THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M 3 NGÀY ĐÊM.

104 78 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY ĐÊM Họ tên sinh viên: NÔNG VĂN LINH Ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Niên khóa : 2007-2011 Tháng 7/2011 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGÀY ĐÊM Tác giả NƠNG VĂN LINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ LAN THẢO Tháng năm 2011 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ===oOo=== & TÀI NGUYÊN ************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: NÔNG VĂN LINH MSSV: 07127074 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC III, CƠNG SUẤT 4000M3/NGÀY ĐÊM” Nội dung KLTN: − Tìm hiểu tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp − Xem xét trạng mặt hệ thống xử lý nước thải qua vẽ có thực tiễn − Thu thập số liệu nước thải đầu vào công nghệ xử lý số khu cơng nghiệp, so sánh với tính chất nước thải khu cơng nghiệp khác để đưa tính chất nước thải cần xử lý − Đề xuất cơng nghệ, tính toán thiết kế dự toán kinh tế cho cơng nghệ − Hồn thiện cơng nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ LAN THẢO Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2010 Ban chủ nhiệm Khoa TS LÊ QUỐC TUẤN Ngày11 tháng 07 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ THỊ LAN THẢO THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, trưởng thành nhận thức đạo đức Hôm nay, tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp nhờ giúp đỡ nhiều người Lời đầu tiên, xin gởi lời biết ơn trân trọng, sâu sắc đến cô ThS Lê Thị Lan Thảo hướng dẫn tận tâm nhiệt tình để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp hơm Đồng thời xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên môi trường tồn thể thầy hết lòng dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học vừa qua Cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể nhân viên Khu công nghiệp Mỹ Phước tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận Chân thành cảm ơn người bạn lớp DH07MT – khoa Môi Trường & Tài Nguyên – trường ĐH Nông Lâm TPHCM quan tâm giúp đỡ Cuối xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, anh chị gia đình động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập hồn thành khoá luận Dù cố gắng suốt trình thực khố luận,nhưng khơng thể tránh khỏi sai sót,tơi mong nhận góp ý sửa chữa q thầy khố luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn SVTH:Nông Văn Linh Trang i THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ TÓM TẮT KHÓA LUẬN Cùng với phát triển kinh tế trình hội nhập với kinh tế giới bối cảnh nay, hàng loạt KCN - KCX đầu tư mở rộng Đồng hành với phát triển mơi trường ngày bị nhiễm nghiêm trọng,trong nhiễm nước thải vấn đề nhức nhối KCN Mỹ Phước dự án xây dựng huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương KCN đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải KCN Mỹ Phước với công suất 4000m3/ngày.đêm” nhằm đáp ứng nhu cầu Tính chất nước thải KCN phức tạp, có dao động lớn, hàm lượng BOD , SS cao Bên cạnh đó, nước thải chứa thành phần độc hại kim loai nặng, hóa chất…khó mà xử lý triệt để trình sinh học hay ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu xử lý trình Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT vận hành với hiệu xử lý đạt tiêu chuẩn - Phương án : Nước thải → Song chắn rác → Hầm bơm → Lưới lọc rác tinh → Bể keo tụ tạo → Bể lắng → Bể trung gian→ Bể SBR → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận - Phương án : tượng tự phương án 1, sử dụng bể Aerotank – Lắng thay cho bể SBR Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với lý : - Đảm bảo hiệu xử lý, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 24 : 2009/BTNMT, cột A - Tính khả thi cao Vận hành đơn giản,tiết kiệm diện tích mặt SVTH:Nơng Văn Linh Trang ii THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA KHĨA LUẬN 1.3 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.4 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.6 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Chương 2.TỔNG QUAN,HIỆN TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN 2.1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KCN TRÊN CẢ NƯỚC 2.2CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ KCN 2.2.1.Đặc trưng nước thải KCN 2.2.2.Hiện trạng xử lý nước thải KCN 2.2.3.Một số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải KCN – KCX 2.2.3.1 Hệ thống xử lý nước thải KCX Linh Trung I 2.2.3.2 Hệ thống xử lý nước thải KCN Tân Tạo 10 2.2.3.3 Hệ thống xử lý nước thải KCN Sóng Thần 13 SVTH:Nơng Văn Linh Trang iii THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ Chương TỔNG QUAN VỀ KCN MỸ PHƯỚC 16 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 16 3.2.QUI MÔ VÀ TÍNH CHẤT CỦA KCN 17 Quy mô 17 3.3 NGUỒN GỐC PHÁT SINH NƯỚC THẢI 18 3.4 HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 19 3.4.1.Hệ thống giao thông 19 3.4.2.Hệ thống cấp nước 19 3.4.3.Hệ thống thoát nước 19 3.4.4.Hệ thống cấp điện 20 Chương TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC 21 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 21 4.1.1 Tiêu chuẩn xử lý 21 4.1.2 Tính chất nước thải 21 4.1.3 Tính tốn lưu lượng 22 4.2 CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 22 4.2.1 Phương án 22 4.2.2 Phương án 26 4.3.TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 29 4.3.1 Phương án 29 4.3.1 1.Song chắn rác 29 4.3.1 2.Hầm bơm 29 4.3.1.3 Bể điều hoà…………………………………………………………….29 4.3.1.4 Bể keo tụ……………………………………………………………….30 SVTH:Nông Văn Linh Trang iv THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CƠNG SUẤT 4000M3/NGĐ 4.3.1.5.Bể tạo bơng 31 4.3.1.6.Bể lắng 31 4.3.1.7.Bề trung gian 32 4.3.1.8.Bể SBR 32 4.3.1.9.Bể khử trùng 33 4.3.1.10.Bể nén bùn 33 4.3.1.11.Máy ép bùn 33 4.3.2 Phương án 34 4.3.2.1.Bể Aerotank 34 4.3.2.2.Bể lắng ( bể lắng sinh học) 34 4.3.2.3 Ngăn chứa bùn 35 4.3.2.4 Bể nén bùn 35 4.3.1.5.Máy ép bùn 35 4.4 TÍNH TỐN KINH TẾ 37 4.4.1 Dự toán chi phí phương án 37 4.4.1.1.Chi phí đầu tư bản: 37 4.4.1.2.Chi phí vận hành 37 4.4.1.3.giá thành xử lý cho 1m3 nước thải 37 4.4.2 Dự tốn chi phí phương án 37 4.4.2.1.Chi phí đầu tư bản: 37 4.4.2.2.Chi phí vận hành 38 4.4.2.3.giá thành xử lý cho 1m3 nước thải 38 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 38 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 SVTH:Nông Văn Linh Trang v THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ 5.1 KẾT LUẬN 40 5.2 KIẾN NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 SVTH:Nông Văn Linh Trang vi THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) SBR : Sequencing batch reactor TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam KCN : Khu công nghiệp TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng KCN-KCX : Khu công nghiệp - Khu chế xuất HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải HTXLNTTT : Hệ thống xử lý nước thải tập trung XLNT : Xử lý nước thải VSV : Vi sinh vật SCR : Song chắn rác SVTH:Nông Văn Linh Trang vii THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ Bảng : Các thông số thiết kế bể lắng Tải trọng bề mặt Tải trọng chất rắn Loại công trình (m3/m2.ngày) (kg/m2.h) xử lý Trung Trung Lớn bình Bùn hoạt bình Chiều cao cơng Lớn tác (m) tính khuếch tán 16,3 ÷ 32,6 40,7 ÷ 48,8 3,9 ÷ 5,9 9,8 3,7 ÷ 6,1 khơng khí Nguồn: Xử lý nước thải cơng nghiệp - Tính tốn thiết kế cơng trình, Lâm Minh Triết, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM Diện tích mặt thống bể lắng theo tải trọng chất rắn: F2 = (Qtb + Qr ) × X (166,67 + 166,67 × 0,6)m / h × 3000 g / m = = 135,4 L2 5,9kg / m h × 1000 g / kg Ta có F > F , chọn diện tích mặt thống theo tải trọng bề mặt diện tích tính tốn Đường kính bể lắng ly tâm: D= ×F π = × 135,4 = 13,13 m 3.14 Chọn bể lắng ly tâm D =14m Chiều sâu bể: H = H + h b + h bv = 2,7 + 1,3 + 0,5 = 4,5 m H = 2,7 m, chiều cao vùng lắng h b = 1,3 m, chiều cao lớp bùn h bv = 0,5 m, chiều cao lớp bảo vệ Chiều cao ống trung tâm: H tt = 0,6.H = 0,6.2,7 = 1,6 m Đường kính ống trung tâm: d = 0,15 D = 0,15.14 = 2,1 m Thể tích vùng lắng VL = π ( ) × D − d × hL = π (14 Thời gian lưu nước bể: ) − 2,12 × 2,7 = 406 m THIẾT KẾ HTXLNT KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M3/NGĐ t= 406 V = = 1,52 h Q(1 + α ) 166,67 × (1 + 0.6) Kiểm tra tải trọng máng tràn: Lm = 4000 Q 3/ = = 96,5
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M 3 NGÀY ĐÊM. , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ PHƯỚC III, CÔNG SUẤT 4000M 3 NGÀY ĐÊM. , Chương 2.TỔNG QUAN,HIỆN TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN, 2CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI MỘT SỐ KCN, Nhà máy xử lý nước thải KCX Linh Trung I được xây dựng vào thang 10/1998 và chính thức đưa vào hoạt động tháng 10/1999 với tổng lưu lượng thiết kế là 5000 mP3P/ngày đêm, Tổng lưu lượng thiết kế của khu công nghiệp là 6000mP3/Pngày đêm, Chương 3. TỔNG QUAN VỀ KCN MỸ PHƯỚC 3, Nước thải sau khi xử lý phải đạt theo QCVN 24:2009/BTNMT,các thông số nồng độ thành phần ô nhiễm trong nước thải này phải xử lý đến loại A mới được xả thải ra nguồn tiếp nhận., Nhiệm vụ: thu gom nước thải về một nơi để tiện cho việc xử lý, giúp các công trình phía sau không phải thiết kế âm sâu dưới đất., 5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN, Tổn thất áp lực qua song chắn rác.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay