Đề mẫu 2 HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 file word có lời giải chi tiết

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:04

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 KIM TRA Câu 1: Cho mạch điện nh- hình vẽ 1, hiệu điện hai đầu đoạn mạch dạng uAB=120 cos100t (V) K ®ãng hiƯu ®iƯn thÕ hiƯu dơng UAM=40 (V) ,hiƯu ®iƯn thÕ hai đầu đoạn mạch MB sớm pha so với uAB Tìm biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch AM k mở hiệu điện hiƯu dơng U’ AM=40 V.Cho ®iƯn dung cđa tơ điện C= 103 F.Tìm R;r;L Câu 2: Cho đoạn mạch nh- hình vẽ2 ,các hộp X,Y,Z hộp chứa linh kiện: điện trở, cuộn dây, tụ điện.Đặt vào hai đầu A,D hiệu điện thÕ xoay chiỊu uAD=32 sin 2ft V.Khi f=100Hz,thÊy hiƯu điện hiệu dụng UAB=UBC=20V;UCD=16V;UBD=12V.Công suất tiêu thụ mạch P=6,4w.Khi thay đổi tần số f số ăm pe kế giảm đi.Biết RA0.Các hộp X, Y, Z chứa linh kiện gì?Tìm giá trị m phần tư R,L,C ®ã (nÕu cã)? A C R M A r, L B A X B Y C Z D M k K H×nh H×nh Hình Câu 3: Một lắc lo xo gồm vật nặng M=300g,độ cứng k=200N/m (hình vẽ 3) Khi M vị trí cân thả vật m=200g từ độ cao h=3,75cm so với M.Sau va chạm hệ M m bắt đầu dao động điều hòa Bỏqua ma sát,lấy g=10m/s2 Coi va chạm m M hồn tồn khơng đàn hồi a.Tính vận tốc m trước va chạm,và vận tốc hai vật sau va chạm b.Viết phương trình dao động hệ (M+m) chọn gốc thời gian lúc va chạm , trục tọa độ 0x thẳng đứng hướng lên gốc vị trí cân hệ sau va chạm c Tính biên độ dao động cực đại hai vật để q trình dao động vật m khơng rời khỏi M Câu 4: Một lắc đơn gồm dây treo dài  1(m) gắn đầu với vật có khối lượng m Lấy g = 10(m/s2), 2 = 10 Người ta đem lắc đơn nói gắn vào trần xe ôtô, ôtô lên dốc chậm dần với gia tốc 5(m/s2) Biết dốc nghiêng góc 300 so với phương ngang Tính chu kì dao động lắc trường hợp http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Biểu điểm Nội dung ®¸p ¸n k đóng mạch dạng ta có giản đồ vec to: A UL UMB R M r, L B UAB  /6 /6 0.25  a Ur UR Theo gian đồ ta được: U AB UR   sin      2 /     / sin  sin  / Và UL=UABsin=60V UR+Ur=UABcosUr=20 V Do đoạn mạch AM u i pha nên : uAM=40 cos(100t-/6) Khi k mở mạch có dạng đầy đủ b Ur r    Z L  3r UL ZL Khi k đóng ta : (1) UR R    R  2r Ur r U AB ( R  r )  ( Z L  Z C ) Khi k mở ta được: ( (2) )   U AM R  Z C2 Trong Zc=30 ơm (3) Giải hệ ; ta r=10 ôm ; ZL=30ôm; R=20 ôm * * * Khi f thay đổi khác 100Hz I giảm  f=100Hz mạch xayra cộng hưởng (uAD pha với i) mạch AD chứa R;L;C Lại có : UAD = UAD + UBD Mà UAD=32V; UAB=20V; UBD=12V hay UAD=UAB +UBD uAD;uAB uBD pha pha với i Hộp X chứa R Đoạn mạch BD chứa r;L;C có cộng hưởng Mà UBC>UCD Hộp Y chứa cuộn dây có trở r;L 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hộp Z chứa tụ C UR+Ur=UAD=32V Ur=12V P=(UR+Ur)II=6,4/32=0,2A R=100ôm; r=60ôm ZL=Zc=80ôm L=2/5 (H); C=10-3/16 (F) * Câu Nội dung Điểm Vận tốc m trước va chạm: v  gh  0,5 (m/s)= 50 (cm/s) Do va chạm hồn tồn khơng đàn hồi nên sau va chạm vòng đĩa có vận tốc V 0,5 Ý a 0.25 0.25 0,25 0,5 mv  ( M  m)V  V  mv  0, (m/s)= 20 (cm/s) M m K  20 (rad/s) Khi có thêm m lò xo bị M m mg nén thêm đoạn: l0   (cm) VTCB hệ nằm K 0,5 Viết PT dao động:   (4,5đ) 0,75 VTCB ban đầu đoạn 1cm b Tính A: A  x 20  V2 2  (cm) 0,5 1  2cos     (rad/s) 2.20sin   Tại t=0 ta có:  0,5  ) (cm) Lực tác dụng lên m là: N  P1  ma  N  P  ma  m x c Vậy: x=2cos(20t+ 0,5 Hay N= mg  m x  Nmin  mg  m A 0,75 Để m không rời khỏi M Nmin   A  Amax 10    2,5 (cm)  20 Câu 4.(2 điểm) Ta có P '  P  Fqt g g 2 Vậy 0,5 0,5đ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Xét OKQ với OK = 1,5đ KQ , góc(OKQ) = 600  OKQ vuông O  P’ = OQ = Psin(600)  g’ = (m/s2) (Có thể áp dụng định lí hàm số cosin để tính P’) O K Fqt  P' P Q  Vậy, chu kì dao động lắc là: T '  2 l  2  2,135( s) g' 0,25đ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... UBD=12V hay UAD=UAB +UBD uAD;uAB uBD pha pha với i Hộp X chứa R Đoạn mạch BD chứa r;L;C có cộng hưởng Mà UBC>UCD Hộp Y chứa cuộn dây có trở r;L 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 ... – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hộp Z chứa tụ C UR+Ur=UAD=32V Ur=12V P=(UR+Ur)II=6,4/ 32= 0,2A R=100ôm; r=60ôm... Nmin   A  Amax 10    2, 5 (cm)  20 Câu 4. (2 điểm) Ta có P '  P  Fqt g g 2 Vậy 0,5 0,5đ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề mẫu 2 HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 file word có lời giải chi tiết , Đề mẫu 2 HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay