Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2016 2017 sở GDĐT hải dương hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:03

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ 12- THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) Câu (2,5 điểm) Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k=100(N/m) đặt nằm ngang, đầu giữ cố định, đầu lại gắn với chất điểm m1 = 0,5 (kg) Chất điểm m1 gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5 (kg) Các chất điểm dao động mặt phẳng nằm ngang Chọn hệ trục toạ độ hình vẽ, gốc O vi trí cân hệ vật Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật vị trí lò xo nén 2cm buông nhẹ Bỏ qua ma sát, sức cản môi trường Xem chất điểm gắn chặt với trình dao động, chọn gốc thời gian bng vật a) Viết phương trình dao động hệ vật b) Vẽ đồ thị động theo c) Tính khoảng thời gain ngắn để vật từ li độ x1 = 1(cm) đến x2 = (cm)  7 d) Tìm quãng đường mà vật từ thời điểm t1  ( s ) đến thời điểm t2  ( s) 40 e) Khi vật li độ x = 1(cm) giữ chặt điểm lò xo Tìm biên độ dao động hệ vật sau Chỗ gắn hai chất điểm bị bong lực kéo đạt đến 0,5(N) Tìm vị trí chất điểm m2 tách khỏi chất điểm m1 tính vận tốc cực đại m1 sau Câu (2,0 điểm) Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1(m) vật nhỏ có khối lượng m = 400(g) mang điện tích q = 4.10-5 (C) Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn E = 105 (V/m) a) Vật đứng n vị trí cân bằng, tìm góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng b) Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trọng trường g góc 55° buông nhẹ cho lắc dao động điều hồ Chọn trục toạ độ có gốc O trùng với vị trí vật mà dây treo lệch theo hướng cường độ điện trường hợp với g góc 50°, chiều dương hướng theo chiều kéo vật, gốc thời gian lúc thả vật Lấy g =  =10 (m/s2) Viết phương trình li độ dài vật c) Tìm tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí mà dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 45° với độ lớn gia tốc vật vị trí thấp quỹ đạo Treo lắc đơn nói lên trần toa xe trượt khơng ma sát đường dốc, góc nghiêng dốc so với mặt phẳng nằm ngang α = 30° Bỏ qua ma sát, lấy g = 10(m/s2) Tìm chu kì dao động nhỏ lắc trường hợp Câu (1,5 điểm) Đặt vật phẳng nhỏ AB trước thấu kính mỏng vng góc với trục thấu kính Trên vng gsoc với trục phía sau thấu kính thu ảnh rõ nét lớn vật, cao 4(mm) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính dọc theo trục 5(cm) phía phải dịch chuyển 35(cm) lại thu ảnh rõ nét cao 2(mm) Tính tiêu cự thấu kính Vật AB, thấu kính vị trí có ảnh cao 2(mm).Giữ vật cố định, hỏi phải dịch chuyển thấu kính dọc theo trục phía nào, đoạn để lại có ảnh rõ nét màn? Câu (2,0 điểm) Cho dụng cụ gồm đèn giống nhau, biến trở có trị số thay đổi được, khố K, nguồn điện có thơng số E, r0 phù hợp, cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r dây nối có điện trở khơng đáng kể Thiết kế phương án thí nghiệm tượng tự cảm (vẽ hình, nêu vai trò dụng cụ, dự đốn kết thí nghiệm giải thích) Một khung dây dẫn ABCD có khối lượng m, chiều dài BC = a, chiều rộng AB = b giữ đứng yên mặt phẳng thẳng đứng với cạnh AB nằm ngang Khung đặt từ trường có véc tơ cảm ứng từ B vng góc với mặt phẳng khung, khơng gian sát phía cạnh đáy khơng có từ trường Ở thời điểm t = người ta thả khung không vận tốc đầu Giả sử khung có điện trở R, độ tự cảm khung không đáng kể Chiều dài a đủ lớn cho khung đạt tới vận tốc tới hạn trước khỏi từ trường Tìm vận tốc giới hạn khung nhiệt lượng toả khung kể từ thời điểm t = đến cạnh AB bắt đầu khỏi từ trường Câu (2,0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Biết E = 18V, r = 4Ω, R1 = 12Ω, R2 = 4Ω, R4 = 18Ω, R5 = 6Ω, RĐ = 3Ω, C = 2μF Biết trở R3 = 21Ω Tính điện tích tụ điện số ampe kế A Dịch chuyển chạy biến trở R3 để điện tích tụ C Tìm R3 Biết điện trở ampe kế dây nối không đáng kể http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016-1017 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu a)   ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT k  10rad / s m1  m2 Tại t =  x0   A  2cm     rad Suy phương trình dao động: x  cos(10t   )cm b) Ta có: Wđ = W – Wt W  k.A  0, 02(J);0  Wt  0,02(J) Khi Wt = (J) Wđ = 0,02 (J) Khi Wt = 0,02(J) Wđ = (J) c) Thời gian ngắn để vật dao động điều hoà từ x1 đến x2 tương ứng vật chuyển động tròn từ    M1 đến M2 với góc quét    tmin   s  60   d) Vị trí vật thời điểm t1 1  t1      Góc quét:   .t  8,5  8  rad Quãng đường được: S = 8.2A + S0 A Từ vòng tròn lượng giác: S0 =  S  16 A  A  34,83( m)  1,322cm e) Ngay sau giữ:  '  10 2rad / s, x '  0,5cm, v  10 3cm / s  A '  Vị trí vật m2 bong khỏi vật m1 thoả mãn: FC = m2ω2 x = 0,5 (N)  x = 1cm Ngay sau bong: ω'  K  10 2rad/s, v'  10 3cm/s, x '  1cm m1  10  10 10  A '  12    1,581cm  vMax  A'ω = 10  10  22,36cm/s   2  10  F Câu a) Tại vị trí cân góc lệch dây treo là: tan   d     45 P  b) Vì gốc toạ độ O cách vị trí cân lúc đầu vật đoạn: d    (m) 180 36 g'    2(rad / s) Phương trình dao động có dạng: s    S0 cos(t   ) với   l 36       s    S0 cos( )   Lúc t = 0:  36 36    v   S0 sin    S0  18 (m)    Phương trình dao động li độ dài là: s    cos( 2t )(m) 36 18 c) Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 45°, trùng vTCB lúc đầu, ta có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v2 (1)  (ωS0 )2 l Tại vị trí thấp vị trí biên âm: a  a t  ω2S0 (2) a  Từ (1) (2), suy ra:  S0   0,174 a2 18 Xe trượt xuống dốc với gia tốc: a = gsin30° = (m/s2) Con lắc đơn chịu tác dụng trọng lực biểu kiến: P '  P  Fqt a1  a n  Khi gia tốc biểu kiến có độ lớn: g '  g  aqt2  gaqt cos120  3(m / s ) l  2,135( s) g' Câu Ảnh thu ảnh thật: d’ > 0; k < df f Vị trí 1: d1'  ; k1  d1  f f  d1 T = 2 d  d1  5(cm)  Vị trí 2:  ' f ' d  d1  40(cm) (1); k  f  d  Từ giả thuyết: k2 = k1; d1 = f + (cm) (2) (d1 +5)f d1f Từ (1)  (3)   40 d1   f d1  f Thay (2) vào (3), ta được: f = 20cm; d1 = 25cm Vị trí ảnh cao 2(mm), ta có: d2 = d1 + = 30(cm); d '2 = 60(cm) Khoảng cách từ ảnh đến vật là: L = 90(cm) d  30cm Ta có: d + d’ =90(cm)  d  Ld  Lf    d  60cm Vị trí mà thấu kính dịch chuyển đến là: d = 60cm Vậy TK dịch chuyển xa vật đoạn: ∆d = 60 – 30 (cm) Câu 4: Vẽ hình: Nêu đủ vai trò kinh kiện Nêu q trình kết thí nghiện Giải thích kết Chọn trục Oy có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc O vị trí cạnh AB thời điểm ban đầu Khi buông tay, tác dụng trọng lực khung rơi theo phương thẳng đứng xuống Cạnh CD không chịu tác dụng lực từ Cạnh AD BC chuyển động từ trường không cắt đường sức từ nên không tạo suất điện động cảm ứng Xét chuyển động AB theo phương Oy Tại thời điểm t, suất điện động cạnh AB tạo ξC= Bvyb với Bv y b ξ i= C  R R Lực từ tác dụng lên AB có chiều chống lại chuyển động AB nên chiều hình vẽ có độ lớn: B2 b v y Ft = Bib = R Áp dụng định luật Niuton cho khung ABCD ta P – Ft = http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 may ↔ mg - B2 b v y R = may mgR B2 b Chọn gốc vị trí AB bắt đầu khỏi từ trường Áp dụng định luật bảo toàn lượng cho khung ABCD trình chuyển động, kể từ thời điểm t = tới cạnh AB bắt mvgh  m g.R   Q  mg  a  đầu khỏi từ trường: Q = mga  2B4 b   Khi khung đạt vận tốc giới hạn ay = nên vgh = R1 R3 D  8  RABF  RAB  R2  12 R1  R3 D R R R45  R4  R5  24  RN  ABF 45  8; RABF  R45 E I  1,5 A  U N  U AF  IR N  12V Rn  r U I  N  1A  U AB  I R AB  8V; R ABF Câu Ta có: RAB  =0,83A 48(x  6) E 9(5x  57) Đặt R3 = x  R 3D  x  3; R N  R AF  I  5x  57 R N + r 2(17x  129) U 216(x  6) 27(x  15) U N  U AF  IR   I2  N  17x  129 R ABF 2(17x + 129) U IR 9(x  6) 162 I4  N   I D  AB  R 45 17x + 129 R 3D 17x  129 q = nên UED = ⟹ UEF = UDF ⟹ UEB + UBF = UDF ⟹ RDID + I2R2 = I4R4 ⟹ x = 3Ω U C  U ED  U EA  U AD  4V  q = CU = 8.106C  I A =I - I1 =1,5 - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 201 6-1 017 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu... HƯỚNG DẪN GIẢI Câu a)   ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT k  10rad / s m1  m2 Tại t =  x0   A  2cm     rad Suy phương trình dao động: x  cos(10t   )cm b) Ta có: Wđ = W – Wt W  k.A ... hợp với phương thẳng đứng góc 45°, trùng vTCB lúc đầu, ta có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2016 2017 sở GDĐT hải dương hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2016 2017 sở GDĐT hải dương hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay