Đề thi HSG môn vật lý lớp 12 THPT bình sơn vĩnh phúc 2011 2012 file word có lời giải chi tiết

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:05

 v0 mM Khi dây nằm ngang: D 0,25 O C Mv m  M gl  Mgl  v  m 2 Thay số: v0 = 3m/s b/ Để M chuyển động hết vòng tròn, điểm cao E: v E  gl => Mv Mv E mM  Mg 2l   v0  5gl 2 2m 2 Thay số: v0 = c/ Khi v  0,25 10 m/s 0,25 0,25 0,25 10 m/s < => M không lên tới điểm cao quĩ đạo tròn 2 Lực căng dây: T  mg cos   0,25 mv Khi T = => M bắt đầu rời quĩ đạo tròn D với l 0,25 0,25 vận tốc vD, có hướng hợp với phương ngang góc 600 Từ D vật M chuyển động vật ném xiên Dễ dàng tính góc COD = 300 * Nếu HS tính kỹ ý c/ thưởng điểm 0,25 0,25 Bài (2,5đ) a/ L  d  d'  d  df  d  Ld  Lf  ; df   L2  4Lf 0,25 0,25 Để có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét AB pt phải có nghiệm => Δ > => L > 4f http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b/ Nghiệm d1,2  L a f  L  0,25  d  d1  a I 0,25 M 4L S' S Thay số f = 20cm c/ S' MN  S' IO  N O MN S' N  IO S' O 0,25 0,25 MN d  d'L d L L     IO d' f d f 0,25 0,25 Theo Côsi MNmin d  Lf = 30cm 0,25 Bài (2,5đ) a/ Tại VTCB   g sin  l k  m => Δl = 1cm, ω = 10 rad/s, T = 0,25  5 0,25 s  v  x    => A = 2cm     Biên độ: A = Vậy: x = 2cos( 10 5t   M K )cm -1 b/ Tại t1 vật M có vận tốc v1, sau Δt = - vật K (nếu v1 > 0) => tọa độ x2 =  O 0,25 x K' = 1,25T N 0,25 0,25 cm - vật N (nếu v1 < 0) => tọa độ x2 = - cm 0,25 c/ Quãng đường m được: - Nếu v1 s1 = 11  => vtb = 26,4m/s - Nếu v1>0 => s2 =  => vtb = 30,6m/s 0,25 0,25 0,25 0,25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài (2,5đ) M2 M1 M2' S1 a + λ = I v = 0,8cm d1 = d2 = d = 8cm f 0,25 + Ta có phương trình dao động sóng tổng hợp M1 uM1 = 2A cos (d  d1 ) (d1  d )   cos 200t       0,25 với d1 + d2 = 16cm = 20λ d2 – d1 = 0, 0,25 ta được: uM1 = 2Acos(200πt - 20π) 0,25 b Hai điểm M2 M2’ gần M1 ta có: S1M2 = d + λ = + 0,8 = 8,8 cm S1M2’ = d – λ = – 0,8 = 7,2 cm Do đó: IM2 = S1M 22  S1I  8,8   7,84(cm) 0,25 IM1 = S1I   6,93(cm) M1M2 = 7,84 – 6,93 = 0,91 (cm) 0,25 Tương tự: IM2’ = S1M '22  S1I  7, 2   5,99(cm) 0,25 Suy  M1M2’ = 6,93 – 5,99 = 0,94 (cm) c Khi hệ sóng ổn định hai điểm S1, S2 hai tiêu điểm hypecbol 0,25 gần chúng xem gần đứng yên, trung điểm I S1S2 nằm vân giao  thoa cực đại Do ta có: S1I = S2I = k  Ban đầu ta có: S1S2 = 8cm = 10λ = 20     (2k  1) => S1S2 = 2S1I = (2k + 1) 4   => cần tăng S1S2 khoảng = 0,4cm 2 Khi S1S2 có 21 điểm có biên độ cực đại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 0,25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 0,25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file. .. => vtb = 26,4m/s - Nếu v1>0 => s2 =  => vtb = 30,6m/s 0,25 0,25 0,25 0,25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline... )cm -1 b/ Tại t1 vật M có vận tốc v1, sau Δt = - vật K (nếu v1 > 0) => tọa độ x2 =  O 0,25 x K' = 1,25T N 0,25 0,25 cm - vật N (nếu v1 < 0) => tọa độ x2 = - cm 0,25 c/ Quãng đường m được: - Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG môn vật lý lớp 12 THPT bình sơn vĩnh phúc 2011 2012 file word có lời giải chi tiết , Đề thi HSG môn vật lý lớp 12 THPT bình sơn vĩnh phúc 2011 2012 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay