Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT quảng bình hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:03

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (1 điểm) Bình đựng nước đáy phẳng, mực nước bình h = 10cm, chiết suất nước n  Đặt mắt nhìn theo phương vng góc với mặt nước, thấy đáy bình cách mặt nước bao nhiêu? Câu 2(1 điểm) Hai cầu, đồng, nhôm khối lượng Quả cầu đồng có phần rỗng bình cầu, đồng tâm với cầu Hình dạng, kích thước bên ngồi hai cầu giống hệt Chỉ với bìa phẳng, cứng, nhám, trình bày phương án thí nghiệm để phân biệt hai cầu Viết cơng thức cần thiết để giải thích phương án thí nghiệm Câu (1 điểm) Con lắc lò xo mặt phẳng nằm ngang, không ma sát gồm vật nhỏ khối lượng m = 40g, lò xo nhẹ, độ cứng k = N/m Ban đầu, m1 giữ vị trí lò xo bị nén đoạn nhỏ 5cm Một vật khác, khối lượng m2 = 80g đặt vị trí lò xo khơng biến dạng Khi thả ra, vật va chạm tuyệt đối đàn hồi với Hãy xác định a) Vận tốc vật sau va chạm b) Khoảng cách hai vật m1 m2 lò xo có chiều dài cực đại lần Câu (1 điểm) Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn đồng A B cách 8cm, bước sóng mặt nước 1cm M N hai điểm mặt nước cách 4cm cho AMNB tạo thành hình thang cân Hãy tìm diện tích lớn hình thang AMNB cho đoạn MN có điểm dao động với biên độ cực đại Câu (1 điểm) Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm tụ điện xoay Khi góc xoay tụ điện biến thiên từ 100 đến 150 điện dung tụ điện biến thiên theo qui luật hàm bậc với góc xoay, từ 20 pE đến 230 pE Mạch bắt sóng điện từ có bước sóng 5m, góc xoay tụ 30 Muốn mạch bắt sóng điện từ có bước sóng 8m phải xoay tụ thêm góc bao nhiêu? Câu (3 điểm) Cho mạch điện xoay chiều Hình 1, hai điểm A, M điện trở thuần; hai điểm M, N tụ điện; hai điểm N, B cuộn dây Đặt vào hai đầu A, B điện áp u AB  120 cos100 t (V ) Khi hai điểm M, B có điện áp hiệu dụng U MB  120V ; điện áp tức thời u AN lệch pha với uMB ; điện áp tức thời u AB lệch pha   rad so rad so với u AN Công suất tiêu thụ đoạn mạch 100W Nếu nối tắt hai điểm N B công suất tiêu thụ đoạn mạch lúc bao nhiêu? Câu (1 điểm) Một máy phát điện xoay chiều pha, có cặp cực, điện trở cuộn dây phần ứng không đáng kể Mắc vào hai cực máy phát điện đoạn mạch điện gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm nối tiếp Khi rơto quay với tốc độ 40 vòng/s dung kháng tụ điện điện trở R; rơto quay với tốc độ 50 vòng/s điện áp hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại Tìm tốc độ quay rơto để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực đại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu (1 điểm) Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, dùng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có khoảng vân giao thoa tương ứng i1 = 0,8mm i2 = 0,6mm Trên miền giao thoa đối xứng, có bề rộng 9,6mm có vị trí mà vân tối i1 trùng với vân sáng i2? Xác định vị trí Câu (1 điểm) Catơt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,6 m Đặt vào anôt catôt tế bào quang điện điện áp chiều U AK  5V Anơt catơt có dạng phẳng, song song, cách 4cm Chiếu vào catơt ánh sáng có bước sóng 0,4m Các eletron quang điện bật từ catôt tiến đến anôt, cách anôt khoảng gần bao nhiêu? Câu 10 (1 điểm) Cho hệ Hình Thanh cứng OA chiều dài 0,5m, khối lượng không đáng kể, có trục quay O vng góc với mặt phẳng hình vẽ, khơng ma sát Vật nhỏ gắn A, khối lượng m = 100g Lò xo nhẹ, độ cứng k = 2N/m, đầu gắn cố định vào điểm C, đầu nối vào điểm B trung điểm OA Ở vị trí cân bằng, OA thẳng đứng, lò xo nằm ngang, có chiều dài tự nhiên Kích thích cho vật m dao động nhỏ mặt phẳng OBC Chứng minh vật dao động điều hòa Tính chu kì dao động Lấy g = 10m/s2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Hình vẽ: ánh sáng từ đáy bình khơng khí, đên mắt theo phương vng góc với mặt nước sin r Định luật khúc xạ ánh sáng: n  sin i Vì góc i r nhỏ nên: sin r t anr AI AI n    A' I   7,5cm sin i tan i A ' I n Câu Phương án: Dùng bìa làm mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng nhỏ (để cầu lăn không trượt) Thả đồng thời hai cầu, lăn xuống trước cầu nhơm Giải thích: Vận tốc cầu xuống tới chân mặt phẳng nghiêng tính theo định luật bảo 1 V2 2mgh toàn năng: mgh  mv  I  v  I 2 R m R Vì mơmen qn tính nên I n hom  I dong , vAL  vCu Tức tốc độ trung bình cầu nhơm lớn tốc độ trung bình cầu đồng Câu a) Vận tốc m1 trước va chạm v1   A  25cm / s Định luật bảo toàn động động lượng trình va chạm 1 m1v12  m1v1'  m2v2' ; m1v1  m1v1'  m2v2' 2 v 2v 50 25 Từ đó: v1'     cm / s; v2'   cm / s 3 3 ' v 3 b) Biên độ m1 sau va chạm A '   cm Sau va chạm t  T  s , lò xo có chiều dài cực  10 đại lần đầu Khi đó, tọa độ vật x1  A '  cm; x2  v2' t  5 cm 15  Khoảng cách hai vật: x  x2  x1   14cm AB  MN Câu Diện tích hình thang S  x lớn x lớn Với x lớn nhất, để MN có cực đại M N nơi cực đại bậc  k   qua 62  x  22  x  2.1  x  5cm Từ đó: S  18 5cm Câu Theo C  C0  b.   C0 5 pF b 1.5 pF / Bước sóng máy thu bắt   2 c LC http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   C  b.1 Góc xoay để bắt sóng 8m:       820  2  C0  b. Cần xoay thêm     1  520 Câu Vẽ giản đồ véc tơ 2 U AM  U AB  U MB  2.U AB U MB cos300  120V  AMB cân M U AM U AN   80 3V cos 300 U P U AB AB cos 300 Z AN Z AB U AB  P '  P  P  150W U Z AN U AN P 'U AB AB cos 300 Z AN Câu Với n1  40 vòng/s: R  (1) 1C Với n2  50 vòng/s:  N 2 C N UC   2     2 R   2 L  C R   2 L    2 C  2 C       U C max 2 L  Với n3 : I  2 C (2) 3 N    R   3 L   3C   N  L R 2 C L   I max 1 32  LC  R 2C 2 (2) C 34 3 1 1 1 Từ (1), (2), (3):       n3  107 vòng/s 3 2 21 n3 n2 2n1 2k  1   Câu Điều kiện:  k1   i1  k2i2  2 2k  Biểu diễn: 2k1    2n  1 ; 2k2   2n  1 với n nguyên 9, 9, mm  k2i2  mm  2,5  n  1,5 Vậy có giá trị thỏa mãn vân tối i1 2 trùng vân sáng i2 tương ứng n bằng: -2;-1;0;1 Các vị trí cách vân trung tâm khoảng x cho bảng xau: n -2 -1 k1 -5 -2 k2 -6 -2 x(mm) -3,6 -1,2 1,2 3,6 hc hc 265   e Uh  Uh  V  1, 04V Câu Công thức Anh-xtanh:  0 256 Trong miền giao thoa:  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Gọi M điểm gần anôt mà quang electron đến được, tương ứng quang e có vận tốc cực đại 265 Do đó: U KM  U h  V 256 Điện trường anôt catôt: U U 53 E  KM  KA  KM   0,83cm KM KA 64 Electron đến gần anôt catôt đoạn: 203 MA  KA  KM   3,17cm 64 Câu 10 Đặt OA  l ; OB  l ' Góc lệch  nhỏ: sin   tan    ( rad ) Phương trình mơ men:  mgl  k  l1  l1  ml 2 ''  g  l 2 k    ''        Đây phương trình dao động điều hòa  l  l  m  2 2 Chu kì: T    1, 26s g  l1  k   l l m http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 201 4-2 015 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT HƯỚNG DẪN GIẢI... n  1,5 Vậy có giá trị thỏa mãn vân tối i1 2 trùng vân sáng i2 tương ứng n bằng: -2 ;-1 ;0;1 Các vị trí cách vân trung tâm khoảng x cho bảng xau: n -2 -1 k1 -5 -2 k2 -6 -2 x(mm) -3 ,6 -1 ,2 1,2 3,6... Uh  Uh  V  1, 04V Câu Công thức Anh-xtanh:  0 256 Trong miền giao thoa:  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT quảng bình hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT quảng bình hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay