TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN CÔNG SUẤT 1000M 3 NGÀY

174 90 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN CÔNG SUẤT 1000M3/NGÀY Sinh viên thực : NGUYỄN XN BÁCH Ngành : KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa : 2007 - 2011 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07 Năm 2011 TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN CƠNG SUẤT 1000M3/NGÀY Tác giả NGUYỄN XN BÁCH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S LÊ THỊ LAN THẢO Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07 Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ===0o0=== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV : NGUYỄN XUÂN BÁCH KHÓA HỌC : 2007 – 2011 MSSV: 07127008 Tên đề tài: “tính tốn, thiết kê hệ thơng xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An, cơng suất 1000m3/ngày” Nội dung KLTN:  Tìm hiểu tổng quan ngành dệt nhuộm xí nghiệp nhuộm Long An  Tìm hiểu phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm giới tai Việt Nam  Tìm hiểu trạng XLNT xí nghiệp nhuộm Long An, tính chất nước thải, lưu lượng, điều kiện xả thải  Đề xuất phương án thiết kế HT XLNT xí nhiệp nhuộm Long An với lưu lượng 1000 m3/ngày.đêm đạt QCVN 13 : 2008 / BTNMT Cột A  Thí nghiệm Jartest để xác định loại, lượng phèn pH tối ưu trình keo tụ tạo bơng  Thực q trình Fenton để xác định hiệu suất xử lý COD độ màu nước thải dệt nhuộm  Tiến hành chọn lựa phương án thiết kế HT XLNT với công suất 1000 m3/ngày.đêm cho xí nghiệp nhuộm Long An đạt QCVN13: 2008 / BTNMT Cột A  Tính tốn kinh tế, lựa chọn phương án tối ưu  Thể mặt bằng, mặt cắt công nghệ vẽ chi tiết cơng trình đơn vị vẽ A2 Thời gian thực hiện: Bắt đầu 10/12/2010 Họ tên Giáo viên hướng dẫn:  GVHD 1: ThS Lê Thị Lan Thảo Kết thúc: 01/08/2011  GVHD 2: ThS Hà Thanh Long Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2011 Ban chủ nhiệm khoa TS Lê Quốc Tuấn Ngày GVHD ThS Lê Thị Lan Thảo Tháng Năm 2011 GVHD ThS Hà Thanh Long Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An công suất 1000m3/ngày đêm LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ, người nuôi dưỡng, động viên tạo điều kiện tốt để có ngày hơm Với lòng biết ơn chân thành, em xin bày tỏ lòng tri ân đến Ban Giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm tồn thể q thầy Khoa Mơi Trường Tài Nguyên tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quí báu suốt thời gian em học tập trường Chân thành nhớ ơn Th.S Lê Thị Lan Thảo, giảng viên Khoa Môi Trường Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh ThS Hà Thanh Long tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn Giám đốc, ThS Hà Thanh Long, toàn thể anh công ty TNHH Môi Trường Thanh Long nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập Chân thành cảm ơn đến Tập thể lớp DH07MT toàn thể bạn bè thân quen động viên, ủng hộ chia sẻ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Xuân Bách SVTH: Nguyễn Xn Bách i Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm TÓM TẮT KHÓA LUẬN Ngành dệt may nước ta vốn lâu đời phát triển mạnh, kèm theo vấn đề xử lý nước thải phát sinh trình sản xuất Nước thải dệt nhuộm phức tạp, chứa nhiều hợp chất hữu khó phân hủy, độ màu cao Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm nước ta hạn chế, chủ yếu áp dụng trình học, hóa lý đơn giản lắng , lọc, keo tụ tao bơng… kết hợp với q trình sinh học nên kết không đảm bảo chuẩn xả thải ngày khắt khe Nhà Nước Đề tài “tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An thuộc cơng ty cổ phần dệt Long An công suất 1000 m3/ngày.đêm đạt QCVN 13: 2008/BTNMT cột A” thực 30/12/2010 – 30/05/2011 xã Nhật Chánh, Bến Lức, Long An Khóa luận thực thí nghiệm so sánh q trình keo tụ tạo bơng q trình fenton, từ đưa phương án xử lý nước thải cho xí nghiệp nhuộm Long An sau: Phương án 1: kết hợp trình fenton q trình sinh học hiếu khí liên tục aerotank Giá thành xử lý 1m3 nước thải 23369 VNĐ Phương án 2: kết hợp trình fenton sinh học mẻ SBR Giá thành xử lý 1m3 nước thải 21844 VNĐ Khóa luận lựa chọn phương án để xử lý nước thải cho xí nghiệp Nhuộm Long An phương án hiệu xử lý đảm bảo hơn, chi phí thấp hơn, tốn diện tích SVTH: Nguyễn Xuân Bách ii Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An công suất 1000m3/ngày đêm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii MỤC LỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA KHĨA LUẬN 1.3 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.4 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.6 GIỚI HẠN KHÓA LUẬN 1.7 Ý NGHĨA KHÓA LUẬN 1.8 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Chương TỔNG QUAN NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM 2.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ TỔNG QUÁT CỦA NGÀNH DỆT NHUỘM 2.2.1 Đặc tính nguyên liệu 2.1.1.1 Nguyên liệu dệt .7 2.1.1.2 Nguyên liệu nhuộm in hoa 2.2.2 Các trình công nghệ dệt nhuộm 2.2.3 Nhu cầu nước dùng nước thải xí nghiệp dệt nhuộm 12 2.3 KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NGÀNH DỆT NHUỘM 14 2.3.1 Nước thải 14 2.3.2 Khí thải 17 2.3.3 Chất thải rắn 18 Chương TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN 19 SVTH: Nguyễn Xn Bách iii Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm 3.1 GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP 19 3.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP 19 3.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất 19 3.2.1.1 Các dòng sản phẩm chủ lực công ty dệt Long An 19 3.2.1.2 Công nghệ sản xuất 20 3.2.2 Nguyên nhiên vật liệu, lượng thiết bị sản xuất 20 3.2.2.1 Nguyên liệu 20 3.2.2.2 Nhiên liệu 28 3.2.2.3 Nhu cầu lao động 28 3.2.3 Máy móc thiết bị q trình sản xuất 28 3.3 TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI TẠI XÍ NGHIỆP 30 3.3.1 Các nguồn phát sinh tính chất nước thải 30 3.3.1.1 Nguồn phát sinh 30 3.3.1.2 Tính chất nước thải 31 3.3.2 Hiện trạng xử lý nước thải xí nghiệp 32 3.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG 32 3.4.1 Một số biện pháp nước 32 3.4.1.1 HT XLNT ngành dệt Công ty Schiessen Sachen CHLB Đức 33 3.4.1.2 Hệ thống XLNT công ty Stork Aqua( Hà Lan) 33 3.4.1.3 Hệ thống xử lý nước thải Greven( CHLB Đức) 34 3.4.2 Một số biện pháp nước 35 3.4.2.1 Công ty dệt Phong Phú 35 3.4.2.2 Sơ đồ công nghệ tổng quát 37 3.5 CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH FENTON 37 3.5.1 Thơng thường qui trình oxi hóa Fenton đồng thể gồm giai đoạn: 37 3.5.2 Cơ chế tạo thành gốc hydroxyl •OH động học phản ứng Fenton .38 3.5.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình Fenton 41 Chương ĐỀ XUẤT – TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 43 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 43 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 43 SVTH: Nguyễn Xuân Bách iv Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm 4.1.1 Yêu cầu xí nghiệp nhuộm Long An 43 4.1.2 Thành phần, tính chất nước thải QCVN13:2008/BTNM 43 4.2 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 44 4.2.1 Nội dung thí nghiệm 44 4.2.2 Địa điểm lấy mẫu thí nghiệm 45 4.3 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 45 4.3.1 Kết thí nghiệm jatest 45 4.3.1.1 Mục tiêu thí nghiệm 45 4.3.1.2 Dụng cụ hóa chất thiết bị thí nghiệm 45 4.3.1.3 Phương pháp tiến hành 46 4.3.2 Kết thí nghiệm fenton 55 4.3.2.1 Mục tiêu thí nghiệm 55 4.3.2.2 Dụng cụ hóa chất thiết bị thí nghiệm 55 4.3.2.3 Phương pháp tiến hành 56 4.4 ĐỀ XUẤT – TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 68 4.4.1 Phương án thiết kế 68 4.4.1.1 Phương án 68 4.4.1.2 Phương án 71 4.4.2 Tính tốn phương án thiết kế 74 4.4.2.1 Phương án 74 4.4.2.2 Phương án 84 4.4.3 Tính tốn kinh tế phương án thiết kế 86 4.4.3.1 Phương án 86 4.4.3.2 Phương án 87 4.4.4 So sánh lựa chọn phương án 87 4.4.4.1 Tính kinh tế 87 4.4.4.2 Tính kỹ thuật 87 4.4.4.3 Thi công 88 4.4.4.4 Vận hành 88 SVTH: Nguyễn Xuân Bách v Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 5.1 KẾT LUẬN 90 5.2 KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 93 SVTH: Nguyễn Xn Bách vi Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng: T = 0,5% T đtbđ = 0,5% 2,853,045,000 = 14,265,000VNĐ/năm = 1,188,000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh =T + T + T + T = 620,370,000+ 101,295,000 + 8.000.000 + 1,188,000 = 660,353,000 VND/tháng  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 3383827000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 18%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T =9,779,260,030/20/12 = 40,746,916 VNĐ/tháng Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý: 𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 + 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑽𝑽𝑽𝑽 = = 𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑Đ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý theo phương án 23156 VNĐ/m3 STT Tiền vay ngân hàng (VNĐ) Trả nợ định kỳ (VNĐ) Tiền trả lãi suất ngân hàng (VNĐ) Trả ngân hàng (VNĐ) 3,383,827,000 3,214,635,650 3,045,444,300 2,876,252,950 2,707,061,600 2,537,870,250 2,368,678,900 2,199,487,550 169,191,350 169,191,350 169,191,350 169,191,350 169,191,350 169,191,350 169,191,350 169,191,350 609,088,860 578,634,417 548,179,974 517,725,531 487,271,088 456,816,645 426,362,202 395,907,759 778,280,210 747,825,767 717,371,324 686,916,881 656,462,438 626,007,995 595,553,552 565,099,109 SVTH: Nguyễn Xuân Bách trang 53 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2,030,296,200 169,191,350 1,861,104,850 169,191,350 1,691,913,500 169,191,350 1,522,722,150 169,191,350 1,353,530,800 169,191,350 1,184,339,450 169,191,350 1,015,148,100 169,191,350 845,956,750 169,191,350 676,765,400 169,191,350 507,574,050 169,191,350 338,382,700 169,191,350 169,191,350 169,191,350 Tổng số tiền phải tra ngân hàng SVTH: Nguyễn Xuân Bách 365,453,316 334,998,873 304,544,430 274,089,987 243,635,544 213,181,101 182,726,658 152,272,215 121,817,772 91,363,329 60,908,886 30,454,443 534,644,666 504,190,223 473,735,780 443,281,337 412,826,894 382,372,451 351,918,008 321,463,565 291,009,122 260,554,679 230,100,236 199,645,793 9,779,260,030 trang 54 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm B – TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN  Chi phí đầu tư  Chí phí xây dựng Hạng mục cơng Vật Số Thể tích Đơn giá Thành tiền trình liệu lượng (m3) (VNĐ) (VNĐ) Hầm bơm BTCT Bể điều hòa BTCT Bể châm hóa chất BTCT Bể fenton BTCT BTCT Bể phản ứng NaOH 42.63 173.44 12.92 12.92 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 BTCT Bể trung gian BTCT SBR BTCT Bể khử trùng BTCT Nhà để máy thổi 693,760,000 51,680,000 51,680,000 4,000,000 12.92 Bể lắng 170,520,000 51.2 62 246 62 51,680,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 204,800,000 496,000,000 984,000,000 248,000,000 khí 10,000,000 Nhà điều hành Tổng 20,000,000 2,913,320,000 Tổng T =2,913,320,000 VNĐ SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 55 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm  Hạng mục Chi phí máy móc thiết bị Thiết bị Hầm Số Đơn giá Thành tiền lượng (VNĐ) (VNĐ) bơm 30,000,000 90,000,000 Tháp giải nhiệt 159,000,000 159,000,000 Bể điều Đĩa thổi khí 130 200,000 26,000,000 hòa Bơm nước 20,000,000 40,000,000 Ống trung tâm 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Bơm bùn 7,000,000 7,000,000 Đĩa thổi khí 180 Máy thổi khí Máy thổi khí bơm Tháp giải nhiệt Lắng sơ Máng răn cưa + Tấm chắn dầu + ống trung tâm SBR 200,000 30,000,000 30,000,000 36,000,000 60,000,000 60,000,000 Hệ thống moter+ cánh Bể khuấy châm Động 100v/p, cánh hóa chất khuấy dạng mái chèo Bể fenton Hệ thống moter+ cánh SVTH: Nguyễn Xuân Bách khuấy 10,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 trang 56 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An công suất 1000m3/ngày đêm Hạng mục Thiết bị Số Đơn giá Thành tiền lượng (VNĐ) (VNĐ) Động 100v/p, cánh khuấy dạng mái chèo Hệ thống moter+ cánh Bể phản khuấy ứng Động 100v/p, cánh NaOH khuấy dạng mái chèo 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Bơm bùn 7,000,000 7,000,000 Bơm nước 10,000,000 60,000,000 Bồn lọc 30,000,000 30,000,000 Bơm lọc 12,000,000 12,000,000 Máy nén khí 5,000,000 5,000,000 Ống trung tâm Bể lắng Máng răn cưa + Tấm chắn dầu + ống trung tâm Bể trung gian Bồn lọc áp lực Tổng 221,800,000 Tổng T = 221,800,000 VNĐ SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 57 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Phụ kiện STT Thành tiền Đơn giá Hệ thống đường ống (ống, van thép, PVC) (VNĐ) 2,5% (T1+T2) 29,762,800 Hệ thống dây điện, tủ điều khiển 2,5% (T + T ) 29,762,800 Chi phí lập quản lý dự án 5% (T + T ) 59,525,600 Chi phí nhân công 10% (T + T ) 119,051,200 Tổng 238,102,400 Tổng T = 238,102,400 VNĐ Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T + T + T = 2,913,320,000 + 221,800,000 + 238,102,400 = 3,373,222,000 VNĐ  Chi phí vận hành  Chi phí hóa chất Tên hố chất Số lượng (kg/ngày) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ/ngày) NaOH 1180 5,000 5,900,000 polyme 75,000 150,000 FeSO 7H O 2750 2,000 5,500,000 H SO 15 8,600 129,000 H O (50%) 3000 3,000 9,000,000 Tổng 20,079,000 Tổng T = 20,079,000 vnđ/ngày = 616,370,000 VNĐ/tháng SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 58 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm  Chi phí điện Cơng Tên thiết bị suất (kW/h ) Bơm bùn thô Số lượn g Thời Điện gian hoạt tiêu thụ động (h) (kW) Đơn giá Thành tiền (VNĐ/kW (VNĐ/ngày ) ) 0.75 18 40,5 3,000 0,75 12 3,000 27,000 7,5 80 3,000 240,000 3,5 12 126 3,000 378,000 3,5 12 42 3,000 378,000 3,5 12 84 3,000 252,000 Máy thổi khí 15 14 630 3,000 1,890,000 Bơm hóa chất 0,1 10 24 24 3,000 72,000 Máy ép bùn 1,5 12 18 3,000 54,000 Motor khuấy 0,2 12 7,2 3,000 216,000 Bơm bùn bể chứa bùn Bơm lọc áp lực 121,500 Bơm nước thải bể điều hòa Bơm nước thải bể trung gian Bơm nước thải bể SBR Tổng 3,124,500 Tổng T = 3,124,500 VNĐ /ngày = 93,735,000 VNĐ/tháng SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 59 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm  Chi phí cơng nhân vận hành Mức lương Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) 4.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 Biên chế Số người Kĩ sư Công nhân Tổng 8.000.000 Tổng T = 8.000.000 vnđ/tháng  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm  Thay nhớt  Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng: T = 0,5% = 0,5% 1,428,614,400 = 7,143,000 VNĐ/năm = 595,000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh =T + T + T + T = 512,370,000 + 93,735,000 +8.000.000 + 595,000 = 614,700,256VNĐ/tháng  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 3,373,222,000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 18%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T =9,748,611,580 /20/12 =40,619,214 VNĐ/tháng Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý: 𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑻𝑻 + 𝑻𝑻𝑽𝑽𝑽𝑽 = = 𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖Đ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý theo phương án 21,844 VNĐ/m3 SVTH: Nguyễn Xuân Bách trang 60 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm Tiền vay ngân hàng (VNĐ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trả nợ định kỳ (VNĐ) 3,373,222,000 168,661,100 3,204,560,900 168,661,100 3,035,899,800 168,661,100 2,867,238,700 168,661,100 2,698,577,600 168,661,100 2,529,916,500 168,661,100 2,361,255,400 168,661,100 2,192,594,300 168,661,100 2,023,933,200 168,661,100 1,855,272,100 168,661,100 1,686,611,000 168,661,100 1,517,949,900 168,661,100 1,349,288,800 168,661,100 1,180,627,700 168,661,100 1,011,966,600 168,661,100 843,305,500 168,661,100 674,644,400 168,661,100 505,983,300 168,661,100 337,322,200 168,661,100 168,661,100 168,661,100 Tổng số tiền phải tra ngân hàng SVTH: Nguyễn Xuân Bách Tiền trả lãi suất ngân hàng (VNĐ) 607,179,960 576,820,962 546,461,964 516,102,966 485,743,968 455,384,970 425,025,972 394,666,974 364,307,976 333,948,978 303,589,980 273,230,982 242,871,984 212,512,986 182,153,988 151,794,990 121,435,992 91,076,994 60,717,996 30,358,998 Trả ngân hàng (VNĐ) 775,841,060 745,482,062 715,123,064 684,764,066 654,405,068 624,046,070 593,687,072 563,328,074 532,969,076 502,610,078 472,251,080 441,892,082 411,533,084 381,174,086 350,815,088 320,456,090 290,097,092 259,738,094 229,379,096 199,020,098 9,748,611,580 trang 61 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An công suất 1000m3/ngày đêm PHỤ LỤC QCVN 13:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp dệt may Quy định chung 1.1 1.1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn qui định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp dệt may thải môi trường 1.1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp dệt may mơi trường 1.1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.1.3.1 Nước thải công nghiệp dệt may dung dịch thải từ nhà máy,cơ sở sử dụng quy trình công nghệ gia công ướt công nghệ khác để sản xuất sản phẩm dệt may 1.1.3.2 Hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải Kq hệ số tính đến khả pha lo.ng nguồn nước tiếp nhận nước thải, tương ứng với lưu lượng d.ng chảy sông, suối, kênh, mương, khe, rạch dung tích hồ, ao, đầm nước 1.1.3.3 Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf hệ số tính đến tổng lượng thải sở dệt may, tương ứng với lưu lượng nước thải thải nguồn nước tiếp nhận nước thải 1.1.3.4 Nguồn nước tiếp nhận nước thải nguồn nước mặt vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải công nghiệp dệt may thải vào 1.1.4 Tiêu đề viện dẫn TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước - Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 62 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An công suất 1000m3/ngày đêm 1.2 Quy định kỹ thuật 1.2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm n ước thải công nghiệp dệt may Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp dệt may thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải khơng vượt q giá trị C max tính tốn sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: C max nồng độ tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp dệt may thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính miligam lít nước thải (mg/l); C giá trị nồng độ thông số ô nhiễm quy định mục 2.2 Kq hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định mục 2.3 Kf hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.4 Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép nước thải cho thông số nhiệt độ, pH, mùi độ màu 1.2.2 Giá trị C thông số ô nhiễm l àm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép Giá trị C thông số nhiễm l àm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép Cmax nước thải công nghiệp dệt may thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định Bảng SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 63 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm Bảng - Giá trị thông số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép TT Thông số Đơn vị Giá trị C A B Nhiệt độ 0C 40 40 pH 6–9 5,5 – Mùi Khơng khó Khơng khó chịu chịu Cơ sở mới: 20 Độ màu (pH = 7) Pt – Co Cơ sở 159 hoạt động : 50 BOD 200C mg/l 30 50 COD mg/l 50 150 Tổng chất ằn lơ lửng mg/l 50 100 Dầu mỡ khống mg/l 5 Crơm VI (Cr6+) mg/l 0,05 0,10 10 Crôm III (Cr3+) mg/l 0,20 11 Sắt (Fe) mg/l 12 Đồng (Cu) mg/l 2 13 Clo (Cl) mg/l Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thơng số nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải công nghiệp dệt may thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) - Cột B quy định giá trị C thơng số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải công nghiệp dệt may thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước biển ven bờ) SVTH: Nguyễn Xuân Bách trang 64 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm - Đối với thông số độ màu nước thải công nghiệp dệt may thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt: giá trị 20 Pt-Co áp dụng cho sở dệt may đầu tư mới; giá trị 50 Pt-Co áp dụng cho sở dệt may hoạt động trước ngày Quy chuẩn có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2014 Kể từ ngày 01/01/2015, áp dụng chung giá trị 20 Pt-Co Ngồi 13 thơng số quy định Bảng 1, tuỳ theo u cầu mục đích kiểm sốt ô nhiễm, giá trị C thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định cột A cột B Bảng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước – Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải 1.2.3 Giá trị hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải Kq 1.2.3.1 Giá trị hệ số Kq nguồn nước tiếp nhận nước thải công nghiệp dệt may sông, suối, kênh, mương, khe, rạch quy định Bảng Bảng 2: Giá trị hệ số Kq ứng với l ưu lượng d.ng chảy sông, suối, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nước thải Lưu lượng dòng chảy nguồn nước tiếp nhận nước thải (Q) Giá trị hệ số Kq Đơn vị tính: mét khối/giây( m3/s) Q ≤ 50 0,9 50 < Q ≤ 200 200 < Q ≤ 1000 1,1 Q > 1000 1,2 Q tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy sơng, suối, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nguồn nước thải 03 tháng khô kiệt 03 năm liên tiếp (số liệu quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia) Trường hợp sơng, suối, kênh, mương, khe, rạch khơng có số liệu lưu lượng dòng chảy áp dụng giá trị Kq = 0,9 Sở Tài nguyên Môi trýờng ðịnh ðõn vị có tý cách pháp nhân ðo lýu lýợng trung bình 03 tháng khơ kiệt năm để xác định giá trị hệ số Kq SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 65 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An cơng suất 1000m3/ngày đêm 1.2.3.2 Giá trị hệ số Kq nguồn tiếp nhận nước thải hồ, ao, đầm quy định Bảng Bảng 3: Giá trị hệ số Kq ứng với dung tích hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải Dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải (V) Đơn vị tính: mét khối ( m3) V ≤ 10 x 106 Giá trị hệ số Kq 0,6 10 x 106 < V ≤ 100 x 106 0,8 V > 100 x 106 1,0 V tính theo giá trị trung bình dung tích hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt 03 năm liên tiếp (số liệu quan Khí tượng Thuỷ văn quốc gia) Trường hợp hồ, ao, đầm khơng có số liệu dung tích áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,6 Sở Tài nguyên Môi trường định đơn vị có tư cách pháp nhân đo dung tích trung bình 03 tháng khô kiệt năm để xác định giá trị hệ số Kq 1.2.3.3 Đối với nguồn tiếp nhận nước thải vùng nước biển ven bờ giá trị hệ số Kq = 1,3 Đối với nguồn tiếp nhận nước thải vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh, thể thao giải trí nước giá trị hệ số Kq = 1.2.4 Giá trị hệ số lưu lượng nguồn thải Kf Giá trị hệ số lưu lượng nguồn thải Kf quy định Bảng Bảng 4: Giá trị hệ số Kf ứng với lưu lượng nước thải 1.3 Phương pháp xác định Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm n ước thải công nghiệp dệt may thực theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn phân tích tương ứng tổ chức quốc tế: - TCVN 4557 : 1988 – Chất lượng nước – Phương pháp xác định nhiệt độ; - TCVN 6492 : 1999 – Chất lượng nước – Xác định pH; - TCVN 4558 : 1988 – Chất lượng nước – Phương pháp xác định màu mùi; - TCVN 6001: 1995 (ISO 5815: 1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau ngày (BOD ) Phương pháp cấy pha loãng; SVTH: Nguyễn Xn Bách trang 66 Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp nhuộm Long An công suất 1000m3/ngày đêm - TCVN 6491 : 1999 (ISO 6060 : 1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD); - TCVN 6625 : 2000 (ISO 11923 : 1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng cách lọc qua lọc sợi thủy tinh; - TCVN 6193 : 1996 – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm chì – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa; - TCVN 6222 : 1996 – Chất lượng nước – Nước thải - Xác định Crom tổng – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử; - TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332:1988) – Chất lượng nước – Nước thải - Xác định sắt phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1, 10- phenantrolin; - TCVN 5070 : 1995 – Chất lượng nước – Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ; - TCVN 4582 : 1988 – Chất lượng nước – Nước thải - Xác định hàm lượng dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ - TCVN 6225 : 1996 – Chất lượng nước - Xác định clo tự clo tổng số Khi cần kiểm sốt thơng số khác, phương pháp xác định theo tiêu chuẩn quốc gia hành phương pháp phân tích tương ứng tổ chức quốc tế 1.4 Tổ chức thực Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sở dệt may, dự án đầu tư sở dệt may tuân thủ quy định Quy chuẩn Cơ quan quản lý nhà nước mơi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực Quy chuẩn Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn SVTH: Nguyễn Xuân Bách trang 67
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN CÔNG SUẤT 1000M 3 NGÀY , TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN CÔNG SUẤT 1000M 3 NGÀY , TỔNG QUAN NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM, Bảng 2.7: Ô nhiễm không khí trong ngành dệt nhuộm, TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP NHUỘM LONG AN, Bảng 3.1: Danh mục máy móc và thiết bị sản xuất tại xí nghiệp nhuộm Long An, Bảng 3.3: Thành phần và tính chất nước thải đặc trưng tại xí nghiệp nhuộm Long An, Hình 3.5: Sơ đồ hệ thống XLNT công ty dệt Phong Phú., TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM, Bảng 4.19: So sánh kết quả thí nghiệm Fenton và thí nghiệm jatest, Hiệu suất các công trình đơn vị khi thay thế fenton bằng keo tụ tạo bông:, Bảng 4.21: hiệu suất các công trình đơn vị phương án 1, Bảng 4.38: So sánh hiệu quả xử lý 2 phương án, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay