Đề thi HSG môn vật lý lớp 12 hệ không chuyên sở GDĐT vĩnh phúc 2015 2016 file word có lời giải chi tiết

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:04

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ- THPT Thời gian: 180 phút, khơng tính thời gian giao đề (Đề thi có 02 trang) Bài (1,5điểm) Một lắc đơn có chiều dài 1m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn với vật nặng có khối lượng m Điểm treo cách mặt đất 3,5m Ở thời điểm ban đầu đưa lắc lệch khỏi vị trí cân góc α0=0,09rad thả nhẹ, lắc vừa qua vị trí cân lần dây treo bị đứt Bỏ qua sức cản,sợi dây không dãn,khối lượng không đáng kể Lấy π2 = 10, g = 10m/s2 a) Tính tốc độ vật trước dây đứt b) Tính tốc độ vật thời điểm t=0,55s kể từ thời điểm ban đầu Bài (2 điểm) Một lắc lò xo lí tưởng treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100N/m, vật nhỏ có khối lượng 250g.Từ vị trí cân truyền cho vật vận tốc 1m/s có phương thẳng đứng hướng xuống.Cho biết vật dao động điều hòa.Lấy g = 10m/s2.Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống,gốc O vị trí cân vật, mốc thời gian làlúc vật bắt đầu dao động a) Viết phương trình dao động vật b) Tính thời gian lò xo dãn chu kì c) Xác địnhđộ lớn lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo Bài (1 điểm) Một sóng dừng dây đàn hồi có dạng u  5sin  bx  cos  2t-/2  mm, u li độ điểm M dâyở thời điểm t, x tính cm khoảng cách từ nút O dây đến vị trí cân điểm M Xét điểm dây dao động với biên độ √ mm,khoảng cách từ vị trí cân điểm đến vị trí cân bụng sóng gần nhấtbằng 3cm Tìm vận tốc dao động điểm dây có vị trí cân cáchđiểm nút mộtđoạn cm thời điểmt=0,5s Bài (2 điểm) Có hai nguồn dao động kết hợp A B mặt nước cách 13cm có phương trình dao động u A  a cos  t   /  cm u B  a cos  t   /  cm Bước sóng lan truyền mặt nước 2cm Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền a) Tính biên độ dao động phần tử môi trường trung điểm I AB b) Gọi M điểm mặt nước thuộc đường thẳng By vng góc với AB B cách A khoảng 20cm Điểm dao động cực đại nằmtrên đoạn thẳng AM cách M khoảng nhỏ bao nhiêu? Bài (1,5 điểm) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cho hệ hình vẽ Hai vật m1 khối lượng m1 = 3kg, m2 = 1kg, lò xo A khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k v0 m2 B O = 120N/m, đầu gắn vào vật m1, đầu gắn vào giá đỡ cố định điểm A Tại B có tường thẳng đứng Ban đầu hai vật m1 m2 đứng yên mặt bàn nhẵn nằm ngang Truyền cho vật m2 vận tốc v0 theo phương ngang đến va chạm tuyệt đối đàn hồi xuyên tâm với vật m1 Chọn trục Ox theo phương ngang, chiều dương hướng sang trái, gốc O vị trí cân vật m1 mốc thời gian lúc hai vật va chạm lần đầu Cho |v0| = 2m/s,OB = 0,25m.Lấy π2 = 10, g = 10m/s2 a) Sau va chạm lần 1, khơng có tường B m1 dao động điều hòa Tính quãng đường m1 từ lúc t = đến lúc t = 3/8s b) Coi va chạm m2 với tường hồn tồn đàn hồi Tính tốc độ trung bình m1 khoảng thời gian tính từ lúc t = đến lúc t = 2s Bài (1 điểm) Tại vị trí O nhà máy có còi báo cháy (xem nguồn điểm) phát âm với cơng suất khơng đổi Từ bên ngồi, thiết bị đo mức cường độ âm chuyển động thẳng từ A hướng O Khi đến B (B nằm O A, cách O đoạn OB = 10 m)thì số thiết bị đo lớn số A20dB Cho môi trường truyền âm đồng tính, đẳng hướng khơng hấp thụ âm a) Tính AB b) Giả thiết thiết bị đo chuyển động từ A đến B theo ba giai đoạn: giai đoạn 1chuyển động nhanh dần không vận tốc ban đầu, giai đoạn chuyển động đều, giai đoạn chuyển động chậm dần dừng lại B Biết thời gian chuyển động ba giai đoạn Tính quãng đường chuyển động thiết bị Bài (1 điểm) a) Cho dụng cụ vật liệu: Bảng gỗ,thước đo chiều dài, mẩu gỗ Hãy thiết kế phương án thí nghiệm xác định gần hệ số ma sát trượt mẩu gỗ bảng gỗ? b) Để đo gia tốc rơi tự g nơi mặt đất, người ta dùng lắc đơn có chiều dài thay đổi Các phép đo chu kì T phụ thuộc vào chiều dài Lần đo m theo bảng sau: 1,01 1,21 0,99 0,81 0,66 0,75 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 T s 2,015 2,206 1,996 1,806 1,633 1,739 Căn vào số liệu bảng trên, xác định gia tốc rơi tự nơi làm thí nghiệm phương pháp tuyến tính hóa đồ thị - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh……………………………………………………….SBD………………………………… http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015-2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN: VẬT LÍ- THPT (Gồm 05 trang) * Thí sinh làm cách khác cho điểm tối đa * Thí sinh viết thiếu viết sai đơn vị từ hai lần trở lên trừ 0,25 điểm cho toàn Câu Ý a Điểm Lời giải Chu k dao động lắc đơn T=2π√ =2 s (1,5 điểm) 0,5 Tốc độ vật trước dây đứt là: v = vMAX = b =√ 0,5  0,28m/s Khi qua VTCB sợi dây đứt chuyển động vật CĐ ném ngang với vận tốc đầu vo =vMAX  0,25 m/s Thời gian vật chuyển động từ thời điểm ban đầu đến qua VTCB t1 = = 0,5s Thời gian chuyển động ném ngang vật sau dây đứt t2 = t – t1 = 0,05s 0,25 Vận tốc vật ném ngang thời điểm t bất kì: v  v0  v y Tốc độ vật nặng thời điểm 0,55s a (2 điểm)  v  0,57m/s Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O vị trí cân vật, mốc thời gian lúc thả vật =√m 0,25 + 0,25 + Tại t=0 : { 0,25 Phương trình dao động vật: x=5cos(20t - ) cm b Độ dãn lò xo VTCB => 0,25 => 0,25 rad  Thời gian lò xo dãn chu k : c ADCT Lò xo bị nén cực đại vật biên âm, độ nén cực đại lò xo http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,25 0,25 Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 0,25 Áp dụng công thức: ( điểm) A  A max cos b 2y 2.3  2,5  5cos    36  cm    2       u  5sin x cos  2t    mm   18 18 2   vdd  u '  10 sin a  x   sin  2t   mm s 18  2 Thay số:  vdd  10 sin 0,25 0,25  0,25  .6   sin  2.0,5    5 mm s 18 2   0,25 0,5 Độ lệch pha hai sóng kết hợp: (2 điểm) Tại trung điểm I AB = Biên độ sóng tổng hợp I : | ( | 0,25 )| | b 0,25 0,5 M P A Tại M: M   Tại A: A   B 2 2   20  15,   4,13 2 2    13  13,67 Cực đại AM thỏa mãn điều kiện: 13,67    k.2  4,13 0,25 Và cực đại P gần M thì:   4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 hay:  2 2 14   PA  PB   4  PB  PA  1 3 Áp dụng định lí hàm số cossin cho tam giác PAB ta được: PB2  PA  132  2.PA.13.cos49,460   0,25 Thay vào ta được: PA=19,46 cm  PM=AM-PA  0,54 cm a Xét va chạm lần m1 m2, gọi v1, v2 vận tốc hai vật sau va chạm, áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 3v1 + v2 = (1,5 điểm) 3v12 + v22)/2 = Áp dụng định luật bảo toàn động năng: Giải hệ phương trình được: v1 = 1m/s, v2 = -1m/s 0,25 Như sau va chạm m1 chuyển động sang trái với vận tốc 1m/s, m2 chuyển động sang phải với vận tốc -1 m/s Chu k dao động m1: T  2 Biên độ dao độngcủa m1: A  v1  m  2   (S ) k 120 10  0,25 (m) 2 0,25 Sau t = 3/8 s vật m1 quãng đường:  2  2 s  A  1   A     (m)  0,21m 2      b 0,25 Sau va chạm lần 1: + m1 dao động với chu k T = 1s, dễ thấy sau 0,25 s vật m1 đến biên độ dương bắt đầu đổi chiều chuyển động Tiếp sau 0,25 (s) vật tới vị trí cân O tới O m1 có vận tốc v’1 = -1m/s + Còn vật m2 quay ngược trở lại chuyển động thẳng với vận tốc v2 = 1m/s Sau thời gian 0,25 (s) vật m2 va chạm hoàn toàn đàn hồi với tường 0,25 bật ngược trở lại với vận tốc m/s Tiếp sau 0,25 s m1 chuyển động thẳng quay vị trí cân O với vận tốc v’2= 1m/s + Như sau va chạm lần 0,5s hai vật lại đến VTCB lại xảy va chạm lần + Xét va chạm lần 2: gọi v3, v4 vận tốc hai vật m1 m2 sau va chạm, áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 3v’1 + v’2 = 3v3 + v4 Áp dụng định luật bảo toàn động năng: 3v’12 + v’22)/2 = (3v23 + v24 )/2 0,25 Giải hệ phương trình ta thu được: v3 = m/s, v4 = -2 m/s Như sau va chạm m1 dừng lại, m2 chuyển động thẳng sang phải với vận tốc -2 m/s Sau 0,125 (s) m2 va chạm hoàn toàn đàn hồi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 với tường bật sang bên trái với vận tốc m/s, sau 0,125 giây m2 va chạm với m1 lần lại quay lại với trình ban đầu Có thể nói tượng lặp lặp lại tuần hoàn Từ lúc t = đến t = 2s vật m1 di chuyển quãng đường A, tốc độ trung bình m1 là: v1  a ó ( (1 điểm) 6A 1,5   (m/s) 2.2.  0,5 m )  AB = OA – OB = 90 m b 0,25 Chọn chiều dương chiều chuyển động thiết bị iai đoạn 1: { iai đoạn 2: => iai đoạn 3: { AB = S1 + S2 + S3 = 2S2 => S2 = 45 m 0,25 Vậy quãng đường chuyển động thiết bị S2=45m a +Đặt mẩu gỗ bảng gỗ tăng từ từ độ nghiêng bảng so với mặt phẳng ngang đến mẩu gỗ bắt đầu trượt bảng cố định vị trí (1 điểm) 0,5 bảng, gọi góc nghiêng bảng so với phương ngang α =>    n max  tan  + Sử dụng thước đo chiều dài đo độ cao h điểm H bảng gỗ so với mặt đất, đo chiều dài l từ điểm H đến chân mặt phẳng nghiêng (chân bảng gỗ).Góc nghiêng bảng gỗ xác định theo cơng thức sin 0,25 Lặp lại thí nghiệm nhiều lần lấy giá trị trung bình lần đo b Xác định gia tốc rơi tự Ta có T  2 g  T2  theo phươn pháp tuyến tính hóa đồ thị 4 4 Đặt y  T ; a   ya g g Căn số liệu đề, lập bảng: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lần đo m 0,66 0,75 0,81 0,99 1,01 1,21 y  s2  2,667 3,024 3,262 3,984 4,060 4,866 Vẽ đồ thị thể đường thẳng thực nghiệm y  a Từ đồ thị tính được: a  tan   4,028 => g  4  9,791m / s a Lưu ý: + Các bước tính a, g chưa trùng với kết thể 0,25 bước cho điểm tối đa + Học sinh tính g cách lấy giá trị trung bình lần đo khơng cho điểm HẾT - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang ... liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 201 5-2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN: VẬT L - THPT (Gồm... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 với tường bật sang bên trái với vận tốc m/s, sau 0 ,125 ... 4,13 0,25 Và cực đại P gần M thì:   4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Trang Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 hay:  2 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG môn vật lý lớp 12 hệ không chuyên sở GDĐT vĩnh phúc 2015 2016 file word có lời giải chi tiết , Đề thi HSG môn vật lý lớp 12 hệ không chuyên sở GDĐT vĩnh phúc 2015 2016 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay