn Câu 18 : Chọn câu trả lời sai Khi sử dụng nhiệt kế, ta phải ý đến: A Giới hạn đo nhiệt kế B Loại nhiệt kế dùng để đo C Cách chế tạo nhiệt kế D Khoảng nhiệt độ cần đo Câu 19: Chọn câu trả lời Tại đường dây tải điện dây điện thoại không kéo căng cột điện mà ln ln mắc trùng xuống? A Vì vào ban ngày, nhiệt độ nóng lên dây dãn bị đứt B Vì vào ban ngày, nhiệt độ nóng lên dây co lại bị đứt C Vì vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, dây dãn bị đứt D Vì vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, dây co lại bị đứt Câu : Kết luận sau nói nguyên tắc hoạt động nhiệt kế thường dùng đời sống? Nhiệt kế thường dùng hoạt động Câu trả lời bạn: A tượng giãn nở nhiệt chất B Các tượng đưa C tượng bay D tượng biến dạng chịu tác dụng lực Câu 20: Hai bình A B giống, chứa đầy chất lỏng Ban đầu nhiệt độ chất lỏng hai bình Đặt hai bình vào chậu nước nóng thấy mực nước bình A dâng cao bình B Kết luận sau nói chất lỏng chứa hai bình? A Hai bình A B chứa loại chất lỏng B Hai bình A B chứa hai loại chất lỏng khác C Chất lỏng hai bình khác nhau, nhiệt độ chúng khác D Chất lỏng hai bình giống nhiệt độ chúng khác ... bình co lại, mực nước dâng lên bình (2 điểm) ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT LÝ NĂM HỌC: 20 06- 2007 I.Trắc nghiệm: A.Khoanh tròn vào đáp án Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Để nâng vật nặng có khối... gian b Có tượng xảy từ phút 12 đến phút 16 ? chất tồn thể nào? c Chất lỏng có tên gọi ? ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ VẬT LÝ 6. ( 20 06- 2007) I Trắc nghiệm ( đ ) Gia sư Tài Năng Việt A 1.b 2.d B Thể tích Đơng... nhiệt độ 11000C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian bao nhiêu? c Thời gian nóng chảy thép phút? 16 1325 lỏng 18 1350 lỏng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com d Sự nóng chảy bắt đầu vào phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi HKII lý 6, gia sư dạy kèm lớp 6 , Bộ đề thi HKII lý 6, gia sư dạy kèm lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay